DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT

30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 7037)

ĐÀN GIỜ TÝ
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày 22 Tháng 9 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 

HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG BAN THI
VÀO NGÀY ĐỨC NGÀI LÊN ĐƯỜNG VỀ NƯỚC


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #248

 

Vô hạ phú quí lai lai tướng

Trường đồ thân tợ diệu vợi đường

HÀ quí thành chí phân giai đáo

Hữu lộ HÀ cư CHIÊU Quân Vương.

 

Phi lạc hảo ân chim thước [chim khách] báo

Muôn dặm về thành cát hữu cao

LONG VỊ đáo cáo sương rơi rụng

Lộ tống MINH TRIỀU TÔN nhứt đao.

 

Tri đắc hữu vi bất tường tuần

NHỨT nhứt khả tại hội ngộ trùng

HÀ thuận xuyên thông luận hiệp công

Khang khang đại số bình đặng trung.

 

Đồ nam thượng thúc chấp tại lộng

Hạnh hữu hữu hạnh bất giai không

Đoạn đoạn MINH tự danh CÔNG quí

Vạn lý tiến trình chức tự thông.

 

Tu vi lý cảnh phùng phùng lý

Xuất bất đoạn kỳ dự phục y

Chủ trương trương chủ cơ chước cánh

Cốt lý Thiên thân kim quới ty.

 

Dĩ dĩ quí môn chơn lực Canh [Tí]

Như bất bất như vẹn công danh

Y cựu khứ phục thùy tác ĐẾ

Hoán hoán Tân [Sửu] HÀ thời vận hanh.

 

KIM HOA VÔ THƯỢNG ĐẲNG CHÁNH GIÁC

HÀ ĐẠI bất khả công nghị sở

Thối chuyển bổ xứ nhơn nhơn thế

Giải phận cuộc duyên mạch chảy nguồn

Cơ Trời ba xứ HƯƠNG PHÁP BẢO

CHÁNH PHÁP RẠNG NGỜI sắp vở tuồng

Non xanh nước biếc khai mở cảnh

Quả phận đóng vai tái vở tuồng

Sĩ chốt Nam Thành nước quan san

Vượt cảnh Đạo lực đất mênh mông

Vô hình tác trổi giải kim bàn

Tùng QUỐC khai luật lộ huy không

Đổi sắc hình cưỡng kết vào thẳng

Bao câu huyền bí KỲ THIÊN thống

Dàn dựng THIÊN KỲ tháo dây thang

Mệnh thân phẩm vị HƯNG chủ lộng

Trời nào đất nào trổi hạt nhân

Đêm trăng tát nước NGỰA bay phóng

Ao sen bông trổ chiếu rọi đàng

QUỐC ĐẠO kỳ quang vận ĐẠI ĐỒNG

Sen khai tướng sắc mạo trời sanh

Vận cuộc thái bình quét sạch lòng

Tỏ nghĩa KỲ MINH lộ xác thân

Mở đường đi tới TÙNG MỘT BÓNG

THÁNH ĐẠO ra đời liệu mọi phần

Đức ÂN đức TỪ tái tạo sánh

Long phi ba cội mở huyền năng

Mạch nào nguồn cội chiều mơi [mai] vọng

CHÁNH ĐẠO bước ra đợi AN BANG.

 

[Ngựa = Ngọ = Chiết tự Thập trên Nhân dưới = ý nói Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai. Sấm Trạng Trình đã tiên tri:  “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”. Tiên tri này đã ứng hiện nơi Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.  Đoạn trên có câu "vượt cảnh Đạo lực đất mênh mông" là ý nói vượt biên sang vùng đất mênh mông Hoa Kỳ nơi có tiềm lực Đạo.]

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #249

 
Chúc câu ánh rọi một tất hơi

Chúc câu huyền bí phủ bao nơi

Chúc câu huệ sáng chiều xoay hướng

Chúc câu thần mở tỏa tuyệt vời

Chúc câu lịch lãm đăng cung trưởng

Chúc câu thạnh thới diệu sáng phương

Chúc câu hà xứ đại phi diệu

Chúc câu bước trải ban sứ hiệu

Chúc câu bổ xứ tinh hoa diệu

Chúc câu thế đạo giống sen khai

Chúc câu hướng tới chọn ngày neo.

 

Ta Bà khai sắp trận đồ cơ

Chúc phúc tộ hình [triều vua] dựng bàn cờ

PHẬT khai nguồn lực cơ năng tạo

Màn trước đa phương Rồng lộn chờ.

 

Chí QUỐC THIÊN nghi rộng trời đất

Chiếu HOÀNG THƯỢNG phẩm mùi đạo PHẬT

QUỐC Pháp môn đề phá trận đồ

Chào an bang xứ chiếu cương mực.

 

HÀ qui ký ấn cơ đối tác

HƯNG thịnh hùng anh trải Hồng Lạc

QUỐC độ cuộc yên thiện ý tình

DANH nêu dựng bảng THIÊN THƯỢNG HỘI

LƯU mãi thơm tho dựng hữu hình

HƯƠNG bay ngào ngạt tâm cơ mới

TỎA sáng minh quang chuyển an bình.

 

[Khoán thủ: Hà Hưng Quốc Danh Nêu Hương Tỏa]

 

Mạng sứ đề tao thuyết nghi binh

Thiên thiên ngộ [Mậu] Tuất đào chi bực

Ngạn suối trùng vây thoảng hương bay

VÔ SƯ thịnh phúc dinh tiền nội

NĂNG [THẮNG] lực huệ linh tam LUẬT LỊNH

Lai đáo tự chi vô không thời

Bản quyền khai phát vạn sự vinh

Sắc tướng tự THIÊN Tam Kỳ nội

Khai bảng từ uy sắc oai thinh

Thuyết du đỡ vận hành hồi xứ

Gọi vẽ vang hai chữ THIÊN NHƯ

Rồng bay tới liên đàng đón rước

Tiến trình vô thới hảo an cư

Chúc lộ đường an minh thúc ngự

Chu kỳ qua sông một bước như

Hoa sen rộ nở Thiên Cung tích

Hành trình MẬT ĐẠO bản sắc TỪ

Chúc bước chân đi hoa sen nở

Nam Bắc Tây Đông PHÁP LỊNH chờ

Soi đường đuốc sáng tường thông bước

Chúc câu tám cửa vẽ khuôn cờ

Lộ lộ lai cảnh thông đường hướng

Duyên khai hữu vĩ chờ MINH THƯỢNG

Chúc phận về ngôi ngự làng cư

Cầu chúc gió Nam mở lực trường

Chúc cầu KỲ ẤN đa phương bộ

Cầu chúc cuộc du qui về TỔ

Chúc cầu cầu chúc Nam Kỳ đắc

Cầu chúc San Hà lộ bước qua

Lữ lữ vận sang kỳ mật tới

Xanh chỉ HUYỀN linh lui tới hồi

Minh MINH đáo hạ trường nhiên khánh

Đa kỷ đa niên anh hùng thời

Cầu chúc vinh điền vạn sự thành

Chúc cầu QUÂN khứ hướng THIÊN sanh

Cầu chúc vạn sự phước tỏa giáo

Chúc cầu tung đáo thượng bậc hành.

 

THIÊN thiên thủ bất chi cầu QUỐC

Ngạn thủ chi ngay tất lòng thành

Cao cao hưởng uy đề thiết giảng

MỤC ĐẾ thành vương đáo THIÊN BANG

Liên liên khai trí hồ hữu [Mậu] Tuất

Chúc cầu nhiên tất độ nhân gian

Thao lược về Nam đề vinh hiển

Tác tạo đường thông Kỷ [Hợi] đôi đàng

Chúc cầu nguyên bang HÀ thủ lực

Chấp mực tư không ngạn ký đề

CAO CAO THƯỢNG hạ truyền bút chỉ

Chí anh hùng thoát ngạn song đao

Cầu chúc THIÊN mang Nam Việt huy hoàng

Lai đáo nguyên bang thể bình an

Xuân Thu dạ khúc điền Tuất tửu

Nhạn bay về khối Lưỡng Nghi

Thôi thăng điền kỷ hòa chung thuyết

Cáo cáo thị ngôn tuyệt phúc ca.

 

[Mục Đế = Vua Mắt = ám chỉ Huyền Khung Cao Thượng Đế lấy con mắt trái (dương) làm biểu tượng cho Cao Đài Đại Đạo.  Xuân Thu = thế danh của Bát Nương Di Hoa Kim Hải Diêu Trì Cung khi còn tại thế là bà Phạm Xuân Thu.] 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1666)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.