DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM CANH TÍ

29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 9 tháng 5 năm Canh Tí
Ngày 29 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

NGỌC MINH KINH:
PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH &
PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_43
 

Bước rõ lai trào thấu thật hư

Ngươn này chỉ một sợi chỉ TỪ

Nào ai rõ biết Thiên Cơ thế

Bước tới cửa Thiên ánh nguyệt như.

 

Quang âm khai, mở cột chiều mơi

Dầu trải gió xuân chẳng tách rời

Kiên tâm gác bỏ lòng thử thách

Giác độ can qua phận vun bồi.

 

Khai ngôi cửa mở lặng chiều mơi

Chưa định tạng ra chớ buông lơi

HUYỀN THIÊN KHAI HỘI TÂM CĂN ĐỊNH

Tựa cánh bông sen rộ nở ngôi.

 

CHỚ CÓ PHỤ CÔNG CẢNH THIÊN OAI

CƠ TRỜI HÓA TẠO Ý CUỘC HÀI

Cung đàn chưa diễn âm thinh chuyển

VÔ VI SOI ĐƯỜNG MỞ QUY LAI.

 

MỘT [NHỨT] THIÊN di ẤN GIẢ phương chi 

TỪ BI tận độ ách nan trì

DI ĐÀ phóng tuệ nguyệt vân ảnh

Tư phủ tiên bang liệt giá ai.

 

Lai lâm trắc giáng trừ TAM CHƯỚNG

TAM ĐỒ LỤC ĐẠO chúng sinh tường

QUANG MINH DI ĐÀ KINH ĐOẠN DIỆT

Đông Tây Nam Bắc phúc thùy trường.

 

DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH

Chín nhựt xuân THIÊN Nguyên Tiết MINH

LƯU TRUYỀN NHỨT BỘ KINH ÂN CÚ [CÂU]

Ân giáng trần tâm giới thinh thinh.


[Nguyên Tiết là ngày tết liên quan đến Khuất Nguyên (điển tích), tức nói tới Tiết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Ngọ. "Chín nhựt xuân thiên Nguyên Tiết minh" có nghĩa là "ngày mùng chín Tết tiết trời Khuất Nguyên sáng lạng".  Nói thẳng là "vào ngày mùng 9 tháng 5 Tết Đoan Ngọ."]

 

Thanh tịnh trí tuệ chúng hàm chân

ẤN DIỆU sáng gương nhân đắc truyền

CẢM LÒNG THIÊN ĐẾ LINH ẤN HIỆN

HUỲNH LÂU [LẦU] ứng diệu điện giá đường.

 

Qui y tu ĐỨC PHẬT hằng thương

Truyền cảm chín từng PHƯƠNG TÂY TỎA [GHTT CALI]

LUYỆN ĐẠO CHÂN TIÊN PHÚC HÀ SA 

VÔ VI ĐẠI ĐIỆN TÒA CAO THƯỢNG.
 

PHẬT TỔ ĐẠI BI thế xót thương

Suy ra thời xấu tường chân lý

Tối tăm u ám độc sân si

Đắm sa bể khổ kỳ ma quỷ.

 

Hút người chẳng tanh cõi thế ni

CỬA TRỜI ĐÃ MỞ QUY TU ĐỨC 

Tịnh xét đoán công tạo chính trực.

Bước đi thân hạnh rực sáng tâm

Khiến lộng điển linh bảo lối thầm

TÀNG LINH ẨN BÓNG LAM CHÂU CHỨA

NGÃ PHẬT DẠY TỪ TẠNG MÀN XƯA.

GỐC XƯA LUÂN CHUYỂN VỪA CHIẾU HƯỚNG

MINH THIÊN VŨ TRỤ DẠ KỲ VƯƠNG.

 

Niệm Phật gắng công ra sức lòng

Bông sen thay sắc vô trung không

Cửu Phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Dĩ vô sở đắc Phật hiện đồng.

 

Chú dạ tâm vô tổn hoại hoán

Duyệt giáng cửu thanh chí bảo quang

Nhân bạc sinh khổ nhân giả khổ

Thuyền du tạo pháp thiên tường vân.


NGỌC CHÂN CUNG KHÁNH ĐẾ QUÂN KINH

THANH ỨNG THIÊN TÔN THÙY PHÁP LINH

Muôn kiếp vẹn tuyền thần sắc khí

Thượng đạo quân đạo tuyên vương bình.

 

Cơ thảm thay sinh cáo phả minh

Tri kiến mục đầu cạn bay thinh

Khéo léo niềm tin nông cốt cạn

CUỘC THẾ ĐỔI THAY PHẬT XOAY HÌNH.

 

Say kinh bổn dư âm trỗi nổi

Đáo hạn Canh [Tí 2020] THEO GÓT [PHẬT] TỔ HỒI

Thời tuy đến rồi thân say mãi

KHAI ĐIỂM thời gian KHÁC NƯỚC thời.

 

Khiếu khiếu [kêu] đầu muôn báo ân thâm

CHẲNG KHOE TÀI GIỎI giải việc tầm

TÔN HIỀN NGỤ ĐỨC ÂM CÔNG ĐỨC

Đoạn tuyệt lục trần thanh khiết tâm.

 

Sạch rửa lòng trần tỉnh mê si

Chẳng nhớ oán thù quyết luyện đi

Đừng nói thiệt hơn gièm pha cợt

Kìa thuyền đón chở Phật hẹp chi.

 

[2020] nguyệt Canh LINH PHẬT GIÁ ĐÀN

DI ĐÀ ĐẠI LỰC ĐẠI HIỆU BAN

DUYỆT KINH THẾ XỨ THÔNG CÚ KHỂ [LƯU LẠI]

TẤT ỨNG TẤT CẦU XỨ XỨ HƯNG.

 

Hư không tằng cửu hậu thế MINH

Kinh văn nhứt thủ diễn NGỌC KINH

Lai lâm nhứt phẩm DI ĐÀ DIỄN

Kiên tâm TÂM TẤT THỊ PHẬT trình.

 

CHIẾC BÓNG TỪ BI THƯỢNG THIÊN KHAI

Thơm diệu ngọt bùi cảnh liên đài

CƠ TRỜI sửa soạn vi tiêu diệt

Tàng linh cửa mở hội anh tài.

 

MÔ THIÊN NHÃN THIÊN ĐẠI TỪ BI

Khổ khổ phiền não nhứt đảnh qui

Kiến Phật nhân linh thần thông lực

Giả chúng giả nhân linh nhân si.

 

Sắc sắc không không bao la giới

THÁI THƯỢNG KIM TINH TRUY ĐỊNH NƠI

Canh Giáp đạo giá thùy đầu pháp

Tay thiệm [cứu giúp] hồn sanh rực bầu trời.

 

Ngõ hầu ai ai biết hối tâm

Muôn sự đời bền TU ĐỨC thầm

TRỜI PHẬT TIÊN THÁNH mới giáng ấn

Thiết thực nhân tâm đức chuẩn làm.

 

CỰC LẠC sen báu hiện vô biên

PHẬT hiện tại tâm cần cho chuyên

Tâm phải thinh thinh linh linh ấn

Chuyên tâm bất dịch đạt cửu tuyền.

 

MẬT THIẾT VÒNG TAY ĐẸP THIÊN ĐÌNH

TRỌN CÂU PHẬT PHÁP PHỈ HUY NINH

ẤN VỊ KIM BÀN đo lộ thước

Thuyết năng khai cảnh nhập vô hình.

 

Khai định kịp thời khỏi chơi vơi

Cất bước cửa thiền định chỗ ngồi

KINH HUYỀN mở rộng lịch lãm kỷ

Vô hình âm lai hiệp ý thời.

 
MỘT ĐẠO dồi trao bước thản nhiên

MINH QUÂN SÁNG TỢ BÍ MẬT HUYỀN

Bàn cờ sắp đặt TÀN QUYẾT SỬA

Nhược thủy liên đài ức vạn niên.
 

[Nhược Thủy = tên con sông bên Tây Vức, tương truyền là nơi tiên ở.  Nhược Thủy = Bồng Sơn Nhược Thủy = chỉ cõi tiên.]

 

Thiện đức Phật cho đạo an vui

Già lam thông chỗ chớ bước lùi

Mọi việc trong ngoài lực xoay chuyển

Thay thời vận chuyển cảnh ngùi ngùi.


Kệ
 

Trái đất một phen luân

Cõi lưới căng kịp thời

NHI TỬ MẠNG THIÊN TRỜI

Mây lòng vơi gọi gió

ĐẤT KHÁCH MỘT MÌNH LỘ

Gió phất phơ điển thiêng

Chạp dạ thầm THIÊN HUYỀN

ĐẠO LƯU TRUYỀN PHẬN SỰ

Hội kỳ bày định xứ

Thế trần như mênh mông

Trỗi âm thinh trầm bổng

Gìn gương Khổng thiêng liêng

KHAI CÕI NGỘ TRẦN MIỀN 

Ức thiên niên cửu trạm

Sức sống đời bao năm

GỘI THÂN PHÀM LINH PHỤC

Nên lai thảo thân túc

Kỳ đến phục diệu thâm

Tiết trời đạm mây lam

MỘT ĐỒNG TAM NHẬN ĐỊNH

CƠ TRỜI MỞ OAI THINH

Bóng vô hình bóng xế

Qui tam thủ kỳ bệ

Trời bồng bế tâm tu

Vai mang đa phận sự

Xuân Hạ Thu Đông vào

Trọn tu rõ âm hao

MỞ LỰC CAO THẦM LẶNG

MÁY THIÊNG LIÊNG ĐỊNH ẤN

CUỘC PHONG THẦN THẢM BỀ

Thúc qui hồi thủ lễ

Qui trở về tâm tu

Mở phúc vui đầy đủ

Mục niệm từ vượt qua

Sống sanh cõi Ta Bà

Nhiệm Kỳ Ba mọi sự

Tu hành thoát cảnh hư

Diệu quả từ bi ẩn

Diệt hết sáu trần thân

Toàn bông năng lượng tính

Chiếu diệu lực âm tinh

TRỔ ĐIỂN LINH PHƯỚC ĐẠO 

CỔ LAI NỀN TÁI TẠO 

Luân thế cao lộng mềm

Mục đề sánh bằng an

Bá tánh đang hồi khổ

Mở lực dần [ÔNG] THIÊN CỔ

Ứng hài LỘ LONG CHÂU

Lót đường phơi trải thấu

Đo cạn sâu mới hay

Nên động thủ vắn dài

Trống điển thay thời vận

Đột phá vô minh trận

Tác phi phần cõi mê

Trần xem thấy ủ ê

Hai nẻo về chiều hướng

Bỏ lở trước Phật đường

Niềm tin thượng lai cảnh

Mở rộng lục căn thanh

Qui nguyện lành đạo diễn

Tạn [rõ] ra chớ tạo phiền

THÀNH QUI NGUYỆN LONG HOA

CHỜ TỨ THÁNH THỨ BA

KIM CỔ RA THỜI ĐẠI

Âu thời vọng chuyển xoay

Cõi trời [Phương] Tây TẠNG CỔ

ÂM THINH MÁY HUYỀN CƠ 

SỬA CẢNH BỜ ĐƯA ĐÓN 

Chiếc bóng thuyền hoa liên

Đến trổ yên đắc đạo

Gìn mối một thể rào

Rõ lai trào hư thật.
 

Giảng
 

Nhẫn nhục chơn tâm dạ như không

Thân ai như nấy thương thể đồng

Sân tâm trung hỏa thiêu công đức

Nhơn ở có nhơn tích đức phòng.

 

Thề cải ác theo điều Phật dạy

Giữ thân bền ngay thẳng thẳng ngay

Giận thì sanh dữ hỏa no thiêu

Muốn theo Bồ Tát hóa [từ] bi tài.
 
PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN

 

Thi
 

DỰNG LẠI NGƯƠN BA CÕI HỒNG TRẦN 
MUỐN LÊN BỀN CHÍ TU ĐẤT THÂN 
VÔ ẢNH MỚI TẠN [RÕ] CHÂU MỚI HIỆN 
GIỜ HUYỀN [THIÊN] MỜI KHÁCH THƯỜNG CHUYỂN [PHÁP] LUÂN.
 
GIÁNG CỚ MÂY XANH DIỆU TRẦN LÂM
NGHĨA RÀNH BỞI DẠ HÀNH TU THẦM
TẦM HOAN ĐOÁI LẠI TIÊN ĐẠO CÓ
ĐỘ NGƯỜI KHỎI ĐỌA HẾT MÊ LẦM.

 

CHUYỂN LUÂN VƯƠNG đền tại Biển Đông

Trái đất rung Cầu Nại Hà cầm

Sống lâu thác yểu đều định rõ

VUA PHONG ĐÔ ĐẠI [ĐẾ] biến hóa phong.

 

VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN đổi sự đời

Dê quanh co đi chia sáu ngôi

Đừng mơ sự đã đến khuyên người

Tay cầm gương xá ĐẾ [QUÂN] phán ngôi.

 

Từ năm THƯỢNG ĐẾ phê chỉ chúng

Giảng mà khuyên đời chừa lỗi tùng

ĐẠI ĐẾ THẬP PHƯƠNG THẦN THÀNH HOÀNG

Truyền cho đời biết ĐẠI ĐẾ [HUYỀN] KHUNG.

 

Nói lậu tên nghe ĐẠI ĐẾ KHUNG
TA HIỆU THIÊN THỜI ĐẾ VƯƠNG CUNG
Hiện báo lành dữ đời này họa
Ăn năn muộn sao kịp kiến [Cửu] Trùng.
 
PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ cơ thần long
NGŨ HIỂN LINH QUANG tuế lạp đông
TAM MAO ỨNG HÓA CHƠN QUÂN hiển
ĐẠT MA SƯ TỔ, THÁI ÂM công.
 
THIÊN TÀO CHƯ TỬ hạ môn quan
NGŨ NHẠC NGŨ ĐẾ giáng hạ đàn
ĐẠI ĐẾ ĐẨU THẦN quây công lực
BẮC CỰC TỬ VI ĐẠI ĐẾ phan [phướn].
 
ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH VĂN VƯƠNG TỬ
THÁI ẤT THIÊN TÔN thần lập xứ
DI ĐÀ QUANG NHỰT THIÊN TỬ đa
BẮC PHƯƠNG NGŨ ĐẠO ĐẾ thiên du.
 
TIÊN PHẬT GIÁNG HẠ lượt sắc khai
THÍCH CA, CHƯ PHẬT giáng thế bày
Thiên du THƯỢNG ĐẾ lành dữ xét
Ứng báo người đời họa đời này.
 
THẦN CÔNG DIỆU TẾ HỨA CHƠN QUÂN
NGƯU LANG CHỨC NỮ TRUNG NGƯƠN THẦN
DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG phổ
THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ ngự giá trần.
 
THƯỢNG LÃO TƯỚNG CÔNG nhạn KHƯƠNG đồng
TAM SÁT HUYỀN ĐÀN đế hư không
CỬU ĐIỆN DOÃN CHƠN NHƠN qui ứng
THIÊN HẬU NƯƠNG NƯƠNG ẩn thần phong.
 
NHÃN QUANG THÁNH MẪU soi chiếu thế
THIÊN QUÂN THÁI ÚY ngũ đạo tề
HIỂN VƯƠNG PHẬT giáng, LÔI THẦN HỎA
TẢ TƯỚNG TỬ CHÂU công luật phê.
 
NAM CỰC ĐẠI ĐẾ tụ đêm nay
NGUYÊN SOÁI TIÊN QUÂN thống lĩnh tài
Phùng chơn oai hiển nếu tu phải
HOÀNG ĐẾ VƯƠNG LINH trấn giữ ngoài.
 
NHỊ LANG THIÊN XU TẢ TƯỚNG QUÂN
THÁI TUẾ PHỔ AM TỔ SƯ thần
PHỤC MA PHÓ TƯỚNG TRƯƠNG VƯƠNG hiển
LÔI THINH ĐẠI ĐẾ giáng hạ trần.
 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN
THƯỢNG ĐẾ CHÍ NHÂN thể phục nguyên
Những ai phụ cả ân từ đoản
Ghi nhớ đinh ninh ĐẾ NGUYỆT THIÊN.
 
Lời NGỌC ĐẾ ngũ niên Canh Tí [2020]
Dặn rằng dương gian chúng nghe y
Thay hồn đổi xác khó lường giữ
Lời phán NGỌC thơ phẩm KINH qui.
 
Ta là BẠCH KHỞI tướng mạnh [của nước] Tần
Danh thần công có thấy khương mang
Kinh thế luật rằng nhân hưởng phước
Thử lòng nhân thế truy bản năng.
 
[Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha, Lý Mục được cho là bốn nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc.]
 
QUÁN TIÊN BỘ lập bàn song cơ
Mâm cây vuông đổ cát đàn hò
QUÁN TIÊN kêu ai biết tu thiện
Phàm nhơn khấu vấn giả tốc trò.
 
Chẳng hay trong đời việc chi quí
KÍNH ĐẠO SĨ THẦY, pháp thứ nhì
ĂN NĂNG CHỪA LỖI LÀM LÀNH THIỆN
Người coi đọc lấy biết tu trì.
 
NGỌC VÂN NGỌC ĐẾ chỉ dụ phê
Tích làm Bồ Tát biết nội bề
Giáp Thìn tháng Ba năm Nhâm Ngũ
Nay trở dương gian nhìn chúng mê.
 
Chẳng qua đời kiếp ngắn ngủi này
Trời đất không tư vị tại ai
Lành dữ rốt rồi đều trả quả
Tỉnh lại mà tu chớ mới hay.
 
Mau tâm phước khí tụng kinh cầu
Thiên đường địa ngục có xa đâu
Tại lòng chực giữ vòng muôn kiếp
Sớm mai nghe thấu mùi đạo mầu.
 
Biết SỰ SANH đâu biết SỰ THÁC
GẪM NGƯỜI VẬT KHÔNG KHÁC MÁU XƯƠNG
XIN HIỀN LƯƠNG HÀNH CHÁNH ĐẠO PHƯƠNG
TU TIÊN ĐẠO TUẦN HƯỜN DỰNG LẠI.
 
Chữ TAM CÔNG nhắn ai qui giái
GIỮ ĐẠO TIÊN MỚI THẤY BỔN LAI 
Non vô ảnh muốn hy hiền phải
Đờn không dây tiếng hãy còn nghe.
 
KHÁCH TÂY DU quá dễ năm phe
Dằn nhìn dạ thiếp mê vọng tưởng
Mở cửa lầu chói hiện quang tương
Dùng ngộ giả Tây Phương rực sáng.
 
Trống thùng tạm dứt điển linh hài
Canh Tí [2020] THÔNG THẠO MẬT CƠ XOAY 
Tạm lui linh điển xoay chiều hướng
Cơ thần nêu rõ cực ngươn này.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 902)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1430)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1946)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1843)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2605)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2451)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2237)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3408)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3205)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3611)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3784)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3577)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3463)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3864)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4482)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4374)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4297)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6390)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5716)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5292)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.