DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 4 NHUẦN NĂM CANH TÍ

14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5602)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 21 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điên Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
(bấm vào thanh để nghe)
PHÁP ÂM 2020_41

 

Xiêu xiêu ngọn gió xiêu xiêu ngã

Dời đổi thế nhân lập đời xa

Chưa xong bồi chí phải toang vỡ

Lưới trần khó thổi cảnh tan nhà.

 

Đời tệ quá tự coi thường sự

Bất phải nghịch công lỗi tự trừ

Trước mặt sau lưng nạn tai đến

Tự liệu tự suy tự suy tu.

 

Bóng không diệt sạch này phải trả

Nhắn ai trong hư mà kịp đa

Cõi hồng phải chịu lăng xăng mãi

Tân khổ trong gang [tấc] sắp gần xa.

 

Sau Ngươn Ba ngươn tuần dựng lại

Cũng tang thương nhân loại chịu cay

Thiên phải trả nhân kiếp kỳ này

Đừng bỏ cửa Tiên quy diệt hại.

 

Thế đổi dời biết bao tai hại

Mắt nhìn xem thế giái họa tai

Chớ khinh khi THIÊN ĐỊNH khôn ngồi

Khó trở nạn trong ngoài giặc phá.

 

Thương nhân xảo phạm sai THIÊN LỊNH

Thuận xử nhiên cường bạo xử tiền

Lo một nhịn diệu mềm có ích

Chẳng bằng không thôi phước tịch tên.

 

Bước chơn độ thế vận cuộc hoá

Hồi phục khai đảm lãnh đắc hòa

Chiêu tai huấn nhục vô bất loạn

Tâm trung đức phận bền thời qua.

 

Đối lại tàn khốc bức tranh khôn

Cửa gõ năm cơn trước đặng luồn

Tự phận sắp sảy [chân] mau dừng bước

Khuôn cửa mở toang vọng tiếng chuông.

 

QUAN ĐẾ giáng lâm hạ dương tàn

Cơ bài tám ngõ lục tố nan

Ơn Trời Phật Thánh Thần Tiên phụ

Ráng rủ thiện tâm mới vượt nền.

 

Con người tự giết chính mình đó

Nghịch ta tâm bịnh trời đọa khổ

Khuyên nhân nan đoạn mau giải thoát

Đừng để lãng phí chẳng kịp mô.

 

Năm Canh đêm ngũ tỉnh mộng thay

Gà mổ đau thương ... chạy dài

Điên cuồng đời rã lần lần đến

Mộng ứng quỷ vô thảm họa thay.

 

Mau mau thức tỉnh Dê Heo đẻ

TRỜI ĐỊNH rã tiêu gối nằm nghe

Lòng tham vọng tưởng tạo tai ách

Gần chết ăn năn làm sao về.

 

Thật sơ khúc lạc chịu hoa sáo

Cẩm ky vui vậy sự điêu tàn

Lần lần tan rã sự họa tới

TRỜI ĐỊNH cưỡng cầu được chi than.

 

Dặn rằng ai biết sáu chữ mô

Cải ác tùng thiện niệm Phật cô

Niệm thành kiếp Phật chấp tay niệm

Lục Tự Di Đà mãi đem vô.

 

Chuông kiếm vô tình chớ có sai

Tỉnh ăn năn chuộc tội bao dày

Ngũ say vô độ không lối thoát

Há vụt kiếm thần thẳng trực tay.

 

Thiệt tác tu siêng dưới ánh vàng

Mạng xác nhơn đao thủ nhơn an

Tay xá gươm đao đầy một bụng

Bất tát bất tu chịu ác nào.

 

Cửa ngục xoay lại cho hay trước

Gặp lúc yêu khôn lượt quỷ dò

Điều chi chẳng tại do mình khỏ

Tang thương roi kẹp cho thiện dốt.

 

Một chữ phá tan quỷ ma lọt

Một nét giết tan độc sâu tợ

Buộc trước buộc sau chớ giải đò

Ăn năn cho sớm lo nhơn thiện

Vô tình đao kiếm chiến thức liền.

 

Pháp văn du tự ĐẠO VI SƯ

Phá cửa hồi tâm HỌC CHỮ TỪ

Nhơn hung bất lợi đọa vô gián

Thiện hữu hồi đầu tập lần tu.


Nghe lời pháp ắt tỉnh tâm hóa

Khai mở bất tâm tin tiến ta

Qua bờ đến bến VÔ BIÊN ĐỨC

Chuyển lục căn thông ắt nên hòa.

 

HƯNG long Bắc phúc chuyển thế nhân

Thiên tường LẠC QUỐC chói chói thần

HÀ CÔNG [ÔNG HÀ] ra sức bờ đến bến

Khang thái MINH HƯNG đạo chính phân.

 

Vượt mê siêng bến tới bờ giác

Diệu đạo âm công pháp lực tác

Soi sáng cõi đời HOA SEN SẮP

Năm sắc hoa sen CHIẾU TÂY LẠC.

 

Vần xoay cuộc thế sát tương tàn

Thấy toàn thế giới ác bạo mang

Áo não nạn xiết mãi đeo bám

Chúng sinh u ám cảnh điêu tàn.

 

Tuông lệ trần sinh thảm sống còn

Cõi thế than hồng mãi gió quanh

Vần xoay nhân thế bao thảm xiết

Chìm chìm nổi nổi mãi xoay vòng.

 

Chúng sinh không lý

Cuộc dĩ ngạt tàn

Tiêu tan nhân thế

Cửa bế đáng xa

Bể đa bao tội

THẤU TRỜI còn đâu

Cạn sâu tranh lấn

Áp trần THẤU TRỜI

Thần soi minh xét

Tiếng hét sấm tan

Quỷ thần thấy ác

Ác tặc ác không

Ngoài trong sóng gió

Xem ngó biến quái

Nhơn loại con người

Thay đổi quá nhanh

Muôn phần tai ách

Kêu trách TRỜI cao

Kêu gào thời tội

Một lời một khi

Thiên quy định chỉ

Giảm kỷ nhơn loài

Họa tai bể khổ

Não khổ trên trần

Ác thần áp sát

Hung ác độc dữ

Xét từ phải cáo

Trần ải thanh sào

Trước sau thời họa

Lánh xa phải nên

Tu bền hạnh phúc

Kỳ túc phúc lành

Khôn cánh ... lớn

Không sớm tu tỉnh

Biến tính khó hay

Thẳng ngay sửa nết

Bỏ hết bạo hung

Ngàn trùng tội ác

Thân bạc bi ai

Đến ngày phủi sổ

Biết chỗ nào chui

Nếm mùi ghê gớm

Khinh tởm thế gian

Cõi trần tội ác

Đen bạc nói càn

Ơn ban THƯỢNG ĐẾ

Ban kệ [kinh] tập vân

Kỷ càng suy xét

Đất tuyệt vô biên

Tây Thiên Tòa ngự

Thanh sử ghi danh

Thiên danh khoái lạc

Phụng hạc rồng bay

Hôm nay tận thấy

KHẤU LẠY PHỤ MINH

Ngôi xinh sáng tạo

Thượng đạo pháp âm

Tu tầm thanh ý

THÁNH CUNG CHƠN NGỌC.

 
PHỤ ĐẾ BAN PHÁP ÂN
THEO ĐƯỜNG CHÂN THƯỢNG PHỤ

BAN CHÁNH ĐẠO TẦM TU

THƯỢNG PHỤ DU QUÝ TẢ

KIM KINH CÓ LƯỢNG HÒA

THƯỢNG CHÂN HÓA TỪ BI

BAN VIÊN THÀNH SỚM Ý

ĐẠO TUYỆT KHÍ PHÁ TAN

BAO THẢM SẦU ĐỒ THÁN

KHÓI ĐỨC HOÀN THÀNH KHÍ

THIÊN HẬU LỄ QUY KỲ

ĐẠO TỪ BI NHIỆM MẦU

MUÔN NGÀN PHÚC SỞ CẦU

GIÁ ĐÀNG HẦU THƯỢNG PHỤ

PHÁP LỜI ĐỘ CHÚNG TU

ƠN DỤC CÙ LAO XIẾT

TẬN ĐẠO THẦN TÔN THUYẾT

PHÚC BÁO TUYỆT QUÝ THAY

Những bệnh tai tiêu ác

Nhân gian ác sai lệch

Ngày thây chết rạ đen

Biểu số đà ghi tên

Ghi tại Thiên Đình Cửu

Đức nhân ai hạnh tứ

Thiện lo tu sửa mình

May ta hưởng phúc minh

Mới là chính tu họa.

 

Cửa Trời đã mở có chi xa

Ai ơi tỉnh giấc thấy Cung Tòa

Bỏ dữ về lành trời đất độ

Có chí thì nên đến Liên Hoa.

 

MẮT TỪ BI trông xuống cõi trần

Thấy nhân sanh chúng nạn tiêu tan

Động lòng HOÀNG THIÊN bao niềm nỗi

Trách nhân gian sao chẳng lo toan.

 

Lo toan việc thế bao ách nạn

Khắp chúng nhân sinh thời tiêu băng

Bề thảm sầu đạp trần cấu giới

Nghịch trọng tội thêm [trần] giới tiêu tan.

 

Thủy hỏa tai ách đao binh khí

Chướng đọa rã tiêu nạn khổ [ai] bi

Năng linh đắp tại nơi tâm lạc

Lai LONG HOA HỘI đúng định kỳ.

 

Hữu duyên gặp pháp tương nhân tỉnh

Giá điển như loan NGỌC ĐẾ MINH

Viên hòa hảo nhứt minh chí bảo

Linh thần đáo phụng giá điện đình.

 

TÔN HUYỀN THƯỢNG ĐẾ VÔ LƯỢNG THIÊN

THÁNH KHOÁC CẢNH CHÂN LẠC PHÁP HUYỀN   

CAO THIÊN TỪ PHỤ TỪ NHÂN ĐẠI

TỊCH HIỆU TÔN HUYỀN GIÁNG TRẦN DUYÊN.

 

HUYỀN vi MINH tỏa giới hư không

Nức quế xạ tiên suốt sạch trong

Ra vào khai sắc kim lâu [lầu vàng] quyết

ĐÂU XA, ĐANG TẠI, BIẾN HIỆN LẦN.

 

Phù sinh đen bạc nguy ách tai

Đời thế lợi danh mãi đua tài

Tối tăm sa đắm sơ địa xuất

Giá diệu cho thân Đạo Đức thay. 

 

Sen vàng cược sắc cảnh Tây Thiên

Tích đức âm công vượt mê xuyên

Chúng sinh Y PHÁP bất bất tấu

PHÁP KHÔNG tứ diện tại tâm bền.

 

Toại toại thùy bảo ấn QUỐC NGHI

Nhữ nhữ đàng xinh phả chiếu kỳ

Mở bảo đường lối ta mau thoát

Tam Thiên ấn khắc giáng tâm chi.

 

Một kiếp phiêu chiên lưỡng đồ sinh

Liễu chi phúc chúng GIÁP NGỌ minh

Hợi cửa túc niên đảo phụng cấu

GIẢNG GIẢ ẤN GIÁNG ĐẠO CHÚNG SINH.

 

Quý Dậu ứng sắc truyền vĩnh hiệu

Cẩn chi chi cẩn tuân TỪ chỉ

Tất THỊ thị tất NGỌC KINH diễm

Đức phủ chi chi hải gian nguy.

 

[Từ Thị = Đức Ngài Di Lạc Phật Vương]

 

Muốn cho thoát khỏi bể khổ nay

Ắt nên tu thiện tầm lối về

Giải trừ tam chướng đồng Tiên Phật

TAM THIÊN THIÊN ĐẾ DIỂN NGỰ PHÊ.

 

Ai ôi lòng mở diệu Từ Bi

Không tụng không tranh năng giải thì

Khuyên người hối ngộ năng học bỏ

Nạn thì TA giúp TRỜI sổ ghi.

 

Cơ Trời tắt vụt vận thập suy

KHAI CƠ TẠO GIÁC PHÁP DUY TRÌ

Tâm linh sống mãi lưu hậu thế

Đại đồng vạn cảnh nét phương phi.

 

Đờn Lôi Âm trầm khải sầu bi

Bước đến bước đi sóng gió gì

Truy nan cuộc lập tiêu điều một

Thấy đó thời suy tự sửa ghi.

 

Thầm kín đem lời dặn chúng sinh

Văn thi pháp đạo giải tận tình

Tập luyện trui rèn hạnh đạo có

Chờ có đại cuộc kiếm lai MINH [THIÊN].

 

Khải đàn Thìn Tuất Ngọ Sửu tràn

Hợi Tỵ Tí từ vẫn lớp lang

Ngẫm ý sâu thuần tai Dê núi

Lộ thiên chỉ bóng TỊCH TÌNH TAN.

 

Đàn kêu một cuộc sảy sàng

Đàn kêu rõ việc tiêu tan thế trần

Đàn kêu khổ não muôn dân

Đàn kêu một phím tiêu trần cấu nang

Đàn kêu sắp hết chúng dân

Đàn kêu căng lưới thâu hàng một khi

Đàn kêu tỉnh giấc ai bi

Đàn kêu thấm dạ tu trì ra công

Đàn kêu quyết dạ tự lòng

Đàn kêu vượt bể năng thông tu đàng

Đàn kêu bảo lụt gần xa

Đàn kêu kịch tá thế gia xương mình

Đàn kêu tích tịch nhân sinh

Đàn kêu nhân vật chúng sinh tam đồ

Đàn kêu Bắc biến Tây vô

Đàn kêu giục ngã lâm đô bang thùy

Đàn kêu hồng tử [cs] tiêu suy

Đàn kêu tức ấn linh kỳ Lưu San

Đàn kêu sắp hết xóm làng

Đàn kêu khắp cõi rã tan mọi người

Đàn kêu tự giết tơi bời

Đàn kêu tam độc hiểu người mặc ai

Đàn kêu ngó trước sau quay

Đàn kêu độc bá trong ngoài lầm than

Đàn kêu hình bóng rã tan

Đàn kêu nhào lộn lò than nấu hồng

Đàn kêu chìm nổi ngoài trong

Đàn kêu vương vấn làng thôn thành sầu

Đàn kêu thiêu đốt đâu đâu

Đàn kêu khá chỉnh năm châu địa đàng

Đàn kêu ai trách oán than

Đàn kêu tiêu mất xóm làng mau chơn

Đàn kêu khổ não sắp gần

Đàn kêu linh ứng tiêu tan sống còn

Đàn kêu tỉnh giấc mộng son

Đàn kêu kêu mãi đá mòn núi tan

Đàn kêu binh giặc lấn sang

Đàn kêu ám đọa đầy đàng là sao

Đàn kêu hai bốn [2024] chống sào

Đàn kêu nạn diệt đọa vào ngục trung

Đàn kêu kèn trống Miên thùng

Đàn kêu tối lạ hãi hùng chúng ma

Đàn kêu ba sáu [2036] lùi ra

Đàn kêu thương cảm xót xa muôn loài

Đàn kêu tội ác liền tay

Đàn kêu tàn bạo bi ai dương trần

Đàn kêu giây phút lụi dần

Đàn kêu tỉnh chớ phân vân làm gì

Đàn kêu phán đoán xét suy

Đàn kêu nhiễu loạn oán chi tu thời

Đàn kêu tai ách muôn nơi

Đàn kêu duyên đoạn trần thời vội mau

Đàn kêu khói lửa một bầu

Đàn kêu tỉnh lại chớ sầu bi ai

Đàn kêu phủi sạch trần nay

Đàn kêu bởi tạo ác lai tiêu điều

Đàn kêu tranh phận chi nhiều

Đàn kêu lớn nhỏ sớm chiều lo tu

Đàn kêu trần hạ diệt trừ

Đàn kêu sạch cũ trì tu quyết lòng

Đàn kêu khắp cả Tây Đông

Đàn kêu Nam Bắc nối vòng Từ Bi

Đàn kêu tình bể ngọc quy

Đàn kêu phút cuối tu trì khúc nay.

 

Thần Thánh Phật Tiên đều hạ thế

Thức giấc ẩn suy giải sắc đề

Cơ thần nêu rõ mau xuôi bước

Kẻo trễ cửa linh đóng khó về.

 

Hữu hữu nhật hữu vi lai giũa

Tác uyển liễm phong cảnh tư thừa

Thoán hoán thùy chí nhân lưỡng tác

Phiếu khấu tùng hối thoái bồng xưa.

 

Tiêu tiêu hóng diệc bất khả suy

Nẫm nẫm [niệm niệm] oán giai tại nhân kỳ

Thoái suy suy ngã thẩm phù tỳ

Nhơn chi ngã bất chi nan gián.

 

Thụy thụy nhiên y túc lãng toàn

Phong chỉ niên Tí họa thúc thâu

Tẩm việc cáo truy giá hỗn tàn

Ngoại dữ mạc chiêu hấu đảng băng.

 

KỲ HOA thấm cảnh tử liên đài

Nhào nhào lộn lộn trận thùy rã

Cao năng cai trị đạt chuẩn an bang

Nhơn nhược thống tiêu chi ngôn tạo

Nghịch khả thảm sầu phất tay đau

Cuồng đốn truy cố chắc đoạn thảm

Cơ trời quy lộ mãn thủy Tàu

Cơ liệu bất kỉnh trời đất hủy

Đúng thời đúng lịnh không quy

Lôi Âm khiển Chấn tảo nhân ách

Trụ thế mạt tàn thế dập vùi

Thất tâm tâm thất tỉnh tu mau

Cờ Tiên còn ẩn chiếc bóng sầu

Trái đất một phen kinh hồn vía

Thao lược tẩy trần bộ máy thâu

Thời thế vận suy toan cùng tính

Dịch nạn, ách tai, lụt, lửa hình

Cơn dịch chưa hết nổi loạn đến

Cuộc thế phong ba phải giữ mình

Sự nan Tây phong nổi cuộc cờ

Cố giữ màu trời bóng giục chờ

Biến thoái chung hủy ngày tàn đến

Đổi thay cuộc thế giải nhân bờ.

 

Đàn kêu an phận đổi cuộc xoay

Thế nhân ách nạn mãi tiếp dài

Vô ảnh thiện hóa nhân phàm diện

Trên bủa lưới giăng khắp trần đài.

 

Tây Kỳ [Mỹ] rõ thật nổi cùng chìm

Vĩ nhiên thiên ý dạo khúc phiên

Thuyền chở cẩm nang cuộc sắp tán

Đảo lộn hồi xoay biết lối tìm.

 

Điển linh tạm dứt tựu đêm nay

Hậu giả nan truy dẫn Kim Bà

Thất giác tứ hồng ôi tai ách

Tạm dứt đêm nay hẹn trở lai.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 405)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1177)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 900)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1069)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1202)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1140)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1272)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1625)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1626)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2125)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2554)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1908)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1434)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2377)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2343)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2876)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2166)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2441)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2856)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2716)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2629)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3357)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3125)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4183)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4084)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3561)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4708)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3605)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5527)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3680)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3903)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4090)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3950)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3459)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3606)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3757)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3645)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3634)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3466)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3467)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3260)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3659)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3577)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3954)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3731)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3820)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4494)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4431)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4323)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4585)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4243)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4697)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6322)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5598)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5236)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5238)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5773)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5924)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5354)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5228)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5664)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5243)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5240)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.