DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 3781)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày 10 Tháng 11 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
 

PHÁP ÂM #256

“[tiếng thiêng]

Vô thượng Không Huyền ngoạt chánh Thiên

Tam thập lục Mậu Kỷ kiết triền

Phương chiết đài mây kết lại

Chữ cổ tự quý bản cửu truyền

Thiên Huyền cổ xuất thế trị thời

Tối cao tối đại nhứt thứ ngôi

Thiên Hoàng hoan lạc cho tất cả

Đông Tây Nam Bắc chánh chủ hồi

Huyền đồng tử hiệp Thiên hóa khí

Tử đồng sanh bất lão bổn kỳ

Kiền Khôn trụ bao trùm tám hướng

Chín muôn nước châu thành quân kỷ

Nắm tòa danh châu quận gởi nương

Huỳnh Kim vàng ròng ngọc bốn phương

Vàng thoi bạc nén kim khí kết

Mấy ai được đắc trở Thiên Trường.”

 
 

 

PHÁP ÂM #257

“Liễu liễu vô lộ kiến Hoàng Cao

Bất kiếp số tử chi thường hảo

Trận ngũ biến phân diêu hiện thân

Vạn loại thâu kiểng tỏa thành bao

Hành trang sử Quốc hồi phận vấn

Kỳ nên Hưng tháo vát cơ tiên

Nguồn Thiên tạo chơn nguyên khai giáo

Bổn căn tiền sự thế khép rào

Quốc Đạo lập đón chào Huyền bản

Hội công kỳ nan giải sinh nhân

Quy trình tự bức màn sẽ đến

Khai ân Đạo dựng kỳ không bến

Phá bức tường Huyền kiến triết Minh

Khai mầm Đạo ấn hiển phê lịnh

Gởi thuyết rành Đạo chính cao thâm

Đạt không lý Từ Hàng bất lẫm

Dắt vào đường phong lãm tiên thiên

Sáu muôn năm mê muội trần miền

Di Lạc ta ra trung thiên thế giái

Hai ức về ngọc báu xuống hoài

Thiên mệnh nhập thể ngọc hòa sen khai

Tầm phương khai chảy thiện tình

Vận cuộc âm thinh Quốc đạo lập khai

Chịu kỳ luật giải hướng tới lâm san

Lịnh Cửu hạ màn cốt lai Thiên Tử

Tái bản nhiên như duyên cơ cảnh tục

Sắc chỉ lịnh phục ẩn dạng vô hình

Kỳ phận Công Minh tiếng thiêng văng vẳng

Thầm lặng độ dâng cho đời Chánh Pháp

Ban mai phù hạp kim cổ thánh hiền

Vô vi vận chuyển điển pháp ân khai

Tri cả rộng dầy dựng khoa thi cử

Hội thẩm Thiên như Địa cơ tông cảnh

Đem nguồn đạo chánh kỳ khó bước ra

Cơ bổn huyền đa dựng hình môn lập

Khiếu khâu hạnh pháp tịnh điển bổn câu

Mở lực huyền năng bức màn khai sắc

Phẩm tiên thân đắc kiếm khách anh hào

Trải mật hành đạo phen này trần ai

Liệu định một ngày hạ thừa thủ sớm.”

 

 

PHÁP ÂM #258

“Cảnh phùng thế hạn niên giải số

Mã tư kỳ Mộc tử cảnh độ

Ai Bạch Ngọc chung liên đệ nhứt

Tại phong xuân rũ sạch bước vô

Kỳ cầu bá phụng đang dĩ Lão

Tợ hà như lực nhãn huyền bao

Bộ chỉ nhứt chánh Tây chủng quới

Lộ tống nhi chiều chạnh chi hào.

 

Lão kêu rằng trừ tà trục quỷ

Động Cửu Liên trần khổ nạn kỳ

Lão mở cửa Đại Đạo chung quy

Nghe ta giảng trúc cơ thiền ý:

Khử trược liễu thanh tất nhãn quang

Thanh đạm quắc thước tam hoa sáng

Ngọc lộ tiêu diêu lượng kết thông

Hảo luyện linh quang vượt thời sang

Chung xuân tục sự lòng chỉnh luyện

Gặp đời điên giả thảy bình yên

Khuyên người sớm học phù sanh đạo

Từng sóng phen này hỗn lộn thiên

Ham nơi trần thế nặng đòn gánh

Lợi tài cứ mãi khúc đoạn châm

Truyền lập đại hội trì tâm kiếm.

 

Lão bất nhàn xuống thế bảo an

Chiếu khẩu quyết không gian ban trải

Lạc lạc Huỳnh sáng hạ đẳng tam

Ngài trọng trách dọn đường cơ pháp

Thoàn ra khơi thoàn cõi thế phàm

Dụng "tâm không" hiển Thánh giáo huấn

Bốn trời Tây không không danh phận

Chủ việc Thiên mãi điển xoay căn

Hồi lai tánh âm vang soi rạng

Mơ buổi sáng mưa Ngâu lòng xứ

Sắp cuộc cờ chờ đón Nhân Tử

Xoay Cổ Thánh bàng lộ góc xưa

Xoay tâm thất trọn anh hào tử.

Vận Huỳnh Liên kho ngọc vô vi

Tỉnh thức giấc chu kỳ lịnh chỉ

Đợi bóng tùng phước báu mới dùng

Khai Thiên Hội trổ tài Quân ý

Nguồn mạch nhiệt Ngài vào rõ xác

Lượng tâm từ rừng cột gan tất

Mới khai thời đạo quả cửa Tiên

Vẫn y lời học lẽ chẳng bạc.

Giờ lui điển liên hoàn vi bổn

Tam giáo quy chương giả viên hồng

Giáng lâm thầm cổ tục xác khai

Đổi hình tướng trí khôn khai trống.

[tiếng thiêng]”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 262)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 980)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1417)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1965)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2823)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4293)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4661)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.