DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT - HỘI YẾN DIÊU TRÌ

29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 7014)

ĐÀN GIỜ DẬU
Ngày 15 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
24/9/2018
LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


Huyền Không Thiên Thượng
Ban Kinh Dâng Đại Lễ Mẹ


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 217


KHAI CHUÔNG
 
Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc
Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi
Lý minh tâm đã hiểu rồi
Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân. 
 
KHAI TRỐNG
 
Di phụ tử chuông ngân ba hiệp
Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương
Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ
Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai.
 
Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân.
 
KHAI ĐÀN
 
Lập đàn xin hội các điển linh
Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình
Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu
Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh
Chuông mõ bon ngân vang đại chúng
Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin
Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình.
 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218A


KINH DÂNG HƯƠNG
 
Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh
Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài
Lòng thành con trẻ bẩm Ngài
Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri
Giải ngũ trược trần ni thế tục
Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần
Phàm căn nam nữ nặng oằn
Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao
Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ
Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi
Nghiệp căn mang lại nợ đời
Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Thi:

Tuất niên ngọc thế Xuân phùng tự

Cầu thi vị chí tại tạ dư

Xuân phong khai bạch giai đệ nhất

Sắc tướng tự thiên bảo hành từ.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218B

KINH DÂNG ĐÈN

 
Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ
Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh
Cho con mở rộng tầm nhìn
Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều
Hữu châu ánh sáng triều định vị
Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh
Lời nguyền trau chuốt năm canh
Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con
Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp
Tạo phước điền một kiếp này đây
Ân xưa Tiên Phật sâu dầy
Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Thi:

Xuân hồi vạn sự tòa hồi túc

Tát thụ Thiên chương Kim qui tục

Lượng đồng chăn chiếu hồi tương ngộ

Chi sự bất giai hảo đắc tùng.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218C


KINH DÂNG HOA


Hoa thành ý lòng con cung kính
Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm
Mẹ lo tần tảo sớm hôm
Thần thông vận chuyển thâu gom con về
Con trần thế nặng nề bối cảnh
Đạo gia quy đồng gánh vui buồn
Đêm dài lóng lánh lệ tuôn
Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay
Gìn lục tự tâm đầy có Mẫu
Vô thượng thư đáp đậu con hiền
Bao năm gian khổ trần miền
Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Thi:

Cầu lộ tiếc thầm kim nhựt phổ

Thương cảnh trần gian giáng xuống phàm

Tọa thành chi mục tiên phong cấp

Bất nghi thử bỉ vạn lý từ.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218D


KINH DÂNG QUẢ

 
Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh
Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn
Điển lành Mẹ chứng pháp môn
Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh
Cầu khấn lạy con lành yên ổn
Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba
An tâm thủ phận đạo nhà
Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên
Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa
Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung
Ngày này Mẹ ngự không trung
Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Thi:

Đa tử phong hành Diêu Thiên lý

Lộ lộ yến chiêu tự phủ di

Thăng lậu kim triệu thành đan tử

Dịch dịch thiên sanh thới điền quy.

Phùng túc Xuân lai cốc bất tại

Tam phục hậu toàn nhứt dương khai

Nhập hạ uyên đàn nhơn đồng chí

Thượng không sanh bất khả phán đài.


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218E


KINH DÂNG THỦY LINH


Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ
Con thành lòng cúng Mẹ thương chung
Trần gian lắm nẻo sình bùn
Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ
Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại
Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình
Một lòng con trẻ như in
Trăng mười thập bát đẹp xinh Mẫu Hoàng
Mẹ giáng thế khai đàng ban phước
Cho gái trai cảm được dòng châu
Thủy linh thay sữa ấm bầu
Ráng tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219A

 

Thi:
Mục cầu chủ lý tư túc dạng

Nhơn lai phương thốn hành ảo mạng

Xuất KỲ thoàn tái HƯƠNG vân khắp

Phẩm cát phương chang dĩ Tây Hoàng.

Tại LONG phục đính lai lộc tảo

Xuân đáo ngươn đình LẠC tự CAO

Dĩ dĩ hạ định tự tâm phụng

Phong liễm niên lai NGỌC thể hào.

 

Bài:
Chi nhân toàn cao hạng triết

Đạo trung trung đạo thần phong

Thiên dĩ ngũ thập chia đàng

Túc ngạn đơn điền hòang phi.
 

Nguyệt Xuân lòng địa lực bất nhơn

Tiếc họa đáo chung môn du khước

Tự nam lộng dịch phì tam đáo

Di tiêu tức đáo hóan lai hay

Tế nhiên phụng thước thô thần diễn

Tiếng kệ lý thiên bất giai hiền

Tùng hộ di Tây cao lộ bán

Thủy hữu kỷ nguyên nhứt chi lai

Lang lãng mục đa dị nhứt giai

Tự tại lực Canh nguyệt chung lai

Bình dung sơn vạn thăng nhị mã

Kim tự chi kỳ khoán kỳ khang.
 

Tam tự thế LIỄU oanh HẠNH đạo

Lóng lược nghi DUNG hạo triều đàn

Khải tấu kim đồ sớm giương cao

Liêu liêu chốn biệt thao nhân bản

LIỄU cung trường tam ngự chứng HƯNG

Hoa Mộc lãng diêu đầu kỳ giả

Thúc nhựt hành trang lãm kỳ tùng

Lượng cả bóng nhơn di cảnh đoạn

Liệu chí phùng vinh ngưỡng phẩm cung.
 

Liên HUÊ KỲ ngạn Đông du bổn

Thiết lượng châu di phẩm tuyệt cung

Ngưỡng ngưỡng đồng lai hoàn vũ chí

Minh minh tri hồi tốc bán khai.
 

Thiên bất thiên khả thiên thiên khả

Nguyệt lữ lữ nguyệt tư chung lạ

Cẩm cẩm phùng xuân thới thùy chi

Tây nhựt hồ mã ngã vô tha.

 

Mạch mạch kim lộ dinh Canh thụ

Tông đồ đồ tông hoán sự tư

Tôn tiên thành độ Xuân thời tại

Di địa phùng địa tại nhơn nhơn.
 

Tác tổng tổng tác chung nhơn chí

Đia lục vân môn vạn cư chi

Hỉ hỉ đắc Đông sơn di giả

Đoan bất nguyệt tam trực khúc kỳ.
 

Tiên khúc nguyệt phi y trực diện

Thật quân cơ ký chủ thục nhiên

Tướng tướng bất thiên như thiên hữu

Đại mạch đồng bổn hóa túc nhiên.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219B

 

Tự thiên sanh hảo nhựt tam kỳ

Tam tam nội ngọc thế KIM di

Hữu hữu đáo thế NƯƠNG thượng tại

Tuất Mộc tùng tương tạo bất thi.

 

Nhân duyên duyên nhân HẬU khứ chi

Dưng ngọc Xuân tiền bỉ phong NGHI

Bất sanh bất dụng chung thật tự

Đạo cốt thiên sanh vạn thành qui.

 

CAO THƯỢNG NGỌC nhi an du thỏang

Nguyệt Xuân mai trọn khúc tiên ban

Thiên nhân quang nét thế xa chừng

Thanh quang triều hội khá giữ an.

 

Ngũ thập công vị vận thời chuyển

Trường tự trình quy thật diện nguyên

Chu chu tiến dẫn đao gìn lộ

Lẫm quá đa Canh lý đậu tuyên.

 

Cơ QUÂN sức TỂ MINH minh hữu

Đại trụ bất cang mạo vi vô

Đồng giáp nguy nga sơn tụ tác

Nhựt nhựt thượng tuân dĩ viễn hồ.

 

Đại nguyên KIM trọng an giáp lợi

Chí HÀ hiệp công thuận HẬU ngơi

Khả kỷ xan xan thời mạng đến

Hương sắc lạc chi thước hỉ bơi.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219C

 

Di lai tướng hảo
Ngũ tất HÀ di

Khoái đoản dũ [càng] kỳ [lạ]

Tiên di Tuất hạ

Bán khả nhu đa

Tịnh ngã tiên bất

Tướng đột hàng bậc

Đại thủ đang quy

Tri nhân bất hỉ

Ngạn túc kỳ nguyên

Chi thiên lan tốc

Đồ nghị gan điền

Cửu ngãn tốc đồ

Chi chi ngộ bổn

Tất tất kỳ nang

Xan xan tố lộ

Bi bỉ duy Đông

Tùng tùng bất kỷ

Ngộ nhĩ THIÊN MINH

Nan nan chi giả

Túc túc kỳ tam

Đoan trì dũ kiến

Mộc kỷ nhân truyền

Vinh đồ thảo mãn

Loạn loạn chi tô

Duyên hàn quản thúy

Thư chấm bàn khai

Lưỡng tề bối khải

Tụ toán chí thông

Du ban kỳ bất

Thành hải tự đồng

Chi chi phù tướng

Tiếc tiếc lữ cầu

Điền trang sở tại

Diệc thông du đoàn

Thiết mệnh công tài

Dũ bộ THIÊN canh

MINH minh kỳ chuẩn

TÂY CUNG DIÊU MẪU

NHỨT THIÊN SANH LAI  

NGỌC BẠCH BIẾN HÓA

DÂN PHONG GIANG [HÀ] THIÊN

Thế thế thiệm điển

Thường thị hữu vô

Thị thị chi khởi

Lục đạo hành chu

NHỨT THIÊN NHỨT ĐẠI

Điền hạ cốc sanh

Thành thành ngũ xuất

Long trì thiên ngoại

Hiền tợ nhơn đẳng

Đông Tây Nam Bắc

Vô tận vô địa

Mẫu thọ bất sanh

Tào bình phát thấu

Mẫu độ thử thân

Năng chi văn võ

Tương ân như ý

Bất báo vô tình

Thành tạo hiền tiên

Phát lời chí hiển

Thần hiệp ngoạt thành

Bất phân chánh pháp

Khắc thời xuất thế

Tọa tại yến chi

Quế quế trùng tử

Phong thâu lạc thái

Bất liệu nhi hà

Gia đô Mẫu phải

Thập ngoại bát sanh

Vạn đại triền mãn

Nhi nữ tâm nhi

Ngụ Nam Triều tố

HOÀNG MẪU HƯ KHÔNG

Đăng tiên Mẫu tưởng

Hiền linh sanh hiển

Vạn cổ danh phong

LIÊN HOA VÔ THƯỢNG

HUYỀN HÓA DƯỠNG SANH

Chí phẩm sen vàng

Kim thân rực rở

Vô căn vô kỉnh

Khởi khởi định bình

Khương ninh gia hữu

Mẫu duy khai độn

Thế nương Mẫu đáo

Dân thọ an khương

Khương thượng HOÀNG MINH

Hữu chiếu thái bình

Lý chơn quang Khảm.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219D

 

Tùng ngũ chánh

Kiếp đồ mãn

Vạn long hồ

Đào nghị chí

Phân liên tiếp

Ngũ phúc lang

Chi chi lãng

Nguyệt càn khôn

Duy lũy bộ

Thống tam kỳ

Tiết Hoa Long

Cù ban hổ

Tát chi lồ

Phiên hàn tú

Bất bất nghi

Năng khả ố

Phát thử nhân

Linh linh thiện

Khí hiệp bình

Khai duy giả

Nhứt tăng quy

Nhơn nhơn tiết

HÀ lậu thành

Khương khương bảo

Ý ý từ

VƯƠNG THIÊN MẪU

Cảm nhiếp chi

Nội nội hảo

Bộ bộ tuần

Hữu chi số

(bị mất một số câu)Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219E

 

Tá danh ẩn tự chí hào
Đồng phụng chung toàn qua the áo

LỘ VẺ RỒNG TIÊN KIẾP XƯA NÀO

Nay mai di hữu viếng non thiên

Trở gót lui chân QUỐC Nam điền

ĐƯỢC LỊNH THIÊN CƠ TRUYỀN BẤT KHẢ

Ngồi lâu thần khí hạ sắc tuyên

Sắc tuyên thượng đẳng non tiên chuyển

Cảm thấy việc đời chấm bút huyền

Bổn phận tường âu lời cặn kẻ
Trong thiền diệu lý định cảnh tiên.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 639)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1018)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1348)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1554)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3062)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3552)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2618)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2980)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2866)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2489)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2608)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2415)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2765)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2943)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4456)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4228)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4405)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4758)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4492)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6423)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.