THIÊN THƠ THÁNG 11 NĂM 2018

04 Tháng Mười Một 20184:25 SA(Xem: 17933)

 


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 4 tháng 11 năm 2018 lúc 18:59 VN.

 

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 
"Hành động thiên nhân Thượng Giáo Toà
Trình qua ấn sớ đến Vua Cha
Xuyên tâm Tam Giáo thiên nhiên điển
Việt đại Nam Thiên chuyển Quốc gia.
 
Kinh tuyến độ tâm vòng trái đất
Địa đầu vĩ tuyến đã phân ranh
Bắc Nam khó hiệp tam thiên đại
Chủng tộc An Nam khổ lụy dài.
 
Đạo mới tân dân thời Quốc Khách
Ngọc Toà Đình ứng bát thông linh
Chuẩn tâm bị đổ vào Nam Đế
Lập mới đời tân chuyển đảo miền.
  
Tam nhà định kế xuyên tâm bản
Lai trào nội Quốc kiến Thiên Tân
Gởi chào nhân kiệt Thiên niên Giáo
Chứng tướng hiện thân giúp bửu linh.
 
Toà Đình định kế liên thuyền đạo
Áo gấm đời tân Phước Lộc sinh
Gặp đạo nhơn tâm tầm chi giáo
Cao Thiên Đức Tổng lập Thiên Đình.
 
Cửu Phẩm về đây vào nghị việc
Loan truyền Hoa đại định Kỳ nguyên
Bàn tròn bốn khách hai ông đạo
Đáp nghĩa Giáo Tông thiện mối giềng.
  
Xuyên qua Tam Đảo hội linh sơn [1]
Mẫu chuyển linh căn ứng bát quờn
[ứng bát quờn = ứng khẩu bát cú liên quờn]
Phát hiện nhiều câu Thầy Mẹ chuyển
Đến nay ngộ thấy luận thiên nhơn.

Chú Thích:
[1] Điểm dừng chân tiếp theo của khách hành hương tại Tây Thiên là đền Thỏng, hay còn gọi là đền Trình. Đền Thỏng được coi là “cửa ngõ” dẫn lên khu di tích đền Thượng trên đỉnh núi. Ngôi đền hiện tại được xây dựng vào năm 1998 theo kết cấu chữ đinh trên nền ngôi đền cũ, hướng ra không gian rộng lớn với cây đa chín cội sừng sững trước cửa đền như một chứng nhân lịch sử linh thiêng. Tại đền còn lưu giữ một bia đá 4 mặt từ năm Bảo Thái thứ 5 (1723) ghi nhận nơi đây là “Tam Đảo linh sơn”, một quả chuông đúc vào năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), một bản thần tích vào năm Bảo Đại thứ 12 (1937), một khánh đồng và một số hoành phi, câu đối. Tất cả là các chứng tích lịch sử – văn hoá rất giá trị, khẳng định sự quan tâm của nhiều triều đại đối với danh thắng Tây Thiên cũng như vị thế “địa linh bậc nhất” cả nước của quần thể di tích này.(Trích Giác Ngộ Online)


Cập bến cảng lâu thuyền bè đón [2]
[cảng Lâu = cảng Luy Lâu = nơi Đại Sư Khương Tăng Hội tu học, trung tâm Phật Giáo xưa nhất VN]
Canh Tân Nhâm ngẫu đại viết tên
Phật Thầy Sơn Bửu cho tái bản
Bút thảo từng câu khảo cứu đồ.

Chú Thích:

[2] Khương Tăng Hội sanh khoảng thập niên 180 hay 190 sau Tây lịch. Tổ tiên vốn người nước Khương Cư (Sogdian) thuộc miền Bắc Ấn Độ ngày nay. Cha mẹ là thương gia, thường vãng lai Giao Châu để buôn bán và sau cùng lập nghiệp luôn tại đây. Đại sư Khương Tăng Hội được sanh trưởng tại Giao Châu. Đến khoảng thập niên 200 sau Tây lịch, khi đại sư còn ở tuổi vị thành niên, song thân quá vãng. Sau thời gian để tang, đại sư bèn xuất gia tu học tại một trung tâm Phật giáo rất hưng thịnh và có quy củ tại vùng Bắc Ninh ngày nay (nay được xác chứng là Trung tâm Luy Lâu).


Lần về nam Việt tìm chơn tánh
Ngũ long bạch hạc phượng đường thiên
Ngũ Sơn hành thổ Cô Tô đại
Long thượng mạch tâm định cơ dò.

Tìm qua Hồng Ngự về Vĩnh Bảo
Núi đá Gia Long kiếm hỏa ninh
Chùa Hang diện tích tây cầu đá
Phúc đáo nhơn tiên thủy chiến đô.

Giang nam thuyền ngược Kinh Cái Lớn
Vàm Đá nghinh ông soái đại thần
Chuyển về Long Thượng vùng sơn mộc
Cấm thẻ Bửu Sơn thượng giáo đường.
 
Kinh cùng sơn ải Nam Thành nội
Chuyển biến nhơn thiên đão đá vàng
Hồng Ngọc Sơn đăng kim tuấn định
Áo hồng áo đỏ áo già lam.

Luận qua bút pháp cơ huyền diệu
Bửu Sơn Huỳnh Đạo khách Diêu Cung
Thời gian nội quốc làm nhiều việc
Nhắn gởi đồng nhơn chủng tánh Tàm.

Đạo nhà Quốc khách còn đang đợi
Gắng trí luyện công định Thượng Ngươn
Hạ giới năm trăm hoàn nguyên bổn
Linh căn tại vị Quốc Tân làm.
 
Khởi hành đúng hướng Thầy Mẹ chuyển
Đạo mở năm trăm sấm điểm Thầy
Đức Thầy trở lại thông linh điển
Tá mượn xác tâm Đại Sư Tân
Linh Sơn xoay điển Hà Hưng Quốc
Phối hiệp Thiên Kim được tánh linh
Chuyển pháp vô vi về nội Việt
Động đến Thiên Sơn Ngũ Giác Đài.
 
Lập trình xuyên Việt tam hoa đại
Ứng bút thần cơ sách chỉ hai
Ngọc Toà bửu thế tam bình đại
Quốc Tân Kim khế luận từng câu
Liên thuyền đạo tánh hoà nội ngoại
Hiệp nhau đúng lúc đạo đời khai.
  
Tiến chuyển Cà Mau liên Hảo Hoà
Đến toà linh bửu Thiên Kim hoa
Khải tân Sơn Bửu liên Huỳnh Đạo
Tam Giáo chuyển xoay tại Bửu Toà."

 
    

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tại đạo tràng Nam Thành nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 5 tháng 11 năm 2018 lúc 21:01  P.M.

 

THIÊN MỆNH TRẦN AI

"Bổn Quốc Trời Thiên Hoàng thúc giả
Sắc kỳ Nam triều kiến thượng toà
Vai tạo cuộc phong thần tạo dựng
Hạ cung Hoàng Vương Đế di hoà.
Hành khứ lộ vô khiếu đáo cung
Đắc hảo sanh vô hạ oai hùng
Thiên đồ hoạ Hoa Tây nguyên kỷ
Bất xuất kỳ hành lộ cơ tùng.
Luận giai quyền ấn ba biến giải
Huyền đàn tựu thị hựu hựu lai
Hoa phẩm qui trình kim thiền tử
Hướng đạo vô vi cửu lịnh khai.
Huyền Thiên hạ ngự Tây châu Quốc
Tay ấn cửu cung thiên điều xuất
Mở lực tân nhất thần huyền
Hạ triệu ban Nam thế thế lược.
Ngoạt Ngọc chi ngộ vân giang chuyển
Rồng tàng ẩn dạng khứ khứ thiên
Minh Hoàng tông viễn tri thế
Đổi xác hài kỳ bởi thế Huyền.
Trời Tây ngắm cảnh đài cung Bệ
Sứ mạng ngươn tam thủ vai hề
Nghi triều thông nhiệm cơ khai lịnh
Nội đường đông Hà Hưng yên đề.
Xoay huyền tạo ngươn tam chánh định
Hà bất phương kim lữ rạng minh
Chủ đề chót khiếu khâu tái độ
Hiện Kim bàn phàm hạ vô hình.
Tân duy lập tri ân tri bộ
Địa giáo cung Nam sử mật đô
Vận chuyển đạo chèo lái thôn gia
Điền môn ngọ cảm bàn hò hố.
kỳ thiên bất ngộ kỳ khai
HƯNG yên tài xuất quyền cao đại
QUỐC thới dân an bảo khương ninh
HỮU hữu thiên lai tứ hướng khai.
THÁI thế Nương thời thiện nhơn tình
KIM quyền hoa lạc thái an bình
ANH minh khách tục cùng hiệp Đế
Trải nghiệm minh ân chiếu thể hình.
Quốc sắc liên phong rực rỡ danh
Thượng Quốc đền Rồng kết tựu thành
Thượng Toà Ngọc Đế chào đón hướng
Vô hình hiệp trải đạo đồng hành."

