DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM KỶ HỢI

09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 8262)
ĐÀN GIỜ TÝ
NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2019
Ngày 07 Tháng 5 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnBấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_37


Lâm trần thế ai thương mấy đoạn

Pháp HUYỀN CHƠN dồi đức tỏ phân

Trải bao xuân mươi mấy đoạn trường

Vì đời đạo họ trăm công bảng

Cốt ĐẠO TIÊN liêm minh chơn chánh

Đợi kỳ công danh định mây xanh

Qui đồ phục song đôi nguyệt CHIẾU

Nhập bộ hành vạn khởi MINH thanh.

 

[Chiếu Minh = Minh Chiếu = ám chỉ Đức Ngài Giáo Chủ Cao Đài Ngôi Hai Trào Một Ngô Minh Chiêu.]

 

Định chí THIÊN KIM nguyệt bất truyền

Hồi trống giục ngày chờ xoay chuyển

NGUYỆT LINH ĐÀI trong cõi vô vi

Lời hẹn một vườn hoa thượng uyển

Hai giấc mộng KIM châu THIÊN thế

Ba bốn bề cơ mật đạo tề

Giật cơn loạn giả phàm cơn giả

Khai điểm đạo HẠO PHƯỚC THIÊN TỀ.

 

[THIÊN KIM = THIÊN NHỨT KIM = phong danh của bà Thái Kim Anh, Đức Chưởng Quản Hiệp Thế Đài của Giáo Hội Thiên Trường.  HẠO PHƯỚC THIÊN TỀ = Phước lớn bằng Trời.]

 

Mạng ẩn qui lai

Phân[tánh] tại tiên hóa

Liên hỏa đăng Tây[Phương] [ám chỉ Nam California]

Cò bay sứ mạng

Ẩn dạng bình an

ĐẠO VÀNG nguồn thế

Bất thế bất thân

Cảnh trần chuyển kiếp

Điểm nguyệt thuyền cơ

Thước đo chơn lý

Hầu ký ĐẠO VÀNG

Thiên ban cốt thể

Ẩn bế trí thần

Pháp vân Tây QUỐC [ám chỉ Hoa Kỳ]

Đo thước ngược thời

Chiều mơi [mai] lại hợp

Luồng chớp thiên khí

MINH dĩ nguyên sanh

NGUYỆT hành TIÊN ĐẠO

KHÔNG ĐẠO chữ KHÔNG

HUYỀN KHÔNG không bộ

KIM bộ HÀ nhi

Môn Thiên mở cửa

Khí xưa hóa thân

Cứu dân hồi tỉnh

MẬT ĐỊNH ỨNG THIÊN

KHÔNG HUYỀN KHAI MỞ

Trăn trở tài năng

Thấy rằng cuồng lộn

Thần bổn thần long

Thành sanh ngạc vũ

Độ tử [con] trần gian

Nhiều phang khuyên giáo

Rõ đạo hiếu trung

NGỌC CUNG hồi xứ

Thuyết du sở hành

Phú tánh thiên cốt

Lang lớp mục đề

Qui tề tâm não

Cảnh Đạo khắp môn

ĐẠO [HUYỀN]KHÔNG khai bảng

Thế trần vương đầu

Linh mầu luồng điển

QUI NGUYÊN TAM GIÁO

NHƠN ĐẠO buổi này

[CỰC] TÂY THIÊN đáo

Vững đạo HUYỀN[KHÔNG] xây

Phước lai đúng lịnh

LIÊN MINH CƠ PHÁP.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_38


Ba rồi bốn diệu mầu PHÁP LỊNH

Huệ sáng khai chiều hướng HUYỀN MINH

Đức nhân cao rộng tánh tình đời

Chèo như gió Phương Tây chờ lịnh.

 

[PHƯƠNG TÂY = ám chỉ HOA KỲ, chính xác là tại Nam California, nơi Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Di Thiên khai mở Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Lực sắc khai kim [nay] HUYỀN[THIÊN] đàn ngự

Liên tâm hồn tâm nguồn lý sự

Chuẩn xác hài [kim thân] thử thách đạo tâm

Chọn vai diễn vô hình trình tự.

 

Bề HƯNG thới chơn tu chào đón

Khai Hội Tây[Phương] tọa độ thuần phong

Bạch thủy lộ [Kỳ]Tam quang vô ảnh

Mở lộ hình thanh diệu kỳ tâm.

 

Khai Điển Pháp Vô Vi HUYỀN định

Lập QUỐC kỳ đuốc huệ CÔNG MINH

So dây khải nan chờ chuyển đáo

Lộ THÁNH ÂN đề sắc QUÂN bình.

 

CHIÊU HƯNG xuống thế ứng cơ hình

An tự thần quyền rạng Trời Tây [Nam California]

QUỐC lộ anh hùng khai sắc MINH

Độ chúng lập pháp bao hồi trải.

 

[CHIÊU HƯNG = Minh Chiêu và Hưng Quốc = ám chỉ liên hệ mật thiết giữa Đức Ngài Giáo Chủ Cao Đài Ngô Minh Chiêu Ngôi Hai Trào Một và Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên Hà Hưng Quốc Ngôi Hai Trào Tam, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường, có liên hệ mật thiết với nhau.  TRỜI TÂY = ám chỉ đất nước Hoa Kỳ, Nam California, nơi đặt tòa đình của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THIÊN LỊNH kỳ quang bức[phá] vô minh

Ý trọn lai từ khởi dựng khai

CAO HOÀNG diệu khả yên kỳ chính

MINH HÀ bóng tùng QUỐC hồn khai.

 

Đạo vị liên tòa THÁP ĐÀ tỉnh

KỲ BA yết kíp CỬU TRÙNG ĐÀI

Xoay đi xoay lại pháp mầu lịnh

Chuyển tới hồn thiên chạm thới lai.

 

[THÁP ĐÀ = ám chỉ THÁP BẢO ĐÀ trên Thổ Đầu Sơn, nơi Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam đăng sơn nhận "sách báu" từ Thiên Thượng và tu chứng trước khi nhận lịnh hạ sơn khai giáo. Sự kiện này cũng đã được huyền khải trước năm 1967 trong cuốn Ngọc Kinh Ba, trang 42 và 48, của chi phái Thiên Khai Huỳnh Đạo.]

 

Như nhiên lãm tử HƯNG CHỦ MINH

HÀ kỳ y pháp thẳng lèo lái

CHÁNH ĐẠO nêu gương đổi sắc hình

PHÁP HUYỀN KHUNG chiếu nhiệm kỳ tái.

 

KIM HOA đổi xác thay cảnh lịnh

Phẩm cũ lầu Tây hồi chuyển xoay

Châu Thiên chiếu mạng điển xoay mình

Xứ đài bổ gốc dựng thiên tài.

 

Nhiệm luật vô vi rõ OAI THINH

KỲ ĐÀI TAM GIÁO tinh hoa rải

THIÊN pháp HUYỀN cầm QUỐC thủy linh

Hội ngộ đúng giờ giống sen khai.

 

Pháp thơ thiên ý TAM TÒA chuyển

Thập ngoạt [tháng 10] niên Canh [Tí 2020] lý Châu Thiên

Thay tuồng tích tụ tạo nhành cội

Đủ sắc thinh khai thẩm phán gì.

HIỆN MỘT ÁNH THÁI DƯƠNG CHÓI RỌI

LÝ PHÁP THÂM SIÊU XUẤT ĐỘ ĐỜI

Cuộc bắn phá dập dồn dân chúng

Đời là giả xác thân tạm hối.

Đời nhận thấy kiếp trần khổ não

Tìm con đường giải thoát mình vào

Đời mạt hạ điêu linh đồ thán

Có mấy ai biết gió phương nào.

Tầm mùi Đạo dễ đâu quy thiện

Nương bóng thuyền đức lớn chí hiền

Ai tỏ đặng vui ai còn mất

Ngọn đèn soi mặt bạc vô tuyền.

Ngồi nghĩ lại nhơn dân thiên hạ

Trận đại dân họa [tàn]khốc tới tay

Cơ cầu nhiều nổi tiếc nhân sầu

Xẩy thấy mình đâu khó mà ra.

 

Huệ khai kết trí

Giáp NHỊ THIÊN Tiên

TAM THIÊN ĐẠI THIÊN

THƯỢNG[ĐẾ] HUYỀN[THIÊN] CHUYỂN ĐẠO

Hồi tạo [lập vũ trụ] từ xa[xưa]

Hiện ra khắp cõi

Nói lời tư nghị

Hữu ký thế gian

Tư đàng sanh nhẫn

PHÁP CẨN VÔ THƯỢNG

TỬ VƯƠNG XUẤT THẾ

Lành chế môn khai

Đổi thay vương chánh

THIÊN cảnh một Bồng

Danh CÔNG mặt ẩn

Cốt phân THIÊN TỬ

Cổ lữ NGỌC CUNG

Thiên hùng sắc phủ

Nhiếp ngũ pháp quyền

Căn nguyên hình tạo

TAM GIÁO lâm xan

Ánh ban mai tỏa

Thân tọa VÔ VI

Tạo kỳ cơ bổn

HOÀNG ÂN dung chiếu.

 

Kim KIM khướt tại hạ nhật thu

Như HÀ quý dĩ chỉ nhứt cư

Nguyệt sơn đăng thủy toàn bất ngộ

Tống vân địa lực tác bình lưu.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1781)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.