DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 2 MẬU TUẤT

12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 29779)


ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2018

Ngày 2 Tháng 2 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh VănBấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM  #143A

 

Lai hư cảnh phút ngoạt đoan trình

Khẩu tọa nhiên trí tri nan minh

Cửu cửu viên minh kỳ đáo lệ

Sáng đề chi khả hoạt tầm linh.

 

Du ngoạn mục kỳ duyên phước tọa

Ngẫu nhiên thay kỳ chuyển mức sinh lai

Chầu chầu bái bái duyên khúc đoạn ngoạt

Tứ tứ DIÊU đề phẩm cung đài

Châu liên tỏa khúc hài hình tướng

Đoạn nguyệt minh từ khúc khải hình

Châu nguyệt ánh từ ban khấu chỉ

Đoản từ hương du hí ban thiên

Di đài cảnh tam điền túc tụ

Khúc đoạn đề liên khố ban bay

Chỉnh chỉnh y phong độ kỳ tài

Đào khuyết tận ngôi vai tứ định

Tư cảnh buồn thay Lão Đông du

Chó [Mậu] sủa bật tỉnh năm Canh [Tí] đủ

Heo [Kỷ] chạy sập kiều [cầu] Chuột chạy rong 

Bốn giò phóng nhảy khá lặn lù

Chạy quơ khổ não bao xa vòng

Màn Trời sắp lập cảnh tang bồng

Thương trần chịu khổ không người [đoái] tưởng

Già Lão khổ thân chận tứ phương

Tiêu mất còn đâu tưởng xóm làng

Muôn ngày có chuyện thì thở than

Phong Thần lại đến phân không thấy

Rảnh vật vô vi lại đến ngay

Thấy không không thấy ai coi kỷ

Đờn khải năm dây quá ly kỳ

Thay dây se lại vì trần thế

Nhiều nỗi tái tê quá ủ ê

Có xuồng Lão chống về Nam mũi

Nam mũi chuyện gì Lão tới lui

Ba tiếng hồi kêu xuôi mấy gốc

Xuồng bần Lão hát tuồng sàng lọc

Biết ai LÀM CHỦ học về Tây

Nhạc trầm văng vẳng cầy cây cấy

Nặng lòng dời gót Tây Châu lãnh

Gặp lúc khó tu nặng mùi tanh
 

[Tây = phương Tây = ám chỉ Hoa Kỳ.  Tây Châu = ám chỉ đất Hoa Kỳ, chính xác hơn là vùng đất vàng California.]

 
 

Bấm Và oThanh Để Nghe    

PHÁP ÂM 143B

 

Theo dạy bảo nhanh nhanh tu thoát

Chó chạy qua phải khổ hàng loạt

Hạ Ngươn này sửa sách trau hình

Phận mình giữ cần kiên chí nhìn

Đường chơn lý diệt tình ích kỷ

Chọn đạo lòng rõ nội tâm y

Thuyền Bát Chánh phục y thân xác

Thân mấy đoạn giữ gìn cho chắc

Kịp thời qua trải ác mới hay

Đời nay đổi cải canh gìn phải

Nổi khó cầu nhân lại mặc tình

Tròn bổn phận ngày sau trổ tịnh.

 

Thân xưa tàng ẩn non tầng

Tây Đông xuất trận việc trần lắm phen

Bước ra dọn dẹp gương nền

Bao việc sắp xảy ơn trên phủ hồng

Trải lần trợ lực năng công

LỮ ÔNG chiếu mạng ngoài trong vô hình

Xác hồn Thiên giữ quanh mình

Chi đầu lan tỏa thông linh luyện thầm

Cuối mùa chỉ sắc tường khâm

Đâu là công lý diệu trầm lộ THIÊN

Chu kỳ bước tới Canh [Tí] điền

Mừng chung Mậu Tuất nhơn hiền kỳ ba

Nan hồi giải cảnh QUỐC ca

Phen này ĐẠO HỘI chung hòa CHÚA NGÔI.

 

Nhơn vị Lão như HÀ nhứt hoán

Hỉ hỉ đầu địa bất Canh dâng

Tâm như hảo biển đơn tiên bảo

Thứ thứ hồi tốc hạ chi quang

Hạ khứ tách Bị Lưu, Tào Tháo

Ư nhơn trung độ cựu Tây Trào

Mục mục hạ hóa vai đầu đế

Tiếng sự đa môn họa nguyên đao

Công từ đáo xuất môn từ tế

Bả tư tâm duyên sự xấu Kê

Không không vạn kim điền như ý

Quản hảo cơ đồ đắp kỳ đê

Công đồ tử đấp thân qui ký

Lưỡng lưỡng môn CHÂN HẬU đa chi

Chi minh đáo KIM Canh [Tí] lai sử

Nguyệt minh đài kim sử sắc nghi

Phục phục giáo như kim nhân phó

Phùng bất phùng lư vĩ liêu vô

Khứ khứ lộ phó nhơn nhơn phó

Hảo hảo tồn công trục qui đồ

Cơ quân thử chủ lữ hành danh

Tiên cơ Tuất tự luật Bộ Hình

Lai niên đáo cử thời an thạnh

Thành lộ nhơn ngôn lý chánh lành.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 143C

 
LỮ ÔNG kỳ phận với danh

Đăng môn giáp nhạn xoay thành đàng tiên

Ông đi tròn gánh Môn Thiên

Cứu đời gìn thế đáp KIỀN [THIÊN] cập chi

Thông khai chiếu dựng tương kỳ

Đa phương bổ hóa chơn kỳ uy danh

Mạch ngầm chức sắc mục thanh

Ra nền dựng bảng ngoại hành tầm xa

Sang kỳ chỉ loãng Triều Ca

Màn Tiên xuất mới thậm đa cơ mầm.

 

Khứ khứ nổi điền khâm chí tử

Ngoạn du Đông Tây Bắc đáo lai

Chi chí trì khúc đoạn cung đài

Ngoạn ngoạn khúc liên khai kỳ phụ

Lai sanh khấu từ di tiên kiếp

Tứ mục liên đề thấu mạng lai

Giả giả nan y kỳ phong Tuất

Đáo nghị tiền thông chí phúc khai

Tiên phong chủ tọa tiên phong tọa

Đạo di HÀ cúc tiệc nghị ba

Nan tri giải kỳ tri kỳ giải

Khúc đoạn này khí khái sâu tiên

Đoạn đoạn kỳ MINH CHIẾU cung đài

Nhất nhất nguyệt hài tấu tiết NHƯ LAI

Chiếu chiếu sắc y đình phong hảo

Lộ lộ ánh vàng mai sáng Triều Ca

Dựng nền phong [cương] QUỐC Kỳ Ba độ thế

Nan tử MINH tề chầu bái THIÊN

Chư chư thiên ngoạt đoạn khúc tiền đăng ngoạt

Dậu Tuất niên tiền giá chi nan.

 

Liễu nhiên hạ thị LIỄU [HẠNH] hình thân

Ẩn dạng chi di giả vô đàng

Môn môn dụng tâm tâm pháp Liễu

Đoạn đoạn kính nghi ĐIỆN HOÀNG khang.

 

Kiềng kiềng tám hướng y phục hiếu

Quẻ tẻ hào phân chia quá điều trung

Mãn nguyệt bát thời khai túc định

Cửu Cửu CAO CHƠN chúc cơ CHIÊU.

 

Đông Tây Nam Bắc ngũ hành định

Trống thúc cơ bàn chuyển xây hình

Cờ hồng màn lớp THIÊN ân ký

Vô lộ chánh qui tự quang MINH.

 

Liễu thụ khán vi hiệp lai kỳ

Âu âu bất ấn HUYỀN lao ký

MINH không chơn tứ cửa KHAI THIÊN

Nam phàm há Liễu thành chơn thị.

 

Ngọc Lộ Kim Bàn sức CAO THIÊN

Chơn chơn phi khả cửu khiếu thiên

LẠC lạc HUỲNH CÔNG hòa Tí đồng

Xác xuất xuất xác chịu phong tiên.

 

Khẩu thuyết thi thơ tại ở trong

Tiếp hài nghiệp tại chẳng lao công

Tí thần tương kiến ĐƠN ĐIỀN PHÁP

Chơn duyên tương kiến NHỨT ĐIỂN thông.

 

Mạch mạch dị nghê phong khởi lạc

Hữu biến cuồng phong tử nhân bất

Vạn kỳ khuôn khổ phong lộ tạng

Lọc sàng tấm mẳn lượt dãy sắc

Hai ngõ đường si ngẩn ngơ

Phân chia lẽ giải tự chi nang

Tây khổ lượng cân linh cửa đóng

Bột thiên khai chí lập cân bằng.

 

QUAN THÁNH lai chào minh thệ đồng

HUYỀN cốt thần cơ đem lực bổn

NGUYÊN y ĐẾ rõ giữ kỷ cương

Luật thần ẩn bóng nhiệm THIÊN CÔNG

Nan tri chiến giải xây chiều hướng

Giải tục ra thơ dạy chữ tương

Trót yêu Lợn chạy bờ ruộng cũ

Mậu Tuất nạn eo rán tìm đường.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #144

 

Chư lữ phúc còn ĐỨC ĐẠO hành

Liên kết liên hồi đáo Tiên Thiên

Nan tri chi chí nan tri hiện

Kim [nay] HÀ đáo QUỐC lai sinh thệ

Quán quán điền cơ hữu môn đề

Chầu bái bái THIÊN cơ tẩu lộ

Niên khai phong tỏa chột thủy tầng

Lặng tiếng phân du đáo kiếp lai

Di khả khả di điền phong thức

Ngẫu ngẫu nhiên tiên tá phủ vây

KIM NGỌC trọn việc hồ sen tuyệt

Dấu ẩn xác hài rảo kỳ quan

Chu viên thiện bất kỳ nan giải

Luận bức kỳ tam khấu Liên Đài

Nương phong tọa chủ tiềm bất dĩ

Nguyệt nguyệt minh HUYỀN ÂM diệu liên khai.

 
[Huyền Âm = Thanh Huyền.  Kết hợp với Kim Ngọc ở trên thành Kim Ngọc Thanh Huyền, thiên danh của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền.]

 

HƯNG yên QUỐC độ tầm trong mách

Lượng lượng di HÀ cáo trạng khai

Căn cơ điền thất phủ phong dầy

Đoàn ngoặc cơ kỳ danh tất nan tri

Xứ xứ hiệp lai đoạn khúc trường kỳ

Đài MINH chánh phong đoàn CHIÊU ngoạt

Đăng đăng chiêng phú thông điền cất

Phụ phú chi giai tất niên khai

Mây xanh phủ dầy đặc phong kính

Nàng thêm phú phong giáng điền cơ

KIM [ANH] phụng đáo HÀ di tiền tọa

Động dinh cơ thoáng thoáng nghi cờ

Tuất Tuất trình khai đáo liên cơ giữ

Ngoạn tái HỒNG LIÊN THÁNH PHỦ KHAI

Giải xây chiều hướng từ khuôn khổ

Luận luận kiết minh chí anh tài

Chịu chịu ca ri Đông HƯNG đoạn tuyệt

KIM BẠCH [KIM ANH] phú hòa đoàn thiết ca

Lẫy lừng thiên khố cầm trọn kịp

Giáng giáng chi phong phú túc tài.

 

[Hồng Liên Thánh Mẫu = Hồng Hoa công chúa = Cẩm Tú Tiên Tử. Tây Vương Mẫu = Nhị Nương Diêu Trì Cung. Kim thân của bà hiện nay chính là Đức Chưởng Thế kiêm Chánh Giáo chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo của Giáo Hội Thiên Trường.]  


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #145

 

Mù sương DI lối thất LẠC an

Thiên khai DI bổn cất DI hài

Vân DI kỳ đoạn khúc còng cao phủ

LẠC LẶC ngang đề tú DI lai.

 

Luận điển du bồng khuyết câu đồng

ĐỀ phong CHUẨN khả tứ liên khai

Sương sương phủ tỏa điền xa thẩm

Linh thiêng thiên phú hiệp nghiêm phong.

 

Tư cảnh phong nhu núi nhang toàn thất tỏa

Chư Thánh chư Tiên kết ngoạt đêm tiền

Kỳ khai khúc ngoạn liên tiền diễn

Sao băng nhập tú định truy phong

Can can HÀ tú KIỀN phủ thức

Luyện luyện thiên tâm mảnh phù tâm

Diệu diệu thâm y đoạn nguyệt cành

Thanh thanh phú ngoạn chi khấu lai

Xanh xanh tiền mực đáo linh khen nhẫn

Ẩn ấn chi thân khả di khanh

Tùng tùng bách bách phong tiên lộ

Ngã ngã liệu phong túc nhi HÀ.

 

Chi phủ điền thất non sen phủ

Giọng TỪ THIÊN âm diệu bản kha

Chúc chúc cơ thâm từ khả tư

Ngoạn ngoạn đề thơ chí in đa.

 

Tố duyên kỳ túc khao CẨM TÚ

Diện mục cao thâm luận trí tài

Đoan đoan tuyệt tuyệt phúc chi hư

Khứ khen từ chỉ sắc đài lâu

Tiền ẩn phong lui thất dạn dầy

Liêu liêu phong cảnh vạn phú ngay

Áng áng mây xanh chiều thoảng động

Du tự khí đài âm chiếu giang mai.

 

Lập công bằng khí khái tự nơi tâm

Nhất nhất trùng vi tụ tầm

ĐẠO KHAI MUÔN THUỞ KỲ PHONG BẢN

LIÊN KẾT HOA ĐĂNG CHÍ HÙNG ANH.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1399)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2196)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1430)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2427)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3660)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3509)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3657)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3795)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3459)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3688)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3525)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3512)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.