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
THIỂM ĐIỂN TỰU CƠ HUYỀN THIÊN HIỆP ĐỊNH

 

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 6 tháng 11 năm 2018 lúc 17:45 VN.

 

CHẤN ẢI NAM THIÊN

"Chấn định thiên căn tại Bửu Toà
Ải triều cực địa đất thiên gia
Nam thành cuộc đại thiên niên kỷ
Thiên địa nhân tâm hiệp một nhà.

Bình tân nhà lớn hai ông đến
Ấn soái nhơn dân phụng đại tân
Cửa lớn Nhà Bàng miền đất tốt
Sông đồng nước mát đón tâm nhân.

Bình đông thập nhị Thầy Sơn Bửu
Giáo đạo Nam Phương hội điển thông
Huynh đệ tỉ nương chào liệt vị
Hồng-Huỳnh Thiên Đạo luận Huyền Không.

Bút pháp từng câu từng điển tích
Bài binh thiên trận Hội Long Hoa
Châu kỳ định trước trong sấm ký
Tích xưa Phật chuyển Mẫu Thầy giao.

Đọc lại từng câu từng gốc tích
Luận đàm Quốc Khách Đạo Trời tân
Thiên nhân địa đại trường tâm tính
Đạo mới Thượng Ngươn hiện tướng dần.

Thập tam nhị tướng lai căn nguyên
Bát diện Giáo Tam định nối liền
Chư tướng hoàn căn vào chánh điện
Hùng binh di động điển Thiên Tiên.

Địa tiên chấn thẻ Thầy Sơn Bửu
Giấy họa phù linh yểm ngũ hành
Cho vào chuông lớn Thầy khai chú
Phát hỏa tro bay diệt quỷ dương.

Đồ thơ niên đại thất cầu tinh
Tam Giáo truyền trao xuống điển minh
Mở rộng ải Nam Thiên xuống lịnh
Hội đồng nhơn đạo được thông linh.

Bửu Giáo Toà Ninh chuyển thế cờ
Cuộc trần tẩy rửa lộ huyền cơ
Thế thiên giao trận hồng lô cán
Giới đạo Thiên Tân giữ trận đồ.

Đây là trận hồng mông độn cán
Hởi đệ huynh tỉ đệ bàn cơ
Sắp bày hay Ta hạ cơ này
Dời Bát Quái thượng tầng lô đại.

Đọc binh pháp linh căn hiểu lí
Đứng trọng tâm tại Tháp Cửu Trùng
Ứng cuộc cờ tâm nhãn tuỷ căn
Thấy rung chuyển từ trường sóng não.

Thiên hành động là bài phán quyết
Đã nhiều phen Thầy Mẹ ghi tên
Đến giờ này màng lớp hiện thân
Cho phụng điển chuyển về Trùng Cửu.

Này huynh đệ tỉ nương Hồng lệnh
Pháp thần thông sử dụng nghìn năm
Lập sấm Trình Cửu Phẩm Bạch Cung
Toà Bạch Ốc bắt đầu khai hoả.

Chuyển trận thế về miền sông Việt
Ứng cửa Nam Thiên Đạo Huyền Không
Ta xuất trình ấn mộc nghìn năm
Hoàn nguyên bổn đại căn tại điện."

    
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis n   hận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 13 tháng 11 năm 2018 lúc 05:41 VN.

 

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO

"Quốc tế liên thông điện sóng tần
Khách thiên nhân địa được hoàn ân
Đại hoa cầu chuyển hoàn chơn tịnh
Đạo hội liên ninh thiên địa tân.

Bửu Linh Sơn trở về niên đại
Chấn địa đầu khai dựng Toà Ninh
Thất cầu tinh hữu hình dịch chuyển
Đảo bán cầu hoà thể chơn như.
  
Miền Tà Lơn Mẹ Thầy khai giáo
Đạo Thượng Ngươn tiếp chuyển lớp màn
Thời kỳ khoa bửu viễn thông
Thông hành tam đại Huyền Không Hữu Hình.
  
Này, nội ngoại khai Kinh Vô Tự
Chiếu đồ thơ Tam Giáo Vô Vi
Diêu Trì Phật Mẫu họa bì
Trường Thiên dịch chuyển lưu li hiện trần.

Đặt định thế thuận bề luận đạo
Đạo Trường Thiên sóng não địa tâm
Bàn tròn đạo Quốc, đạo Tân
Ứng khẩu xuống bút Thiên Ân hiện bài.
 
Dời chơn tính trở về Trùng Cửu
Đúng tam ngôi Bạch Ngọc bửu châu
Thiên Bình Tân Quốc ba ngôi
Còn một ngôi nữa ẩn danh tên Bình.
 
Ngày hiệp hội Đạo Đời khai chuyển
Ứng huyền cơ Tam Giáo thông thiên
Trở về sáu đại cầu tinh
Một thiên cầu lớn liên ninh khôn càn. 
  
Này, huynh đệ tỉ nương liệt vị
Trận cuồng phong thiên chuyển địa nhơn
Đây là Bát Quái độn mông
Đồng bằng đồi núi biển sông đão chiều.
  
Miền Cà Mau tâm linh đại điển
Ứng bút thần Ta báo năm trăm
Nay đà ứng nghiệm huyền năng
Hình tinh chuyển biến tan băng bán cầu.

Thanh tướng sắc Mộc tiên địa giới
Quẻ thiên Càn Chu Dịch định phân
Tân làm đại diện Bửu Sơn
Quốc-Kim khế hiệp Liên Sơn Ngọc Huỳnh.

Ngày hội đạo liên thông Tam Giới
Đúng năm trăm năm chuyển một kỳ
Thiên Bình Tân Quốc hồi quy
Trăng tuần tháng Hợi đúng kỳ Thượng Ngươn.

Nguyên căn Thiên hoàn lai linh tánh
Thiên mệnh Hồng trở lại chơn như
Hồng đơn giác Mộc Liên Sơn
Hoàn nguyên tịnh thể tâm chơn đại đồng.

Đoạn Sư Vãi liên thông lục tỉnh
Nối lục châu Tam Phủ tinh thông
Hoà đồng bốn khối nhơn sanh
Đại đồng phổ hoá hạnh lành đức cao.

Giàu nhơn nghĩa chi tình chủng tánh
Đại nhơn sinh hiệp hội càn khôn
Đạo Trời Tam Giáo liên thông
Tam thanh, tam thập, đại đồng nhơn gian.

Dòng điển mới liên thông tam cõi
Thất cầu tinh thuyên chuyển tự nhiên
Thượng Ngươn cầu đại năm trăm
Trung Ngươn cầu chuyển nghìn năm trở về."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 13 tháng 11 năm 2018 lúc 06:40 VN.

 

KHAI PHỔ ĐỊA ĐỒNG
"Khai cuộc Mộc Nam Thiên hữu hình
Phổ Đà Sơn điện điển điện thông linh
Địa cầu tam giới liên Tam Giáo
Đồng pháp vô vi đại Thất Tinh.

Chấn địa tiên liên thuyền giáo đạo
Ải không người một tướng điều binh
Thiên nhân thiên độc hành tâm pháp
Cầu Thất Tinh Thiên chuyển địa linh.

Thông điển linh từ trường võ trụ
Đạo Diêu Trì Phật tánh Tây An
Huyền vi pháp hiện tâm thiền
Vi vô điển pháp điện trường sóng tâm.

Đồng đạo nhớ thiền tâm tam muội
Đạo thiên nhiên dịch chuyển càn khôn
Tuỳ từng ân điển gốc căn
Hoàn lai nguyên bổn đức ân hiện dần.

Nhiều ngôn ngữ luận bàn lí luận
Chỉ một tâm Thiên Đạo Huyền Không
Tự nhiên điện não đại đồng
Chơn như nguyên bổn tâm không tại trần.

Hoà thiên địa tự nhiên thể tính
Trí huệ thông Cửu Khiếu, Nê Cung
Đạo đồng cần hiểu lí chung
Thì về Trùng Cửu Ngọc Cung điện Thầy.

Ngôi Tam Giáo điện Thầy, điện Mẫu
Đại nhơn sinh Quốc khách thượng tầng
Điển trường điện sóng nhơn dần
Phổ Đà giáo pháp thiên tần sóng âm.

Về hải ngoại tại đền Thiên Trước
Đạo Huyền Không Giáo Hội Trường Thiên
Hỏi ngài Quốc trượng, Thiên Kim
Thiên Chơn, Thiên Đạo bửu ban tại đền
Rồi đàm luận việc hành chánh đạo
Điển thông linh tuỹ não nhãn thân
Liên cầu Ta chuyển sóng tần
Chờ ngày Chánh Điện hiện trần Ca Li
."
 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 26 tháng 11 năm 2018 lúc 17:34 VN.
 

CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN

Chiến trường thế giới mở kỳ khai
Tranh chấp biển mây nước địa đài
Trên dưới bàn cơ liền nước đại
Biển trời chuyển biến đến thiên tai.
 
Xuống thơ hạ thế ông Sư Vãi
Khắp chỗ địa tiên lập pháo đài
Địa nước dâng lên thành ruộng bãi
Nhà sàn ngập lụt dịch trời khai.

Hoa Thiên xuống thế xoay Thiên Bửu
Đất tổ vua tôi chuyển đổi ngai
Đạo nước liên châu thời thế đảo
Lập trình tịnh tiến lực Thiên Oai.

Đất nước biển xanh không thánh chiến
Địa tiên chuyển pháp đạo đồng thiên
Hoa tiêu thị mục khai nhân điển
Đặt định nhơn hoàn chuyển địa tiên.

Hùng cường châu lục nhờ Hoa đại
Kỳ vĩ nhơn sinh hiệp tác chung
Đạo Đất tâm linh sinh chủng tộc
Đồng hương tịnh pháp địa hoành cung.

Sách đại năm trăm nhờ sấm ký
Đến nay Trạng sấm hiện linh kỳ
Giờ ni gốc cội tân niên kỷ
Quốc Tổ Lạc Long đão bửu kỳ.

Chư thiên Bình Quốc Tân khai ấn
Chiếu việc bàn cơ được đặt ân
Hoa đại trợ tay vào biển ấm
Kỳ trình ấn định điển thiên ân.

Khải cơ huyền pháp còn tại thế
Ra áng binh thư chuyển bốn bài
Thái bình dương hệ xoay tâm thể
Hải địa xuyên tâm đặt lệnh khai.

Cửa ngõ sơn lâm tần xuất mới
Đến nay khai mở được mấy ai?
Nhà sàn kiên cố không còn nóc
Cách một đường tâm vĩ tuyến dài.

Nhập cuộc thiên môn Thầy Mẹ chiếu
Quyết định hôm nay cuộc tẩy trần
Con nhà thiên địa quờn nguyên bổn
Cháu của quỷ dương cắt đặt ân.

Tiên Thánh Phật Thầy ngồi luận việc
Thượng Ngươn điểm đạo điện thiên thông
Đại bình Hoa Cán hoà Thiên Tổng
Bửu pháp Liên Sơn khắp đại đồng.

Đồng hành võ trụ xoay thiên can
Bắc Hải chuyển ban chiếu hiệp đàng
Nam nội trào tam hoà Đại Cán
Cứu nhân thiên địa đạo Tây An.”

  
 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis n   hận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 30 tháng 11 năm 2018 lúc 17:43 VN.
 

XUẤT ÁNG LONG HUỲNH

Xuất hành đúng lúc Mẹ Thầy xoay
Áng mạch chơn thơ điển điện này
Long cửu Thiên Bình trao kiến bửu
Huỳnh sơn bửu điện được duyên hay.

Phật pháp đạo tiên luận mấy bài
Giáo trình tam thánh Đạo Tiên khai
Lĩnh trên thuận dưới ngôi tam giáo
Áng ngự thiên nhân đạt nhiệm (điển) mai.
 
Lộ gót sơn đăng Thầy Mẹ chuyển
Kim vàng hiện tánh bước Sơn Liên
Ngọc đan tịnh khắp Tây Nam Việt
Đền thượng long châu toạ Bạch Liên.

Lĩnh giáo Đạo Thiên thuyền giáo liên
Kim Thanh tam giáo chuyển liên điền
Rộng tay đưa khách tầm chơn điển
Đại đạo thượng nguyên hiện bửu tiền.

Phật thánh thần tiên ngồi tại vị
Vòng quay võ trụ đổi tư tâm
Liên Khôn Càn võ hoà thiên điển
Đại đạo kỳ tam quốc khách tầm.

Toà đình Nam Việt chuyển huyền cơ
Này, khách đạo thiên đã định giờ
Binh pháp đạo thơ xoay điển mở
Thiên cơ huyền diệu ứng bàn cơ."

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.