DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM CANH TÍ

10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 19 tháng 7 năm Canh Tí
Ngày 06 tháng 9 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH
(KINH NHÂN THIỆN)

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_47


Giảng
 

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN Thôi Ngũ Đình

THI THẦN hiệp quản thiên cổ linh

QUAN THÁNH hộ lịnh chuông hoàng chỉ

Trinh thống chỉ chương hoàn vũ minh.

 

CHÚNG THÁNH NGŨ NHẠC đều hạ thế

THIÊN HẠ THÀNH HOÀNG một cảnh về

Tam Giới Tứ Hải nghe hồi lịnh

Vất vả thế trần tỉnh giấc mê.

 

THÁI THƯỢNG CHƠN TINH quay gót lại

Phù tiểu tứ nhi lượt giải khai

Xứ xứ khai đàng vận số tử

CHÂN TỂ TỐI HIỂN niên Canh [Tí 2020] bày.

 

Hương tàn vâng mệnh bất ly thân

Giang san tài định cố chuyên cần

Xoay chiều tâm giải rộng soi thoát

THIÊN CAO vô nhĩ LUẬT quay thần.

 

Cáo bỉnh khúc chợt QUAN THÁNH hạ

Tảo văn hoa phúc án thất ma

Ác giả tạo ươn đau buồn tiếc

HỘ TRIỀU HỘ QUỐC uy binh pha.

[HỘ TRIỀU HỘ QUỐC = căn cứ theo Châu Tướng Quân Bảo Cáo trong kinh Đào Viên Minh Thánh  thì tôn danh của ngài Châu Xương là Hộ Triều Hộ Quốc Cương Trực Trung Dũng Đại Thiên Tôn.]

 

Khai thiên phổ độ linh trung trí

Kỳ luân vô hộ đức nghĩa khí

Ư Tây Thục vị nguy lược tố

THIÊN TÔN HIỆN HÓA TÁ LẬP KỲ.

 

Khứ Đế khôi khôi nhu thần kính

Nhựt bất vô ổn để rõ nhìn

Linh hầu QUAN THÁNH quay nhi tử

CẢM YÊU HỘ PHÁP ĐẠI ĐẠO HUỲNH.

 

Thiện giả quan tước niên Canh [Tí 2020] ly

Thế nhân lưỡng lập cổ kim chí

Tồn Đạo tồn Nhân túc thiên thu

Nãi thị du vân cứu thế bi.

 

ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI THÁNH TỪ

LINH QUAN xác đại thống bất như

NGŨ HỎA LÔI CÔNG soi đường quyết

Hiệu lịnh Lôi Đình thủ bệnh trừ.

[LINH QUAN + NGŨ HỎA LÔI CÔNG = căn cứ theo Linh Quan Vương Thiên Quân Bảo Cáo trong kinh Đào Viên Minh Thánh thì NGŨ HỎA XA LÔI CÔNG có tôn danh là ĐẠI LINH QUAN VƯƠNG THIÊN QUÂN
.]

 

CỬU THIÊN NGUYÊN PHỤ TỬ VI CUNG

VĂN XƯƠNG VÕ KHÚC sắc lịnh HÙNG

ĐẾ vị tùng thần kiểm sinh cập

Nan sản mỵ yêu ĐẨU CHẨN KHUNG.

[CỬU THIÊN NGUYÊN PHỤ + VĂN XƯƠNG = căn cứ theo Văn Xương Ứng Hóa Trương Tiên Bảo Cáo trong kinh Đào Viên Minh Thánh thì Thượng Điện Tả VĂN XƯƠNG của TỬ VI CUNG có tôn danh là ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ, CỬU THIÊN PHỤ NGUYÊN KHAI HÓA, LINH ỨNG TRƯƠNG TIÊN ĐẠI ĐẾ, THẤT KHÚC DỤC THÁNH THIÊN TÔN.  Theo nội dung của khổ thơ kế tiếp thì ngài VĂN XƯƠNG cũng có phong danh là LÔI THANH PHỔ HÓA THIÊN TÔN.]

 

THƯỢNG ĐIỆN TẤT CUNG TẢ VĂN XƯƠNG

Đất phúc lê thứ từ bi lượng

Thụ mệnh NGỌC ĐẾ tích tông huân

LÔI THANH PHỔ HÓA THIÊN TÔN trường.

 

Kiết bạn thế nhân chi cực hình

VỤ [TIÊN] MẪU thiết mạc phú tiên linh

Sinh linh xung tắc ư số kiếp

Thiên giả đạo kỳ giục THÁNH KINH.

[VỤ TIÊN MẪU = Vụ Tiên là vợ của Đế Minh.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư: Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh (Hồ Nam, Trung Quốc) đóng lại đó rồi cưới VỤ TIÊN nữ (鶩僊女), sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên là Lộc Tục (祿續). Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương (涇陽王). Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì Kinh Dương Vương làm vua và cai trị từ khoảng năm 2879 TCN trở đi. Địa bàn của quốc gia dưới thời vua Kinh Dương Vương rộng lớn, phía Bắc tới Trường Giang (cả vùng hồ Động Đình), phía Nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía Đông là Biển Đông và phía Tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày nay). Sách Lĩnh Nam Chích Quái ghi lại truyền thuyết Vua đánh đuổi thần Xương Cuồng dũng mãnh, trừ hại cho dân. Vua Kinh Dương Vương lấy con gái của Vua hồ Động Đình tên là Thần Long, sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân.]

 

Vận số thiên hạ cơn ngụy diễn

CÔ THẦN QUẢ TÚC diệt luân phiên

NHỨT KHÍ THẦN QUÂN thiên cổ sát

Khai hóa ứng luân diễn đàng thiên.

 

Lãm xưng Tây chinh bách chiến nhi

Thập dư niên Canh [Tí 2020] bất túc kỳ

Duy trì THẾ GIÁO đoan phong khởi

Bất khả cuồng ngôn vô nhĩ khuy.

 

ĐẾ thiện hành sự hữu định tướng

Hưu TAM THIÊN MÔN ứng kỳ phương

Chiêu chương văn họa thần khải tấu

Tốc thời đảo quỵ khiết tịnh tường.
 
[TAM THIÊN MÔN = 
Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, theo kinh Minh Thánh, Ngài được ngọc sắc của Thượng Đế phong làm Đại Nguyên Soái cai quản ba cửa trời phía Đông, Nam, và Tây. Do đó Ngài được phong là Tam Thiên Môn Đại Nguyên Soái]

 

Tu thân vi bổn dạ vô ổn

KHỔNG MẠNH thùy tam nhứt đông đông

Oai nghi nghịch tử bất sân nộ

ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG TỒN VĂN KINH MÔN.

 

Hữu long thiệt hạ qui toàn thụ

Tam xích gian xàm bất kiến ngư

Lựa tố tam phân vãn hồi số

Họa túc diệt hình ít đậu cơ.

 

Chủ tướng thần quân chi pháp thân

Bách thiên chi kiếp minh Thuấn trần

LĂNG TIÊU TAM QUÁN HẠO THÁNH ĐẾ

Nhựt phù chỉ sắc [VÕ] KHÚC TINH nhân.

[VÕ KHÚC TINH = Võ Khúc Tinh Quân là Thượng Điện Hữu của TỬ VI CUNG. Căn cứ theo Ngọc Minh Kinh 3 (Đàn cơ ngày 25 tháng 6 Đinh Mùi 1967, Tý thời) của Thiên Khai Huỳnh Đạo thì Võ Khúc Tinh đã có lần hạ phàm trên đất nước Việt Nam vào thời nhà Trần chống quân Nguyên có tên là Trần Quốc Toản. Chép, "Trần Quốc Toản tuổi hồi niên thiếu, Võ Khúc Tinh đã hiểu lược thao,
Cứu dân nâng đở nghiệp trào, Nay cho hạ thế anh hào toàn minh."]

 

[TỬ] VI CUNG hiệp quản VĂN XƯƠNG VÕ [KHÚC]

Tùy ngộ tùy sắc TRƯƠNG TIÊN

Tánh ĐẾ hào khí đang tâm quán

PHỤC MA đàn khấu HOÀNG VŨ ĐÔ.

