DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 7946)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 15 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển U&1ng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019-03

 

Từ ra gió phiêu phiêu bất ý

ĐẠI TỪ ân tứ chiết thiên linh

VÔ [CỰC] HOÀNG phục thỉ ẨN HÌNH NHƠN THẾ

Bất bất phong điền tạo hóa kỳ.

 

Mưu đề thế thuộc môn thành thế

Bổn thương xuất lai tử tôn bề

VƯƠNG ĐẠI lâm Mộc hành bất tiếc

HOÀNG CUNG ĐẾ VỊ phục y tề.

 

Tám hướng kiền khôn trời đất hóa

Bát Quái Tiên Thiên võ trụ ra

THIÊN ... diện MINH ĐẾ

Thiên Địa mừng … sắp tạo hòa.

 

Hư vô không VÔ THƯỢNG TÒA SEN

Thượng QUỐC TRIỀU rồng dạng kiết lâm

Khói cao HOÀNG nhập đồng ân xá

Phong vũ THIÊN KHAI tám vạn năm.

 

THIÊN thọ xuất thế phân đồ ý

MINH tự hư không thế nhơn chi

Vô xứ tiềm điển tàng hình ẩn

Cốt thể hoàn lai tại kim vi.

 

Thiệt thư nhơn thế vô số lục [ghi chú]

THIÊN THƯỢNG THƯỢNG THIÊN đề cao mục

Ai biết HOÀNG THIÊN chiếu điển quang

Hóa sanh hạt giống vô thiện túc.

 

Trung Thiên Thế Giái điều chỉ tĩnh

Tiêu thế vô thường CHƠN TÁNH LINH

ĐÓ xuống trần ai hồi lai chờ

Bá vạn phân ra quỷ thần kinh.

 

Nhập môn tỏ rõ Chơn Nhơn lãnh

Tim sương mai hạ giá điển thanh

Ai CHƯỞNG GIÁO đáp rằng một thế

Lực lực quang biên quả chung quanh.

 

Chơn khởi kỉnh HUYỀN THIÊN hạ hội

Chuyển thân biểu tử tu thời

Bức bức tín thành vĩnh trường sanh

ĐẠI NHƠN ĐẠI TỪ vinh phú quới.

 

Hư không không hư vô hiện tại

Sắp bảo phong thăng thành kia dậy

Phi đáo hạ hành hiệp tất cả

Khổ khổ Kiền giai trổ nhứt tài.

 

Đời mạt kiếp chờ ai tài đức

HỘI LONG HOA thao lược hồi SƠN [TÙNG]

Trước sau tất cả sang lời

Đất xoay đảo lộn định rồi phân ra.

 

Ở trần đời PHẬT ra cứu vớt

Chốn cõi trần khơi giọt lệ tuôn

Lời vàng tiếng ngọc đau buồn

Phong ba bão tố chống xuồng cứu nguy.

 

Tiếng đàn kêu sầu bi trần cội

Biết nói gì ơi hỡi trần gian!

Có hay đau khổ vô vàn

Mưa to lũ lớn lửa càn xót thương.

 

Đã sinh ra trăm đường cay đắng

Khổ trăm bề lưới giăng kêu ai

Đã giăng thì lưới trong tay

Muôn người ma quỷ hằng ngày trược tăng.

 

Nắm chặt tay kết đoàn che chở

Kết sắc son chăm lo tu Đạo

Mấy lời trọn đạo đời [có] bao

Rán về tất cả tuôn trào lệ rơi.

 

Lời tình thương tỉnh rồi thoát nạn

Một giống nòi kết bạn một nhà

Rán khuyên biết MẸ tình CHA

Vun trồng công đức MẸ CHA vui vầy.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_04

 

Hiểu MẸ đâu nổi sầu căn dặn

MẸ lo phiền lại GIÁNG TRẦN SINH

Cứu người Tu Đức thật tình

Truyền ra kinh tự phẩm minh cõi trần

Ngộ lại đi ân cần tu luyện

Kẻo trễ rồi cầu nguyện được chi

Bây giờ tu sửa [cho] kịp đi

Bên ĐÒ CHỜ SẴN ngại chi tu hành

Nay hiện điển không danh tên tuổi

Trước gió đưa chờ đợi ngàn năm

Giành phần sanh đức mừng thầm

Thiên Cung ngồi ngắm phúc tâm đủ tài

Tròn một Đạo đến ngày rút sổ

Đất xoay vần bão tố năm châu

Lắng nghe đàn khải thảm sầu

Đến ngày mạt kiếp tỉnh mau … hàng

Lời RỒNG TIÊN ơi hỡi tu thành

Tựa lông hồng nhẹ thảnh bước đi

Qua khỏi mạt kiếp định kỳ

ĐÒ KIA ĐẮC LỰC cứu y rợp người

TA lui điển mấy lời nhắn nhủ

Nơi cõi trần tự chủ liệu tu

Chúc cho tất cả cõi phù

Một nhà con cháu lo tu Đức đề.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_05

 

THIÊN xuất Kiền môn TÔN giảng HOÀNG

PHONG VÂN THIÊN bất hạ điền TA

NHẤT tầm nhiên hạ nhơn thế kỷ

QUỐC cổ vạn thành hồ HẠ [HÀ] GIANG.


[Khoán Thủ: Thiên Phong Nhất Quốc.]
[Chữ Hạ (sen) = còn phát âm là Hà và dị thể cũng viết Hà (sông) = Giang (sông). Quốc Hà = Hưng Quốc Hà là thế danh của Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.]

 

Tiêu diêu khoái lạc trường sanh thọ

HUYỀN hóa dưỡng sanh chỗ Hư Vô

Cội càn khôn không có vật chi

Ký Âm Dương trời đất khai kỳ

Khí thai phù nguyên kỳ hóa thành

Hư Vô Ngươn Thủy trong chỗ khí thanh

Bức bức phản thiên hành Kiền thưởng

Giáng điển hạ hữu vô thiết lự

Năng nhứt thiên môn tứ hữu vô

Giảng pháp diệu bồ đề sanh dưỡng

Khắp không trung liên phướn phủ vây

Qua mạt kiếp đừng ai khờ dại

Đặng thiện đường biển hải vượt qua

TA cười nói biển khổ thâu luồng

Hề tích cũ khi xưa trở lại

Ngày xuống trần một chữ diệu thay

Ngàn biển sóng phen này mở trận

Huống ghi lòng BẠCH hiện thấy gần.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_06


Giáng cơ kíp truyền

Bửu triện phong thâu

Phật mầu phân tự

Tốn từ ngôi thứ

Khi đủ hiệp thành

Hóa sanh sắp cả

Trời đã phân rồi

Đất trời mù mịt

Đạp khí vô trần

Chơn thân khương vĩnh

Túc tịnh thiên phổ

Trụ võ kiền khôn

Vô không biến hóa

Hoằng hóa nhơn sanh

Lòng lành quảng đại

Bất hoại kim thân

Kim thân đổi xác

Khoái lạc tiêu diêu

Huyền diệu hiển quyết

Nghe thuyết lời này

Nếu ai tỉnh ngộ

Cũng nhỏ phước lành

Hiển Thánh xuống chứng

Cho chúng biết rằng

Huyền năng hữu biến

Ngôn khuyến hóa nhơn

Rõ cơn phi đáo

Phương hảo thâu thành

Hậu sanh Lão hiệp

Muôn kiếp phù trợ

Tề phó thân hiện

Trung thiên thế giái

Thật đại hồng ân

Độ đặng hai ức

Trợ lực hoàn nguyên

Là THIÊN NHƠN THÁNH

Tu hành vào ĐẠO

ĐẠI ĐẠO NGƯỜI TRUYỀN

Khẩu truyền khẩu thuyết

Diệu khuyết ngày nay

Thuyết lai thuyết khứ

Vô xứ ẩn thân

Muôn phần tạo sẵn

Phải chăng xứ khứ

MÔN TỪ HIỀN QUÂN

Định phân khang trí

ĐẾ VỊ y khâm

Muôn năm thiên hạ

Tất cả các xứ

Vương tử vương tôn

TỪ MÔN NHƯ Ý

Đường đi lối về

Bốn bề đều giáng

Thủ nhãn quang linh

NGƯƠN MINH HỘI THÁNH.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 232)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1530)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2274)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3028)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5733)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3928)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3818)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4117)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4579)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4849)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5474)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.