DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 4688)


ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2018
Ngày 3 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


Pháp Âm 160. https://youtu.be/rS8waUVqhtc

PHÁP ÂM #160

(Ngài Thiên Đạo thỉnh Ơn Trên có vài lời riêng ban cho Ngài)

Thiên Đạo ra đời dựng xây Quốc Châu

Thần đáo thánh hiền đặt non sơn

Rõ thấu đàng Tây qui tái bản quyền

Lục căn nhiều kiếp thấu căn duyên

Đồ đàn se dây đài lịch rọi

Đở bần tăng đau lòng xứ di quyên

Cửu Trùng Thiên bủa quân ân chuyển

Thập Tự Công di chí đạo khai

Ra đời pháp tầng âm khai bổ

Lộ bóng Huyền căn lập quốc kỳ

Pháp vô, điển vô vi, vô pháp

Ngũ Hoa Liên kho ngọc vận thi kỳ

Châu viên tích trữ cơ thấu lục

Cõi giống Lạc Long cửa Lạc Hồng

Mang trí tuệ căn kiếp Tiên lần trùng khí giả

Đỉnh đạo đời định vị bởi kỳ tam

Thiên Thiên Quốc, Đạo soi đường hướng

Chí cả nay mai tỏ Bóng Tùng

Tích thiện tích lai thới qui đề giả

Lịnh Nương sắp cuộc bày Quốc Đạo nền khai

Thiên thiên lục định nền đạo cổ

Vạn vạn kiếp nhiêu nợ dốc trả đời

Thiên lai kỳ Quốc đàn kỳ quốc

Quan thâu đa mang đạo chu kỳ

Lộ lộ gia trung thập tục nháo cao

Cuộc đạo chu kỳ chánh pháp nguồn

Thiên Thiên Quốc đề môn khai thiện chí

Lực hùng thiên sáng tuệ căn soi

Lòng từ tái độ thiện duyên kỳ

Tạo cơ địa núi sông sông núi

Giác hạc Tây đôi nét công đồng

Đạo đạo tuồng tướng toại di Đông

Thần thức chiếu Tây xuống trần hồng

Lập trọn Đạo tạo vô hình cơ bổn

Đạo Thiên Thiên Đạo đồ tái độ hiện

Giả cảnh không không cảnh tâm bia

Chốn kỳ ba cương kỷ lập quyền

Đời bủa pháp tích tu đời độ.”

 

Đời kiếp chữ duyên đạo tràng kỳ

Nghiêng nghiêng hội hội chơn pháp cảnh

Giáo qui đề vô hiệu huyền vi

Cuộc đời hành đạo thân hiến pháp

Phong Thần chiếu chỉ thể ý thân

Liên liên lai đàng nhuần ân cỡi phong

Nhơn Hoàng chi bổn bốn chữ không

Mục đề rõ lớp lang hành sở

Cốt thịt phàm đồ Kim Thái nhơn qui

Đúng chu kỳ tình tâm hồi trả

Thanh nhơn ba bổn chí nhân kỳ

Hiệu hiệu huyền vi tuy không mà có

Chơn pháp vô hình binh Thích đạo thi.”Pháp Âm #161. https://youtu.be/EMseETcgCs4

 

PHÁP ÂM #161

“Cung khai chánh sử diễn cơ đồng

Tri căn bổn ngàn năm tri căn bổn

Rạng danh thơm hiếu nơi trần hồng

Viên dung tử sạch lòng tròn đạo ký

Khúc cương đề ân giáp tạo pháp môn

Quốc Đạo lập khai tri âm dù gian khó

Canh phá tàng lộng ý trung kiên

Minh yết lộ xưng bằng âm diệu hạnh

Vận phong thần đạo thánh trung quân

Vô vi trong cảnh bạch điền tích trữ

Y y như đồng định tí huệ yên

Không như chiến sự đào cơ khách

Rọi vô hình đạo lý khuôn in

Thiên Sứ mạng giải trình Thiên Sứ mạng

Nguyệt Long Đài khai lộ mầm ơn

Liên Hoa Hội  mọi phần này kỳ đạo

Lọc ra lộ khoảnh dựng đạo khương minh

Chiều chiều mực tích hương phận mình

Tâm não thiện đúng huỳnh lật chiến thư

Tam quan đổi lực khuôn trình phước đạo

Mở bộ hình chuyển lộ hoàng khai

Liên Hoa chung đạo nầy Huỳnh Cân đạo

Mạng sứ Người hạ đáo trần ni

Viên dung thao lược khắp tư phùng

Đài di cảnh như nhiên mặc có

Quyết khiến lòng Kim Thiên nhân nhã độ

Vật cánh thâu ba họ tế đề quy

Hưng thới yên lạc Kỳ Hòa chu động

Đón chào trần thế hội Phong Thần.”


 

Pháp Âm #162. https://youtu.be/w7drM3M5K-k

PHÁP ÂM #162

“Thiên tạo hóa nguồn thiên tạo hóa

Thiêng liêng căn bổn vì cảnh phiên luân

Trong huệ nhãn chu kỳ ai đời mộ rỗng

Mặc có không không có tâm dung

Tháo vát lập cõi đại đồng vận thế

Công lạc khí khai môn lịch sử

Suốt canh thâu thế thế kiếp căn trần

Năm canh tố bạc thánh hiền có lộ

Quang minh chi mấy ai bổn lịnh kỳ

Đúng kỳ chú lập chầu long định

Tạo thiên thiên tạo mấy an phần

Cơ toàn tới bốn bề góp cổ

Xôn xao giông bảo cuốn hạ đào trần

Bước tới liên miên trì hồng tất lộ

Hóa thân đồng di khải bước lo âu

Vô vi giải nhiệm lẽ âu sầu

Cam dạ núi sông trì bể khó

Vô minh thú tánh đời cơ đạo tốc

Chịu cảnh đau thương nhiệm khó khăn

Thiên Sứ quy Tề càn khôn dành sẵn

Tạng tâm can động cờ chỉnh qui

Phen này nhiệt huyết  rõ tài nghi

Ngày qua tháng lại lộ cơ trần

Dong khai khỏi sắp đặt thiên đỉnh

Hóa khuôn in khảo đảo cảnh tâm linh

Sen mọc giữa đồng thời khắc nghiệt

Một kỳ quan thiên ngộ trọn đời

Hàng trang sử cẩn hiền đời đạo

Tánh phụng lai thiên khảo đảo dần ân

Hiệp vị chiêu dựng giục hồi liên ngẫu

Tích lưu giang vĩ khảo Lôi Âm

Lai trào nội Động Kỳ Hòa chuyển

Ban mai sen báu lộ cơ đàn

Khách trùng lai đạo minh lộ sớm

Nhạc vọng thanh thao vận lung bàu

Kiến kiên điển đợi ban an điển

Lộ vô hình cao ngộ triển khai

Phật giành đức tính vì nan yên tử

Mở lực hồng thạnh thới phước khai

Tây Trúc kỳ tao ơn tàng nhạn khó

Diệu cơ mầu thanh điển giao nên

Thúc thúc hồi pháp chiêu chỉ tơ khấu

Hò khoan khoan hò kỳ chuyển lai

Vô vi tầm khó tâm chiến trận

Dạ nhồi căn khai thuở huyết tư bề

Kiếp người khốn khó thảm thần nôi

Nam san đất Phật ngự thương đàng

Mở huyền pháp Năng Công đà mở Đạo

Chúc liên đài Canh mở hòa duyên.”


Pháp Âm #163.https://youtu.be/gDxnfApfzPY

PHÁP ÂM #163

“Thiên cơ  vào phút thẩm chờ vận mệnh

Khổ trần năm non bảy núi phân

Quyết khai chánh đạo nguồn cơ cội

Thỏa dạ đất trời tri cõi tạm

Lư Bồng tuồng phổ biến chi nhân

Di tông di bổn lai di bổn

Tự kéo qui hàng đạo kiến hay

Liên hồi thúc đẩy truyền hạng mục

Chờ vận thời huyết mạch di đăng

Cung vi tiên lịnh đề Tổ Lạc

Tế tế mở thiện huyền khai nhân duyên

Di số tình đời lui phải lẽ câu

Pháp diệu đề đà cứu tế quân ba

Trời Nam chỗ để tuồng khuôn khổ

Xét kỷ đồng càn khôn trí lực

Tương khách thâm cơ di hầu ngõ

Khai cơ mầu ngược nước ra khơi

Yên thiện chấp cung thủ đàn khai lộ

Bậc quang minh ánh sáng cao siêu

Nay bông trổ ráng kỳ bám chủ

Gọi Quốc hồn phận lực kỳ tam

Thiên tự Minh về chào càn khôn bể

Bước hai ba đồng xét chơn tâm

Qui giải phong trần Tây Đài dựng

Khai minh triệt để ngự quang tầng.”

 

Pháp Âm #164.https://youtu.be/Q_pDrpdAbAw
 

PHÁP ÂM #164

“Đông du Thiên Huyền Quốc Nam Hàn

Lắm chuyện xưa buộc đoán cao ngôi

Kỳ long mạng lập trường khúc vịnh

Bát Nam Thiên nghịch cảnh bầm cơ

Giải liên ngân quang ngự tam đồ

Xe pháo chốt tiên ban truyền ấn

Linh hoa yên long phù trổ thời

Lố dạng tâm đồ Quốc điền viết tiên Ngô

Xá xá anh kiệt lòng Phật Thánh

Chiêu dậy công đồ chốn cao ngôi

Năm xưa Ngọc đệ đề thi phú

Chí mệnh triều ca chiến công mở kỷ lăng

Thật hư hư thật đề tâm tự

Thương gốc lành vạn mật liên hồi căn

Trống động cảnh ta yên hà cổ

Tục lai trào đem thân hiến ban

Hà giấc chi nguyên đăng soi dòng chảy

Thắt ruột gan lòng tạo khấu lai

Hạ từ chi khả lịnh cầu chương lễ

Quốc cổ minh sơ chốn Đào Viên

Bản lai Chiến Quốc cơ tầm mệnh

Rõ thiệt yên đăng thượng tọa kỳ

Tác lương gia vận thuyết cơ cầu

Quốc kỳ trung gia nội Phật Điên lai

Liên Hội Nương Nương cửu phẩm liên đài

Long kỳ rõ ngọc đồ sen báu

Qui trình phong vũ chiều sắp khả

Mệnh mệnh tâm cơ Quốc chiến hào

Sinh qua kế vị nhiệm khai đạo

Bổn y nhiên Quốc Đạo phong lôi

Kỳ kỳ phong vũ triều ca nội

Tuồng hà liệu phẩm vạn vì sao

Tây Phương trực chỉ Cửu Cửu Liên

Thật đại từ rõ thật mạch ngăn soi.”

 

Pháp Âm #165.https://youtu.be/pksMFxvdHqU

 

PHÁP ÂM #165

“Sương đêm đổ chờ cơn thạnh thới

Ngọc đăng cung Hoàng chấp cánh xem đăng

Bầu cơ pháp điển hồi định hoạch

Khuôn khổ tứ bề ngao trò vai

Năng dạ năng không Kim-Quốc hài

Dọn cừ di giả đa phương ngân

Chiều chiều lành lạnh kèn thổi chút

Cơ thạnh thới điền không chuyển cửa quần

Phượng hoàng chấp cánh cầm Ngọc Lộ

Can hà sứ nhựt linh thông giả

Thuyền từ đồ quả trà non sông

Phụng gáy tái bản Huyền Thiên Thiên

Thăng trầm hành giả thả đất mầu

Thượng đỉnh lịnh Huyền chờ lai chung độ

Ngọc Bạch Quần Tiên chuyển giới công

Vai trò diễn đổ hành kỳ định

Đa phương mở rộng năng công khai

Di nguyên Thầy Tổ đà lòng kháo dọn

Chánh pháp tâm mai tứ lộ đề

Du ngoạn khúc tiền ca độ thố

Bản di đề thao lược minh tâm

Có liên kho ngọc dựng Hoa Kỳ

Sáng suốt huệ minh lập quốc kỳ.”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 391)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 793)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 477)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 487)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1551)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1376)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1194)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1308)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1470)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 1814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1766)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1686)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1865)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1864)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1550)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1543)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1622)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1895)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1699)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1800)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1752)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2567)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2217)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 1945)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2116)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2385)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2305)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3096)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2764)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3879)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 3994)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4384)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3272)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1669)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4787)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5046)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5123)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4216)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3461)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3557)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4044)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3568)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 3979)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4220)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 4876)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3759)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5090)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4388)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3201)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3351)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5138)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3966)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 166-171.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4273)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4107)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30518)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31134)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26326)
Pháp Âm 143-145.
25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12616)
Pháp Âm 139-142.