DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 2 MẬU TUẤT

12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26144)ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2018

Ngày 2 Tháng 2 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPháp Âm #143A. https://youtu.be/ETFroh_djlk

    
PHÁP ÂM  #143A

“Lai hư cảnh phút ngoạt đoan trình

Khẩu tọa nhiên trí tri nan minh

Cửu cửu viên minh kỳ đáo lệ

Sáng đề chi khả hoạt tầm linh

Du ngoạn mục kỳ duyên phước tọa

Ngẩu nhiên thay kỳ chuyển mức sanh lai

Chầu chầu bái bái duyên khúc đoạn ngoạt

Tứ tứ Diêu đề phẩm cung đài

Châu liên tỏa khúc hài hình tướng

Đoạn nguyệt minh từ khúc khải hình

Châu nguyệt ánh từ ban khấu chỉ

Đoản từ hương du hí ban thiên

Di đài cảnh tam điền túc tụ

Khúc đoạn đề liên khố ban tay

Chỉnh chỉnh y phong độ kỳ tài

Đào khuyết tận ngôi vai thứ định

Tư cảnh buồn thay Lão đông du

Chó sủa bực tỉnh năm Canh đủ

Heo chạy xập kiều Chuột chạy rong [kiều = cầu]

Bốn giò phóng nhảy khá lặn lù

Chạy quơ khổ não bao xa vòng

Màn Trời sắp lập cảnh tang bồng

Thương trần chịu khổ không người tưởng

Già Lão khổ thân trận tứ phương

Tiêu mất còn đâu tưởng xóm làng

Muôn ngày có chuyện thì thở than

Phong Thần lại đến phân không thấy

Cảnh vật vô vi lại đến ngay

Thấy không không thấy ai coi kỷ

Đờn khải năm dây quá ly kỳ

Hai dây se lại vì trần thế

Nhiều nỗi tái tê quá ủ ê

Có xuồng Lão chống về Nam mũi

Nam mũi hiện kỳ Lão tới lui

Ba tiếng hồi kêu xuôi mấy gốc

Xuồng bần Lão hát tuồng sàng lọc

Biết ai làm chủ học về Tây

Nhạc trầm văng vẳng cầy cây cấy

Nặng lòng dời gót Tây Châu lãnh

Gặp lúc khó tu nặng mùi tanh.”

 

Pháp Âm #143B. https://youtu.be/M6X9vOJuJMU
    

PHÁP ÂM 143B

“Theo dạy bảo nhanh nhanh tu thoát

Chó chạy qua phải khổ hàng loạt [Mậu Tuất 2018]

Hạ Ngươn này sửa sắc trau hình

Phận mình giữ cần kiên chí nhìn

Đường chơn lý việc tình ích kỷ

Chọn Đạo lòng rõ nội tâm y

Thuyền Bát Chánh phục y thân xác

Thân mấy đoạn giữ gìn cho chắc

Kịp thời qua trải ác mới hay

Đời nay đổi cải canh gìn phải

Nổi khó câu nhân lại mặc tình

Tròn bổn phận ngày sau trổ tịnh.

Thân xưa tàng ẩn non tầng

Tây Đông xuất trận việc trần lắm phen

Bước ra dọn dẹp gương nền

Bao việc sắp xảy ơn trên phủ hồng

Trải lần trợ lực năng công

Lư Ông chiếu mạng ngoài trong vô hình

Xác hồn Thiên giữ quanh mình

Chi đầu lan tỏa thông linh luyện thầm

Cuối mùa chỉ sắc tường khâm

Đâu là công lý diệu trầm lộ thiên

Chu kỳ bước tới canh điền

Mừng chung Mậu Tuất nhơn hiền kỳ ba [2018]

Nan hồi giải cảnh Quốc ca

Phen này Đạo Hội chung hòa Chúa ngôi.

Nhơn vị Lão như hà nhứt hoán

Hỉ hỉ đầu địa bất canh dân

Tâm như hảo biển đơn tiên bảo

Thứ thứ hồi tốc hạ chi quang

Hạ khứ trách Bị Lưu, Tào Tháo

Ư nhơn trung độ cựu Tây Trào

Mục mục hạ hóa vai đầu đế

Tiếng sự đa môn thọ nguyên đao

Công từ đáo xuất môn từ tế

Bã tư tâm duyên sự xấu kê

Không không vạn kim điền như ý

Quản hảo cơ đồ đấp kỳ đê

Công đồ tử đấp thân qui ký

Lưỡng lưỡng môn chân hậu đa chi

Chi minh đáo kim Canh lai sử

Nguyệt minh đài kim sử sách nguôi

Phục phục giáo như kim nhân phó

Phùng bất phùng lư vĩ liêu vô

Thứ thứ lộ phó nhơn nhơn phó

Hảo hảo tồn công trục qui đồ

Cơ quân thử chủ lữ hành danh

Tiên cơ Tuất tự luật bộ hình

Lai niên đáo cử thời an thạnh

Thành lộ nhơn ngôn lý chánh lành.”

 

Pháp Âm 143C. https://youtu.be/8-xXoncw_Lw 
  

PHÁP ÂM 143C

Lữ Ông kỳ phận với danh

Đăng môn giáp nhạn xoay thành đàng tiên

Ông đi tròn gánh Môn Thiên

Cứu đời gìn thế đáp Kiền cập chi [Kiền = Thiên]

Không khai chiếu dựng tương kỳ

Đa phương bổ hóa chơn kỳ uy danh

Mạch ngầm chức sắc mục thanh

Ra nền dựng bảng ngoại hành tầm xa

Sang kỳ chỉ loãng Triều Ca

Màn Tiên xuất mới thậm đa cơ mầm

Khứ khứ nổi điền khâm chí tử

Ngoạn du Đông Tây Bắc đáo lai

Chi chí trì khúc đoạn cung đài

Ngoạn ngoạn khúc liên khai kỳ phụ

Lai sanh khấu từ di tiên kiếp

Tứ mục liên đề thấu mạng lai

Giả giả nan y kỳ phong Tuất

Đạo nghị tiền thông chí phúc khai

Tiên phong chủ tọa tiên phong tọa

Đạo di hà cúc tiệc nghị ba

Nan tri giải kỳ tri kỳ giải

Khúc đoạn này khí khái sâu kiên

Đoạn đoạn kỳ Minh Chiếu cung đài

Nhất nhất nguyệt hài tấu tiết Như Lai

Chiếu chiếu sắc y đình phong hảo

Lộ lộ ánh vàng mai sáng Triều Ca

Dựng nền phong [cương] Quốc kỳ ba độ thế

Nan tử minh tề chầu bái Thiên

Chư chư thiên ngoạt đoạn khúc tiền đăng ngoạt

Dậu Tuất niên tiền giá chi nan.” [Đinh Dậu 2018-Mậu Tuất 2018]

 

Liễu nhiên hạ thị Liễu hình thân

Ẩn dạng chi di dã vô đàng

Môn môn dụng xanh xanh pháp Liễu

[Thanh Hoa Công Chúa, Thanh Cung Ngũ Nương Diêu Trì, Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu]

Đoạn đoạn kính nghi Điện Hoàng khang

Kiềng kiềng [thiềng] tám hướng y phục hiếu

Quẻ tẻ hào phân chia quá điều trung

Mãn nguyệt bát thời khai túc định

Cửu cửu cao chơn chúc cơ Chiêu

Đông Tây Nam Bắc ngũ hành định

Trống thúc cơ bàn chuyển xây hình

Cờ hồng màn lớp Thiên Ân ký

Vô lộ chánh qui tự quang minh

Liễu thụ khán vi hiệp lai kỳ

Âu âu bất ấn huyền lao ký

Minh Không chơn tứ cửa khai thiên

Nam phàm há Liễu thành chơn thị

Ngọc Lộ Kim Bàn chức cao thiên

Chơn chơn phi khả cửu khiếu thiên

Lạc lạc Huỳnh công hòa tý đồng

Xác xuất xuất xác chịu phong tiên

Đẩu thuyết thi thơ tại ở trong

Thiết hài nghiệp tại chẳng lao công

Tý thần tương kiến đơn điền pháp

Chơn duyên tương kiến nhứt điển thông

Mạch mạch dị nghê phong khởi lạc

Hữu biến cuồng phong tử nhân bất

Vạn kỳ khuôn khổ phong lộ tạng

Lọc sàng tấm mẳn lược vải sắc

Hai ngỏ đường si ngẩn ngơ

Phân chia lẽ giải tự chi nang

Tây khổ lượng cân linh cửa đóng

Bổn thiên khai chí lập cân bằng

Quan Thánh lai chào minh thệ đồng

Huyền cốt thần cơ đem lực bổn

Nguyên y Đế rõ giữ kỷ cương

Luật thần ẩn bóng nhiệm Thiên Công

Nan tri chiến giải xây chiều hướng

Giải tục ra thơ dạy chữ thương

Trót yêu Lợn chạy bờ ruộng cũ

Mậu Tuất nạn eo ráng tìm đường.”

 

Pháp Âm #144. https://youtu.be/VyA396IReA0  

PHÁP ÂM #144

[mất 4 câu]

"Chư lữ phúc còn đức đạo hành

Liên kết liên hồi đáo tiên thiên

Nan tri chi chí nan tri hiện

Kim Hà đáo Quốc lai sinh thệ

Quán quán điền cơ hữu môn đề

Chầu bái bái thiên cơ tẩu lộ

Niên khai phong tỏa chuột thủy tầng [chuột = tý]

Lặng tiếng phân du đáo kiếp lai

Di khả khả di điền phong thức

Ngẩu ngẩu nhiên tiên tá phủ vây

Kim Ngọc đoạn việc hồ sen tuyệt
[Kim Ngọc + Thanh Huyền = Kim Ngọc Thanh Huyền là thiên danh của Ngọc Lành]

Dấu ẩn xác hài rảo kỳ quan

Chu viên thiện bất kỳ nan giải

Luận bức kỳ tam khấu liên đài

Nương phong tọa chủ tiền bất dĩ

Nguyệt nguyệt minh huyền âm diệu liên khai
[huyền âm = thanh huyền, kết hợp với hai chữ Kim Ngọc ở trên = Kim Ngọc Thanh Huyền]

Hưng yên Quốc độ  tầm trong mất

Lượng lượng vi cáo trạng khai

Căn cơ điền thất phủ phong dầy

Đoàn ngoặt thơ kỳ dân tất nan tri

Xứ xứ hiệp lai đoạn khúc trường kỳ

Đài minh chánh phong đoàn chiêu ngoạt

Đăng đăng chiêng phú không điền thất

Phụ phú chi giai tất liên khai

Mây xanh phủ dầy đặc phong kính

Đàn tiên phú phong giáng điền cơ

Kim phụng đáodi thiền tọa

Động dinh cơ thoáng thoáng nghi cờ

Tuất Tuất trình khai đáo liên cơ giữ

Ngoạn tái Hồng Liên Thánh phủ khai
[Hồng Liên Thánh Mẫu = Hồng Hoa công chúa = Nhị Nương Diêu Trì = Cẩm Phú Tiên Tử]

Giải xây chiều hướng từ khuôn khổ

Luận luận khiết minh chí anh tài

Chịu chịu ca ri tâm Hưng đoạn tuyệt

Kim Bạch phú hòa đoàn tiếp ca [Kim Bạch = Kim Anh]

Lẫy lừng thiên khố cầm trọn kịp

Giáng giáng chi phong phú túc tài.”

 

Pháp Âm #145.  https://youtu.be/KHhs5refIKo


PHÁP ÂM #145

“Mù sương Di núi thất Lạc an

Thiên khai vi bổn cất vi hài

Vân vi đoạn khúc còng cao phủ [còng = cây còng]

Lạc lạc nhan đề phú duy lai.

 

Luận điển du bồng khuyết câu đồng

Đề phong Chuẩn khả tứ liên khai

Sương sương phủ tỏa điền xa thẩm

Linh thiêng thiên phú hiệp nghiêm phong

 

Tư cảnh phong nhu núi nhang toàn thất tỏa

Chư thánh chư tiên kết ngoạt đêm tiền

Kỳ khai khúc ngoạn liên tiền diễn

Sao băng nhập tú định truy phong

Can can Hà tú Kiền phủ thức [Kiền = Càn = Thiên]

Luyện luyện thiên tâm mảnh phù tâm

Diệu diệu thâm y đoạn nguyệt cành

Thanh thanh phú ngoạn chi khấu lai

Xanh xanh tiền mực đáo linh khen nhẫn

Ẩn ấn chi thân khả di khanh

Tùng tùng bách bách phong tiên lộ

Ngã ngã liệu phong túc duyên Hà.

 

Chi phủ điền thất non sen phủ

Giọng từ thiên âm diệu đàn ca

Chúc chúc cơ thâm từ khả tư

Ngoạn ngoạn đề thơ chí in đa.

 

Tố duyên kỳ túc khao khẩm tú

Diện mục cao thâm luận trí tài

Đoan đoan tuyệt tuyệt phúc chi háo

Khả khen từ chỉ đâu đài lâu

Tiền ẩn phong lui thất dạn dầy

Liêu liêu phong cảnh vạn phú ngay

Áng áng mây xanh chiều thoảng động

Du tự khí đài âm chiếu vang mai

Lập công bằng khí khái tự nơi tâm

Nhất nhất trùng vi tụ tầm

Đạo khai muôn thưở kỳ phong bản

Liên kết hoa đăng chí hùng anh”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1435)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1630)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2310)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1979)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2500)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.