DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT.

08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 7317)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
7/10/2018
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 220

 

… Lạc QUỐC Hồng

GỐC TRỜI chín bệ mở Từ Bi.

 

Màn viên KIM đóng THÂN cột chứa

Đột phá bức màn lớp đổi chưa

Cờ xoay nguồn sáng cột chắc ý

Dạo xuất TÂY TRÀO Thuấn Nghiêu chưa.

 

Triển khai THIÊN Ý cơ dinh Hớn

TAM GIÁO NGỌC TÒA chiếu ánh dương

HUYỀN CƠ thay đổi điều quy học

CHÁNH PHÁP Xuân sang mở lối đường.

 

Qui Phụng Long Lân chờ triều QUỐC

Đông Bắc Tây Nam mau kíp lượt.

Sứ mạng QUỐC Triều [nhiêu] khê dãi dầu

Liên Hoa đổi cuộc Triều Ca bước.

 

Phương xa sắc thể nào qui ngẫu

Thay đổi thân hình đón nhận thâu

Nghịch thay vị trí ngồi tạm [khoảnh] khắc

Tai rào luật xử liệu khó bâu.

 

Danh đồng đối cuộc án chi mách

Đạo nghĩa phận thân chỗ sai lạch

Động HÀ một NGỰA khai một cửa

Ngũ hiệp thẩm xa xoay đổi mạch.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #221

 

Nương giáp mở lời khai ngọn sóng

Dinh tự khai HOA khéo léo RỒNG

Khiến mạng điển truy thòng trần phủ

Ra QUỐC độ tay sức ĐẠI ĐỒNG.

 

Chúng sinh dần chịu bao ly tử

Luận hội nhiều tiếp thệ xác nhân

Quân thần phụ tử tôi trung cận

Linh điển NGÀI xoay mở lối TỪ.

 

Chậm bước ĐẠI ĐỒNG khéo lòng thân

PHẬT mở cửa then phụ hết dần

Phước phần gởi sớm QUÂN lệnh mở

HỘI LONG giếng đào trọng kỳ phân.

 

Căn duyên định thấu HỘI LONG đó

Ba mặt CỔ DƯƠNG định hướng dò

Bổn QUỐC thùng [trống âm] phiên thông đạo lý

Lộ Trạng [Trình] tam ban bước vào lò.

 

Tuyết trời lộng gió chào đón quý

TAM GIÁO TÒA CHƯƠNG nghị đúng kỳ

Liên Hoa Thượng Phẩm công ban thưởng

Thiện tiếng sơn khê vững nguyên y.

 

Trống lịnh THIÊN OAI Càn Khôn chưởng

Đảm cuộc muôn phương nan lộc nhơn

TÂY TRÀO tuồng giải gìn hạnh thiện

Có tài lập đức thiếu Trung Ương.

 

NHỊ [THIÊN] đệ long xa kim hoài chuyển

Sắc chỉ đồng tương phong tỏa điền

Trống thúc mật kỳ đầu non cú [câu]

Tiếng sáo vu vi tới Hoa Liên.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #222

 

Vô hình cõi tục âm sâu trụ

Chuẩn đài nguyệt kiến quy môn tứ

Bước lực Trời Âu [Hoa Kỳ] ĐỨC nhiệm mầu

Long kỳ khai mở sức dạ TỪ.

 

Đến giờ chấm dứt lời chúc hậu

QUỐC chào CÔNG phước đến ngàn lâu

Hư vô khai khai vô tự lý

THIÊN LÝ THIÊN OAI kim QUỐC châu.

 

Ban mai thần lực THIÊN lộ chữ

KIM nhiên HƯNG hạo chuyển luyện thư

Tứ vị sanh vi tường minh báo

Âu ca thân khiến tầm bờ dư.

 

Tiền đồ tái tạo non sông hảo

Quyết giữ Lạc Hồng vươn chí cao

Lèo lái BỔN THIỆN SIÊU NHIÊN TÁNH

Tai kiếp năng ân lớp lang trào.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #223

 

Cao kiến tâm linh long kỳ cảnh

Niên Canh [Tí] quán triệt đào bới nhanh

Oai linh TRI PHỦ ngoài khó tránh

Trên mở HƯNG yên phúc tươi lành.

 

Giữ chặt KIM LƯ lời THIÊN cũ

HẬU THIÊN [THIÊN HẬU] truyền chở tam lục [36] khứ

Cửu Diệu lực chuyên đại phát úy

Mạc định HUYỀN CUNG THIÊN biến chừ.

 

[Kim Lư = pháp khí của Nhị Nương Diêu Cung. Lời Thiên cũ = Lời của ông Thiên xưa tức lời của Ngôi Hai trào một Ngô Minh Chiêu. Đức Ngô Ngôi Hai khi còn tại thế từng làm quan Tri Phủ Hà Tiên.]

 

THIÊN GIANG [HÀ] chi ngã NGÔ long kỷ

Tàng hình ẩn dạng hữu lai phi

Hiệp nhãn lục tân thời đâu mất

Thiên địa thần giai giảng dực chi.

 

Tiêu thiên ngoại vĩnh khôi trần hiện

Danh tánh địa không hư khai chuyển

Vô bất thiên vạn lục bá thời

Phang vị hỗn độn tập nhị niên.

 

Khứu khứu đa TỬ HOÀNG nhiên thới

Lạc lạc vô Chơn Tử trùng ngơi

Vạn cổ xuất thế tọa tại đỉnh

Danh chi thoại bất kề chín mơi.

 

Mạng đường truyền NHỊ [THIÊN] thân yên lịnh

Tôn vạn HOÀNG ÂN kỳ màn chính

Đại kết đại nhơn đại trường sanh

Kết thành bửu điện vạn danh minh.

 

Phong Liên Hoa sắc Trung Ương cảnh

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG lưu truyền danh

Muôn vạn kiếp dưỡng nhơn sanh cõi

TỐI CAO hoằng hóa trải lòng lành.

 

Chín phẩm sen vàng chờ thạnh thới

Chúc điển trùng lai bốn bể nơi

Nhứt THIÊN nhứt địa MINH phi đáo

Vô nhứt vô phong tế tế ngôi.

 

Nan truyền ký lược bất chia tháo

Một mai cưỡng khứng chi kính bảo

Bộ hầu QUÂN Ý duyên tùng Ý

CHIÊU mọi kim HOÀNG NGỌC gốc CAO.

 

Bận vở pháp khôi DIÊU dung chỉ

Nhi thiện cơ tâm QUỐC bảo kỳ

Noi gương KHỔNG THÁNH trì ngũ bá

Hẹn ngày mai hoa nở Liên Trì.

 

Đàn HUYỀN NỮ đăng minh tiếp ngạ

Sai nguyệt hoa đáo ngoạn dung hòa

Lui Già tới canh thâu dứt cổ [trống]

Đất sen mùi cao mọc Liên Hoa.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #224

 

Không thị LIỄU [HẠNH] không không LIỄU thị

Hựu Phụ tông nghi võ lượng nghi

LIỄU nội thái bình đa đô chí

Bát tiết càn khâu lão vô kỳ.

 

LIỄU thanh bạch chỉ tiên trúc kỷ

NHI thiện năng hoa bộ đáo kỳ

Tân QUỐC báo HOÀNG MINH đăng chủ

Giải nét tuồng hay sắp vở [tuồng] thi.

 

Tam kỳ lục thất hồi khai QUỐC

Tụ ảnh bước ra tròn ĐẠO NHƠN

Long môn từ rạng Châu Thiên bước

HÀ Đông gió thổi tuyết Thất Sơn

Trăng lên áo mão tưa tha thướt

Diện kiếp phù sinh cảnh mai sơn

Đồng diễn hòa giai QUÂN hạnh phước

Thong thả thân mình trải từng cơn

Nhứt nhứt cảnh đa tôi hiền lược

Thuyền lướt đăng trình gió từng cơn

Trăng tròn lúc khuyết mau tiến bước

Xuống thế lạc an hương tỏa thơm

Giáp vòng không quyết đồng sau trước

Do đẹp trời dạng bóng KIM chơn

Chuẩn ni cửa sáng mai tóc lược.

 

Cỏ xanh xanh phải chờ ba dặm

Cát cảnh đài thâm thẩm chơi vơi

Vô Hình xuống ý cảnh đời

Thử xem cho rõ phận đời về khuya

Vang tiếng phận dung kia trần tục

Giữ tam đồng chuyển thúc bụi hồng

TAM THANH NGỰ TUYỂN xoay vòng

KIM lai QUỐC hội trải lòng thuần ân.

 

Phong hòa vũ nhật tân hồi ký

Thuyền lái ra NGƯƠN THỦY trở vô

Giáo thân quy tụ lập bô

Thiên Trì khải tấu xứ mô ức hồi.

 

Bản kỳ phúc cổ ngôi đài lạnh

THIÊN chúc Tây bình chánh ngợi khen

Cảnh chim thiên cửa phong chen

Nhìn đàn lượng cánh khúc duyên bách tùng.

 

Tây Môn Ngọ trùng trùng HOÀNG khải

Đông Độ sang khí khái can qua

Viên dung sắp cuộc HOÀNG HÀ

Tây Cung ngàn dặm gốc tòa đồng sơn.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #225

 

THIÊN NHAI LÃO CHỦ HỒNG Tây lộ

Càn Khôn quẻ Bát di Tây thổ

CAO hữu lộ BÀN LÃO MINH QUÂN

Vận hảo môn đề TỔ LÃO VÔ [CỰC].

 

Sắp tuyệt bất kỳ không bất không

CHỦ LÃO vọng tướng hộ chúng hồng

Châu tiền tứ lộ quân đa dĩ

Tam chiết bàn phục đáo khắp đồng.

 

Ân quý cát NGỌC y chấp kỷ

HỒNG LÃO THIÊN chiếu phá mật kỳ

ĐƯƠNG QUÂN tái giả VÔ CỰC giảng

Lão THÁNH ngang bình QUÂN nguyên y.

 

Khai cơ linh hiển ĐẠI ĐẠO ban

Phi lãng phi VƯƠNG PHÁP THIÊN HOÀNG

Chở động Long Huê Lão Lão khứ

Lam Sơn Ngũ Nhạc điểm tượng phân.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #226

 

LỮ TỔ quy vị phong cổ tự

Ngộ đạo CHƠN NHƠN nghĩa cả từ

Bồng Cung xuống thế giai nhơn Lão

Ba muôn thế giái lập môn dư.

 

Ai chơn giả đặng thành nghe Lão

Năm con ma [ngũ ấm] hóa tưởng dục cao

Đi lạc nữa bị lầm đó a

LÃO HỒNG bay đến cứu đặng sao?
 

Đôi ba phen trở về Điện Ngọc

Tâu NGỌC HOÀNG MINH lọc thứ tha

Từ bi xá cho tội bá gia

Nhiều người mê chẳng qua danh lợi

Chẳng biết [chịu] khó khai hồn ngục nơi

Lão khuyên quá người đời biển khổ

Thượng Phẩm Cung rạch mở HỒNG CƠ

Coi ai kêu nghe nói thành thơ

Người vào Đạo chớ lơ việc Đạo

Hạn mãn [chẳng phải] về quy vị đó sao?

Lão chỉ THIÊN ĐẠI ĐẠO chí tu

Ra nước mắt khuyên người luyện thử

Lão nói rằng môn tự Từ Bi

Ngộ đạo sớm trọng tu định ý

Tới tiến cung vui hỉ Thần Tiên

LÃO QUÂN đến SÔNG HÀ CỬU LIÊN

Đây mấy chữ PHẬT nhiên động tịnh

Ai muốn học thành công khắc ĐỊNH

Tu luyện tâm học TỊNH CÔNG PHU

Trống [rỗng] trong bụng thế tình đừng giữ

Sự khó [tới] đâu BI TỬ [cũng] lần qua

Có duyên Tiên kỳ HỘI LONG HOA

Rồi cởi áo tục [PHẬT] ĐÀ trở gót

Có ao sen chim ca thánh hót

Đến chào mừng căn lọt Cung Tiên

Người ngay thẳng Lão Tiên vận chuyển

Thánh với Thần hộ luyện công phu

Ai sân si gian xảo [phải] tiếp thu

Lời Lão nói ngục tù độc dữ

Phải làm sao ngồi lại chỗ cũ

MỞ KHIẾU thông nhứt tự ĐIỀN MÔN

Vạn thiện nan chúng tàng [linh] hỗn độn

Lão nói rằng theo trong y nhớ

Trong điều quy hứa chẳng dám ngơi

Thâu để đó văn thơ phải giữ

Rằng nghiệt hải thập ác cao dư

Mùi trần khấu khư khư phá hại

Lão dặn rằng thấy ma chớ lại [gần]

Phải chạm chừ ngồi lại nguyên y

MUỐN TU [trước] tiên phải nguyện GIỚI QUY

NĂM GIỚI LUẬT văn y đề luận

Tập nhị Đạo hư vô tứ trận

LÃO HỒNG sanh thọ lãnh khảo trần

Khởi theo việc khẩu khuyết Lão chung

Trong ý niệm muôn trùng Lão biết

PHÁT NGUYỆN làm giữ y nhơn thiệt

CHẲNG SÁT SANH HẠI VẬT tánh ngang

KHÔNG TRỘM CƯỚP nghĩa tình thật chơn

Phải chắc thiệt tánh chơn tấn đạo

Vâng lãnh quy giới rồi không [kiêu] ngạo

Đắc giữ gìn lời Lão kệ quy

LIÊN HOA BỬU Thiên Đường rán chí

CHƠN LÃO chuyển Ngọc Trì chiếu phản

Đảnh Tam Hoa Tiên Tử linh quang

CHƠN HỒNG LÃO thăng đàn cung tọa

Hương đăng thiên thời sanh phương tỏa

Nguyện quyển minh tư phước lộ vô

QUÂN HỒNG LÃO thiện nhơn thiện chúng

Vịnh bất thiên Đông Hạ liệm chờ.

 

Ân thiên vạn tích giờ bệnh chuyển

Lục Thập Hoa [Giáp] hiện thiện như nhiên

Canh [Tí] Tân [Sửu] Đinh Giáp Thiên Can Địa [Chi]

Đại lực thần thông HUYỀN diệu THIÊN.

 

Thượng tầng hoá liên liên viên viễn

VÔ CỰC sanh thần hóa vạn THIÊN

Cõi trời đất Thiên Thai thành hóa

Phiêu phiêu thế tuyết rơi hồ chuyển.

 

Hoạt hoạt thời nhứt thiểm thông hòa

Chi thiết lạc VÔ NHỨT tạo ra

Tiên Hiền Thánh khí chơn chi hiển

Ôi tài năng tề tảo bình ca

THIÊN NHAN THÁNH lập công điều hiển

PHẬT HÓA THÂN ẩn hiệu xưng đa

Vào trận lịnh có phép ban Thiên

Bước vào đó luân hồi tiếc giả.

 

Bấm Vào Để Nghe

PHÁP ÂM #227

 

THIÊN CUNG NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ MINH

THIÊN HẠ THƯỢNG THIÊN NHỨT NHỨT TIN

THIÊN THƯỢNG HỮU BIẾN TRUYỀN PHỔ LÝ

THIÊN THỌ HƯƠNG ĐĂNG RẢI THÀNH DINH.


Tự kiên hữu tưởng tư tả ý

Ngàn hàng cạy cú THIÊN chiếu hỉ

Hiển hiện quyết PHÁP THIÊN thắng hiện

BÍCH HUYỀN HOÀNG ĐẠI hạ tuyền [xuống thế] kỳ.

 

BA CỬA muốn ra khó chi nào

THẦN KHÍ CHỖ HUYỆT phải biết [làm] sao

MỞ KHÓA CHỜ CỬA đường vô thượng

Chậm bước luân hồi khổ biết bao.

 

BA NỀN HIỆP LẠI chung một phương

HOA thấy KỲ THIÊN vọng một đường

PHẢN CHIẾU khe cửa TRĂNG NGÓ THẤY

Hiệp lại một đường tái khung thương.xong

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1667)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.