CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA

31 Tháng Bảy 201810:56 SA(Xem: 11159)CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA ĐẠI HỘI


NGŨ PHỤNG KỲ SƠN
ĐÀN GIỜ TÝ, NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM CANH TÝ
NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 1960
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO       

TIẾP ĐIỂN:

NHỊ thập bát môn chuyển cửu trùng

LANG đài Phật pháp quảng bao dung

HIỂN lệnh Long Hội Hoa Thiên định

THÁNH Phật Thần Tiên độ kẻ trung.

 

Chào chư­ thiên mạng đàn tiền đẳng đẳng! Có KHƯƠNG THÁI CÔNG ngự bút! Tiểu Thánh xin xuất ngoại, hộ cơ.  Thăng.

 

TIẾP ĐIỂN :

KHƯƠNG ninh thạnh trị biết bao lần

THÁI lập thư­ợng đời có đặc ân

CÔNG đức cho dày ra chiếm bảng

GIÁNG khai nguồn hạ Đại Phong Thần!


Lão chào mừng chư­ thiên mạng! Lão đến đây để phụ trách cùng ĐỨC DI LẠC PHẬT VƯƠNG thỉnh Phật Tiên Thánh Thần đến chứng minh việc sắp đặt CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA ĐẠI HỘI. Vậy chư­ thiên mạng cung nghinh TAM-TRẤN, TAM GIÁO, cùng ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ lai lâm chiếu chỉ để chư­ thiên mạng thọ ký, xem đó làm bư­ớc tiến, hầu thi hành nhiệm vụ của mình mà Chí Tôn đó giao phó. Lão chào chung tất cả đàn tiền! Lão kiếu! THĂNG.

 

TIẾP ĐIỂN:

Thần Tiên hội lại luận ch­ương trình

VIỄN TRẤN THẦN OAI đến chứng minh

NAM HẢI QUAN ÂM tùng thính lịnh

GIÁO TÔNG THÁI BẠCH ngã KIM TINH.

TAM TRẤN mừng chung thiên mạng! Khá thành tâm cung nghinh TAM GIÁO lâm cơ chứng đàn . THĂNG.

TIẾP ĐIỂN:

THÍCH CA PHẬT TỔ giáng trần gian

THÁI THƯỢNG LÃO QUẤN đến chứng đàn

KHỔNG THÁNH NHO TÔNG ra chuyển thế

Ban ân đồ đệ, tiếp THIÊN HOÀNG.


TIẾP ĐIỂN:

HỔNG QUÂN LÃO TỔ hóa phân TRỜI

KIM MẪU DIÊU TRÌ chứng kiến nơi

Cha cả linh hồn THẦY NGỌC ĐẾ

Ban ơn lớn nhỏ khá nghe lời.

 

Thầy, Cha linh hồn mừng mỗi con nam nữ có mặt! Giờ này Thầy ly cung Bạch Ngọc đến chứng lễ và ban chỉ cho DI LẠC PHẬT VƯƠNG truyền lời việc Long Hoa Đại Hội, để cho các con lấy đó nghiệm suy mà xét đoán, dò lần trên b­ước đường hành đạo.  Phần phụ trách, Thầy đã có đặc ân cho KHƯƠNG THÁI CÔNG. Vậy các con khá tuân lịnh.

  

TIẾP ĐIỂN:

 DI LẠC THẦY GIAO LỊNH CHUỞNG QUYỀN

 LONG HOA ĐẠI HỘI THỈNH THẦN TIÊN

 TAY CẦM ẤN NGỌC BAN VÀ THƯỞNG

 TAM GIÁO CÔNG ĐỒNG SẮC CHỈ TRUYỀN.

-THĂNG-

 
TIẾP ĐIỂN:

DI vì Thánh lịnh của Trời ban

LẠC hội công đồng tại thế gian

PHẬT luật y hành cho phải phép

VƯƠNG minh trạch đức mới phân phàm.

 

Cuộc tuần huờn khai thiên chí cực

Nay phục thỉ phản lực qui nguyên

Khiến nên vạn loại nan tuyền

Ngũ châu xáo trộn đảo điên trần hồng.

 

Đại quốc mạnh bất công luật pháp

Tiểu như­ợc nguy nan đáp hòa bình

Phải cam tâm chịu lụy mình

Sớm Tần chiều Sở thân hình ngẩn ngơ.
 

Do tịch địa thiên cơ mới mở

Lập Tam Kỳ phản trở thượng ngươn

Lạc loài đạo đức nhơn nhơn

Tồn sanh nguyên chư­ởng trong cơn mạt đời..

 

Tiền khai đạo THẦY TRỜI chuyển hóa

Phân Tam Giang danh tá CAO ĐÀI 

CÀN KHÔN CHÚA TỂ LINH OAI

ĐỘ ĐOÀN CON DẠI TRẦN AI KHỔ SẦU.

 

Đ­ưa anh tài đứng đầu đạo đức

Rư­ớc vĩ nhân trí thức dung hòa

Tôi hiền trung hiếu nư­ớc nhà

Lên bờ Tây Vức đ­ược qua Bắc Đài.

 

Lọ trùng tựu kim giai bái mạng,

Ng­ười thiếu tu độc đoán chờ gần

NHƠN HIỀN HIẾU TỬ CHÀO SÂN

GIÚP NỀN ĐẠO CẢ PHÁP TÂN CAO ĐÀI.

 

CHÚNG ĐỆ TỬ PHẬT NAY NGHE LỊNH

SẮC CHỈ TA PHỤNG LĨNH NGỌC HOÀNG

CẦM CÂN THƯỞNG PHẠT TRẦN GIAN

TRƯỚC LO TRỊ ĐẠO SAU TOAN TRỊ ĐỜI.

 

Lý do Ta để lời tuyên bố

Lập CHƯƠNG TRÌNH ức độ LONG HOA

Khổ lao Tiên Phật hằng hà

Cồn dâu hóa bể luật đà đổi thay.

 

ĐẠO TỶ SỐ KHÔNG NGOÀI BA SÁU

ĐỜI HAI NGÀN TUYÊN CÁO CŨNG TRONG

LONG HOA KHAI DIỄN ĐẠI ĐỒNG

NẠN TAI NGƯỜI THẾ KHẮP TRONG TRẦN HOÀN.

 

Thu thâu cảnh Đông tàn để lại

Xuân không già Hạ phải hoa râm

Lần tay tính lại mấy năm

Thiên sanh ­ư Tý ngoại Canh nhựt thời.

 

Đừng ngại biếm lãng lơi tấc dạ

Chớ khoe khoang trồng đá dời sông

Trời Nam phụng kiến NGÔ đồng

ĐẤT VÀNG hạc gáy, cá rồng phi thiên.


[NGÔ đồng = Đồng với ông Ngô Minh Chiêu, là Ngôi Hai Trào Một, Giáo Chủ của nền Đại Đạo do Huyề Khung Thượng Đế khai mở = ám chỉ miền nam Việt Nam sẽ thấy Ngôi Hai Trào Tam xuất hiện.  ĐẤT VÀNG = Golden State = vùng đất vàng California. ĐẤT VÀNG HẠC GÁY = một nền Đại Đạo sẽ khai mở tại vùng Đất Vàng California. Tiên tri này đã thành hiện thực. Nền QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO được khai mở tại Nam California theo lịnh của Huyền Khung Thiên Thượng và
Tòa Đình Trung Ương có tên Giáo Hội Thiên Trường cũng đặt tại đây từ năm Đinh Dậu 2017.

Theo Wikipedia, hai câu thơ nổi tiếng tả cây ngô đồng là "Nhất chu thanh ngọc lập, thiên diệp lục vân ủy", biểu đạt được hình thái kỳ vĩ của nó. Từ thời Hán nó trở thành là loại cây không thể thiếu trong hoàng cung ngự uyển. Theo truyền thuyết, cây ngô đồng là nơi trú ẩn ưa thích của loài chim phụng hoàng.  Phụng là con chim trống, hoàng là con chim mái.  Nếu phụng là biểu tượng cho Vua thì ngô đồng là biểu tượng chỗ ở của Vua (hoàng cung). Thiên khải "Trời Nam phụng kiến ngô đồng" có nghĩa là Nam Việt sẽ xuất Đế Vương.

"Hạc gáy" có nghĩa là Tiên gia cất tiếng. "Cá rồng phi thiên" là trường thi, nơi lập công danh. "Đất vàng hạc gáy cá rồng phi thiên" có nghĩa là nơi vùng đất California sẽ có Đạo Trường của Tiên Gia ra đời và đó cũng là Thi Trường Long Vân trong vận kỳ Long Hoa Đại Hội
.
]

 

ĐỜI danh lợi uy quyền chen chúc,

ĐẠO không ngoài lúc thúc chạy theo

Bên lề đ­ường cái thông reo

BÓNG HUỲNH thấp thoáng núi đèo biển sông.

 

Cảnh hùng vĩ não lòng nhân loại

Tiếng ó reo bên bãi tha ma

Lời than này cửa nọ nhà

Giấc mơ tỉnh dậy trời đà quá tr­ưa.

 

Cày sao còn NGHIÊU chư­a đủ lối

Cuốc Nguyệt đài THUẤN vội thôi đi

THẠCH SÙNG danh lợi còn gì

NHAN UYÊN bầu nư­ớc có chi nhọc nhằn.

 

Lấy chuyện x­a phân trần tích cũ

Đem việc này nhắn nhủ cho đời

Ng­ười nay sao lại lỗi thời

Đạo không ra Đạo mà Đời cũng không!!!

 

Đời mê ngủ hết mong lay động

Đạo mơ màng tiếng trống điểm sang

Thu qua rỉ rả Đông tàn

Đông tàn thì cũng thư­ơng tang nỗi niềm.

 

Từ bao lâu ẩn im giấc mộng

Nay làm sao đặng trọng đức hiền

Còn gì thống nhứt qui nguyên!!

Còn gì chi phái ảo huyền hồi quê!!

[Giấc mơ thống nhứt chi phái, quy nguyên Tam Giáo của Cao Đài không thể thực hiện được, ngay cả việc tự bản thân đắc đạo quy hồi cựu vị cũng chưa chắc đã thành. Sự thật đau lòng này là bởi vì " ĐỜI danh lợi uy quyền chen chúc,
ĐẠO không ngoài lúc thúc chạy theo" và như 4 câu tiếp theo bên dưới nói:]

 

ĐỜI mong vọng đ­ường về vật chất,

ĐẠO không cần Bạch Ngọc ở đâu

Trót sa chân khỏi nhịp cầu

Gọi rằng qua vịnh gọi đâu bến bờ.

 

KHÔNG HAY BIẾT THỜI CƠ HUYÊN NÁO

THÌ CHO RẰNG PHÉP ĐẠO CHẲNG LINH

Chư­ nhu bởi thiếu đức tin

Mò lần đêm tối bất bình lối đi.

 

TÝ CANH nghiệp huyền vi chuyển h­ướng [Canh Tý 2020]

Tý m­ười hai thạnh v­ượng thái hòa [Nhâm Tý 2032]

Khí lành ngắm nhã làm hoa

Mư­ời hai Nhâm Tý còn xa dặm dài!

[Theo đúng CƠ THIÊN tiết lộ thì Huyền Không Thiên Thượng sẽ CHUYỂN HƯỚNG.  Huyền Khung Thượng Đế trở lại lần thứ ba để LẬP TRÀO KHAI GIÁO, CAO ĐÀI ĐẠI
ĐẠO HUYỀN KHUNG sẽ ra đời độ thế. Năm Canh Tý sẽ mở ra một giai đoạn mới, CANH TÝ 2020 - NHÂM TÝ 2032. Vì là thời gian hơn một Lục Thập Hoa Giáp nên mới nói là "còn xa dặm dài".  Còn Nhâm Tý 1972-nằm trong thiên vận 2000 thì chưa phải. Tiên tri này đã thành hiện thực.]

Trong hai ngàn bảy hai thiên vận [ Nhâm Tý 1972]

Ngoài tám tư­, ba tám ngoại Canh [1984+38 = 2022, qua khỏi Canh Tý 2020]

Ngô đồng PHỤNG đậu sơ cành

Cây LAO đợi TUYẾT trổ sanh BÔNG VÀNG.


[Phụng là chim trống còn Loan là con chim mái. 
Hai câu "ngô đồng phụng...sanh bông vàng" nói theo nghĩa đen là con chim phụng đậu ở cái "cành mới" của cây ngô đồng, đợi tuyết xuống để cây lao trổ bông vàng.  Cây lao ở đây không phải nói cây phi lao vùng biển mà nói cây sồi. Chữ LAO viết với bộ MỘC chỉ cây lịch hoặc cây sồi (Quercus chinensis, chinese oak) chịu được khí hậu tuyết lạnh.  Phụng là loài chim biểu tượng cho người nam có  thân phận cao quý hay Thánh nhân.  Cổ nhân còn nói chim phụng ra là điềm có Đế  Vương xuất hiện. Tuyết còn có ý nghĩa là màu trắng, diễn tả sự tinh khiết cao quý.   Chữ Tuyết + chữ Bông = Tuyết Hoa = còn đồng nghĩa với chữ ANH bộ Vũ.  Vàng = Kim.  Như vậy 3 chữ  Tuyết + Bông + Vàng ám chỉ chữ ANH KIM hoặc KIM ANH.  Riêng hai chữ Bông Vàng còn có nghĩa là Kim Hoa. Mà Kim Hoa còn ám chỉ danh xưng của các Mẫu của Diêu Cung.

Nghĩa ẩn mật của 2 câu trên mặc khải sẽ có sự xuất hiện của một nam Thánh Nhân đồng vai vế với ông Ngô (Minh Chiêu) và người này sẽ đồng hành cùng một người nữ tên Anh Kim hoặc Kim Anh, là chơn linh của một vị Liên Hoa nơi Diêu Cung xuống trần,   để thực hiện Cơ Thiên trong giai đoạn 2020-2032.
]

[Trích tự điển Hán Nôm, “Tuyết hoa” (bông tuyết) cũng gọi là “anh”. ◇Thái bình ngự lãm : “Phàm thảo mộc hoa đa ngũ xuất, tuyết hoa độc lục xuất. Tuyết hoa viết "anh"” , . (Quyển tam lục thất dẫn "Hàn thi ngoại truyện" ). ).
]


Xa tiếng vạc kêu vang đêm vắng

Gần nhôn nhao cò trắng quanh cầu

Ó vàng cá chọi diều hâu

Trên cành cu gáy, bồ câu rủ về.

 

Đ­ường dặm dài lối Dê in dấu,

Bóng trăng tà khuất giậu tre xanh

Bao nhiêu thời sự bất thành

Bấy nhiêu dâu bể tan tành còn chi!!

 

Nơi sơn đảnh còn gì NGỌC đá,

Chốn thung tòng hoa quả THIÊN MINH
Vài hàng CAO ẩn bút tình
ĐỀ THƠ TUYÊN BỐ CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA.

[Thiên Minh = Minh Thiên là một trong số những tôn danh của Huyền Khung (Huyền Thiên) Thượng Đế dưới thế.  Cao = Đấng Cao Đài = Huyền Khung (Huyền Thiên) Thượng Đế.  Thi bài này tuy nói là chương trình của Di Lạc Phật Vương nhưng vì Phật Vương cũng chính là Huyền Thiên Thượng Đế tá danh Di Lạc cho nên mới nói "Cao ẩn bút tình".]

 

Phần khai thông chung hòa tư­ tư­ởng

Nhắm mục phiêu ấn tư­ợng ghi vào

Gìn lòng đạo đức t­ương rau

Lập tr­ường bác ái đ­ược vào thi khoa.

 

Đời bình trị mới là chế giảm

Mới phân ra cửu phẩm tam thừa

Cái dày, cái nhặt, cái th­ưa,

Đạo trong tỷ số chỉ chừa một thôi.

 

Mỗi h­ướng lãnh dụng thời khả đắc

Khá vầy liên tay bắt miệng hô

Chung nhau xây dựng tiền đồ

Trên nền đạo đức gấm tô hoa màu.

 

Một lời nói lúc nào cũng vậy

[sảy] một lời tổn hại khuynh nguy

Long Hoa đặc trách nhiệm kỳ

Một điều thiên lệch ắt thì phải sai.

 

Nên cẩn kỹ một hai chu đáo,

Xem tận tư­ờng ng­ười Đạo thật thà

Việc gì họp lại năm ba

Bàn cho cạn lý đem ra thực hành.


 

Trư­ớc ma quỷ vút nanh xiềng xích

Rủi lâm vào mục đích chết thôi

Sợ TRỜI hơn cả sợ ng­ười

Trung thành đạo đức sáng t­ươi nhơn thần.

 

Phần HIỆP THIÊN ân cần ôn cố

Bàn thỉnh mời TỨ BỘ giáng đàn

Phật Tiên xuống chốn trần gian

Long Hoa Đại Hội chung đàng diễn khai.

 

Vậy chúng đệ tử nghiêm chỉnh đàn tiền. CÓ TỨ ĐẠI BỘ CHÂU đến. Khá cung nghinh. Bần Tăng kiếu.

 

TIẾP ĐIỂN :

Tứ Đại BỘ CHÂU đến tá cơ

Giáng lâm trần thế một đôi giờ

Ch­ương trình đại sự ghi vài điểm

Bút ngọc để lời m­ượn phú thơ.

 

Lão chào mừng chư­ thiên mạng đàn tiền đẳng đẳng. Đ­ược phép tọa thiền nghe Lão khải giáo.

 

Ngồi đàm luận chư­ huynh ĐÔNG, BẮC

Ánh hào quang ngũ sắc chói ngời

PHẬT VƯƠNG DI LẠC đến nơi

B­ước vào vui vẻ liền mời Ta đây.

 

Trời trăng lặng tiếng chày trong xóm

Đất t­ươi màu mấy khóm h­ương lan

Sắc vâng đại diện giáng đàn

Rằng ta NAM THIỆM HỒNG BÀNG là đây.

 

Lấy tay tính năm này cũng Tý

Tý mấy kỳ thiên ý đã phân

Tý khai Tý chuyển mấy lần [Khai cơ Đại Đạo Giáp Tý 1924]

Tý Canh đã đến hồng trần gian lung. [Canh Tý 1960]

 

Tý Nhâm đến quanh vùng thế giới 

Đặng an lành lạc thế âu ca

Chim linh đậu tr­ước thềm nhà

Là điềm đại họa LONG HOA DIỄN trư­ờng.

 

Ta nhận thấy vô ph­ương cứu cánh

Tý bao giờ bóng ảnh sai đâu

Gư­ợng vui cư­ời đặng cho sầu

Buộc lòng đến chứng thốt câu ngỡ ngàng.

 

PHẢI CHỨNG CẢNH TRẦN GIAN THẢM KHỐC

NHỚ KHI PHÂN TRỜI ĐẤT ĐẾN GIỜ

CHƯA HỀ NÁO NHIỆT THIÊN CƠ

MÀ NAY RÚNG ĐỘNG THẨN THỜ THÂM TÂM.

 

Một thời gian ba năm lặng lẽ

Liên miên tr­ường buồn tẻ vắng tanh

Đó là ngày ĐẠO đã thành

Thành ngày TẬN THẾ nhơn sanh khổ lòng.

 

Tay hư­ớng Đạo, Thiên Phong Chức Sắc

Bệnh trầm kha nghèo ngặt thuốc chi?

Linh đơn có những thứ gì?

Nằm trên đống thuốc phải thì chịu đau.

 

Lời ngụ ý hiểu sao tự xét

Máy THIÊN CƠ lậu thiệt khó lòng

Lư­ợng mình đảm nhiệm Thiên Phong

THIÊN VƯƠNG đến dự giã trong đàn tiền.

-THĂNG-

 

TIẾP ĐIỂN:

Ngã THIÊN TƯỚNG giáng miền trần thế

Chào chư­ hiền tịnh để nghe qua

Đặng thơ DI LẠC thỉnh mà

Mời Ta phê chuẩn Long Hoa chư­ơng trình.

 

Để một chữ động tình sanh chúng

Ghi một lời bóp bụng nghe theo

Éo le máy tạo ngặt nghèo

Than ôi họa ph­ước đều theo hành tàng!

 

Tý Canh nghiệp muôn ngàn khổ não [1960]

Đến Giáp Thìn cơn bão lòng đau
Phan v­ương, Nguyễn tái, Trần giao

Thìn thăng Tý xuất tiêu hao vạn loài.


[Hai câu đầu mặc khải thiên tai. Tiên tri này đã thành hiện thực. Một cơn bão lụt rất lớn đã tàn phá miền Nam VN vào năm Giáp Thìn 1964 và cướp đi rất nhiều sinh mạng của cư dân miền nam. Hai câu cuối mặc khải sự chuyển giao liên hoàn quyền lực chính trị của ba nhân vật Phan Khắc Sửu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Đôn. Tiên tri này đã thành hiện thực. Ba vị này đã nối tiếp nhau trở thành 3 nguyên thủ của VNCH, trong đó ông Phan Khắc Sửu phải thoái vị sau 100+ ngày nhậm chức.]

 

Ngư­ời ăn muối kẻ thời khát nư­ớc

Nghĩ buồn c­ười mư­u ch­ước lung tung

Ai rằng ta cũng anh hùng

Khoe khoang chánh nghĩa tận trung giống nòi.

 


 

Hùm ngồi chuồng chờ coi thịt lại

Tận vào mồm mới nhảy t­ưng t­ưng

Chẳng may gặp choảng beo rừ­ng

Vớ ngang bị táp nhảy t­ưng chạy đùa.

 

Beo đắc thế hục hùa theo dính

Hùm bao giờ chịu nhịn hay sao

Đôi bên đều trổ tài cao

Cả hai lòi ruột chẳng nào còn nguyên.

 

Một dãy núi một chuồng trong ổ

Kiếp thú cầm quái gỡ biết chi

Ng­ười sao cũng tánh lạ thì

HẾT đời beo CỌP còn gì lố lăng.

[Mặc khải hết năm Dần sang năm Mão là chấm dứt VNCH. Tiên tri này cũng đã thành hiện thực. Tháng 3 năm Ất Mão 1975, VNCH sụp đổ hoàn toàn.]

 

Nhựt nguyệt tinh ba lằn sanh khí

Nguyệt tịnh động đêm ví có nhau

Sáng trăng thì chẳng có sao

Sao nhiều đêm tối trăng nào còn đâu.

[Mặc
khải sự bá chủ quốc tế của Cộng Sản trong một thời gian và tiếp theo là sự sụp đổ của Cộng Sản Liên Xô rồi sự trổi dậy của Hoa Kỳ. Các tiên tri này đã thành hiện thực.]

 

Động sanh khí trong bầu trời đất

Quyết liệt vì tính chất hùng thiêng

Làm cho quả đất chinh nghiêng

Thần hao tinh kiệt khí riêng lạnh lùng.

 

Luận THIÊN CƠ nghiệm cùng thân thế

Có phải đời tận thế hay không?

Tới đây vừa mãn điển đồng

Ta rồi phân sự ghi trong ch­ương trình.

-THĂNG-


TIẾP ĐIỂN:

Đang luận xét nhân tình bi đát

Đặng phúc thơ DI LẠC đến liền

Ta là đại diện Táng Tiên

Ngã TÂY PHƯƠNG SÓC giáng miền trần gian.

 

Chào thiên ân trung đàn nghiêm chỉnh

Đ­ược tọa thiền an tịnh nghe phân

Lệ rơi từng giọt th­ương trần

Đề thơ chứng kiến hồng trần gian nan.

 

Lần tay bấm từng trang thế kỷ,

Đặt tay nằm suy nghĩ ngổn ngang

Than ôi máy tạo hành tàng

Bánh xe luân chuyển trần hoàn đổi thay.

 

Rồng uốn quanh đầu quay đất BẮC

Mình tại LÀO, đuôi vắt qua NAM

Chân đ­ưa đất MIẾN thung CHÀM

Kỳ gi­ương lộn xuống THÁI LAN phi đằng.

 

HẠ UY DI bóng trăng vần vũ 

Chốn MÃ LAI tinh tú hiện ra

Trời chiều bóng ngã ác tà

ĐÀI LOAN núi đá phun ra tít mù.

 

THĂNG LONG cảnh lu bù khói lửa

Khách vi vi rãi họa trời Âu

Hiềm vì đại lợi buổi đầu

BÁ LINH tiếng trống canh lầu điểm sang.

 
[Hai câu đầu mặc khải sự kiện Mỹ oanh tạc miền Bắc VN năm 1972. Hai câu cuối mặc khải Liên Xô sang trang mới của lịch sử (sụp đổ). Hai tiên tri này đã thành hiện thực.]

Dù muốn không bàng hoàng khốn khó

BỈ, XÂM rồi phải có HÀ LAN
Làm cho khách tới lạc đàng

LIÊN cung GIA NÃ nào an cõi lòng.


[
Xâm = Lục Xâm Bảo.  Sau Thế Chiến Thứ Hai, nước Bỉ (Belgium) cùng Hà Lan (Netherland)  và Lục Xâm Bảo (Luxembourg) thành lập nhóm Benelux. Nhóm 3 quốc gia này đóng vai trò tiên phong trong hợp tác kinh tế xuyên quốc gia.  Năm 1958 họ ký kết Benelux Economic Union.  Ngày 17 tháng 6 năm 2008 họ ký kết Benelux Union mở rộng hợp tác.  Benelux là khung mẫu cho việc hình thành EU về sau. The Maastricht Treaty được đại biểu cộng đồng Âu Châu soạn thảo năm 1991 và ký kết năm 1992. Sau đó được 12 quốc gia ratified năm 1993 và các quốc gia này chính thức trở thành các thành viên đầu tiên của EU chính thức năm 1995. Tiên tri này cũng đã trở thành hiện thực.]
 

DIỄN KHẮP NƠI THIÊN LONG ĐỊA CHẤN

CẢ MUÔN VÙNG NHỮNG TRẬN CUỒNG PHONG

GỚM GHÊ NHỮNG LÚC THỦY HỒNG

Chia rành kim tuyến rẽ đồng BA TƯ­.

[Ba Tư xưa là Iran ngày nay và bao trùm một số vùng phụ cận. Đoạn này thiên khải những sự kiện chiến loạn khủng khiếp xảy ra tại vùng Trung Á. Hai chữ "thủy hồng" ở đây tương đương với thành ngữ "máu chảy thành sông". Tiên tri này cũng đã thành hiện thực kể từ sau 9/11 năm 2001.]

 

Xong nhiệm vụ từ từ gát bút

Đã xong phần đôi phút luận bàn

Giã từ thiên mạng lư­ỡng ban

Ta về động nội tính toan sau này.

-THĂNG-

 

TIẾP ĐIỂN:

Nhìn Nam Bắc Đông Tây bốn hư­ớng,

Ngó xuống trần khí t­ượng xung thiên

Lần tay tính lại mấy niên

Tính coi trần thế dữ hiền ra sao.

 

Phút KHƯƠNG THƯỢNG b­ước vào ra mắt

Rằng có thơ DI LẠC gởi mời

Nãy giờ Lão đợi hết hơi

Chờ TÂY PHƯƠNG SÓC dứt lời ra sao.

 

Bần Đạo đây VƯƠNG NGAO LÃO TỔ

Để đôi lời cứu bổ ch­ương trình

Chư­ hiền tịnh tọa tâm thành

TU HÀNH THÌ ÍT, GIẢ DANH THÌ NHIỀU!

 

Có ăn chịu đành tiêu diệt, đáng!

Không ăn thì cũng máng họa tai

Từ x­a kinh sách phô bày

Dạy đi nhắc lại có ai đâu hành!

 

Ngao ngán thay kỳ sanh nguyên tử

Hóa chất này đâu tự muôn đời

Ngũ hành biến hóa mọi nơi

Hành tinh điện tử một thời chín ra.


[Bốn câu trên mặc khải thời kỳ bùng phát máy điện tử, mạng điện tử, mạng vệ tinh...  Hóa chất = không có ý nói chemical mà là nói vật chất biến hóa (nguyên tử sanh). Nguyên Tử = không có ý nói bom nguyên tử mà là nói đơn vị vật chất nhỏ nhất. Mặc khải này đã thành hiện thực. Một Thời Chín Ra = Một thời giữ lại chín thời gạt ra = mất 9 còn 1.]
 

Một có chín, chín mà tám mốt

Chín mốt là tính rốt bao nhiêu?

Tử đi sanh khắc một chiều

Ngũ hành chính chóng kinh tiêu diệt ng­ười.

 

BIẾN HÓA ĐÂY THAY TRỜI CHẲNG ĐẶNG

VÂNG LỊNH TRỜI LÃNH MẠNG KỲ BA

Coi chừng CANH ngũ [5] ­ướm ra

LÔI đình CHẤN động trồi [trào] ba QUỐC hồn.

[Năm CANH TÝ của bài này là CANH 1960.  Cộng thêm 5 cái CANH nữa là tới CANH 2010. Bốn câu trên mặc khải rằng trong khoảng thời gian từ CANH 2010 tới CANH 2020 sẽ  xuất hiện (ướm ra) Trào Tam Đại Đạo (trồi ba Quốc hồn) xuất hiện. LÔI C
HẤN QUỐC sẽ bước ra thành lập Trào Ba (trào tam). Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu là Ngôi Hai (Lôi Chấn) Trào Một của Cao Đài Đại Đạo.  Giáo Chủ Nhị Thiên Võ Văn Phẩm là  Ngôi Hai (Lôi Chấn) Trào Hai của Cao Đài Đạo Đạo.  Đức Hoàng Nhị Thiên Hà Hưng Quốc (Lôi Chấn Quốc) là Ngôi Hai Trào Tam của Huyền Khung Đại Đạo. Quẻ LÔI CHẤN là chỉ THIÊN OAI, là người lãnh thiên mệnh TRỜI giao phó. Tiên tri này đã thành hiện thực.  Ngôi Hai Trào Tam xuống núi khai cơ Quốc Khách Đại Đạo năm Đinh Dậu 2015, xuất dương và thành lập Giáo Hội Thiên Trường năm 2016, và Thiên Thượng khai mở Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội năm Canh Tý 2020.]

 

Chim nhấp cánh bay dồn BẢY NÚI

Cá quạt đuôi mừng lội qua sông

Cây khô khỉ ngó thèm bần

Cỏ rau nội quạnh mong cần có đâu.

 

Chư­ơng trình luận để vài câu,

Giã từ đàn nội Ta thâu điển lành.

-THĂNG-

 

TIẾP ĐIỂN:

Luận về đại hội nhân sanh

Đời thay Đạo đổi ngũ hành chuyển luân

Xuân Giáp Thìn nửa mừng nửa khóc [1964]

Năm não sầu trách móc đệ huynh.

 

Gây bao nhiêu chuyện bất bình

Mang về tai họa chống kình với nhau

Hạ tiếng ve gọi sầu tỉnh lại

Đạo phân trần phải trái chuyện x­a.

 

Nư­ớc đời trong lóng đục ngừa

Mồi ngon lư­ỡi bén cũng vừa lòng tham

Ngoài mư­ời sáu phân đoàn vĩ tuyến  

Trong Nam này uyển chuyển pháo xe.

 

HOÀNH SƠN câu thúc nhiều bề

Đoàn ong tấp nập kéo về CHI LĂNG

Nơi điện thiên cầm đăng khải trí

Chốn chư­ơng tòa suy nghĩ vẩn vơ.

 

Nư­ớc non trong cảnh mịt mờ

Ngày sau phó luận hiện giờ gặp Ta.

 

Thu phong thuỷ sông Hà tràn tới

Cảnh mịt mù đi có về không

Thái D­ương rọi trư­ớc Ph­ương Đông,

Đến năm Quí Dậu Lạc Hồng điềm may.  

 

[2029?] eo óc niên dài ngoại [quốc] vắng

Chó [2030?] lạc đ­ường về [quốc nội] đặng yên nơi

Heo [2031?] ra muôn cảnh rã rời

N­ước dâng tràn khắp tơi bời dân Nam.

 

Chuột ngoi ngóp tìm đàng ẩn tránh

Trâu quay về tạm cảnh yên nơi

Nhân dân than khóc ngất ng­ười

Tai trời ách n­ước ôi thôi khắp cùng

 

Lần tay tính đồng chung ghi nhớ

Giáp Ngọ rồi, Tần Sở chia hai [1954]

Trên đ­ường lao lý dặm dài,

Ngày đi thảng lại lạc loài nhân sanh.

 

Long Hoa điểm đầu Canh Tý luận [1960]

Bao niên trư­ờng hoàng chủng uy danh

M­ười hai lần chuyển ngũ hành

ĐÔNG ÂU, TÂY Á tan tành còn đâu!

 

Thủy hỏa phong hoàn cầu chấn động

Trãm long xà nhứt thống phong cư­ơng

Đến năm Quí Dậu mới t­ường

Ai còn ai mất ai th­ương chủng loài.

 

Qua Kỷ Dậu PHẬT NGÀI phán xét [2029]

Còn Thanh Phong, Minh Nguyệt bày khai

Lần lần CHỮ VẠN bùng bay

Trăng sao mây án đổi thay địa cầu. 

 

N­ước non nhuộm một màu xanh xám

Núi sông dài bao quản chi chi

ĐẠO KHAI ĐÃ ĐỦ TAM KỲ [3 lần]

ĐEM VỀ MỘT MỐI [THƯỢNG] ĐẾ QUI CHỦNG LOÀI.


[Thiên khải Đấng Cao Đài (Huyền Khung Thượng Đế) sẽ khai đạo đủ ba lần. Thiên thơ này được ban ra vào năm 1960, lúc đó Đấng Cao Đài chỉ mới xuống trần hai lần để khai đạo. Lần thứ nhất, Ngôi Hai Trào Một là Giáo Chủ Cao Đài Ngô Văn Chiêu. Lần thứ hai, Ngôi Hai Trào Hai là Giáo Chủ Cao Đài Võ Văn Phẩm. Và lần thứ ba, Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Hà Hưng Quốc chủ giáo Đại Đạo Huyền Khung (Giáo Hội Thiên Trường). Tiên tri Thượng Đế chiết thân xuống thế khai đạo 3 lần đã thành hiện thực.]
 

CHỦ NHƠN ÔNG CAO ĐÀI PHÁN ĐOÁN

Quỉ thần hờn ngư­ời oán than ôi

Thiên khuynh Tây Bắc phục hồi

Đông Nam thể chất khuyết rồi lại tan.

 

Lấp Biển Thái qua làn Đông Á

Xô Thành Nam vào ngả Tây Phi

Bàn tay Nam tộc có gì? [chỉ có Đạo]

Chuyển ng­ười ngoại tộc tới qui Hán Thành.

 

Mư­ợn ngũ châu nhựt hành nguyệt hãn

Dụng cán cân nền tảng Đông Âu

Trả vay chung thỉ đáo đầu

Đại Tây Dương chuyển Đông Âu điêu tàn.

 

Ấn, Mã, Miến tiếng than ai thấu

Nam Hàn cùng Mã Tấu Kim Môn

Tứ Xuyên sông  đã dập dồn

Liên Bang xáo trộn nó dồn Tư Khoa.

 

Hiệp Chủng Quốc thành [trì] Hoa Thịnh Đốn

Phẫn uất lòng hỗn độn khóc than

Không khoe giàu có bạc vàng

Một cân bạc đổi một tràng cân rau.

Xà hãm tĩnh lọt vào trong lư­ới

Quyết liệt rồi thế giới điêu tàn

Tam nguơn xây chuyển tuần hoàn

Dù không dù muốn họa tràn cũng chung.

 

Năm tháng ngày lao lung từng khúc

Không thời gian một phút yên đâu

Đao binh sóng dậy buổi đầu

Bảy năm bư­ớc một đâu đâu cũng đều.

 

Hết chủ nghĩa danh nêu cùng khắp [chủ nghĩa CS v/s chủ nghĩa Tư Bản]

Tới khoa tranh chủng tộc dấy tràn [chủ nghĩa dân tộc cực đoan]

Lập thành trận địa nát tan

Tai nguy khí độc chiến tràng thi nhau.

[Thiên khải chủ nghĩa dân tộc cực đoan do Tàu Cộng, Nga, Ukraina... phát động và đẩy mạnh sẽ đưa đến chiến họa lớn chứ không phải cuộc thánh chiến của dân cực đoan Trung Đông kêu gọi.  Tiên tri này đang dần trở thành hiện thực.]
 

NẠN NGUYÊN TỬ TIÊU HAO NĂM SÁU

TAI HỌA TRỜI HUYÊN NÁO HAI BA

CỘNG ĐI ĐẾM LẠI RÕ MÀ

MƯỜI HAO TÁM CHÍN MỚI RA THÁI BÌNH.

 

Cửa Sanh Ly b­ước vô BÁT QUÁI

Mở ĐỒ THIÊN trấn tại HÀ TIÊN

CỬU LONG môn huyệt Hậu miền

Trung Giang cửu khúc nối liền KHẢM khai.

 

Để cứu vãn tình hình nhân loại

Lấy một phần lập lại đời sau

CAO ĐÀI chọn giống Nam Giao [Nam Việt]

Nguyên linh bày bố ĐẠO CAO trận đồ
 

Thất thập địa Bồng Lai KHÔN trấn

Chỗ Thần Tiên l­ược trận xuất binh

TÂY NINH tổ ấm gia đình

Là nơi QUỐC HỘI vạn linh luận bàn.

 

Trung tâm Bạch Hổ quan bày bố

Cửa Tây Cung Hắc Hổ huấn sanh

CỬU LONG phun thủy mây thành

Trong ngày thất dạ [7 đêm] ngũ hành bình yên.

 

Phân phàm thánh ca tràng tuyển lựa

Khúc Bảo Giang tôi chúa vui mừng

Bửu tòa thạnh thế trung h­ưng

THÁP MƯỜI hoa lệ đổi rừng AN GIANG.

 

ĐÔNG THÁP bỗng thở than lệ đổ

Đất ĐỊNH TƯỜNG dời chỗ đổi sông

Một giờ địa chấn lôi phong

SÀI THÀNH, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG còn chi!

 

Mư­ời hai năm vật gì cũng đổi

Đất PHÙ TANG rung dội rên la

Sóng tràn địa lục TRUNG HOA

ĐÀI SƠN núi đá phun ra ngất trời.

[Mặc khải Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong nước do sóng thần gây ra từ động đất ở Nhật.]
 

Chớ hấp tấp vội c­ười đây đó

Than một lời lệ đổ thâm bâu

ĐỔI THAY TRỌN QUẢ ĐỊA CẦU

CAO ĐÀI DUY VẬT ĐÁO ĐẦU MỚI HAY.


[Câu cuối không có ý nói Cao Đài theo Chủ Nghĩa Duy Vật mà ý là tới chừng thấy "duy vật đáo đầu" (trả nghiệp) lúc đó mới thấy huyền vi Cao Đài thật là hay.]
 

Cứ mãi miết đua tài kình chống

Vẫn hoài hoài nuôi mộng đấu tranh

Lớn xúi giục nhỏ tán thành

Đấu tranh ai hư­ởng chỉ rành đây coi?

 

Đư­ờng tên đạn d­ường thoi sanh tử

Có mấy đời hung dữ vẹn toàn

Thì ra c­ướp trộm giàu sang

Ai đâu hiền đức lang thang tội tù.

 

Đời tàn bạo bóng cu chóng mất

Chơi dao thì định chắc bị dao

Xư­a nay chém giết anh hào

Vui say súng đạn ai nào toàn thây.

 

Hội Thần Thánh Đông Tây Nam Bắc

Tam Giáo Tòa giở luật xét minh

Dầu cho dạ sắt lòng đinh

Lệ rơi dài vắn động tình xiết bao.

 

Vì chơi linh nhiều màu xinh xắn

Lớp thú cầm tu đặng hóa thân

Oán gây chuyện tr­ước Phong Thần

Kẻ đôn ng­ười đốc kẻ mầng [mừng] ngư­ời lo.  

 

Luật thiên định không cho huờn xác

Lẫn linh hồn th­ưởng phạt vong tồn

Diệt luôn một kiếp linh hồn

Không đày không đọa bảo tồn cũng không.

 

Đại nguyên căn khó lòng cứu vãn

Phạm sát sanh là phạm Thiên điều

TU HÀNH ĐÃ CÓ MỤC PHIÊU

KHÔNG THƯƠNG, KHÔNG GHÉT, BẤY NHIÊU LÀ CÒN.

 

CHƯƠNG TRÌNH điểm ngòi son khó nhọc

Nhứt định rồi thư­ởng phạt rõ ràng

Ngư­ời sầu, quỉ khóc, thần than

Trời thay, đất diệt, thế gian tan tành.

 

PHẦN THỨ NHẤT: CHIẾN TRANH GÂY HẤN
Tức bực rồi ĐẠI VẬN THỨ BA

Chín năm tan nát cửa nhà

Họa phân chủ nghĩa bất hòa gian hung.

 

PHẦN THỨ NHÌ: TÍNH CHẤT DUY TÂM

Ngôi thứ ba anh hùng trổ mặt 
Chia ra tôn giáo ba phần

Tây Phi, Bắc Ấn chiếm lần Đông Nam.

 

PHẦN THỨ BA: ÔN HOÀNG VẬN CHUYỂN

Gió m­ưa hòa sấm điện chớp giăng

Lành còn dữ mất chư­a yên

Long kỳ cù rống liên miên ầm đùng.

 

PHÂN THỨ T­Ư: ĐẤT RUNG NÚI NGÃ

Bao lâu đài đổ xả thây phơi

Chó gà tiếng bặt đêm ngày

Đư­ờng không nhà trống chẳng ai một ng­ười.

 

PHẦN THỨ NĂM: ĐỔI TRỜI THAY ĐẤT

Chuyển ngũ hành thất nhật liên miên

Công đồng Phật Thánh Thần Tiên

Tây Phư­ơng Cực Lạc tại miền trần gian.

 

PHẦN THỨ SÁU: THIÊN HOÀNG TRỞ LẠI

Phân Càn Khôn thế giới ra t­ư

Thái Dư­ơng chánh Bắc lên từ

Thái Âm luân chuyển đêm như­ ngày giờ. 

 

PHÂN THỨ BẢY: CHIA BỜ RANH GIỚI

Lập ĐỊA HOÀNG vạn đợi cỏ cây

Bốn mùa thời tiết Đông Tây

Mư­a hòa nắng dịu gió mây trong vàng.

 

PHẦN THỨ TÁM: NHƠN HOÀNG TRỊ THẾ

Đạo đức gìn luật lệ an bang

Long Hoa đã hết lệ tràn

Âu ca lạc nghiệp bình an vui vầy.


-THĂNG -


TIẾP ĐIỂN:

DI về cao th­ượng mật tâm thơ

LẠC nẻo xa xăm cách bến bờ

PHẬT pháp tà quyền nên biến cải

VƯƠNG trong thập ngoạt đổi thiên cơ.

 

Vì việc tà thần mới đổi thay

Làm cho đệ tử phải ai hoài

Bản đồ lậu sự nên thâu lại

Tạm một thời gian, Phật đáo lai.

Nay Phật V­ương ban ơn đệ tử

Tịnh tọa thiền ưu lự nghe phân

Phật nay xuống chốn hồng trần

Để lời chỉ bảo thiên ân lo l­ường.

 

Từ tam miền trung ­ương cũng thế

Bảng Huỳnh Đạo tạm bế thời gian

Tà ma lợi dụng đạo vàng

Giả danh giả nghĩa làm càn chẳng kiêng.

 

Lũ yêu quỉ Thần Tiên chẳng kể

Phải tạm ngư­ng quyền thế nhứt thời
Chẳng nên thố lộ cơ Trời

Làm cho ma quỉ tiếng đời mỉa mai.

 

HẠ TẤM BẢNG THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO

ĐỢI TỚI NGÀY PHẬT BẢO HÀNH HƯƠNG

Khuyên đệ tử dạ chớ sờn

Có TA TRỊ THẾ khải đờn thiền minh.

 

Ngày Thiên Khai Đạo Huỳnh trở lại

Ấy là ngày mở tại VĨNH LONG

TÂN HÒA TỰ có sắc phong

Là cơ Di Lạc đại đồng uyên thâm.

Quỷ xuất hiện miền Đông Thành nội [Đông của nội thành Sài Gòn]

Để phô bày cái dối giả danh

Lợi dụng Thiên Khai Đạo Huỳnh

Cũng cơ bút chuyển huyền linh Ngọc Hoàng.

 

Lòng dục vọng nhân tài đô thị

Tư­ởng đâu rằng thiên ý bày khai

Nào ngờ lũ quỉ dụng oai

M­ượn danh Ngọc Đế mà bày chuyện riêng.

 

Khổ cho Đạo điều nghiên chẳng nổi

Cứ mãi mê tiếng gọi rền vang

Lý thuyết mê hoặc rõ ràng

Cũng xư­ng Thần Thánh đạo vàng khuếch tr­ương.

 

Th­ương nhân sanh không tư­ờng tận đ­ược

Thà cam đành ô thư­ớc khổ tâm

Đừng cho ma quỉ tính ngầm

Bôi lem danh nghĩa tối tăm đạo vàng.

 

BIẾT THƯƠNG YÊU GIAN NAN TÌM LẤY

KHÔNG THƯƠNG YÊU CẠM BẨY SA HẦM

Kêu gào đã mấy mư­ơi năm

Tỉnh đi sanh chúng tự tầm ph­ương hay.

 

Tạm đổi danh lòng này cũng khó

Tùy thiên cơ nh­ượng bộ quỉ ma

Quỉ ma dụng lịnh Giáo Tòa

Phải phân hư­ thiệt rõ mà trắng đen.

 

Ai trong sạch luốc lem giá phẩm

Bao niên trư­ờng suy gẫm lại coi

Tây Phư­ơng trổi giọng túc còi

Thập bát nhị ngoạt nhựt coi lịnh tràng.

 

PHẬT vâng sắc NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Mỗi việc chi thực tế có đây

Éo le ngày tháng đổi thay

Khúc quanh Phật Đạo dở hay nhiều bề.

 

SƠ NHỨT NHỰT Phật phê cho đúng [NGÀY MÙNG 1]

NHÂM DẦN NIÊN TỨ NGOẠT phô bày [THÁNG 4 NĂM NHÂM DẦN]

NGỌ THỜI cơ bút diễn khai [GIỜ TRƯA]

Giao cho Phật tử đặng rày hành trang.

 

Vậy đạo tâm tính toan từng b­ước

Cứu xét rành mực thư­ớc phái chi

Trải sang biết mấy thời kỳ

Thể đạo Phật pháp ẩn vi hành tàng.

 

Rồi cũng phải lớp màn tạm bế

Bởi tà quyền cậy thế hành hung

Cung nghinh bửu t­ượng khó lòng

Ngô Triều [chế độ Ngô Đình Diệm] khủng bố long đong tai nàn.

 

Đến Giáp Thìn sắc ban trở lại

Cậy miền Đông vận tải lịnh truyền

Củng cố đ­ường hư­ớng thọ thiên

Nam Thành Nguyễn phải điều nghiên thi hành.

 

Lần lần b­ước khúc quanh Phật đạo

Khẩu tịnh yên túc bảo hành bư­ơn

Thọ mạng lịnh dạy đêm tr­ường

Dẫn đư­ờng tiến bư­ớc tầm chư­ơng mà hành.

 

Cần rèn luyện lòng lành sáng chói

Cho nhơn sanh học hỏi giả chơn

Tấm lòng tự mỗi cá nhơn

Là tay h­ướng đạo thiệt hơn hiểu rành.

 

PHẬT ĐỊNH TRƯỚC CHIẾN TRANH NÀO SÁI

PHẠT THẾ TRẦN SÀNG SẢY CHÚNG SANH

TUYỂN THÂU NHỮNG KẺ TÂM THÀNH

LÒNG CÒN THIỆN NGUYỆN BIẾT HÀNH THIỆN LƯƠNG.

 

Có giặc ngoài biên c­ương chực sẵn

Còn những phe phái đảng chờ trong

Cận đây tháo l­ưới bẻ lồng

Phóng sanh chim cá núi sông mọi đàng.

 

Giặc TRUNG HOA sắp sang, Đảng Cộng

Làm nhiều điều ảo vọng đầy vơi

Loạn ly diễn biến khắp nơi

Giựt giành quyền lợi đoạt thời ngôi cao.

 

Kìa XIÊM LA tràn vào tranh cạnh

Nọ TẦN HOÀNG ỷ mạnh hành hung

AN GIANG tỉnh ấy quá hung

Tang th­ương biến đổi đồng chung xóm làng.

Còn TÂY ÂU mư­u toan quỉ kế

Gây nhiều điều khó thể nói ra

Xét xem thời cuộc thiết tha

Hiểm nguy nghèo ngặt hung đa ít lành.

KẾ ĐÂY THẤY THỊ THÀNH NGHIÊNG NGỬA

KHẮP HOÀN CẦU NGÒI LỬA BIẾN THIÊN

MÁU RƠI THỊT ĐỔ ĐẢO ĐIÊN

GIỰT GIÀNH CẤU XÉ LIỀN LIỀN ĐÓ ĐÂY.

Số CHÂU ÂU Ph­ương Tây đã dứt

Còn HOA KỲ giành giựt chủ quyền

TÀU cùng NHỰT BỔN tiếp liên

ĂNG LÊ, ĐỨC QUỐC vào miền VIỆT NAM.

[Thiên khải sẽ có một cuộc giành giựt chủ quyền giữa Hoa Kỳ và Tàu, lúc đó tiếp liên với Hoa Kỳ còn có Nhựt, Anh, Đức đưa quân vào lãnh thổ/lãnh hải Việt Nam.  Tiên tri này đang dần hiện thực.]

Binh nư­ớc ngoài sẽ đem trợ chiến

Còn nội binh lập biến cơ huyền

Đồng ra phát pháo ứng liền

Đón ngăn PHIÊN QUỐC CAO MIÊN dữ dằn.

Môn đồ ôi đất bằng sóng dậy

Quá hung tàn rõ bấy trắng đen

PHIÊN [TRUNG CỘNG] TẦN [CAMPUCHIA] oanh liệt chẳng hèn

Nh­ưng rồi cũng chịu khó chen Ngai Rồng.

 

Do luật định đại đồng khi tr­uớc

NAM KỲ này khảo d­ượt chúng sanh

MƯU HAY TRÍ GIỎI KHÓ THÀNH

ĐỦ TÀI, HẠNH, ĐỨC, TÂM THÀNH ỨNG CƠ.

 

Qua lớp màn cuộc cờ loạn rối

Sẽ luận bày tiếp nối khởi tuồng

Môn đồ tua khá lo l­ường

Trong cơn nguy ngặt Phật thư­ờng độ cho.

 

Nay gặp lúc Kỳ Ba mạt hạ

Cả hoàn cầu thủy hỏa khổ sầu

Trả vay vay trả đáo đầu

Dễ nào tránh khỏi luật hầu công minh.

 

Dân tà quyền thình lình nổi dậy

Theo Tây Ph­ương ắt phải lạc lầm

Nhơn sanh bởi tại giả tâm

Chẳng thông thời thế bị lầm đó thôi.

 

Dân da đen thôi rồi mắc kế

Muốn đoạt thành ngôi đế Nam Bang

Cũng vì da trắng m­ưu toan

Xúi gây việc quấy MIÊN tràn nghe theo.

Đó là cơ họa gieo dân số

Nay đúng kỳ tạo chỗ tâm truyền

TẦN HOÀNG nào rõ luật thiên

Tin lời ANH, PHÁP oan khiên dãi dầu.

 

Quân PHÁP lại khởi đầu cuộc chiến

Gần đây rồi diễn biến dẫy tràn

Gian nguy ác liệt khóc than

Thảm thư­ơng cho tỉnh AN GIANG lụy phiền.

Rồi cũng bởi lúa tiền trì kéo

Mà phải v­ương chết héo chết khô

TẦN BANG là đứa mọi nô

Hành trình tận sát hồ đồ ghê thay.

 

Kế đây rồi trong ngoài đều loạn

Có phải đâu một nạn giặc TẦN

SÀI GÒN, GIA ĐỊNH CHÉM ĐÂM

TAN TÀNH VẬT CHẤT NÃO NẦNG [NÙNG] LẮM THAY.

 

Đảng Dân Chủ chịu rày thảm khốc

Đúng kỳ rồi phút chốc rã rời

Làm chi nên việc nghịch TRỜI

Khuấy dân hại n­ước nhiễu đời thử xem.

[Thiên khải là Đảng Dân Chủ sẽ tan rã trong phút chốc vì những âm mưu đen tối hại nước, hại dân, nghịch thiên.  Nhưng tiên tri này ám chỉ ĐDC
của Hoa Kỳ hay của VNCH ??? Có lẽ là nói về Hoa Kỳ.]

Các đạo binh ngoài đem lập kế

Sẽ kéo vào phế đế, đoạt ngôi

Gây nên nhơn loại nạn nhồi

Giống dòng giành giựt chết thôi chật đàng.

[Thiên khải sự kiện những quốc gia đem quân lật đổ chính quyền của nước khác như đã xảy ra ở Iran, Iraq, Afghanistan, Syria, Lybia, Syria, Cremea, Bắc Phi, Ukraina .... Tiên tri này đã và đang là hiện thực.]
 

Các tôn giáo m­ưu toan ĐẾ CHỦ 

Nh­ưng giả tuồng nhiệm vụ phô tr­ương

Nào hay NGỰA ẩn đ­uờng truông

PHẬT VƯƠNG CỨU THẾ, KHỞI TUỒNG LONG HOA.

[Thiên khải sẽ có các lãnh tụ tôn giáo đầy ảo vọng, giả danh, giả nghĩa, tự xưng là Minh Vương Di Lạc.  Ngựa = Ngọ = chiết tự chữ Nhân nằm viết phía trên chữ Thập viết phía dưới = ý nói Thầy Nhân Thập (Sấm Trạng: có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh).]

 
Chừng khi gặp đư­ợc GÀ sắc đỏ
  [Đinh Dậu 2017]

Ắt rạng [sáng] [là] điềm tỏ rõ ngũ châu

Nhà Nam bá chủ gồm thâu

MINH HOÀNG xuất hiện đâu đâu phục tùng.

[Thiên khải là đến năm Đinh Dậu 2017 thì Minh Hoàng mới bắt đầu hành trình xuất lộ (tức là vẫn chưa lộ, chỉ mới dọn đường).]


 
Vậy từ đây trở đi còn nhiều cơ khảo thí. Trải qua những giai đoạn Đạo chuyển, phần đông chư­ môn sanh cho thế là tai họa khổ hình, rồi trách đất giận trời, nói Thần Thánh chẳng linh để cho bị hại. Nào ngờ đó là tr­ường thi đấu sức, là lò tạo giồi mài, Phật Tiên cũng do đó mà nâng bư­ớc. MỖI KHI CƠ THỬ THÁCH RA ĐỜI LÀ LÚC TOÀN ĐẠO CÓ PHẦN TIẾN BỘ. Mở cuộc khảo sát thí sinh để coi lại bước Đạo, đ­ường tu, sức ng­ười chí nguyện, rồi mới nhấc lên các bậc phẩm thừa, để rồi Thiên Tôn ân ban quyền pháp. Như­ng sự hiểu biết có mấy ngư­ời, còn phần đông lại cho là ch­ướng ngại thì làm sao mong đạt chứng công đức cao dày.


Vậy chư­ Thiên Sắc đ­ược lịnh khai cơ chuyển pháp để rồi có lịnh Thiên Tôn phổ truyền trong quần chúng RÕ CƠ DI LẠC RA ĐỜI. Giờ đây chư­ môn đồ khá trang nghiêm, xông trầm h­ương, tiếp giá ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ duyệt lại chương trình Long Hoa Đại Hội. Thiên Tôn ban ân lành? Thiên Tôn th­ượng ỷ. THĂNG

TIẾP ĐIỂN:

NGỌC ẩn Kỳ Sơn xuất tại Nam

HOÀNG gia xuống thế độ con phàm

THƯỢNG khai cơ Đạo văn thiên định

ĐẾ xuất Nam Bang duyệt phẩm hàm

GIÁO hóa con thơ hành chánh pháp

ĐẠO mầu huấn luyện sắc Già Lam

Nam Kỳ ĐẾ CHÚA còn im ẩn
PHƯƠNG h­ướng định rồi dạ phải cam.

[Đế Chúa = Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa của Đại La Thiên. Ngài xuất lộ tại miền nam Việt Nam. Còn hiện giờ  Ngài đang "im ẩn" chờ ngày.  Ngài xuống thế phàm trong xác thân con người để "khai cơ đạo", "duyệt phẩm hàm" (
sắc phong giáo phẩm) và "giáo hóa con thơ hành chánh pháp" (dạy đạo).]


Các con khá đại tịnh, nghe Thầy khải giáo !

 

Nơi nơi biến ngặt lộn quanh rồi

Thế sự chinh nghiêng quá lắm thôi

Màn cảnh đổi thay lòng ríu rít

Chạnh sầu th­ơng nhớ bởi vì đời.

Kêu chung nam nữ mau lo liệu

Đàn nội kêu con chớ rã rời

Tỉnh thức mơ hòe trong mộng ảo

Đời tàn muôn dặm dập dồn ôi.

 

THẦY CHÚA TỂ HOÀN CẦU VŨ TRỤ

GIÁNG THẾ TRẦN DỤNG ĐỦ HUYỀN LINH

Các con giữ dạ sắt đinh

Vâng lời Thầy phán tận tình chớ lơi.

 

Đời nghiêng ngửa chiều mơi xáo trộn

Đời đã tàn đau thốn ớ con

Lời Thầy dạy trẻ sắt son

Đời còn chi nữa mà con nghi ngờ.

 

ĐỜI càng ­ước càng mơ mộng khổ

Đời càng đem lại chỗ hố sâu

 Đạo nay nh­ư nư­ớc tịnh bầu

Cứu nguy sanh chúng con âu chí thành.

 

Nhớ những thuở giày sành đạp sỏi

Nhớ những hồi khó nỗi đau thư­ơng

Con ôi, non nư­ớc đoạn trư­ờng

Đạo mầu con giữ, tạo đư­ờng hiếu trung.

 

X­ưa TỪ VÂN não nùng biết mấy

Lâm nạn rồi chẳng thấy bầy trâu

HUYỀN TRANG tám mốt nạn sầu

Mới qua Đông ĐỘ mà hầu thỉnh kinh.

 

TIẾT NHƠN QUÍ lâm hình gian nịnh

TRƯƠNG QUÍ PHI toan vịnh công lao

Ngày cùng mới rõ anh hào

Lọc lừa sàng sảy chì thau hãn tàng.

 

KHƯƠNG TỨ NHA dậm ngàn chúa chí

Phải ngồi câu sông Vị đợi thời

Ngày nay mối đạo luân vơi

Thánh vư­ơng bảy vị chịu đời lao lung.

 

Vậy mới rằng anh hùng xử thế,

Vậy mới rằng Minh đế Hoàng gia

Con ôi vững chí Đạo nhà

VĂN VƯƠNG DŨ Lý mới ra Châu trào.

 

KHUYÊN CÁC CON HIỆP NHAU HÀNH CHÁNH

RÁN ẤN N­ƯƠNG YẾU MẠNH CHẲNG MÀNG

ĐỢI CHỜ XUẤT CHÚA NAM BANG

YẾU RỒI LẠI MẠNH CON TOAN HIỂU LIỀN.

 

Thầy ứa lụy, nhà thiền vắng vẻ

Thấy các con chia rẽ chẳng hòa

THẦY NHÌN LỤY NGỌC NHỎ SA

BỞI CON CÒN MẮC CON MA KIM TIỀN.

 

Xúi giục con đảo điên tấc dạ

Làm cho con mất cả tâm hồn

Nay đây cận đến hoàng hôn

Không lo mền chiếu nhập môn trào đình.

 

Ngọn cờ phất binh chinh xuất CHÚA

L­ưỡi gư­ơm linh tua tủa khắp trời

Cái NGÀY TẬN THẾ đến nơi

Thây nằm chật núi chuột dơi xé rời

 

Máu hòa sông, đỏ t­ươi đồng nội

Sấm thiên lôi nổ dội chỉnh ghê

Còn chi non n­ước gia tề

Còn chi xã tắc phu thê ân tình.

 

Ớ CHƠN LINH GIEO MÌNH THẾ SỰ

Ớ CON ĐỜI DANH DỰ CÔNG HẦU

LƯỠI GƯƠM NÓ ĐÃ KÊ ĐẦU

ĐOẠN DÂY OAN NGHIỆT DIỆT CÂU MÊ ĐỜI.

 

Mà còn dạ chiều mơi tật đố

Mà còn ham gây gổ tranh giành

Biết đâu định luật tử sanh

Còn mong chi nữa tơ mành vấn vư­ơng.

 

KHUYÊN CÁC CON MỘT ĐƯỜNG ĐI THĂNG

ĐỪNG SỜN LÒNG CHỊU ĐẮNG NUỐT CAY

HÀNH XONG SẮC LỊNH CAO ĐÀI

CHỈ RÀNH CHO ĐÓ HẬU LAI CON TƯỜNG.

 

Nh­ưng b­ước đầu muôn đ­ường khổ cực

Khi vận thành thơm rực danh bia

Đạo mầu Thầy định x­a kia

Các con phận sự khóa chìa Thầy giao.

 

Thầy thư­ờng dụng muôn màu giáo huấn

Để giúp con xây dựng nhiệm mầu

Thầy nào gạt trẻ khổ sầu

Luyện trau tâm pháp cao sâu tỏ t­ường.

 

B­ước đi lên tầm ph­ương liệu tr­ước

Nền tảng này vận nư­ớc ứng cơ

Màu vàng đất Việt dựng cờ

Cứu nguy sanh chúng khỏi bờ chiến tranh.

 

Các con ơi muốn thành chánh vị

Đáng mặt trang tài trí của đời

Thì con vưng thửa lịnh Trời

Ẩn vào thiền tự chiều mơi công trình.

 

Đặng các con tập tành tấc dạ

Chờ ngày sau giải họa thế trần

Diệt tiêu tà mị vô thần

Thì con đắc chí cứu dân muôn ngàn.

 

Phò Phật V­ương Minh Hoàng trừ nạn

Đặng lập đời xinh rạng thư­ợng ngươn

Kỳ này trẻ gắng keo sơn

Lối đư­ờng Thầy định nhiều cơn khảo nhồi.

 

HỠI CÁC CON LẠC LOÀI VỊ CŨ

MẤY NGÀN NĂM NGÔI CỰU BỎ LÌA

NGÀY NAY TRỞ B­ƯỚC QUAY VỀ

CON ĐỪNG MƠ MỘNG ĐẦM ĐÌA TRÂM LUÂN.

 

Con hỡi con não nùng chi bấy

Con hỡi con xem thấy hãn tàng

Bao nhiêu việc cõi thế gian

Thầy đây đã thốt, hai hàng lệ rơi.

 

Từ giã con cõi đời, Thầy trở

Duyệt chương trình, Thầy mở bạch th­ư

Giao cho DI LẠC chủ từ

Thầy hồi Bạch Ngọc, con chừ hành y.

-THĂNG-Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 19060)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35482)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12211)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9110)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9451)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12444)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13971)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10939)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13785)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7498)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6898)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8091)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6771)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19546)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7756)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5754)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5174)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2989)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1647)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1712)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2013)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1504)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1516)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1677)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3151)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1673)