DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 7977)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 21 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_07

 

Thiên đường trễ bận [chuyến] đoạn đường xa

Bảy ức ngàn thu không lối ra

Điển xuống định lo ba năm này [Đinh Dậu tới Kỷ Hợi]

NGỌC [ĐẾ] giảng tàng thư câu bác ái

ĐẠO của TRỜI con dại hỏi rằng

Cả sinh linh hiện hóa quỷ cầm

Tiêu tan tại trận phàm Bắc Nam

Bốn phương trời tai biến Phong Thần

Dân trăm họ tại trần tiêu tan

Chút từ bi sắc ân TRỜI dẫn

Độ phàm trần thoát nạn túc phân

Người đức hạnh qua cơn tà mỵ

Yêu dân nên Tam Kỳ mở hội

Gìn sắc Tiên mau hạ cứu đời

Khai bảy sắc [chỉ] chín mười hạ giới

Báu cầm tay Thiên Đình lòa chói

Bảy hào quang chiếu rọi đặng an

Truyền giáo thế NGỌC HOÀNG gắn bảng

Tại Tây Môn [Cali] chiếu mạng thành viên

Khai đường dẫn tử tiếp truyền điển

Truyền ĐẠO LÀNH thanh điển ĐẠO CAO

Thương bóng hình con dại ngày nào

THUYỀN ĐẠI ĐẠO cho vào dẫn lối

Nở thêm hoa điển lành TA rọi

Nhập thế trần TA hỏi từ lâu

ĐẠO CAO [ĐÀI] TIÊN [ÔNG] TA dạy từ đầu

Lời trao ngọc thâm bâu TỪ PHỤ

Ngọn đuốc thiêng nhớ tình Mẫu Tử

Sắc lệnh vàng linh tử lắng nghe

Ai trí khôn Tiên cảnh trở về

Truyền mối đạo sông mê cứu độ

Cùng lo tu một dạ nam mô

Mô có PHẬT tưởng lo an đặng

ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT độ cho

Che chở lúc ách nàn dòng khổ

Cảnh trăng lên bước đường mai nở

Thế ĐÒ CHIỀU tỉnh ngộ tu chơn

Tiền đức cả vượt qua sóng lượn

Tấp vào bờ giáng xuống ĐẬU CHỜ.

 

NGỌC báu châu HOÀNG ĐỨC THIÊN lâm

Thăm khách trần ai hữu lộ tầm

Không động an vững tuân hành lịnh

Vạn pháp đăng khai dưỡng tu tâm.

 

Kiền khôn tẽ hướng tang thương khổ

Ách nàn [nạn] sinh linh biết đâu lo

Càn khôn nguyệt chuyển cơn khuấy loạn

Sái [sai] bước lạc đàn trẻ vất vơ.

 

Đông Tây Nam Bắc ly kỳ đón

Cho người xem thấu gọn sinh linh

Bể khổ trần vì toàn là [yêu] tinh

Nay bổ HUYỀN tác chính cứu độ.

 

Hạ [phàm] ĐẠO TRUYỀN gởi phận dặn dò

Lời ca vang … có cẩm nang

… phũ phàng TA tính.

 

Bước tục từng đời khổ …

Kỳ … tự cách lo tu

Đề thi bút đạo tròn tu chữ

Chữ nhơn hiền quý giữ ngàn sau.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_08

 

Chớ nao núng hỡi mau kỳ chót

Những thay đổi lọc lừa vô tận

Cuối Hạ Ngươn bào gọt định phân

Khuyên tất cả sửa tu dần dần.

 

Rõ luật Trời tự thân rán sửa

Đâu cốt lời trước sau lường bữa

Chọn người hiền nương tựa về ngôi

Ta mở đạo tình thương mở lối.

 

Chỉ mối giềng phận gởi tu hành

Chiều kinh kệ lo làm công hạnh

Phủi sạch đời TRUYỀN ÁNH ĐẠO VÀNG

Trọn nên Đạo sắc thân an lạc.

 

Ta nói rằng, một phần lời, xả mười tức được mười phần. Sự tu hành cần phải nương tựa nơi chính mình. Ta chỉ phương pháp … đường tu. Mình phát tâm bồ đề để kịp quay về Cực Lạc. Mình phải tập cho tâm mình rộng lớn vô tư. Công Đức không được tính toán. Lý Luận Tu Đạo rành rẽ rõ ràng. Bản Thân phải cho trống cho rộng. Giữ cho vững Giới Luật.  Nhớ lưu tâm cẩn thận, công đức không để bị cho vấp. Mình phải biết Thiện Tri Thức. Biết đem Tình Thương chân thật [và] nỗ lực quyết tâm tu thành để khuyên chỉ mọi người Đạo Pháp. Đem thân mình ra sức để mà thực hành phương hướng cho tu hành. Nay Ta có lời nhắc nhở các vị. Hãy đem tình thương mà răn nhắc chỉ bảo chúng sanh. Những người hiền lành đạo đức, biết tu sửa, học đạo, nỗ lực tiến tu, bởi cảnh trần muốn tu hành để đạt được mục đích tới những giới cảnh. Nhưng những ai muốn giải thoát khỏi khổ đau phải ra sức tu tập, thực hành công đức, nương tựa vào Phật Pháp … Ráng đi, đứng, nằm tập cho mình cái thói quen niệm Phật sáu câu Lục Tự Di Đà. Bao nhiêu tích lũy nhân duyên căn lành thọ trì pháp, đều được phước hưỡng. Nên lưu ý sự tu của mình. Không nên đi vào con đường lợi danh hoặc mê đắm vào con đường trái phép. Khi mình Thuyết Pháp phải Nói Lời Đơn Giản cho đối phương dễ hiểu, dễ nghe dễ  nắm bắt lấy cái lời [mình thuyết]. Người học đạo phải nói lời từ tốn không cao xa.  Phần lớn từ trước đếm nhân sinh không thể nào thoát khỏi ba tham, sân, si. Muốn biết mình tu có được tinh tấn hay không thì mình phải nhìn lại suốt đoạn đường của mình đi trước thế nào, phản tỉnh lại tâm mình xem coi tham-sân-si có bị khởi hay không. Nếu nhân sinh nào chọn lựa đường đạo, chuyên tâm thực hành theo đúng pháp tu chỉ dạy thì sẽ không bị lạc lối lầm đường.Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_09

 

Sự buông bỏ rõ nhìn chính xác

Thế giới này rơi lạc còn chi

Vạn vật tất cả là gì

Đều là mộng hiển có chi sự còn!

 

TA cho biết kim ngôn khoán chữ

Những thiên thơ đề cử tài cao

Nhân kỳ CHUYẾN CHÓT trần lao

CHIÊU DƯƠNG HOÀNG ĐẾ NGÔI CAO XUỐNG TRẦN.

 

Nguồn ân điển kim thân xẻ ý

THƯỢNG ĐẾ HOÀNG CHIẾU LẠI KỲ HOA

CHA XUỐNG THẾ CỘI ĐIỂN XƯA

Bát kỳ màn đạo HUYỀN xưa bức màn.

 

[Kỳ Hoa = Hoa Kỳ. Chuẩn xác hơn là California]

 

Chỉ giáo lịnh sang Xuân khép luật

Sắp cuộc bài chiến thuật vô công

Bức màn Thiên Cõi cộng đồng

SỨ mang THIÊN LỊNH gánh tuồng kim giai.

 

Thời xoay vượt nay mai không lộ

Đáo Kỳ Hương NGỌC [ĐẾ] lộ Nam Thiên

Định cơ chuyển SỨ trung hiền

HOÀNG NHỊ THIÊN ánh QUỐC KIỀN trào tam.

 

Tây [Phương] MỐI ĐẠO truy tầm ban ấn

Lời minh châu khai ẩn an tam

Tiếng thơ MINH NGỌC giác phàm

THIÊN KHAI HOÀNG NHỊ CAO TẦM NGUYÊN LAI.

 

CƠ THÁNH ĐỨC tới đây sẽ chuyển

Đại cuộc này XUẤT HIỆN CAO NHÂN

Căn cơ đạo luận bôn trần

Thiên Môn TRỜI LẬP PHONG THẦN KỲ BA.

 

Đời cuối hạ VI VÔ TÔN THƯỢNG

Tiếp điển khai ĐẾ THƯỢNG chuyển xây

Bước vào Ngươn Hạ tang tai

Định rồi trở lại bày khai giáo truyền.

 

Kỳ khép luật KHÔNG HUYỀN phê chuẩn

Mỗi chiếu cơ ẨN PHẬN Kỳ Ba

GIẢI MÃ mật nhiệm ĐẠO CHA

Bạch thanh thanh bạch Kỳ Ba phi truyền.

 

MINH THIÊN GIÁNG TRẦN TUYỀN TRỞ LẠI

VÔ CỰC THIÊN CHÁNH ĐẠI NƠI NƠI

HỘI KHAI THAY ĐỔI LẬP ĐỜI

LÃO TÔNG TRUYỀN ĐẠO THẾ THỜI CÒN SAI.

 

Ngược dòng SÔNG [HÀ] chảy thế gian

KHỞI ĐẦU CÔNG CUỘC CUỘC KHAI ĐÀNG

Bản kỳ hợp lực kéo sang

Thương cho sanh chúng điêu tàn

NGƯƠN BA KỲ CHÓT LẬP THAN

Mở cơ TA lại GIÁNG PHÀM

Không tên không tuổi dương gian

KHAI GIÁO ĐẠO SƯ CƠ ĐÀN

Càn khôn xoay chuyển khởi màn

MỘT VAI TẠM XUẤT TRẦN GIAN

Truyền sắc định liệu sắp [xếp] tàng [linh]
Khai từ đàn diệu bảo an.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_10

 

Rán tu mau cho kịp HỘI LONG [HOA]

TỪ BI ĐẠO chơn tu mở cổng

Bấy lâu nay sẵn lòng sửa đãy [túi]

Lịnh Thiên Tây tình thiệt giải bày.

 

GHE CHỜ ĐÓ sao ai không đến

Ai còn mất đến chừng thể buồn

Biết khổ đau chí mến đường tu

TA XUỐNG TRẦN dạy đạo mà lưu

Đồng kêu thúc người tu lựa cảnh

TA XUỐNG THẾ bấy lâu đời chấm

Cảnh đêm khuya sương lạnh đìu hiu

Tìm KHÔNG ĐỨC dắt dìu chỉ bảo

Chí thiền vi mới tỏa âm hao

Cho đời xem bổn đạo tại trần

HÀ tiền biến hoàn toàn phụng mạng

Dạy tận tường ĐỨC [NGÀI] sang ra trận

Trời bình yên giúp vận tràng an

NỐI NGÔI XƯA tìm ánh đạo vàng

ĐỦ TÀI ĐỨC cho đời thế gian

Tiếng đàn kêu tang tịch tịch tang

TRỜI HẠ KHAI kỳ chót ngươn tàn

Chó qua tới Lợn kêu ngục bí

Lại tuồng màn bốn chữ pháp thì

Đờn kêu ngày một thì là xong

Mốt mai mai mốt cõi trần hồng

Đờn kêu diệt hết vòng …

Trận cuồng phong sắp tới đó mà

Mót tu đạo mới là ứng khoa

Nay kêu gọi cội tùng một nhà

Quy tụ đủ trào ca họp mặt

Xác trần điển mấy lời điển BỰC

THIÊN giáng kỳ chiếu mật kỳ khai

TA đây khuyến cho đời lai tái

Đâu còn xa tái lại sánh HƯNG

Cho đời biết bao kỳ dắt chúng

Hợi đờn kêu tu trần mấy bận

Đạo ngọt mùi đủ nghĩa đủ nhân

Đàn kêu chừng đó người hiền

Đưa sang bến giác trần tuyền non sông

Đàn kêu khắp cả Tây Đông

Rồi đây phải khổ ngược dòng lênh đênh

Đàn kêu mau kíp chớ quên

Nay sa bể thẩm không tên người vào

Đàn kêu đời khổ biết bao

Bây giờ dòng nước xiết rào đâu an

Đàn kêu được lịnh TÂY Phang

Đậu thuyền bể tục nơi AN ẩn mình

Đàn kêu giục thúc chúng sinh

Bồ đề tâm đạo lý MINH diệu HUYỀN

Đàn kêu thay đổi sửa nên

Đừng ỷ tiền của lấy quyền nạt quăng

Đàn kêu tìm ánh đạo vàng

Lo tu cải sửa cho xong chỗ ngồi

Đàn kêu còn đó trong đời

Biết sao đời rõ phận thời kịp đi

Đàn kêu nghĩa biết đúng kỳ

Biết không không biết quyết đi chẳng ngừng

Đàn kêu lo biết chung cùng

Cùng về kịp bến Thiên Cung hội rày

Đàn kêu ai oán đào thây

Cho đời sự khổ nay mai bã đào

Đàn kêu thưa thớt lệ trào

Ngóng trông người hạnh đường nào đi vô

Đàn kêu niệm Phật nam mô

Định phần tài đức nam mô an lành.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_11


Châu quản HUYỀN chốn cũ CUNG NGỌC

Chỉ định đồng lai điển xuống tầm

TA đã khuyên thinh sắc thọ trì

Vạn pháp đạo chở che bao bọc.

 

Lệ NGỌC HOÀNG CHA TRỜI thiên kỷ

Ban hồng ân bác ái chung quy

Nay lượng cả cõi trần bể khổ

Rót cạn lòng dỗ dạy kịp kỳ.

 

Tình thương chứa đong đầy tế độ

Vận Tây Đông mở rộng diệu cơ

Ân ban cõi sanh linh hối ngộ

ĐỨC CẢ CAO rưới chút bảo hộ.

 

DẠY CHƠN TRUYỀN mọi đàng ứng chiếu

Thoát đường mê tà mỵ quỷ yêu

Nay trần thế mắc nàn xem thấy

Tỉnh trần mê tai họa vang kêu.

 

TA xót thương phàm tục muôn loài

Tịch tàn tiêu tán nào có hay

Khử mỵ trừ yêu ƠN ĐỨC CẢ

HỘ TRÌ HẠ GIỚI xuống trần ai.


Nam Bắc Tây Đông

Lý rộng cao xa

ĐỨC CẢ bốn phương

Mở đường cứu độ

Phong đồ đệ tử

Tiếp cứu trần gian

Nhơn sanh tai nàn

Trần gian giáng xuống

Điều muôn tiếng từ

Sắc tứ độ an

Điển giáng thâm canh

Lời lành dạy rõ

Tu lo một dạ

Chí cả NGỌC [ĐẾ] ban

DIỆU ĐÀN chơn thiện

Lựa tuyển căn lành

Khai thanh điển triệt

Xoay chuyển tôi hiền

Thần Tiên giúp sức

Trợ lực xác phàm

Ngươn Tam Trào vận

Lòng chúng mục xoay

Thới lai bố đức

Đủ lực kịp thời

Thọ giới vô vi

Từ bi đăng huệ

Trí tuệ khai thông

Mở lòng tiếp bước

Thao lực nhân duyên

Trần miền xây đắp.

 

Lời TA văn pháp đủ đầy

TA lui huyền lấp trở Đài Tiên Bang.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1201)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4253)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3810)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3966)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4746)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5435)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.