QUI TRÌNH LẬP ĐÀN CẦU ĐẢO

05 Tháng Mười 202012:38 CH(Xem: 2546)

Tam Giáo ban cho ngày 4.10.2020

 
1. TRÌNH LÝ DO LẬP ĐÀN CẦU ĐẢO & CUNG THỈNH CHƯ VỊ VÔ VI

[Do chưởng đàn dâng lên Thiên Thượng trình bày mục đích cầu đảo.]
 
2. DI CHUYỂN ĐỘI HÌNH VÀO VỊ TRÍ LẬP TRẬN ĐỒ

[Theo chỉ dẫn của chưởng đàn]

3. ĐỌC BÀI NGUYỆN ĐĂNG HƯƠNG

Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu pháp linh thông hoà thất tượng

Châu thiên hoàn thể tánh chơn lương.

4. DI CHUYỂN ĐỘI HÌNH VÀO VỊ TRÍ "LƯỠNG CỰC PHÂN VAI"
[Theo chỉ dẫn của chưởng đàn]


5. ĐỌC BÀI NGUYỆN TÂM NHÃN

Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy lam kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu.

 
6. TUYÊN BỐ KẾT THÚC ĐÀN LỄ VÀ CUNG TỐNG CHƯ VỊ VÔ VI

[Do chưởng đàn  dâng lên]

 

 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn