DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3575)
  
 
 
 

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2018
Ngày 11 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Pháp Âm #172A. https://youtu.be/znyHQmXAQwE

PHÁP ÂM 172A

“Hồi lai tướng tới giác ân môn

Khốn khó ma trận đổng thời gia trang

Quyên quyên quét sạch nguyện chu toàn
[trung tâm quyên quyên = trong lòng đau đáu]

Nhập nhập Thiên Minh lập khai minh

Di đồ gian khó khỏi nguyên Canh

Cuộc thái bình liệt liệt trung anh

Du phụ sắc định cơ thiên lộ có

Kỳ minh vũng di cơ ôm vào

Tiêu diêu tiền ngọc tọa lai Thánh Ngọ
[chữ Ngọ chiết tự là Nhân + Thập. Thánh Ngọ = Thánh Nhân Thập, đồng nghĩa
với Thầy Nhân Thập của câu "có Thầy Nhân Thập đi về" trong Sấm Trạng Trình]

Tạo chu kỳ duyên phú kiếp ba
Đông lai Kim Quy hồ lã khôi hình

Dựng cuộc thái bình đặng phước dung.

Đồng Tiên Hùng phủ sắc trọn ánh hào
[Đồng = Chữ Đồng Tử; Tiên = Tiên Dung công chúa; Hùng = Hùng Vương.
Vợ chồng Chữ Đồng Tử và Tiên Dung thời Vua Hùng Vương thứ 3]

Ngọc ngọc địa Tam Giáo công ban

Dựng nghi thọ pháp ẩn dạng hình

Long Hoa Hội di sắc kỷ nguyên

Bát Bát Sơn Nam Thiên Tòa chiến sự

Chánh pháp đồ lai chí hàm xan

Cơ năng cảnh tục nay hồ đáo

Trải phận mình Thiên Tử cốt lai

Di di giả giả hậu thiên tài

Đồ phúc thẩm sắc khai hành phủ

Thước lộ đề cố Cố Quân

Văng vẳng thiêng liêng màu ngã nguyệt trần

Công đồ dẫn màn ba kỳ Quốc.

Chi chí lập đời Ngũ Hành ban

Vai nan Trùng Cửu Thiên bủa đời nàn

Bão táp mưa ngâu cuối nan ky [ky =cơ]

Huyền căn Cố lộ Nam Bang chí Đạo [Bà Cố Hỉ]

Đuốc huệ từ vô điển Quốc xan

Kim kim Thanh đoàn Ngọc chiếu nghị bàn

Sắp cuộc cờ thiện đáo thới lai

Kỳ quang phản chiếu Kim Càn đấp [Càn = Thiên. Kim Càn = Kim Thiên]

Tây đàng tịnh phổ khắp đời trăn [chữ Trăn bộ Chí = tới, đến]

Lạc Lạc Hồng Mang đồ oai phỉ
[chữ Mang bộ Hán còn đọc là Bàng. Hồng Mang = Hồng Bàng]

Đốt đuốc hàng thông Quốc kỳ công

Xưa tu tọa trình phàm lập ý

Cố Cố chiếu qua tại trung gia
Liên liên đề di khả dung từ nan
Mã khai đề thần chiếu liệu mầu

Tạo cơ địa núi non bể ải

Dựng cơ đồ lập khối đồng lai.

(bấm 172B nghe tiếp)

Pháp Âm #172B. https://youtu.be/rJUKAJCjBxA
 

PHÁP ÂM 172B

Chu minh kiến, khải cờ bổn Quốc
[Chu Đán = Chu Công = Nguyên Thánh.  Ảnh hưởng của ông với đời sau rất lớn. Ông cùng với Y Doãn nhà Thương được xem là những tấm gương mẫu mực cho đời sau về lòng trung thành.]

Rạng binh thơ trí tuệ soi Thiên

Môn tu đường Huyền Chơn trí dũng
[Huyền Chơn = Huyền Thiên Chơn Võ]

Chọn tài hùng, lao Quốc kỳ ban [lao = ủy lạo]

Nguyệt nguyệt hoa đàng đài khai lộ tích

Ngẩm ôi ngán ngao sự trung tôi

Trên ban soi rạng khâu khiếu đạt

Rảnh không trung bổn quy lai

Trọn phần tài trí lung tam điển

Nghiêng chuyển phủ đà khắp gian quang

Thất Sơn điền nội Nam triều đại

Đế đế trổ tài chỉ sắc oai.
 

Bà Lãnh tống chu kỳ chờ tới

[Xem truyện Sự Tích Cao Lãnh http://truyencotich.vn/truyen-dan-gian/su-tich-cao-lanh.html]
Phận chuyển xác phàm cảnh khai ân

Sắc sắc chiếu non tần cơ lịnh

Ngũ chương đài triều đại hào hôn

Danh danh tính lộ loan chào hội chợ

Hành giả lai đôn pháp tuồng minh

Hò khoan khoan hò kỳ chu tới

Cố cố tự trình Thiên Đại căn xưa

Quanh quẩn Trung Tòa đàn thiên diệu

Tích danh màn kỳ tới nghiêm quang

Thiên Thiên Đạo chỉ cơ lịnh chỉ

Chuyển phúc nghi nan triết minh nang.

Thị Vãi vai cuồng Hạ Xuân thủ [Sư Vãi bán khoai]

Dậm dậm nêu tay sắc đề khai

Thiên Thiên Quân tất đề khai mật độ

Triều đại Nam minh kiến đồ khai

Liên liên tân phủ thanh đề gốc mục

Rạng rạng tuồng đời lượt đáo Tây minh

Quốc Quốc kỳ ban điều xoay chuyển

Nan kỳ phong tỏa rạng năng cơ

Xuân Hạ tác cảm trị ngôi từ Hà

Nguyệt tinh hương lặng lặng hộ đa

Diệu diệu đáo đầu Kỳ Tây nhạn cỏ

Trạm dạ trần tiếng nhạc túc y.

Liên liên ngẫu phủ tâm kỳ Bạch Ngọc
[Liên Bạch = Bát Nương Diêu Trì Bạch Liên Tiên Tử = Chúa Ngọc = Di Hoa Kim Hải]

Dạy dạy xác thân tợ nghi quân
[nghi = phong thái, dáng vẽ; quân = vua]

Du duyên căn thiện Trời tạo đấp

Cửu Bộ Bát Thiên cẩm lai thiên

Hoa Long Kỳ Hương Càn du ngạn [Càn = Thiên]

Phẩm phẩm tiên nương Quốc đà xan

Vô vi ảnh Quốc Huyền Thiên Cửu Phẩm

Cạn ý cao minh ứng cơ Thiên

Mạch mạch quang hào điển dựng lời

Diệu diệu huyền say tự nguy lai.”

 

Pháp Âm #173 .https://youtu.be/uhw-VK3OL58

PHÁP ÂM 173

“Ru ra ri ra rạ ri ra

Bồ Tát Quan Âm Đức Đại Từ

Duy ngã liễu nhành mai cứu khổ

Tạng ý tầm cơ kiến bi ai

Bát bát giao đồ tâm dò phản

Chấp Pháp cao năng chánh giáo nêu

Chủ màn liễu toại không văn toại

Diễn đạt thông khai huyết mạch đau

Vô vi cờ sắp trường thúc đạo

Tâm tâm phúc ngai lượng công lai

Lố lố bình minh triều kha Đạo

Ngạn ngạn Thiên Khai thế hình nay [ngạn = kẻ sĩ tài đức vẹn toàn]

Kiến kiến tầm phân thừa hành Pháp

Di lộ công năng bộ sứ thân

Hà hà Thiên chuyển Huyền cai bộ

Đấng đấng Thiên Cung ký kỳ ban

Giáng giáng lâm đà vận lồ qua hạ

Thiên Thiên Tử công bốn cửa vận không

Nhân nhân kỳ bủa Thiên kỳ bủa

Tục đàn khai chánh đạo ngộ khai

Mặc vận Càn Khôn Kinh hóa Ngọc

Chọn trung thần ý hà xan khôn

Bình minh lộ hố hò khoan hố

Nguyên bổn thế lưu tồn chính vận Thiên Khai

Bốn phương tám hướng cựu tân trào

Quốc nghi việc đứng kỳ đài Tây

Nay bổn thiện đàn chánh đạo

Lượng lưỡng lộ nghi ngộ nghi nghi

Trang phúc thẩm kỳ ba dựng lại

Réo gọi ai ơi tất tự đề

Cao minh chỉ luận đà minh chỉ

Ngọc ngọc tinh hoa Thánh Chúa Quân qua

Độ độ quy trường canh trống hội

Trung Thu sang giáng hạ kỳ kha

Lực chiết rọi đàng tam cửa ngưỡng

Bám sâu Kiền đỗ hoa viên nghi

Tạo năng điền hồ lai gốc độ

Chiếu chiếu từ quang xác nhận ky [ky = cơ]

Quang quang quyết phen này

Năm ba thuyền lái lộ thân nghi

Xoay xoay phúc thới hồi đăng đoạt

Chiếc chiếc thiên thai đổi nghi lai

Mạch nhịp nguồn đồ lai thiên mệnh

Lượng lượng vô bước công phu

Châu thiên vận chỉ nhất chí điền

Liên điền nhân chủ khoái mang đài

Luyện luyện chịu quy cõi Thiên Thai

Nhiên nhiên một gấc/rất còn thêm khóa

Lột bức mành phục bát huyền cơ.”

 

Pháp Âm #174. https://youtu.be/qySQT0KtYyk
 

PHÁP ÂM 174

“Trông nghi biển tợ LÃO TỬ đà

Thống thống đạo mầu nhứt minh đa

Hà hà phong tiền cân một vị

Bước bước vô thiên hỏa liên công

Tâm cầu Đạo nhứt kỳ tu ẩn

Vạn nghĩa bằng văn luận nói ra

Nghe đây phân cách Đạo nhà

Từ âm gởi nhắn Quốc Hà phúc duyên

Đáo kỳ hạ thế độ chúng sinh

Nguyệt tròn căn quyết diệt địch mình

Gian truân bất thể đời sai khổ

Ngọn gió hương xa kiếm trung hình

Trung hình lai đáo hạ trần thế

Cơ chuyển xoay dần hiệp đời mong

Ngũ đoản tướng hài hai trong một

Đó kỳ hiệp tính chung cội về

Chúc Thiên Minh lĩnh chi xẻ lưỡng

Cẩm nang lai kỳ kịp lo y

Khai hóa vàng lá nhành cao vượt

Gặp thời là trí anh hào qui

Tạo đạt lý thân vào trên cây

Cơ thiên dặn lời này chỉ y

Ai hiếu hiền vật đầy cảm mẫn

Ngày vui Xuân lẵng lặng Đạo ngôi

Hoạt nhiên giữ trọn người ơi

Mừng Xuân Thiên Đạo cả đôi song hành.”

 

 

"Kỳ kỳ quan đão tràng Lam, Lữ
[Lam Thể Hòa, Lữ Đồng Tân là 2 vị trong Bát Tiên]

Tam tam việc ngươn thận ký công minh

Tròn vai đạo, Bát [Tiên] khai kinh đạo

Giải thông điệu trầm điệu lớp than

Du đài đà kỳ nghĩa lộ cao

Năng phúc minh cơ lộ chi minh

Thọ đăng thúc kết lời khai họa

Nhiệt nhiệt nguồn thiên đổi thay hoa.

 

 

“Đã bao năm đáo lại Cửu Trùng

Mắt nhìn Lão mách thiệt hùng trung

Danh Lão chỉ xế tà thân đó

Phương trời xa khó nói cượng hùng

Đà đà tất cả ráng công phu

Quốc Minh nền đạo tái thế từ

Nền chắc một thân trần khắp cõi

Đạo bủa khắp nơi ráng mà lưu

Chiếc thuyền Trò nay còn sóng gió

Khai chỉ phân đầy đũ cần lo

Độ ai tới bến dắt lên đò

Cơ xem hiểu thuyền chèo tự mở

Nơi đây đuối gian về đau quặn

Khuyên những ai tu đặng hay chưa

Bến ga thuyền đậu ghé mua

Về tiên non cảnh thuở xưa ta dừng

Ai về được Thầy mừng vui lắm

Bước lên đò ai tắm ao sen

Kỳ này về được Mẹ khen

Ai chèo đưa đẩy chấm tên công nhiều

Cơ bút điển là điều Thầy dạy

Tiếp chép biên ban rải đi xa

Đò đi cho kịp qua phà

Thầy xuống trần nghiệp bá gia an lành.”

 

Pháp Âm #175. https://youtu.be/4ZpPdikKQ94
 

PHÁP ÂM 175

“Chung quy tửu trần hồng giả tạo

Chớ mê đời mới biết là sao?

Định thần lời nói soi ra

Sự lo đạo lý sang ngời cho ai

Thật đây không phải Tôi hay

Tu sao theo Phật học Thầy tớ tu

Một mình luân chuyển nào thôi

Biết người gian xảo bán lời ác gian

Tu duyên phước tạo nguyện tu đời

Làn hơi tu chữ đạo đời thẳng ngay.”

 

 

“Gương xưa Bần Sĩ dụng pháp thân

Mấy mươi đời thân chốn bụi hồng

Xuân qua chiều xế hồn ngàn dậm

Một tay chèo chống Đạo ước mong

Gần lời căn dặn bổn đạo nay

Dụng pháp làm thơ cố học hoài

Việc người vị ngã về chánh đạo

Ngộ đặng Đạo thông kịp anh tài

Miễn sao sanh chúng an lành

Tu hành cho đặng sẳn dành ngày sau

Lịnh trên Trời Phật kêu mau

Tớ Thầy đây đó liên sâu cổ bàn

Mấy mươi năm đã gian nan

Đưa đi đưa lại lo toan thới bình

Quyết lòng cứu độ chúng sinh

Mau ra tay đón nghĩa tình về đang.”

 

“Chung lao Lão dìu Đạo thế gian

Khùng khùng điên dạy nghèo nàn

Ẩn thân đạm bạc quy đàn

Dắt dân lên trên Lão phải xuống trần

Cũng đồng xác thịt lãnh phần dạy linh

Bao nhiêu cực khổ Lão mang

Nay đà tiếng nói chẳng than làm gì

Du du họa hí đề nghi cao phúc

Đoạn đoạn kỳ đàn khắp thế gian

Chu chu kỳ nang thao chiến lược

Thủ khách đề loan loan phủ nghi

Dinh dinh cơ phủ đan hà di phủ

Phúc liên đài tạo Thiền Nhị Oai

Hà Quốc Kim nghi Ngọc tái phùng quy

Đạo minh ẩn xuất mệnh danh kỳ tài kỳ duyên ứng lai.”

 

 

“Nan chi giả phủ đà chi giả

Nan kỳ la phủ chiếu đà ngà

Qua ba cửa gom về một chỗ

Hiệp một lần gặp Tổ Kiến Minh
[Viễn Tổ Kiến Thủy Cao Minh Văn Hoàng Đế - Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi]

Gần trong đạo cả cho mình

Nang thơm bốn biển nghị binh cơ điều

Kỳ này đã định hậu lai

Sum vầy hưởng phúc sau này hậu nên

Cùng chung lai đáo đừng quên

Rõ ràng chiếu lịnh nhớ tên hồi nào

Cung Thiên lãnh việc hạ trào

Phò người nghĩa nặng sen đào đổi tên

Có hàng có cấp chớ quên

Cơ thiên phụng hạp đặng nên danh thành

Nghĩa tình kết hợp tâm lành

Đúng kỳ đúng mức y hành Tây Nam

Tây Sơn nghĩa sĩ nhà Nam

Vang danh muôn thuở đồng tâm trổ tài

Chiêu binh khởi nghĩa sơ khai

Anh hùng giữ nước giũa mài nêu cao

Vang danh muôn thuở công lao

Đời đời dân Việt anh hào địa danh

Muốn đời để lại tiếng thanh

Ngày sau di bổn. Nay chào!”

Pháp Âm #176. https://youtu.be/TAFZtnFI2Dk

PHÁP ÂM 176

“Lão mong trai gái hôm nay

Xem cơ gởi hiểu hành ngay sửa lòng

Lão khuyên lấy đạo tâm đồng

Cùng nhau đạo pháp hết lòng vị tha

Lão khuyên nhắc nhở biết mà

Dốc lòng vì đạo Di Đà bảo thân

Lão dạy như một Tứ Ân

Đừng tranh thiêu lửa rần rần cháy lan

Lão thấy trước cảnh bất an

Cũng tại sanh chúng hung tàn dọc ngang

Lão về ấn chứng ban cho

Lão cho dân biết con đò phước duyên

Khuyên nam nữ gái trai nhớ ngọ

Bồ đề tâm chớ có ác nhân

Còn Đạo thân xác khỏi lầm quỷ ma

Lão chèo Lão lái giữa dòng

Lão vì màn lịnh chúng không chuyển ngừng

Lão cho văn tự chẳng ngưng

Lão hành đạo lý sáng bừng muôn thu

Lão bao năm tháng lời ru

Lão về Lão chúc người tu vuông tròn

Lão cho người biết pháp còn

Lão gởi thương mến ít dòng hôm nay.”

Pháp Âm #177. https://youtu.be/n6XT6MNhJ2E

 

PHÁP ÂM 177

“Vô vi quy tụ đạo nhân

Lão đây Bá Nhẫn rút lần

Chỉ cho tu sửa mang ân giữ mình

Lão mượn cơ bút thật tình

Chỉ chung mà sửa như in mới hòa

Lão cho hay biết màn ba

Lập trường dạy đạo bá gia kịp kỳ

Lão kêu trai gái dự thi

Màn này thử thách định y danh tài

Lão nghèo quyết chí sắt mài

Chuyến đò phút cuối hội này xót thương

Lão kêu nam nữ bốn phương

Học tu trường đạo tình thương an lành

Lão đây độ lượng chỉ rành

Tỏ bày cơ bút thi hành việc chung

Lão đi sớm nắng phố phường

Cùng nhau huynh đệ tình thương một nhà

Lão dù ở cách bao xa

Dạy tu đúng bực tiên gia đắc thành

Lão nay lời chỉ dặn rành

Có tu dùng chữ việc lành cùng nhau

Lão mong tất cả năm châu

Hiện giờ gấp rút giúp nhau mới hòa

Lão là giám khảo màn ba

Chấm cho tất cả gần xa học hành

Lão người chánh đạo lòng thành

Bút cơ chỉ dạy lời lành từng khâu

Lão thương dân mới lo âu

Chần chờ một phút sập cầu không hay

Lão về đảm trách chuyển bày

Điển cơ lời trí màn này dân ơi

Lão đi bốn biển dạy người

Vô vi quy tụ dạy đời đạo nhân.”

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 742)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2043)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.