PHÁP KỆ: LÀ ĐẤNG GIÁC HỮU TÌNH

28 Tháng Mười Một 201711:05 SA(Xem: 3015)

Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 28 tháng 11 năm 2017 

Nhắc nhở tất cả môn đồ Bửu Sơn Huỳnh Đạo, một chi đạo nằm trong Giáo Hội Thiên TrườngPHÁP KỆ 

Là đấng Giác Hữu Tình

Quý mạng sống vạn linh

Hãy mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

   

Là đấng Giác Hữu Tình

Huyễn vọng không để sinh

Hãy mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

   

Là đấng Giác Hữu Tình

Luôn an lạc hiền minh

Xin mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh thịnh.

   

Là đấng Giác Hữu Tình

Nguyện độ tận quần sinh

Xin mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

   

Thân trai giới thanh tịnh

Tâm trong sáng minh linh

Tánh như như bất động

Tam Bửu tại nơi mình.

   

Qui y Tăng thanh tịnh

Qui y Pháp minh linh

Qui y Phật như như

Sơn Bửu Kỳ Hương sinh.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn