KINH VẠN THÁNH

11 Tháng Hai 202012:05 CH(Xem: 3323)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

  

 

KINH

VẠN

THÁNH 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Vạn Thánh vào ngày 23 tháng 12 năm Kỷ Hợi (17/01/2019), giờ Tí, đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

V3. 2023


 

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH

 

KINH VẠN THÁNH

 

 BIỂN RỒNG TIÊN XA NGẤN CHỈ LỐI
KHAI TRẦN NGỌC GIÁ ĐIỂN CUNG HƯ
TẤT ẤN TẤT ĐẢO HỒI CẨN MẬT
NGUYÊN THIÊN KIM DIỆP BỘ MẬT TỪ.


CHI CHI KIM HIỆU LOAN LINH ĐIỂN 
BẤT NHẤT BẤT THỰC HIỆU PHÂN THIÊN
HOA SEN THAY SẮC VÀNG TỎA BÁU
THẤU ĐẠT CỬU THIÊN DIỆU THÂM HUYỀN.

 

ỨNG THƠ THƯỢNG ĐỈNH KHAI ĐẠO THẾ
THƯỢNG DĨ LAI TRẦN HUYỀN HUYỀN ĐỀ
TRI HỮU TRI DIỆU CÀN KHÔN TẠO
ĐẠI THƯỢNG ĐẠI CAO TƯỞNG THẤT BỀ. o

 

DI LẠC GIÁO CHỦ HOA KỲ KHAI ĐẠO 

 

(Tụng)

GIÁO CHỦ kim minh HÀ lũy kiếp

Lai lâm phi giá hiệp Tây Đông

Cửu tầng Thiên sắc HƯNG thần

Chín xuân niên tất Thiên đồng tảo phân

 

Bãi ngoại lành độ dân LẬP CHÁNH

SANH BA NGÔI CHÚA THÁNH HẬU LAI

DI kim hạ kíp phổ đài

QUỐC dân hiệp lại chánh ngay Đạo mầu

 

Lời kinh Đạo càng sâu càng rộng

Nhờ CHÍ TÔN cảm động lòng thương

Con đường QUỐC ĐẠO thi trường

Cảm đức ân CHỦ GIÁO [TÂY] PHƯƠNG BI TỪ

 

NGÔI NƯỚC ĐẠO TÔN TỪ LIÊN CỘI

CHÁNH GIÁO công trừ tội quyết truy

Thanh thiên diệu chiếu ân thi

PHẬT THÁNH TIÊN TRỜI SỬA TRỊ NGŨ CHÂU

 

Ngọc Bích Cân phong thâu lịch lẫm

Vạn sanh linh diệt tận ác nhân

Phản nghịch sai luật dạy răn

Không phương đào thoát thế gian đậm càng

 

DI LẠC GIÁO [CHỦ] HAI NGÀN PHÁP THUYẾT

Hỏi Đạo mầu song tuyệt đến nay

Mở khai BÁT QUÁI TRẬN ĐÀI

Dắt chúng trở lại HOA [KỲ] KHAI ĐẠO MẦU

 

Mở LONG HOA cứu bầu thế giới

Hóa [thân] LIÊN HOA sửa đổi năm ngôi

Mở càn khôn thế xuất hồi

Nghiêm quang hóa độ ra đời CHÚA tôi

 

HỘI ĐỒNG LẠC thượng ngôi QUỐC CỬU

Một giống TRỜI ân tử tái sanh

Giống dòng HỒNG LẠC DI thành

LIÊN TÒA THÁNH ĐẠO vi thành đức ân

 

Hội Đồng nhất vĩ nhân cho thế

Kim phụng quyền HẮC ĐẾ HƯNG Y

ĐẠO TRỜI đắc quả Tam Kỳ

Ra đời CHÚA THÁNH ba di đền vàng

 

Kim thân sắc hoa quang chuyển hóa

QUỐC ĐẠO NGÔI GIÁO HẠ ra tay

Đem chúng đến chỗ Liên Đài

Năm Ngôi đánh dẹp phân hai dắt về

 

Nhờ kim hóa đất tề cứu rỗi

NGŨ VỊ VƯƠNG LÃO TỐI CAO VI

Mộc Thạch diệu khí lưỡng kỳ

HỘI ĐỒNG TAM GIÁO LIÊN TRÌ QUỐC CÔNG

 

Cõi tạo hóa xoay người vô Đạo

Kẻ bội sư phạm giáo tự treo

Tội hành ác nghiệp mê theo

Bội cha phản chúa biết neo nơi nào

 

Một giây một mảy nào lọt tội

Phạm luật nào nghịch lỗi thông tư

Kim bình không ngụy tội trừ

Giữ kinh thi đức tu trừ lầm sai.

 

Một bước lên THIÊN ĐẠO QUỐC NGHI

SEN HỒNG ẩn hiện sau lạ kỳ

KIM THIÊN thay xác phục phàm nhoáng

Duyên niên tự tại hiệp QUỐC DI.

 

Khả lưu cát cẩn bộ vân lai

Hiện hiển đà diện QUỐC phẩm ngai

Toại toại lưu chỉ KIM hiện sắc

NGỰ TỌA KIM LIÊN THƯỢNG NGỌC ĐÀI.

 

Vô túc đại thư hư ĐẾ MINH

THÁI HẬU khuyển chỉ túc nhân tình

Khai nhĩ đại hóa túc di chúng

Khôi đẳng tại thành hóa thiên linh.

 

Áng túc từ THIÊN LÔI khoản bị

THẦN OAI lịch lịch vô diệu vi

THIÊN LA TIÊN địa TỬ vô diệc

Nội ngoại dụng thành bảng phong kỳ.

 

MINH HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Đuốc huệ soi người

Tam cõi thông tri

Chánh kỳ luận xét

Hạ việc đổi xoay

Lửa sảy khó lắm

Tội hành hãi muôn

Gió giông xoay đổi

Tơi bời họa tai

Kinh này thức tỉnh

Giữ mình cân phân

Kinh văn coi đó

Khuyên dỗ về lành

Tu hành an nhẫn

Khoa bảng mở thi

Đến kỳ Giáp Tí

Truyền bí đạo mầu

THÂM SÂU QUỐC ĐẠO

QUỐC ĐẠO LẬP THÀNH

Chúng sanh thị ĐỨC

Theo PHẬT quy y

Lưu DI kiết tướng

Thành tựu đắc thành

Giống lành Hồng LẠC

DI LẠC MINH VƯƠNG

Rọi đường xét thế

Thiên Tuế, Thiên Tôn

Lư Bồng giáng hạ

Thâu tà yêu trị

Phải bị trừ khai

Đạo nay bất kể

Giới thế phạm thâm

Cõi tam phân lập

Xuất nhập xuất bất

Thâu thất Tà Đạo

Hóa giáo Đạo nhờ

Pháp thơ ứng bổ

ĐẠO MỞ QUỐC KHAI

KIM BÀI ĐỒNG HỘI

NĂM NGÔI ĐẠO GỒM

HỘI ĐỒNG TAM GIÁO
QUỐC ĐẠO LINH CHÂU

Đồng nhau giải độ

Mê đồ tứ khổ

Giải độ dắt dìu

Cung Triều lập giới

Danh CÕI ĐẤT VÀNG

MẸ CHA trông đợi.

 

[Cõi Đất Vàng = Golden State California, Hoa Kỳ.]

 

HỘI ĐỒNG TAM CÕI CHÚA THÁNH RA

NHÀ LÀNH TRÔNG ĐỢI HÓA THÁNH TÒA

HOẰNG KHAI TAM GIÁO CHỌN DANH CÕI

THẾ GIỚI HIỆP ĐỒNG DĨ LÂM HÀ.

 

HÀ quang xuất ý Đạo chí mầu

HƯNG toàn chơn đuốc Đạo cao sâu

QUỐC trí minh nghĩa cho nhơn loại

Đạo Giáo hoằng khai lại một bầu.

 

Hoằng hóa nhờ lệnh THÁNH TÒA chuyển

Hóa hóa giáp linh biến biến thiên

An về vui cảnh hóa thân chiết

Vân phong đắc đại lục đỉnh truyền.

 

THÁI thái rạng vẽ TỪ bậc THIÊN

KIM quang hóa độ mở khai truyền

ANH trí Thiên Mộc ai ngó thấy

Khai hạ Liên Bang kết Tòa Liên.

 

Trí khai diệu chở NHỰT NGUYỆT THÁI

Mở lực VÔ VI GIÁO CHỦ KHAI

Cửa NGỌC vô hình về Ngôi Báu

Đài Liên trở lại sẵn dành Ngai.

 

Thiên vị ngồi trông đứng đợi NGƯỜI

Ban lời chỉ giáo tọa điều nơi

Độ phước tạo dựng chung thời cuộc

Sứ mệnh vô tư giai chuyển hồi.

 

CHÁNH ĐẠO trung hiếu dìu dắt đến

Lý hóa kiết tường THẬP TỰ NỀN

Luật công qui pháp rành cội mạch

Công luận một dòng mãn thượng tên.

 

Đường QUỐC ĐẠO ta mau bước đến

TÔN THIỆN SƯ dìu dắt ta lên

Muôn năm khó kéo bước lên đò

Lời THÁNH giáo chung vào bờ bến.

 

Âm dương bổ hóa ngàn quỷ hải

Nên chúng sanh xét lại lỗi lầm

Nhờ ơn TAM GIÁO huyền thâm

Thứ tha giảm chế lạc lầm ác gây.

 

NGỌC CỬU CUNG điện đài minh trí

NGỌC ĐẾ MINH VÔ THỦY dĩ lai

LẬP NỀN QUỐC ĐẠO hội này

ĐỨC [NGÀI] ban ân phước muôn loài đâu đâu.

 

Kỉnh oai ân Đạo mầu theo dõi

ĐỨC [NGÀI] ra an ĐẠO QUỐC chốn mê

Bao dung mở lưới bổ về

Ra phép mầu dắt muôn bề quờn sanh.

 

Các thế giới tai nàn tội lỗi

Vì không tuân LUẬT TỐI HUYỀN CAO

Phải chịu mất kiếp tiêu dao

Nay tỉnh cầu PHẬT ĐẠO MẦU TỪ BI.

 

Tu lại sửa thân y chuộc tội

Bí Pháp truyền VÔ CỘI đến nay

Cung ngôi NGỌC BÍCH THƯỢNG ĐÀI

Hóa biến hy điển trùng lai sáng truyền.

 

Từ thủy điển pháp thuyền bí hiển

Điển hư không chiếu hiện sanh linh

Muôn loài vạn vật hiệp tình

Điểm hồng linh chuyển vô hình trùm bao.

 

Trong thế giới biết bao tan rã

Biển trầm luân thất dạ khó qua

Địa cầu sụp nát hải hà

Không nơi nương dựa thế đà xa thân.

 

NGỌC HOÀNG THIÊN cứu dân tai nạn

HỘI ĐỒNG CHƯ [VỊ] che vạn chúng sanh

Càn khôn thế giái đều lành

Tứ Thiên bát vạn lập thành VÔ TRANH.

 

Hóa vi THÁNH khí thanh vận chuyển

Mở Võng La Tam Thiên trở về

Bạch liên ngôi báu cận kề

Mười phương CÕI PHẬT giải mê Đạo truyền.

 

Khai thế giới chư hiền Bàn Cổ

MỞ ĐẠO truyền tiết lộ hóa vai

TRUYỀN KINH HÓA ĐẠO mến ân

DI ĐÀ phổ độ Tiên Thần khắp nơi.

 

ĐỨC DI LẠC VỀ NGÔI CUNG ĐẠO

SỬA HIỀN NGU TÔN GIÁO ĐỔI THAY

NGŨ CHÂU ĐẠI ĐẠO PHẬT ĐÀI

THÁNH KHAI MỞ CỬA TỐT THAY MUÔN LOÀI.

 

Giục [vứt] tánh phàm lòng ngay chỉ rõ

Lại tầm theo máu đỏ LẠC LONG

Phân rành cội mạch ngoài trong

KHAI RA QUỐC ĐẠO một dòng giống THIÊN.

 

ĐỨC GIÁO CHỦ THANH THIÊN THƯỢNG TRÍ

TÙNG THÁNH QUANG NHỨT KHÍ HÓA TỪ

Hạ sanh lưu QUỐC THẬP TỰ

Lực hạ QUỐC ĐẠO vô tư THIÊN HÀ.

 

Máy Thiên Cơ địa CHA trần trị

Tội phước cân chánh lý phân minh

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ công bình

Vô tư thiên hạ hóa hình biến sanh.

 

Nghịch phản đối ngũ hành điện xích

ĐỨC [NGÀI] cùng TRỜI biến dịch thập quang

Tam Thiên khối tịch trùng ngàn

Mộc di thảo hoán tam đàng đường vô.

 

Báo chúng ta tu bổ cùng nhau

Về QUỐC ĐẠO rồi trau tự tỉnh

Một lòng CHỦ GIÁO HUYỀN MINH

MANG HÌNH THÁNH THẬP [TỰ] tạo bình quốc dân.

 

Người phước đức khỏi mang lớp quỷ

Đắc quả thành chứng vị Thần Tiên

VÔ VI CHỦ GIÁO lục thiên

Phân rành cơ mạch pháp huyền kim quang.

 

Thân sắc tướng thế thân lâm ĐỨC [NGÀI]

Đem Đạo lành kinh lực truyền ban

TRỜI cùng ĐẠO lập TỨ ÂN

Vì chúng sanh hóa vạn dân đất lành.

 

Thiên bá ức hoàn sanh cứu tử

NHỊ HỘI ĐỒNG KHÔNG TƯ VỊ AI

TA LÀ CỐI TẠO NHƠN LOÀI

TA LÀ CỐI GIẢ TÍCH LAI LẬP BẰNG.

 

LONG HOA KHAI HÓA BA TRƯỜNG THẦN TIÊN

 

KINH VẠN THÁNH TINH THÔNG VÔ THƯỢNG

LẬP THÁNH TÒA MUÔN TRƯỢNG TRỞ VỀ

Kiếm Từ Bi bước thoát mê

Huyền Cơ dẫn dắt trở về Tòa Liên.

 

Đạo là chánh Thơ Thiên độ thế

Đạo cứu dân từ bệ thâm tri

Đạo là chánh trực từ bi

Đạo là giúp đỡ cùng đi đường lành.

 

Đạo là cứu chúng sanh tứ khổ

Đạo từ bi giải độ cho nhau

Đạo là thương xót đồng bào

Đạo là trừ họa binh đao an đồng.

 

Đạo là tu hết lòng giải thoát

Đạo thứ tha không bạc một ai

Đạo là rộng sáng trong ngoài

Đạo là đem đến muôn loài an vui.

 

Đạo là dắt tới lui cùng Đạo

Đạo quang minh lành giáo Đạo mầu

Đạo là cứu khổ thẩm sâu

Đạo không giả dối mau mau bước về.

 

Đạo hỉ xả không chê không trách

Đạo mở truyền ĐẠO BẠCH [NGỌC] đắc tu

Đạo về khỏi họa không thù

Đạo pháp bửu hóa THIÊN TỪ VẠN THIÊN.

 

VÔ VI ĐẠO THỈ NGUYÊN TẠO HÓA

Tạo chúng ta tất cả môn sanh

Ra KINH VẠN [THÁNH] tụng thủ hằng

Lập yên thế giới Đạo lành năm châu.

 

Lập Bồng Lai ai cầu mau đến

Vô tận vô phong lên chánh quả

VÌ LÒNG CHỦ GIÁO HẢI HÀ

ĐEM ĐẠO BỒ ĐỀ MỞ RA ÂN ĐỨC.

 

Lập trường thi BÀN CỰC ban cho

Mới Đạo thiệt đà rõ hột giống

Thanh an bổ hóa phước đồng

Phân tô trừng điểm con HỒNG ngày xưa.

 

Nay giống LẠC phân chưa xét lại

Điểm hồng linh trở lại Phật Đường

BA NGÔI hiệp lại nhiên thường

LONG HOA KHAI HÓA BA TRƯỜNG THẦN TIÊN.

 

Vì lập thế Tứ Thiên thiệt khó

Nhờ HỘI ĐỒNG cứu trợ thế dân

Xây sửa lại thế phong thuần

Trị an mối nước quy căn tăng tề.

 

Vạn vạn tuế vạn tuế sắc triệu

Cung di chí thượng hiệu HOÀNG THIÊN

Tề thành VẠN THÁNH CHƯ TIÊN

Vạn vạn tuế tuế TỪ HUYỀN an khương.

 

Nay tỏ rạng HOÀNG VƯƠNG ân xá

Lẹ vào thi phóng xạ cửa vào

Ngũ châu QUỐC ĐẠO quí bao

Kéo lên ĐÀI PHẬT ĐỨC CAO nhiệm mầu.

 

Ngàn muôn kiếp mau mau bước đến

PHẬT THÁNH TIÊN vận chuyển tốt thay

ĐỨC TỪ BI khéo hóa tài

NĂM NGÔI TRUYỀN HÓA dựng này thinh không.

 

HẠ XUỐNG THẾ GIÁO CÔNG HÀNH ĐẠO

LẬP THÁNH TÒA NỀN ĐẠO KHAI RA

Đem điều lành dạy muôn nhà

Theo QUỐC ĐẠO dắt MẸ CHA đi về.

 

Tiếc loài người u mê quỷ báo

Gây ác chi bỏ Đạo lánh xa

Phải mang lớp quỷ tội đà

Mau tỉnh hồn lại chạy ra trở về.

 

Cơn nước lửa thảm thê mới thấy

Cuộn phong ba chuyển xoáy biến hình

Điều phạm quá nặng chúng sinh

Loài người cả thảy phen kinh vía hồn.

 

Nên Tôi hát vong tồn hoại thế

Thần Hỏa Lâu xẹt bể đốt tan

ĐỐT TIÊU THẾ GIỚI RỤI TÀN

ĐỨC THÁNH HOÀNG DẪN THẾ GIAN CÕI TRẦN.

 

XÂY LẬP LẠI CHIA PHÂN ÁC THIỆN

CHÁNH VỚI TÀ PHÂN TUYẾN KHỬ TRỪ

LẬP TÒA ÁN XỬ CÔNG TƯ

Đồng thuyền pháp xuất giáng lư Liên Tòa.

 

TÒA ẤN ĐẠO CHA RA ÁN ĐẠO

Một góc về ĐẠI ĐẠO MẸ CHA

TÂY THIÊN mở cửa lạc hòa

Diệu vô vô diệu THÁNH toàn mở xa.

 

CHƠN chơn tánh phục năng mộ đạo

TỊNH siêu vi thông thoảng nhiêu bao

MỆNH tướng sắc ban vi chí thánh

DANH Đạo bước qua định tất vào.

 

TIỀN linh trở lại THIÊN vi mở

SINH chỉ HOÀNG muôn một đại cơ

TƯƠNG tương hai một nhờ ơn chỉ

KIẾN vận trưởng sanh bổ đức vô.

 

Mở LONG HOA phước đức tội trừ

Đường Tam Giáo ĐỨC TỪ phổ độ

LONG HOA dân chúng đến vô

Ngũ châu ĐẠI ĐẠO lập tô bên trường.

 

DANH thành đi gọi lấy hình phân

MỆNH đàng giữ đạo đức tu chân

MINH lòng nhân nghĩa đem dồn lại

TÙNG kết thành danh định khiếu tân.

 

HẢO hảo đắc toại nhờ THÁNH ĐẠO

CĂN đắc vận xoay bồi ân thảo

TRUNG hiếu đẹp thay cho bước đó

ĐẠO xả thoát trần hóa lập tào.

 

THIÊN soi Đạo cảm ắt được nên

SƠN lạnh cảm Ta chuyển biến hình

PHÁP môn thới định thay nhơn mệnh

MÃNH giáo chờ lịnh khắc đề tên.

 

CẢM ÂN CHỦ GIÁO ƠN ĐỨC CẢ

ĐỨC PHƯỚC SANH TIÊN LẠI MỘT NHÀ

THIỆN TÂM TỪ MỞ BAN LINH SẮC

CHÂN ĐẠO CHÍNH QUY BƯỚC LIÊN TÒA.

 

Người về Đạo ghi vào sổ chánh

Mười luật điều học Đạo tinh anh

GIÁO HAI XUỐNG THẾ TRỞ NGÔI LÀNH

ĐỨC CHA LẠC MẸ ĐẠO CẢ THÀNH.

 

HUỲNH thành trên gọi thực nói không

CHÂU nhân châu hiếu nghĩa Phật lòng

DANH từ kiến ĐẠO LẠC nhân tuệ

MỆNH lành Đạo ngoại bảng tích trong.

 

TRUNG hiếu phước Thiên qua bể khổ

ĐỨC tâm tu tích vận xoay vô

TỰ chí tự thành lên bờ ...

CHÂN bước từ bi niệm Nam Mô.

 

Khai đuốc huệ cứu trong DÒNG ĐẠO

Lành đẹp thay ĐẠI ĐẠO NGŨ CHÂU

LẬP TÒA TAM GIÁO ĐỊA CẦU

TỨ THIÊN LA HÁN HỒNG CHÂU ĐỨNG CHỜ.

 

Thành lớp cửa Đạo cơ pháp bửu

TRẬN LONG VÂN HÓA NGŨ CHÂU KHAI

LIÊN THÀNH PHẬT ĐẠO ĐỔI THAY

KIM CANG BỒ TÁT CÁC NGÀI TÂY PHƯƠNG.

 

DI LẠC CHỦ bá vương tự vĩnh

THẬP TỰ y quý vịnh HƯNG CÔNG

Tất hảo tất trực tất phong

Giai chi giai sự Tây Đông thịnh lai.

 

Nhơn nhơn tước sự hữu vị ngai

Thị không không thị hạ tứ lai

Động cầu tinh vận thời đắc vị

Ứng vĩnh tốt thành phùng nghịch khai.

 

Bảo nội kỳ ngoại kim bá tứ

HÀ dĩ tâm vân vạn sự như

Cát hữu hữu cát Xuân phong tại

BÍCH NGỌC kỳ trung trang xuất từ.

 

TÂY HẬU niên nhiên phùng XUÂN tử

HOA Mộc THU thành liễm giai như

Nhứt nhứt quy bộ phong niên ngoại

Thanh thiên bá hảo LÝ THIÊN TỪ.

 

Lưu trường HÀ sự vô nhiên kỷ

Nhữ nhữ khởi lâm kiết xương kỳ

XUÂN tầm tự lạc đáo môn tạm

Chi tác THU Đông tính hà chi.

 

Như như tất thị Tây Nam đối

Thùy lãm mục công bảng đề ngôi

Đông Bắc thủ đương hạo đảnh ký

Tứ HÀ tứ phục xuất thông thời.

 

Vô công vô định tác vị đài

Tử kiệt tử giai tử nhứt tài

QUỐC đảo QUỐC phong QUỐC hữu chủ

Lưu viễn lưu đa NHỊ BỔN lai.

 

Thượng Thiên THIÊN THƯỢNG CAO tái tuệ

Cửu cửu đình môn thủ công nơi

Một đình một phận từ hỉ định

Chi tác chi môn túc hoãn mơi.

 

XUÂN đáo tác tầm định giai ân

Kỳ THU mộc lợi thục dĩ tân

Dư thị KIM đa tâm CƠ dụng

Thủ bả quới lai sự đổi phân.

 

Vi không vi khứ giang thành lý

Đảnh đảnh tảo y nhữ tử tri

Ngô tam hoán dụng thùy tác đế

Phùng tảo lịch liên biện pháp kỳ.

 

Giai mạc ứng đắc phục hồi bảo

Bí hảo bí nhân đề xước đáo

Vân thị tác thần vạn xuân kỷ

Phục lữ như Quân chánh Đông hào.

 

Bất như bất ngã nhan dĩ lão

Cư chỉ lực như thật nhiệm nào

Bất như bất lẫm y thật ký

Tòng hữu di Tây hữu tiếp vào.

 

Thủ thủ lãm vạn kỳ nhứt lý

Khổng Trang lưu khách vị xuất chi

Mộc Ngọc tái thới kim nhu bức

Động hà kỷ sự đẩu thán huy.

 

Liễm liễm chung húy đồ nan giải

Phục chí nhiên thâm lưỡng cấp giai

Quý quý hồi cẩn loan phùng chỉ

Nhựt nhựt thùy nguyên lố Bồng Lai.

 

Kê hội nhiên Xuân liên hoa trổ

Đắc đắc quý như hữu phước vô

Tác vận tác thời Nam đề Bắc

Tiền tam phúc hậu mãn đại đồ.

 

Thời hối dụng hóa nhơn xuất môn

Tự căn tự mão bức huỳnh sanh

Đẳng đẳng thinh danh kiên chí vị

Túc tả lâm sơn bất dụng công.

 

Lương tư kỳ chủ bách lão cơ

Bất xuất bất tư lượng ý chờ

Lâm nguyệt vân ký phân phân não

Tiêu tiêu thùy thực biến sưu đồ.

 

Kim nhơn thực diện sự kế ư

Oai lãm nguyên phong chủ bất như

Ngao lục phùng đáo như bất ý

Thủy mạc thân lai hạ cân từ.

 

Nguyệt nhựt LỮ LÃO cơn thử bỉ

Như hà như lực môn quý chỉ

Nhứt hoán nhứt trùng chánh Tây hòa

Khứ phục liễm kinh tốc tác kỳ.

 

Tự hữu TỪ oai chi THỊ lộ

Sắc không không sắc phủ cứng vô

Tế tế linh giai hạ NHỊ CHIẾU

Nhứt triệu nhứt phân LÃ [LỮ] dụng tô.

 

VÕ CHẤN liễm giai nhị hảo tướng

Vô định vô song Thái Dịch cường

Hành tự chung thâu nhựt quảng định

CAO TÔN lai thới thuyết đáo chương.

 

Đắc giai phú bất năng dụng trí

Túc lộ túc bình phục minh tri

Thuận nhơn thông hảo thiên đồng hóa

Nguyệt tùng phát khí thích bất nghi.

 

HUYỀN MINH hoán vân Kỳ Viên hội

Lương tử đồng quy sắc phong ngôi

Tương khả tương lộ quới điền ký

Di Tây khả đáo hữu lộ hồi.

 

Nhồi KIM quang vận biến HẢI DI

Chuyển càn khôn mở máy định kỳ

Thay vạn vật biến xoay trở máy

Tiết dắng gieo phong trái Càn ti.

 

Vô tử vô diệt diệu vô sanh

THÁNH MINH CHÍ ĐỨC đến cựu thành

Nhã ngã chứng sanh vi ân đức

Nhứt trụ nhứt thành LÔI THẦN OANH.

 

VÔ VI VÔ CỰC THIÊN KHAI CHỈ

THẦN ĐỊA càn kỳ bất hữu vi

MINH KHÔNG ra luật soi quang tánh

Nêu bảng kết danh cho thế kỳ.

 

ĐỜI THAY ĐỔI RƯỚC NGƯỜI VỀ ĐẠO

ĐỀN MÔN ĐÀI VI HỮU TỰ NÀO

HẠ SANH LƯU QUỐC ĐỘ TỪ ÂN

THIÊN PHÁP PHI HÓA HIỆP NHỨT VÀO. o

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn