DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 2 MẬU TUẤT

12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 28821)


ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2018

Ngày 2 Tháng 2 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh VănBấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM  #143A

 

Lai hư cảnh phút ngoạt đoan trình

Khẩu tọa nhiên trí tri nan minh

Cửu cửu viên minh kỳ đáo lệ

Sáng đề chi khả hoạt tầm linh.

 

Du ngoạn mục kỳ duyên phước tọa

Ngẫu nhiên thay kỳ chuyển mức sinh lai

Chầu chầu bái bái duyên khúc đoạn ngoạt

Tứ tứ DIÊU đề phẩm cung đài

Châu liên tỏa khúc hài hình tướng

Đoạn nguyệt minh từ khúc khải hình

Châu nguyệt ánh từ ban khấu chỉ

Đoản từ hương du hí ban thiên

Di đài cảnh tam điền túc tụ

Khúc đoạn đề liên khố ban bay

Chỉnh chỉnh y phong độ kỳ tài

Đào khuyết tận ngôi vai tứ định

Tư cảnh buồn thay Lão Đông du

Chó [Mậu] sủa bật tỉnh năm Canh [Tí] đủ

Heo [Kỷ] chạy sập kiều [cầu] Chuột chạy rong 

Bốn giò phóng nhảy khá lặn lù

Chạy quơ khổ não bao xa vòng

Màn Trời sắp lập cảnh tang bồng

Thương trần chịu khổ không người [đoái] tưởng

Già Lão khổ thân chận tứ phương

Tiêu mất còn đâu tưởng xóm làng

Muôn ngày có chuyện thì thở than

Phong Thần lại đến phân không thấy

Rảnh vật vô vi lại đến ngay

Thấy không không thấy ai coi kỷ

Đờn khải năm dây quá ly kỳ

Thay dây se lại vì trần thế

Nhiều nỗi tái tê quá ủ ê

Có xuồng Lão chống về Nam mũi

Nam mũi chuyện gì Lão tới lui

Ba tiếng hồi kêu xuôi mấy gốc

Xuồng bần Lão hát tuồng sàng lọc

Biết ai LÀM CHỦ học về Tây

Nhạc trầm văng vẳng cầy cây cấy

Nặng lòng dời gót Tây Châu lãnh

Gặp lúc khó tu nặng mùi tanh
 

[Tây = phương Tây = ám chỉ Hoa Kỳ.  Tây Châu = ám chỉ đất Hoa Kỳ, chính xác hơn là vùng đất vàng California.]

 
 

Bấm Và oThanh Để Nghe    

PHÁP ÂM 143B

 

Theo dạy bảo nhanh nhanh tu thoát

Chó chạy qua phải khổ hàng loạt

Hạ Ngươn này sửa sách trau hình

Phận mình giữ cần kiên chí nhìn

Đường chơn lý diệt tình ích kỷ

Chọn đạo lòng rõ nội tâm y

Thuyền Bát Chánh phục y thân xác

Thân mấy đoạn giữ gìn cho chắc

Kịp thời qua trải ác mới hay

Đời nay đổi cải canh gìn phải

Nổi khó cầu nhân lại mặc tình

Tròn bổn phận ngày sau trổ tịnh.

 

Thân xưa tàng ẩn non tầng

Tây Đông xuất trận việc trần lắm phen

Bước ra dọn dẹp gương nền

Bao việc sắp xảy ơn trên phủ hồng

Trải lần trợ lực năng công

LỮ ÔNG chiếu mạng ngoài trong vô hình

Xác hồn Thiên giữ quanh mình

Chi đầu lan tỏa thông linh luyện thầm

Cuối mùa chỉ sắc tường khâm

Đâu là công lý diệu trầm lộ THIÊN

Chu kỳ bước tới Canh [Tí] điền

Mừng chung Mậu Tuất nhơn hiền kỳ ba

Nan hồi giải cảnh QUỐC ca

Phen này ĐẠO HỘI chung hòa CHÚA NGÔI.

 

Nhơn vị Lão như HÀ nhứt hoán

Hỉ hỉ đầu địa bất Canh dâng

Tâm như hảo biển đơn tiên bảo

Thứ thứ hồi tốc hạ chi quang

Hạ khứ tách Bị Lưu, Tào Tháo

Ư nhơn trung độ cựu Tây Trào

Mục mục hạ hóa vai đầu đế

Tiếng sự đa môn họa nguyên đao

Công từ đáo xuất môn từ tế

Bả tư tâm duyên sự xấu Kê

Không không vạn kim điền như ý

Quản hảo cơ đồ đắp kỳ đê

Công đồ tử đấp thân qui ký

Lưỡng lưỡng môn CHÂN HẬU đa chi

Chi minh đáo KIM Canh [Tí] lai sử

Nguyệt minh đài kim sử sắc nghi

Phục phục giáo như kim nhân phó

Phùng bất phùng lư vĩ liêu vô

Khứ khứ lộ phó nhơn nhơn phó

Hảo hảo tồn công trục qui đồ

Cơ quân thử chủ lữ hành danh

Tiên cơ Tuất tự luật Bộ Hình

Lai niên đáo cử thời an thạnh

Thành lộ nhơn ngôn lý chánh lành.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 143C

 
LỮ ÔNG kỳ phận với danh

Đăng môn giáp nhạn xoay thành đàng tiên

Ông đi tròn gánh Môn Thiên

Cứu đời gìn thế đáp KIỀN [THIÊN] cập chi

Thông khai chiếu dựng tương kỳ

Đa phương bổ hóa chơn kỳ uy danh

Mạch ngầm chức sắc mục thanh

Ra nền dựng bảng ngoại hành tầm xa

Sang kỳ chỉ loãng Triều Ca

Màn Tiên xuất mới thậm đa cơ mầm.

 

Khứ khứ nổi điền khâm chí tử

Ngoạn du Đông Tây Bắc đáo lai

Chi chí trì khúc đoạn cung đài

Ngoạn ngoạn khúc liên khai kỳ phụ

Lai sanh khấu từ di tiên kiếp

Tứ mục liên đề thấu mạng lai

Giả giả nan y kỳ phong Tuất

Đáo nghị tiền thông chí phúc khai

Tiên phong chủ tọa tiên phong tọa

Đạo di HÀ cúc tiệc nghị ba

Nan tri giải kỳ tri kỳ giải

Khúc đoạn này khí khái sâu tiên

Đoạn đoạn kỳ MINH CHIẾU cung đài

Nhất nhất nguyệt hài tấu tiết NHƯ LAI

Chiếu chiếu sắc y đình phong hảo

Lộ lộ ánh vàng mai sáng Triều Ca

Dựng nền phong [cương] QUỐC Kỳ Ba độ thế

Nan tử MINH tề chầu bái THIÊN

Chư chư thiên ngoạt đoạn khúc tiền đăng ngoạt

Dậu Tuất niên tiền giá chi nan.

 

Liễu nhiên hạ thị LIỄU [HẠNH] hình thân

Ẩn dạng chi di giả vô đàng

Môn môn dụng tâm tâm pháp Liễu

Đoạn đoạn kính nghi ĐIỆN HOÀNG khang.

 

Kiềng kiềng tám hướng y phục hiếu

Quẻ tẻ hào phân chia quá điều trung

Mãn nguyệt bát thời khai túc định

Cửu Cửu CAO CHƠN chúc cơ CHIÊU.

 

Đông Tây Nam Bắc ngũ hành định

Trống thúc cơ bàn chuyển xây hình

Cờ hồng màn lớp THIÊN ân ký

Vô lộ chánh qui tự quang MINH.

 

Liễu thụ khán vi hiệp lai kỳ

Âu âu bất ấn HUYỀN lao ký

MINH không chơn tứ cửa KHAI THIÊN

Nam phàm há Liễu thành chơn thị.

 

Ngọc Lộ Kim Bàn sức CAO THIÊN

Chơn chơn phi khả cửu khiếu thiên

LẠC lạc HUỲNH CÔNG hòa Tí đồng

Xác xuất xuất xác chịu phong tiên.

 

Khẩu thuyết thi thơ tại ở trong

Tiếp hài nghiệp tại chẳng lao công

Tí thần tương kiến ĐƠN ĐIỀN PHÁP

Chơn duyên tương kiến NHỨT ĐIỂN thông.

 

Mạch mạch dị nghê phong khởi lạc

Hữu biến cuồng phong tử nhân bất

Vạn kỳ khuôn khổ phong lộ tạng

Lọc sàng tấm mẳn lượt dãy sắc

Hai ngõ đường si ngẩn ngơ

Phân chia lẽ giải tự chi nang

Tây khổ lượng cân linh cửa đóng

Bột thiên khai chí lập cân bằng.

 

QUAN THÁNH lai chào minh thệ đồng

HUYỀN cốt thần cơ đem lực bổn

NGUYÊN y ĐẾ rõ giữ kỷ cương

Luật thần ẩn bóng nhiệm THIÊN CÔNG

Nan tri chiến giải xây chiều hướng

Giải tục ra thơ dạy chữ tương

Trót yêu Lợn chạy bờ ruộng cũ

Mậu Tuất nạn eo rán tìm đường.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #144

 

Chư lữ phúc còn ĐỨC ĐẠO hành

Liên kết liên hồi đáo Tiên Thiên

Nan tri chi chí nan tri hiện

Kim [nay] HÀ đáo QUỐC lai sinh thệ

Quán quán điền cơ hữu môn đề

Chầu bái bái THIÊN cơ tẩu lộ

Niên khai phong tỏa chột thủy tầng

Lặng tiếng phân du đáo kiếp lai

Di khả khả di điền phong thức

Ngẫu ngẫu nhiên tiên tá phủ vây

KIM NGỌC trọn việc hồ sen tuyệt

Dấu ẩn xác hài rảo kỳ quan

Chu viên thiện bất kỳ nan giải

Luận bức kỳ tam khấu Liên Đài

Nương phong tọa chủ tiềm bất dĩ

Nguyệt nguyệt minh HUYỀN ÂM diệu liên khai.

 
[Huyền Âm = Thanh Huyền.  Kết hợp với Kim Ngọc ở trên thành Kim Ngọc Thanh Huyền, thiên danh của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền.]

 

HƯNG yên QUỐC độ tầm trong mách

Lượng lượng di HÀ cáo trạng khai

Căn cơ điền thất phủ phong dầy

Đoàn ngoặc cơ kỳ danh tất nan tri

Xứ xứ hiệp lai đoạn khúc trường kỳ

Đài MINH chánh phong đoàn CHIÊU ngoạt

Đăng đăng chiêng phú thông điền cất

Phụ phú chi giai tất niên khai

Mây xanh phủ dầy đặc phong kính

Nàng thêm phú phong giáng điền cơ

KIM [ANH] phụng đáo HÀ di tiền tọa

Động dinh cơ thoáng thoáng nghi cờ

Tuất Tuất trình khai đáo liên cơ giữ

Ngoạn tái HỒNG LIÊN THÁNH PHỦ KHAI

Giải xây chiều hướng từ khuôn khổ

Luận luận kiết minh chí anh tài

Chịu chịu ca ri Đông HƯNG đoạn tuyệt

KIM BẠCH [KIM ANH] phú hòa đoàn thiết ca

Lẫy lừng thiên khố cầm trọn kịp

Giáng giáng chi phong phú túc tài.

 

[Hồng Liên Thánh Mẫu = Hồng Hoa công chúa = Cẩm Tú Tiên Tử. Tây Vương Mẫu = Nhị Nương Diêu Trì Cung. Kim thân của bà hiện nay chính là Đức Chưởng Thế kiêm Chánh Giáo chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo của Giáo Hội Thiên Trường.]  


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #145

 

Mù sương DI lối thất LẠC an

Thiên khai DI bổn cất DI hài

Vân DI kỳ đoạn khúc còng cao phủ

LẠC LẶC ngang đề tú DI lai.

 

Luận điển du bồng khuyết câu đồng

ĐỀ phong CHUẨN khả tứ liên khai

Sương sương phủ tỏa điền xa thẩm

Linh thiêng thiên phú hiệp nghiêm phong.

 

Tư cảnh phong nhu núi nhang toàn thất tỏa

Chư Thánh chư Tiên kết ngoạt đêm tiền

Kỳ khai khúc ngoạn liên tiền diễn

Sao băng nhập tú định truy phong

Can can HÀ tú KIỀN phủ thức

Luyện luyện thiên tâm mảnh phù tâm

Diệu diệu thâm y đoạn nguyệt cành

Thanh thanh phú ngoạn chi khấu lai

Xanh xanh tiền mực đáo linh khen nhẫn

Ẩn ấn chi thân khả di khanh

Tùng tùng bách bách phong tiên lộ

Ngã ngã liệu phong túc nhi HÀ.

 

Chi phủ điền thất non sen phủ

Giọng TỪ THIÊN âm diệu bản kha

Chúc chúc cơ thâm từ khả tư

Ngoạn ngoạn đề thơ chí in đa.

 

Tố duyên kỳ túc khao CẨM TÚ

Diện mục cao thâm luận trí tài

Đoan đoan tuyệt tuyệt phúc chi hư

Khứ khen từ chỉ sắc đài lâu

Tiền ẩn phong lui thất dạn dầy

Liêu liêu phong cảnh vạn phú ngay

Áng áng mây xanh chiều thoảng động

Du tự khí đài âm chiếu giang mai.

 

Lập công bằng khí khái tự nơi tâm

Nhất nhất trùng vi tụ tầm

ĐẠO KHAI MUÔN THUỞ KỲ PHONG BẢN

LIÊN KẾT HOA ĐĂNG CHÍ HÙNG ANH.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 642)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1018)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1350)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1555)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3063)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3553)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2982)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2866)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2492)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2609)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2416)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2765)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2944)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3298)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4456)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4815)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4286)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4230)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4406)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4759)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4493)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6424)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.