DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT.

08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 6740)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
7/10/2018
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 220

 

… Lạc QUỐC Hồng

GỐC TRỜI chín bệ mở Từ Bi.

 

Màn viên KIM đóng THÂN cột chứa

Đột phá bức màn lớp đổi chưa

Cờ xoay nguồn sáng cột chắc ý

Dạo xuất TÂY TRÀO Thuấn Nghiêu chưa.

 

Triển khai THIÊN Ý cơ dinh Hớn

TAM GIÁO NGỌC TÒA chiếu ánh dương

HUYỀN CƠ thay đổi điều quy học

CHÁNH PHÁP Xuân sang mở lối đường.

 

Qui Phụng Long Lân chờ triều QUỐC

Đông Bắc Tây Nam mau kíp lượt.

Sứ mạng QUỐC Triều [nhiêu] khê dãi dầu

Liên Hoa đổi cuộc Triều Ca bước.

 

Phương xa sắc thể nào qui ngẫu

Thay đổi thân hình đón nhận thâu

Nghịch thay vị trí ngồi tạm [khoảnh] khắc

Tai rào luật xử liệu khó bâu.

 

Danh đồng đối cuộc án chi mách

Đạo nghĩa phận thân chỗ sai lạch

Động HÀ một NGỰA khai một cửa

Ngũ hiệp thẩm xa xoay đổi mạch.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #221

 

Nương giáp mở lời khai ngọn sóng

Dinh tự khai HOA khéo léo RỒNG

Khiến mạng điển truy thòng trần phủ

Ra QUỐC độ tay sức ĐẠI ĐỒNG.

 

Chúng sinh dần chịu bao ly tử

Luận hội nhiều tiếp thệ xác nhân

Quân thần phụ tử tôi trung cận

Linh điển NGÀI xoay mở lối TỪ.

 

Chậm bước ĐẠI ĐỒNG khéo lòng thân

PHẬT mở cửa then phụ hết dần

Phước phần gởi sớm QUÂN lệnh mở

HỘI LONG giếng đào trọng kỳ phân.

 

Căn duyên định thấu HỘI LONG đó

Ba mặt CỔ DƯƠNG định hướng dò

Bổn QUỐC thùng [trống âm] phiên thông đạo lý

Lộ Trạng [Trình] tam ban bước vào lò.

 

Tuyết trời lộng gió chào đón quý

TAM GIÁO TÒA CHƯƠNG nghị đúng kỳ

Liên Hoa Thượng Phẩm công ban thưởng

Thiện tiếng sơn khê vững nguyên y.

 

Trống lịnh THIÊN OAI Càn Khôn chưởng

Đảm cuộc muôn phương nan lộc nhơn

TÂY TRÀO tuồng giải gìn hạnh thiện

Có tài lập đức thiếu Trung Ương.

 

NHỊ [THIÊN] đệ long xa kim hoài chuyển

Sắc chỉ đồng tương phong tỏa điền

Trống thúc mật kỳ đầu non cú [câu]

Tiếng sáo vu vi tới Hoa Liên.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #222

 

Vô hình cõi tục âm sâu trụ

Chuẩn đài nguyệt kiến quy môn tứ

Bước lực Trời Âu [Hoa Kỳ] ĐỨC nhiệm mầu

Long kỳ khai mở sức dạ TỪ.

 

Đến giờ chấm dứt lời chúc hậu

QUỐC chào CÔNG phước đến ngàn lâu

Hư vô khai khai vô tự lý

THIÊN LÝ THIÊN OAI kim QUỐC châu.

 

Ban mai thần lực THIÊN lộ chữ

KIM nhiên HƯNG hạo chuyển luyện thư

Tứ vị sanh vi tường minh báo

Âu ca thân khiến tầm bờ dư.

 

Tiền đồ tái tạo non sông hảo

Quyết giữ Lạc Hồng vươn chí cao

Lèo lái BỔN THIỆN SIÊU NHIÊN TÁNH

Tai kiếp năng ân lớp lang trào.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #223

 

Cao kiến tâm linh long kỳ cảnh

Niên Canh [Tí] quán triệt đào bới nhanh

Oai linh TRI PHỦ ngoài khó tránh

Trên mở HƯNG yên phúc tươi lành.

 

Giữ chặt KIM LƯ lời THIÊN cũ

HẬU THIÊN [THIÊN HẬU] truyền chở tam lục [36] khứ

Cửu Diệu lực chuyên đại phát úy

Mạc định HUYỀN CUNG THIÊN biến chừ.

 

[Kim Lư = pháp khí của Nhị Nương Diêu Cung. Lời Thiên cũ = Lời của ông Thiên xưa tức lời của Ngôi Hai trào một Ngô Minh Chiêu. Đức Ngô Ngôi Hai khi còn tại thế từng làm quan Tri Phủ Hà Tiên.]

 

THIÊN GIANG [HÀ] chi ngã NGÔ long kỷ

Tàng hình ẩn dạng hữu lai phi

Hiệp nhãn lục tân thời đâu mất

Thiên địa thần giai giảng dực chi.

 

Tiêu thiên ngoại vĩnh khôi trần hiện

Danh tánh địa không hư khai chuyển

Vô bất thiên vạn lục bá thời

Phang vị hỗn độn tập nhị niên.

 

Khứu khứu đa TỬ HOÀNG nhiên thới

Lạc lạc vô Chơn Tử trùng ngơi

Vạn cổ xuất thế tọa tại đỉnh

Danh chi thoại bất kề chín mơi.

 

Mạng đường truyền NHỊ [THIÊN] thân yên lịnh

Tôn vạn HOÀNG ÂN kỳ màn chính

Đại kết đại nhơn đại trường sanh

Kết thành bửu điện vạn danh minh.

 

Phong Liên Hoa sắc Trung Ương cảnh

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG lưu truyền danh

Muôn vạn kiếp dưỡng nhơn sanh cõi

TỐI CAO hoằng hóa trải lòng lành.

 

Chín phẩm sen vàng chờ thạnh thới

Chúc điển trùng lai bốn bể nơi

Nhứt THIÊN nhứt địa MINH phi đáo

Vô nhứt vô phong tế tế ngôi.

 

Nan truyền ký lược bất chia tháo

Một mai cưỡng khứng chi kính bảo

Bộ hầu QUÂN Ý duyên tùng Ý

CHIÊU mọi kim HOÀNG NGỌC gốc CAO.

 

Bận vở pháp khôi DIÊU dung chỉ

Nhi thiện cơ tâm QUỐC bảo kỳ

Noi gương KHỔNG THÁNH trì ngũ bá

Hẹn ngày mai hoa nở Liên Trì.

 

Đàn HUYỀN NỮ đăng minh tiếp ngạ

Sai nguyệt hoa đáo ngoạn dung hòa

Lui Già tới canh thâu dứt cổ [trống]

Đất sen mùi cao mọc Liên Hoa.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #224

 

Không thị LIỄU [HẠNH] không không LIỄU thị

Hựu Phụ tông nghi võ lượng nghi

LIỄU nội thái bình đa đô chí

Bát tiết càn khâu lão vô kỳ.

 

LIỄU thanh bạch chỉ tiên trúc kỷ

NHI thiện năng hoa bộ đáo kỳ

Tân QUỐC báo HOÀNG MINH đăng chủ

Giải nét tuồng hay sắp vở [tuồng] thi.

 

Tam kỳ lục thất hồi khai QUỐC

Tụ ảnh bước ra tròn ĐẠO NHƠN

Long môn từ rạng Châu Thiên bước

HÀ Đông gió thổi tuyết Thất Sơn

Trăng lên áo mão tưa tha thướt

Diện kiếp phù sinh cảnh mai sơn

Đồng diễn hòa giai QUÂN hạnh phước

Thong thả thân mình trải từng cơn

Nhứt nhứt cảnh đa tôi hiền lược

Thuyền lướt đăng trình gió từng cơn

Trăng tròn lúc khuyết mau tiến bước

Xuống thế lạc an hương tỏa thơm

Giáp vòng không quyết đồng sau trước

Do đẹp trời dạng bóng KIM chơn

Chuẩn ni cửa sáng mai tóc lược.

 

Cỏ xanh xanh phải chờ ba dặm

Cát cảnh đài thâm thẩm chơi vơi

Vô Hình xuống ý cảnh đời

Thử xem cho rõ phận đời về khuya

Vang tiếng phận dung kia trần tục

Giữ tam đồng chuyển thúc bụi hồng

TAM THANH NGỰ TUYỂN xoay vòng

KIM lai QUỐC hội trải lòng thuần ân.

 

Phong hòa vũ nhật tân hồi ký

Thuyền lái ra NGƯƠN THỦY trở vô

Giáo thân quy tụ lập bô

Thiên Trì khải tấu xứ mô ức hồi.

 

Bản kỳ phúc cổ ngôi đài lạnh

THIÊN chúc Tây bình chánh ngợi khen

Cảnh chim thiên cửa phong chen

Nhìn đàn lượng cánh khúc duyên bách tùng.

 

Tây Môn Ngọ trùng trùng HOÀNG khải

Đông Độ sang khí khái can qua

Viên dung sắp cuộc HOÀNG HÀ

Tây Cung ngàn dặm gốc tòa đồng sơn.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #225

 

THIÊN NHAI LÃO CHỦ HỒNG Tây lộ

Càn Khôn quẻ Bát di Tây thổ

CAO hữu lộ BÀN LÃO MINH QUÂN

Vận hảo môn đề TỔ LÃO VÔ [CỰC].

 

Sắp tuyệt bất kỳ không bất không

CHỦ LÃO vọng tướng hộ chúng hồng

Châu tiền tứ lộ quân đa dĩ

Tam chiết bàn phục đáo khắp đồng.

 

Ân quý cát NGỌC y chấp kỷ

HỒNG LÃO THIÊN chiếu phá mật kỳ

ĐƯƠNG QUÂN tái giả VÔ CỰC giảng

Lão THÁNH ngang bình QUÂN nguyên y.

 

Khai cơ linh hiển ĐẠI ĐẠO ban

Phi lãng phi VƯƠNG PHÁP THIÊN HOÀNG

Chở động Long Huê Lão Lão khứ

Lam Sơn Ngũ Nhạc điểm tượng phân.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #226

 

LỮ TỔ quy vị phong cổ tự

Ngộ đạo CHƠN NHƠN nghĩa cả từ

Bồng Cung xuống thế giai nhơn Lão

Ba muôn thế giái lập môn dư.

 

Ai chơn giả đặng thành nghe Lão

Năm con ma [ngũ ấm] hóa tưởng dục cao

Đi lạc nữa bị lầm đó a

LÃO HỒNG bay đến cứu đặng sao?
 

Đôi ba phen trở về Điện Ngọc

Tâu NGỌC HOÀNG MINH lọc thứ tha

Từ bi xá cho tội bá gia

Nhiều người mê chẳng qua danh lợi

Chẳng biết [chịu] khó khai hồn ngục nơi

Lão khuyên quá người đời biển khổ

Thượng Phẩm Cung rạch mở HỒNG CƠ

Coi ai kêu nghe nói thành thơ

Người vào Đạo chớ lơ việc Đạo

Hạn mãn [chẳng phải] về quy vị đó sao?

Lão chỉ THIÊN ĐẠI ĐẠO chí tu

Ra nước mắt khuyên người luyện thử

Lão nói rằng môn tự Từ Bi

Ngộ đạo sớm trọng tu định ý

Tới tiến cung vui hỉ Thần Tiên

LÃO QUÂN đến SÔNG HÀ CỬU LIÊN

Đây mấy chữ PHẬT nhiên động tịnh

Ai muốn học thành công khắc ĐỊNH

Tu luyện tâm học TỊNH CÔNG PHU

Trống [rỗng] trong bụng thế tình đừng giữ

Sự khó [tới] đâu BI TỬ [cũng] lần qua

Có duyên Tiên kỳ HỘI LONG HOA

Rồi cởi áo tục [PHẬT] ĐÀ trở gót

Có ao sen chim ca thánh hót

Đến chào mừng căn lọt Cung Tiên

Người ngay thẳng Lão Tiên vận chuyển

Thánh với Thần hộ luyện công phu

Ai sân si gian xảo [phải] tiếp thu

Lời Lão nói ngục tù độc dữ

Phải làm sao ngồi lại chỗ cũ

MỞ KHIẾU thông nhứt tự ĐIỀN MÔN

Vạn thiện nan chúng tàng [linh] hỗn độn

Lão nói rằng theo trong y nhớ

Trong điều quy hứa chẳng dám ngơi

Thâu để đó văn thơ phải giữ

Rằng nghiệt hải thập ác cao dư

Mùi trần khấu khư khư phá hại

Lão dặn rằng thấy ma chớ lại [gần]

Phải chạm chừ ngồi lại nguyên y

MUỐN TU [trước] tiên phải nguyện GIỚI QUY

NĂM GIỚI LUẬT văn y đề luận

Tập nhị Đạo hư vô tứ trận

LÃO HỒNG sanh thọ lãnh khảo trần

Khởi theo việc khẩu khuyết Lão chung

Trong ý niệm muôn trùng Lão biết

PHÁT NGUYỆN làm giữ y nhơn thiệt

CHẲNG SÁT SANH HẠI VẬT tánh ngang

KHÔNG TRỘM CƯỚP nghĩa tình thật chơn

Phải chắc thiệt tánh chơn tấn đạo

Vâng lãnh quy giới rồi không [kiêu] ngạo

Đắc giữ gìn lời Lão kệ quy

LIÊN HOA BỬU Thiên Đường rán chí

CHƠN LÃO chuyển Ngọc Trì chiếu phản

Đảnh Tam Hoa Tiên Tử linh quang

CHƠN HỒNG LÃO thăng đàn cung tọa

Hương đăng thiên thời sanh phương tỏa

Nguyện quyển minh tư phước lộ vô

QUÂN HỒNG LÃO thiện nhơn thiện chúng

Vịnh bất thiên Đông Hạ liệm chờ.

 

Ân thiên vạn tích giờ bệnh chuyển

Lục Thập Hoa [Giáp] hiện thiện như nhiên

Canh [Tí] Tân [Sửu] Đinh Giáp Thiên Can Địa [Chi]

Đại lực thần thông HUYỀN diệu THIÊN.

 

Thượng tầng hoá liên liên viên viễn

VÔ CỰC sanh thần hóa vạn THIÊN

Cõi trời đất Thiên Thai thành hóa

Phiêu phiêu thế tuyết rơi hồ chuyển.

 

Hoạt hoạt thời nhứt thiểm thông hòa

Chi thiết lạc VÔ NHỨT tạo ra

Tiên Hiền Thánh khí chơn chi hiển

Ôi tài năng tề tảo bình ca

THIÊN NHAN THÁNH lập công điều hiển

PHẬT HÓA THÂN ẩn hiệu xưng đa

Vào trận lịnh có phép ban Thiên

Bước vào đó luân hồi tiếc giả.

 

Bấm Vào Để Nghe

PHÁP ÂM #227

 

THIÊN CUNG NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ MINH

THIÊN HẠ THƯỢNG THIÊN NHỨT NHỨT TIN

THIÊN THƯỢNG HỮU BIẾN TRUYỀN PHỔ LÝ

THIÊN THỌ HƯƠNG ĐĂNG RẢI THÀNH DINH.


Tự kiên hữu tưởng tư tả ý

Ngàn hàng cạy cú THIÊN chiếu hỉ

Hiển hiện quyết PHÁP THIÊN thắng hiện

BÍCH HUYỀN HOÀNG ĐẠI hạ tuyền [xuống thế] kỳ.

 

BA CỬA muốn ra khó chi nào

THẦN KHÍ CHỖ HUYỆT phải biết [làm] sao

MỞ KHÓA CHỜ CỬA đường vô thượng

Chậm bước luân hồi khổ biết bao.

 

BA NỀN HIỆP LẠI chung một phương

HOA thấy KỲ THIÊN vọng một đường

PHẢN CHIẾU khe cửa TRĂNG NGÓ THẤY

Hiệp lại một đường tái khung thương.xong

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1059)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2011)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1396)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1878)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3390)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3400)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2954)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2896)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2758)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2745)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3205)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3841)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3786)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3594)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4778)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5010)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5113)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4578)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4615)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4829)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5138)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.