DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 6906)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 15 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển U&1ng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019-03

 

Từ ra gió phiêu phiêu bất ý

ĐẠI TỪ ân tứ chiết thiên linh

VÔ [CỰC] HOÀNG phục thỉ ẨN HÌNH NHƠN THẾ

Bất bất phong điền tạo hóa kỳ.

 

Mưu đề thế thuộc môn thành thế

Bổn thương xuất lai tử tôn bề

VƯƠNG ĐẠI lâm Mộc hành bất tiếc

HOÀNG CUNG ĐẾ VỊ phục y tề.

 

Tám hướng kiền khôn trời đất hóa

Bát Quái Tiên Thiên võ trụ ra

THIÊN ... diện MINH ĐẾ

Thiên Địa mừng … sắp tạo hòa.

 

Hư vô không VÔ THƯỢNG TÒA SEN

Thượng QUỐC TRIỀU rồng dạng kiết lâm

Khói cao HOÀNG nhập đồng ân xá

Phong vũ THIÊN KHAI tám vạn năm.

 

THIÊN thọ xuất thế phân đồ ý

MINH tự hư không thế nhơn chi

Vô xứ tiềm điển tàng hình ẩn

Cốt thể hoàn lai tại kim vi.

 

Thiệt thư nhơn thế vô số lục [ghi chú]

THIÊN THƯỢNG THƯỢNG THIÊN đề cao mục

Ai biết HOÀNG THIÊN chiếu điển quang

Hóa sanh hạt giống vô thiện túc.

 

Trung Thiên Thế Giái điều chỉ tĩnh

Tiêu thế vô thường CHƠN TÁNH LINH

ĐÓ xuống trần ai hồi lai chờ

Bá vạn phân ra quỷ thần kinh.

 

Nhập môn tỏ rõ Chơn Nhơn lãnh

Tim sương mai hạ giá điển thanh

Ai CHƯỞNG GIÁO đáp rằng một thế

Lực lực quang biên quả chung quanh.

 

Chơn khởi kỉnh HUYỀN THIÊN hạ hội

Chuyển thân biểu tử tu thời

Bức bức tín thành vĩnh trường sanh

ĐẠI NHƠN ĐẠI TỪ vinh phú quới.

 

Hư không không hư vô hiện tại

Sắp bảo phong thăng thành kia dậy

Phi đáo hạ hành hiệp tất cả

Khổ khổ Kiền giai trổ nhứt tài.

 

Đời mạt kiếp chờ ai tài đức

HỘI LONG HOA thao lược hồi SƠN [TÙNG]

Trước sau tất cả sang lời

Đất xoay đảo lộn định rồi phân ra.

 

Ở trần đời PHẬT ra cứu vớt

Chốn cõi trần khơi giọt lệ tuôn

Lời vàng tiếng ngọc đau buồn

Phong ba bão tố chống xuồng cứu nguy.

 

Tiếng đàn kêu sầu bi trần cội

Biết nói gì ơi hỡi trần gian!

Có hay đau khổ vô vàn

Mưa to lũ lớn lửa càn xót thương.

 

Đã sinh ra trăm đường cay đắng

Khổ trăm bề lưới giăng kêu ai

Đã giăng thì lưới trong tay

Muôn người ma quỷ hằng ngày trược tăng.

 

Nắm chặt tay kết đoàn che chở

Kết sắc son chăm lo tu Đạo

Mấy lời trọn đạo đời [có] bao

Rán về tất cả tuôn trào lệ rơi.

 

Lời tình thương tỉnh rồi thoát nạn

Một giống nòi kết bạn một nhà

Rán khuyên biết MẸ tình CHA

Vun trồng công đức MẸ CHA vui vầy.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_04

 

Hiểu MẸ đâu nổi sầu căn dặn

MẸ lo phiền lại GIÁNG TRẦN SINH

Cứu người Tu Đức thật tình

Truyền ra kinh tự phẩm minh cõi trần

Ngộ lại đi ân cần tu luyện

Kẻo trễ rồi cầu nguyện được chi

Bây giờ tu sửa [cho] kịp đi

Bên ĐÒ CHỜ SẴN ngại chi tu hành

Nay hiện điển không danh tên tuổi

Trước gió đưa chờ đợi ngàn năm

Giành phần sanh đức mừng thầm

Thiên Cung ngồi ngắm phúc tâm đủ tài

Tròn một Đạo đến ngày rút sổ

Đất xoay vần bão tố năm châu

Lắng nghe đàn khải thảm sầu

Đến ngày mạt kiếp tỉnh mau … hàng

Lời RỒNG TIÊN ơi hỡi tu thành

Tựa lông hồng nhẹ thảnh bước đi

Qua khỏi mạt kiếp định kỳ

ĐÒ KIA ĐẮC LỰC cứu y rợp người

TA lui điển mấy lời nhắn nhủ

Nơi cõi trần tự chủ liệu tu

Chúc cho tất cả cõi phù

Một nhà con cháu lo tu Đức đề.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_05

 

THIÊN xuất Kiền môn TÔN giảng HOÀNG

PHONG VÂN THIÊN bất hạ điền TA

NHẤT tầm nhiên hạ nhơn thế kỷ

QUỐC cổ vạn thành hồ HẠ [HÀ] GIANG.


[Khoán Thủ: Thiên Phong Nhất Quốc.]
[Chữ Hạ (sen) = còn phát âm là Hà và dị thể cũng viết Hà (sông) = Giang (sông). Quốc Hà = Hưng Quốc Hà là thế danh của Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.]

 

Tiêu diêu khoái lạc trường sanh thọ

HUYỀN hóa dưỡng sanh chỗ Hư Vô

Cội càn khôn không có vật chi

Ký Âm Dương trời đất khai kỳ

Khí thai phù nguyên kỳ hóa thành

Hư Vô Ngươn Thủy trong chỗ khí thanh

Bức bức phản thiên hành Kiền thưởng

Giáng điển hạ hữu vô thiết lự

Năng nhứt thiên môn tứ hữu vô

Giảng pháp diệu bồ đề sanh dưỡng

Khắp không trung liên phướn phủ vây

Qua mạt kiếp đừng ai khờ dại

Đặng thiện đường biển hải vượt qua

TA cười nói biển khổ thâu luồng

Hề tích cũ khi xưa trở lại

Ngày xuống trần một chữ diệu thay

Ngàn biển sóng phen này mở trận

Huống ghi lòng BẠCH hiện thấy gần.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_06


Giáng cơ kíp truyền

Bửu triện phong thâu

Phật mầu phân tự

Tốn từ ngôi thứ

Khi đủ hiệp thành

Hóa sanh sắp cả

Trời đã phân rồi

Đất trời mù mịt

Đạp khí vô trần

Chơn thân khương vĩnh

Túc tịnh thiên phổ

Trụ võ kiền khôn

Vô không biến hóa

Hoằng hóa nhơn sanh

Lòng lành quảng đại

Bất hoại kim thân

Kim thân đổi xác

Khoái lạc tiêu diêu

Huyền diệu hiển quyết

Nghe thuyết lời này

Nếu ai tỉnh ngộ

Cũng nhỏ phước lành

Hiển Thánh xuống chứng

Cho chúng biết rằng

Huyền năng hữu biến

Ngôn khuyến hóa nhơn

Rõ cơn phi đáo

Phương hảo thâu thành

Hậu sanh Lão hiệp

Muôn kiếp phù trợ

Tề phó thân hiện

Trung thiên thế giái

Thật đại hồng ân

Độ đặng hai ức

Trợ lực hoàn nguyên

Là THIÊN NHƠN THÁNH

Tu hành vào ĐẠO

ĐẠI ĐẠO NGƯỜI TRUYỀN

Khẩu truyền khẩu thuyết

Diệu khuyết ngày nay

Thuyết lai thuyết khứ

Vô xứ ẩn thân

Muôn phần tạo sẵn

Phải chăng xứ khứ

MÔN TỪ HIỀN QUÂN

Định phân khang trí

ĐẾ VỊ y khâm

Muôn năm thiên hạ

Tất cả các xứ

Vương tử vương tôn

TỪ MÔN NHƯ Ý

Đường đi lối về

Bốn bề đều giáng

Thủ nhãn quang linh

NGƯƠN MINH HỘI THÁNH.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 639)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1016)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1348)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1554)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3120)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3062)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2592)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3552)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2618)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2980)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2855)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2698)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2865)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2489)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2608)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2444)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2415)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2621)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2764)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2943)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3292)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4454)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4713)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4273)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4588)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4227)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4405)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4758)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4492)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6423)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.