PHÁP KỆ: ĐẠO ĐỜI CHÂN GIẢ

17 Tháng Ba 201711:14 SA(Xem: 3246)
Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên vào ngày 17 tháng 3 năm 2017 (20 tháng 2 Đinh Dậu).

Điểm Đạo cho một môn sinh.


 

PHÁP KỆ:  

Nhập Đạo rõ mình
Nhập Thế rõ Đạo
Giả, Chân pháp giới
Thánh chúng ra vào
Tâm vô quái ngại
Phàm phu chẳng thể.
Không tánh không tướng
Bất trụ bất lai
Niết bàn thị hiện
Phật Đà là ai?"
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn