DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM KỶ HỢI

27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 8060)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 23 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi
27/2/2019
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
 Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_19

Trên cõi thượng TỐI CAO QUẢNG ĐẠI

ĐẠI TỪ TÔN đổi thay khắp cùng

Người nào sáng trí cúc cung

Tu Tiên, hành Thánh, Đạo tùng tại tâm

Khắp thiên hạ lòng tham ngã hữu

Sự cuộc đời giáo xứ phân trần

Thần đương kim sự niên gian

Nhơn dân thiên hạ chuyên cần kỉnh cung

Kỳ Tam lục kỉnh cung trọn phận

Theo CHƠN KIỀN [THIÊN] giải phận hồn cảnh

Truyền thông PHÁP ĐẠO thiện lành

KỲ TAM HẠ THẾ TÔN DANH ĐỨC NGÀI.

 

Thuyền không be ngược nước xuôi dòng

Vầng nhựt nguyệt hủy vỡ cũi song

Buồm xuôi nước tỏ nguồn cơn ấy

Nguyệt năm Canh [Tí] bảo đầu nước chảy

NGỌC [ĐẾ] canh khuya tỏ bày cơ sự

Tình mến ĐẠO VÔ VI khá giữ

ĐẠO CỨU ĐỜI khuyên nhủ gái trai

Cơ tạo chỉ ai mau nghe dạy

Biết xét suy đổi thay máy tạo

Đạo âm thầm TA đây mở tháo

Gặp cơ TRỜI MỞ ĐẠO VÔ VI

Khuyên thức tỉnh chỉ dắt quy y

Câu niệm PHẬT tu trì mau rán

Tu kẻo trễ cuộc đời chán ngán

Khổ liên miên phân cạn rán tu

Ai muốn nghe đâu có tốn xu

Theo luồng gió TA ru khá tỉnh

Đây đường Đạo mau khá sửa mình

Đời sơ lược tàng linh cả thảy

Tiếng chuông ngân mau khá trở lại.
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_20

 

Nhân vũ phá thức dạ HUYỀN THIÊN

TA XUỐNG TRẦN TRUYỀN DẠY CHÚNG SANH

TA đau đớn phế bỏ dạ đành

Kêu ơi hỡi chúng sanh cải sửa

Con thơ lạc gọi hoài mỗi bữa

Sửa xác thân tu dựa Liên Hoa

Thấy xót xa chẳng chịu diệu hòa

Đường lao lý bước qua hiền đức

Rán sửa mình TA đây kêu thúc

Lời khải TA liên tục khải đàn

Lo toan liệu dứt đi mới rảnh

Tránh lục căn léo hánh lại gần

HAM TRANH ĐẤU TRÍ CUỒNG NGU XUẨN

Trễ HỘI NÀY kiếp uổng khó mong

Ma tà mị hết đợi hết trông

Chất thây phơi đầy đồng dầy vập

Kệ khuyên đời lo tu tỉnh thức

Ban sách truyền chiếu rực nhiệm mầu

Biết Phật Đường đến ngày bất lậu

Đời ai hay bể sâu mành chỉ

Tranh làm chi phải rán nghĩ suy

ĐẠO MỜ LU BỞI VÌ CANH CẢI

Bế cửa môn trở lại từ nay

THUYỀN ĐẠI ĐẠO bon bon lay chuyển

Tự giác tha thế tục ĐẠO HUYỀN

NGỌC HOÀNG chiếu nơi nơi an lạc

Mong ĐẠI TỪ kiếm nẻo dựng HUYỀN

Tân niên đạo hạnh noi dấu PHẬT

An lạc dung hòa áo cỏ QUỐC

Phong danh ai biết hư không cảnh

Hóa cảnh hư không kết nối bực

Lời dứt điển TA dạy làm lành

Từ nay gặp cơ cầu PHẬT THÁNH

PHỤNG SẮC HOÀNG HUYỀN đảnh cung vi

Phong viên ứng hạ trần thuyết dĩ.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_21

 

PHẬT soi sáng non đài noi dấu

Cảnh hư không màn lậu nắm thâu

Ba chiều hàng số đáo đầu

Trăng huỳnh lê khuyết mở đầu HOÀNG ÂN

HUYỀN diệu ẨN mai phân Kỷ định

ĐẠO VÔ VI CHIẾU LỊNH KHUYẾN CA

CHỌN TÀI TREO BẢNG PHONG HOA

VÔ VI TRỞ LẠI ĐẠO RA LÀM ĐẦU.

 

Đời tỉnh dạ,

QUY nhứt thống gom thâu hiệp lại

XUẤT hiện trần HUYỀN khải quy hồi

KỲ BA ẨN Ý VỊ NGÔI

THIÊN TRÀO VẠCH RÕ LẬP ĐỜI KỲ BA.

 

[Khoán thủ: Qui Xuất Kỳ Thiên]

 

GIÀ Lão xuất hình điển sắc HUYỀN

LAM hạ huấn ĐẠO Hạ Ngươn ba

THÁNH hiệu không danh XUỐNG THẾ MIỀN

ĐẾ giai thân hóa giảng miền hạ

GIÁNG thế châu kỳ ánh ĐẠO HUYỀN

ĐIỂN thiên [NGỌC] ĐẾ vọng lai thành tá

THIẾT lộ hồi vô ĐỨC [NGÀI] căn duyên

LẬP ĐẠO đồng xử quy truyền hạ

KỶ lập ĐẠO CƠ bạch thanh thiên

CƯƠNG đề xuất ngoạt màn Kỳ Ba.

 

[Khoán thủ: Già Lam Thánh Đế Giáng Điển Thiết Lập Kỷ Cương]

 

THÁNH ĐẾ GIÀ LAM thần chiếu tuyển

THỂ xác mượn KHAI ĐẠO việc hòa

ĐỨC lai danh vẹn cơ cảm chuyển

NGÀI thể lành thay ĐẠO KỲ BA

ĐẠO vô hồi pháp xác phàm chuyển

SỰ HIỂN TRUYỀN TRAO ĐỨC THÁNH TÒA.

 

[Khoán thủ: Thánh Thể Đức Ngài Đạo Sự Hiển, Truyền Trao Đức Thánh Tòa]

 

… tạp lục mạch văn …

ĐẾ truyền PHÁP THÂN GIÁO KỲ KHAI

… kỳ ba chuyến chót …

Vội hạ trần HUYỀN Kỷ Hợi lai.

 

VÔ DANH ĐỨC đáo kỳ Đạo chỉ

NGỌC MINH ĐẾ xuất lộ THÁNH NGÀI

BAN PHÁP BÁU THƯ THIÊN HẶC VỊ

LÃO xuống chuyển QUỐC điền [thân] Tây Hải [Hoa Kỳ]

Nhận pháp THIÊN MINH QUỐC định kỳ

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ ban trần tạc

Tam quan cửa chứng lực thần kỳ

LÔI MỘC LÔI CÔNG kỳ trở lại

Xuất thế vô hình lộ hùng huy

ĐẾ QUÂN THÁNH chứng thâu gom lại

Tịnh chuyển phước lai dựng vô kỳ

Lịnh xoay ứng NGỌC [ĐẾ] nan suy giải

Không lộ danh phương ĐÒ CHIỀU ký

VÔ DANH điển THỊ đạo kỳ khai

Thiên thơ điển ứng vậy cuộc thi

Ai lo tu niệm mau trở lại

QUAN THÁNH ĐẾ kỳ chấm cuộc thi.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_22

 

Tu sao tới Ngươn Thượng thái bình

Đổi thay sắc tướng chuyển căn linh

LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC ĐỊNH VÔ VI

KỲ TẬN THẾ GIÁNG ĐẠO MAU THI

Hữu căn hữu phước kỳ Phổ Độ

KỲ THƯỢNG NGƯƠN THAY ĐỔI CHUYẾN ĐÒ

TA XUỐNG TRẦN PHỔ ĐỘ KỲ BA

CƠ GIÁNG THẾ KỊP THỜI TIẾN HÓA

Cuộc tẩy trần cuối hạ đảm vai

Không danh tá hạnh căn thế tại

Giáp ngạn tùng khiếu lại càn khôn

Kỳ nhiệm LÃO cuộc trình tứ khổng [không]

PHÁP THIÊN CƠ trổi giọng diệu uy

Tỏ giáo lý THIÊN KHAI ĐẠO QUÝ

Giảng văn thư luận ĐẾ DIỆU CƠ

TA CHỈ DẠY TIẾP ĐIỂN CUỘC CHỜ

LẬP ĐẠI ĐẠO THI THƠ DANH ẨN

Ai hữu đức thiện căn chiếu nhận

Chờ Thiên Khai định nhận nguồn cơ

Lai bổn bản [Kỷ] Hợi niên Phổ Độ.

 

Trống giục liên hồi rạng bình minh

KHAI CƠ trỗi giọng đợi vô hình

BỘ MÁY ĐẠO vô hình thanh điển

Đã tiến gần hiểu nghĩa vi THIÊN

Đời và Đạo tân HUYỀN THIÊN cảnh

Quyết hiến lòng tiến bước đạo lành

Mặc có không sự hành không có

Đường chơn tâm tháo vát năng cơ

Lãnh HUYỀN PHÁP từ vô ân chỉ

Lần gót chân tiến bước thân đi

Nay TA cho tầm chí hướng về

Theo lối ĐẠO TU TIÊN tầm mượn

PHÁP HUYỀN GIẢI THOÁT đời bước tới

DANH THIÊN thủ chấp ắt khỏi rơi

THIÊN KHAI chiều hướng nhân duyên Đạo

BỬU ĐỨC dồi trao bước một đời

Chơn thân cửa Phật ba rồi bốn

Tâm trần xét kỹ ngược nước dòng

Mở khai môn pháp là CHÁNH ĐẠO

Giải mạch luân phiên hiến PHẬT lòng.

 

Tu sáu chữ lục tự DI ĐÀ

Tu đủ phước trôi qua giờ khắc

Tu lau chùi tỉnh táo thân ta

Tu sáng huệ bước ra ngỏ ngách

Tu y lời trọn thân Đạo cả

Tu hy sinh hành đạo gian nan

Tu phước báu phận thân hành giả

Tu vô vi xác tục nguyện lành

Tu trọn đạo ngày vui cao cả

Tu ngày mai hạnh phước viên thành

Tu chuyển hóa sen khai chiếu tỏa

Tu lối về Phật hóa bến lành.

 

Ớ neo thuyền be lưng bột điển phần

LỜI PHÁP bủa huệ thần giấc ngủ

THÁNH cơ duyên cuộc ÂN TỪ

TINH HOA ĐẠO PHÁP lối cũ chốn xưa

Nhậm chức đề chọn lựa hiện tài

NHẬN ẤN HUYỀN chèo mái xuôi ra

Mắt nhìn bốn phía xa xa

Màu trời chiếu rọi phút đà vọng ngay.

 

Đêm khuya khai lịnh văn bài

Xem qua ý ẩn tròn vai siêu hình

Xuôi kỳ hiệp tới phong dinh

Phận TA lớp diễn KỲ HUỲNH ĐÚNG CƠ

VÔ VI CHƠN PHÁP DỰNG CỜ

Chuyển dần lịch cổ bàn cơ vi hồi

Đúng kỳ THIÊN ĐỊNH khá bôi

Đêm khuya văn thúc vài lời [Canh] Tí sang

Vô vi khai đủ lời vàng

Ngâm nga ẩn SỬ ĐẠO VÀNG giấc say

Xuân lộ PHỤ ĐÁO KỲ NÀY

NHỊ THIÊN CỔ ĐẠI GIÁO KHAI ĐẠO NỀN

Đông Tây Nam Bắc PHONG TÊN

BẠCH ĐÔNG mạch ĐẾ LÔI THIÊN vô hình

NGỌC CUNG NGỌC BÍCH cung đình

Càn Khôn chứng đại yên bình đầu châu

Vô hình định thế điển đầu

Vô vi dịch lộ lãm châu đình tòa

Đường về ĐẠI ĐẠO TAM TÒA

Vân thiên CHƠN GIÁO lạc đa kỳ trùng. 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_23

 

DI chuyển hồi lai vận hành vô

LẠC QUỐC MINH chi giai kim lộ

AN lạc phước lai bức màn không

QUỐC kỳ THIÊN cõi sắp cuộc đồ.


