DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM KỶ HỢI

26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3069)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019
Ngày 19 Tháng 4 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

 
PHÁP ÂM 2019_31A

“Lộng phong vân bất di bất hiểu

Ngã khổ tâm nhơn ngã thế hồn

Kháng long bạc đạo hành tàng lục

Thế thượng thiên điển lậu rồng cù

Chi thiên lục hòan hảo màn nhị

Dạng dạng trung đoạn thể phương vi

Châu phủ tử hậu hòn tại thế

Đại đại thành phương tử khả di

Tây Nam Bắc, HÀ lưu xuất quản

HUYỀN đồng THIÊN chơn hiệp thống quang

Phong võ hạng khương âm dương khí

Hải HÀ vâng huyền HUYỀN mạc HOÀNG

Vô trần khí phổ thiên phân tự

Phụng THƯỢNG CAO hạ bảo liên thư

Thiện thị THIÊN KHẢM chứng hào tịnh

Kiền Khôn Cấn Tốn hiệp bá ra như

Truy tử đồng TỬ HUYỀN thành phối

Tương liên năng hóa tạo thành nơi

Vạn QUỐC châu thành hoạt tại thế

VƯƠNG TỬ nhất thống bốn phương trời

Kiếp phù sinh trải thân hòa quyện

Trong vô hình thuyền giáng vô liên

Nhường hoài cổ vòng xoay linh ngự

Mạch lạc hồn đã hụt thấp nhiên

Thu Đông chạy khéo bôi phận diễn

Chiếc lá tàn thảm trải lực huyền

Kỳ nhiệm kiến HÀ Tây Lầu Thủy

QUỐC hồn thành diệu quả đưa thuyền

Thục ĐÌNH HUỲNH Tùng Thiên lục ngoạn

Bất đáo nhiên phùng vĩ tự đoan

Thật diện cước hạ giang trường xuất

Lư mão phân phân bất tại đàng

Hảo hành tăng tự tôn đồng lượng

Túc tạ đơn Thánh thỉ hữu cương

Tiếp ngăn ngộ tiếu đàm sen đại

Khả trị vân vận hảo lữ phương

Thiên kí phách tái sánh qui hựu

Phùng sự lai vân cáo tư lư

Lâm nghiệp chi quân … diệp lạc

Sắc tâm thần tiêu trọng lộ cư

Tây di nhựt HUYỀN HOÀNG cư hạ

Phục thôi nguy quy khứ môn la

Tớ đôn tự châu tuyền tương hội

Phương nhựt liên không nhứt liên tòa

Lộ DIÊU khứ vô liêu đắc thế

Dĩ ca QUÂN nhơn phụ chỉnh tề

Bất tu trí đảo tâm tư khổ

Động thành không đấp chỉ vinh khuê”

 

 

 

PHÁP ÂM 2019_31B

“Trang võ chực phục can dạ túc

Phục hậu bàn lai võ khí lực

Phi lý chủ khả lư đắc quí

Nhơn lai nhắn phùng Xuân bửu phúc

Cô sự ngã chí đảo họa họa

Vạn tự thiêu bức thả tư nang

Mâu thân sự thủ mâu nang biển

Chực đả tiêu tức thế sự đa

HUYỀN chi bảo Nguyệt Ông lượng chiết

Nhiên CAO MINH thuyết lý nhứt tuyệt

Bút nang luận sự lẽ khó thông

Tinh lực lục HÀ như yến nguyệt

Canh canh phi khóa Tây Nam Bắc

Luận đáo tôn HUYỀN vịnh tử LẠC

Kiếp mạc công giai kỳ khổ tử

Huyển trường nhiên thông nhược chủ kết

Liễm giai số tự thị nhựt nội

Hạn đài kỳ động thất thế ngôi

Cùng cảnh Mộc duyên tiền chi hậu

Xuân vạn nhiên khuynh cầu ngũ thới

Tá tử ngộ sinh lai sắc tướng

BẠCH NGỌC khai giang cấp kỳ tương

Lữ thập bát phủ vân thứ sự

Túc lôi cầu lai vĩ nghi vương

ẤN THIÊN vịnh khúc không thiên vị

Tất liễn như CHIẾU chiến giá viên

TÔN VƯƠNG ĐẾ BẮC phùng HUYỀN

Bất thị thế sự giáp tuyền phiêu công

Thượng sách hiệu hoan hân khuê tự

Điển tuế nhu NGÔ sự phá công

THƯỢNG lai tọa tuệ tử đồng

Bất tương bĩ thử tiên phong môn đình

Tọa mục hồi quy MINH vô chỉ

Thượng thứ như nhơn trí dũng mưu

Kỳ bất mang bất niên khứ

Hào biện tảo kiêu bất tự như như

Giai vấn đắc bá sự trì vận

Di cân NGỌC, HƯNG tử không chen

Dao khắp mổ thời khố đương ý

Chiết xuất thần tai ứng nhập ban

Tư túc túc tư giai thọ kỷ

Lư cả châu chi tọa trụ qui

Luân kỷ kỷ luân thu đông ngộ

Khả đắc thời cầu trụ bửu chi.”

 

 

 

 

PHÁP ÂM 2019_32

“Hậu lai khổ thảm trần ai

Nền đạo nhơn ngã mới hay thế đời

Cơ HUYỀN khó kiếm ai ơi

Xa xôi câu giọng mấy lời ma ha

Mài tánh cho chặt dẹp tà

Phận Lão THƯỢNG dặn hiệp hòa đường tu

Ngụ ngôn Lão tỏ mị phù

Nồng hương bể khổ quái mu đập càng

Tám quẻ gìn giữ lạc nhàn

Bóng mây bỏ liếp chớ nàn trùng vây

Thiện duyên hữu phước hậu lai

Mùi đạo đời thế lừng say tất lòng

Cõi mê chúng Lạc cảm phong

Tiền tài danh lợi cuộc phong lắm trần

Trần gian phủi sạch cân phân

Quên thân giữ lấy tâm thần bước lên

Học Đời học Đạo dựng nền

Gọi lòng tỉnh ngộ gót liên giải phiền

Lão còn ngược nước xuôi thuyền

THƯỢNG NGỌC oằn nặng kệ khuyên tiếng đời

HUYỀN thâm khó thấy phù nhơn

Hóa điển dạy dỗ Lão đờn không dây

Tiếng đờn dục trổi Gà bay

Thiện nhơn hành thiện thương rày chúng sanh

Vó Ngựa giúp ngũ dạ đành

Đổi đời hồi lịch lựa nhành kết bông

Lão hành du ngạo tri không

Cầu cho bá tánh thương đồng Lão xây

Đường chủ sáng bởi đâu rực rỡ

Trụ cột nền nhơn chủ vi vô

Bảng PHONG THẦN xét kỷ mà suy [xét mình]

Lai cổ vịt cùng nhau thiện tỏ.”

 

 

 

PHÁP ÂM 2019_33

“VÔ CỰC LÃO Càn Khôn chưa phán

Vạn bửu liên tính nặng làm sao

THIÊN XUẤT THẾ trần ai chánh đạo

Phản bổn nguyên THIÊN LÃO xá ân

Chí lực độ thiết lập tu thân

Kỳ duyên trễ Thánh Thần thâu thủ

Nhơn giai tại bấy lâu lỡm cũ

Hai hội về hóa tự giáo môn

Thời thế loạn người vào thế dồn

VÔ CỰA hóa trước không can hiển

Biết chơn giả giả chơn đều hiện

Dục lạc vào trong biển hỏa ma

Tùy theo lửa ngã ngiêng đảo dạ

Quỷ môn quan hiện xạ hại người

Trước khí hơi độc dữ trần thời

Y cho đủ thiếu rơi một mớ

Khả tri nhân tạo bất tri nhân

Tuyệt nhân tri phúc thiện nhân tri

Thao khúc nhạc tiền kỳ phúc vẹn.”

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 409)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1437)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1631)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1982)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2204)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2504)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4302)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4671)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.