DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM CANH TÍ

19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 1 tháng 7 năm Canh Tí
Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

NGỌC MINH KINH
PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1)

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_45


4. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH
 
Thi

LÝ THIÊN TÂY TRÚC BỘ HÓA NGÔI

KHẢO TRẦN NHÂN LOẠI CẢI CỐT MỚI

ĐẠI THƯỢNG VẠN TUẾ ĐỨC tái sanh

CUNG KHẤU DI ĐỨC ĐẾ HOÀNG HỒI.

Giảng

 

Một mối bước lên THÁNH TÒA LIÊN

Qui căn nguyên dịch thủ như điền

Phàm tại cơ phong hữu cầu tiếc

Hiển hiển năng dĩ nhứt nhập thiền.

 

ĐỨC HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ CAO MINH

NHÃN KINH NGỌC PHÁP TRUYỀN CHỈ THINH

Quân cơ Canh [Tí 2020] lực kinh biến kế

Xuất phát trục thâu tọa hạ đình.

 

VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH

Giáng cơ giải gấp giác tánh mình

Trong ngoài biến dậy tư bề thế

Cõi thế trần na định giờ thình [lình].

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ THỂ đáo lâm

NGỌC ĐẾ loan dư truyền đối tầm

THÁNH CHỦ THIÊN THƯỢNG thiên thượng hóa

NGỌC KINH HUYỀN THÔNG PHI ĐÀNG TRẦN.

 

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ thu nhiếp linh

Đừng mê đừng loạn tỉnh thức mình

Cho thiết cho tĩnh thân ta một

THÁI THƯỢNG CAO VƯƠNG ẩn hiện thinh.

 

CHƠN VÕ HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ KINH

Sắc mà không sắc ấn diệu linh

Cội rễ một khi tăm tối hiển

BAN PHÁP ĐẮC TRUYỀN NGỌC MINH KINH.

 

CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, THÁI SƠN VƯƠNG

NAM ĐẨU BẢO THIÊN điểm trống [Tòa] Đường

THÍCH CA NHƯ LAI thiện hướng đỉnh

LÔI ĐÌNH THIÊN QUÂN xuất chiếu đương.

 

QUAN THÁI TỬ kỳ quờn phùng lộ

QUAN ĐẾ giáng sanh thế sanh vô

NAM CỰC TIÊN ÔNG tọa điền xuất

DIỆU TẾ CHƠN QUÂN khả dĩ mô.

 

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU TÂY thành hiển

Xuất nhập nhập xuất Canh Tí [2020] xuyên

Vô hình xuất tỏa vô kỳ bảo

Sắc nhãn THIÊN CUNG cảnh lai duyên.

 

Tàn Canh [Tí 2020] hoảng khắp dựng bức tranh

Cơn nạn Phát [Xít][Viết] điều chẳng lành

Phụng chỉ THẾ TÔN ai lương thiện

Khai triển chí hầu một lòng thành.

 

LỮ TỔ giáng cơ ĐỨC ĐẾ [ĐỒNG] TÂN

Bồ đề bất khả trí khôn ngoan

Chớp nhoáng đều không bền lâu đó

Dạy phép KHÔNG tâm đạo khắp trần.

 

HOA SEN TRONG LỬA cơn nguy giới

Cuộc đớn đau nguy thời bầu linh

Muôn phương xao động điểm hình

TAM KỲ MÂY RẼ PHÉP LINH LẠC ĐỒ.

 

CỬU THIÊN tư coi sổ một kỳ

Năm canh ngủ tư vị thần minh

Phụng khiếu loan ca thinh thinh

GỌT MÀI THẤM DẠ NGỌC ĐÌNH HÒA ÂM.

 

VƯƠNG PHÁP KINH LUẬT PHẠM SAI LẦM

ĐẾ MINH DIÊU HẬU mài thúc linh [tàng]

PHỤC HỒI BẢO ẤN GIAI ĐÌNH

LỜI KINH ĐẠO RỘNG THINH THINH TÂY TRÀO [GHTT CALI].

 

BẢY NGÔI CHÚA THÁNH hậu lai di

Thế gian động càng thế gian suy

Tầm định thực diễn vạn kỳ như

NGỌC MINH kỷ sự trận đài kỳ.

 

Thời mạt hậu tu hiền ẩn đạm

Luật hiền trao ân phước đức lâm

Tam đàn điểm xích LUẬT THIÊN vi

Địa cơ sanh hóa nhữ khởi tầm.

 

Xuân Tây vô vĩ hoản mục công

LẠC DI QUY BỔ CHỦ MỤC ĐỒNG 

Ngoại ngoại Tây Bắc Đông Nam đoái

TAM KỲ PHỔ ĐỘ ĐẾN HOA LONG.

 

CƠ ĐẠO TRỞ lại thiếu tân toại

Xoay vận ĐỨC căn vĩ siêu lai

Hai Bốn [2024] TỪ phổ châu đường giáo

Không thị tất thị khứ tư hài.

 

Đứng chờ KHAI ĐUỐC ĐẠO CẢ THÀNH

PHONG VÂN ngoại bả ỨNG CHUNG THANH [TIẾNG CHUÔNG]

Thời khắc giai sử TỪ VỌNG PHÁP

PHẬT THÁNH TIÊN THẦN giữa niên Canh [Tí 2020].

 

VÔ VI: VÔ thị KHÔNG sạch lòng

KHÔNG đạo lý lành thiện hữu công

Đồng thiện đồng thần khai THIÊN PHƯỚC

Hóa ĐẠO hóa NHƠN đoái ân đồng.

 

Quản khuyến quản hành khuyên người phải

Tương thân tương mục phân việc giải

Bất khí bất dõng không phạm khiêm

Nghĩa thủ nhẫn đoan giảm mọi ngày.

 

MINH THÁNH QUANG ĐẾ DIỆU TẾ CHƠN

THÍCH CA NHƯ LAI, CHUẨN ĐỀ hườn

TIÊN ÔNG NAM CỰC, VĂN XƯƠNG ĐẾ

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU khiết Tây Sơn.

 

Khuyên người NOI ĐẠO TRÒN ÂN

Công CHA nghĩa MẸ mười phần TRỜI CAO

Chỉ nẻo giải việc cù lao

Thuận hòa yêu mến đạo vào lời ra.

Khuyên người biết xét DUNG THA

Sang hèn giàu có DUNG HÒA khuyên nhau

Không phân người trước kẻ sau

Tu thân NHẪN NHỊN giúp nhau chung cùng.

Khuyên người tu niệm yêu dùng

Bữa cơm bát nước rán dùng khó chi

Giàu sang một bữa chay thi

LÒNG CHAY KHÓ LẮM khó chi miệng ngoài.

 

Đời thong thả từ bi cảm ứng

Đảnh an cư nơi dựng mở mang

Nhắn những ai khuyên buổi canh tàn

CHỊU CAY ĐẮNG MỚI RẰNG CANH CẢI.

Ngươn Ba tuần hoàn xây dựng lại

TU ĐẠO TIÊN với ai quy giái

Buổi nghịch này trời đất vần xoay

Một phen khổ buổi này phải trả.

Đời quá tệ đức tu cải họa

Cõi thế nhân đâu mà chi đức

Việc tu hành câu rằng tâm lực

PHẢI SUY MÙI ĐẠO MỤC DIỆN LAI.

HUYỀN [THIÊN] CHUYỂN PHÁP MỚI chuyện huệ mài

Giảng thông tứ thế giai mùi đạo

TÂM mới hãn NHƯ LAI CƠ ĐÁO

Sau là phải môn nào thường chuyển.

ĐỪNG GIÁN ĐOẠN HÀO QUANG CHÓI HIỂN 

PHỤC LÔI THIÊN XUỐNG BIỂN RỒNG KIA

NÚI LINH [THỨU] SAN KHÔNG ĐỔI KHÔNG LÌA 

PHẢI BỒI ĐỨC THUYỀN KIA SANG RƯỚC.

[PHỤC LÔI = nhắc đến Quẻ Địa Lôi Phục. Quẻ Phục là một quẻ quan trọng trong Kinh Dịch. PHỤC là trở lại. PHỤC là lúc con người trở nên minh giác, giác ngộ, biết được Thiên Mệnh, biết được rằng trong lòng mình vốn có sẵn Lòng Trời.  Ngoài nghĩa hiển nhiên, bốn câu trên còn ẩn bí pháp luyện đạo. Thí dụ như LINH THỨU SAN ám chỉ Thượng Đình, RỒNG KIA = ám chỉ Thần, XUỐNG BIỂN = ám chỉ đem xuống Khí Hải, PHẢI BỒI ĐỨC = ám chỉ chuyển pháp xoay Vòng Càn Khôn, ĐỪNG GIÁN ĐOẠN HÀO QUANG CHÓI RẠNG = ám chỉ thường xuyên liên tục khử trược lưu thanh.]

 
Người trăm năm này sóng cao trược

Nặng năm giây bọt nước chốc tan

Cõi bờ nay sóng bủa điêu tàn

TRẢI LÔI ÂM CHO RẠNG PHẢI SOI.

CẦU CHUNG ĐÃI LÔI ÂM MỚI TỚI

Biết giả chơn nên mười chưa đặng

QUA ĐỜI NÀY LẤY ĐÓ MÀ RĂN

TRỜI RỘNG MỞ SÁU VẠN [60K] THU DƯ.

KINH BẠCH TỰ CHUÔNG LINH KÊU GIỮ

Đờn không dây khải thử khó nghe

Tịch tịch tan VÔ PHƯỚC KHÔNG DÈ 

Ngâm chỉ sợi ông vè thoái thoát.

Kiếp duyên tàn DIÊM PHÙ kiếp thác

TRỐNG ĐẠI HÙNG KHAI MẠT buồn xem

Oan duyên nặng quỷ CHA tưởng liệm

Mắc nạn rồi linh [lực] kém phải toang.

Chữ A DI lòng niệm tâm nhàn

CỬA BÁT NHÃ SEN VÀNG THẤY PHẬT

CHÍN PHẨM KHAI BỒNG THÁP TIÊN PHẬT 

ĐÂY HUYỀN CƠ SÊNH ĐẤT BỒ ĐỀ.

 

Đàn kêu khổ ải mà qua

TU HÀNH CHO RẠNG LONG HOA CỬA LẦU

Đàn kêu trần độc hang sâu

Tiếng đờn tai lóng nghe câu đạo mùi.

Đàn kêu chớ có bước lui

Ngựa không bóng sước [chạy] nằm chui sải bày

Đàn kêu PHẢI TRẢ [NGHIỆP] BUỔI NÀY

Một phen đời khổ lọc thay năm ba.

Đàn kêu ách nạn gần xa

Phù huê nhắm cuộc phong ba hủy tàn

Đàn kêu bảy phần tan hoang

Lọc sàng sảy mãi rả tan vật người.

Đàn kêu xét lại mà coi

Câu rằng bất phải hẳn hồi lộ ra

Đàn kêu hai bốn [2024] tiết đề

Chỉ mành căng rộng gần kề làm ngơ.

Đàn kêu hờn một cội cờ

Tất thảo đồng thịnh nam mô bước vào

Đàn kêu phục xuất nan thao

XƯƠNG [Tây] Kỳ khởi đáo CƠ nào LƯU lai.

[KỲ = Tây Kỳ là nơi phát tích của nhà Chu. CƠ XƯƠNG =
được gọi là Chu Văn Vương (周文王). Cơ Xương (姬昌, 1154 TCN - 1046 TCN) là một thủ lĩnh bộ tộc Chu cuối thời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người, được sự trợ giúp của Khương Tử Nha (Khương Thượng, Khương Thái Công), đã xây nền móng triều đại nhà Chu tồn tại 800 năm.  Về sau con ông là CƠ PHÁT kế nghiệp, thực hiện được ý nguyện của ông, diệt Vua Trụ nhà Thương, xây dựng lên nhà Chu, trở thành thiên tử đầu tiên, truy tôn CƠ XƯƠNG là Văn Vương (文王). LƯU = có lẻ ám chỉ LƯU BỊ (劉備) tức LƯU HUYỀN ĐỨC thời đầu Tam Quốc (điển tích đào viên kết nghĩa của ba anh em Lưu Bị, Quan Vân Trường và  Trương Phi). LƯU HUYỀN ĐỨC là một chính trị gia và thủ lĩnh quân phiệt vào cuối thời Đông Hán, sau trở thành Hoàng đế khai quốc của nước Thục Hán trong lịch sử Trung Quốc với danh xưng Hán Liệt Đế, Hán Tiên Chủ.]

 
Đàn kêu CÀN [THIÊN TRỜI] VỌNG ÂM GIAI

Tốc kỳ tan hóa phản sai động CÀN

Đàn kêu hai bãi bầu tan
LIÊN HOA SỬA ĐỔI HOA QUANG LƯỢNG KỲ.

Đàn kêu vang dội nổi quy

Thất bề trần lụy đói kỳ phân ly

Đàn kêu tam lục chỉ cư

Tiết vào Thu lãm dụng từ sắc ân.

Đàn kêu cấp thiểm [chớp lóe] thiêu tan

Cơn phong mây rẽ nạn trần loạn ly

Đàn kêu bể sắc chiếu vi

TAM THIÊN thương xót trần ni cuộc nàn.

Đàn kêu hồi cứ LINH [THỨU] SAN

CỬU CUNG lâm giáng bảo toàn thế nhân

Đàn kêu ai trí khôn ngoan

TIÊN ÔNG NAM CỰC giáng đàng độ khai.

Đàn kêu nguy kiếp trần hài

Tam Kỳ điên đảo mới hay tục trần

Đàn kêu Canh [Tí 2020] NGỌC [ĐẾ] xa gần

Chúng dân biết sự điêu tàn lánh xa.

Đàn kêu PHỔ ĐỘ HỒI BA

PHONG VÂN hữu tiết THIÊN TÒA NGOẠI XUYÊN [HẢI NGOẠI] [GHTT CALI]  

Đàn kêu ba tiếng tiêu biền

NGỌC KỲ HÀNH DỄ TU HIỀN GIÁC AN.

Đàn kêu ba sáu cung đàn

Dụng đàn khải tấu TAM QUAN xử biền

Đàn kêu KHẤU THỦ [DẬP ĐẦU LẠY] THƯỢNG THIÊN

Phong xuân khứ lộ ban yên phú thành.

Đàn kêu nhân loại chúng sanh

THIÊN KHAI phước hữu quần sanh an nhàn

Đàn kêu đổi xác LẬP THOÀN

NHÀ TIÊN LIỆU BƯỚC KHAI BÀN QUY CĂN.

Đàn kêu Hai Tám [2028] GIÁO NĂM

Phàm tại ký nhựt HÀNH BAN BỬU HUỲNH

Đàn kêu vọng tiếng phen kinh

Biến hình chuyển xoáy thình lình chia phân.

Đàn kêu xa chạy hóa thần

Kíp mau bước đến PHẬT ÂN HỘI NÀY

Đàn kêu Nam Bắc Đông Tây

THỈNH CẦU PHẬT ĐẠO phước may sanh hườn.

 

QUAN ÂM BỒ TÁT giáng hạ [PHONG] ĐÔ

ĐẠI ĐẾ thập phương chiếu dụ cồ

QUAN ÂM ĐỨC pháp lòng thanh tịnh

KHUYÊN GIẢI ĐỘ NGƯỜI NIỆM NAM MÔ.

 

Tu hành bạt tiếng tiêu nạn khổ

VÂNG CHỈ THƯỢNG ĐẾ niệm nam mô

THƯỢNG ĐẾ PHÊ CHỈ rồi đây hiểu

Thuật lý thích mình biết sự vô.

 

TRỜI biết lòng nghe hiểu nhơn hình

Ngực ta năng sự vấn di binh

Thùy hóa Canh [Tí 2020] giáng tợ cách tiếng

Nhân cầu suy mãn phục lư đình.

 

Tháng Giêng DI LẠC Thiên Lạp trời

Phục lư ngoại tác hạ canh khôi

TÔN CHƠN NHƠN TỔ cấp hủy biến

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ phục khứ hồi.

