DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 7495)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2018
Ngày 3 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #160

 
THIÊN ĐẠO ra đời dựng xây QUỐC CHÂU

Thần đáo THÁNH HIỀN đặt non sơn

Rõ thấu đàng Tây qui tái bản HUYỀN

Lục căn nhiều kiếp thấu căn duyên

Đồ đàn se dây đài lịch rọi

Đỡ bần tăng đau lòng xứ di quyên

CỬU TRÙNG THIÊN bủa QUÂN ÂN chuyển

THẬP TỰ CÔNG di chí ĐẠO KHAI

 

[Thập Tự Công =Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai trào tam.  Sấm Trạng hơn 500 năm trước đã tiên tri “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”.]

 

Ra đời pháp tầng âm khai bổ

Lộ bóng HUYỀN căn lập QUỐC KỲ

PHÁP VÔ [VI] ĐIỂN VÔ VI, VÔ [VI] PHÁP

Ngũ Hoa Liên kho ngọc vận thi kỳ

Châu viên tích trữ cơ thấu lục

Cõi giống Lạc Long cửa Lạc Hồng

Mang trí tuệ căn kiếp Tiên lần trùng khí giả

Đỉnh đạo đời định vị bởi Kỳ Tam

THIÊN THIÊN QUỐC Đạo soi đường hướng

Chí cả nay mai tỏ bóng tùng

Tích thiện tích lai thới qui đề giả

LỊNH NƯƠNG sắp cuộc bày QUỐC ĐẠO nền khai

Thiên thiên lục định NỀN ĐẠO CỔ

Vạn vạn kiếp nhiêu nợ dốc trả đời

THIÊN lai KỲ QUỐC đàng KỲ QUỐC

Quang thâu đa mang Đạo chu kỳ

Lộ lộ gia trung thập tục nháo cao

Phục đạo chu kỳ CHÁNH PHÁP NGUỒN

THIÊN THIÊN QUỐC đề môn khai thiện chí

Lực hùng THIÊN sáng TUỆ trăng soi

LÒNG TỪ TÁI ĐỘ thiện duyên kỳ

Tạo cơ địa núi sông sông núi

GIÁC hạ Tây đôi nét công đồng

Đạo đạo tuồng tuấn toại di Đông

Thần thức chiếu Tây xuống trần hồng

LẬP trọn ĐẠO tạo vô hình cơ bổn

ĐẠO THIÊN THIÊN ĐẠO đồ tái độ thiện

Giả cảnh không không cảnh tâm bia

Chốn KỲ BA CƯƠNG KỶ LẬP HUYỀN

Đời bủa pháp tích tu đời độ

 

Đời kiếp chữ duyên đạo tràng kỳ

Nhiên nhiên hội hội CHƠN PHÁP cảnh

Giáo qui đề VÔ [CỰC] hiệu HUYỀN vi

Cuộc đời hành đạo ân hiến PHÁP

PHONG THẦN chiếu chỉ thể ý thân

Liên liên lai đàng nhuần ân cỡi phong

NHƠN HOÀNG chi bổn BỐN CHỮ KHÔNG

Mục đề rõ lớp lang hành sở

Cốt thịt phàm đồ KIM THÁI nhơn qui

Đúng chu kỳ tình tâm hồi trả

Thanh nhơn ba bổn chí nhân kỳ

Hiệu hiệu huyền vi tuy không mà có

CHƠN PHÁP vô hình binh THÍCH ĐẠO thi.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #161

 

