DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM MẬU TUẤT

11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 6881)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018
Ngày 06 Tháng 10 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

BUỔI LÀM VIỆC CỦA LÃO HÀ VỚI CÁC VỊ TRONG VÔ VI
PHÁP ÂM 252

[tiếng thiêng]

Loạn chi chung ngàn châu đoạn tiếp

Chí ngàn oai hùng rõ thông điệp

Hưng toàn phi đao Hoàng phúc thì

Du ngoạn Đông Tây Nam Bắc rõ điệp

[tiếng thiêng]

Hựu hữu cao minh trinh tất đồng

Hào hào Đông Tây vị công đồng

Chí giả chí nhân khúc hoàng chi lạng

Hùng chí hoàng ca cấu dung hòa

[tiếng thiêng]

Ký điệp công trình chi nhân gia

Chủ tất hồng ngạn ủy cao xa

Linh linh khứu hộ thuyết trên biển

Công luận hạo hoa thiên dĩ phù hoa

Trong cõi hồng gian đầy hoa lạ

Chúc cầu di bổn đáo cung tòa

Ngàn ngàn bay xa biên cửu túc

Ngạn ngạn vô hoa tiếp tiếp đồng

Chung khải hoàng ca thiên trù chiến

[tiếng thiêng]

Câu phúc ân cầu di tông toại

Dựng cơ đồ ngàn khấu hoa lai

Hùng chí cao minh chi nhân tự

Khúc hoàng khải tấu trí nhân tài

Định ngoạn di tông trùng hoạn chí

Tiến tới tòng minh Cao Hoàng lời

Khúc đình kha hùng nghinh chi đại

Hảo kiến hùng anh rạng khắp nơi

[tiếng thiêng]

Khai điền chúc nơi viên công mộ

Thiết lập trình giải nguy cơ

Thậm lộng Cao Hoàng chi minh ngọ

Chữ hạng tự đề vọng quốc nghê

Nhân nhân chi xuất hoàng hoài bản

Chú niên đề khấu tòa liên khê

Tụ tụ khí trong làn hơi khí

Tốc nhãn Hoàng Hoa chiếu luận cơ. [1]

 

Chú thích [1]: Hoàng Hoa = Hoàng Hoa Công Chúa, Thanh Nữ Cung Chủ, Thất Nương Diêu Trì, Lễ Hương Tiên Tử, Âm Quang Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Đại Linh Phật Mẫu, Tây Vương Mẫu.
PHÁP ÂM 253

[tiếng thiêng]

Chào Cao Trọng đất trời minh trí nhận

Khải khải Dung nhi hạng chí cung đài

Ngoạn ngoạn du tông môn chí ngũ

Tề Đạo chung nhà tại Trung Tây

Lư lư chi mệnh quốc loạn kỳ

Hào chí anh tài khải hoàn ca

Tựu đề cao hoạn phúc di tử

Chung chung ngoạn kỵ khảo hoàng thi

Tây Thiên lịnh phúc Hoàng chi lữ

Thống thống cao minh lữ khúc kình

Ngoạn ngoạn tựu khai chí ngạn thông túc

Đoạn đoạn chi mệnh đúng chu kỳ

[tiếng thiêng]

Tô lú shà (3 lần)

Xin chào tô lú shà (3 lần), xin chào,

Xin chào Đức Huyền chân,
Xin chào Huyền chân nhân tự Quốc

Kháng đề cao minh chí anh hùng

Cái cái hàng hàng chi khế tự

Hùng anh tài tước Đông Nam Kỳ

[tiếng thiêng]

Cao Đài anh hùng tái thế tam

Chuyển hướng Tây thi chí khượng đàm

Công Đài Cao chi ngạn bí tự

Việt Quốc hùng anh cai thế nhi

Trung đại Hoàng Dung dũ huyên lệ

Trùng trùng khất cổ đáo trần khê

[tiếng thiêng]PHÁP ÂM 254

[tiếng thiêng]

"Chung ứng, vận ứng, vận ứng, chung vi tế [a tùng]

Chiếu điện trăng đề cao phúc thắm

Lực lịnh oai nhi Cao Thiên Thượng

Tông tổ vi Quốc Thiên tà

[tiếng thiêng]

Trời thiên đất địa trao ứng khí

Oai oai hùng tài tế tam ban

Chu nhân đoạn nhả thiết anh tài

Chiêu hiển Cao cao Quốc nhi hài

[tiếng thiêng]

Giai xuất luận khai ý

Lữ lữ tức anh hùng tái thế

Vị trí giải thông tái Thiên tề

Lữ huệ giải trí tâm thiền dư hải

Chí hùng anh cao minh tại đất tam

[tiếng thiêng]

Nhận lịnh Mộc Thiên Tuế trao bọc tấn [bọc ấn] thiên thai

[tiếng thiêng - dạy sử dụng ấn lịnh]

lịnh thiên ấn ban

Cao nhi lịnh phán tề phong đạo

Nhứt nhứt phẩm tự nhi hoàng tư bề, tư bề, tư bề

Thân thân xác, thân xác tạm mượn tới trần gian

Đi đão [vòng] khắp năm châu

Có tiền có chức chỉ định

Tấn tịnh tâu tác, tiêu tác

[tiếng thiêng]

Tài trí thông minh cao tột đỉnh

Di Hà di Quốc chấn Hưng kỳ

Đáo thế kỳ ba du hoà mục

[tiếng thiêng]

Chí tất Ngọ sang Tuất bỉ vạn khô hà

[tiếng thiêng]

Chiếu cơ lịnh của Hoàng Thiên Đế, trao ấn lịnh
[tiếng thiêng]

Dư ấn lịnh Thiên Cao Ngọc Hoàng
Chiêu di Hà thúc chỉ di đề

Thiên ứng Cao Minh tự hán đề

[tiếng thiêng]

Dư ấn lịnh khai đề chờ ngoạn túc thi

Có lịnh ứng Cao Minh Hoàng chiếu

Dự đề bốn ngạn phương trời

Chung chi ngoạn hữu tao hùng khí

Chữ Quốc hàng du điển sáng kỳ

Tấn tiên ban định khai đối tạo

Chi tiếp dẫn Hoàng tông bút vẽ rồng, vẽ rồng, vẽ rồng

Chân tướng Hoàng di cao từ thất

Gọi cõi Cao Minh phúc thẩm di

Hạ Hà đáo thế kỳ nhân đức

Chỉ phúc như hà tái định cơ.

[tiếng thiêng]

Diên tạ chúc tụng diên quan chí hòa
[tiếng thiêng]

Hữu vạn tuế tuế tuế [tiếng thiêng]
là tuế tuế Ngọc Hoàng Cao Minh.
[tiếng thiêng]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 335)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 793)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1149)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 2661)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 2703)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2297)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2286)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3421)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2347)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2550)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2808)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2728)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2318)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2563)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2271)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2410)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2580)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2212)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2456)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2337)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2175)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2184)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2170)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2431)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2397)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2719)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2529)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2704)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3303)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3212)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3038)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3166)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3009)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3159)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4388)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4161)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 3898)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 3977)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4414)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4579)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4149)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4033)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4376)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4568)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4039)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 3902)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4374)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4089)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4002)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4092)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4343)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4154)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5024)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4476)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4295)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5050)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4654)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5598)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5142)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6214)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 6335)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 6318)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 7000)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 5751)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.