DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 7569)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày 10 Tháng 11 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #256


VÔ THƯỢNG KHÔNG HUYỀN ngoạt chánh THIÊN

Tam thập lục Mậu Kỷ kiết triền

Hương kiết đài mây kết lại

Chữ cổ tự quý bản bửu truyền.

 

[Chánh ngoạt = Tháng Giêng Âm Lịch]

 

THIÊN HUYỀN CỔ XUẤT THẾ TRỊ ĐỜI

TỐI CAO TỐI ĐẠI NHỨT THỨ NGÔI

THIÊN HOÀNG hoan lạc cho tất cả

Đông Tây Nam Bắc chánh chủ hồi.

 

HUYỀN đồng tử hiệp THIÊN hóa khí

Tử đồng sanh bất lão bổn kỳ

Kiền Khôn trụ bao trùm tám hướng

Chín muôn nước châu thành quân kỷ.

 

Nắm tòa danh châu quận gởi nương

Huỳnh Kim vàng ròng ngọc bốn phương

Vàng thoi bạc nén kim khí kết

Mấy ai được đắc trở Thiên Trường.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #257


Liễu LIỄU [HẠNH] vô lộ kiến HOÀNG CAO

Bất kiếp số tử chi thường hảo

Trận NGŨ biến phân DIÊU hiện thân

Vạn loại thâu kiểng tỏa thành bao.

 

[Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung]

 

Hành trang sử QUỐC hồi phận vấn

Kỳ nên HƯNG tháo vát cơ tiên

NGUỒN THIÊN tạo chơn nguyên KHAI GIÁO

BỔN CĂN tiền sự thế khéo rào.

 

QUỐC ĐẠO LẬP đón chào HUYỀN BẢN

Hội công kỳ nan giải sinh nhân

Quy trình tự bức màng sẽ đến

Khai ân Đạo dựng kỳ không bến.

 

Phá bức tường HUYỀN kiến triết MINH

Khai mầm Đạo ẤN hiển phê LỊNH

Gởi thuyết rành Đạo Chính cao thâm

Đạt “Không lý” Từ Hàng bất lẫm.

 

Dắt vào đường phong lãm Tiên Thiên

Sáu muôn năm mê muội trần miền

DI LẠC TA RA TRUNG THIÊN THẾ GIÁI

Hai ức về NGỌC BÁU xuống hoài.

 

THIÊN MỆNH NHẬP THỂ, NGỌC hòa sen khai

Tầm phương khai chảy thiện tình

Vận cuộc âm thinh QUỐC ĐẠO LẬP KHAI

Chịu kỳ luật giải hướng tới lâm san.

 

LỊNH CỬU hạ màn cốt lai THIÊN TỬ

Tái bản nhiên như duyên cơ cảnh tục

Sắc chỉ lịnh phục ẩn dạng vô hình

Kỳ phận CÔNG MINH tiếng THIÊN văng vẳng.

 

Thầm lặng độ dâng cho đời CHÁNH PHÁP

Ban mai phù hạp KIM CỔ THÁNH HIỀN

VÔ VI VẬN CHUYỂN điển pháp ân khai

Tri cả rộng dầy dựng khoa thi cử.

 

Hội thẩm Thiên như Địa cơ không cảnh

Đem NGUỒN ĐẠO CHÁNH kỳ khó bước ra

Cơ bổn HUYỀN đa dựng hình môn lập

Khiếu khâu hạnh pháp tịnh điển bổn câu.

 

Mở lực huyền năng bức màn khai sắc

PHẨM TIÊN THÂN ĐẮC kiếm khách anh hào

Trải mật hành đạo phen này trần ai

Liệu định một ngày hạ thừa thủ sớm.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #258

 
Cảnh phùng thế hạn niên giải số

Mã tư kỳ Mộc tử cảnh độ

Ai BẠCH NGỌC trung liên đệ nhứt

Tại phong xuân rũ sạch bước vô.

 

Kỳ cầu bá phụng đang dĩ LÃO

Tợ HÀ như lực nhãn HUYỀN bao

Bộ chỉ nhứt chánh Tây chủng quới

Lộ tống nhi chiều chạnh chi hào.

 

LÃO kêu rằng trừ tà trục quỷ

Động Cửu Liên trần khổ nạn kỳ

LÃO mở cửa ĐẠI ĐẠO chung quy

Nghe TA giảng trúc cơ thiền ý.

 

Khử trược liễu thanh tất nhãn quang

Thanh đạm quắc thước tam hoa sáng

Ngọc lộ tiêu diêu lượng kết thông

Hảo luyện linh quang vượt thời sang.

 

Chung xuân tục sự lòng chỉnh luyện

Lập đời điên giả thảy bình yên

Khuyên người sớm học PHÙ SANH ĐẠO

Từng sóng phen này hỗn lộn thiên.

 

Ham nơi trần thế nặng đòn gánh

Lợi tài cứ mãi khúc đoạn chanh

Truyền lập ĐẠI HỘI trì tâm kín

LÃO bất nhàn xuống thế bảo an.

 

Chiếu khẩu quyết không gian ban trải

Lạc [DI] LẠC HUỲNH [ĐẾ] sáng hạ đẳng tam

NGÀI trọng trách DỌN ĐƯỜNG CƠ PHÁP

Thoàn ra khơi THOÀN CÕI THẾ PHÀM.

 

Dụng tâm không HIỂN THÁNH giáo huấn

Bốn trời Tây không KHÔNG DANH PHẬN [trời Tây=Cali]

Chủ việc THIÊN mãi điển xoay căn

Hồi lai tánh âm vang soi rạng.

 

Mơ buổi sáng mưa Ngâu lòng xứ

Sắp cuộc cờ chờ đón NHÂN TỪ

Xoay CỔ THÁNH bàn lộ góc xưa

Xoay tâm thất trọn anh hào tử.

 

Vận HUỲNH LIÊN kho ngọc vô vi

Tỉnh thức giấc chu kỳ lịnh chỉ

Đợi bóng tùng phước báu mới dùng

Khai THIÊN HỘI trổ tài QUÂN Ý.

 

Nguồn mạch nhiệt NGÀI vào rõ xác

Lượng tâm từ rừng cột gang tấc

Mới khai thời ĐẠO QUẢ CỬA TIÊN

Vẫn y lời học kẻ chẳng bạc.

 

Giờ lui điển LIÊN HOÀNG vi bổn

TAM GIÁO quy chương dạ viên hồng

Giáng lâm thầm cổ tục xác khai

Đổi hình tướng trí khôn khai trống.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1781)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.