DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT

29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 3364)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày 23 Tháng 11 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPHÁP ÂM #261

LINH SƠN THÁNH MẪU

“… tên nặng hóa thân đầu

Giả hiền ngu dại đặng biết nhau

Linh Sơn xuống trần sinh rồi tử

Mấy kiếp muôn liên tử đạo cầu.

Đều hiệp mặt phúc an về Đạo

Vui định mở giống nòi chung hảo

Phước rãi ban đại pháp định cơ

Ngầm khúc ngạt triệu hồi trống báo

Chút thành tâm hướng đạo thư văn

Theo thời cổ đi vào tỏa rạng

Đổi xác trần cảm ý nâng cao

Thời dụng cảnh ánh tùng sứ mạng

Rạch phân ra nghị rằng chắc dễ

Sóng gió to dẹp phá trần mê

Y lời quá thẳng vào lượng sóng

Kéo buồm lên mau lẹ ta về

Tay chèo lái miệng ngâm thế diện

Trở đầu hề đường cẩn theo thiên

Khắp ở đâu tùng trong trời đất

Trên thiên đường ta giảng nói huyền

...

Chỗ quang minh chẳng dạy như không

Đời chánh trực gươm đao cho bổng

Gần đến kỳ chết khí nổi cao

Trên thượng thiên chẳng đành hạ gọng

Đời ngắn ngủi  khóc nói xa mê

Vô nghiệt hải chẳng thấy lối về

Về phải giữ cho y thân đạo

Chiếu huỳnh đình non tiên từ thể

Cây trùng kiến chết tàn độc dữ

Ngục dạ xoa quá độc chẳng tư

Thời chẳng đặng nan nguy lạc mất

Tu trước sau có khảo chẳng từ

Thâu thúc tánh quy ý Phật pháp

Mình tu hành thanh tịnh khổ tập

Lãnh nguyên giới đạo y tuấn giữ

Sức tu trì sắc đặng công lành

Xem trần tục động thấy để coi

Hải thủy u chiết cuộn tơi bời

Đêm ngày khuấy kiếp nạn chẳng bơi

Trong ngoài phá tinh phân sắp tới

Đời ngắn ngủi tất hơi bám trụ

Phải đối đầu bao phủ vong lư

Bước một bước tiến dồn sinh tử

Vọng tiếng kêu thanh điển sóng từ.”

 

PHÁP ÂM #262

QUÁN THẾ ÂM

“Đời giữ Đạo làm lành bền vững

Chốn thế gian sanh chúng khắp trong

Tánh Không tất được cũng Không

Chí thành niệm Phật tâm hồn căn …

Nhân sinh kiếp khổ cơn tai ách

Càn khôn xoay chuyển tách phân hai

Ai khổ ai sầu bi ai

Vô hình xoay mặt thông khai lớn tà

Nơi Phật môn Đạo Vàng rực rỡ

Tổ bồ đề chiếu độ Phật môn

Làm lành lánh dữ suy lòng từ bi

Đoạn trần gian lâm ly cảnh khổ

Tạo nghiệp đời vướng khổ sầu lo

Thiên tai đổ nghiệp thường ưu

Phong trần tay trắng cầu đò tiếp đưa

Trãi tâm rộng sớm trưa chiều tối

Diệt sân si lời nói hiền tu

Trần gian cõi tạm diệm phù

Tháng ngày ảm đạm âm u đời mình

Ráng tu luyện thân mình Phật xóa

Mọi kiếp nàn dung hóa rạng danh

Phật lòng tu luyện thiện lành

Từ bi bác ái mà danh thơm đời

Đơm ý hạnh hoa rơi đà trổ

Tránh nắng mưa bi khổ đắng cay

Quyết tâm chẳng tiếc thân này

Nhất tu đức hạnh thân này bao nhiêu

Mang ánh đạo danh nêu đùm bọc

Dụng cứu người tu học quên thân

Giải căn giải nghiệp san bằng

Ánh hoằng pháp diệu trần gian nhiệm mầu.

Ra Đà Ra Ma Ha Da Đế

A Bà Lô Hê Ra Bồ Đề

Dà Ra Mạ Phạt Xá Xâm Phạt

Lưu Ma Ra Tất Rị Xa Mê

Bà Lô Hê Lô Yết Da Đế

Phạt Ma Ra Thất Na Y Hi

Hô Lô Hế Rị Tất Ra Rị

A Rị Da Dá Ra Lô Hê

Ra Xá Lợi Ta Ra Ta Ra

Đa Ra Dạ Đa A Rị Da

Ta Bà A Sắc Ni Ra Na

Di Đế Dạ Tô Rô Dạ Da.

Tiếp thâu phát thệ pháp tâm

Độ cho con dại đừng lầm quỷ ma

Đò đưa cứu khổ hải hà

Rướt người lương thiện thoát qua tai nàn

Bốn phương tám hướng hào quang

Tình thương Mẹ rãi rành an tu hành

Tiếp lời Mẹ điểm tu nhanh

Khẩn trương cầu đạo tu hành sớm trưa

… (mất sóng)

Lối về giác ngộ tâm đơm

Thuyền rồng đưa rướt  qua sông kiếp sầu

Liên tu hòa quyện khúc cầu

Nguồn sen báu mọc muôn màu tỏa hương.

Si Đa Ra Đà Ra Dị Mễ

Tất Đạt Đa Ma Ha Cha Đế

Đồ Lô Da Xá Bệ Ma Ra

Di Đế Rị Na Ra Yết Đố

Đồ Bạt Na Ra Hí Rị Ra

Đô Lô Đô Lô Rị Yết Dà

Phát Dạ Da Đa Da Mê Ha

Tất Chí Rị Đa Ra Ra Dà.”

 

PHÁP ÂM #263

HUYỀN THIÊN

“Luyện công Đạo khai thông chỉ định

Dọn cảnh trần sắp cắt thông linh

Lịnh Từ Bi hiệp định một kỳ

Đỉnh cao với thiên cơ lực chỉnh

Tất nan nan tất bất nan tất

Độ chi nhân thuận chí minh bực

Ngoạn linh đồ phủ túc chi nhân

Thông chi hảo lượng đồ thiết mật

Đêm thanh vắng tri âm phận sứ

Tiếng khải đàn lắm sự bi ai

Muôn khổ giai tỏa xuống dữ đài

Cốt xác thịt vào vai diễn tấu

Đổi luật Thiên đại hội công hầu

Khai luật chuyển Long Châu khai tướng

Chầu thánh vương nương gậy tầm phương

Huyền Thiên Ấn Trung Ương thay luật

Sáng đúng bửa bình minh hiệp nhất

Đạo vui tuồng huệ phát tâm thanh

Quy góc độ bốn chữ cho rành

Thuyền chiếu mạng lòng thanh minh tuệ

Thượng thượng ý việc đời cao bệ

Tuần thục công thủ lễ tân niên

Tam quan cửa lớp lang xoay chuyển

Rõ âm hao độ tiếng kỳ ba

Ngũ hành chuyển định huyền lục bá

Buổi sáng trăng cổ hạc âm thinh

Càn Khôn chuyển hóa công kỳ lịnh.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:14 CH(Xem: 500)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 763)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 849)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 891)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 816)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1117)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 924)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1211)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31.
7:39 SA(Xem: 1525)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1462)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1767)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1586)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2281)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 1871)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 2994)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 3785)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 2877)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3173)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4161)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4091)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3625)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.