DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM KỶ HỢI

27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 3961)
ĐÀN GIỜ TÍ
NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2019
Ngày 23 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
PHÁP ÂM 2019_19

Trên cõi THƯỢNG TỐI CAO QUẢNG ĐẠI
ĐẠI TỪ TÔN đổi thay khắp cùng
Người nào sáng trí cúc cung
Tu Tiên, hành Thánh, Đạo tùng tại tâm
Khắp thiên hạ lòng tham ngã hữu
Sự cuộc đời giáo xứ phân trần
Thần đương kim sự niên gian
Nhơn dân thiên hạ chuyên cần kỉnh cung
Kỳ tam lục kỉnh cung trọn phận
Theo CHƠN KIỀN giải phận hồn cảnh
Truyền thông PHÁP ĐẠO thiện lành
KỲ TAM HẠ THẾ TÔN DANH ĐỨC NGÀI.
 
Thuyền không be ngược nước xuôi dòng
Vầng nhựt nguyệt hủy vỡ cũi song
Buồm xuôi nước tỏ nguồn cơn ấy
Nguyệt năm Canh bảo đầu nước chảy
NGỌC canh khuya tỏ bày cớ sự
Tình mến ĐẠO VÔ VI khá giử
ĐẠO CỨU ĐỜI khuyên nhủ gái trai
Cơ tạo chỉ ai mau nghe dạy
Biết xét suy đổi thay máy tạo
Đạo âm thầm TA đây mở tháo
Gặp cơ TRỜI MỞ ĐẠO VÔ VI
Khuyên thức tỉnh chỉ dắt quy y
Câu niệm PHẬT tu trì mau ráng
Tu kẻo trể cuộc đời chán ngán
Khổ liên miên phân cạn rán tu
Ai muốn nghe đâu có tốn xu
Theo luồng gió TA ru khá tỉnh
Đây đường Đạo mau khá sửa mình
Đời sơ lược tàng linh cả thảy
Tiếng chuông ngân mau khá trở lại.PHÁP ÂM 2019_20

Duyên vũ phá thức vạn HUYỀN THIÊN
TA XUỐNG TRẦN TRUYỀN DẠY CHÚNG SANH
TA đau đớn phế bỏ dạ đành
Kêu ơi hỡi chúng sanh cải sửa
Con thơ lạc gọi hoài mỗi bữa
Sửa xác thân tu dựa Liên Hoa
Thấy xót xa chẳng chịu diệu hòa
Đường lao lý bước qua hiền đức
Ráng sửa mình TA đây kêu thúc
Lời khải TA liên tục khải đàn
Lo toan liệu dứt đi mới rảnh
Tránh lục căn léo hánh lại gần
Ham tranh đấu trí cuồng ngu xuẩn
Trễ hội này kiếp uổng khó mong
Ma tà mị hết đợi hết trông
Chất thây phơi đầy đồng dầy đặc
Kệ khuyên đời lo tu tỉnh thức
Ban sắc truyền chiếu rực nhiệm mầu
Biết Phật đường đến ngày bất lậu
Đời ai hay bể sâu mành chỉ
Tranh làm chi phải ráng nghĩ suy
Đạo mờ lu bởi vì canh cải
Bế cửa môn trở lại từ nay
THUYỀN ĐẠI ĐẠO bon bon lay chuyển
Tự giác tha thế tục ĐẠO HUYỀN
NGỌC HOÀNG chiếu nơi nơi an lạc
MINH ĐẠI TỪ kiếm nẻo dựng HUYỀN
Tân niên đạo hạnh noi dấu PHẬT
An lạc dung hòa áo cỏ quất
Phong danh ai biết hư không cảnh
Hóa cảnh hư không kết nối bực
Lời dứt điển TA dạy làm lành
Từ nay gặp cơ cầu PHẬT THÁNH
PHU5G SẮC HOÀNG HUYỀN đãnh cung vi
Phong viên ứng hạ trần thuyết dĩ.
 

 

PHÁP ÂM 2019_21

PHẬT soi sáng non đài noi dấu
Cảnh hư không màn lậu nắm thâu
Ba chiều hàng số đáo đầu
TRĂNG HUỲNH LÊ khuyết mở đầu HOÀNG ÂN
Huyền diệu ẩn mai phân Kỷ định
ĐẠO VÔ VI chiếu lịnh khuyến ca
Chọn tài treo bảng phong hoa
VÔ VI TRỞ LẠI ĐẠO RA LÀM ĐẦU.
 
QUI NHỨT THỐNG GOM THÂU HIỆP LẠI
XUẤT HIỆN TRẦN HUYỀN KHẢI QUY HỒI
KỲ BA ẨN Y VỊ NGÔI
THIÊN TRÀO VẠCH RÕ LẬP ĐỜI KỲ BA.
[Khoán thủ: Qui Xuất Kỳ Thiên]
 
GIÀ Lão xuất hình điển sắc HUYỀN
LAM hạ huấn Đạo hạ ngươn ba
THÁNH hiệu không danh xuống thế miền
ĐẾ giai thân hóa giảng miền hạ
GIÁNG thế châu kỳ ánh Đạo HUYỀN
ĐIỂN thiên đế vọng lai hành tá
THIẾT lộ hầu vô đức căn duyên
LẬP đạo đồng xử quy truyền hạ
KỶ lập Đạo cơ BẠCH THANH THIÊN
CƯƠNG đề xuất ngoạt màn kỳ ba.
[Khoán thủ: Già Lam Thánh Đế Giáng Điển Thiết Lập Kỷ Cương]

THÁNH ĐẾ GIÀ LAM Thần chiếu tuyển

THỂ xác mượn khai Đạo hiệp hòa

ĐỨC lai danh vẹn cơ cảm chuyển

NGÀI thể lành thay đạo kỳ ba

ĐẠO vô hồi pháp xác phàm chuyển

SƯ hiển truyền trao Đức Thánh Tòa.

[Khoán thủ: Thánh Thể Đức Ngài Đạo Sư]

 

 

tạp lục mạch văn …
ĐẾ truyền PHÁP THÂN giáo kỳ khai
… kỳ ba chuyến chót
Vội hạ trần HUYỀN Kỷ Hợi lai.

VÔ DANH thức đáo kỳ Đạo chỉ
NGỌC MINH ĐẾ XUẤT LỘ THÁNH NGÀI
BAN PHÁP BÁU THƯ THIÊN HẶC VỊ
LÃO xuống chuyển QUỐC điền Tây hải
Nhận pháp THIÊN MINH QUỐC định kỳ
QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ ban trần tạc
Tam quan cửa chứng lực thần kỳ
LÔI MỘC LÔI CÔNG kỳ trở lại
Xuất thế vô hình lộ hùng huy
ĐẾ QUÂN THÁNH chứng thâu gom lại
Tịnh chuyển phước lai dựng vô kỳ
Lịnh xoay ấn ngọc nan suy giải
Không lộ danh phương đò chiều ký
VÔ DANH điển THỊ đạo kỳ khai
Thiên thơ điển ứng dậy cuộc thi
Ai lo tu niệm mau trở lại
QUAN THÁNH ĐẾ kỳ chấm cuộc thi.

 

PHÁP ÂM 2019_22

Tu sao tới Ngươn Thượng thái bình
Đồi thay sắc tướng chuyển căn linh
Lập đời THÁNH ĐỨC định vô vi
Kỳ tận thế giáng Đạo mau thi
Hữu căn hữu phước kỳ phổ độ
Kỳ Thượng Ngươn thay đổi chuyến đò
TA xuống trần phổ độ kỳ ba
Cơ GIÁNG THẾ kịp thời tiến hóa
Cuộc tẩy trần cuối hạ đảm vai
Không danh tá hạnh căn thế tại
Giáp ngạn tùng khiếu lại càn khôn
Kỳ nhiệm LÃO cuộc trình tứ khổng
Pháp thiên cơ trổi giọng diệu uy
Tỏ giáo lý THIÊN KHAI ĐẠO QUÝ
Giảng văn thư luận ĐẾ DIỆU cơ
Ta chỉ dạy tiếp điển cuộc cờ
Lập ĐẠI ĐẠO thi thơ danh ẩn
Ai hữu đức thiện căn chiếu nhận
Chờ Thiên Khai định nhận nguồn cơ
Lai bổn bản Hợi niên phổ độ.
 
oOo
 
Trống giục liên hồi rạng bình minh
KHAI CƠ trỗi giọng đợi vô hình
BỘ MÁY ĐẠO vô hình thạnh điển
Đã tiến gần hiểu nghĩa vi THIÊN
Đời và Đạo tân HUYỀN THIÊN cảnh
Quyết hiến lòng tiến bước đạo lành
Mặc có không sự hành không có
Đường chơn tâm tháo vát năng cơ
Lãnh HUYỀN PHÁP từ vô ân chỉ
Rằng gót chân tiến bước thân đi
Nay TA cho tầm chí hướng về
Theo lối ĐẠO tu TIÊN tầm mượn
PHÁP HUYỀN giải thoát đời bước tới
DANH THIÊN thủ chấp ắt khỏi rơi
THIÊN KHAI chiều hướng nhân duyên Đạo
BỬU ĐỨC dồi trao bước một đời
Chơn thân cửa PHẬT ba rồi bốn
Tâm trần xét kỹ ngược nước dòng
Mở khai môn pháp là CHÁNH ĐẠO
Giải mạch luân phiên hiến PHẬT lòng.
 
oOo
 
Tu sáu chữ lục tự DI ĐÀ
Tu đủ phước trôi qua giờ khắc
Tu lau chùi tỉnh táo thân ta
Tu sáng huệ bước ra ngỏ ngách
Tu y lời trọn thân Đạo cả
Tu hy sinh hành đạo gian nan
Tu phước báu phận thân hành giả
Tu vô vi xác tục nguyện lành
Tu trọn đạo ngày vui cao cả
Tu ngày mai hạnh phước viên thành
Tu chuyển hóa sen khai chiếu tỏa
Tu lối về Phật hóa bến lành.
 
oOo
 
Ớ neo thuyền be lưng bột điển phần
Lời Pháp bủa huệ thần giấc ngủ
Thánh cơ duyên cuộc Ân Từ
TINH HOA ĐẠO PHÁP lối cũ chốn xưa
Nhậm chức đề chọn lựa hiện tài
NHẬN ẤN HUYỀN chèo mái xuôi ra
Mắt nhìn bốn phía xa xa
Màu trời chiếu rọi phút đà vọng ngay
Đêm khuya khai lịnh văn bài
Xem qua ý ẩn tròn vai siêu hình
Xuôi kỳ hiệp tới phong dinh
Phận Ta lớp diễn KỲ HUỲNH đúng cơ
VÔ VI CHƠN PHÁP DỰNG CỜ
Chuyển dần lịch cổ bàn cơ vi hồi
Đúng kỳ THIÊN ĐỊNH khá bôi
Đêm khuya văn thúc vài lời Tí sang
Vô vi khai đủ lời vàng
Ngâm nga ẩn SỬ ĐẠO VÀNG giấc say

Xuân lộ PHỤ ĐÁO KỲ NÀY

NHỊ THIÊN CỔ ĐẠI GIÁO KHAI ĐẠO NỀN

Đông Tây Nam Bắc không tên

BẠCH ĐÔNG mạch ĐẾ LÔI THIÊN vô hình
NGỌC CUNG NGỌC BÍCH cung đình
Càn Khôn chứng đại yên bình đầu châu
Vô hình định thế điển đầu
Vô vi dịch lộ lãm châu đình tòa
Đường về ĐẠI ĐẠO TAM TÒA
Vân thiên CHƠN GIÁO lạc đa kỳ trùng.
 
oOo

 

PHÁP ÂM 2019_23

DI chuyển hồi lai vận hành gô
LẠC QUỐC MINH chi giai kim lộ
AN lạc phước lai bức màn rong
QUỐC kỳ THIÊN CÕI sắp cuộc đồ.
 
Hiệu MINH DI LẠC kỳ cổ đổng
Vô vi chuyển bến hiện thị không
Lai hồi QUỐC ĐẠO DI LẠC thế
Phước báu PHẬT hẹn định cơ Đồng.
 
VÔ DANH khai điển xoay vần định
Điển về truyền lịnh PHÁP TÒA MINH
Hợi dẫn đến đạo linh SƯ LÃO
Mộc kỳ duyên ấn chỉ bộ CAO
Thể quen ÂN PHẬT ĐẠO xác hiền
Tai sáng huệ từ tạo nhân duyên
Vui ánh PHẬT thân yên trùng đáo
Kiếp tái vĩ liên TÂM PHÁP ĐẠO
ĐỢI AN BANG tái tạo thể hình
Phận hiếu đạo nguồn sen nở tính
ẨN XÁC THÂN đúng lịnh thâu canh
CƠ ĐẠO SỰ vô hình mở cánh
Cửa THIÊN HUYỀN lực mạnh mở ra
Bủa THIÊN ẤN vận mạch Ma Ha
THÂN ĐẠO PHÁP đò ra bốn cửa
Cập bến thuyền đủ sức đẩy đưa
Vô THIÊN CẢNH thuyền đưa giáp ngạn
Mở cửa Tiên yết kiến LƯ SAN
Thấy hai chữ MINH HOÀNG châu lộ
TRIỀU NGHI liễu sự dinh cơ tại
QUỐC TRỜI liệu thế sự vận lai
KHAI HỒI TRỐNG thúc xuôi chèo mái
Liệu yết nhiệm kỳ hộ xác hài
Trải bao đời liệu phận hiểm bầu
Nương cảnh nương thân tựa thâm bâu
Cung CHA HOÀNG NHỊ chầu kiến nghĩa
HẠNH LIỄU nghĩa trung cuộc thế lìa
[Cung = cung kính. Hạnh Liễu = Thánh Mẫu Liễu Hạnh]
An Nam khai sắc chia đúng buổi
GƯƠNG LỊNH nghi tư kiến PHỤ thôi
Phận mình yên LIỄU hồi THỊ hiện
Cảm tác DUNG LÀNH đạo diệu Tiên
[Liễu Hạnh = Dung Nhi = Ngọc Lành]
Công sự xác tục TRUYỀN ĐẠO MỚI
Ngự giữ xác đồng phận Đạo mời
Bốn phương tám hướng nơi phong lãm
Lập đổi chi tuồng vọng trời Nam
LIỄU liễu hóa xoay phàm châu tử
Lặng tiếng xoay thời xác HẠNH từ
Ký túc đề HOẢNG thư CHA PHỤ
Mở tâm thơ nan giải âm dư
Tân quy mới chơn tu trần thế
Lui đàng ngự mỗi cảnh hồi Tề
Năm Kỷ Hợi rọi về thông bạch
Đạo tinh thông dòng chảy ngay mạch
Mở điển linh bốn mạch liên thông
Đêm trăng tỏa mật hàm hạnh KHỔNG
Mở kỷ năng minh thông Tề chiến
ĐẠI PHỤ HOÀNG – TỨ PHỦ liên HUYỀN
DUNG HẠNH LIỄU khuôn viên ĐẠI ĐẠO
Gội xác ni ân cốt gân đau
Đại phúc hạnh chen vào kiếp chót
Xuân về năm mới cùng sum họp
Bộ luật sửa đời lợp màn viên
Trần hồng một kiếp buông trôi
Lắm phen giông bảo thân đời một mai
Một mai mai một một mai
Tục trần đời khó nạn tai dập dìu
Ai nghe đàn khải về chiều
Hồn thân gắng sức tu nhiều thoát qua
Đàn kêu lay chuyển muôn nhà
Biết đường ân mệnh thân ta chuyển rày
Muôn năm giáp ngạn kỳ này
[giáp ngạn = cập bờ]
Thần quyền cổ thưởng đợi ai tiến dần
Sen đài đạo hạnh hào lân
NGÃ PHẬT bước đến ân cần sửa sang
Líu lo chim hót PHẬT BANG
PHÁP BÁU TỎA RẠNG ÁNH VÀNG ĐẠO NUNG.
 
oOo

PHÁP ÂM 2019_24

Cổ điển mầm gương khải từ bi
Khúc nhạc hay chứa ẩn linh kỳ
Chinh chinh hướng tới tầm cứu khổ
PHỔ ĐÀ NAM HẢI chiếu phú thi.
 
Tam quan mở cửa mầm gương sáng
Nét dấu cành sen diệu ánh vàng
Từ Bi hai chữ PHỔ ĐÀ SAN
Cuộc chuyển thay đổi trỗi lớp màn.
 
Đông Hải trải khai cảnh kim thuyền
Bồ Tá Ma Ha soi hướng duyên
Gặp may tu đắc ôm kinh tựu
PHỔ ĐÀ NAM HẢI mãi xác hiền.
 
Nhô hình thuyền bổ ý Phương Tây
Xuống miền thế ngũ hiệp gió mây
Kim Đài Mộc cơ màn vô ảnh
Phá bức tường diệu lý tâm khai.
 
THUYẾT GIÁO ĐẠO kỳ thi Đức Độ
Mau tiến gần Đạo tỏ sâu cơ
Sâu méc dấu Mộc bài kết thúc
Hư vô hình nẻo giải mật đồ.
 
MỞ CỬA ĐẠO từ bi hạnh tánh
Rõ những gì kinh tự dạy rành
Che phủ bóng tại dinh hiệp khách
Canh niên thâu mở lực quy chánh.
 
oOo
 
Ân còn khuyết xét ra phải đóng
Mảnh đạo đời lôi phóng phận nhìn
Ngẩm thân vi xứ giải trình
Ý lòng ngàn dậm vô hình đêm thâu
Cõi trần gian mong cầu mọi phía
Thân vì người gọt tỉa tâm căn
Kỳ đương cảm diễn pháp năng
Thế mà hỏi mãi chi đằng Bắc Châu
Phạm hồi cổ cạn sâu nước chảy
Hương gió Tây ta khải dòng xuôi
Nỉ non kéo gọi trận hồi
Mách một lời mười duyệt sớ mạnh trần
KIM lăng vòng trổ sinh Đông Độ
SƠN cửa kỳ nung đạo điểm tô
PHÁP huyền định xuôi kỳ nước chảy
MÃNH diễn lớp lang lối hàng ô
ĐỊNH trí đạo tu hai ba bảy
DĨ phận cõi hồng giữ cột lây
THÂN phàm thắp kiếm gì sẽ đến
ĐOAN nghiêm năng trọn thân trần ai.
[Khoán thủ: Kim Sơn Pháp Mãnh Định Dĩ Thân Đoan]
 
OOo
 
Nhân chi chiến lai căn bổn kiếp
Lẻ cơ trời chốt nhíp nghiệm suy
Trắng xanh đen đỏ vỉ kỳ
Tuồng xưa trở lại đúng kỳ vô vi
Ta chúc mừng hội thi trần thế
Rải đạo mầu pháp thệ cơ khai
Chó lui Hợi đến ụt ài
Hiền thông mực thẳng cho hài thực thi.
 
Đá Đam Diệc Đát Đát Diệc Đa
Rê Rê Tì Dạ Diệc Diệc Na
Rà Ri Ri Rạ Rá Ri Ra
Lô Hô Lị Yết Đát Diệc Tha.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 741)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 965)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1330)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1296)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1127)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1457)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1209)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1501)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2027)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1792)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2035)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1917)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3405)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4138)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3615)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4509)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4587)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3996)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.