PHÁP VẤN: THẾ NÀO LÀ THẦN TĂNG?

27 Tháng Mười Một 20172:22 CH(Xem: 2994)
Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên vào sáng ngày 27 tháng 11 năm 2017

Trả lời câu hỏi của một chức sắc Thiên Phong của Giáo Hội Thiên Trường 

 

Vị Chức Sắc hỏi:
- Thưa Ngài, thế nào là Thần Tăng?

Đức Ngài trả lời:  

Pháp giới rổng rang bổn thường hằng

Chẳng che chẳng mở chẳng lăng xăng

Chư pháp tới lui không ngăn ngại

Nhập chân pháp giới thiệt Thần Tăng.

   

Thần Tăng rõ pháp giới thường hằng

Chẳng tìm chẳng kiếm chẳng lăng xăng

Tới lui vô ngại như như thị

Thị như vô thắng thiệt Thần Tăng.

   

Rõ tánh giới không, rõ tánh hằng

Không sanh, không chứng, triệt huyền năng

Phật ma hai tướng cùng tịch diệt

Hỏi đâu tục tử với Thần Tăng?Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn