DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4171)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 15 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
PHÁP ÂM 2019-03

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ
“Từ ra gió khiêu ... bất ý

Đại Từ ân tứ chiết thiên linh

Vô hoàng phục thỉ ẩn hình nhơn thế

Bất bất phong điền tạo hóa kỳ

Mưu đề thế thuộc môn thành thế

Bổn thương xuất lai tử tôn bề

Vương đại lâm Mộc hành bất tiếc

Hoàng cung đế vị phục y tề

Tám hướng Kiền Khôn trời đất hóa

Bát Quái Tiên Thiên võ trụ ra

Thiên ... diện Minh Đế …

Thiên Địa mừng sắp tạo hòa …

Hư vô không vô thượng tòa sen

Thượng quốc triều rồng dạng kiết lâm

Khói cao hoàng nhập đồng ân xá

Phong vũ thiên khai tám vạn năm

Thiên thọ xuất thế phân đồ ý

Minh tự hư không thế nhơn chi

Vô xứ tiềm điển tàng hình ẩn

Cốt thể hoàn lai tại kim vi

Thiệt thư nhơn thế vô số lục

Thiên thượng thượng thiên đề cao mục

Ai biết Hoàng Thiên chiếu điển quang

Hóa sanh hạt giống vô thiện túc

Trung Thiên Thế Giái điều chỉ tĩnh

Tiêu thế vô thường chơn tánh linh

Đó xuống trần ai hồi lai chờ

Bá vạn phân ra quỉ thần kinh

Nhập môn tỏ rõ Chơn Nhơn lãnh

Tim sương mai hạ giá điển thanh

Ai Chưởng Giáo đáp rằng một thế

Lực lực quang biên quả chung quanh

Sơn khởi tỉnh Huyền Thiên hạ hội

Điển thân biểu tử tu thời

Bức bức tín thành vĩnh trường sanh

Đại nhơn đại từ vinh phú quới

Hư không không hư vô hiện tại

Sắp bảo phong thăng thành kia dậy

Phi đáo hạ hành hiệp tất cả

Khổ khổ kiền giai trổ nhứt tài

Đời mạt kiếp chờ ai tài đức

Hội Long Hoa thao lượt hồi sơn

Trước sau tất cả san lời

Đất xoay đảo lộn tịnh rồi phân ra

Ở trần đời Phật ra cứu vớt

Chốn cõi trần khơi giọt lệ tuôn

Lời vàng tiếng ngọc đau buồn

Phong ba bão tố chống xuồng cứu nguy

Tiếng đàn kêu sầu bi trầm cỗi

Biết nói gì ơi hỡi trần gian!

Có hay đau khổ vô vàn

Mưa to lũ lớn lửa càn xót thương

Đã sinh ra trăm đường cay đắng

Khổ trăm bề lưới giăng kêu ai

Đã giăng thì lưới xong tay

Muôn người ma quỉ hằng ngày trược tăng

Nắm chặt tay kết đoàn che chở

Kết sắc son chăm lo tu Đạo

Mấy lời trọn đạo đời bao

Ráng về tất cả tuôn trào lệ rơi

Lời tình thương tỉnh rồi thoát nạn

Một giống nòi kết bạn một nhà

Ráng khuyên biết Mẹ tình Cha

Vun trồng công đức Mẹ Cha vui vầy.”PHÁP ÂM 2019_04

DIÊU TRÌ KIM MẪU

“Hiểu Mẹ đâu nổi sầu căn dặn

Mẹ lo phiền lại giáng trần sinh

Cứu người tu Đức thật tình

Truyền ra kinh tự phẩm minh cõi trần

Ngộ lại đi! ân cần tu luyện

Kẻo trễ rồi cầu nguyện được chi

Bây giờ tu sửa kịp đi

Bên đò chờ sẵn ngại chi tu hành

Nay hiện điển không danh tên tuổi

Trước gió đưa chờ đợi ngàn năm

Giành phần sanh đức mừng thầm

Thiên Cung ngồi ngắm phúc tâm đủ tài

Tròn một đạo đến ngày rút sổ

Đất xoay dần bão tố năm châu

Lắng nghe đàn khải thảm sầu

Đến ngày mạt kiếp tỉnh mau hàng ...

Lời rồng tiên ơi hỡi tu hành

Tựa lông hồng nhẹ thảnh bước đi

Hoa Hội mạt kiếp định kỳ

Đò kia đắc lực cứu y rợp người

Ta lui điển mấy lời nhắn nhủ

Nơi cõi trần tự chủ liệu tu

Chúc cho tất cả cõi phù

Một nhà con cháu lo tu Đức đề.”

 

PHÁP ÂM 2019_05

THIÊN HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Thiên xuất Kiền môn tôn giảng Hoàng

Phong vân thiên bất hạ điền bang

Nhất tằng nhiên hạ nhan thế kỷ

Quốc cổ vạn thành hồ hạ giang.

Tiêu diêu khoái lạc trường sanh thọ

Huyền hóa dưỡng sanh chỗ Hư Vô

Cội Càn Khôn không có vật chi

Kí Âm Dương trời đất khai kỳ

Khí thai phù nguyên kỷ hóa thành

Hư vô Ngươn Thủy trong chỗ khí thanh

Bức bức phản thiên hành Kiền thưởng

Giáng điển hạ hữu vô thiết lự

Năng nhứt thiên môn tứ hữu vô

Giảng pháp diệu bồ đề sanh dưỡng

Khắp không trung liên phướn phủ vây

Qua mạt kiếp đừng ai khờ dại

Đặng thiện đường biển hải vượt qua

Ta cười nói biển khổ thâu luồng

Hề tích cũ khi xưa trở lại

Ngày xuống trần một chữ “Diệu thay!”

Ngàn biển sóng phen này mở trận

Huống ghi lòng Bạch hiện thấy gần.”

 

PHÁP ÂM 2019_06

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ
“Giáng cơ kíp truyền

Bửu triện phong thâu

Phật mầu phân tự

Tốn từ ngôi thứ

Khi đủ hiệp thành

Hóa sanh sắp cả

Trời đã phân rồi

Đất trời mù mịt

Đạp khí vô trần

Chơn thân khương vĩnh

Túc tịnh thiên phổ

Trụ võ kiền khôn

Vô không biến hóa

Hoằng hóa nhơn sanh

Lòng lành quảng đại

Bất hoại kim thân

Kim thân đổi xác

Khoái lạc tiêu diêu

Huyền diệu hiển quyết

Nghe thuyết lời này

Nếu ai tỉnh ngộ

Cũng nhỏ phước lành

Hiển Thánh xuống chứng

Cho chúng biết rằng

Huyền năng hữu biến

Ngôn khuyến hóa nhơn

Rõ cơn phi đáo

Phương hảo thâu thành

Hậu sanh Lão hiệp

Nguyên kiếp phù trợ

Tề phó thân hiện

Trung thiên thế giái

Thật đại hồng ân

Độ đặng hai ức

Trợ lực hoàn nguyên

Là Thiên Nhơn Thánh

Tu hành vào Đạo

Đại Đạo Người truyền

Khẩu truyền khẩu thuyết

Diệu khuyết ngày nay

Thuyết lai thuyết khứ

Vô xứ ẩn thân

Muôn phần tạo sẵn

Phải chăng xứ khứ

Môn từ Hiền Quân

Định phân khang trí

Đế vị y khâm

Muôn năm thiên hạ

Tất cả các xứ

Vương tử vương tôn

Từ môn Như ý

Đường đi lối về

Bốn bề đều giáng

Thủ nhãn quang linh

Ngươn minh Hội Thánh.”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 445)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 309)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1220)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1115)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1036)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1600)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1577)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1393)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1756)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1466)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2345)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1999)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2220)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2152)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2871)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2529)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3408)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3812)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4724)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.