DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT

30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 3794)

ĐÀN GIỜ TÝ
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày 22 Tháng 9 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

 

HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG BAN THI
VÀO NGÀY LÃO HÀ LÊN ĐƯỜNG VỀ NƯỚC


 

PHÁP ÂM #248

“Vô hạ phú quí lai lai tướng

Trường đồ thân tợ diệu vợi đường

Hà quí thành chí phân giai đáo

Hữu lộ hà cư chiêu quân vương

Phi lạc hảo ân chim thước báo

Muôn dậm về thành cát hữu cao

Long vị đáo đáo sương rơi rụng

Lộ tống minh triều tôn nhứt đao

Tri đắc hữu vi bất tường tuần

Nhứt nhứt khả tại hội ngộ trùng

Hà thuận xuyên thông luận hiệp công

Khang khang đại số bình đặng Trung

Đồ nam thượng thúc chấp tại lộng

Hạnh hữu hữu hạnh bất giai không

Đoạn đoạn minh tự danh công quí

Vạn lý tiến trình chức tự thông

Tu vi lý cảnh phân phân lý

Xuất bất đoạn kỳ dự phục ư

Chủ trương trương chủ cơ cứu cánh

Khúc lý hiên thân kim quới ty

Dĩ dĩ quí môn chơn lực canh

Như bất bất như vẹn công danh

Y cựu khứ phục thùy tác đế

Hoán hoán tân hà thời vận hanh."

 

"Kim Hoa vô thượng đẳng chánh giác

Hà đại bất khả công nghị sở

Thối chuyển bổ xứ nhơn nhơn thế

Giải phận cuộc duyên mạch chảy nguồn

Cơ trời ba xứ hương pháp bảo

Chánh pháp rạng ngời sắp vở tuồng

Non xanh nước biếc khai mở cảnh

Quả phận đóng vai tái vở tuồng

Sĩ chốt Nam Thành nước quan san

Vượt cảnh đạo lực đất mênh mông

Vô hình tác trổi giải kim bàn

Tùng Quốc khai luật lộ huy không

Đổi sắc hình cưỡng kết vào thẳng

Bao câu huyền bí kỳ thiên thống

Dàn dựng thiên kỳ tháo dây thang

Mệnh thân phẩm vị thân chủ lộng

Trời nào đất nào trổi hạt nhân

Đêm trăng tát nước ngựa bay phóng

Ao sen bông trổ chiếu rọi đàng

Quốc Đạo kỳ quan vận đại đồng

Sen khai tướng sắc mạo trời sanh

Vận cuộc thái bình quét sạch lòng

Tỏ nghĩa kỳ minh lộ xác thân

Mở đường đi tới tùng một bóng

Thánh Đạo ra đời liệu mọi phần

Đức ân đức từ tái tạo sánh

Long phi ba cội mở huyền năng

Mạch nào nguồn cội chiều mơi vọng

Chánh Đạo bước ra đợi an bang."

 

PHÁP ÂM #249
"Chúc câu ánh rọi một tất hơi

Chúc câu huyền bí phủ bao nơi

Chúc câu huệ sáng chiều xoay hướng

Chúc câu thần mở tỏa tuyệt vời

Chúc câu lịch lãm đăng cung trưởng

Chúc câu thạnh thới diệu sáng phương

Chúc câu hà xứ đại phi diệu

Chúc câu bước chảy ban xứ hiệu

Chúc câu bổ xứ tinh hoa diệu

Chúc câu thế đạo giống sen khai

Chúc câu hướng tới chọn ngày neo."

 

"Ta Bà khai sắp trận đồ cơ

Chúc phúc Bộ Hình dựng bàn cờ

Phật khai nguồn lực Vô Năng tạo

Màn trước đa phương rồng lộn chờ

Chí Quốc Thiên nghi rộng trời đất

Chiếu Hoàng thượng phẩm mùi đạo Phật

Quốc pháp môn đề phá trận đồ

Chào an bang xứ chiếu cương mực

qui ký ấn cơ đối tác

Hưng thịnh hùng anh trải Hồng Lạc

Quốc độ cuộc yên thiện ý tình

Danh nêu dựng bảng Thiên Thượng hội

Lưu mãi thơm tho dựng hữu hình

Hương bay ngào ngạt tâm cơ mới

Tỏa sáng minh quang chuyển an bình."

 

"Mạng sứ đề tao thuyết nghi binh

Thiên thiên ngộ Tuất đào chi bực

Ngạn suối trùng vây thoảng hương bay

Vô sư thịnh phúc dinh tiền nội

Năng lực huệ linh tam luật lịnh

Lai đáo tự chi vô không thời

Bản quyền khai phát vạn sự vinh

Sắc tướng tự thiên tam kỳ nội

Khai bảng từ uy sắc oai thinh

Thuyết du đở vận hành hồi xứ

Gọi vẽ vang hai chữ thiên như

Rồng bay tới liên đàn đón rước

Tiến trình vô thới hảo an cư

Chúc lộ đường an minh thúc ngự

Chu kỳ qua sông một bước như

Hoa sen rộ nở Thiên Cung tích

Hành trình mật đạo bản sắc từ

Chúc bước chân đi hoa sen nở

Nam Bắc Tây Đông pháp lịnh chờ

Soi đường đuốc sáng tường thông bước

Chúc câu tám cửa vẽ khuôn cờ

Lộ lộ lai cảnh thông đường hướng

Duyên khai hữu vĩ chờ minh thượng

Chúc phận về ngôi ngự làng cư

Cầu chúc gió Nam mở lực trường

Chúc cầu kỳ ấn đa phương bộ

Cầu chúc cuộc du qui về tổ

Chúc cầu cầu chúc Nam kỳ đắc

Cầu chúc san hà lộ bước qua

Lữ lữ vận sang kỳ mật tới

Xanh chỉ huyền linh lui tới hồi

Minh minh đáo hạ trường nhiên khánh

Đa kỷ đa niên anh hùng thời

Cầu chúc vinh điền vạn sự thành

Chúc cầu vân khứ hướng thiên sanh

Cầu chúc vạn sự phước tỏa giáo

Chúc cầu Xuân đáo thượng bậc hành."

 

"Thiên thiên thủ bất chi cầu Quốc

Ngạn thủ chi ngay tất lòng thành

Cao cao hưởng uy đề thiết giản

Mục Đế thành vương đáo thiên bang

Liên liên khai chí hồ hữu tuất

Chúc cầu nhiên tất độ nhân gian

Thao lượt về Nam đề vinh hiển

Tát tạo đường thông kỷ đôi đàng

Chúc cầu nguyên bang Hà phủ lực

Chấp mực Tư Không ngạn ký đề

Cao cao thượng hạ truyền bút chỉ

Chí anh hùng thoát ngạn song đao

Cầu chúc thiên mang Nam Việt huy hoàng

Lai đáo nguyên bang thể bình an

Xuân Thu dạ khúc điền tuất tửu

Nhạn bay về khối lưỡng nghi

Thôi thăng điền kỷ hòa chung thuyết

Cáo cáo thị ngôn tuyệt phúc ca.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1435)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1630)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2310)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1979)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2500)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
11:11 SA(Xem: 4670)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.