DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT

28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 7175)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày 20 Tháng 9 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #238
 

Di cơ khai Xuân Thu cổ

Phận vai tuồng thiên ý định mở

Khai nhân tâm định hạn vô vi

Hơn mỗi việc rõ trung trinh lộ.

 

Tạo xác thi thay thế tục y

Thông đạt pháp đồng xứ Nam di

Già Lam lộ CỔ ÔNG trực chỉ

Giáng lâm phàm lịnh bổn HOÀNG UY.

 

Luật Càn Khôn vô hình y chỉ

CHÍ TÔN MINH TOÀ LỊNH oai nghi

QUÂN xuất xứ một âm cổ bản

Đặng tướng xe chốt pháo đầu đi.

 

Hồi Chiến QUỐC ai chi phong bảng

Lập bổn quy cao động mở mang

Sắp xây phương HUYỀN LỊNH THIÊN HOÀNG

Khai mùi vị hồi kỳ chói dạng.

 

Định chánh khai nhiệm kỳ cố gắng

Vạn linh phần thụ túc tri ân

PHẬT mở lực vô vi trần thế

Tuổi đủ y tối đến tay chân.

 

Thương nẻo đành tạm mượn tuồng hề

Khai lối thẳng giáp vòng bốn bể

Vạn cảnh trường tối đổ phúc Nghiêu

Hồi QUỐC THỦY sang Canh [Tí] Mục Đế.

 

[Mục Đế = Vua Mắt = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế]

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #239

 

Thanh bạch nhựt sen nồng thơm ngát

Tái QUỐC dân dấu LẠC ngàn xưa

Nhịp đi lối cũ vừa cung thừa

Xử thế tình tang gió lùa ngõ ngách.

 

Vân du khắp nẻo lấp nắng sương

Lớp diện tuồng HUỲNH thương miền thế

Tái nạn tới đây di thể

Phật Đạo Ta Bà NAM ĐẾ cơ màn.

 

TÒA THÁNH MẪU TÂY ban hạ tất

Nghĩa rạng danh DI bất mai sau

Tự an HUYỀN LẠC vận khương

Tiêu tân thới mạng nhứt đương phục kỳ.

 

[Di Lạc Huyền = Huyền Thiên Thượng Đế tá danh Di Lac]

 

Kiếp tội căn cuộc hành hương lướt

Chịu bao điều cảnh giáp thao lược

Nỗi buồn khai cay đắng sầu bi

Khốn khó giải tri ân mệnh cuộc.

 

Thao thức căn phận cơ thiện ý

Phải chờ trống quang hướng ân tri

Trong phong ba vui cảnh chỉ là

Y sắc lịnh trải ban Thiên Ý.

 

Lần gót ngọc mở thức sâu qua

Khai tâm trí trong lành triết dạ

Bổn hữu vi xem rõ những gì

Giờ khoảnh khắc khói đàng lan tỏa.

 

CHIÊU phẩm cơ điện hội nhiệm kỳ

Ngẫm tận tường dập [bầm] đâu thối chí

Vượt nắng sương linh liễu Cơ Thiên

Rồi cũng trả cảnh đau thương hủy.

 

Gió dập sóng biển trần hồ chuyển

Mặt trời mọc mấy phương suy diễn

Phận vô vi phân thể tạo ra

Thay THẤT CỔ an ban pháp điển.

 

Một ngày mai tuồng thấy thuyền ra

TUYỆT VÔ VI KIẾP NÀY PHONG BA

CHỜ XUẤT TRẬN TƯ BỀ PHẲNG LẶNG

Chuyến Đông du thanh lịch Cờ Già.

 

Hữu ảnh tâm xem rõ đạo tràng

Mở cửa đạo tấn tới trực quang

Tầm góc độ vào vòng hạnh phúc

Gởi trọn lòng thấm đượm ẩn tàng.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #240

 

Lời ca thi đêm nằm lặng giấc

Đêm giấc say định giác tri ân

Xây bổn tuồng hai chữ an dân

Xuôi cảnh ngược thuyền nang thế sự.

 

Chẳng mau lâu xoay chầu nhiều tử

Trông bốn góc đêm thâu hồi rụng

Rõ xem thân chiếu điển OAI THẦN

GIÚP CHÁNH PHÁP tiến dần bức phá.

 

Lộng đài liên phía cảnh xa xa

Giải trình thơ Chương Tòa Thiên Cảnh

PHÁP BẢO KHAI hạn sắp huyền năng

Đợi vô vi gìn căn bổn thể.

 

Trong Ta Bà BIỂN RỘNG [HẢI HÀ] dựa kề

Ánh ban mai diệu thể đáo khai

Luồng nhiệt thể đêm này khí khái

Thể vô hình khuyến giải định tuyền.

 

Bao phen gót tàng ẩn Canh [Tí] niên

Chờ thạnh thới xuất điền GIANG [HÀ] xuất

Ý LỊNH THIÊN cổ [trống] truyền thâu dứt

[Trí] Lược hải HÀ năng bực siêu nhiên

Xuân Thu Đông ra khơi bản diễn.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #241

 

Nhơn lòng thực diện Đông hàn

Di Lão vạn ngự phùng Xuân hữu thời

Thuyết cơ nguyên uyển tàn hơi

Âm Dương lý lập thế đời đạo an

Trên cao gương sáng rõ ràng

Đài Minh nguyệt cảnh lộ thăng hóa trường

Yên sanh tụ kháng chủ phương

Như kim nhơn phó tựu khương Xuân phùng

Nhơn lai phú quới nhơn trung

Đức môn chi sự cảnh phùng nhơn duyên

Trực hải tiêu tức song điền

Đa chi thế sự nhơn quyền kế vai

Tùng sanh Giáp phỉ chí tài
Vô song thuyết ngạn đáo lai chi hài

Vũ nguyên Mộc hữu chi giai

Đắc thời lai vĩ huê khai nhứt tiền

Thu đến Hoa Đông thanh chiên [tinh kỳ]

Lâm truyền tái khởi VÔ HUYỀN LẠC THIÊN.

 

[Vô Huyền Lạc Thiên = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế tá danh Di Lạc.]

 

HUYỀN lâm tiên cảnh một bầu không

Tựa nguyệt tròn về cảnh Lai Bồng

Ngoạn nhô tạo hóa dành một cảnh

Một bầu hư không mây xanh trong.

 

Thú dư phang cảnh canh khuya lạnh

Giải quả qua sông ngàn dặm thành

Chốn thời cao thẩm Thiên Đường sáng

Ẩn phàm HUYỀN diệu nguyệt thành HOÀNG.

 

Huyền cơ rẽ chữ Phương Nam THÁNH

Chưa định chưa phân trở cơ đàng

Rán nhìn gốc cội chừng năm hỉ

Máy tạo đổi xoay chẳng đặng lành.

 

Ngũ Hành năm vị suy xét kỷ

Cả tiếng gọi vang PHẬT A DI

Sáu trăng chớp nhoáng chi thời tạo

Trông thấy bốn bề xác phơi chi.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #242

 

ĐỨC THIÊN HOÀNG HẠ ĐỀ KHÁN CAO

TÂN CẢI CÁCH GIÁO TRUYỀN THIÊN ĐẠO

THẠNH HÒA BÌNH PHẬT ĐẠO NGÀN THU

An LẠC hóa cảnh trần DI bảo.

 

Thời giả CHÚA, ĐẾ thành tằng phu [giai cấp tù binh/lao động]

Đất Hồ rũ rã danh ai tử

Một góc trời thời giả chúa tôi

Nguồn cơn ấy xanh xao Vương sự.

 

Thiên Đường sáng làm nền hệ bởi

Nắm một thâu nẻo chẳng đi đôi

Nay thấm thoát đất trời lắm đoạn

Cảnh đấy người đây biết đất trời.

 

Đói đau than khóc lần phải rán

Sái tiết mùa đói khát cơ hàn

Âm binh thảy rần rần rộ rộ

Mới đến trần nên tạm lệ chan.

 

Ra tay độ cho thế chi mô

Chi tôm cá cầu bần lao khổ

Nhắn ít lời ai muốn thời nghe

Đây phân cạn xin đừng quên đó.

 

Xem gốc cội sửa thân tốt dễ

Quên tổ tông rất khổ thảm thê

Tài sắc lụy thân mình tận tuyệt

Ai tỉnh thức mau quay kẻo trễ.

 

Nhìn đời thương giải thoát nay mai

Chiều sắp lụn nói ra nghe phải

Lắm chuyện sầu khắp cả Đông Tây

Chan giọt lụy [lệ] cất chôn để lại.

 

Tôi trung Chúa rừng xa có hay

QUAN CÔNG ra một trận kỳ tài

Ngày mai không biết thưa với thớt

Nước mắt rưng tròng từng nạn tai.

 

Thuyền còn đậu sao vui đùa cợt

QUAN ĐẾ QUÂN đao trảm bất chợt

CHÚA của mình dĩ định lo âu

NGÀI TÁI THẾ khải hoàn ca hót.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #243


Đoạn dinh quanh cảnh dạ thảm thương

Chất sự tu qui nhân hạnh tại

Tiên cơ ngôn tự đoạn xuất trường

Lộ lộ lâm nguyệt xứ Quân Tây

Phi phi kim thật vui vẻ hưởng

Bất bất như y nhứt nhứt khai

Âm địa địa hảo toan thạnh vượng

Quy quy tác tác luân chuyển tái

Danh phú tử tông sáng soi hướng

Hữu phận nghê sơn trải hồi khai

Tợ long Nam Bắc bửu huỳnh khương

Tầm chi tảo sự ngày đêm thấy

Thu Đông lạc tự đi chiều hướng

Hạ mục giai kỳ thấy chẳng sai

Vô cảnh đa niên khai đường hướng

CAO khởi THIÊN MINH ý Phương Tây

Thiên Thượng hào bổn dựng buồm trượng

CAO CAO hữu chủ KHUNG HUYỀN thoái

Ngoạt ngoạt bông hoa phá bức tường

Không không quới cát đợi ngày mai

Xuân phong thị Bửu Thiên Thiên Thượng

Vưng [vâng] Hậu chi đang khứ hậu lai

Loan phùng môn hộ hồi minh thượng

Lân hồng hạ Bắc NGỌC MINH ĐÀI.

 

MINH HOÀNG công lập

Dư cách nhạn thơ

Xa bờ một lỗ

Xưa TỔ PHỤ sanh

Cơ thành đức diệu

Mầu diệu thâm sâu

Mong cầu nền đạo

Di hảo báo đền

Nhanh nhẹn xây cơ

Đàn cơ trùng mật

Tiên Phật thượng khai

Khoan thai khôi ngộ

Sánh cổ tầm gương

Ngũ thường bách bách

Hoàng cách gom thâu

Ân sâu cổ dĩ

Duyên thị xuyên tâm

Phá lâm cột trũy

(Thích đử thơ văn

Câu thẳng bốn chữ)

Biên thu đạo pháp

Huệ pháp điển thanh

Đáp thành thượng mức

Oai lực Phương Tây

Son đài kỳ hiệp

Phong tiệp bản thi

Vô vi chi đáo

Hoàng Bảo triều an

Cơ man cơ điển

Lịnh chiến vô hình

Khai binh nguồn sáng

Lòng thản nhiên thân

Bậc Quân bổn kiếp

Chốt nhiếp căn lai

Xác hài giải cuộc

Kích thước ngoài trong

Hư không thông điệp

Phật Tiên Liên Đài

Hồi lai chánh bổn

Cửa khổng [không] THƯỢNG HÀ

Cao xa giai bất

Chánh cập trung chi

Triều nghi xử hữu

Trung tự cảnh lư

Ứng Như Lai hầu.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #244

 

Đời dữ [và] Đạo một câu pháp kệ

Lời thơ trần len lỏi chốn mê

ĐẠO TỪ BI bờ giác quay về

Trần không bợn tu học bồ đề

Qua ba đường sáu nẻo đi qua

Ai đến được cung tòa THIÊN HÓA

NGÔI PHÁP nghe PHƯỚC TRÍ VÔ BIÊN

Lời PHẬT DẠY pháp thân đáp HÀ

Yết Ri Rá Ma Ha Đát Ta

Đát Ra Nành Yết Đa Cu Ra

Tất Nễ Ra Rì Đa Á Dá

Băng Tát Yết Rị Đa Xà Bà

Tát Bà Tì Tát Bà Ca Na

Tát Từ Tát Gi Bát Tát Ra

Bà Ha Sắc Đế Kê Đệ Thính

Từng Đà Ra Ca Đát Tát Cớ Đa

Không vô sắc thức vô nhãn

Vô vô minh đẳng đẳng chú năng

Vô thượng chú pháp vô nhãn giới

Ta Ra Mật Đa bá ức hóa thân

Vô căn Phật tân kiến vô hữu

Tịnh tiệt vô như thân Bổn Sư

Không vô sắc bất sinh bất diệt

Vô diệc phùng chí vô lão dư.

 

Sắc bất dị không

không bất dị sắc

Vô thượng vô tập

Tây Phương chư Phật

Vô tận chí bực

Xem nghe tận thấy

Thân an cảnh đài

Trước Phật đồng thành

Thanh tịnh trong cảnh

Tây Phương Cực Lạc

Tương lai Âu Lạc

Tụ hội hư không

Chính giữa hư không

Mọi loài hạnh phúc

Nhu hòa trung trực

An định con đường

Đem lại tình thương

Sống chơn hạnh phúc

Vô thượng tùy túc

Châu báu pháp đưa

Y khéo tam thừa

Thệ hiển Thiên Giới

Đoạn diệt sanh khởi

Từ mẫn lắng nghe

Hoa mầu bồ đề

An lành tất cả

NGỌC HOÀNG ân xá

Rửa sạch lòng trần

Đi đêm đã gần

Đời đề tỉnh thức

THIÊN MINH cao bậc

Thế giới chúng sanh

Mong muốn lời lành

Khôn ngoan trong suốt

Đoạn tận thao lược

Tại phàm đời này

Trên cõi đất này

Đưa pháp thuyết giảng

Vị thể THÁNH QUANG  

Thật sự THÁNH ĐẾ

Thể nhập diệu đề

Tục không bất tử

Thiên Giới bi từ

Hóa độ chúng sanh

Giữ đạo làm lành

Phật từ gia hộ

Hạnh phúc giác ngộ

Tâm đắc thọ trì

Một lần gìn y

Hướng về Phật Pháp

Lòng từ hòa hợp

Tu tập hằng ngày

Lời châu thức này

Tinh hoa hột Pháp

Giai dĩ.  

 

Khả khả lượng phong tuyệt phi thanh

Nan sự phước huệ chiếu phẩm hành

Kim diệu qui hồi HOÀNG hồng giải

Nguyệt tam thế thế dĩ thử thành.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #245

 

Đàn thơ cửa ngỏ [nhắn] người hữu phúc

Nhập Pháp hồi lai độ kỳ khai

Chiêu phẩm nan quy sơn đài lạnh

Chuông ngân vang tỏa XUÂN THU bậc

Chín Phẩm Liên Hoa mở cuộc trường

Ngắm xem xuất Kỷ [Hợi] khai môn tự

Khoảnh khắc khó tường THƯỢNG HÀ phi

Chắc tầm mở cửa trong giờ Tí.


[Xuân Thu bậc chín phẩm liên hoa = Phạm Xuân Thu là thế danh trong kiếp vừa rồi của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải.]
 

Bốn vách sơn kiên ngoài trong dựng

Ào ạt linh quang mới ra tuồng

Nắng hè bóng lẻ phong lôi hóa

Chấp chỉ liên khai khởi tạo thành

THIÊN trổ ngát mùi VÔ VI KỆ

ĐẠO ĐỨC xây môn thuyết đêm nay

Bản lộ tái hồi diệu đề giải

Sắc khai hòa nhịp tạng nền cảnh.

 

SẮC THIÊN sắc lịnh liệu đáp đền

Tứ lịnh cơ mầu nhân minh tục

Điển lai vô biệt giải ma ha

Thơ ca năng điển đồng cam diễn

ĐẤNG VÔ HÌNH triển cảnh về đêm

Ngâm thơ diễn tợ trăng Non Thứu

Áo mão hài oai độ Ta Bà

Cơ bản diễn TRĂNG ÔNG lai yến.

 

Vâng THÁNH CHỦ Lão bĩ tự gia

Âm dương hỏa phước động chẳng an

An tự vị Sửu âm dương nghịch

Càn Khôn thiên bát tử chung phân

Lai lai như khứ nhơn nhơn hảo

Sanh giả tử giả hạ vô cao

Hồng kiều vạn trượng thiên trì pháp

Nguyệt di Vân ngã an thân báo.

 

Năng năng nhứt hạ đôi ba mặt

Nội bảo tứ hạ vô vi NGỌC

Hiềm đủ vận liền tiều môn tất

Thế giới Càn Khôn xử giới phân

Trăng soi điểm nguyệt một cảnh riêng

Cầm đờn du ngoạn phỉ chí hiền

Cuồng ca sử Lão khoan nhặt sẵn

Thanh bạch hư không hữu phước duyên.

 

Một bầu tiên cảnh trời hữu giới

Bạch ngượng đến nay khẽ ti vi

Ngoẹo đàn nói diệu làm sao đặng

Dụng PHÁP THI THƠ giải nhiệm kỳ

PHÁP CAO THƯỢNG DIỆU nơi tăng chúng

Bực CHÍ HƯ KHÔNG xuôi cảnh chung

NHẬP THỂ mật thiết bay trầm bổng

Chơn điển bốn phương THIÊN CỬU CUNG.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #246
 

Ngã hữu tế kiến ngã

Hư không khả lạc khang

Vô lượng HOÀNG ĐÂU SUẤT

Tuyệt tuyệt PHẬT lai hiện

VÔ THƯỢNG THIÊN giai biến

Quang xuất điển không giới

Vô thượng đối hồi QUỐC

Khai vạch thước tôi trung

Nghĩa HUYỀN CUNG khai lịnh

Bao phen định thiên thư

Trăm câu dù một pháp

Tu cầu pháp vị an

Nếp sống toàn tịch tâm

Hạ sanh phàm thế giới

Ở tại đời tương lai

Hột giống này chăn trưởng

Khai đường hướng phân thể

Lai bởi lẽ cơ trời

Vận qui hồi kim QUỐC

Thời thế bước nêu cao

Qua bến nào Thiên Lý

Cao danh ý cương thẳng

Chuyển xoay thân minh cơ

Nói pháp thơ nhịp điệu

Sự kham hiểu tút còi

Réo từng hồi hồi tiếp

Một kỳ hiển tâm linh

Xây khuôn hình kết nối

Chờ vận tới xem coi

Tiếng huýt còi vang vọng

Gió bão giông ập vào

Gây ra bao lầm lỗi

Khinh lời Trời hại mình

Hiểu tâm linh dễ đâu

Ngưỡng mong cầu sáng suốt

Từng di bước xác thân

Chốn hồng trần đoạn cảnh.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 PHÁP ÂM #247

 

Đời dữ [và] Đạo pháp thân khinh tịnh

Lòng từ bi phủ kín nhân gian

Chung hòa đạo hạnh chỉnh trang

Cầu đạo Chánh Pháp vạn bang hết sầu.

 

Lô Kìm Đản Đa Mạc Bể Ra

Liễm Liễm Đa Hắc Tất Đa Na Ha

Đà Ra Ha Lão Đà Đa Xá

Đáp Lệ Dược Ca Tỳ Xa Đa.

 

Không không ảnh hiện tọa không ảnh

CAO CAO thinh THIÊN trụ HOÀNG ÂN

Tuế tuế nguyệt Thượng Thiên Di Hải

Hữu vô không bách hảo phong vân.

 

Ngõa Ngõa Thuật Đế Bất Đạt Dã

Tam Mạn Đà Da Tất Đế Ha

Na Giá Lệ Ha Dà Đế Đạt

Đế Đế Tỳ Yết Trụ Ô Đà.

 

Chí nhân chí nghĩa NGỌC cao danh

Ngoạn ngoạn Xuân Thu kỳ đạt hoát

Thủy thuyết tiền đường háo dung niên.

 

Theo bối cảnh TÒA CHƯƠNG thay đổi

Bảo mật cơ bốn phía xoay vần

Lực OAI THIÊN cờ lịnh nơi nơi

HUYỀN năng trổi tái HÀ xứ rạng

Chuyển thoáng qua giục thúc phiên hồi

Chu ngoạn mục an khai kỳ bản

Đường nguyên bang rực sáng reo cười

Khoe sắc điểm bình minh rạng sáng

Chuyển chu kỳ giải cảnh nan hồi

Khôi phục lối Đông du khoe đặng

Cao minh tự chi đà minh tự

Phúc đoàn ca dự thí công hoa

Toan độ chúng kỳ ba vạn hải

Phúc đài thiên chí nhẫn chí nhân.

 

Lui thăng điển bùn Tây hảo dược

Lý kỳ tài sáng tỏ Đông Lai

Di hữu di danh tề đáo hạn

Khúc cầm ca trọn kiếp ngàn vàng.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 939)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 673)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 540)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1364)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1989)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1543)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1299)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1143)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1201)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1207)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2111)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2119)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2628)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1943)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2165)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2610)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2472)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2437)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3164)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 2878)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3972)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3865)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3309)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4478)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3406)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5270)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3461)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3540)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3710)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3865)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3772)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3353)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3283)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3196)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3444)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3471)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3275)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3253)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3432)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3386)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3743)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3542)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3667)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4263)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4230)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4111)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4317)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4049)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4487)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6058)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5331)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5036)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5044)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5597)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5730)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5180)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5410)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5490)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5043)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5046)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4887)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5341)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4964)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4928)
Pháp Âm 2020_34.