DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT

30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 6256)

ĐÀN GIỜ TÝ
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày 22 Tháng 9 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 

HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG BAN THI
VÀO NGÀY ĐỨC NGÀI LÊN ĐƯỜNG VỀ NƯỚC


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #248

 

Vô hạ phú quí lai lai tướng

Trường đồ thân tợ diệu vợi đường

HÀ quí thành chí phân giai đáo

Hữu lộ HÀ cư CHIÊU Quân Vương.

 

Phi lạc hảo ân chim thước [chim khách] báo

Muôn dặm về thành cát hữu cao

LONG VỊ đáo cáo sương rơi rụng

Lộ tống MINH TRIỀU TÔN nhứt đao.

 

Tri đắc hữu vi bất tường tuần

NHỨT nhứt khả tại hội ngộ trùng

HÀ thuận xuyên thông luận hiệp công

Khang khang đại số bình đặng trung.

 

Đồ nam thượng thúc chấp tại lộng

Hạnh hữu hữu hạnh bất giai không

Đoạn đoạn MINH tự danh CÔNG quí

Vạn lý tiến trình chức tự thông.

 

Tu vi lý cảnh phùng phùng lý

Xuất bất đoạn kỳ dự phục y

Chủ trương trương chủ cơ chước cánh

Cốt lý Thiên thân kim quới ty.

 

Dĩ dĩ quí môn chơn lực Canh [Tí]

Như bất bất như vẹn công danh

Y cựu khứ phục thùy tác ĐẾ

Hoán hoán Tân [Sửu] HÀ thời vận hanh.

 

KIM HOA VÔ THƯỢNG ĐẲNG CHÁNH GIÁC

HÀ ĐẠI bất khả công nghị sở

Thối chuyển bổ xứ nhơn nhơn thế

Giải phận cuộc duyên mạch chảy nguồn

Cơ Trời ba xứ HƯƠNG PHÁP BẢO

CHÁNH PHÁP RẠNG NGỜI sắp vở tuồng

Non xanh nước biếc khai mở cảnh

Quả phận đóng vai tái vở tuồng

Sĩ chốt Nam Thành nước quan san

Vượt cảnh Đạo lực đất mênh mông

Vô hình tác trổi giải kim bàn

Tùng QUỐC khai luật lộ huy không

Đổi sắc hình cưỡng kết vào thẳng

Bao câu huyền bí KỲ THIÊN thống

Dàn dựng THIÊN KỲ tháo dây thang

Mệnh thân phẩm vị HƯNG chủ lộng

Trời nào đất nào trổi hạt nhân

Đêm trăng tát nước NGỰA bay phóng

Ao sen bông trổ chiếu rọi đàng

QUỐC ĐẠO kỳ quang vận ĐẠI ĐỒNG

Sen khai tướng sắc mạo trời sanh

Vận cuộc thái bình quét sạch lòng

Tỏ nghĩa KỲ MINH lộ xác thân

Mở đường đi tới TÙNG MỘT BÓNG

THÁNH ĐẠO ra đời liệu mọi phần

Đức ÂN đức TỪ tái tạo sánh

Long phi ba cội mở huyền năng

Mạch nào nguồn cội chiều mơi [mai] vọng

CHÁNH ĐẠO bước ra đợi AN BANG.

 

[Ngựa = Ngọ = Chiết tự Thập trên Nhân dưới = ý nói Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai. Sấm Trạng Trình đã tiên tri:  “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”. Tiên tri này đã ứng hiện nơi Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.  Đoạn trên có câu "vượt cảnh Đạo lực đất mênh mông" là ý nói vượt biên sang vùng đất mênh mông Hoa Kỳ nơi có tiềm lực Đạo.]

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #249

 
Chúc câu ánh rọi một tất hơi

Chúc câu huyền bí phủ bao nơi

Chúc câu huệ sáng chiều xoay hướng

Chúc câu thần mở tỏa tuyệt vời

Chúc câu lịch lãm đăng cung trưởng

Chúc câu thạnh thới diệu sáng phương

Chúc câu hà xứ đại phi diệu

Chúc câu bước trải ban sứ hiệu

Chúc câu bổ xứ tinh hoa diệu

Chúc câu thế đạo giống sen khai

Chúc câu hướng tới chọn ngày neo.

 

Ta Bà khai sắp trận đồ cơ

Chúc phúc tộ hình [triều vua] dựng bàn cờ

PHẬT khai nguồn lực cơ năng tạo

Màn trước đa phương Rồng lộn chờ.

 

Chí QUỐC THIÊN nghi rộng trời đất

Chiếu HOÀNG THƯỢNG phẩm mùi đạo PHẬT

QUỐC Pháp môn đề phá trận đồ

Chào an bang xứ chiếu cương mực.

 

HÀ qui ký ấn cơ đối tác

HƯNG thịnh hùng anh trải Hồng Lạc

QUỐC độ cuộc yên thiện ý tình

DANH nêu dựng bảng THIÊN THƯỢNG HỘI

LƯU mãi thơm tho dựng hữu hình

HƯƠNG bay ngào ngạt tâm cơ mới

TỎA sáng minh quang chuyển an bình.

 

[Khoán thủ: Hà Hưng Quốc Danh Nêu Hương Tỏa]

 

Mạng sứ đề tao thuyết nghi binh

Thiên thiên ngộ [Mậu] Tuất đào chi bực

Ngạn suối trùng vây thoảng hương bay

VÔ SƯ thịnh phúc dinh tiền nội

NĂNG [THẮNG] lực huệ linh tam LUẬT LỊNH

Lai đáo tự chi vô không thời

Bản quyền khai phát vạn sự vinh

Sắc tướng tự THIÊN Tam Kỳ nội

Khai bảng từ uy sắc oai thinh

Thuyết du đỡ vận hành hồi xứ

Gọi vẽ vang hai chữ THIÊN NHƯ

Rồng bay tới liên đàng đón rước

Tiến trình vô thới hảo an cư

Chúc lộ đường an minh thúc ngự

Chu kỳ qua sông một bước như

Hoa sen rộ nở Thiên Cung tích

Hành trình MẬT ĐẠO bản sắc TỪ

Chúc bước chân đi hoa sen nở

Nam Bắc Tây Đông PHÁP LỊNH chờ

Soi đường đuốc sáng tường thông bước

Chúc câu tám cửa vẽ khuôn cờ

Lộ lộ lai cảnh thông đường hướng

Duyên khai hữu vĩ chờ MINH THƯỢNG

Chúc phận về ngôi ngự làng cư

Cầu chúc gió Nam mở lực trường

Chúc cầu KỲ ẤN đa phương bộ

Cầu chúc cuộc du qui về TỔ

Chúc cầu cầu chúc Nam Kỳ đắc

Cầu chúc San Hà lộ bước qua

Lữ lữ vận sang kỳ mật tới

Xanh chỉ HUYỀN linh lui tới hồi

Minh MINH đáo hạ trường nhiên khánh

Đa kỷ đa niên anh hùng thời

Cầu chúc vinh điền vạn sự thành

Chúc cầu QUÂN khứ hướng THIÊN sanh

Cầu chúc vạn sự phước tỏa giáo

Chúc cầu tung đáo thượng bậc hành.

 

THIÊN thiên thủ bất chi cầu QUỐC

Ngạn thủ chi ngay tất lòng thành

Cao cao hưởng uy đề thiết giảng

MỤC ĐẾ thành vương đáo THIÊN BANG

Liên liên khai trí hồ hữu [Mậu] Tuất

Chúc cầu nhiên tất độ nhân gian

Thao lược về Nam đề vinh hiển

Tác tạo đường thông Kỷ [Hợi] đôi đàng

Chúc cầu nguyên bang HÀ thủ lực

Chấp mực tư không ngạn ký đề

CAO CAO THƯỢNG hạ truyền bút chỉ

Chí anh hùng thoát ngạn song đao

Cầu chúc THIÊN mang Nam Việt huy hoàng

Lai đáo nguyên bang thể bình an

Xuân Thu dạ khúc điền Tuất tửu

Nhạn bay về khối Lưỡng Nghi

Thôi thăng điền kỷ hòa chung thuyết

Cáo cáo thị ngôn tuyệt phúc ca.

 

[Mục Đế = Vua Mắt = ám chỉ Huyền Khung Cao Thượng Đế lấy con mắt trái (dương) làm biểu tượng cho Cao Đài Đại Đạo.  Xuân Thu = thế danh của Bát Nương Di Hoa Kim Hải Diêu Trì Cung khi còn tại thế là bà Phạm Xuân Thu.] 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 637)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1016)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1348)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 987)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1554)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1578)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3120)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3062)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2592)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3552)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2618)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3096)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2979)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2854)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2698)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2865)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2489)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2749)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2608)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2443)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2413)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2621)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2764)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2943)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3441)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3292)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3260)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3395)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4649)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4454)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4712)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4638)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4250)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4273)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4156)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4588)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4227)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4404)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4758)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4492)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4705)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5293)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4858)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6422)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.