PHÁP THOẠI: BỤI TRẦN

13 Tháng Mười Một 201611:35 SA(Xem: 3069)


Đức Ngài Hoàng Di Thiên điểm đạo cho một môn sinh trong lúc đang tọa thiền vào sáng ngày 13 tháng 11 năm 2016.

 

PHÁP THOẠI 

Đức Ngài:

"Bụi trần vốn dĩ chỉ bụi trần 

Lăng xăng quét dọn càng thêm bẩn 

Thường chơn thường tịnh lo gì bụi 

Ngũ uẩn còn không nói chi trần."  

   

Môn Sinh:

"Bụi trần vốn dĩ là bụi trần 

Lòng con đã ngộ tự bên trong 

Vào ra như thể ngôi nhà trống 

Lòng vốn tịnh chơn ngại chi trần."

   
Đức Ngài:

"Bụi trần vốn chẳng tự nơi tâm

Nó bám nó bay từ trăm năm

Tâm không lay động như đá tảng

Lo chi bụi bậm với sai lầm."

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn