DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 6527)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày 10 Tháng 11 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #256


VÔ THƯỢNG KHÔNG HUYỀN ngoạt chánh THIÊN

Tam thập lục Mậu Kỷ kiết triền

Hương kiết đài mây kết lại

Chữ cổ tự quý bản bửu truyền.

 

[Chánh ngoạt = Tháng Giêng Âm Lịch]

 

THIÊN HUYỀN CỔ XUẤT THẾ TRỊ ĐỜI

TỐI CAO TỐI ĐẠI NHỨT THỨ NGÔI

THIÊN HOÀNG hoan lạc cho tất cả

Đông Tây Nam Bắc chánh chủ hồi.

 

HUYỀN đồng tử hiệp THIÊN hóa khí

Tử đồng sanh bất lão bổn kỳ

Kiền Khôn trụ bao trùm tám hướng

Chín muôn nước châu thành quân kỷ.

 

Nắm tòa danh châu quận gởi nương

Huỳnh Kim vàng ròng ngọc bốn phương

Vàng thoi bạc nén kim khí kết

Mấy ai được đắc trở Thiên Trường.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #257


Liễu LIỄU [HẠNH] vô lộ kiến HOÀNG CAO

Bất kiếp số tử chi thường hảo

Trận NGŨ biến phân DIÊU hiện thân

Vạn loại thâu kiểng tỏa thành bao.

 

[Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung]

 

Hành trang sử QUỐC hồi phận vấn

Kỳ nên HƯNG tháo vát cơ tiên

NGUỒN THIÊN tạo chơn nguyên KHAI GIÁO

BỔN CĂN tiền sự thế khéo rào.

 

QUỐC ĐẠO LẬP đón chào HUYỀN BẢN

Hội công kỳ nan giải sinh nhân

Quy trình tự bức màng sẽ đến

Khai ân Đạo dựng kỳ không bến.

 

Phá bức tường HUYỀN kiến triết MINH

Khai mầm Đạo ẤN hiển phê LỊNH

Gởi thuyết rành Đạo Chính cao thâm

Đạt “Không lý” Từ Hàng bất lẫm.

 

Dắt vào đường phong lãm Tiên Thiên

Sáu muôn năm mê muội trần miền

DI LẠC TA RA TRUNG THIÊN THẾ GIÁI

Hai ức về NGỌC BÁU xuống hoài.

 

THIÊN MỆNH NHẬP THỂ, NGỌC hòa sen khai

Tầm phương khai chảy thiện tình

Vận cuộc âm thinh QUỐC ĐẠO LẬP KHAI

Chịu kỳ luật giải hướng tới lâm san.

 

LỊNH CỬU hạ màn cốt lai THIÊN TỬ

Tái bản nhiên như duyên cơ cảnh tục

Sắc chỉ lịnh phục ẩn dạng vô hình

Kỳ phận CÔNG MINH tiếng THIÊN văng vẳng.

 

Thầm lặng độ dâng cho đời CHÁNH PHÁP

Ban mai phù hạp KIM CỔ THÁNH HIỀN

VÔ VI VẬN CHUYỂN điển pháp ân khai

Tri cả rộng dầy dựng khoa thi cử.

 

Hội thẩm Thiên như Địa cơ không cảnh

Đem NGUỒN ĐẠO CHÁNH kỳ khó bước ra

Cơ bổn HUYỀN đa dựng hình môn lập

Khiếu khâu hạnh pháp tịnh điển bổn câu.

 

Mở lực huyền năng bức màn khai sắc

PHẨM TIÊN THÂN ĐẮC kiếm khách anh hào

Trải mật hành đạo phen này trần ai

Liệu định một ngày hạ thừa thủ sớm.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #258

 
Cảnh phùng thế hạn niên giải số

Mã tư kỳ Mộc tử cảnh độ

Ai BẠCH NGỌC trung liên đệ nhứt

Tại phong xuân rũ sạch bước vô.

 

Kỳ cầu bá phụng đang dĩ LÃO

Tợ HÀ như lực nhãn HUYỀN bao

Bộ chỉ nhứt chánh Tây chủng quới

Lộ tống nhi chiều chạnh chi hào.

 

LÃO kêu rằng trừ tà trục quỷ

Động Cửu Liên trần khổ nạn kỳ

LÃO mở cửa ĐẠI ĐẠO chung quy

Nghe TA giảng trúc cơ thiền ý.

 

Khử trược liễu thanh tất nhãn quang

Thanh đạm quắc thước tam hoa sáng

Ngọc lộ tiêu diêu lượng kết thông

Hảo luyện linh quang vượt thời sang.

 

Chung xuân tục sự lòng chỉnh luyện

Lập đời điên giả thảy bình yên

Khuyên người sớm học PHÙ SANH ĐẠO

Từng sóng phen này hỗn lộn thiên.

 

Ham nơi trần thế nặng đòn gánh

Lợi tài cứ mãi khúc đoạn chanh

Truyền lập ĐẠI HỘI trì tâm kín

LÃO bất nhàn xuống thế bảo an.

 

Chiếu khẩu quyết không gian ban trải

Lạc [DI] LẠC HUỲNH [ĐẾ] sáng hạ đẳng tam

NGÀI trọng trách DỌN ĐƯỜNG CƠ PHÁP

Thoàn ra khơi THOÀN CÕI THẾ PHÀM.

 

Dụng tâm không HIỂN THÁNH giáo huấn

Bốn trời Tây không KHÔNG DANH PHẬN [trời Tây=Cali]

Chủ việc THIÊN mãi điển xoay căn

Hồi lai tánh âm vang soi rạng.

 

Mơ buổi sáng mưa Ngâu lòng xứ

Sắp cuộc cờ chờ đón NHÂN TỪ

Xoay CỔ THÁNH bàn lộ góc xưa

Xoay tâm thất trọn anh hào tử.

 

Vận HUỲNH LIÊN kho ngọc vô vi

Tỉnh thức giấc chu kỳ lịnh chỉ

Đợi bóng tùng phước báu mới dùng

Khai THIÊN HỘI trổ tài QUÂN Ý.

 

Nguồn mạch nhiệt NGÀI vào rõ xác

Lượng tâm từ rừng cột gang tấc

Mới khai thời ĐẠO QUẢ CỬA TIÊN

Vẫn y lời học kẻ chẳng bạc.

 

Giờ lui điển LIÊN HOÀNG vi bổn

TAM GIÁO quy chương dạ viên hồng

Giáng lâm thầm cổ tục xác khai

Đổi hình tướng trí khôn khai trống.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 639)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1016)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1348)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1554)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3120)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3062)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2592)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3552)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2618)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2980)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2855)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2698)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2865)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2489)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2608)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2444)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2415)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2621)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2764)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2943)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3292)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4454)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4713)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4273)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4588)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4227)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4405)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4758)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4492)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5294)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6422)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.