DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 4 NHUẦN NĂM CANH TÍ

25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4551)


ĐÀN GIỜ MÃO

Ngày 3 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 25 tháng 5 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Bấm Vào Đây Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_39

 
Miệng đọc tâm suy theo tín lòng

Duy trì tâm thiện ứng nghiệm trong

NHÂN TÂM THẾ ĐẠO cần dùng hạng

TU ĐỨC LÀM CHUẨN ĐẠO ánh hồng.

 

Hoa sen Cực Lạc luôn đua nở

Đắc nhứt biến nhứt thiên khâm cơ

Liên liên vạn biến đắc vưng liên

TUÂN TRÌ TU ĐỨC ĐẾ ÂN CHỜ.

 

Nên coi của báu tâm phát ngẫm

Xem đọc kinh thơ trí ngữ thanh

Cố tu gắng sửa uống mài giũa

TÂM KHIẾT TỊNH LÒNG VÔ LƯỢNG KHÔNG.

 

Trời ban khoan khoái nhẹ nhàng đang

Thoát vòng trần tục đặng phi đàng

Án Sĩ Lâm, Án Chân bất thoái

Ma Ha lý hữu ly ngã thân.

 

Bộ Lâm duyệt Y Hê bất giữ

Na Mô giải Ba La Mật khử

Bách thiên vạn kiếp giải tiền sinh

Nhữ nhữ kết bất hy oán thù.

 

Khổ ải độ mê tân cứu khổ

Tầm thanh vô sát bất thân vô

Hóa nghiệp tẩy tâm địch lự phát

Kiền thành kim đoái cầu giải mô.

 

Việc giải oan kết án cường chung

Bồ Tát Ma Ha Tát tương phùng

Vô lượng vô biên giải thoát đắc

Hữu duyên Phật pháp tương nhân trùng.

 

NGUYỆT SỞ CỬU NHỰT THÁI THƯỢNG DUY

VÔ LƯỢNG THIÊN HUYỀN CẢNH VÔ VI

THÁNH CHỦ TỪ PHỤ CAO THIÊN THƯỢNG

QUYẾT VƯNG CUNG CỬU NGỌC HOÀNG NHI.

 

VI NGỌC THANH CUNG THƯỜNG CHÂN LÃO

VIÊN THANH TỊNH TRÍ TUỆ CHÂN ĐẠO

VÔ TÔN HUYỀN THÔNG CUNG VI THÁNH CHỦ

THƯỢNG KHAI THIÊN CHẤP PHÙ THỆ ĐÁO.

 

NGỌC LÃO TIÊN KHỔ HIỆU VÔ TÔN

HOÀNH MINH CUNG CỬU ĐẠI THẦN THÔNG

ĐẠI NGỌC THIÊN HIỆU THIÊN THƯỢNG HÓA

THIÊN TÔN HUYỀN CUNG CHÂN THỂ LÂM.

 

TÔN TRI VÔ CỰC THƯỢNG THÁNH TÒA

HUYỀN THIÊN CHÂN LÃO QUANG MINH TỎA

CUNG CỬU VÂN PHONG VẠN ĐỨC NHÂN

CAO HUYỀN TAM GIỚI ĐẠI TỪ HÒA.

 

THƯỢNG ĐẾ CỬU CUNG HUYỀN TỔNG CHÂN

ĐẾ ĐẾ VIÊN THANH LƯỢNG ĐỘ NHÂN

MINH QUANG TRÍ TUỆ THÁNH CHI VƯƠNG

ĐẠI ĐẠI THIÊN TÔN NGỌC ĐẾ LOAN.

 

NGỌC ĐẾ LOAN DƯ GIÁ HIỆN TRẦN

TAM THIÊN MÔN HẠ ĐÁO PHỤNG TRUNG

VIỆC GIÁM KIM CHƯƠNG THÁNH CỬU QUYẾT

THIÊN TÁT CHỨNG MINH TỰA TẤC GANG.

 

Trời chiều tàn úa đời như mộng

Mau tỉnh khấu thủ quy y lòng

Một dạ tu trì đường sáng bước

ĐỨC ĐẠO ra công luyện cho thông.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ phú cho tâm sáng

THƯỢNG ĐẾ chí nhân cảm muôn dân

Chỉ vì người đời nhiễm ác tính

Nên nỗi tâm đen phụ TỪ ÂN.

 

Đạo môn ngàn chương đường nhiều lối

CẢM LÒNG THƯỢNG ĐẾ, TÂM LÀ CỘI

Thông huyền tỏa lý đàng khoái lạc

Đạo chân ứng hiển diệu kỳ hồi.

 

Thiên biến vạn hóa vô biên hóa

Tâm không nhiễm bụi xác thân ta

Ta người muôn sự có chi rảnh

CẢNH KHÔNG DUYÊN TẮT TÂM GẦN XA.

 

Một tấm lòng thành chớ coi khinh

Cảm động Trời xanh nhiếp tâm linh

Bao quát càn khôn vô hư lượng

Tâm phải định yên bất dịch minh.

 

Đừng mê đừng loạn

Ma Vương thúc thủ

Huệ nhã thiên thù

Uế tiêu tán Đạo

Hết lòng từ thảo

Tội ác siết ghi

Sám hối tội thì

Tiêu tan tội ác

Thanh nhàn khoái lạc

Hưởng phước vui thay

Thoát khỏi trầm hải

Hạnh phúc lên đường

Phép Trời phạt thưởng

Thật tuyệt nhiệm mầu

Niệm Phật sáu câu

Phá tan mọi điều

Ma chướng chướng tiêu

Ác điều u ám

Lợi bổng chẳng tham

CHÍNH TRỰC CÔNG BẰNG

LÀ ĐẠO NHÂN LUÂN

Liêm chính từ nhân

Tội ác trần hoàn

Thân làm mình chịu

Thần soi xét hiểu

Thông thấu Trời cao

Xa hoa kiêu ngạo

Tội thời khó dung.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA ĐẠI TỪ

VÔ CỰC VÔ LƯỢNG VÔ BI TƯ

NHUẦN ƠN KHÔNG XIẾT KỂ THÀNH KÍNH

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ HUYỀN PHÉP VÔ HƯ.

 

Huyền diệu bí bách cát HƯNG long

ĐỨC chưng sánh kịp sạch tâm lòng

Tưới vung CỘI ĐỨC xây nhân ái

Từ bi ra tâm thiện đức công.

 

Xét đời ít thấy Đức Chơn Tu

Đời là khổ não chứa hận thù

Lòng người bất kính mê tâm loạn

Khó mà gột rửa gây nghiệp phù.

 

XUÂN THU CƠ [NÀNG/CƠ HỘI] nhỡ độ cứu sinh

Quay về câu pháp trần thế định

Tại sao một bước hững hờ trái

Trần thế thảm buồn biết đâu linh.

 

THU CƠ [NÀNG THU] khép vạch đường lý cạn

Tâm phúc duyên thông BÁT KIM toàn

Bốn mùa XUÂN Hạ Thu Đông trỗi

Canh phút xế tàn mượn thời gian.

 

[Xuân Thu Bát Kim = Phạm Xuân Thu, thế danh kim thân của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải, đã triều thiên ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân (2016).  Bát Nương còn có những phong danh khác như là Bạch Liên Hoa Công Chúa, Bạch Liên Tiên Tử, Phổ Lạc Thiện Sư.]

 

Chạnh nổi khố kiến nhược đào thủy

Tức cảnh điểm phương xem khó kỳ

Thâm diệu bóng hình NƯƠNG KIM kết

Tạng điển tâm lòng xác nương y.

 

Biết gởi về đâu tư lương cõi

Cảnh tạm xác hồng lẻ căn soi

Chớp nhoáng tức cảnh hay XUÂN liệu

Vận kẻ ra đi mấy khúc ngôi.

 

Tạm nương thân xác chuyển linh hiển

Lớp tuồng NƯƠNG BÁT còn ý chuyển

Tạm mượn ngẫm ngồi hát khúc bài

Thấm giọt tình thương gởi cảnh miền.

 

Mong NGƯỜI hữu ĐỨC nghe pháp hiểu

Hiểu tình ĐẠO, ĐỨC [NGÀI] gánh nặng nhiều

Tận kỳ vùi thế mau tu tỉnh

Đạo Pháp hiến thân cảnh sớm chiều.

 

Bấm phím đàn dạo câu khúc nhã

NƯƠNG BÁT tuông lời ĐỨC [NGÀI] thấy ra

Xác thân chấp pháp hiểu tận trí

Chánh Pháp bước sang phước đầy nhà.

 

Giữa xuân niên đã vui vẻ đó

Tất hiểu đạo hạnh thân một bóng

Mọi lẽ cảnh đời chịu hiu hẩm

Trời đất bao la ĐỨC [NGÀI] gắng công.

 

KỲ BA THIÊN LỊNH cơ duyên trải

Bởi tại thế nhân chẳng bày khai

Tới ngày dự lễ ai đậu rớt

Tựa được Bồ Đề nhanh bước hài.

 

HUYỀN KHUNG khóa chốt ai bi thảm

Buộc cảnh lặng lẽ bước đi hám

Xa cách truân chuyên gởi tâm lòng

Ráng yên then chốt nhịp mạch ngầm.

 

Tại phận khả từ bước lệ lòng

Tư bề bốn phía việc hanh thông

Đôi vai thấm giọt sương mai phủ

Vùi tên để đó thể KIM HỒNG.

 

Lối về đoái nghĩa KIM đồng hướng

NƯƠNG cung hữu hiệp BÁT lai phương

Trí cạn lời sâu lẽ rối nhân

Kết việc Nền Đạo tục xoay tường.

 

Nền cơ xanh hội NƯƠNG BÁT phân

Tạng điển xác thân chốn hồng trần

ÂN TRÊN KHAI LỊNH khăn khó toán

Thoát cảnh ngoài trong lý không luân.

 

Giai phận BÁT KIM tạng trời cao

Buộc cảnh Đạo Đời chung Nền Đạo

Liên tới tùy thời nào ban lối

Phút giây phẳng lặng tài đức coi.

 

Thân này phú thác nơi thân thế

SEN TRẮNG là tên tự thi đề

Sen trổ bất ngờ kề THIÊN BÁU

Định tố cuộc đời sóng lượng bầu.

 

[Sen Trắng = Bạch Liên Hoa Tiên Tử, một phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải. Đồng thời, Sen Trắng = Liên Bạch, thế danh của một tiền kiếp xa xưa mà bà từng tiết lộ bên tôn giáo Cao Đài.]

 

Ẩn tàng xác tục âu thân phận

Đáp vẹn KIM NƯƠNG chí tỏa thân

Nào cảnh Đạo Pháp trận hội linh

Thấu cõi lòng thế mau thức tỉnh.

 

Nép rèm mà xem kỉnh Phật Trời

Vang vang trống điểm đó người ơi

Thi căn hội đủ lời vàng ca

Một bước đi phải nhớ DI ĐÀ.

 

Đi ngay vạch lối mà sắc sâu

Cơ duyên ai chứa Phật pháp mầu

Canh khuya vui hạnh câu phước đầy

Lặng bên thân xác bóng hình trải.

 

Tâm phúc duyên thông đây chơn điển

Sen tươi mãi nở tánh chơn hiền

Mấy câu trút cạn điển thôi thì

Tạm ngưng lời hát trở lai qui.

 

Tròn trăng hữu đạo Ta đối câu

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT chuyển cơ cầu

Tu đi cho kịp thuyền bát nhã

Khéo tu thì đến Thiên Đỉnh Châu.

 

Ai về dự hội không thấy vào

Quá nổi u buồn cảnh đời sao!

Tại sao chẳng có tâm thiện hướng?!

Sao không thấy về đỉnh Thiên Trào?!

 

Tiếng chuông vang mãi người chẳng tỉnh

Được HỘI LONG HOA chiếu được mình

Sen nhờ vun bón tươi sắp nở

ĐẠO PHÁP THIÊN CUNG thẳng cuộc trình.

 

Điểm CANH vô vọng nhân thế hòa

ĐẠO CỦA MẸ CHA GIÁO THÁNH TÒA

Điển lành chiếu được nhờ tâm có

Sen vàng rực rỡ mãi lòng ta.

 

Thượng phi đa tiết ngẫu bất kinh

Tuế tuế phong lưu hạ ứng hình

Hư không truyền khởi lai tiền đáo

Ngoạt ngoạt Tổ Kỳ xuất di linh.

 

Tỏ ý bài an hiểu tựa nương

Người đời chẳng chọn cách tu trường

Nếu tâm hướng Phật mau lần bước

Sen trổ nặc mùi giống tỏa hương.

 

Vén màn tuy thỉnh

Lai thế vô năng

Tục trần gió ngược

Rối nhằn một phen

Luân chuyển thanh bầu

Chuyển ý Đạo duyên

Khôi trụ Tây lư

Môn tuyền hành hải

Vạn hóa hiệp chơn

Tri ngôn bất toại

Nhứt dụng lập tự

Đương lai xuất chiếu

Vân thử đăng lộ

Đốn cuồng giải khiêu

Toại lữ phang xứ

Năng diệu năng giai

Đoan khúc tùng tí

Lai thới vân đài

Xa xa duệ bộ

Phục toái bảo nhơn

Khứ phục tri hữu

Đoàn vi phục chơn

Nguyệt trường bất hỷ

Phùng hườn kỳ lộ.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4557)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4619)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4968)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.