DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM KỶ HỢI

27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 7403)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 23 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi
27/2/2019
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
 Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_19

Trên cõi thượng TỐI CAO QUẢNG ĐẠI

ĐẠI TỪ TÔN đổi thay khắp cùng

Người nào sáng trí cúc cung

Tu Tiên, hành Thánh, Đạo tùng tại tâm

Khắp thiên hạ lòng tham ngã hữu

Sự cuộc đời giáo xứ phân trần

Thần đương kim sự niên gian

Nhơn dân thiên hạ chuyên cần kỉnh cung

Kỳ Tam lục kỉnh cung trọn phận

Theo CHƠN KIỀN [THIÊN] giải phận hồn cảnh

Truyền thông PHÁP ĐẠO thiện lành

KỲ TAM HẠ THẾ TÔN DANH ĐỨC NGÀI.

 

Thuyền không be ngược nước xuôi dòng

Vầng nhựt nguyệt hủy vỡ cũi song

Buồm xuôi nước tỏ nguồn cơn ấy

Nguyệt năm Canh [Tí] bảo đầu nước chảy

NGỌC [ĐẾ] canh khuya tỏ bày cơ sự

Tình mến ĐẠO VÔ VI khá giữ

ĐẠO CỨU ĐỜI khuyên nhủ gái trai

Cơ tạo chỉ ai mau nghe dạy

Biết xét suy đổi thay máy tạo

Đạo âm thầm TA đây mở tháo

Gặp cơ TRỜI MỞ ĐẠO VÔ VI

Khuyên thức tỉnh chỉ dắt quy y

Câu niệm PHẬT tu trì mau rán

Tu kẻo trễ cuộc đời chán ngán

Khổ liên miên phân cạn rán tu

Ai muốn nghe đâu có tốn xu

Theo luồng gió TA ru khá tỉnh

Đây đường Đạo mau khá sửa mình

Đời sơ lược tàng linh cả thảy

Tiếng chuông ngân mau khá trở lại.
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_20

 

Nhân vũ phá thức dạ HUYỀN THIÊN

TA XUỐNG TRẦN TRUYỀN DẠY CHÚNG SANH

TA đau đớn phế bỏ dạ đành

Kêu ơi hỡi chúng sanh cải sửa

Con thơ lạc gọi hoài mỗi bữa

Sửa xác thân tu dựa Liên Hoa

Thấy xót xa chẳng chịu diệu hòa

Đường lao lý bước qua hiền đức

Rán sửa mình TA đây kêu thúc

Lời khải TA liên tục khải đàn

Lo toan liệu dứt đi mới rảnh

Tránh lục căn léo hánh lại gần

HAM TRANH ĐẤU TRÍ CUỒNG NGU XUẨN

Trễ HỘI NÀY kiếp uổng khó mong

Ma tà mị hết đợi hết trông

Chất thây phơi đầy đồng dầy vập

Kệ khuyên đời lo tu tỉnh thức

Ban sách truyền chiếu rực nhiệm mầu

Biết Phật Đường đến ngày bất lậu

Đời ai hay bể sâu mành chỉ

Tranh làm chi phải rán nghĩ suy

ĐẠO MỜ LU BỞI VÌ CANH CẢI

Bế cửa môn trở lại từ nay

THUYỀN ĐẠI ĐẠO bon bon lay chuyển

Tự giác tha thế tục ĐẠO HUYỀN

NGỌC HOÀNG chiếu nơi nơi an lạc

Mong ĐẠI TỪ kiếm nẻo dựng HUYỀN

Tân niên đạo hạnh noi dấu PHẬT

An lạc dung hòa áo cỏ QUỐC

Phong danh ai biết hư không cảnh

Hóa cảnh hư không kết nối bực

Lời dứt điển TA dạy làm lành

Từ nay gặp cơ cầu PHẬT THÁNH

PHỤNG SẮC HOÀNG HUYỀN đảnh cung vi

Phong viên ứng hạ trần thuyết dĩ.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_21

 

PHẬT soi sáng non đài noi dấu

Cảnh hư không màn lậu nắm thâu

Ba chiều hàng số đáo đầu

Trăng huỳnh lê khuyết mở đầu HOÀNG ÂN

HUYỀN diệu ẨN mai phân Kỷ định

ĐẠO VÔ VI CHIẾU LỊNH KHUYẾN CA

CHỌN TÀI TREO BẢNG PHONG HOA

VÔ VI TRỞ LẠI ĐẠO RA LÀM ĐẦU.

 

Đời tỉnh dạ,

QUY nhứt thống gom thâu hiệp lại

XUẤT hiện trần HUYỀN khải quy hồi

KỲ BA ẨN Ý VỊ NGÔI

THIÊN TRÀO VẠCH RÕ LẬP ĐỜI KỲ BA.

 

[Khoán thủ: Qui Xuất Kỳ Thiên]

 

GIÀ Lão xuất hình điển sắc HUYỀN

LAM hạ huấn ĐẠO Hạ Ngươn ba

THÁNH hiệu không danh XUỐNG THẾ MIỀN

ĐẾ giai thân hóa giảng miền hạ

GIÁNG thế châu kỳ ánh ĐẠO HUYỀN

ĐIỂN thiên [NGỌC] ĐẾ vọng lai thành tá

THIẾT lộ hồi vô ĐỨC [NGÀI] căn duyên

LẬP ĐẠO đồng xử quy truyền hạ

KỶ lập ĐẠO CƠ bạch thanh thiên

CƯƠNG đề xuất ngoạt màn Kỳ Ba.

 

[Khoán thủ: Già Lam Thánh Đế Giáng Điển Thiết Lập Kỷ Cương]

 

THÁNH ĐẾ GIÀ LAM thần chiếu tuyển

THỂ xác mượn KHAI ĐẠO việc hòa

ĐỨC lai danh vẹn cơ cảm chuyển

NGÀI thể lành thay ĐẠO KỲ BA

ĐẠO vô hồi pháp xác phàm chuyển

SỰ HIỂN TRUYỀN TRAO ĐỨC THÁNH TÒA.

 

[Khoán thủ: Thánh Thể Đức Ngài Đạo Sự Hiển, Truyền Trao Đức Thánh Tòa]

 

… tạp lục mạch văn …

ĐẾ truyền PHÁP THÂN GIÁO KỲ KHAI

… kỳ ba chuyến chót …

Vội hạ trần HUYỀN Kỷ Hợi lai.

 

VÔ DANH ĐỨC đáo kỳ Đạo chỉ

NGỌC MINH ĐẾ xuất lộ THÁNH NGÀI

BAN PHÁP BÁU THƯ THIÊN HẶC VỊ

LÃO xuống chuyển QUỐC điền [thân] Tây Hải [Hoa Kỳ]

Nhận pháp THIÊN MINH QUỐC định kỳ

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ ban trần tạc

Tam quan cửa chứng lực thần kỳ

LÔI MỘC LÔI CÔNG kỳ trở lại

Xuất thế vô hình lộ hùng huy

ĐẾ QUÂN THÁNH chứng thâu gom lại

Tịnh chuyển phước lai dựng vô kỳ

Lịnh xoay ứng NGỌC [ĐẾ] nan suy giải

Không lộ danh phương ĐÒ CHIỀU ký

VÔ DANH điển THỊ đạo kỳ khai

Thiên thơ điển ứng vậy cuộc thi

Ai lo tu niệm mau trở lại

QUAN THÁNH ĐẾ kỳ chấm cuộc thi.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_22

 

Tu sao tới Ngươn Thượng thái bình

Đổi thay sắc tướng chuyển căn linh

LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC ĐỊNH VÔ VI

KỲ TẬN THẾ GIÁNG ĐẠO MAU THI

Hữu căn hữu phước kỳ Phổ Độ

KỲ THƯỢNG NGƯƠN THAY ĐỔI CHUYẾN ĐÒ

TA XUỐNG TRẦN PHỔ ĐỘ KỲ BA

CƠ GIÁNG THẾ KỊP THỜI TIẾN HÓA

Cuộc tẩy trần cuối hạ đảm vai

Không danh tá hạnh căn thế tại

Giáp ngạn tùng khiếu lại càn khôn

Kỳ nhiệm LÃO cuộc trình tứ khổng [không]

PHÁP THIÊN CƠ trổi giọng diệu uy

Tỏ giáo lý THIÊN KHAI ĐẠO QUÝ

Giảng văn thư luận ĐẾ DIỆU CƠ

TA CHỈ DẠY TIẾP ĐIỂN CUỘC CHỜ

LẬP ĐẠI ĐẠO THI THƠ DANH ẨN

Ai hữu đức thiện căn chiếu nhận

Chờ Thiên Khai định nhận nguồn cơ

Lai bổn bản [Kỷ] Hợi niên Phổ Độ.

