DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT.

15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 7350)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 7 Tháng 9 Năm Mậu Tuất
14/10/2018
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 Huyền Không Thiên Thượng Ban Kinh:
CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH

 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #228

 

TIỆP TIỆP HUYỀN KHÔNG TỐC HIỂN THINH
XUÂN VINH HOA PHÚ HỰU NHƠN TÌNH
NAM NỮ HỌA THÀNH LIÊN HOA ĐẶNG
CỰC LẠC KHÔNG KHÔNG THUYẾT TỬ KINH.
 
Lão Quân lãnh mạng hồng trần
Cứu linh độ đặng căn mê
Lao nhọc bôn ba độ về
Tam Giáo Phật Thánh Long Huê tấu rằng
Xin Lão Mẫu diệu hoằng vị phán
Thương linh căn bớt giận phân ra
Thuận nghịch thành việc cõi hà
Lấp trời không nước nghe Ta trên trời
Ta hiệu Lão đáp lời dạn nói
Rằng Lão Quân trực tới phàm môn                                               
Coi chúng hình thế loạn hồn
Giật mình tỉnh ngộ sập quỳ xuống xin
Xin Muôn Ơn từ bi cứu độ
Thả bè ra biển khổ cứu dân
Biểu chúng tàng linh giữ phận
Lão nói đặng đóan tịnh thân thoát về
Học tịnh công dứt mê trong bụng
Bụng sạch trong đến chừng bằng sở
Nhớ y theo Lão thuyết thi thơ
Chỉnh chừa trong sáng trúc cơ luyện hồn
Lãnh khẩu quyết trần hồng theo khởi
Gần đến kỳ thi nổi quỷ ma
Hồi đầu thì đặng thoát ra
Có duyên Tiên Phật KỲ HOA phen Càn
Cải bỏ ĐẠO sắc tài cũng phế
Quy y nghiêm tập thể hành tu
Tánh nhơn tấn đạo công phu
Thanh nghiêm Phật Thánh trì tu giữ gìnBấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM #229

 

Giữ y từ trong mình Đạo Lễ
Dồi luyện thân hạ mể vô thư
Thông thân nhứt tiễn linh như
Chơn nam chơn nữ muốn tu hành: Hành!

 

Thương nhơn sinh lửa phiền lùa thổi
Tranh luận đời u tối kỳ lôi
Không cứu vãn cuộc đời chung tất
Gởi lời khuyên bớt lần vật chất
Cảnh tương tàn tương sát đáng thương
Ngày tận diệt kẻo khổ liệu đường
Giờ đã hết vì thương trẻ dại
Đắm sa trần chớ biết phen này
Nhìn trước cuộc máy tạo càng ngày
Đây thuốc đoạn [trừ] thế mà con mãi [chần từ]
Đã nhiều lời Mẹ khải đờn kêu
TRUYỀN LẬP HỘI TÀNG LINH kiếm hiệu
DIÊU ĐIỆN CUNG vi diệu huyền vi
BẠCH VÂN đang xem thấu tử nhi
Phù sanh nghiệp con thì lại ham
Nơi bể trần trẻ sẵn phải mang
Mấy nhiêu niên hồng trần khách bạn
Sụp đổ con ơi cảnh tương tàn
Nay Mẹ hé cơ đàng chỉ rõ
Xoay càn khôn chẳng thường đâu đó
Chuyển âm dương Ta rõ tai ương
Đời điên đảo ma tinh chớ tưởng
Sớm học Tiên Thiên đường hóa đặng
Lưỡng thông thân xuất xác thập lôi
Thiên thơ hạ linh quang như hải
Cầu nhứt thử hậu tôn chứng nệ
Đoái chơn thiên linh thể quyện thơ
Thượng thượng phẩm mở ân dương bổ
Sáu cửa mở lớn vô đầu tịnh
Rạch âm dương tạo hóa sơn linh
Ngày tháng lẹ tàng linh biển khổ
Khó đặng ra thiết quách đồng tô
Cưỡng xích đầu nó bổ chỉ tỉnh
Thấy vô thường chẳng kịp biện minh
Tính trở lại ức linh chơn tánh
THƯỢNG LINH TIÊU xét thường nào sánh
Mẫu hưng thi đặng hanh thuyết thơ
Thay cốt mới này tu đặng chớ
Gởi các con kim thơ ngọc lấy
Thông thuộc lòng Mẫu tử lâu phai
Lần gian thế Mẹ đây khúc đoạn
Hồng trần cách học tiên thoàn đặng
Chí vâng lời thoát nạn Tiên Thiên
Hồi nguyên bổn chắc an hồng diên.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #230


Truyền lưu Địa Mẫu ngươn thạnh vị
Hỗn độn sơ khai Mẫu tôn xưng
Ấn tống gia kỉnh truyền ngôn khuyến
Chơn nữ chơn nam hạ đình Kỳ.

Linh Sơn hệ hãn CÔNG [PHU] CỬU CHUYỂN
Ngọc lạc anh nhi xuất THẬP NIÊN
Kim ca ngọc lộ bài tam Mậu
Vô kỳ lục Mậu hoạt kỳ thì.
 
Vân liễu trường sinh liệu đáp thâu
Chơn duyên chơn hảo vạn tận đâu
Thủ điền đạo hướng phong buồng phóng
Khúc bàn Tam Quan thố kết bâu.

Liễu liễu nhất tiễn lại cho thắm
Tất nhãn khí thần thiên khuyết phong
Thay chơn hoài nữ thế gian tại
Bạch diệp liễu bàn đậm tú hồng.

Kim phong HÀ quản lập HOA đài
Hảo KỲ duyên ký trận mở khai
Nhãn quang cước thủ tề tảo tận
Thăng giáng Tiên Thiên đặng tiếp hài.

ÂN THIÊN hữu chúc chờ ức bảy
Mới mở Tiên Cung lộ biết NGÀI
Một chữ thành nguyện nay cơ hé
Thiên Tiên xứ cũ tỏa hương lài.

ĐẠI PHÁP HỒNG ÂN MAI ĐẶNG THÀNH
DI LẠC PHẬT RA CỨU CHÚNG SANH
Nương Nương phổ độ đều đi xuống
Khai khẩu vị đa giáng thế LÀNH.
 
Xuống trần bốn ức tàng linh điển
DI LẠC PHẬT ĐƯƠNG KIM THÂN HIỆN
PHẬT TỔ, QUAN ÂM hội một đường
CỬU DIỆU CHƯ LINH độ thâu nhiên.

Tháng Ba Rằm tiết Tiên Thiên Hội
Tháng Năm trung thiên Long Huê coi
Tháng Tám Rằm Hậu Thiên Long Mẫu
Thiên hạ Mẫu bĩ bất tại nơi.

Duyên Tiên duyên Phật nhãn quang sáng
Luyện khúc chi vân nhất thông thân
Nay đời mạt kiếp một phen khổ
Chư Tiên chư Phật hạ phổ đàng
Từ nay chân yếu thời bước té
Dở chân không nổi thôi dứt mê
Chạy ngay qua biển mịch mờ tối
Trở lại tánh Thiên mới trở về
Lời giảng dạy tùy lai cơ giáng
Người có duyên công quả xá ân.

 
THÁNH CHƠN PHÂN TÁNH CHƠN TÁNH PHÂN
THI VƯƠNG PHÁP LỚN THIÊN MẠNG TÁI
MÃN HẠN VỀ HUY HOÀNG MẪU KHAI.
 
Hoàng Mẫu khóc lụy buồn thế gian
Tạo hóa âm dương độ ngày nay
Chẳng biết bao nhiêu ra biển khổ
Thẳng tới Thiên Tiên lỡ biển khô
Chống ghe đến đó tang điền biến
Chèo ghe chưa vững [có] thể chìm gô
Ở trong dục hải nghe tiếng chuyển
Điện chẳng phải người kêu một tiếng
Dẹp phá sông mê trược uế sạch
Giữ lòng chánh trực quỷ ma kiêng
Điên điên đảo đảo [ngã] qua ngã lại
Trở lửa gió qua coi kêu ai
Đàn khai cơ điển lời giảng dạy
Tánh thiêng nghe nói giáng cơ lai.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #231Tinh trang nhập hạ
Bàng giả túc điền
Như tiền phục hậu
Hồ đấu diên quân
Cơ HƯNG hạ hữu
Hướng tự linh gia
Hạ hạ mạo tùy
Lương đồ thiết kỷ
Thủ ý hữu qui
NHỨT THIÊN nhứt lộ
Lai hộ PHÁP THIÊN
Diệu huyền vạn pháp
Ngoạt ngoạt vô kỳ
DIỆU LÝ ĐÁO THUYẾT
Bất tuyệt bất hà
Xuân Hạ Thu Đông
Chiếu đồng hậu thế
ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG
THIÊN-VẠN VẠN-THIÊN
Lữ hiền chi sự
HÀ cư lộ Tây
Trực Đài đáo chỉ
Kim vĩ nhựt lâm
Du tầm phước hữu
Hướng tự vương an
Lậu thân kim chịu
Phản chiếu như HÀ
THIÊN HOA ĐẠI PHÁP.
 
Thiên thời địa lợi
Tiến tới Đại Đồng
Trần hồng lập tại
Nam trai nữ gái
Đông Tây Nam Bắc
Hòa trạch âm dương
Rõ tường thời cấp [nhanh lên]
Sương tuyết nắng mưa
Đúng giờ nóng lạnh
Ngũ Hành Cửu Phẩm
Quan Âm chuyển rày
Mẫu bày sắp tiếp
Nam Việt non sông
ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT
CHÍNH THẤT VIỆT NAM
Khắp năm châu trổ
Đáo lộ Thánh Tiên
Đức duyên tài đạo
Ngôi giáo hiện tiền
Thiên Tiên ứng hiện
Nhủ truyền kỳ nhứt
Cảnh Phật diệu huyền
Thiêng liêng khởi lậu
Phụng tấu Kim Trì
Người vì phàm hữu
Gìn giữ Đông HÀ
Nở hoa trí tuệ
Linh huệ ắt thông
Hướng Đông CHẤN ĐẾ
Kỳ thể hiện sinh
Thiên Long hiệp tình
Tài minh thể hiện
Lịnh tiễn phụng ngân
Bố ban khai ý
Từ bi chơn như
Vui từ hạnh đạo.
 
Hồi trống điểm đức tài lồ lộ
Ánh thiên quang Lão bố tầng cao
Chủ trì khai mở địa sau
Đông Nam Chu Đế quang hào ánh Thiên
Nền Khôn Đế CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
Danh HUYỀN THIÊN chủ thủ lai khi
NAY MAI SẼ TƯỜNG VIỆC CHI
TRONG NGOÀI THẤY BIẾT LỊNH KỲ VÔ TRANH
Mao kỳ đón NGỌC HOÀNG VÔ THƯỢNG
Ban hồi kỳ lịnh hướng điển linh
Đúng giờ đúng khắc y minh
Thông đường mở cõi Oai Thinh đăng kỳ
Tám hướng khai y chỉ Oai Thinh
Thiên cơ chuyển chơn tình hấp thụ
Muôn vạn con thuyền trường không hư
Neo lui tới chơn tử cố lên!
 
Thiểm điển thăng thiên chở hư vô
Đáo đáo hạ gian giả tiết lồ
Hữu ngạn di xuân thao NGỌC chuẩn
Tuất tiết niên HOÀNG tỏa Bắc hồ.Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #232

 

ÂN MAY SANH CHÚNG DI LẠC PHẬT
TƯƠNG HUYỀN GIAN THẾ THUYẾT CƠ MẬT
Chi hữu chi văn đàn một tiếng
Tiên Phật hạ đàng thế phàm bình
Thâu chi mạng hạn đề DI LẠC
Khoán từ môn lịnh thủ bắt xa
Chung tọa thị màn ba hé thật
Cứu nhân sinh đào cúc hồng ca
Phàm xuống thế LẠC ta DI hữu
Đáo tiền môn vạn cứu sinh linh
Đương công ẩu lai đình lộ NGỌC
Đặng khiết hài gắng phúc ngày nay
DI tạ hữu DI ĐÀ chi hữu
Xuất thế trần tạo bước môn đài
Vi nhân vi Đạo bất di nhân
Chơn chơn hữu bất kiết thiên tài
Ngạo tục vinh thi đề tố hoạt
Đáo Tây Kỳ [Cali] ngạn khiết lời ca
Tây môn viên hạ đằng khải khúc
Tiết lộ trần hữu phúc muôn dân
Phiêu phiêu đàn phím CÀN CUNG lộ
Xuân Tuất niên thay chí cùng lo
Đoạn thiết HOÀNG khai tề nhứt thống
PHẬT ĐƯƠNG HỒNG TRẦN GIẢI THOÁT LINH
Nhân sinh đồng chung đồng tạo nghiệp
DI LẠC PHẬT VƯƠNG TỎA ÁNH HÀO
Nhạn khí phong điền chiêu tầm lễ
Chịu ánh vương quang thệ xuất kỳ
KIỀN KIỀN TAM THỂ ĐÀI THIÊN CHỦ
LẠC LẠC THÀNH THÂU PHÁT ĐẠI ÂN.

 
 

 Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #233

 
"Tuất niên lo hiệp mối giềng thuận an

Ta đây cơ chúng ban tất cả

Bền chí tu nhất dạ hiệp lo

Thiên Tòa tạo dựng ban cho

Con đường chơn lý đồng lo đạo mầu.

Nay Lạc Lão chí … chí nguyện

Mở huyền cơ vận chuyển phân minh
Lo hậu thế nhân tình cuộc biến
Gánh đạo đồng lời tiếng đạo tu

Lão dõi theo bước đời nhân hữu

Vạc trăng soi khuyên nhũ cánh đời

Cánh thuyền chỉ một người ơi

Gấm hoa bể ái khổ đời người tu

Quân trượng phu nay tu đào ảo

Chểnh cơ mình khảo đảo lắm phen

Lão đi con ở bon chen

Rõ ràng tu thật nhóm nhen bao ngày

Hoa xinh giấc mộng đài nhiều giá

Lão chèo miệng gọi hoài con ơi

Mượn hình hài năng nổi trôi

Đường tu hành giả bồi hồi xót xa

Thời gian ngắn hạn qua cuộc biến

Mở ngỏ khai lời tiếng đạo tu

Đây mang gánh đạo vân du

Ngọc châu sáng mãi thiên thu mái chèo.

Tự tánh Di Đà truyền cơ  đạo

Bồ đề phủ bóng độ ân cao

Vọng tiếng vang vang Đất Việt bàn

Xuống thế giúp đời chẳng núng nao.

Mấy dòng thi ca thí cho hiền

[hiền = nói Lão Ông Tuấn Đạo]
Lão Thiên ban nét kẻ vào tay

Vài lời cẩn ký cuộc này

Đợi thời nguyện kết sum vầy sắp xây. 

Huyền kim Ngọc xuất Nam Phương

[Huyền = Huyền Thiên; Ngọc = Ngọc Đế; kim = ngày nay]
Thần giao biết rõ cắt đoạn trường

Ân thâm lời Lão tu đường chọn

Ngày lành cam chịu nổi nhớ thương.

Nay Lão Tu Bồ Đề gieo giống

Bỏ giống sâu cầu vọng tình chung

Tay chèo lướt tới Thiềm Cung

Mây xanh nhành quế chung cùng sĩ tài.

Những năm tháng ẩn thời soạn giả

Vở kịch nhiều tất cả kệ Thiên

Ngày nay Lão thuyết pháp truyền

Đạo đời đâu đạo nhũ khuyên nhân loài.”

 

PHÁP ÂM #234

“Vô vi đạo lý chơn Bát Chánh

Rải khắp nơi châu thạnh Huyền Minh
[Huyền Minh là một hiệu của Huyền Thiên]

Một đời một đạo giữ gìn

Giữ lòng sắc đá phận mình mới an

Nay Lão đem đạo vàng phân rõ

Đệ huynh đây đó gần xa

Giống xưa thì chọn lập tòa

Lão đây vì đạo Thích Ca ân từ

Trần tình vậy khó tu còn đắm

Hổ bướm ong cũng lắm đỏ thân

Nặng lòng đeo đắm cảnh trần

Khuyên cùng bổn đạo bỏ lần thạnh …

Cửa thiền mở mọi nơi kề rửa

Thiện hành tu mỗi bửa khá mau

Ba hồi trống giục còn đâu

Trời chiều rối loạn năm châu kêu trời.

Chi hữu túc đàn khai báo mệnh

Chúng nhân sanh tu tỉnh thời nay

Duyên hữu phúc đồng lai tiên cảnh

Tạo phúc đồng nhơn ảnh điền khai.

Chi mạc tư hảo

Phúc Lão tiên cơ

Thuận nhờ chí thiết

Thọn kỷ Nhiên Đăng

Tục nhàn chí thiết

Giả thiết Lão ban

Muôn ngàn thiên lý

Tục kỷ nhân sanh

Rõ rành tiết mục

Hoàn tục chở ngay

Tiên bài Lão viết

Chung tuyệt khứ lai

Thất tài nhủ liệt

Tu tiết tầm như

Mong từ khai đáo

Chiết hảo anh nhi

Lượng kỳ phủ song

Trần hồng đảo lộn

Kiếp hồn chia khai

Tuất lai kỳ hoán

Đăng Hoàng thiêng liêng.”

 

 

PHÁP ÂM #235

“Thiên Thiên Đạo chỉ bồn chu tất

Tỏa ngút ngàn thiện bật công năng

Xuân lai kiết hạ cào tất dĩ

Hồng hồng lộ tiết thiện chí minh

Thiên Chơn ngẫu đoạn kỳ nghi ngẩn

Xuân thận nghi tốc bực y khai

Kim thâu vạn quốc kỳ đáo mệnh

Chi xuất chi danh thoáng phù sinh.

Nghe lời Lão chỉnh tề thân đạo

Giáo ngộ tu tầm đạo Lão chờ

Những lời Lão nói thiên thơ

Đời cùng tận thế bơ vơ chẳng còn

Tiên bang hội cung son soi xét

Lão ngày nay khuyên hết chúng sanh

Hết lòng hết dạ tu hành

Kỳ ba tỉnh ngộ phước lành Phật soi

Đời lập Đức người ơi yên dựng

Sống trần miền lửng thửng khổ đau

Mau tìm ánh sáng đạo mầu

Quy y cho xứng lời sầu nữ nam

Linh quang chiếu tỏa ngàn phương hướng

Lời Lão đây thương tưởng bá gia

Tiên Bang Hội chờ phong tỏa

Liệt tiền chung thẩm đó cán …

Thủ nhỉ phân đồng tòa chí lịnh

Tháng cơ bàn chỉ mệnh nguy cơ

Động đào tiên hưởng điều xuất trận

Thế nhân gian lửng đửng gần xa

Tu mật thất then đà hấp thụ

Thoáng công hầu lược tiễn nhi khai

Binh chi ngại khúc đề cao bảng

Lộng gió mây khúc ngạn sông Ngân

Chi lư ngã ngũ tần thiết giả

Tống minh thâu niệt khả chữ đề

Khai trong lịnh mọi bề yên nhã

Phước chi lai vật nã ngó thâu

Đoạn đoạn tấu kỳ bầu khôn nhạn

Én bay về liệng bản công chi

Lương khả từ biên ải xuất kỳ

Hồng di hộ liên kỳ tỏa tống

Khai đao binh từng ngọc chiếu quang

Thuyền vi diệu trăm ngàn tử tiết

Lai thời dựng tuất ngàn sinh luận

Tiết tiết thăng thiên tỏa bô miền

Từ khúc đoạn minh quân triều hạ

Khải từng cơn du ngoạn khắp nơi

Tòng như hữu liên từ sở tề.”

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ngày 17 tháng 10 năm 2018

 PHÁP ÂM #236

“Hậu xứ cơ phen chào đời hỉ

Chiếu mạng Lạc viên chăng chuẩn bị

Tân chuyển khai cơ Lạc Quốc Hồng

Góc trời chín bệ mở từ bi.

Màn viên Kim đẳng Hưng cột chứa

Đột phá bức màn lớp đổi xưa

Cờ xoay nguồn sáng cột chắc ý

Giáo xuất Tây trào Thuấn Nghiêu chưa.

Danh đồng đoái cuộc án chi mắt

Đạo nghĩa phận thân chỗ sai lập

Động Hà một cửa khai một cửa

Ngũ hiệp thẩm xa xây đổi mạch.

Khai mở Đạo Hoàng Đại Pháp Thiên

Cầm huệ sắc nhãn tai nghe tiếng

Ta giáng tinh nghiêm thứ năm văn

Tiên Thiên Đại Đạo giới xây Huyền.

Không duyên Tiên Phật thời khó đặng

Ngay thẳng y nhiên lẹ phải chăng

Ngộ đạo làm vui Cha, Hoàng Mẫu

Mấy lượt sóng tan thấy chúng tan

Tuế tăng tăng tuế tuế tăng tuế

Hà trường nhựt hữu phi hoàng thế

Kết cánh Phụng Rồng dậm về thành

Minh Thiên chiếu thành gia bách tể.

Trời đất bao la phân hai khí

Tam hướng Kiền Khôn võ trụ trì

Bát Quái Thiên Tiên cơ mầu biến

Đúng giờ mãn nguyệt trúc cơ thì.

Ánh Đế Minh Quân ra sức hiện

Hạp thời phong thổ Hoàng thành chiến

Đại Cường Quốc Đế Quân tùng xuất

Cổ chí cung thành đại phi thiên.

Hoàng bổn hườn nguyên thiên hệ bậc

Hiện Thông hóa chủ lãnh Thiên bất

Hóa tử chánh đạo muôn rộng lớn

Ẩn hiệu xuân hòa chánh đạo Phật.

Truyền tuyên Đại Thánh ngoại biến giỏi

Trừ ma diệt quỷ Lão Tôn thời

Bao nhiêu bướm máu trừ tà mỵ

Thiên quang phép xả đánh tơi bời.

Bàn đào đại hội đang chờ chí

Lo luyện tâm tu để vào thi

Được hai ức về …

.. . ngỏ mai kịp thí.

Tam Thánh Phật Cửu diệu hoằng thấy

Chín hai ức tàng chẳng đặng may

Thôi thúc Mẹ tàng xin chi cứu

Chớ trể kỳ ngươn ba khó toại.

Lập lại công bổn ức linh căn

Khai phổ độ thế gian trần thế

Lịnh cho cửu nhị chỉnh tề

Mau mau phản bổn trở về thế giái.

Mấy món báu trí hay tài giỏi

Giả khó phân bờ cõi bổ vây

Muôn trùng người thế lập bày

Mê hồn chẳng chịu nghe rày Lão phân

Chí cực nhọc đặng thành mà luyện

Lão Sư tôi Cửu Điện Vô Thiên

Cửu xuyên hoành lý chơn truyền

Khuyên người chào Đạo Thần Tiên thiên đường

Chủ Lão Nhơn Thiên Thượng thất bửu

Truyền khẩu khuyết công đủ tám trăm

Duyên tiên kỳ hội ráng tầm

Chỉ dạy Đại Đạo qui tâm đặng thành.

Vạn thiện nan xa bành nghiệp hải

Ghe từ thoàn Lão lái thẳng về

Như người tu đặng thoát mê

Chủ Lão bửu tọa dâng đề Liên Hoa

Nhân ngã xả tại ngoại phương

Niên vận Lão thượng phùng lương

Cập thới trung lưu đương thủ

Thận giới bồ từ diệp lạc

Phi trọng lưỡng các cao hạ

Quân Thiên du giả bảo cùng an

Tất chi dã luận tất chi dã

Mệnh đề khai Lão lực thông thiên

Tri nhân tri bộ đàn khiêu ngộ

Tốc như kim tố Huỳnh Thiên

Động chi đề túc hạ cao lư

Phúc chi giả mệnh tòng chi dã

Khiếu năng từ đồng khả như nhiên

Khai đề xuất đạo bố chi nên

Xuất xuất nghi tâm hòa chi bộ

Ngoạn tú đề thật thư đồ hoan

Chiếu chiếu quang quang Hồng tỏa rạng

Tháo thân đề dĩ mệnh quan.”

 
 

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Cuộc hội ngộ và đối thoại tầm xa giữa chị Diệu Hương và Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền.   


PHÁP ÂM 237

"[tiếng thiêng]
Danh chi xuôi ngược khổ xác thân

Hương lạ than bao bởi khó khăn

Tự lập giương cao đời cõi tạm

Hòa lý chánh tâm thống trường xuân.
[tiếng thiêng]

Ân hảo chi tiên trọng chi tiên

Hàng hàng vân cát quyết Thiên

Kim giai thâm kiến quá đột ngột

Nhơn lực lực nhơn tự chú riêng
[tiếng thiêng]

Vô nhơn vô hạ tứ không lộ

Ngật bất thập ngoại chơn danh cổ

Tướng tâm tâm tướng tỏa tại trường

Tiếp cú hiệp giả thương
[tiếng thiêng]

Liễu tâm vô vấn muôn hai trượng

Bất liệu bất báo tướng ân thượng

Như ý ý như Đại Từ Ân

Điển lậu Liễu gìn thị thểHoàng
[tiếng thiêng]

Tây Đông Nam Bắc thuyền đường tự

Cử đăng cáo sự nào mạc thử

Hồ hải hà giang Thiên hiệp điển

Thuyền tử Tây Nam bổn thị dư
[tiếng thiêng]

Nhiên hạ tốc lạng bảo bình an

Thượng chỉ chi Thiên từ Hà vạn

Tốc Liễu đoạn tuần kim hữu xuất

Huỳnh kim Quốc vị thứ lang

Tam xuân chí đạo Quốc tu cầu

Dạ túc phế thượng toan báu châu

Mộc hành chơn hoạt tại thế ngã

Giao tính vị trường xuân tự đâu

Người Phật tánh tu hành ra sức

Đạo giữ y dồi luyện công hình

Tổ Di Đà thâu xuất chơn tâm

Ba La Mật đăng tiên Hoàng lực

Lập Chủ Nhơn vì chúng hạ phàm

Niên niên Lão nội rừng phong thẩm

Mật mật kỳ ban tiếng Thần Vương

Tam tự xứ Lạc mõi ngoạt tam.
[tiếng thiêng]

Tin dựng cầu động do tác ý

Bất như tức sự mang mang thủy

Huê khai phong tại tánh thành sanh

Ngũ thổ mạc chủ biên lai nhỉ

Châu bửu ngọc bốn phương trời trọng

Tạo Hóa Thiên Quân lậm Hoàng Ân

Tranh thêu ngôn tự điển Hoàng

Sanh Thiên sanh Địa tương đàng bạch chi

Đạo Huyền vũ trụ khả đề khang

Huyền diệu chơn chơn bất hạ phàm

Đại hội bàn đào vạn thiên hóa

Hởi ánh long châu tỏa diệu âm

Địa Mẫu kinh khả thành

Ngươn dĩ thạnh đời Thượng

Sẽ an hưởng thái bình

Phổ phỏng kinh Địa Mẫu

Ngũ bất thâu chúng nhơn

Vạn linh nhơn biết tỉnh

Dứt lai vận tử thiên

Ngộ kỳ kim thiên mạng

Biết hòa căn bảo khương

Cho nhơn trường bất bảo

Chớ việc nào mà nghe

Tâm của Lão luôn biết

Lời Lão tiếp biển danh

Trẻ nêu danh trẻ ngọc

Người nào giác ngộ được

Lão thao lược chẳng sai

Chẳng hề thấy người nào

Hoặc nhà nào cung kính

Tiên bích tiên nhân trị toàn dân

Vi hữu hữu vi toan tích ngạn trường

Hoàng vô tích tuyệt chung tao ngộ

Bất dạ kha từ đáo chung lai
[tiếng thiêng]

Thiên khai địa mở Càn Khôn tạo

Ngũ Đế Tam Hoàng tài hảo duyên

Chuyển kiếp TiênRồng Hồng Lạc giống

Lạc Long Quân mở cõi thông đường

Mẹ Âu Cơ tình thương phụng trổi

Phụng Rồng Tiên Đại Đồng tiến tới

Vua Hùng Vương thiên thời xây dựng

Đạo đức duyên đáo lại tựu chung

Màn hạ buổi anh hùng tuy chất

Thiên tài cao thiên lớn mật

Nay mai rõ Tiên Phật Thánh Thần

Ngài Ngọc Đế hiện màn công án

Chấn Càn Ly Khảm lần Đoài Tây

Chờ hồi trống Phổ Đà sơn hải 

Cảnh sắp bày thường phải cho tròn

Quan Âm Nam Hải ẩn hiện trong

Bạch hạc vô thinh chọn nẻo đường

Vô vi tướng ngôi cao Thiên Thượng

Phụng kề Lân điêu lượn muôn phương

Một bầu nhiệt huyết căn kiếp cội

Ngô Chơn Tử chi lời cơ quyết

Hạnh đại hành Đạo Đức hòa hiệp

Tam chữ vàng thật tuyệt chặc vinh

Chứng môn để giữ trăm phương linh

Phật rọi tâm sáng rằm tên tuổi

Vô hủ màn lấy câu đạo hải

Phải cố lên kịp hội tam ngươn

Thông ngũ tạng lục hòa khí thể

Nửa vầng trăng nhòa lệ thầm than

Thôi nhứt hậu biết đường tường an

Bốn Kim Cang hào quang chứng ngự

Tam hướng khai cảnh chiều tứ chủ

Tiến hóa nền giải cứu quan xâm

Nhứt độ hết thế giới Đại Đồng

Khai Hồng Lạc trổ bông cơ chiếu

Đài Quan Âm giải hết oan chiêu

Lui thuyền lướt về chiều Đồng Lạc

Cảnh Long Hoa Mẫu Hoàng cỡi hạc

Muôn diệu huyền cảnh rực chí mầu

Kim Hoàng Mẫu vô ảnh lộng lầu

Cung cao thưởng đê đầu cầu trợ

Chín tầng trời lồng lộng chiếu thơ

Mười phương Phật trải bờ chuyển hóa.
[tiếng thiêng]"


 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 642)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1018)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1350)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1555)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3063)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3553)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2982)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2866)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2492)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2609)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2416)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2765)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2944)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3298)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4456)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4815)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4286)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4230)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4406)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4759)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4493)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6424)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.