[PHỤC MA ĐẠI ĐẾ = một tôn danh khác của Quân Thánh Đế Quân. Ngoài tên tự là Vân Trường, Thọ Trường, Trường Sinh, ngài còn có tôn hiệu là Sơn Tây Quan Phu Tử (vì quê ngài ở Sơn Tây). Sau khi hiển thánh rồi, ngài lại tiếp tục dụng thần oai trừ tà khử quái, tiêu diệt yêu ma. Do đó, theo kinh Minh thánh, ngài được tôn là Phục Ma Đại Đế hay là Đại Thánh Phục Ma Đãng Khấu Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Thiên Tôn. Kinh Minh thánh chép: "
Phục ma đãng khấu, lũ đại trưng kỳ kỳ huân, Giác thế dũ dân, hoàn vũ bị kỳ minh huấn." Dịch: Trừ ma dẹp cướp, đời đời rành rạnh công nghiệp lớn, Tỉnh thế giáo dân, xứ xứ khắc ghi lời dạy sáng. Cũng theo kinh Minh Thánh, sau khi Ngài lìa trần, vì là bậc anh hùng trung liệt nên Ngài được Thượng Đế sắc phong là Phong Đô Đại Đế, có nhiệm vụ giáo hóa các âm hồn cõi U Minh. Kinh chép: "Thượng Đế lân ngã trung cảnh, Độc sắc tuyên hóa U minh. Lịnh ngã nhật du thiên hạ, Giám biệt trung nịnh phân phân." Dịch: Thượng Đế thương ta lòng trung tỏ rạng, Đọc sắc chỉ cho đi giáo hóa cõi U Minh. Lịnh cho ta ban ngày tuần du các chốn, Xem xét phân biệt người trung kẻ nịnh.]

 

PHỤ NGUYÊN ĐẠI ĐẾ MẠC PHIÊN SÁO

Chuẩn giảm tiêu nang khai hóa trào

Âm khuê đan trúc tùy thân đái

Nan giục giả kỳ bổn cất cao.

 

TINH TRUNG ĐẠI NGHĨA VỆ THÔNG TỬ

QUAN THÁNH văn chương mệnh thập dư

Nhân luân khương chính trào QUÂN THÁNH

Hiếu nghĩa vi tiên vẹn ân sư.

 

Tạo kiến ư Tây minh lai khứ

Thần khải tấu ngã ĐẾ THIÊN từ

Tôn ấn kỳ lục đằng ĐẾ thụ

Túc hạ ấu quang THÁNH MINH như.

 

Tham luyến thế gian sao cho đủ

Chẳng qua ảo ảnh lối đi mù

Tỉ tranh năng Canh hưu vũ đọa

Tam sinh luân hồi thóa mạ ưu.

 

Nhi nữ thiết kế tâm mãnh tỉnh

Tự kỷ duy bả kiêu tịch bình

Khả đao phẩu phúc lương tinh hỉ

Nệ mã lý phùng Thiên giảm tình.

 

Phong hành thọ vĩnh đẳng phục khả

Giục tử giục cầu phụng ĐẾ tha

Bất cải trơ nhĩ tuân phụng ĐẾ

THÁNH ĐẾ giáng lâm bách chiết na.

 

Đao QUAN lôi pháp trường đẩu

Miễn lực chúng thiện phụng hành cấu

Cấp tảo cấp tảo thân nhân thế

Mạc tác hồi đầu dĩ văn thâu.

 

ĐẾ kinh bất khả thị vi khinh

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN thánh sâu minh

Thiên điển nhĩ truyền trước trần thế

NGŨ NHẠC ĐIỆN THẦN ngũ hồ tinh.

 

VẠN PHƯƠNG THỔ ĐỊA tuân hành lệnh

PHÚC TÁO minh chương thế trần lên

VẠN THÁNH vung tấu sự khai lý

NGUYỆT ĐẨU ĐẠI TIÊN củng cố nên.

 

PHỔ THIÊN chi hạ giữ kỷ cương

THÁI THƯỢNG CHƠN QUÂN quyết soi đường

KIM TINH THÁI BẠCH chờ môn cửa

Củng cố vạn dân lập Trung Ương.

 

ĐẾ CUNG QUAN THÁNH linh hiển Thánh

Lâm phàm cứu vạn tử lương danh

NGỌC HOÀNG TƯ ĐẾ tìm đăng tác

TIÊN TRÌ CUNG giám xuất thần sanh.

 

Chiêu QUAN THÁNH thưởng nạn cừu lãnh

Cải tính hạ phàm kỳ hội Canh

QUAN vị THÁNH ĐẾ trung thần sắc

Trượng phu lương thầm xưng thần danh.

 

Đại trượng tứ hải tay long hổ

TRƯƠNG PHI, LƯU BỊ cổ pháp hộ

Kim phùng tu đãi đố ai truy

Lưỡng nhân thịnh tuấn ra oai vô.

 

Hồ Đế huynh đệ lai đao thủy

Phá Hoàng ĐỔNG TRÁC LỮ BỐ qui

VÂN TRƯỜNG thần bất thiễm nhập thụy

Lữ táng vô tồn ứng vô nhi.

[ĐỔNG TRÁC (董卓; [132 - 192]) tự Trọng Dĩnh là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo. LÃ BỐ (呂布; 160 - 199), hay còn được gọi là Lữ Bố tự Phụng Tiên, là một viên mãnh tướng nổi tiếng và lãnh chúa quân phiệt vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.  Do có công diệt trừ gian thần Đổng Trác, ông được Hán Hiến Đế phong tước hiệu Ôn Hầu, nên được gọi là Lữ Ôn Hầu, ban giả tiết, nghi trượng ngang hàng bậc Tam công. Sau này, Lã Bố đã tham gia cuộc chiến quân phiệt, tranh chấp với các thế lực chư hầu lân cận như Lý Thôi-Quách Dĩ, Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật, nhưng cuối cùng bị thất bại.]

 

THÁNH ĐẾ lai trào hoa viên ý

Khướt ấn uy phong cơ thần quy

Ngũ quan hữu tướng tri năng cả

Thống binh quy kế khả thụ ly.

 

Chí thượng vô thắng hậu giả kiến

Thảo đường thùy túc KHỔNG MINH nguyên

GIA CÁT tướng tái mai còn chốt

Tam phân song ngoại ẩn cờ Thiên.

 

QUẢNG TUỆ [TINH] mao lư năng kỷ chuyển

Văn công nguyên thị mở toang biến

Mông thùy tiên giác điển sang Canh [Tí 2020]

Tướng đường song ngoại tủa định quyền.

[KHỔNG MINH GIA CÁT + QUẢNG TUỆ = Võ Hầu Gia Cát Khổng Minh nguyên là sao Quảng Tuệ giáng phàm. Trong kinh Đào Viên Minh Thánh Kinh có viết: Quảng Tuệ Tinh hạ phàm trước là Nghiêm Tử Lăng đời Hán, tái sinh thời Tam Quốc là Gia Cát Lượng, tới đời Tống tái giáng phàm là Chu Văn Công, trải qua ba đời luân hồi đều là quan văn, nay vĩnh viễn không hạ phàm. 
Chu Văn Công là Chu Hy, Lý học gia đời Tống, đỗ Tiến Sĩ đời Tống Cao Tông. Làm quan trải bốn đời vua: Cao Tông, Hiếu Tông, Quang Tông và Ninh Tông. Ông trước tác rất nhiều sách, trong đó có Châu Dịch Bản Nghĩa, Thái-Cực Đồ Thuyết, Luận Mạnh Tập Nghĩa, Tứ-Thư Tập Chú….(Ông trích Trung-Dung, Đại-Học từ sách Lễ-Ký ra hợp với Luận-Ngữ và Mạnh-Tử mà thành bộ Tứ-Thư lưu truyền đến nay.)]

 

Cố thất tam yết đường cải húy

THIÊN MÔN TAM đệ tứ xuyên vi

Vĩnh bất hạ phàm chờ không cảnh

TRUNG LƯƠNG HỘ QUỐC dĩ tại KỲ.

 

Đỉnh túc tam phân xoay đầu đỉnh

Dĩ tại THÁNH ĐẾ vô mục KINH

Kim hoán Tiên Chúa PHẬT linh hiển

Đại nạn tái trần sai nhữ binh.

[TIÊN CHÚA = ám chỉ LƯU HUYỀN ĐỨC thời Tam Quốc, là đại ca "đào viên kết nghĩa" của nhóm TRƯƠNG PHI, QUAN VÂN TRƯỜNG, LƯU BỊ. Chữ PHẬT trong câu là nói chơn linh của Lưu Huyền Đức.]

 

Vi thần tướng tướng GIÀ LAM thống

THƯỢNG ĐẾ phong vi khó đoán rành

Ngũ Tướng thân lịnh giai nhứt thiết

Cung bổ hoạt MỆNH TRỜI bao quanh.

[PHẬT GIÀ LAM = theo tư liệu Cao Đài, bài Quan Thánh Xưa và Nay, Quan Vân Trường
giữ trọn Tam cang, Trung, Nghĩa, chánh trực, công bình, đến buổi qui vị thì đặng hiển Thánh, nhờ Phổ Tịnh Thiền Sư đến khai linh, nên đặng phi thăng yết kiến Thượng Đế, mới đắc hàng phẩm Phật Già Lam.]

 

Bất xâm thiện tiểu nhi bất tố

Đông linh năng nhĩ THIÊN MÔN cố

Vân tướng túc hạ ĐẾ thụ TAM

Chi chăng nhĩ thính mạch huyết cơ.

 

Khôi khôi khúc trực chiêu chương tảo

Nhữ mục khuy tâm trời rộng cao

Tu thành bất khả tâm ám thất

Cuồng ngôn tiết thánh minh trí rào.

 

TẠNG KINH LƯỢC SỬ THÁNH ĐẾ QUÂN

Mở khai diệu ý khiết tịnh lần

Tam canh phong khởi ĐẾ tố lãm

Khể thủ đốn thủ nhân nam tuân.

 

KINH TRUYỀN HẠ GIỚI cư thiên tải

THƯỢNG ĐẾ SẮC LỆNH nguyệt kết đài

Khai hồi đao nguyệt ngọa phàm mị

Thán thán kỷ sang bao bước vây.

 

Tâm điền bất loạn nguy bất vạy

Đương tư bổ báo thiện cổ lai

Thông tác quân sử môn ngọ vặt

Tam công tức chí công năng khai.

 

Vũ mục tứ soái tương ly sử

Cung vĩ thế vi sáng tỏa từ

Vô thần bất diệt tâm như xích

Võ tướng xử hoan noãn bách thư.

 

Bất cung phụng tử nhị năng hiếu

Trọng trách quan hình quyền chi chiếu

Tốc cải chi vi Thánh chuyển minh

Thiên mệnh vô hóa tương triền điều.

 

Hy HIỀN hy THÁNH Canh [Tí 2020] niên thủ

NGUYÊN SOÁI chứng liêm mộc bích thư

Lai thần dạ bất cần lai đáo

Thụ ta lai thật giả bất thù.

 

Vô dung Tào lý điền địa dữ

Thế bại vận suy phen khổ nư

Hồi tạo tương phản bạc chủng cáo

Lưu thùy bất hạ muội tâm dư.

 

Khuyến khuyến lưỡng gót kham cung lễ

Canh [Tí 2020] điểm mãn tương THÁNH ĐẾ phê

Đằng vân giá vũ nguyệt phổ chiếu

Trở trở THIÊN ĐÌNH di hoán về.

 

THÁNH KINH BẢO ẤN di phục ký

Cẩn cáo nhi minh nhập dĩ vi

Ân chi phụng hành hỏa túc diệc

Cung Tả VĂN XƯƠNG Thượng Điện nghi.

 

Thiết tu đặt lập KINH NHÂN THIỆN

Du tuần trừ ác tính trung viên

Xứ xứ minh hiển thần ảnh tướng

Cao tiết thanh liêm ĐẠO GIÁO THIÊN.

 

QUẢNG THIÊN DIỄN CHÍNH VĂN HÙNG VÕ [LƯỢC]

PHỤC MA ĐẠI ĐẾ CHIÊU MINH nồ

ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH tái hiệp bổn

Hiện ứng THÁNH NHÂN nang kinh vô.

 

Lộng thủ phiêu đổ tam sinh hối

Thâu khư đáo xứ phản vãn hồi

Chúng thiện phụng hành hồi đầu ác

Vọng tưởng ngu manh trái ý TRỜI.

 

VI CUNG ĐẾ nãi xuân thùy tướng

TÔ VŨ liệt kỳ thần tịnh lương

THÁNH duyệt thành mỗ ô kỳ lý

THIÊN QUÂN khâm phụng sắc lệnh quờn.

[TÔ VŨ (蘇武) là một nhà ngoại giao đời vua Hán Vũ Đế (140 TCN-87 TCN), nổi tiếng qua điển tích Tô Vũ chăn dê.]

 
Kệ

Khẩu vương nhân năng ứng

Thần giai phân hiện thân

Bất mật phân vô hình

MINH THÁNH KINH bản hệ

Nhân tụng lễ thật tùng

Nghĩa tự trung cổ kim

Xác nhiên liêm định kế

Giả thống hệ bảo chi

Phùng đãi thùy thỉnh vấn

Như hữu phần nhân linh

QUẢNG TUỆ TINH NGUYÊN THÁNH

Tốc tốc lãnh diên kỳ.

 
Thi

ÂN ĐẾ VÂN NHƯ HỮU ĐỘ DÂN

GIAI ĐƯƠNG KÍNH THỂ TẤT THỊ PHẦN 

KỲ NHÂN GIẢ HIẾU PHI CUỐN ĐỐI 

TẠM TẠM LUI GIAI GIẢ TỪ NHÂN.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.