 

[LẠP = tế lễ, đời nhà Ân gọi là Thanh Tự, đời nhà Châu gọi Đại lạp, đời nhà Hán gọi Lạp.  THIÊN LẠP = Mùng 1 tháng Giêng.  Ngũ Lạp bao gồm: Ngày mồng Một tháng Giêng gọi Thiên Lạp, mồng Năm tháng Năm là Địa Lạp (tiết Đoan Ngọ), mồng Bảy tháng Bảy là Đạo Đức Lạp, mồng Một tháng Mười là Tuế Lạp (Dân Tuế Lạp), mồng Tám tháng Chạp là Hầu Vương (Vương Hầu) Lạp.  Thiên Lạp, Mùng 1 tháng Giêng, là ngày Vía Di Lạc.]

 

GIANG ĐÔNG MÃNH TƯỚNG QUÂN nhữ huyễn

Vận cách tiêu suy ngộ CẢNH THIÊN

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ hựu khánh ấn

ĐỊNH CHƠN PHẬT oai phong ký niên.

 

Trăng Hai THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN ứng

THÁNH PHỦ MINH CHƠN ĐẾ khiết khung

THỦY LONG THÁNH MẪU NƯƠNG NƯƠNG cát

Khai sanh tử tôn TRƯỜNG CHƠN CUNG.

 

[Trăng Hai Thái Thượng Lão Quân ứng = 15 Tháng 2 là ngày Vía Thái Thượng Lão Quân.]

 

QUAN ĐẾ, VƯƠNG LINH QUAN THÁI ÚY

THÁNH MẪU HUYỀN ĐÀN TRUNG ƯƠNG kỳ

CHUẨN ĐỀ THƯỢNG LÃO, ĐẠI THẾ CHÍ

Tăng phước THẦN TÀI, THÁI TUẾ y.

 

DIÊU TRÌ TÂY VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG

Nữa cảnh không còn dập dìu ương

Hảo nguyệt phân tác lai như bất

Khấu thủ khấu thủ LÃO MẪU VƯƠNG.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ TRUNG ƯƠNG ĐẾ

LÔI ĐÌNH NGŨ ĐẠO chương thiên đề

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT ĐÔNG HOÀNG TUẾ

NGŨ ĐẾ giáng hạ hội lập tề.

 
Kệ

PHỤC THỈNH HOÀNG MINH TÔN

Giai biến khôn vô biến

Nhứt nhứt kiềng [thiềng] cầu PHẬT

Thập đạo tất thị giai

Tánh khả mài thành Phật

ĐẠI TỪ lực TỪ BI

Nhứt tâm trì kim bảo

Trực tánh hảo nhu hòa

Khéo giải đạo hạnh chơn

Ba pháp hườn sáng suốt

THIỆN THỆ được đời này

Kiến NHƯ LAI ĐỨC PHẬT

Làm lành Phật pháp theo

Xa đời neo một kệ

ĐẠO BỒ ĐỀ an lạc

Vóc sáng phát trí vô

Tiêu trừ khổ thường đói

Học nhiều giỏi đúng pháp

THÁNH ĐẾ lập khó ai

Mong rằng tài rộng lớn

Đạm bạc khôn ngoan hòa

Tựu LONG HOA hạnh phúc

THIÊN GIỚI thực hư không

Đẹp ý lòng cẩn thận.


Giảng
 

Thiên cơ CỬU PHẨM trỗi phụng cơ

NGŨ ĐẾ TAM HOÀNG chuyển sắp giờ

Bát Quái Đài hòa Đông Nam Bắc

Hòa chặt âm dương ĐẾ khai bờ.

 

Thiên khai địa mở rõ tám mười

Càn khôn định cấu LONG HOA khôi

THÁNH PHẬT THẦN TIÊN mười phương tỏa

Khởi ánh LONG DIÊU CHÍN PHẨM ngôi.

 

Ngày đêm thời khắc rõ tường âu

Mở ra tâm trí điển linh hầu

HOÀNG MẪU PHÓNG QUANG CHƠN NGUYÊN MỞ 

THÁNH THẦN TIÊN PHẬT giải bờ sâu.

 

Có duyên định lực MẸ dìu sang

An lạc hỉ xả hộ pháp gần

Muôn đường hoa nở mau cất bước

Tịnh Thủy Ma Ha rải mát thân.

