THIÊN THƠ THÁNG 11 NĂM 2019

01 Tháng Mười Một 20195:19 SA(Xem: 9248)Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 1/11/2019 lúc 2:42A.M. US
  
BỬU NGỌC HUYỀN VI
BỬU pháp Long Hoa đến Việt Nam
NGỌC tâm xây dựng hội Cồ Đàm
HUYỀN năng hiện đại cùng tường lãm
VI tưởng văn minh hiện Nước Nam.
 
Xã hội văn minh nhờ điện sóng
Từ trường thất đại được linh thông
Tĩnh tâm xây dựng đời Ngươn Thượng
Võ trụ chuyển xây khắp đại đồng.
 
Thượng Ngươn người mới tánh Như Lai
Trí não huệ tâm gặp Đức Ngài
Hoà Hảo khái thời khuôn vạn đại
Hưởng nhiều báu ngọc đến liên đài.
 
Binh thơ đồ trận có trong tay
Vận dụng từng câu diễn mỗi ngày
Sóng điện địa cầu thông thất đại
Nhớ đừng dao động việc thời nay.
 
Thế giới tâm linh chuyển đổi hình
DIÊU TRÌ tâm định điển THIÊN MINH
MẸ THẦY tái bổn thần thức tỉnh
Nhơn loại lắng tâm thoát hữu tình.
 
Vô hình dìu lối tâm minh tịnh
Sắc giới tâm phàm dẫn tử sinh
Kịp đổi tâm minh vào độ tịnh
Ta Bà an lạc thoát vô minh.
 
Hạ bút đề thơ gởi đạo đồng
Truyền khai dòng điển điện HUYỀN KHÔNG
Tâm thanh khẩu tịnh chay đàn rộng
Phổ hoá đại đồng tập chữ KHÔNG
Huệ trí thiền tâm tu đời sống
Thực hành mẫu mực hội Mây Rồng
Tập an lạc thế tâm không động
Thiền hành hạnh đạo bát nhã thông.

Bồng Lai tiên cảnh có đâu xa
Tâm khẩu thanh minh hiện một nhà
Thần thức hiệp hoà thiên địa cả
Ta Bà cực lạc thoát trần sa.”


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 12/11/2019 lúc 4:27A.M. US

THIÊN ĐÌNH NGỌC THẾ
THIÊN báu đồng Nhơn hiệp bửu toà
ĐÌNH chùa tông miếu kính Thiên Hoa
NGỌC nhân đồng chủng tình thiên quốc
THẾ giới kỳ tân thiên hội hoà.

Kỳ chay tịnh thức giúp đồng nhân
Tam giáo quy nguyên tại điện trần
Gia đạo đồng hành tâm phát nguyện
Mới vào tịnh độ được hồng ân.

Giao bàn mấy việc nhớ đừng quên
Báu ĐẠO BỬU SƠN giao móng nền
Quốc Khách ĐẠO TRỜI thoa bốn biển
Tân Bình Thiên Đạo đã ghi nên.

Bốn khách tầm tri điển Ngọc Đình
Xưng hàm tước vị rõ oai linh
Chánh tâm chơn đạo không hình tướng
Vị pháp càn khôn vạn đại tình.

Thiên Tân Hồng Tổ đại kỳ công
Giúp ích tâm chơn thiện trí đồng
Tôn giáo nhiều nhưng không giải đạo
Chi bằng hoà điển sóng HUYỀN KHÔNG.

Bát nhơn chánh mục hiện hoa tiên
Chủ khách đặt tên thượng đại điền
Vùng đất rộng không người thị hiện
Dân quờn liên cảnh chí tôn liên.

Địa chơn giáo đạo chí thành
Tâm lành hội đạo chứng danh Thiên Đình
Ngọc toà định vi quờn sinh
Xuất ngôn trước hiện điển linh hiện hình.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 22/11/2019 lúc 4:58 A.M. US

 

CHIẾU LỆNH HỒI QUÂN

CHIẾU viết nhiều năm được khải trình
LỆNH thiên NGỌC ĐẾ đế điển oai linh
HỒI qui Mã đáo Toà Đình tính
QUÂN pháp bất phân vị kỷ tình.
 
Tri cơ luận đạo gởi đồng nhơn
Chủng tánh Phật Tiên được nguyên quờn
Hạnh Đức thiện tình thiên địa hợp
Thọ thiền vô lượng điển tâm chơn.

Hồi qui tâm đạo Giáo Toà
Ba giềng mối đạo hiệp hoà tâm nhân
Tánh lành đạo hạnh chuyên cần
Hồng ân PHẬT TỔ thiên ân NGỌC HOÀNG
Bá gia chơn chọn Tiên Bang
Giống TRỜI xuống thế Tây Phang ấn truyền
Tam tông luận việc Sơn Liên
Bửu Sơn Quốc Khách đại miền Nam Thiên
Một bầu võ trụ Sơn Liên
Nam Thiên chào đón mọi miền hồi qui
Đón chào Khách Đạo Sơn Kỳ
Điện thiên một điển vô vi thất cầu
Tầng thiên sóng não bửu châu
Phân tần số thấp xuyên bầu càn khôn
Quốc Tân hội luận cửu tôn
Sân tầng Quốc Khách Thiên Môn gia Trần
Lập nên lịnh trạng Thiên Ân
Khải xây công việc Tân Dân khởi đầu
Làm theo lời diễn thiên cầu
Châu Âu Châu Mỹ liên châu việc làm
Bán buôn thuận tiện chùa am
Đạo đời một mối Thiên Nam giải trình!”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 25/11/2019 lúc 18:12 US

 

ĐIỂN TÂM SÓNG HÒA

ĐIỂN thiên hoà hội với Liên Sơn

TÂM hạnh trí chơn đón điển quờn

SÓNG điển não tần tâm đức mới

HÒA cùng Bạch Ngọc đặng hồng ơn.

 

Thiên thơ đồ trận điển HUYỀN THIÊN

Đời sống tâm linh nhớ tịnh thiền

Tâm ý hiệp cùng sóng điển điện

Hoà thân thất đại trí hoa liên.

 

Điển tâm theo sóng từ trường

Hoà cùng thân pháp ấn đường phát quang

Tự nhiên điện sóng hiệp đàng

Lục thông phát huệ tâm cang đảo chiều,

 

Đừng ca múa phô trương hình thể

Điển HUYỀN THIÊN không lộ tướng hình

MẪU THẦY không hiện tướng linh

Không cần hình thức phát sinh nhiều lời

Tâm không trí huệ đẹp đời

HUYỀN THIÊN đại trí khắp nơi đại miền.

 

Khuyên đồng đạo định tâm hiệp lí

Trí HUYỀN THIÊN thiên vận chuyển Hoàn Nê

Cảnh tâm bát nhã tứ đề

Giáo lí căn bổn điển về tâm không

Bát Chánh PHẬT THÍCH tương đồng

Đồng Nhơn chọn bộ HUYỀN KHÔNG dẫn đường.

 

Hãy tỉnh thức với kỳ Ngươn Thượng

Điển HUYỀN THIÊN với điện sóng trường

Cần nhiều tâm đức rau tương

Giải nhiều bệnh mới vô thường nhẹ tan.

 

Sóng tần số thấp hai mươi

Tâm chơn tiếp nhận tuyệt vời thần thông

Ngày nay thế giới vĩ tầng

Điện điển sóng đạo Tân Dân trở về.”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5395)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.