DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM CANH TÝ

24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 1965)
ĐÀN GIỜ NGỌ
NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2020
Ngày 02 Tháng 02 Năm Canh Tí
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
PHÁP ÂM 2020_13

DANH lành ĐỨC CẢ cõi thiêng liêng

CAO xa pháp giới bốn phương HUYỀN

Đạo lý bao đời nhờ MẸ độ

Vì thế dịch lây thảm trần miền.

Lệ tuôn vì thế chiêu tập lại

MẸ lựa con hiền bớ chư xan

Truyền cho thiện tín lập lãnh đạo

Lãnh mạng trọn lòng lệ thuyền nan.

Nay đã hết kỳ LONG HOA HỘI

Mau chân trở lại cảnh khúc nôi

Quay về TIÊN ĐẠO một lòng hiếu

Hưởng phước lộc ban trở lai ngôi.

Chương Tòa HOÀNG MẪU giáng trần lâm

Cuộc đời lắm nổi nạn luân trầm

Năm châu khắp chốn mau tỉnh thức

Kỳ ba chuyến chót học ĐẠO TÂM.

Giác ngộ tìm đường tu thức tỉnh

HỢI Công Đồng về đến thập linh

KIM LOAN thập ngũ HỘI LIÊN TRÌ

Chương đài thập tứ cảnh thanh thinh.

Màn hồng đã hết chữ sầu bi

Xác trần tạm giả có vui gì

Tu coi HỘI HIỆP RỒNG PHỤNG MÚA

Hội họp lên đò dò vào thi.

MUÔN NĂM CÓ MỘT mau lẹ bước

VÀNG RỒNG PHẬT, Thánh còn thao lược

[Vàng Rồng Phật = Phật Huỳnh Long]
Hoa viên THẬP NHỨT kịp trở về
[Thập Nhứt = Có Thầy Nhân Thập đi về]

Ngươn tàn đành phủ cảnh thưa thớt.

GIÁO ĐẠO cho đời, HƯNG đời phế

Thập nhị phân minh luật trình phê

HUỲNH KIM ĐẠI MẪU từ lành cố

Muôn thuở MẸ LÀNH xuống giáng kề.

Tỉnh ngộ tu niệm KHAI MỐI ĐẠO

Cuộc đời khổ lắm thân nhiên đạo

Chí nguyện chí thành MẸ mau cứu

Tu niệm cho rồi khỏi đọa lao.

THẾ HỒNG LẠC thế tạo lương phương

Cảm sanh CAO TRÍ dạy muôn đường

ĐẠO TRUYỀN thiên hạ ai nhận lấy

Phương tiện tu tâm cứu dân tường.

HOÀNG THIÊN bất phụ kỳ ngọc án

Kết việc nhơn sinh cảnh nguy nan

Sanh cầu việc lý lo tu đạo

Vạn ban phúc hạnh MẸ cứu nàn.

Một mối ĐẠO MẦU thi kỳ cứu

Tánh thảo tâm hiền MẸ khai tu

HỘI RỒNG TIÊN CẢNH mau mau bước

Mạt kiếp đáo đầu chớ có lưu.

MẸ không nỡ để trần thê thảm

Phải chịu thở than dịch sát lâm

Bước thẳng lên thuyền cho kịp lúc

Đợi trẻ sa chơn MẸ giáng thầm.

Ngồi thuyền MẸ đợi con trở lại

Tưởng lại Bồng Sơn trở ngôi mai

KIM khai đuốc HUỆ muôn tỏa sáng

MẪU huấn lời lành dự hội đài.

Giảng dạy đạo lý kề tu chữ

Danh lợi võng dù giải lo tu

Đời cùng tu gấp mà ngọc lụy

MỞ MỘT CHIẾC THUYỀN ĐÓN NHƠN TỪ.

 

PHÁP ÂM 2020_14

Tuần hườn thiên địa thay đổi chuyển

Tu kịp vinh quang trở chốn tiên

ĐẠO là có MỘT chúng sanh bước

Để trể chuyến thoàn khó đặng nên.

Xem thấy đau lòng tả dịch bám

Nạn kiếp trần gian phải chịu lâm

Gặp hồi dịch nạn ai sống sót

Tựa cửa lầu son MẸ khóc thầm.

Sợi chỉ mành càng căn càng mỏng

Một cơn lùa đứt hẳn còn mong

Âu sầu thảm thiết nạn hoàn cầu

Đáo đầu vay trả xác phơi đồng.

Tiên cảnh là nhà mau lai trở

Hoa nở trái đơm MẸ sẵn chờ

Bàn đào xem thấy muôn cảnh đẹp

Học tánh Tiên Thần tắm cam lồ.

Thanh thanh nhựt nhựt khả du tự

Đồ nhiên tự hậu thâu bắc tư

Du công du hữu HÀ điền đáo

Cựu pháp vô công nhãn THIÊN như.

 

Phụng long đầu đoạt CAO xuất hiện

Trác uốn lộ nhiên bất quản nhiên

Hữu công tư khả ngồi tiên cảnh

Tạo hóa công bình chớ có phiền.

 

Phải giữ cho lòng là minh chánh

Hữu tâm gặp thoàn về chung đảnh

Một gã từ bi đèn thẳng ngọn

Bỏ chữ tranh danh gặp MẸ LÀNH.

 

Đường Tiên nẻo Phật đâu gần xa

Trở đầu về quê là chốn nhà

Ai lu lắm nỗi không còn biết

Dương gian tiên cảnh chẳng phân ra.

 

Muôn năm có một mau bước đến

Bát nhã thuyền rồng bảng phong tên

Rước khách khỏi nạn về tận cảnh

Khá lựa mái chèo đích thẳng lên.

 

Trần gian  khổ não nào dịch tả

Thế tục tận rồi khắp gần xa

Thiện duyên di phước về quê cũ

Máy Tạo đưa gần khó thoát qua.

 

Giục thúc nhơn hiền ở cõi trần

Hiền qua cửa mỏng MẸ HOÀNG ÂN

Bảng ngọc lầu son chờ có chữ

Tòa sen chín phẩm mở cửa lần.

 

Con thuyền bát nhã bên bờ đó

Tu gấp kịp giờ MẸ mừng lo

Trở lại chung vui cùng HOÀNG MẪU

Huỳnh nhung một chiếc để sẵn chờ.

 

Kỳ ba khuyên bước thật cho nhanh

Kẻo trễ chuyến đò chẳng vẹn lành

NGÀN NĂM KHÓ GẶP rèn tâm chắc

Lời dạy từ bi vẹn mới thành.

 

TẬN THẾ ĐỜI KHAI ĐẠI ĐẠO ĐẾN

Thượng Ngươn nhung tốt thiệt hữu duyên

Tiên cảnh mơ màng hai chữ ĐẠO

Làm xong bảng ngọc hội kề bên.

 

Mê ngũ vậy thì mau thức tỉnh

Vàng thau chỉ rành giữ sửa mình

Miệng thế chẳng e còn chê lại

Dạ lại phập phòng dạy bạch minh.

 

KỲ BA TUYỂN LỰA NGƯỜI TU ĐẠO

Lực đèo lựa thế bước nhanh vào

Mở giọng ca ngâm lòng tan nát

Màn [LONG] HUÊ chẳng thấy một ai sao?

 

Năm CANH tỉnh giấc nhìn đời mộng

DIÊU CUNG vén màn NGỌC [ĐẾ] luống trông

Kỳ Tam xuống thế đôi phen lụy

Ngọc đổ cười khan chốn cung son.

 

Nghĩ không đổ lệ thương chúng dại

Một kiếp phù sinh còn chi đây

Thị đời bóng xế lời kiêu gọi

Chan chứa lệ sầu chớ ai hay?

 

DIÊU ĐIỆN Kỳ Tam hạc ré vang

Sắp bày biến chuyển nạn trần đàn

Trần ai thoát khỏi cơn bảo dịch

Nghiệp cả trần gian nỗi than van.

 

Lỡ hội Kỳ Tam muôn kiếp khổ

Làm lành lánh dữ niệm nam mô

Bát nhã sẵn sàng đưa người đến

Linh tử đến mau để kịp giờ.

 

Ma Ha rửa sạch mọi trần thế

Rõ mặt Kỳ Tam ký danh đề

Toàn linh bỏ cảnh Thiên Thai chấn

Khó gặp MẸ HIỀN đáo lai về.

 

PHÁP ÂM 2020_15

MẸ ĐẤT CHA TRỜI rồi thương diệt

Kham hỡi trần gian có hay biết?

Đờn kêu khắp thế tam trùng hạn

Chung linh khứu giác về chầu kịp.

 

CỬU CUNG BẠCH NGỌC MẸ GẦN KHAI

Nghe CHA với MẸ trở gót hài

LIÊN ĐÀI TRỔ MẶT LIÊN KỲ HỘI

Ngự động MẸ lay chẳng thấy ai.

 

Vô sanh chí hữu tái tận ân

HẢO PHÙNG NGỌC ĐẾ NGỰ GIÁNG TRẦN

Sửa sang khai hội nhựt thiết phước

Nhân tri giác thế phản đại an.

 

Giật mình khóc tủi muộn năm CANH

Trầm kha vực thẩm thốt kêu nhanh

MẸ HIỀN xả tội con biết nẻo

Dứt Hạ Ngươn tàn sau lại giành.

 

Khuất bóng mây rồi huyền mỹ chi

Rã tan tan rã cửa âm ty

Hồn thơ giây phút mau tỉnh lại

Phải cởi lớp phàm trở cung vi.

 

Diêu cảnh thanh nhàn chẳng đổi thay

Lời vàng thỏ thẻ hỡi gái trai

Trần này biển khổ ba đào sóng

Kim vàng ngõ đã đóng cửa đài.

 

Tửu tiên lưng lửng một bầu thanh

Chờ ai đạt được cờ tiên thánh

Hồ sen ngọc thủy rạng danh tên

DIÊU điển long lanh sắc mạo cành.

 

Ráng tầm hai chữ đạo mầu hiền

Kệ vàng trổi giọng đời chẳng yên

Ngựa qua cửa sổ hồn còn lại

Chín khởi đàn lầu cuộc biến phiền.

 

Được hội ngàn năm mới cơ duyên

Ai mến trần mê nản kiếp bền

Trở lại Thiên Đường an nhàn hạ

HOÀNG MẪU mến thương gọi con hiền.

 

Đến ngày chung cuộc nạn liên miên

Đàn kêu vang vọng đảo cùng điên

Mê dòng mộng ảo có chi mến

Ráng tu mới khỏi nạn sầu riêng.

 

Bon bon chuông đổ gọi nhân hiền

Thân xác ngàn đời khó chi yên

Kêu thức nhơn tỉnh lần sau chót

Trầm lặng biển mê cảnh tiêu biền.

 

Dự hội ngàn thu khoa trường mở

Danh đề bảng thánh túc ban cho

Tiên đào HOÀNG MẪU trường sanh tửu

Mão ngọc đai vàng hiển vinh to.

 

Cảnh rồng NGỌC ĐẾ PHỤ HOÀNG chiếu

Hội trước bàn đào lập danh nêu

Oai giông đời khế bao nạn khổ

Giáp niên đã sắp ngã về chiều.

 

Cảnh tiêu điều chứa chan dòng lệ

Chúng sanh tàn tỉnh ngộ mau về

Nhìn thấy tan rã dạ trần khách

Lệ mãi dầm chan cảnh trần mê.

 

KỲ BA ĐÃ ĐỊNH CƠ TRỜI ĐOẠN

Ôi khắp xa gần phải luống than

Sống chi thế sự gây tàn ác

Chịu cảnh lầm than mãi sao dân?

 

CHA TRỜI NGỌC ĐẾ ĐỊNH PHẦN XONG

Sanh thành phụ nghĩa bệ cung trần

Đêm nằm suy nghĩ ngày mãn xác

Năm tháng hao mòn tu chẳng không.

 

HOA KỲ MÀN CHÓT VÀO THI LẤY

Muôn đường có sẵn nghĩ suy ngay

Ráng bước tận đường tâm ý thể

Màng LOAN DIÊU điện đón thiện tài.

 

Cất tiếng từ bi vọng xuống trần

Tam nàn chót thế ráng sửa thân

Phong thần tại thế đưa chơn rước

Đợi trẻ đức tài mẹ phong thần.

 

PHÁP ÂM 2020_16

Thuyền từ đang rước nương bám lấy

Điểm trang đạo lành tuyển hiền tài

Về quê hương mình trên cảnh điện

Lầu son tao phùn MẸ gọi lây.

 

Mượn xác cạn lời khuyên thế sự

Mau ráng đưa chơn kề dựa tu

Hào quang chiếu rọi nhơn hiền đức

Sen vàng đua nở mãi thiên thu.

 

Đờn kêu lánh nỗi nạn tai

Đờn kêu tiêu rã trần ai thay đàn

Đờn kêu tích tịch tình tang

Đờn kêu mau bước lâm san tu trì

Đờn kêu nghe tiếng ai bi

Đờn kêu thúc giục nạn kỳ dịch ôn

Đàn kêu xự liêu sống còn

Đờn kêu thức tỉnh một cơn thảm sầu

Đờn kêu chung chịu một bầu

Đờn kêu lắm nỗi hoàn cầu thất kinh

Đờn kêu tu giữ thân mình

Đờn kêu khắp chốn sinh linh điêu tàn

Đờn kêu hoa nở lại tan

Đờn kêu lá rụng xác tan tiêu hồn

Đờn kêu vang tiếng dập dồn

Đờn kêu sầu lụy sống còn có hay

Đờn kêu già trẻ gái trai

Đờn kêu chập bước nguy tai lo lường

Đờn kêu biển khổ tàn ngươn

Đờn kêu nhàu lộn thảm thương xác trần

Đờn kêu còn một kỳ ân

Đờn kêu giải thoát hồng trần bước mau

Đờn kêu trễ hội màn lầu

Đờn kêu nước mắt lệ sầu dầm chan

Đờn kêu khắp chốn trần tàn

Đờn kêu nghe đến kiếp nàn còn chi

Đờn kêu lê thứ lâm kỳ

Đờn kêu đau khắp chung vì nạn tai

Giục thúc gái trai ráng kịp giờ

KHAI ĐƯỜNG THIÊN LỘ BƯỚC MAU VÔ

Thiện niệm ráng nghe lời chỉ giáo

Phẩm tròn địa vị tắm cam lồ

 

Vui thay cửa Phật vẫn đón chờ

Tìm cầu đạo đức mới nên trò

Vui dạ không còn bận trần thế

Rảnh rang niệm Phật chữ Nam Mô.

 

Cái khổ của đời mình ước vọng

Cải hạnh đố ngươi về bồng không

Khuyên một điều khá giảm hờn ghét

Căn lành ráng tịnh kịp thuyền rồng.

 

Buồn thảm thế trần cứ quanh quẩn

Buồn đời say đắm mất trí nhân

Buồn bã phù vân lo cấu xé

Buồn đời cuộc thế đã suy nan.

 

Cuộc thế tan thương vì khổ não

Phú quý công danh mãi chạm vào

Xét cạn cuộc đời thêm chán ngẫm

Tuổi lớn tác cao biết ngày nào.

 

Thủy tác tề hương mộc thảo linh

Lương lãm hoạch đoan thùy dĩ đinh

Hào hoán Đông Bắc chi hộ táng

Thiết thiết ngoãn tai hãn phù sinh.

 

Tương tác mộc sâu kỳ thùy lãm

Trục trục lữ khôi cảm vân âm

Phong hỏa phùn khán khiên tàn túc

Nhược nhược thủy liêm khảm giang lâm

 

Cá trung đương cuộc cao hỉ ý

Hưu khốc thinh trường dịch nạn nguy

Tu tri tiên trứ kiền bảo khóc

Sự tự cánh nhiên hủy trung tri.

 

Tam thiên lưỡng độ thử trung văn

Thuyết lữ như hà tự tác đằng

Tôn phương hành hảo can vị bỉ

Phúc kế cường công cảm phiêu năng.

 

An khước dịch lai toàn phướn hãn

Cấu vãng chiêu không luận hỉ ban

Chí vận chí vận bất giai trí

Hỏa tính di Tây khuyển trực năng.

 

Hà cư cao hữu nhiên cảnh hóa

Diệp lạc tri quân hảo háo hòa

Long phi dịch lãm hào sắc tướng

Lôi phong khước hý nhịp trọng xa.

 

Tương nghi cập thới chu lợi thới

Sảng sảng tận vận khả di hỡi

Thùy nhiên tam diện hỷ tương tâm

Tương tương bất chiếu lưỡng đồng ngôn.

 

Thúc thúc hể sự tương tác tụ

Bất dụng bất năng đạt khiếu u

Đơn đơn khiêm quản trường tùy suất

Trực lộ hành nhơn vi tiêu lưu.

 

Mạng kiếp còn đâu bớ nhân gian

Đừng mê vật chất mãi mê đàng

Cho hay nạn kiếp đời mau lắm

Chôn giấu thân phàm ba tấc gang.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 262)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 982)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1417)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2825)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3561)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4293)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4661)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.