 

Vô hình rành dạy chuyển hóa linh

Ngày về đã hẹn hướng Thượng Đình

Thức tâm tinh tấn từ bi diệu

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC MINH.

 

DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU tỏa diệu âm

CHÍN CÕI TRỜI hòa khí khai mầm

Lâm triều BÁT BỬU vạn năng khiếu

Nhiệm ý LONG HOA triệu tiên tầm.

 

Chư PHẬT chư THÁNH chư TIÊN hiện

Trực kiến MẪU HOÀNG DIỆU HOA LIÊN

BAN VUI CỨU KHỔ thi hành hạnh

BÁT NHÃ THUYỀN TỪ NAY THỜI THIÊN.

 

TẠO CÀN KHÔN PHỤNG RỒNG HIỂN THÁNH

Mở cõi đường LONG LẠC QUÂN sanh

ÂU CƠ phụng trỗi đầy TIÊN THÁNH

Buổi hạ màn xoay chuyển TAM THANH.

 

ĐỨC HỒNG QUÂN oai thinh khai giải

Tửu chung linh nhiều bận đổi thay

Chín Hai [92] ức số truyền mật ý

DI LẠC VỀ NAM [VIỆT] ĐIỂM ĐỨC TÀI.

 

Điển vô vi chơn tình hấp thụ

Muốn giao hòa phải lọc lý dư

MẪU án công hòa điệu dưới trên

Nhứt tâm đảnh trí khởi lậu từ.

 

Nay danh sắc KIM TRÌ HOÀNG MẪU

HẠ ĐÁO TRẦN tụ đỉnh một bầu

Mở lục hòa hô hấp ngoài trong

Nguyên chơn tử chớ ngại thủ khấu.

 

THẦY ĐÂY MỞ ĐẠO KỲ BA

Trò trung phụng tá giác tha đưa người

THẦY đây năng tại vị thời

Trò từ lộng chữ vọng nơi cơ hàn.

THẦY đây phút cuối rạng tầm

Trò vai hiển thị trí thâm tái kỳ

THẦY đây tạm xác thế ni

Trò qua cơ thấu từ bi lực cầu.

THẦY đây tầm rõ quán sâu

Trò hành thiên lịnh đối đầu nghiệp thân

THẦY đây xoay thấu khắp đàng

Trò thiện tín hiệp chẳng màng khổ nhơn.

THẦY đây vô hóa Thánh quờn

Trò học nhơn thiện xác ngươn thoát đời

THẦY đây hiện ẩn chí bồi

Trò cùng trì bảo biết hồi tỉnh tu.

THẦY đây thay lực vô từ

Trò công tâm sắc xuất từ MỆNH THIÊN

THẦY đây khẩu chỉ khai truyền

Trò về Thiên Cửa ức nguyên phục hồi.

 

Mê tâm loạn tánh ngạ quỷ gần

Từ bi nhẫn nhục bỏ tham sân

Gieo tình thương giúp người giúp bạn

Đoạn ly trần CHÂN MỸ THIỆN căn.

 

Điểm hóa khai quang nhãn tinh tường

Ngưỡng TÒA ĐẠI ĐẠO lộng lầu chương

Rõ trong vô ảnh chiêm bao đẹp

Có đủ hay chưa giấc ngũ trường.

 

LINH SƠN TỔ MẪU mở trí hùng

LONG HOA sáng rực phụng xòe ân

Ngất ngây điển lành ĐỨC KIM TRÌ

LỤC CUNG THÁNH MẪU trấn bảo an.

 

Kho tàng NGỌC [ĐẾ] lộ đuốc mà soi

Nơi trần muôn cảnh lạc tâm người

CHỚ MONG VỌNG TƯỞNG TÊN LỪNG LẪY 

TÁM CHỮ VÀNG chân điển khí trời.

 
Thi

TẠM TIẾNG HỒI LÂM GIÁ KHUNG KHÂU 

CUNG TRÌ HƯỜN PHẢN NGUYÊN GIÁP ĐẦU 

NGỌC [ĐẾ] [HUYỀN] KHUNG BÀN CŨ LUI TẠM THẾ 

THỐNG LƯỢC CỜ ĐỒ HIỂN KHƯƠNG BẦU.

[Tái Đàn 26/8/2020]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.