PHÁP KỆ: KHÔNG

07 Tháng Mười Hai 201910:03 SA(Xem: 3497)

Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên trong buổi lễ ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (tức ngày 7 tháng 12 năm 2019)

 

PHÁP KỆ

KHÔNG là vạn pháp thảy đều không

Nhân duyên tán tụ hóa CÓ KHÔNG

Đất trời vũ trụ từ KHÔNG hạt

Từ KHÔNG hóa CÓ, CÓ về KHÔNG.

 

CÓ KHÔNG, KHÔNG CÓ tùy sinh diệt

Cảnh hiện CÓ KHÔNG tại trần mông

Cho nên mới nói hồng trần mộng

Huyển mộng tìm chi ngộ CÓ KHÔNG.

 

KHÔNG là tạm nói ba Lý Không

Làm không, thấy không, tự tánh không

Tất cả chẳng riêng chẳng tự MỘT [đều tùy thuộc vào nhau chẳng hiện hữu độc lập]

Thiệt MỘT là về với LÃO ÔNG.

 

KHÔNG là tạm xét bốn Xứ Không

Mình không, Thọ không, Tâm, Pháp không

Nguyên do, Chúng, Ta, Nhận đều giả 

Tìm đường mà về với LÃO ÔNG.

 

KHÔNG là thiệt tướng ngoài Tam Giới

KHÔNG cõi TỊNH CHƠN chẳng bóng lồng

Không như [không giống như] gương soi không níu ảnh

Không HƯ không HỮU triệt HUYỀN KHÔNG.

 

KHÔNG là Pháp Ấn rõ CÓ KHÔNG

CÓ KHÔNG, KHÔNG CÓ nghĩa đồng KHÔNG

Duyên trần hiện CÓ là KHÔNG ảnh

Duyên tuyệt, ảnh diệt CÓ đồng KHÔNG.

 

KHÔNG là Pháp Ấn Bất Động Tông

Không theo, không giữ, không lìa ÔNG [CHỦ NHƠN ÔNG]

Không lui, không tới, không lui tới

VÔ VI thiên biến chẳng động ÔNG [TA].

 

VÔ VI ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ TÔNG

Lìa bỏ giáo ngôn Pháp Ấn KHÔNG

Như lai lai như như lai hiện

Chẳng xứ nào vào, PHẬT cũng không.

 

LÃO ở nơi này giữa chợ đông

Khai tuồng Long Hội chẳng thiệt ÔNG

Nhân duyên với chúng mà hiện tướng

Duyên tận, tướng diệt LÃO LÀ ÔNG.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn