DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM MẬU TUẤT

11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 8058)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018
Ngày 06 Tháng 10 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

BUỔI LÀM VIỆC CỦA LÃO HÀ VỚI CÁC VỊ TRONG VÔ VI
PHÁP ÂM 252

[tiếng thiêng]

Loạn chi chung ngàn châu đoạn tiếp

Chí ngàn oai hùng rõ thông điệp

Hưng toàn phi đao Hoàng phúc thì

Du ngoạn Đông Tây Nam Bắc rõ điệp

[tiếng thiêng]

Hựu hữu cao minh trinh tất đồng

Hào hào Đông Tây vị công đồng

Chí giả chí nhân khúc hoàng chi lạng

Hùng chí hoàng ca cấu dung hòa

[tiếng thiêng]

Ký điệp công trình chi nhân gia

Chủ tất hồng ngạn ủy cao xa

Linh linh khứu hộ thuyết trên biển

Công luận hạo hoa thiên dĩ phù hoa

Trong cõi hồng gian đầy hoa lạ

Chúc cầu di bổn đáo cung tòa

Ngàn ngàn bay xa biên cửu túc

Ngạn ngạn vô hoa tiếp tiếp đồng

Chung khải hoàng ca thiên trù chiến

[tiếng thiêng]

Câu phúc ân cầu di tông toại

Dựng cơ đồ ngàn khấu hoa lai

Hùng chí cao minh chi nhân tự

Khúc hoàng khải tấu trí nhân tài

Định ngoạn di tông trùng hoạn chí

Tiến tới tòng minh Cao Hoàng lời

Khúc đình kha hùng nghinh chi đại

Hảo kiến hùng anh rạng khắp nơi

[tiếng thiêng]

Khai điền chúc nơi viên công mộ

Thiết lập trình giải nguy cơ

Thậm lộng Cao Hoàng chi minh ngọ

Chữ hạng tự đề vọng quốc nghê

Nhân nhân chi xuất hoàng hoài bản

Chú niên đề khấu tòa liên khê

Tụ tụ khí trong làn hơi khí

Tốc nhãn Hoàng Hoa chiếu luận cơ. [1]

 

Chú thích [1]: Hoàng Hoa = Hoàng Hoa Công Chúa, Thanh Nữ Cung Chủ, Thất Nương Diêu Trì, Lễ Hương Tiên Tử, Âm Quang Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Đại Linh Phật Mẫu, Tây Vương Mẫu.
PHÁP ÂM 253

[tiếng thiêng]

Chào Cao Trọng đất trời minh trí nhận

Khải khải Dung nhi hạng chí cung đài

Ngoạn ngoạn du tông môn chí ngũ

Tề Đạo chung nhà tại Trung Tây

Lư lư chi mệnh quốc loạn kỳ

Hào chí anh tài khải hoàn ca

Tựu đề cao hoạn phúc di tử

Chung chung ngoạn kỵ khảo hoàng thi

Tây Thiên lịnh phúc Hoàng chi lữ

Thống thống cao minh lữ khúc kình

Ngoạn ngoạn tựu khai chí ngạn thông túc

Đoạn đoạn chi mệnh đúng chu kỳ

[tiếng thiêng]

Tô lú shà (3 lần)

Xin chào tô lú shà (3 lần), xin chào,

Xin chào Đức Huyền chân,
Xin chào Huyền chân nhân tự Quốc

Kháng đề cao minh chí anh hùng

Cái cái hàng hàng chi khế tự

Hùng anh tài tước Đông Nam Kỳ

[tiếng thiêng]

Cao Đài anh hùng tái thế tam

Chuyển hướng Tây thi chí khượng đàm

Công Đài Cao chi ngạn bí tự

Việt Quốc hùng anh cai thế nhi

Trung đại Hoàng Dung dũ huyên lệ

Trùng trùng khất cổ đáo trần khê

[tiếng thiêng]PHÁP ÂM 254

[tiếng thiêng]

"Chung ứng, vận ứng, vận ứng, chung vi tế [a tùng]

Chiếu điện trăng đề cao phúc thắm

Lực lịnh oai nhi Cao Thiên Thượng

Tông tổ vi Quốc Thiên tà

[tiếng thiêng]

Trời thiên đất địa trao ứng khí

Oai oai hùng tài tế tam ban

Chu nhân đoạn nhả thiết anh tài

Chiêu hiển Cao cao Quốc nhi hài

[tiếng thiêng]

Giai xuất luận khai ý

Lữ lữ tức anh hùng tái thế

Vị trí giải thông tái Thiên tề

Lữ huệ giải trí tâm thiền dư hải

Chí hùng anh cao minh tại đất tam

[tiếng thiêng]

Nhận lịnh Mộc Thiên Tuế trao bọc tấn [bọc ấn] thiên thai

[tiếng thiêng - dạy sử dụng ấn lịnh]

lịnh thiên ấn ban

Cao nhi lịnh phán tề phong đạo

Nhứt nhứt phẩm tự nhi hoàng tư bề, tư bề, tư bề

Thân thân xác, thân xác tạm mượn tới trần gian

Đi đão [vòng] khắp năm châu

Có tiền có chức chỉ định

Tấn tịnh tâu tác, tiêu tác

[tiếng thiêng]

Tài trí thông minh cao tột đỉnh

Di Hà di Quốc chấn Hưng kỳ

Đáo thế kỳ ba du hoà mục

[tiếng thiêng]

Chí tất Ngọ sang Tuất bỉ vạn khô hà

[tiếng thiêng]

Chiếu cơ lịnh của Hoàng Thiên Đế, trao ấn lịnh
[tiếng thiêng]

Dư ấn lịnh Thiên Cao Ngọc Hoàng
Chiêu di Hà thúc chỉ di đề

Thiên ứng Cao Minh tự hán đề

[tiếng thiêng]

Dư ấn lịnh khai đề chờ ngoạn túc thi

Có lịnh ứng Cao Minh Hoàng chiếu

Dự đề bốn ngạn phương trời

Chung chi ngoạn hữu tao hùng khí

Chữ Quốc hàng du điển sáng kỳ

Tấn tiên ban định khai đối tạo

Chi tiếp dẫn Hoàng tông bút vẽ rồng, vẽ rồng, vẽ rồng

Chân tướng Hoàng di cao từ thất

Gọi cõi Cao Minh phúc thẩm di

Hạ Hà đáo thế kỳ nhân đức

Chỉ phúc như hà tái định cơ.

[tiếng thiêng]

Diên tạ chúc tụng diên quan chí hòa
[tiếng thiêng]

Hữu vạn tuế tuế tuế [tiếng thiêng]
là tuế tuế Ngọc Hoàng Cao Minh.
[tiếng thiêng]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1666)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4868)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.