DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 7017)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 21 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_07

 

Thiên đường trễ bận [chuyến] đoạn đường xa

Bảy ức ngàn thu không lối ra

Điển xuống định lo ba năm này [Đinh Dậu tới Kỷ Hợi]

NGỌC [ĐẾ] giảng tàng thư câu bác ái

ĐẠO của TRỜI con dại hỏi rằng

Cả sinh linh hiện hóa quỷ cầm

Tiêu tan tại trận phàm Bắc Nam

Bốn phương trời tai biến Phong Thần

Dân trăm họ tại trần tiêu tan

Chút từ bi sắc ân TRỜI dẫn

Độ phàm trần thoát nạn túc phân

Người đức hạnh qua cơn tà mỵ

Yêu dân nên Tam Kỳ mở hội

Gìn sắc Tiên mau hạ cứu đời

Khai bảy sắc [chỉ] chín mười hạ giới

Báu cầm tay Thiên Đình lòa chói

Bảy hào quang chiếu rọi đặng an

Truyền giáo thế NGỌC HOÀNG gắn bảng

Tại Tây Môn [Cali] chiếu mạng thành viên

Khai đường dẫn tử tiếp truyền điển

Truyền ĐẠO LÀNH thanh điển ĐẠO CAO

Thương bóng hình con dại ngày nào

THUYỀN ĐẠI ĐẠO cho vào dẫn lối

Nở thêm hoa điển lành TA rọi

Nhập thế trần TA hỏi từ lâu

ĐẠO CAO [ĐÀI] TIÊN [ÔNG] TA dạy từ đầu

Lời trao ngọc thâm bâu TỪ PHỤ

Ngọn đuốc thiêng nhớ tình Mẫu Tử

Sắc lệnh vàng linh tử lắng nghe

Ai trí khôn Tiên cảnh trở về

Truyền mối đạo sông mê cứu độ

Cùng lo tu một dạ nam mô

Mô có PHẬT tưởng lo an đặng

ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT độ cho

Che chở lúc ách nàn dòng khổ

Cảnh trăng lên bước đường mai nở

Thế ĐÒ CHIỀU tỉnh ngộ tu chơn

Tiền đức cả vượt qua sóng lượn

Tấp vào bờ giáng xuống ĐẬU CHỜ.

 

NGỌC báu châu HOÀNG ĐỨC THIÊN lâm

Thăm khách trần ai hữu lộ tầm

Không động an vững tuân hành lịnh

Vạn pháp đăng khai dưỡng tu tâm.

 

Kiền khôn tẽ hướng tang thương khổ

Ách nàn [nạn] sinh linh biết đâu lo

Càn khôn nguyệt chuyển cơn khuấy loạn

Sái [sai] bước lạc đàn trẻ vất vơ.

 

Đông Tây Nam Bắc ly kỳ đón

Cho người xem thấu gọn sinh linh

Bể khổ trần vì toàn là [yêu] tinh

Nay bổ HUYỀN tác chính cứu độ.

 

Hạ [phàm] ĐẠO TRUYỀN gởi phận dặn dò

Lời ca vang … có cẩm nang

… phũ phàng TA tính.

 

Bước tục từng đời khổ …

Kỳ … tự cách lo tu

Đề thi bút đạo tròn tu chữ

Chữ nhơn hiền quý giữ ngàn sau.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_08

 

Chớ nao núng hỡi mau kỳ chót

Những thay đổi lọc lừa vô tận

Cuối Hạ Ngươn bào gọt định phân

Khuyên tất cả sửa tu dần dần.

 

Rõ luật Trời tự thân rán sửa

Đâu cốt lời trước sau lường bữa

Chọn người hiền nương tựa về ngôi

Ta mở đạo tình thương mở lối.

 

Chỉ mối giềng phận gởi tu hành

Chiều kinh kệ lo làm công hạnh

Phủi sạch đời TRUYỀN ÁNH ĐẠO VÀNG

Trọn nên Đạo sắc thân an lạc.

 

Ta nói rằng, một phần lời, xả mười tức được mười phần. Sự tu hành cần phải nương tựa nơi chính mình. Ta chỉ phương pháp … đường tu. Mình phát tâm bồ đề để kịp quay về Cực Lạc. Mình phải tập cho tâm mình rộng lớn vô tư. Công Đức không được tính toán. Lý Luận Tu Đạo rành rẽ rõ ràng. Bản Thân phải cho trống cho rộng. Giữ cho vững Giới Luật.  Nhớ lưu tâm cẩn thận, công đức không để bị cho vấp. Mình phải biết Thiện Tri Thức. Biết đem Tình Thương chân thật [và] nỗ lực quyết tâm tu thành để khuyên chỉ mọi người Đạo Pháp. Đem thân mình ra sức để mà thực hành phương hướng cho tu hành. Nay Ta có lời nhắc nhở các vị. Hãy đem tình thương mà răn nhắc chỉ bảo chúng sanh. Những người hiền lành đạo đức, biết tu sửa, học đạo, nỗ lực tiến tu, bởi cảnh trần muốn tu hành để đạt được mục đích tới những giới cảnh. Nhưng những ai muốn giải thoát khỏi khổ đau phải ra sức tu tập, thực hành công đức, nương tựa vào Phật Pháp … Ráng đi, đứng, nằm tập cho mình cái thói quen niệm Phật sáu câu Lục Tự Di Đà. Bao nhiêu tích lũy nhân duyên căn lành thọ trì pháp, đều được phước hưỡng. Nên lưu ý sự tu của mình. Không nên đi vào con đường lợi danh hoặc mê đắm vào con đường trái phép. Khi mình Thuyết Pháp phải Nói Lời Đơn Giản cho đối phương dễ hiểu, dễ nghe dễ  nắm bắt lấy cái lời [mình thuyết]. Người học đạo phải nói lời từ tốn không cao xa.  Phần lớn từ trước đếm nhân sinh không thể nào thoát khỏi ba tham, sân, si. Muốn biết mình tu có được tinh tấn hay không thì mình phải nhìn lại suốt đoạn đường của mình đi trước thế nào, phản tỉnh lại tâm mình xem coi tham-sân-si có bị khởi hay không. Nếu nhân sinh nào chọn lựa đường đạo, chuyên tâm thực hành theo đúng pháp tu chỉ dạy thì sẽ không bị lạc lối lầm đường.Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_09

 

Sự buông bỏ rõ nhìn chính xác

Thế giới này rơi lạc còn chi

Vạn vật tất cả là gì

Đều là mộng hiển có chi sự còn!

 

TA cho biết kim ngôn khoán chữ

Những thiên thơ đề cử tài cao

Nhân kỳ CHUYẾN CHÓT trần lao

CHIÊU DƯƠNG HOÀNG ĐẾ NGÔI CAO XUỐNG TRẦN.

 

Nguồn ân điển kim thân xẻ ý

THƯỢNG ĐẾ HOÀNG CHIẾU LẠI KỲ HOA

CHA XUỐNG THẾ CỘI ĐIỂN XƯA

Bát kỳ màn đạo HUYỀN xưa bức màn.

 

[Kỳ Hoa = Hoa Kỳ. Chuẩn xác hơn là California]

 

Chỉ giáo lịnh sang Xuân khép luật

Sắp cuộc bài chiến thuật vô công

Bức màn Thiên Cõi cộng đồng

SỨ mang THIÊN LỊNH gánh tuồng kim giai.

 

Thời xoay vượt nay mai không lộ

Đáo Kỳ Hương NGỌC [ĐẾ] lộ Nam Thiên

Định cơ chuyển SỨ trung hiền

HOÀNG NHỊ THIÊN ánh QUỐC KIỀN trào tam.

 

Tây [Phương] MỐI ĐẠO truy tầm ban ấn

Lời minh châu khai ẩn an tam

Tiếng thơ MINH NGỌC giác phàm

THIÊN KHAI HOÀNG NHỊ CAO TẦM NGUYÊN LAI.

 

CƠ THÁNH ĐỨC tới đây sẽ chuyển

Đại cuộc này XUẤT HIỆN CAO NHÂN

Căn cơ đạo luận bôn trần

Thiên Môn TRỜI LẬP PHONG THẦN KỲ BA.

 

Đời cuối hạ VI VÔ TÔN THƯỢNG

Tiếp điển khai ĐẾ THƯỢNG chuyển xây

Bước vào Ngươn Hạ tang tai

Định rồi trở lại bày khai giáo truyền.

 

Kỳ khép luật KHÔNG HUYỀN phê chuẩn

Mỗi chiếu cơ ẨN PHẬN Kỳ Ba

GIẢI MÃ mật nhiệm ĐẠO CHA

Bạch thanh thanh bạch Kỳ Ba phi truyền.

 

MINH THIÊN GIÁNG TRẦN TUYỀN TRỞ LẠI

VÔ CỰC THIÊN CHÁNH ĐẠI NƠI NƠI

HỘI KHAI THAY ĐỔI LẬP ĐỜI

LÃO TÔNG TRUYỀN ĐẠO THẾ THỜI CÒN SAI.

 

Ngược dòng SÔNG [HÀ] chảy thế gian

KHỞI ĐẦU CÔNG CUỘC CUỘC KHAI ĐÀNG

Bản kỳ hợp lực kéo sang

Thương cho sanh chúng điêu tàn

NGƯƠN BA KỲ CHÓT LẬP THAN

Mở cơ TA lại GIÁNG PHÀM

Không tên không tuổi dương gian

KHAI GIÁO ĐẠO SƯ CƠ ĐÀN

Càn khôn xoay chuyển khởi màn

MỘT VAI TẠM XUẤT TRẦN GIAN

Truyền sắc định liệu sắp [xếp] tàng [linh]
Khai từ đàn diệu bảo an.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_10

 

Rán tu mau cho kịp HỘI LONG [HOA]

TỪ BI ĐẠO chơn tu mở cổng

Bấy lâu nay sẵn lòng sửa đãy [túi]

Lịnh Thiên Tây tình thiệt giải bày.

 

GHE CHỜ ĐÓ sao ai không đến

Ai còn mất đến chừng thể buồn

Biết khổ đau chí mến đường tu

TA XUỐNG TRẦN dạy đạo mà lưu

Đồng kêu thúc người tu lựa cảnh

TA XUỐNG THẾ bấy lâu đời chấm

Cảnh đêm khuya sương lạnh đìu hiu

Tìm KHÔNG ĐỨC dắt dìu chỉ bảo

Chí thiền vi mới tỏa âm hao

Cho đời xem bổn đạo tại trần

HÀ tiền biến hoàn toàn phụng mạng

Dạy tận tường ĐỨC [NGÀI] sang ra trận

Trời bình yên giúp vận tràng an

NỐI NGÔI XƯA tìm ánh đạo vàng

ĐỦ TÀI ĐỨC cho đời thế gian

Tiếng đàn kêu tang tịch tịch tang

TRỜI HẠ KHAI kỳ chót ngươn tàn

Chó qua tới Lợn kêu ngục bí

Lại tuồng màn bốn chữ pháp thì

Đờn kêu ngày một thì là xong

Mốt mai mai mốt cõi trần hồng

Đờn kêu diệt hết vòng …

Trận cuồng phong sắp tới đó mà

Mót tu đạo mới là ứng khoa

Nay kêu gọi cội tùng một nhà

Quy tụ đủ trào ca họp mặt

Xác trần điển mấy lời điển BỰC

THIÊN giáng kỳ chiếu mật kỳ khai

TA đây khuyến cho đời lai tái

Đâu còn xa tái lại sánh HƯNG

Cho đời biết bao kỳ dắt chúng

Hợi đờn kêu tu trần mấy bận

Đạo ngọt mùi đủ nghĩa đủ nhân

Đàn kêu chừng đó người hiền

Đưa sang bến giác trần tuyền non sông

Đàn kêu khắp cả Tây Đông

Rồi đây phải khổ ngược dòng lênh đênh

Đàn kêu mau kíp chớ quên

Nay sa bể thẩm không tên người vào

Đàn kêu đời khổ biết bao

Bây giờ dòng nước xiết rào đâu an

Đàn kêu được lịnh TÂY Phang

Đậu thuyền bể tục nơi AN ẩn mình

Đàn kêu giục thúc chúng sinh

Bồ đề tâm đạo lý MINH diệu HUYỀN

Đàn kêu thay đổi sửa nên

Đừng ỷ tiền của lấy quyền nạt quăng

Đàn kêu tìm ánh đạo vàng

Lo tu cải sửa cho xong chỗ ngồi

Đàn kêu còn đó trong đời

Biết sao đời rõ phận thời kịp đi

Đàn kêu nghĩa biết đúng kỳ

Biết không không biết quyết đi chẳng ngừng

Đàn kêu lo biết chung cùng

Cùng về kịp bến Thiên Cung hội rày

Đàn kêu ai oán đào thây

Cho đời sự khổ nay mai bã đào

Đàn kêu thưa thớt lệ trào

Ngóng trông người hạnh đường nào đi vô

Đàn kêu niệm Phật nam mô

Định phần tài đức nam mô an lành.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_11


Châu quản HUYỀN chốn cũ CUNG NGỌC

Chỉ định đồng lai điển xuống tầm

TA đã khuyên thinh sắc thọ trì

Vạn pháp đạo chở che bao bọc.

 

Lệ NGỌC HOÀNG CHA TRỜI thiên kỷ

Ban hồng ân bác ái chung quy

Nay lượng cả cõi trần bể khổ

Rót cạn lòng dỗ dạy kịp kỳ.

 

Tình thương chứa đong đầy tế độ

Vận Tây Đông mở rộng diệu cơ

Ân ban cõi sanh linh hối ngộ

ĐỨC CẢ CAO rưới chút bảo hộ.

 

DẠY CHƠN TRUYỀN mọi đàng ứng chiếu

Thoát đường mê tà mỵ quỷ yêu

Nay trần thế mắc nàn xem thấy

Tỉnh trần mê tai họa vang kêu.

 

TA xót thương phàm tục muôn loài

Tịch tàn tiêu tán nào có hay

Khử mỵ trừ yêu ƠN ĐỨC CẢ

HỘ TRÌ HẠ GIỚI xuống trần ai.


Nam Bắc Tây Đông

Lý rộng cao xa

ĐỨC CẢ bốn phương

Mở đường cứu độ

Phong đồ đệ tử

Tiếp cứu trần gian

Nhơn sanh tai nàn

Trần gian giáng xuống

Điều muôn tiếng từ

Sắc tứ độ an

Điển giáng thâm canh

Lời lành dạy rõ

Tu lo một dạ

Chí cả NGỌC [ĐẾ] ban

DIỆU ĐÀN chơn thiện

Lựa tuyển căn lành

Khai thanh điển triệt

Xoay chuyển tôi hiền

Thần Tiên giúp sức

Trợ lực xác phàm

Ngươn Tam Trào vận

Lòng chúng mục xoay

Thới lai bố đức

Đủ lực kịp thời

Thọ giới vô vi

Từ bi đăng huệ

Trí tuệ khai thông

Mở lòng tiếp bước

Thao lực nhân duyên

Trần miền xây đắp.

 

Lời TA văn pháp đủ đầy

TA lui huyền lấp trở Đài Tiên Bang.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 642)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1018)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1350)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1557)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1580)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3063)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3554)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3867)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2620)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2982)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2542)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2868)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2492)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2609)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2416)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2702)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2767)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2944)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3532)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3298)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3464)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4456)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4130)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4290)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4640)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4286)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4230)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4446)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4575)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4407)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4759)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4493)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5814)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6424)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.