DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM MẬU TUẤT

23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4666)DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG
NGÀY 9 THÁNG 6 MẬU TUẤT, GIỜ TÍ
NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2018
HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIM NGỌC THANH HUYỀN
ĐÀN TRÀNG NÚI SAM

Pháp Âm #198. https://youtu.be/7mI_AGndFWo
 
PHÁP ÂM #198

"Chuông ngàn thiên giả Quốc nan kỳ
Quan nằm tư đoạn phúc nhiên di
Liên tòa phẩm phúc đào ký tự
Duyên loan hồng phủ ký đang kỳ
Đương toàn Vũ Khúc ngàn cao chí
Sắp cán đổ kỳ trí càn minh
Thiên Sơn lầu nang cẩm từ xa
Đoạn khai tiền dĩ cung ngà phúc đoan
Sam sam kỳ Thiên đào di Tử mệnh
Đoán dạo nghi thông chí Tỳ Ca lộ
Tri phùng đáo cạn Đông Lai duyên
Nghi nghi Vũ Khúc loan kỳ thẩm
Nương liên phú Đào Thành ngang phủ
Trống liên khai Thánh Quốc liễu kỳ
Kháo càn nang đổ ban hòang tế
Thúc tửu hoan đề tri chí nan
Liên liên đề chú đà hoan đoạn kỷ
Chốc chốc nghi thơ lộ kiến đề khai
Tri nhân tụ nhan phân lồ
Đào phúc lai di lộ kháng kỳ
Đoan nghị quyết tao phùng di mệnh
Chiến nương phô loan phụng đáo lai
Chinh kỳ quang tốc nghị quan kỳ
Gian gian đồ thán kỷ nang thơ
Dung mệnh tấu ngàn câu phong tỏa
Di chu hoan ngàn đồ cẩm oai
Chưng chưng ngang hoạn tố kỳ trông tợ
Khảo khảo liên chi chú thoàn hoan
Tương tương kỳ tất sơn phong lồ tự
Tam Minh Chủ tao đề chứng lộ
Minh minh chi thấu cáo tự lời
Đài chung ký thọ tưởng tề loan
Phụng phụng ghi công cồ đảng oai vệ
Xích Tử Minh Công đáo lệ khai
Nương Nương tửu túc kháng đề chi
Tiền Hoàng niên túc hà lệ tràn?
Hoán hoán lịnh chi toàn minh tử
Chi chiến thông lâu hóa Thiên Oai
Chu đoạn kịp kỳ công hầu chuẩn
Nương Nương tề quang thái lộ bình
Chấp tình minh đệ tống cai hoa
Liên minh tể chí kỳ hoan đại
Khánh chu Càn Vũ minh không."Pháp Âm #199.  https://youtu.be/qYN-f7FviTI
 
PHÁP ÂM #199

"Chi Quân đàn kiến bồng thay
Xuất chinh đem cản khóc mình quy lai
Trang tử phùng minh chiếu ngoại
Không không lai chiếu từ minh quang
Sơn thiên triều quốc cai duệ
Đồng công trì chiến huệ huệ tương màn
Chiếu sang minh quốc càng sang
Đồng quy chung chủ Hán Bình nguyên oai
Tử chiến quân bạch hà chiếu kiến
Lạng tố kỳ huy chiến đồng oai
Chinh chinh kỳ quốc hàng Đông Độ
Thoan kiến triều nghi kiến Minh Quân
Thấu thấu cương đề di bổn luyện
Cầu liên minh Chúa Thánh liêu khai
Cung kỳ quảng sắp mình chi phối
Tượng kỳ luân chuyển hộ đồng nhi
Chiếu quang tình kỷ đồ chiêu thất
Đoạn ký ngoạn đề hoán nan tri
Thấu đồ chí mệnh đài thổ túc
Đô kỳ uy chí đoạn kỳ nghinh
Sang sang châu noãn đoàn nghị quyết
Trình lập cơ thiên thấu đáo huy
Liên kỳ ba chủ đồng lai ký
Quốc thái nan di đoạn phúc tần
Nguyên chú bồng đang ngoại phúc xoay
Kỳ tam thủ kỷ liên tòa
Chấp không dự kiến ánh đài kỳ ba."


Pháp Âm#200. https://youtu.be/hfidbGw-i70 
 
PHÁP ÂM #200

" (đoạn kinh chú)"
 
 
Pháp Âm #201. https://youtu.be/2CpjEgYB0LI
 
PHÁP ÂM #201

"Quy điền Lão quản nan tao ngộ
Dạ dạ kiến đồ lư phỏng chí lao
Ngang ngang chư phúc ngàn chiến lịch
Lão kỳ tam phong lộ liên khai
Chú chú niên tân loan kỳ phúc tần
Lão thấu liên minh chí an dân
Nâng tài phú cạn đồng minh thệ
Liên chính từ quan khải phúc đoan
Du du tất giả Hoàng chí thể
Lão cáo từ tri kỷ Hoàng lai."

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 410)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1437)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1631)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1984)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2205)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2504)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4302)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.