DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM CANH TÍ

04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5138)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 10 Tháng 02 Năm Canh Tí
Ngày 3 tháng 3 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_23

 

Dê rủ chiếu mành chẳng tốt đâu

Năm Canh [Tí] tung nguyệt khó vọng cầu

Chín Thu dư một nay truy bạt

Chốn trời cao thẩm lạy vang đầu.

 

[9 Thu dư 1 = 8 năm, từ năm Canh Tí tới năm Đinh Mùi?]

  

Còn phân chuồng Khỉ Vua đi xứ

Mây ám cả đen nhựt nguyệt Thu

Nửa lui nửa tới xuôi ngược gió

Đông độ làm nên chín Thu dư

 

Trần hề đã hết hơi hoạnh cảnh

Tuổi xuân kịp lúc tu nhơn hạnh

Mấy năm ai biết ngàn chôn xác

Đạo hạnh làm tròn đặng công danh

 

Lướt qua bỉ ngạn hằng noi dấu

Thế nào gặp PHẬT bạch một bầu

Tơ lòng cố QUỐC trần gian đoạn

Lãnh thế chẳng bày một câu mâu

 

Ung dung thắng cảnh sao cứ mãi

Tan kẻ đành trăng khoan nhặt thay

Trời sẵn dành ai tu hưởng phước

Xe ngựa lao xao mãi khổ hoài

 

Trăng trong gió mát ngoạn du thừa

Đờn cầm tay khảy bớ tỉnh chưa

Cho nhơn biết lối xưa xe ngựa

Thấm thoát mấy sương mặt lưỡng lừa

 

Tạo hóa gây thớt thưa nhơn thế

Lắm đoạn trường nhịp KHÁCH mới về

Mấy mươi thâu lìa về thế cảnh

TÂN cái thời truyền mãi ĐẠO thanh

 

[Chữ Khách này đồng nghĩa với chữ Khách trong cụm chữ Quốc Khách Đại Đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương đặt trên bàn thờ.]

 

Trâu lửa đổ bức mành gió thổi

Tám ngõ còn then khổ trần vơi

Kíp toan trở về nơi Cực Lạc

Xuân Thu tiến bước an bình đắc

 

Đèn lòng đạo theo Phật mây xanh

Trung lương với việc thành Bát Chánh

Liên thông vi mình chánh đặng về

Giữ tâm mình chánh khỏi trầm mê

 

Cần lao nhẫn trở về Tiên Đạo

Mau tỉnh giấc dịp lầu cung đáo

Trỗi trống đồng biến bão bùng cơ

Lại thây rã năm đờn thức trọn


Gần tận tiêu mau chóng ráng tu

Kể từ nay lưới bủa dập dồn

Nay chưa thấy lòng tu trở lại

Trống kèn rền bốn phía nạn tai

 

BỊNH DỊCH RỀN KÉO DÀI KHÔNG DỨT

Thây ê hề khắp nơi chịu cực

Hối thúc hoài từng phút từng giây

BỊ LỬA THIÊU CHẲNG SÓT MỘT AI

 

TỬ RỒI TỬ THẢM THAY SÓNG BỦA

Bể lao khổ dân ơi mau sửa

Sửa tâm lành ta dựa cảnh tiên

Đặng LONG HOA đón rước người hiền

 

Đường sanh tử thế miền sao tránh

Cuộc thiên cơ nạn tai bất hạnh

Bể khổ rồi tuyết lạnh giá đông

Đời ai hay sanh tử lộn vòng

 

ĐỔI NHƠN ĐỔI VẬT HỒNG CỎ XANH

Ráng tu lo thiện lành đặng sống

Sống coi đời Tiên Thánh màn công

Nay đời cùng tiêu mòn muôn vật


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_24

 
Cuộc thế cheo leo ráng niệm Phật

Sảy với sàng diệt tất bớ dân

Ngựa ô  chạy đường dài lắm nạn

Thời lung lăng bớ dân gìn giữ

 

Ngọn đèn còn lấp lóe mờ lu

Chuông đồng mở thâm u than thở

Loạn bốn phương mãn địa xác xơ

Thương sanh chúng chịu chờ tai ách

 

Biển lao xao nơi dương trần khách

Hỡi còn nghe lời trách HOÀNG THIÊN

Khải bạc vàng muôn xa [xe] chẳng bền

Đời ai hay của tiền danh vọng

 

Cũng trôi theo ly loạn xác hồn

Mượn chữ từ người khôn kiếm chỗ

Cả kêu ai sao mãi làm ngơ

Ta kêu mãi như tơ bấn loạn

 

Ai ham danh lợi mặc kiêu căng

Không tu phước rã tan điên đảo

Người tu nhịn ba trăng Xuân đáo

Ngựa không dừng biết náo vào đâu

 

Cười rồi khóc mới biết cảnh sầu

Bốn phương loạn dịch hầu kinh hãi

Cuộc đời xem giọt lụy bớ ai

Uống cổ rắn tràn lai lan sát

 

Lúc tán vong chảng cao lan mạt

Tiếng khóc dân tiêu xác lụy rơi

Rền cả thế cửa Diêm Phù tội

Dụng xác trần khuyên nói ai hay

 

Dạy lo tu giáo hóa mỗi ngày

Chẳng ai biết HOÀNG OAI dưỡng dục

Khi trời tối ai ơi kịp lúc

Kẻ khóc cười chín chục tàn canh

 

Tóc chưa bạc vội vàng âm cảnh

Lo tu hiền chơn chánh hiền lương

ĐẶNG THẤY CHÚA TÔI HIỀN TÂY PHƯỢNG

Ngọc phụng rồng uốn lượn ra oai

 

Kíp có mong ách nạn thiên tai

Còn chinh chiến trong ngoài thế giới

Xác thịt tiêu còn ơi lo lợi

Bốn cửa đình cơ đổi máy thiên

 

Giặc ầm ầm súng nổ liên miên

Đời hủy diệt một phen than thở

ĐỜI ĐÃ TẬN BỊ TRỜI LƯỚI BỔ

Sàng với sảy ráng lo tu chớ

 

Cửa thiền môn bước tới lên đò

Ấy mới rõ ấm no mới đặng.

 

Thẩm đời sơ luận

Thế giới ba ngàn

Suy luận khổ đau

Bức tu bức cầu

Chịu sầu nắng lửa

Hết tiền hết của

Hết lụa hết the

Khá tỉnh người mê

Đời thế lăn xả

Ân cần mau khá

Ai rã ai tiêu

Cuộc thế tiêu điều

Khúc khiêu trôi nổi

Hết ve thời tới

Màn Trời năm CANH

Đoạn trường mấy cảnh

Bực Thánh bực Thần

Xử phân dương trần

Thánh Thần có đủ

Cầm [đàn] trỗi quét lưu

Phá u trần thế

Xác thây vô kể

Khóc kể rên la

Mới biết việc xa

Tan rã người mất

Cả kêu lẽ tất

Mau thật mà lường

Trần thế tai ương

Khó lường tai ách

Hồn mất tiêu phách

Biết trách ai đây

Thiên tai đến hoài

Phen này MẸ xuống

Ghe đò chiếc xuồng

Ai muốn bước lên

Biết mò mà đến

THEO LỆNH MẪU HOÀNG

PHẬT MẪU TÂY PHANG

ĐẾN TẬN TRẦN ĐÀNG

MỞ MÀN KHAI ĐẠO

GẶP MẸ TÂY TRÀO

Nở nào MẸ bỏ

Lụy phiền con thơ

Con chờ con đợi

Con rỉ tóc rồi

Người đời còn đâu

Mau tầm Đạo mầu

Biết đâu vui vẻ

Con từ ở tế

Bào MẸ sanh ra

Dứt màn kỳ ba

MẸ già cách biệt

Một cờ chẳng kịp

Mau kíp một xuồng

Mà lệ đổ tuôn

Xác hồn chầu chực

Chúng sanh đến lúc

Thời vật thẩm sâu

Nhơn thế đau sầu

Còn đâu tất cả

Tai lạ có thường

Trong cảnh bao thương

Bốn phương nạn khổ.

 Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_25

 

Tu tâm rèn chí lấy thân

Ngày kia mạt kiếp cõi trần bão giông

Tu là tâm đức bi lòng

Đạo tu chưa được vuông tròn thế nhân

Tu chưa trọn đạo sáu phần

Đắm say trần thế lưới giăng khắp bề

Tu được thoát khỏi chốn mê

Bụi hồng trăm thảm ê chề trăm lo

Tu ngồi chờ đợi thuyền đò

Biết ra tu vẹn ngày chờ tiên sanh

Tu là đoàn kết chung lành

Có bao nhiêu sự trần sanh một nhà

Tu cho MẸ chấm kỳ ba

Dù bao giông tố xuất ra phép mầu

Tu chưa đà hết sáu câu

Bây giờ đức luyện sở cầu là đây

Tu rồi sẽ thấy THIÊN KHAI

THIÊN CUNG cứu vớt ai ai tu hành

Tu là bước tới mây xanh

LONG HOA kêu gọi nhơn sanh mau về.

 

Thế dân thật chiến vạn tai ưu

Đoạt mệnh tử tội thoát chi sư

Hách hách diễn chính túc THÁNH ĐẾ

Bảo cáo cựu thiên bút lê dư.

 

Khương khương hậu vĩ trung đại hiếu

Giác thế vụ dân tâu tự VUA

THANH LIÊM ĐẠI NGHĨA VĂN HÙNG VÕ [LƯỢC]

Uy linh QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN điều.

 

Thái Thượng Thần Uy đang diên thọ

Thượng dĩ công lai phận hoàng đồ

Tây tư Nam Bắc Đông tam thục

Ngự vũ khương khung niên vĩnh vô.

 

THÁNH ĐẾ bảo cáo tả công dị

Bất túc đang khư can đại chí

Nhẫm thập bát HOÀNG tại thượng THIÊN

Chủ Long lâm giáng mã chu kỳ.

 

Chơn nguyên hiện ứng thục chủ tể

Thập vạn kiếp bồ trung niên kế

Phân phân trung nghĩa giao hằng hữu

LỆNH ĐẾ nhựt du tước sắc đề.

 

Tù hình giới sát sanh dục tự

ĐẾ ngạn ngạn đề hưu hưu vũ

Thối thối khâm khâm hống khương thân

Khả hỷ bình nhân ĐẾ nhựt du.

 

Giá lâm lâm giá ĐAO QUAN VŨ

Bất hứa nhân sinh dịch thế khư

Uyển uyển thực kiến cùng quân lý

Xảo lai nhân quả khế khâu tư.

 

ĐAO QUAN LÔI VŨ vô dịch thế

Chiến loạn lương tân ĐẾ liên ĐẾ

Thiên địa đồng quần đáo xứ khâm

ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ chuyển tứ bề.

 

CỬU xác phàm trần thiện minh minh

Trừ gian trừ ác CỬU THIÊN linh

Can duy tể phục phù kim bát

THIÊN TUẾ THIÊN CÔNG bất hứa sinh.

 

Thiên tai mát hạ tâm mãnh tĩnh

Phi đao nhứt kiếm lưu truyền vĩnh

Giả dữ phàm nhân giải thực ý

Truyền trần thế bất khả thị khinh.

 

Giả dữ mộng phàm nhân tứ hải

THIÊN điển NHỊ truyền cổ THIÊN ĐẠI

Thành Hoàng Thánh hiệu QUAN CÔNG VŨ

Nguyên Thủy Hoàng Thánh Hiển lực oai.

 

VÕ KHÚC TINH VĂN TỬ ĐẾ VI

Hoàng đồ củng cố lý chu vi

Ngũ hồ nhựt nguyệt tuân hành cúc

VẠN THÁNH TRIỀU TUÂN ĐẾ KINH CHI.

 

Tảo bội phục ác vạn dân chỉnh

Hồi đầu chư ác mạc tát linh

Vụt huyết lâm ĐAO QUAN LÔI VŨ

Trảm thân tỳ địa ngục tù hình.

 

Nam nữ tuân thuận nhân hiếu để

Giới sát nhục lao mạnh tĩnh mê

Khả khả thỉ bình phụng ĐẾ ngự

Nệ mã xác thời giá lâm đề.

 

Dịch thế thủy động cuồng phục tử

Xiết khống độc tâm bất tề thua

Đẳng đẳng sự kiến bất tề kiến

Quả báo cân cân đại sắc trừ.

 

Ghi danh qui phụ ĐẾ liên ĐẾ

Chung việc phân phân thượng bất tề

Thính lâm nội ngoại u minh phá

Cú cú kiểm nang tay trung nề.Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_26

 

THIÊN lai MINH xứ thu đại chúng

Đọc sách hóa tuyên thâu khứ dụng

Vô tư thiên địa năng tranh thắng

Họa nhân ngũ ác đồng quần cùng

 

Ánh nhiếp tâm tàn khư khư tháo

Nguyên thuỷ ĐẠI NHỊ ĐẾ qui trào

MINH chương thích tấu dân vĩnh lại

Chi hạ chi THIÊN lực hiện vào

 

Phi đao MÃ ĐẾ nhiên giới sát

Như đẳng uyển đao MÃ ĐẾ nhứt

ĐAO QUAN LÔI VŨ quyết lâm đàng

Bất hứa xin nhân nạn tai tức

 

Tát tát Đông Tây Nam Bắc Thu

Thục thục tinh linh Xuân tất lưu

Bảo cáo bảo cáo: THÁNH ĐẾ TÂN

CHÂN NGÔN HIỆN ẤN PHỤC MA TRỪ.

 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN  

VÔ LƯỢNG ĐỘ NHÂN

Nguyên chân hiển ứng

Thượng vĩ uy cùng

Khương cung ngự vũ

Thể thục thục chủ

Tây tự tác THÁNH

ĐẾ QUÂN quang thạnh

ĐẾ THÁNH lập công

Vạn linh dĩ đồng

THIÊN TÔN đã đại

GIÁC THẾ kỳ lai

Vũ đại chân kỳ

Hoàng vũ vị uy

Phù bĩ siêu thân

Chí dũng chí nhân

Kỳ hưng tảo kiến

Tối chư trị hiện

Tảo kiến vân Tây

Minh minh oai oai

Hiển lai xuống thế

Trừ ác tảo tề

Ca nê thiện ác

Bất lạc bất tác

HỒN XÁC UY UY

TRỊ LƯỢC CHUNG KỲ

DUY TRÌ THẾ GIÁO

TRƯỜNG TỒN ĐẠI ĐẠO

Bảo cáo khương khương

Tòan thụ qui đường

Sanh tường lê thứ

Đặt lập thiết lữ

Nghịch tử oai nhiên

Khuôn chánh nhơn hiền

QUAN hiển đáo cáo

Vô đẳng tướng hảo

Đâu tạo là gần

Tự lòng trần gian

Kiêng cần tâm sửa

Giũa mài gội rửa

Này sửa nên lành

Tuế diệu bửu thanh

Lưỡng hành xuất hiện.

 

Ham chi trần tục bụi hồng

Cõi trần bể khổ bao vòng tử sanh

Nay mai nhào lộn bể hành

Tai ương khốn hoạn nguy thành ác tai

Tán tận bỏ của chạy dài

Phù nguy tai ách lực tài còn chi
Cơ cầu hoạn nạn tĩnh thì

Một giờ một khắc chuyện gì gần xa

Nghĩa tài tiền nặng cân ra

Mới hay xa [xe] đánh khổ a bụi hồng

Sen vàng sen trắng ao trong

Chiếu ra năm sắc vũ long lân bàn.

 

Người biến đổi lạ thay cuối hội

Thảm bể sầu biến đổi cơ mầu

Thiệt khổ trầm luân lún sâu

Lộn nhào thiêu đốt than sầu loạn ly.

 

Cần phải biết chuyện gì sẽ đến

Ngã uế tiêu tả tắc ứng biến

Túc thủ túc thủ như LỊNH LUẬT

Lâm hiên kính ngự khải sở nguyền.

 

NGỌC [ĐẾ] ẨN TRUYỀN ĐẠO CỨU CHO ĐỜI

HOÀNG THIÊN bất phụ hóa nhơn nơi

ĐẠO TRUYỀN thiên hạ tu DIỆT KẾT

THẾ CÔNG GIÁO HÓA hề nghĩ ngơi.

 

Canh ba TỪ HẬU CAO xuất hiện

Bất quản canh thâu khả đồ nhiên

Chưa kẻ buổi chợ hoa rơi rả

Lân đầu chọn lựa kẻ trung hiền.

 

Đường dài NGỰA CHẠY ôi kiệt uể

CẦM MỐI THIÊN CƠ sức hiếu về

Hỏi lời lê thuấn Ngươn Ba buổi

Đừng phụ lời than DIÊU ĐIỆN hề.

 

TU CẦU NHỨT DẠ QUI Y

KHÔNG TU ĐỜI KIẾP TRỂ KỲ THÀNH TIÊN

Tu cầu tĩnh ngộ cứu yên

Không tu muôn thuở nạn kiềng thở than

Tu cầu ánh sáng Đạo Vàng

Không tu thế lỡ nhịp đàn cung xoay

Tu cầu bớt nạn bớt tai

KHÔNG TU PHẢI CHỊU XÁC THÂY NGẬP TRÀN

Tu cầu giải nạn thế gian

KHÔNG TU TẬN DIỆT CHỊU THÂN TRÔI DÒNG

Tu cầu ngọn đuốc soi lòng

KHÔNG TU MỚI BIẾT DIỆT VONG CON NGƯỜI

Tu cầu tiên cảnh trở ngơi

KHÔNG TU DỢN SÓNG XÁC TRÔI THẢM SẦU

Tu cầu vẹn giữ lẫn nhau

Không tu nghiêng ngửa biết đâu mà về.

 

Ráng tu coi đời kêu thức tỉnh ngôi

Nay đáo trở lai hồi Cung Thủy.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1059)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2011)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1396)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1878)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3390)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3400)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2954)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2896)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2758)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2745)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3205)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3841)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3786)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3594)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4778)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5010)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5113)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4578)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4615)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4829)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 5016)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.