DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM KỶ HỢI

09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 3860)
ĐÀN GIỜ TÝ
NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2019
Ngày 07 Tháng 5 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPHÁP ÂM 2019_37

“Lâm trần thế ai thương mấy đoạn

Pháp HUYỀN CHƠN dồi đức tỏa phân

Trải bao xuân mươi mấy đoạn trường

Vì đời đạo họ trăm công bảng

Cốt đạo tiên liêm minh chơn chánh

Đợi kỳ công danh định mây xanh

Qui đồ phục song đôi nguyệt CHIẾU

Nhập bộ hành vạn khởi MINH thanh

Định chí THIÊN KIM nguyệt bất truyền

Hồi trống giục ngày chờ xoay chuyển

Nguyệt linh đài trong cõi vô vi

Lời hẹn một vườn hoa thượng uyển

Than giấc mộng kim châu thiên thế

Ba bốn bề cơ mật đạo tề

Giật cơn loạn giả phàm cơn giả

Khai điểm đạo hạo phước thiên tề.

 

Mạng ẩn qui lai

Phong tại phi hóa

Liên hỏa đăng Tây

Cò bay sứ mạng

Ẩn dạng bình an

Đạo Vàng nguồn thế

Bất thể bất thân

Cảnh trần chuyển kiếp

Điểm nguyệt thiền cơ

Thước đo chơn lý

Hầu ký đạo vàng

Thiên ban cốt thể

Ẩn bế trí thần

Pháp vân Tây QUỐC

Đo thước ngược thời

Chiều mơi lại hợp

Luồng chớp thiên khí

Minh dĩ niên sanh

Nguyệt thành tiên đạo

KHÔNG ĐẠO chữ KHÔNG

HUYỀN KHÔNG không bộ

KIM bộ HÀ nhi

Môn Thiên mở cửa

Khí xưa hóa thân

Cứu dân hồi tỉnh

Mật định ứng thiên

KHÔNG HUYỀN khai mở

Trăn trở tài năng

Thấy rằng cuồng lộn

Thần bổn thần long

Thành sanh ngạc vũ

Độ tử trần gian

Nhiều phang khuyên giáo

Rõ đạo hiếu trung

Ngọc Cung hồi xứ

Thuyết du sở hành

Phú tánh thiên cốt

Lang lớp mục đề

Qui tề tâm não

Cảnh đạo khắp môn

ĐẠO KHÔNG khai bảng

Thế cần Vương đầu

Linh mầu luồng điển

Qui nguyên Tam Giáo

Nhơn đạo buổi này

Vô Tây Thiên đáo

Dẫn đạo HUYỀN xây

Phước lai đúng lịnh

Liên minh cơ pháp.”

 

PHÁP ÂM 2019_38

“Ba rồi bốn diệu mầu pháp lịnh

Huệ sáng khai chiều hướng HUYỀN MINH

Đức nhân cao rộng tánh tình đời

Chèo như gió phương Tây chờ lịnh

Lực sắc khai kim HUYỀN đàn ngự

Liên tâm hồn tâm nguồn lý sự

Chuẩn xác hài thử thách đạo tâm

Chọn vai diễn vô hình trình tự

Bề HƯNG thới chơn tu chào đón

Khai hội Tây tọa độ thuần phong

Bạch thủy lộ tam quang vô ảnh

Mở lộ hình thanh diệu kỳ tâm

Khai điển pháp vô vi HUYỀN định

Lập QUỐC kỳ đuốc huệ công minh

So dây khải nan chờ chuyển đáo

Lộ Thánh Ân đề sắc Quân bình

CHIÊU HƯNG xuống thế ấn cơ hình

An tự thần quyền rạng trời Tây

QUỐC lộ anh hùng khai sắc minh

Độ chúng lập pháp bao hồi trải

Thiên lịnh kỳ quang bức vô minh

Ý trọn lai từ khởi dựng khai

CAO HOÀNG diệu khả yên kỳ chính

Minh HÀ bóng tùng QUỐC hồn khai

Đạo vị liên tòa Tháp Đà tỉnh

Kỳ ba ý kiếp Cửu Trùng Đài.

 

Xoay đi xoay lại pháp mầu lịnh

Chuyển tới hồn thiên chạm thới lai

Như nhiên lãm tử HƯNG chủ minh

HÀ trì y pháp thẳng lèo lái

Chánh Đạo nêu gương đổi sắc hình

Pháp HUYỀN KHUNG chiếu nhiệm kỳ tái.

KIM HOA đổi xác thay cảnh lịnh

Phẩm cũ lầu Tây hồi chuyển xoay

Châu thiên chiếu mạng điển xoay mình

Xứ đài bổ gốc dựng thiên tài

Nhiệm luật vô vi rõ Oai Thinh

Kỳ đài Tam Giáo tinh hoa rải

Thiên pháp HUYỀN cầm QUỐC thủy linh

Hội ngộ đúng giờ giống sen khai.


 

PHÁP ÂM 2019_39

Pháp thơ thiên ý Tam Tòa chuyển

Thập ngoạt niên Canh lý châu thiên

[tháng 10 năm Canh Tý]

Thay tuồng tích tụ tạo nhành cội

Đủ sắc thinh khai thẩm phán gì

Hiện một ánh thái dương chói rọi

Lý pháp thâm siêu xuất độ đời

Cuộc bắn phá dập dồn dân chúng

Đời là giả xác thân tạm hối

Đời nhận thấy kiếp trần khổ nảo

Tìm con đường giải thoát mình vào

Đời mạt hạ điêu linh đồ thán

Có mấy ai biết gió phương nào

Tầm mùi đạo dễ đâu nguy hiểm

Nương bóng thuyền đức lớn chí hiền

Ai tỏ đặng vui ai còn mất

Ngọn đèn soi mặt bạc vô tuyền

Ngồi nghĩ lại nhơn dân thiên hạ

Trận đại dân họa khốc tới tay

Cơ cầu nhiều nổi tiếc nhân sầu

Xẩy thấy mình đâu phó mà ra.

 

Huệ khai kết trí

Giáp NHỊ THIÊN tiên

Tam thiên đại thiên

THƯỢNG HUYỀN chuyển đạo

Hồi tạo từ xa

Hiện ra khắp cõi

Nói lời tư nghị

Hữu ký thế gian

Tư đàn sanh nhẫn

Pháp cẩn vô thượng

Tử Vương xuất thế

Lành chế môn khai

Đổi thay vương chánh

Thiên cảnh một bồng

Danh công mặt ẩn

Cốt  phân Thiên Tử

Cổ lữ Ngọc Cung

Thiên hùng sắc phủ

Giấc ngủ pháp huyền

Căn nguyên hình tạo

Tam Giáo lâm san

Ánh ban mai tỏa

Thân thọ vô vi

Tạo kỳ cơ bổn

Hoàng Ân dung chiếu.

 

Kim kim khướt tại hạ nhật thu

Như hà quý dĩ chỉ nhứt cư

Nguyệt sơn đông thủy toàn bất ngộ

Tống vân địa lực tác bình lưu.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 741)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 965)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1330)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1296)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1127)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1457)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1210)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1501)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2027)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1792)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2035)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1917)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3405)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4138)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3615)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4509)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4587)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3996)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.