CÁC BÀI DÂNG HƯƠNG HOA TRÀ QUẢ...

05 Tháng Mười 202012:38 CH(Xem: 103)


Tam Giáo ban cho ngày 4.10.2020

 

 

DÂNG BẠCH THỦY

Bạch thủy khiết tinh nhựt nguyệt sinh

Tâm chơn chánh đạo ba công trình

Thân hòa võ trụ theo luật định

Thể điển khôn càn hóa vạn linh

Thế pháp đạo nhơn tan khỏi bịnh

Gian nan muôn loại thái an bình

Càn khôn phổ chuyển chung tâm tịnh

Bạch Ngọc cam lồ cứu chúng sinh.

 

DÂNG HOA QUẢ

Thiên loài thảo dược quả cùng hoa

Lễ kính dâng lên Bửu Ngọc Tòa

Pháp thế hữu hình SINH, ĐỊNH, HÓA

Chơn như vô tướng tịch thiên hoa

Hồng quang linh bửu Cao Đài hảo

Điển chiếu cửu quan thất đại hòa

Quả chín hoa thơm hương thượng đạo

Tâm thiền tam cõi Mẹ và Cha.

 

DÂNG CHÈ BÁT BỬU

Bát bửu chè thơm kính Mẫu Thầy

Cầu nguyền bá tánh vạn an thay

Tâm thanh thành kỉnh đất trời thấy

Khẩu bạch khải ngôn Thiên Phật hay

Bái vọng nguyện cầu nơi thất đại

Đê đầu tâm điển khắp Đông Tây

Nam mô Phật Mẫu Phật Thầy hiện

Phước lộc đức tài chuyển đến tay.

 

DÂNG TRÀ

Thẩm thấu lòng son đức hải còn

Tâm thời trà đạo biển trời non

Thanh tươi trí sáng lòng chơn chọn

Cúc trúc tùng mai lễ nghĩa tròn

Thọ dụng sen trà tâm thánh đạo

Ơn lành phục nguyện đạo trà ngon

Thiên hoa hóa thế nhơn hiền đón

Đạo tánh tâm nhu lễ thánh còn.

 

DÂNG RƯỢU BỒ ĐÀO

Bồ đào rượu lễ Thánh Thần Tiên

Mỹ vị lưu li trác ngọc truyền

Sắc thắm hương thiền tâm định thiện

Nồng nàn thể vị tánh cần chuyên

Tiêu dao phẩm cảnh thiên nhân địa

Ngự đáo dương trần thọ cảnh tiên

Đại chúng thành tâm đồng kính tửu

Tam miền vô hữu vạn trùng thiên.

 

 

CẦU NGUYỆN QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ SƠN

Võ trụ định phân điển khổng quan
Âm thanh ánh sáng vượt thời gian
Nam Thiên giao hưởng càn khôn bản
Hải Hội Liên Hoa Thất Đại hoàn
Phổ hoá lượng từ hoà nội tạng
Đà hàm tam muội thẩm kim cang
Sơn liên nhật nguyệt tâm không loạn
Phật đạo như như thể vạn an.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn