NHỮNG TIÊN TRI LIÊN QUAN TỚI HỘI LONG HOA, ĐẠO MỚI, VÀ THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

26 Tháng Ba 20205:06 CH(Xem: 5754)
BẦN SĨ VÔ DANH
(Những Bài Giảng Xuất Khẩu Của Cậu Vào Thập Niên 80s-90s)

"Điên Khùng của ĐỨC PHẬT VƯƠNG

QUAN ÂM BỒ TÁT mở đường sai đi."Ráng nghe Cậu ngồi lâu sẽ thấy

Nước Nam Đường lừng lẫy đôi phương [đôi phương = Đông và Tây]

Ngày mai PHẬT QUỐC mở đường

Ra coi các nước hùng cường bó tay…

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, Bài “Lỡ” của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp.)

 
 

Nhìn Cậu coi lỡ gái lỡ trai

Lỡ cồn lỡ biển lỡ ngày lỡ đêm

Lỡ Cậu mang đạo pháp phải [theo] DI THIÊN [Hoàng Di Thiên]

Lỡ rồi Cậu phải về miền PHẬT VƯƠNG ...
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, Bài “Lỡ” của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp.)
 

Đờn kêu PHẬT QUỐC KHAI TRÀO

Cậu đờn cho nước Việt đồng bào được thảnh thơi

Đờn kêu nước Việt ai ơi

Đờn kêu cô bác tơi bời âu lo

Cậu đờn sóng biển không đò

Lấy ai mà để chở học trò qua sông…

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đờn Kêu” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)


 

Đờn kêu Nam Bắc rồi lại Đông Tây

Cậu đờn không phiếm rồi lại không dây bớ đờn

Đờn kêu rộ rộ cho rần rần

Cậu đờn mà đạo sĩ từ Tần rời sang Nam
[Đây là nói về những tiền kiếp của vị "Đạo sĩ" mà Cậu ám chỉ, tiền kiếp từng hạ sanh trên đất Trung Nguyên (Tần) sau này chuyển sanh sang Nam Việt.]

Đờn kêu đã đuổi ÔNG [trào] TAM  

[Nước Nam đã đuổi "Ông Thiên trào tam" ra hải ngoại (biến cố sau 75)]
Đờn kêu ai biểu Cậu làm cho THÁNH NHÂN

Cậu đờn đời đã thệ rằng

Đờn kêu nước Việt soi ngần bút nghiên

Đờn kêu Cậu lại như khùng điên

Cậu đờn mà thấu đến HOÀNG [DI] THIÊN TRỜI

[Hoàng Di Thiên Trời = Ông Trời Hoàng Thiên đã hạ phàm và đang mang thân xác thịt = Đức Ngài]
Đờn kêu đất Việt đổi dời

Đờn kêu PHẬT QUỐC lập tòa đời đặng trị dân

Đờn kêu HIỂM CỰU NGHINH TÂN

Đờn kêu mà sắp mở Tân Dân Đại Đường

Đờn kêu ĐỘC LẬP TRUNG ƯƠNG

Cậu đờn nhiều nỗi cho nhiều đường mà quanh co…

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài "Đờn Kêu" của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 

Đờn kêu thiếu căn mà thiếu phước biết đi đường nào
Đờn kêu dân tộc tiêu hao

Vì còn tham lận sang giàu rồi thanh bay

Đờn kêu núi rã làm hai

Đờn kêu PHẬT QUỐC Tây Đài chờ trông [Tây đài =  Hoa Kỳ]

Đờn kêu mở HỘI MÂY RỒNG [Hội Long Vân]

Đờn kêu mà phục QUỐC là xong bớ trò…
[Phục = trở lại, trở về. Phục Quốc là người tên Quốc trở về.]

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài "Đờn Kêu" của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp.)

 

Đờn kêu THÁNH CHÚA GẦN VỀ [Thánh Chúa = Chúa Trời = Thượng Đế]

PHẬT VƯƠNG GẦN LẬP BỒ ĐỀ GẦN XA

[câu sấm "Giặc tới Bồ Đề thì giặc phải tan" liên quan đến câu trên]
Cậu đờn đừng bảy đừng ba

Ráng tu cho phục QUỐC với ngôi nhà thân yên

Cậu đờn đất nước còn ngửa nghiêng

Anh hùng mà còn tận như cuồng điên thúc hồi

Đờn kêu dữ ác phải thôi

Hiền còn mà tồn tại nối ngôi Nam Đường

Đờn kêu sắp lập NHÀ VƯƠNG

THẦY về trị quốc đôi đường BẢO CHÂU [THẦY = Thánh Chúa = Thượng Đế]
[đôi đường = bên VN và bên "miền Bảo Châu" (xứ vàng Golden State California)]

Cậu đờn ráng tịnh CANH thâu [ráng mà yên tịnh vì năm Canh sẽ thâu...]

Đừng buồn đừng khổ đâu đâu làm gì
Đờn kêu tay trắng còn chi
Dân Nam đâu biết thây thi rã rời...

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đờn Kêu” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 

Đờn kêu NƯỚC VIỆT CÒN KHỜ

Tại sao mà QUÁ ĐỔI MỊT MỜ KHÔNG TIN?

Cậu đờn khôi phục Nam Đình

Trung Ương mà có CHÚA nước mình thì có VUA

[tại sao dân mình lại không tin sẽ có kim thân THÁNH CHÚA/THIÊN CHÚA/THƯỢNG ĐẾ thành lập TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG tại miền Nam VN, theo sát huyền ký "Phật Vương gần lập Bồ Đề gần xa".  Bồ Đề gần xa chính là nói đến Giáo Hội/Hội Thánh của Đức Ngài.]
Cậu đờn chẳng có hơn thua

Ráng tu mà ráng sửa bốn mùa rồi lớn ra

Đờn kêu mở HỘI LONG HOA

...
Đờn kêu HỘI PHẬT THÁNH TIÊN [Phật Thánh Tiên hãy hội tụ]
Kỳ này THẦY [Thượng Đế] MỞ [ĐẠO] TẠI MIỀN BÁU CHÂU [Golden State, California]
[châu báu = của quý giá như vàng, ngọc... Tiểu bang California được mệnh danh là VÙNG ĐẤT VÀNG tức là MIỀN BÁU CHÂU hay MIỀN BẢO CHÂU của HOA KỲ]
Đờn kêu ác thảm không lâu
Cậu đờn bốn biển năm châu gập ghình
Đờn kêu Cậu giảng RÁNG NHÌN 
NHÌN XEM CHO KỸ ĐẠO MÌNH CHỚ AI!
["Đạo mình" tức là Đạo của người Việt mình, xuất phát trên đất khách. Bửu Sơn Kỳ Hương gọi là QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO được huyền khải từ hơn 50 năm trước và 4 chữ này được đặt trên bàn thờ Thầy Tổ, nhưng lúc đó giáo chúng chưa hiểu dụng ý của Thầy Tổ.]

Cậu đờn cho PHÁO NỔ LẦU ĐÀI [Twin Tower NY]

Đờn kêu mà triệt hết bi ai thảm sầu

Đờn kêu Mỹ Quốc lắc đầu

Bó tay mà chịu tội rồi Âu Châu mà giựt mình

Đờn kêu ông SẤM TRẠNG TRÌNH
NÓI ĐÂU CÓ ĐÓ DÂN TÌNH TƯỜNG CHƯA?
[Thực ra Bần Sĩ Vô Danh chính là Ngài Trạng Trình (ẩn mặt) nói sấm giảng đương thời. "Người xưa trở lại" mở đường cho cơ Quốc Khách Đại Đạo lập đời Thánh Đức Tân Dân. Ngài tiết lộ Cậu Bần Sĩ Vô Danh đích thị là Trạng Trình đó, dân có hiểu hay không?]

Cậu đờn tấp nập mây mưa

Phép mầu của Phật mà TƯỜNG CHƯA BỚ ĐỜI?

[Hỏi lần thứ hai "dân có rõ chưa" vậy dân?]
Đờn kêu TỈNH DẬY DÂN ƠI

Đặng coi MÀN CHÓT của TRỜI CHUYỂN XOAY

Tỉnh đi mà thấy Phật, [thấy] lầu đài

Thấy Tiên, thấy Thánh, thấy [ĐỨC] NGÀI, gần xa

Tỉnh ra mau [để] coi HỘI THÁNH TÒA

[Gần xa hãy tỉnh ra mau để coi Hội Thánh Tòa]
Tỉnh đi rồi coi được thì THAM GIA CHO ĐẦY TRÀN.

[Tỉnh ra rồi, coi được rồi thì hãy quy y theo NGÀI cho thật nhiều mới mong lập thành kỷ nguyên Thánh Đức Tân Dân.]
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đờn Kêu” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 
 

Đổi rồi dân tộc ta ơi

Đổi rồi PHẬT QUỐC lập đời thượng lai

Đổi đêm đổi tháng đổi ngày

Đổi chốn lầu đài thành lạ xác xơ

Đổi [để] ÔNG RA, rồi đổi nhà thờ
[Ông ra = ông ra mặt, lộ diện. Lúc đó sẽ đổi nhà thờ Tây qua nhà thờ Ta (nhà thờ Đạo Trời của Giáo Chủ Huyền Khung Thượng Đế). Câu trên cũng liên quan đến huyền khải "Mang câu bác ái vào nhà từ bi" trong quyển Ngọc Kinh 3 của Thiên Khai Huỳnh Đạo, đàn cơ 1967.]

Cờ lại đổi, bến đổi bờ làm sao

Đổi thấp đổi lại đổi cao

Đổi sắc đổi màu vạch lợi đua chen

Từ đây thay đổi nhiều phen
Đổi rồi đạo sĩ ráng tìm lấy nhau

ĐỔI TẤT CẢ mở rào HOA HỘI

Đổi rồi đây TRIỀU NỘI gần kề

Đổi nước Tần rồi đổi nước Tề

Đổi sang nước Việt đổi về nhà Nam

Đổi tánh chất ráng làm Tiên Phật

Đổi hết rồi các bậc hiền tu

Đổi rồi thôi ráng công phu

Chuyển luân thay đổi cần cù mà cao

Đổi PHẬT QUỐC làm sao lập vị

Đổi dân Nam sắp bị tù đày
Đổi đêm đổi tháng đổi ngày

Đổi bốn biển rồi đổi năm châu

Chắc rằng phải ĐỔI [khắp cả] ĐỊA CẦU Ngươn Ba

Đổi CHÚA THÁNH gần ra trị nước

Đổi quan dân quyền tước ngỏ hầu

Từ đây đổi hết đâu đâu

Đổi miền PHẬT QUỐC...

Đổi rồi CHÚA THÁNH mới ra

Đổi rồi PHẬT QUỐC dựng nhà [ở miền] BẢO CHÂU [golden state california]

[dựng nhà bảo châu = là dựng giáo hội (ngôi nhà của Trời Cha) ở miền đất vàng Cali (miền bảo châu). Tiểu bang California được mệnh danh là VÙNG ĐẤT VÀNG tức là MIỀN BÁU CHÂU hay MIỀN BẢO CHÂU của HOA KỲ]
Đổi các nước sau phải co đầu

Chịu thua PHẬT PHÁP chịu đầu ĐẾ VƯƠNG

Đổi tất cả lũ hùng cường

Bó tay chịu tội với đường Phật Tiên

Đổi trái đất phải chịu ngửa nghiêng

Đổi qua THÁNH ĐỊA đổi miền linh hôn
Từ đây đổi xác thay hồn

...

Đổi CHÚA THÁNH sẽ lâm miền

Đổi nước Nam Việt phổ truyền [đạo pháp] cầm [kỷ] cương [đất nước]

...

Đổi nước Việt, vô lượng vô biên

Sắc, rằng gần gặp CHÚA hiền trị an...
[vô lượng thọ vô biên quang sắc = A Di Đà Phật]
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đổi Rồi” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 
  

Chừng nào CHÚA THÁNH lâm miền

Thì là thấy Cậu bình yên mặn mà

Chừng khôi phục NAM HÀ bất diệt

Dân Nam kia hết liệt hết oanh

Dân Nam hết nổi chiến tranh

Thì là thấy Cậu Đài Thành hiện ra

Chừng đó THẤY CẬU MÀ KHÔNG BIẾT

Giờ luyến lưu đã tiếc làm gì

Chừng nào xong việc cận thi

Cậu về rồi Cậu đứng VÔ VI trước mình

Giờ đâu có được nhìn thấy Cậu

Ráng lần lần NĂM [ĐINH] DẬU [2017][sẽ] TƯỜNG TRI

Trò ơi ráng học mau đi

Còn mấy năm nữa mà vào thi Nam Đường

...
Sau này đây nhiều chuyện thưởng ban
Ngày sau mở HỘI HOA ĐÀN
Phật ngồi mà ngự chiếu BẢO [Bửu] ĐÀN mà TÂN CHÂU
[Tân Châu = lục địa mới = new continent = Châu Mỹ La Tinh = Hoa Kỳ thuộc về Tân Châu.  Bảo Đàn Tân Châu = Đàn Bửu Sơn Huỳnh Đạo tại Hoa Kỳ.]
Sau Thất Sơn hóa lầu tiên cảnh...
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, BÀI "Buồn Thơ" của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)


 

Nay mai SỤP ĐỔ, CÙ LAO
Giáp vòng, bi lụy máu đào tuôn rơi
Nói thiệt không phải nói chơi
Ngọ Mùi Thân Dậu LẬP ĐỜI đó dân
Lập rồi cái Hội Tân Dân
Lập rồi cái ĐẠI PHONG THẦN KỲ BA [đại phán xét]
Bây giờ Ta mới nói ra
SẮP [tới] đây mở HỘI LONG HOA bớ người
Lọc ai phước đức cao dư
Đặng mà LẬP LẠI CON NGƯỜI Thượng Nguơn
Nói ra có kẻ buồn hờn
Ta đâu có sợ keo sơn được rồi
Nói đi nói đứng nói ngồi
Nói rằng nứt nắp "BỂ NỒI" rã hai
Nói rằng cuồng loạn hăng say
Từ đây CHÁY HẾT được quay chỗ nào
Bên Tây rồi lại bên Tàu
Bên Anh bên Nhựt cũng nhào tiêu diêu
Không mai ắt cũng đến chiều
Mỹ Nga cũng vậy Mỹ miều cũng san!
(Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết  “Nứt Nắp Bể Nồi” nhân dịp Kỳ Vân Cư Sĩ diện kiến Đức Cậu, kết tập sách Thiền Tịnh Bửu Sơn tr. 105, Hội Cư Sĩ Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002)


  
Đờn kêu rã núi ông SAM
Đờn kêu ông CẬU [UNCLE] đang làm gì đây?
Đờn kêu bốn phía Đông Tây
Vì ai Cậu lại ngồi đây giảng đường
Đờn kêu PHẬT QUỐC KHAI TRƯỜNG
[Phật Quốc khai trường gì? Khai Giáo Hội Thiên Trường, khai trường tuyển lựa tân dân thánh đức]
Đờn kêu dân tộc nhiễu nhương khốn nàn
(Băng Lộ Huyền Cơ 2, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, Sấm Giảng Đạo Khùng tr. 60, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002)

 
 

Thời kỳ Ta thấy gian nguy

TRỜI SAI TA XUỐNG CỨU NGUY ĐEM VỀ

Vậy mà nó mãi nhún trề

Đây rồi thây chết ê chề dọc ngang

ĐÚNG [năm] DẦN ĐỪNG CÓ RÊN THAN

NGŨ CHÂU CHUYỂN ĐỘNG MÁU TRÀN NHƯ SÔNG

Nói cho bá tánh chờ trông

Lọc rồi lập lại CỘNG ĐỒNG [TAM GIAO TÒA] xử phân

Lập lại THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

Tuyển người Tiên Phật tròn ân tròn lành

...

Khổ thôi thế mấy Ta nào kể công.

MONG SAO THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG

NGƯỜI CÒN TỒN TẠI GẶP ÔNG CHÚA THẦY [Chúa = Thầy = Thượng Đế]

Thiên cơ bất khả giờ này

Ta còn nói với cái bầy ngu si...

(Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết bài "Cứu Nguy Tận Thế", nhân chuyến Kỳ Vân Cư Sĩ từ hải ngoại về VN lần đầu diện kiến Ngài, và được Ngài thuyết cho nghe 3 đêm tại nhà Bà Tư Phú Lâm, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm Bính Tý 1996)CAO ĐÀI

TIỀN ẨN đại danh CAO Bắc Khuyết
HẬU XUẤT hoa khai ĐÀI thông truyền
HUỲNH ĐẠO phổ dương đồng bát quái
THIÊN KHAI nhứt mạch THÁI BÌNH yên.

[khoán thủ: Tiền ẩn, hậu xuất, Huỳnh Đạo Thiên Khai.  Ý nói Huỳnh Đạo Thiên Khai ra trước thì sau sẽ hết sứ mạng (liên quan đến Thiên Khai Huỳnh Đạo 1964) còn sau này sẽ xuất hiện một Huỳnh Đạo Thiên Khai khác.  Cùng là một mạch Đạo Vàng của Trời khai nhưng cái cơ đạo ra trước chỉ là trong giai đoạn tạm thời còn cái cơ đạo ra sau mới gánh sứ mạng của thời Thượng Ngươn Thánh Đức.]
Ngày 12-12-Đinh Hợi 1947, Đức Chí Tôn giáng cơ, Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan. Đức Chí Tôn cho bài thi 8 câu, dặn rằng: Ông Nguyễn Bửu Tài viết bài thi ra chữ Nho, Bác sĩ Lê Văn Hoạch đem trao tận tay cho vua Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy):

 

Thượng hạ NHỊ THIÊN xử địa huờn
[Nhị Thiên = Ngôi Hai. Huờn = hoàn. Địa hoàn = trái đất]

Việt Nam NHỨT QUỐC nhứt giang sơn
[
Việt Nam chẳng lẽ là hai nước. Như vậy "Nhứt Quốc" ở đây không có ý nói "một nước" hoặc là "nước hạng nhứt" mà ý nói là ông "Nhứt Thiên" tên "Quốc" (ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên).]
Hoàng đồ toàn bảo THIÊN THƠ định
Đảnh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn [đảnh = đỉnh. Tộ = phúc vận]
QUỐC ĐẠO kim triêu thành ĐẠI ĐẠO
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn
VĂN HÓA TƯƠNG LAI hiệp đại đồng.

(Trích Sách Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005), Bút hiệu Đức Nguyên)

 
 

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thuyết đạo tại Đền Thánh thời Tý ngày 24-5-Mậu Tý (dl 30-6-1948) có kể lại như vầy:

“Bần đạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kim Biên, năm 1927, đặng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho Bà Phối Sư Hương Lự của chúng ta được thông công cùng Ngài, nhờ nghe nhờ thấy đặng truyền Pháp cho Bần đạo. . . . Đức Chí Tôn nói với Bần đạo rằng: Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu." [câu nói này liên quan tới câu "... ráng nhìn, nhìn xem cho kỹ đạo mình chớ ai!" của Cậu Bần Sĩ]
  
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 19060)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35482)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12211)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9110)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9451)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12444)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13971)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11160)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10939)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13785)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7498)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6898)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8091)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6771)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19546)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7756)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5174)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2989)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1647)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1712)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2013)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1504)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1516)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1677)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3151)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1673)