DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1171)


ĐÀN GIỜ MÃO

Ngày 3 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 25 tháng 5 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Bấm Vào Đây Để Nghe

 
Miệng đọc tâm suy theo tín lòng

Duy trì tâm thiện ứng nghiệm trong

NHÂN TÂM THẾ ĐẠO cần dùng hạng

TU ĐỨC làm chuẩn ĐẠO ánh hồng.

 

Hoa sen Cực Lạc luôn đua nở

Đắc nhứt biến NHỨT THIÊN khâm cơ

Liên liên vạn biến đắc vưng liên

Tuân trì Tu Đức ĐẾ ÂN chờ.

 

Nên coi của báu tâm phát ngẫm

Xem đọc kinh thơ trí mở thanh

Cố tu gắng sửa uống mài giũa

Tâm khiết tịnh lòng vô lượng KHÔNG.

 

Trời ban khoan khoái nhẹ nhàng đang

Thoát vòng trần tục đặng phi đàng

Án Sĩ Lâm, án chân bất thoái

Ma Ha lý hữu ly ngã thân.

 

Bộ lâm duyệt y hy bất giữ

Na Mô giải Ba La Mật khử

Bách thiên vạn kiếp giải tiền sinh

Nhữ nhữ kết bất hy oán thù.

 

Khổ ải độ mê tân, cứu khổ

Tầm thinh vô sát bất thân vô

Hóa nghiệp tẩy tâm địch lự phát

Kiền thành kim đoái cầu giải mô.

 

Việc giải oan kết án cường chung

Bồ Tát Ma Ha Tát tương phùng

Vô lượng vô biên giải thoát đắc

Hữu duyên Phật pháp tương nhân trùng.

 

NGUYỆT SỞ CỬU NHỰT THÁI THƯỢNG DUY

VÔ LƯỢNG THIÊN HUYỀN CẢNH VÔ VI

THÁNH CHỦ TỪ PHỤ CAO THIÊN THƯỢNG

QUYẾT VƯNG CUNG CỬU NGỌC HOÀNG NHI.

 

VI NGỌC THANH CUNG THƯỜNG CHÂN LÃO

VIÊN THANH TỈNH TRÍ TUỆ CHÂN ĐẠO

VÔ TÔN HUYỀN THÔNG CUNG VI THÁNH CHỦ

THƯỢNG KHAI THIÊN CHẤP PHÙ THỆ ĐÁO.

 

NGỌC LÃO TIÊN KHỔ HIỆU VÔ TÔN

HOÀNH MINH CUNG CỬU ĐẠI THẦN THÔNG

ĐẠI NGỌC THIÊN HIỆU THIÊN THƯỢNG HÓA

THIÊN TÔN HUYỀN CUNG CHÂN THỂ LÂM.

 

TÔN TRI VÔ CỰC THƯỢNG THÁNH TÒA

HUYỀN THIÊN CHÂN LÃO QUANG MINH TỎA

CUNG CỬU VÂN PHONG VẠN ĐỨC NHÂN

CAO HUYỀN TAM GIỚI ĐẠI TỪ HÒA.

 

THƯỢNG ĐẾ CỬU CUNG HUYỀN TỔNG CHÂN

ĐẾ ĐẾ VIÊN THANH LƯỢNG ĐỘ NHÂN

MINH QUANG TRÍ TUỆ THÁNH CHI VƯƠNG

ĐẠI ĐẠI THIÊN TÔN NGỌC ĐẾ LOAN.

 

NGỌC ĐẾ LOAN DƯ GIÁ HIỆN TRẦN

TAM THIÊN MÔN HẠ ĐÁO PHỤNG TRUNG

VIỆC GIÁM KIM CHƯƠNG THÁNH CỬU QUYẾT

THIÊN TÁT CHỨNG MINH TỰA TẤC GANG.

 

Trời chiều tàn úa đời như mộng

Mau tỉnh khấu thủ quy y lòng

Một dạ tu trì đường sáng bước

ĐỨC ĐẠO ra công luyện cho thông.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ phú cho tâm sáng

THƯỢNG ĐẾ chí nhân cảm muôn dân

Chỉ vì người đời nhiễm ác tính

Nên nổi tâm đen phụ TỪ ÂN.

 

Đạo môn ngàn chương đường nhiều lối

Cảm lòng THƯỢNG ĐẾ tâm là cội

Thông huyền tỏa lý đàng khoái lạc

Đạo chân ứng hiển diệu kỳ hồi.

 

Thiên biến vạn hóa vô biên hóa

Tâm không nhiễm bụi xác thân ta

Ta người muôn sự có chi rảnh

Cảnh KHÔNG duyên tắt tâm gần xa.

 

Một tấm lòng thành chớ coi khinh

Cảm động Trời xanh nhiếp tâm linh

Bao quát càn khôn vô hư lượng

Tâm phải định yên bất dịch minh.

 

Đừng mê đừng loạn

Ma buông thúc thủ

Huệ nhã thiên thù

Oán tiêu tán Đạo

Hết lòng từ thảo

Tội ác siết ghi

Sám hối tội thì

Tiêu tan tội ác

Thanh nhàn khoái lạc

Hưởng phước vui thay

Thoát khỏi trầm hải

Hạnh phúc lên đường

Phép Trời phạt thưởng

Thật tuyệt nhiệm mầu

Niệm Phật sáu câu

Phá tan mọi điều

Ma chướng chướng tiêu

Ác điều u ám

Lợi bổng chẳng tham

Chính trực công bằng

Là ĐẠO NHÂN LUÂN

Liêm chính từ nhân

Tội ác trần hoàn

Thân làm mình chịu

Thần soi xét hiểu

Thông thấu Trời cao

Xa hoa kiêu ngạo

Tội thời khó dung.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA ĐẠI TỪ

VÔ CỰC VÔ LƯỢNG VÔ BI TƯ

NHUẦN ƠN KHÔNG XIẾT KỂ THÀNH KÍNH

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ HUYỀN PHÉP VÔ HƯ.

 

Huyền diệu bí bách cát HƯNG long

Đức chưng sánh kịp sạch tâm lòng

Tưới vung cội Đức xây nhân ái

Từ bi ra tâm thiện Đức Công.

 

Xét đời ít thấy Đức Chơn Tu

Đời là khổ não chứa hận thù

Lòng người bất kính mê tâm loạn

Khó mà gột rửa gây nghiệp phù.

 

XUÂN THU cơ nhỡ độ cứu sinh

Quay về câu pháp trần thế định

Tại sao một bước hững hờ trái

Trần thế thảm buồn biết đâu linh.

 

THU cơ khép vạch đường lý cạn

Tâm phúc duyên thông BÁT KIM toàn

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông trỗi

Canh phút xế tàn mượn thời gian.

 

Chạnh nổi khố kiến nhược đào thủy

Tức cảnh điểm phương xem khó kỳ

Thâm diệu bóng hình NƯƠNG KIM kết

Tạng điển tâm lòng sáng nương y.

 

Biết gởi về đâu tư lương cõi

Cảnh tạm xác hồng lẻ trăng soi

Chớp nhoáng tức cảnh hay phân liệu

Vận kẻ ra đi mấy khúc ngôi.

 

Tạm nương thân xác chuyển linh hiển

Lớp tuồng NƯƠNG BÁT còn ý hiện

Tạm mượn ngẫm ngồi hát khúc bài

Thấm giọt thình thương gởi cảnh miền.

 

Mong người hữu Đức nghe pháp hiểu

Hiểu tình Đạo, Đức gánh nặng nhiều

Tận kỳ vùi thế mau tu tỉnh

Đạo pháp hiến thân cảnh sớm chiều.

 

Bấm phím đàn dạo câu khúc nhã

NƯƠNG BÁT tuông lời, Đức thấy ra

Xác thân chấp pháp hiểu tận trí

Chánh Pháp bước sang phước đầy nhà.

 

Giữa xuân niên đã vui vẻ đó

Tất hiểu đạo hạnh thân một bóng

Mọi lẽ cảnh đời chịu hiu hẩm

Trời đất bao la, Đức gắng công.

 

Kỳ ba THIÊN LỊNH cơ duyên trải

Bởi tại thế nhân chẳng bày khai

Tới ngày dự lễ ai đậu rớt

Tựa được Bồ Đề nhanh bước hài.

 

HUYỀN KHUNG khóa chốt ai bi thảm

Buộc cảnh lặng lẽ bước đi hám

Xa cách truân chuyên gởi tâm lòng

Ráng yên then chốt nhịp mạch ngầm.

 

Tại phận khả từ bước lệ lòng

Tư bề bốn phía việc hanh thông

Đôi vai thấm giọt sương mai phủ

Vùi tên để đó thể KIM HỒNG.

 

Lối về đoái nghĩa KIM đồng hướng

NƯƠNG cung hữu hiệp BÁT lai phương

Trí cạn lời sâu lẽ rối nhân

Kết việc Nền Đạo tục xoay tường.

 

Nền cơ xanh hội NƯƠNG BÁT phân

Tạng điển xác thân chốn hồng trần

ÂN TRÊN khai lịnh khăn khó toán

Thoát cảnh ngoài trong lý không luân.

 

Giai phận BÁT KIM tạng trời cao

Buộc cảnh Đạo Đời chung Nền Đạo

Liên tới tùy thời nào ban lối

Phút giây phẳng lặng tài đức coi.

 

Thân này phú thác nơi thân thế

SEN TRẮNG là tên tự thi đề

[Bạch Liên Hoa công chúa, một hiệu khác của Bát Nương Diêu Trì Di Hoa Kim Hải]

Sen trổ bất ngờ kề THIÊN BÁU

Định tố cuộc đời sóng lượng bầu.

 

Ẩn tàng xác tục âu thân phận

Đáp vẹn KIM NƯƠNG chí tỏa thân

Nào cảnh Đạo pháp trận hội linh

Thấu cõi lòng thế mau thức tỉnh.

 

Nép rèm mà xem kỉnh Phật Trời

Vang vang trống điểm đó người ơi

Thi căn hội đủ lời vàng ca

Một bước đi phải nhớ DI ĐÀ.

 

Đi ngay vạch lối mà sắc sâu

Cơ duyên ai chứa Phật pháp mầu

Canh khuya vui hạnh câu phước đầy

Lặng bên thân xác bóng hình trải.

 

Tâm phúc duyên thông đây chơn điển

Sen tươi mãi nở tánh chơn hiền

Mấy câu trút cạn điển thôi thì

Tạm ngưng lời hát trở lai qui.

 

Tròn trăng hữu đạo Ta đối câu

Chuyến đò kỳ chót chuyển cơ cầu

Tu đi cho kịp thuyền bát nhã

Khéo tu thì đến Thiên Đỉnh Châu.

 

Ai về dự hội không thấy vào

Quá nổi u buồn cảnh đời sao!

Tại sao chẳng có tâm thiện hướng?!

Sao không thấy về đỉnh Thiên Trào?!

 

Tiếng chuông vang mãi người chẳng tỉnh

Được HỘI LONG HOA chiếu được mình

Sen nhờ vun bón tươi sắp nở

Đạo Pháp Thiên Cung thẳng cuộc trình.

 

Điểm CANH vô vọng nhân thế hòa

ĐẠO CỦA MẸ CHA GIÁO THÁNH TÒA

Điển lành chiếu được nhờ tâm có

Sen vàng rực rỡ mãi lòng ta.

 

Thượng phi đa tiết ngẫu bất kinh [ngẫu = pho tượng]

Tuế tuế phong lưu hạ ứng hình

Hư không truyền khởi lai tiền đáo

Ngoạt ngoạt Tổ Kỳ xuất di linh.

 

Tỏ ý bài an hiểu tựa nương

Người đời chẳng chọn cách tu trường

Nếu tâm hướng Phật mau lần bước

Sen trổ nặc mùi giống tỏa hương.

 

Vén màn tuy thỉnh

Lai thế vô năng

Tục trần gió ngược

Rối nhằn một phen

Luân chuyển thanh bầu

Chuyển ý Đạo duyên

Khôi trụ Tây lư

Môn tuyền hành hải

Vạn hóa hiệp chơn

Tri ngôn bất toại

Nhứt dụng lập tự

Đương lai xuất chiếu

Vân thử đăng lộ

Đốn cuồng giải khiêu

Toại lữ phang xứ

Năng diệu năng giai

Đoan khúc tùng tí

Lai thới vân đài

Xa xa duệ bộ

Phục toái bảo nhơn

Khứ phục tri hữu

Đoàn vi phục chơn

Nguyệt trường bất hỷ

Phùng hườn kỳ lộ.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 742)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1332)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2042)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3997)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.