 

Trống giục liên hồi rạng bình minh

KHAI CƠ trỗi giọng đợi vô hình

BỘ MÁY ĐẠO vô hình thanh điển

Đã tiến gần hiểu nghĩa vi THIÊN

Đời và Đạo tân HUYỀN THIÊN cảnh

Quyết hiến lòng tiến bước đạo lành

Mặc có không sự hành không có

Đường chơn tâm tháo vát năng cơ

Lãnh HUYỀN PHÁP từ vô ân chỉ

Lần gót chân tiến bước thân đi

Nay TA cho tầm chí hướng về

Theo lối ĐẠO TU TIÊN tầm mượn

PHÁP HUYỀN GIẢI THOÁT đời bước tới

DANH THIÊN thủ chấp ắt khỏi rơi

THIÊN KHAI chiều hướng nhân duyên Đạo

BỬU ĐỨC dồi trao bước một đời

Chơn thân cửa Phật ba rồi bốn

Tâm trần xét kỹ ngược nước dòng

Mở khai môn pháp là CHÁNH ĐẠO

Giải mạch luân phiên hiến PHẬT lòng.

 

Tu sáu chữ lục tự DI ĐÀ

Tu đủ phước trôi qua giờ khắc

Tu lau chùi tỉnh táo thân ta

Tu sáng huệ bước ra ngỏ ngách

Tu y lời trọn thân Đạo cả

Tu hy sinh hành đạo gian nan

Tu phước báu phận thân hành giả

Tu vô vi xác tục nguyện lành

Tu trọn đạo ngày vui cao cả

Tu ngày mai hạnh phước viên thành

Tu chuyển hóa sen khai chiếu tỏa

Tu lối về Phật hóa bến lành.

 

Ớ neo thuyền be lưng bột điển phần

LỜI PHÁP bủa huệ thần giấc ngủ

THÁNH cơ duyên cuộc ÂN TỪ

TINH HOA ĐẠO PHÁP lối cũ chốn xưa

Nhậm chức đề chọn lựa hiện tài

NHẬN ẤN HUYỀN chèo mái xuôi ra

Mắt nhìn bốn phía xa xa

Màu trời chiếu rọi phút đà vọng ngay.

 

Đêm khuya khai lịnh văn bài

Xem qua ý ẩn tròn vai siêu hình

Xuôi kỳ hiệp tới phong dinh

Phận TA lớp diễn KỲ HUỲNH ĐÚNG CƠ

VÔ VI CHƠN PHÁP DỰNG CỜ

Chuyển dần lịch cổ bàn cơ vi hồi

Đúng kỳ THIÊN ĐỊNH khá bôi

Đêm khuya văn thúc vài lời [Canh] Tí sang

Vô vi khai đủ lời vàng

Ngâm nga ẩn SỬ ĐẠO VÀNG giấc say

Xuân lộ PHỤ ĐÁO KỲ NÀY

NHỊ THIÊN CỔ ĐẠI GIÁO KHAI ĐẠO NỀN

Đông Tây Nam Bắc PHONG TÊN

BẠCH ĐÔNG mạch ĐẾ LÔI THIÊN vô hình

NGỌC CUNG NGỌC BÍCH cung đình

Càn Khôn chứng đại yên bình đầu châu

Vô hình định thế điển đầu

Vô vi dịch lộ lãm châu đình tòa

Đường về ĐẠI ĐẠO TAM TÒA

Vân thiên CHƠN GIÁO lạc đa kỳ trùng. 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_23

 

DI chuyển hồi lai vận hành vô

LẠC QUỐC MINH chi giai kim lộ

AN lạc phước lai bức màn không

QUỐC kỳ THIÊN cõi sắp cuộc đồ.


[Khoán thủ: Di Lạc An Quốc]

Hiệu MINH [THIÊN] DI LẠC kỳ cổ đổng

Vô vi chuyển bến hiện thị không

Lai hồi QUỐC ĐẠO DI LẠC thế

Phước báu PHẬT hiện định cơ đồng.

 

VÔ DANH khai điển xoay vần định

Điển về truyền lịnh PHÁP TÒA MINH

Hợi dẫn đến ĐẠO LINH SƯ LÃO

MỘC kỳ duyên ấn chỉ bộ CAO.

 

Thể quen ÂN PHẬT ĐẠO XÁC HIỀN

Tai sáng huệ từ tạo nhân duyên

Vui ánh PHẬT thân yên trùng đáo

KIẾP TÁI VĨ LIÊN TÂM PHÁP ĐẠO

ĐỢI AN BANG TÁI TẠO THỂ HÌNH

Phận hiếu đạo nguồn sen nở tính

ẨN XÁC THÂN đúng lịnh thâu Canh

CƠ ĐẠO SỰ vô hình mở cánh

Cửa THIÊN HUYỀN lực mạnh mở ra

Bủa THIÊN ẤN vận mạch Ma Ha

THÂN ĐẠO PHÁP ĐÒ RA BỐN CỬA

Cập bến thuyền đủ sức đẩy đưa

Vô THIÊN CẢNH thuyền đưa giáp ngạn [cập bờ]

Mở cửa Tiên yết kiến LƯ SAN

Thấy hai chữ MINH HOÀNG châu lộ.

 

TRIỀU NGHI LIỄU [HẠNH] sự dinh cơ tại

QUỐC TRỜI liệu thế sự vận lai

KHAI HỒI TRỐNG thúc xuôi chèo mái

LIỄU [HẠNH] yết nhiệm kỳ HỘ XÁC HÀI.

 

Trải bao đời LIỄU phận hiểm bầu

NƯƠNG cảnh nương thân tựa thâm bâu

Cung [kỉnh] CHA HOÀNG NHỊ [THIÊN] chầu kiến nghĩa

HẠNH LIỄU nghĩa trung cuộc thế lìa.

 

An Nam khai sắc chia đúng buổi

GƯƠNG LỊNH nghi tư kiến PHỤ [cha] thôi

Phận mình yên LIỄU hồi THỊ hiện

Cảm tác DUNG LÀNH Đạo diệu tuyên

Công sự xác tục TRUYỀN ĐẠO MỚI

Ngự giữ xác đồng phận Đạo mời

Bốn phương tám hướng nơi phong lãm

Lập đổi chi tuồng vọng trời Nam

LIỄU liễu hóa xoay phàm châu tử

Lặng tiếng xoay thời xác HẠNH từ

Ký túc đề HOÀNG thư CHA PHỤ

Mở tâm thơ nan giải âm dư

Tân quy mới chơn tu trần thế

Lui đàng ngự mỗi cảnh hồi Tề

Năm Kỷ Hợi rọi về thông bạch

Đạo tinh thông dòng chảy ngay mạch

Mở điển linh bốn mạch liên thông

Đêm trăng tỏa mật hàm hạnh khổng [không]

Mở kỹ năng minh thông tề chiến

ĐẠI PHỤ HOÀNG TỨ PHỦ liên HUYỀN

DUNG HẠNH LIỄU khuôn viên ĐẠI ĐẠO

Gội xác ni ân cốt gân đau

ĐẠI PHÚC HẠNH CHEN VÀO KIẾP CHÓT

Xuân về năm mới cùng sum hợp

Bộ luật sửa đời lợp màn viên.

 

[Hạnh Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung. Ngũ nương và Đức Ngài có nhân duyên cha con nhiều kiếp dưới thế.]

 

Trần hồng một kiếp buông trôi

Lắm phen giông bão thân đời một mai

Một mai mai một một mai

Tục trần đời khó nạn tai dập dìu

Ai nghe đàn khải về chiều

Hồn thân gắng sức tu nhiều thoát qua

Đàn kêu lay chuyển muôn nhà

Biết đường ân mệnh thân ta chuyển rày

MUÔN NĂM GIÁP NGẠN [CẬP BỜ] KỲ NÀY

Thần quyền cổ thưởng đợi ai tiến dần

Sen đài đạo hạnh hào lân

NGÃ PHẬT BƯỚC ĐẾN ÂN CẦN SỬA SANG

LÍU LO CHIM HÓT PHẬT BANG

PHÁP BÁU TỎA RẠNG ÁNH VÀNG ĐẠO NUNG.


 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_24

 

Cổ điển MẦM GƯƠNG khải TỪ BI

Khúc nhạc hay chứa ẩn LINH KỲ

Chinh chinh hướng tới TẦM [THINH] CỨU KHỔ

PHỔ ĐÀ NAM HẢI chiếu phú thi.

 

Tam quan mở cửa MẦM GƯƠNG sáng

Nét dấu cành sen diệu ánh vàng

TỪ BI hai chữ PHỔ ĐÀ SAN [SƠN]

Cuộc chuyển thay đổi trỗi lớp màn.

 

Đông Hải trải khai cảnh kim thuyền

Bồ Tá Ma Ha soi hướng duyên

Gặp may tu đắc ôm kinh tựu

PHỔ ĐÀ NAM HẢI [độ] mãi xác hiền.

 

Vô hình thuyền bổ ý Phương Tây

Xuống miền thế ngũ [trược] hiệp gió mây

Kim Đài Mộc cơ màn vô ảnh

Phá bức tường diệu lý tâm khai.

 

THUYẾT GIÁO ĐẠO kỳ thi ĐỨC ĐỘ

Mau tiến gần Đạo tỏ sâu cơ

Sâu méc dấu Mộc bài kết thúc

Hư vô hình nẻo giải mật đồ.

 

MỞ CỬA ĐẠO từ bi hạnh tánh

Rõ những gì kinh tự dạy rành

Che phủ bóng tại dinh Hiệp Khách

Canh [Tí] niên thâu mở lực quy chánh.

 

Ân còn khuyết xét ra phải đóng

Mảnh đạo đời lôi phóng phận gìn

Ngẫm thân vi xứ giải trình

Ý lòng ngàn dặm vô hình đêm thâu

Cõi trần gian mong cầu mọi phía

Thân vì người gọt tỉa tâm căn

Kỳ đương cảm diễn pháp năng

Thế mà hỏi mãi chi đằng Bắc Châu

Tạm hồi cổ cạn sâu nước chảy

Hương gió Tây TA thảy dòng xuôi

Nỉ non kéo gọi trận hồi

Mách một lời mười duyệt sớ Mạnh Trần.

 

KIM lăn vòng trổ sinh Đông Độ

SƠN cửa kỳ nung Đạo điểm tô

PHÁP huyền định xuôi kỳ nước chảy

MÃNH diễn lớp lang lối hàng ô

ĐỊNH chí Đạo tu hai ba bảy

DĨ phận cõi hồng giữ cột lấy

THÂN phàm thắp kiếm gì sẽ đến

ĐOAN nghiêm năng trọn thân trần ai.


[Khoán thủ: Kim Sơn Pháp Mãnh Định Dĩ Thân Đoan]
 

Nhân chi kiến lai căn bổn kiếp

Lẽ cơ trời chốt nhiếp nghiệm suy

Trắng xanh đen đỏ vĩ kỳ

Tuồng xưa trở lại đúng KỲ VÔ VI

TA chúc mừng HỘI THI TRẦN THẾ

Rải đạo mầu pháp thệ CƠ KHAI

Chó lui Hợi đến ụt ài

HUYỀN KHÔNG mực thẳng cho hài thực thi.

 

Đá Đa Diệc Đát Đát Diệc Đa

Rê Rê Tì Dạ Di Diệc Na

Rà Ri Ri Rạ Rá Ri Ra

Lô Hô Lị Yết Đát Diệc Tha.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1059)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2011)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1396)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1878)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3390)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3400)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2954)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2896)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2758)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2745)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3205)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3841)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3786)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3594)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4778)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5010)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5113)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4578)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4615)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4829)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5138)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.