[Khoán thủ: Di Lạc An Quốc]

Hiệu MINH [THIÊN] DI LẠC kỳ cổ đổng

Vô vi chuyển bến hiện thị không

Lai hồi QUỐC ĐẠO DI LẠC thế

Phước báu PHẬT hiện định cơ đồng.

 

VÔ DANH khai điển xoay vần định

Điển về truyền lịnh PHÁP TÒA MINH

Hợi dẫn đến ĐẠO LINH SƯ LÃO

MỘC kỳ duyên ấn chỉ bộ CAO.

 

Thể quen ÂN PHẬT ĐẠO XÁC HIỀN

Tai sáng huệ từ tạo nhân duyên

Vui ánh PHẬT thân yên trùng đáo

KIẾP TÁI VĨ LIÊN TÂM PHÁP ĐẠO

ĐỢI AN BANG TÁI TẠO THỂ HÌNH

Phận hiếu đạo nguồn sen nở tính

ẨN XÁC THÂN đúng lịnh thâu Canh

CƠ ĐẠO SỰ vô hình mở cánh

Cửa THIÊN HUYỀN lực mạnh mở ra

Bủa THIÊN ẤN vận mạch Ma Ha

THÂN ĐẠO PHÁP ĐÒ RA BỐN CỬA

Cập bến thuyền đủ sức đẩy đưa

Vô THIÊN CẢNH thuyền đưa giáp ngạn [cập bờ]

Mở cửa Tiên yết kiến LƯ SAN

Thấy hai chữ MINH HOÀNG châu lộ.

 

TRIỀU NGHI LIỄU [HẠNH] sự dinh cơ tại

QUỐC TRỜI liệu thế sự vận lai

KHAI HỒI TRỐNG thúc xuôi chèo mái

LIỄU [HẠNH] yết nhiệm kỳ HỘ XÁC HÀI.

 

Trải bao đời LIỄU phận hiểm bầu

NƯƠNG cảnh nương thân tựa thâm bâu

Cung [kỉnh] CHA HOÀNG NHỊ [THIÊN] chầu kiến nghĩa

HẠNH LIỄU nghĩa trung cuộc thế lìa.

 

An Nam khai sắc chia đúng buổi

GƯƠNG LỊNH nghi tư kiến PHỤ [cha] thôi

Phận mình yên LIỄU hồi THỊ hiện

Cảm tác DUNG LÀNH Đạo diệu tuyên

Công sự xác tục TRUYỀN ĐẠO MỚI

Ngự giữ xác đồng phận Đạo mời

Bốn phương tám hướng nơi phong lãm

Lập đổi chi tuồng vọng trời Nam

LIỄU liễu hóa xoay phàm châu tử

Lặng tiếng xoay thời xác HẠNH từ

Ký túc đề HOÀNG thư CHA PHỤ

Mở tâm thơ nan giải âm dư

Tân quy mới chơn tu trần thế

Lui đàng ngự mỗi cảnh hồi Tề

Năm Kỷ Hợi rọi về thông bạch

Đạo tinh thông dòng chảy ngay mạch

Mở điển linh bốn mạch liên thông

Đêm trăng tỏa mật hàm hạnh khổng [không]

Mở kỹ năng minh thông tề chiến

ĐẠI PHỤ HOÀNG TỨ PHỦ liên HUYỀN

DUNG HẠNH LIỄU khuôn viên ĐẠI ĐẠO

Gội xác ni ân cốt gân đau

ĐẠI PHÚC HẠNH CHEN VÀO KIẾP CHÓT

Xuân về năm mới cùng sum hợp

Bộ luật sửa đời lợp màn viên.

 

[Hạnh Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung. Ngũ nương và Đức Ngài có nhân duyên cha con nhiều kiếp dưới thế.]

 

Trần hồng một kiếp buông trôi

Lắm phen giông bão thân đời một mai

Một mai mai một một mai

Tục trần đời khó nạn tai dập dìu

Ai nghe đàn khải về chiều

Hồn thân gắng sức tu nhiều thoát qua

Đàn kêu lay chuyển muôn nhà

Biết đường ân mệnh thân ta chuyển rày

MUÔN NĂM GIÁP NGẠN [CẬP BỜ] KỲ NÀY

Thần quyền cổ thưởng đợi ai tiến dần

Sen đài đạo hạnh hào lân

NGÃ PHẬT BƯỚC ĐẾN ÂN CẦN SỬA SANG

LÍU LO CHIM HÓT PHẬT BANG

PHÁP BÁU TỎA RẠNG ÁNH VÀNG ĐẠO NUNG.


 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_24

 

Cổ điển MẦM GƯƠNG khải TỪ BI

Khúc nhạc hay chứa ẩn LINH KỲ

Chinh chinh hướng tới TẦM [THINH] CỨU KHỔ

PHỔ ĐÀ NAM HẢI chiếu phú thi.

 

Tam quan mở cửa MẦM GƯƠNG sáng

Nét dấu cành sen diệu ánh vàng

TỪ BI hai chữ PHỔ ĐÀ SAN [SƠN]

Cuộc chuyển thay đổi trỗi lớp màn.

 

Đông Hải trải khai cảnh kim thuyền

Bồ Tá Ma Ha soi hướng duyên

Gặp may tu đắc ôm kinh tựu

PHỔ ĐÀ NAM HẢI [độ] mãi xác hiền.

 

Vô hình thuyền bổ ý Phương Tây

Xuống miền thế ngũ [trược] hiệp gió mây

Kim Đài Mộc cơ màn vô ảnh

Phá bức tường diệu lý tâm khai.

 

THUYẾT GIÁO ĐẠO kỳ thi ĐỨC ĐỘ

Mau tiến gần Đạo tỏ sâu cơ

Sâu méc dấu Mộc bài kết thúc

Hư vô hình nẻo giải mật đồ.

 

MỞ CỬA ĐẠO từ bi hạnh tánh

Rõ những gì kinh tự dạy rành

Che phủ bóng tại dinh Hiệp Khách

Canh [Tí] niên thâu mở lực quy chánh.

 

Ân còn khuyết xét ra phải đóng

Mảnh đạo đời lôi phóng phận gìn

Ngẫm thân vi xứ giải trình

Ý lòng ngàn dặm vô hình đêm thâu

Cõi trần gian mong cầu mọi phía

Thân vì người gọt tỉa tâm căn

Kỳ đương cảm diễn pháp năng

Thế mà hỏi mãi chi đằng Bắc Châu

Tạm hồi cổ cạn sâu nước chảy

Hương gió Tây TA thảy dòng xuôi

Nỉ non kéo gọi trận hồi

Mách một lời mười duyệt sớ Mạnh Trần.

 

KIM lăn vòng trổ sinh Đông Độ

SƠN cửa kỳ nung Đạo điểm tô

PHÁP huyền định xuôi kỳ nước chảy

MÃNH diễn lớp lang lối hàng ô

ĐỊNH chí Đạo tu hai ba bảy

DĨ phận cõi hồng giữ cột lấy

THÂN phàm thắp kiếm gì sẽ đến

ĐOAN nghiêm năng trọn thân trần ai.


[Khoán thủ: Kim Sơn Pháp Mãnh Định Dĩ Thân Đoan]
 

Nhân chi kiến lai căn bổn kiếp

Lẽ cơ trời chốt nhiếp nghiệm suy

Trắng xanh đen đỏ vĩ kỳ

Tuồng xưa trở lại đúng KỲ VÔ VI

TA chúc mừng HỘI THI TRẦN THẾ

Rải đạo mầu pháp thệ CƠ KHAI

Chó lui Hợi đến ụt ài

HUYỀN KHÔNG mực thẳng cho hài thực thi.

 

Đá Đa Diệc Đát Đát Diệc Đa

Rê Rê Tì Dạ Di Diệc Na

Rà Ri Ri Rạ Rá Ri Ra

Lô Hô Lị Yết Đát Diệc Tha.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1666)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4868)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.