Cung khai chánh sử diễn cơ đồng

Tri căn bổn ngàn năm tri căn bổn

Rạng danh thơm hiếm nơi trần hồng

VIÊN DUNG TỬ sạch lòng tròn đạo ký

Phúc cương đề ân giáp tạo pháp môn

QUỐC ĐẠO LẬP KHAI tri âm dù gian khó

Canh [Tí 2020] phá tàng lộng ý trung kiên

MINH yết LỘ XƯNG bằng ÂM DIỆU HẠNH

Vận PHONG THẦN ĐẠO THÁNH trung quân

Vô Vi trong cảnh bạch điền tích trữ

Y y như đồng định Tí huệ yên

Thông như chiến sự đào cơ khách

Rọi vô hình đạo lý khuôn in

THIÊN sứ mạng giải trình THIÊN sứ mạng

Nguyệt Long Đài khai lộ mầm ơn

LIÊN HOA HỘI mọi phần này KỲ ĐẠO

Lọc ra lộ khoảnh dựng đạo khương minh

Chiều chiều mực tích hương phận mình

Tâm não thiện đúng HUỲNH lật chiến thư

Tam quan đổi lực khuôn trình phước đạo

Mở Bộ Hình chuyển lộ HOÀNG KHAI

LIÊN HOA chung đạo nầy HUỲNH CÂN ĐẠO

Mạng sứ NGƯỜI hạ đáo trần ni

Viên dung thao lược khắp tư phùng

Đài di cảnh như nhiên mặc có

Quyết chiến lòng KIM THIÊN nhân ngã độ

Vật cánh thâu ba ngõ tế đề quy

HƯNG thới yên lạc kỳ hòa chu động

Đón chào trần thế hội PHONG THẦN.

[Kim Thiên = Thiên Kim = Thiên Nhứt Kim = phong danh của Đức Chưởng Thế kiêm Đức Chánh Giáo của Giáo Hội Thiên Trường, thế danh Thái Kim Anh.  Hưng = thế danh Hà Hưng Quốc của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai trào tam.]


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #162

 

THIÊN TẠO HÓA nguồn THIÊN TẠO HÓA

Thiêng liêng căn bổn vì cảnh phiên luân

Trong huệ nhãn chu kỳ ai đời mộ lòng

Mặc có không không có tâm dung

Tháo vát lập cõi đại đồng vận thế

Công lạc khí khai môn lịch sử

Suốt canh thâu thế thế kiếp căn trần

Năm Canh [Tí] tố bạc THÁNH HIỀN có lộ

QUANH MINH chi mấy ai bổn lịnh kỳ

Đúng kỳ chú lập Châu Long định

Tạo thiên thiên tạo mấy an phần

Cơ toàn tới bốn bề góp cổ

Xôn xao giông bão cuốn hạ đào trần

Bước tới niên miên trì hồng phách lộ

Hóa thân đồng DI khải bước lo âu

Vô Vi giải nhiệm lẽ âu sầu

Cam dạ núi sông trì bể khó

Vô minh phú tánh đời CƠ ĐẠO tốc

Chịu cảnh đau thương nhiệm khó khăn

THIÊN SỨ quy Tề càn khôn dành sẵn

Tạng tâm can động cờ chỉnh qui

Phen này nhiệt huyết rõ tàng nghi

Ngày qua tháng lại LỘ CƠ trần

Dong khai khỏi sắp đặt thiên đỉnh

Hóa khuôn in khảo đảo cảnh tâm linh

SEN MỌC GIỮA ĐỒNG thời [chịu] khắc nghiệt

Một KỲ QUAN THIÊN ngộ trọn đời

Hàng trang sử phận hiền đời đạo

Tánh phụng lai thiên khảo đảo dần ân

Hiệp vị CHIÊU dựng giục hồi liên ngẫu

Tích lưu giang dĩ khảo LÔI ÂM

Lai trào nội Động Kỳ Hòa chuyển

Ban mai SEN BÁU LỘ CƠ ĐÀNG

Khách trùng lai đạo minh lộ sớm

Nhạc vọng thanh thao vận lung bàu

Kiến kiến điển đợi ban an điển

Lộ vô hình cao ngộ triển khai

PHẬT dành đức tính vì nan Yên Tử

Mở lực hồng thạnh thới phước khai

Tây Trúc kỳ bao ơn tàng nhạn khó

Diệu cơ mầu thanh điển gian nan

Thúc thúc hồi pháp CHIÊU chỉ cơ thấu

Hò khoan khoan hò kỳ chuyển lai

Vô vi tầm phó phanh chiến tạng

Dạ nhồi căn khai thuở quyết tư bề

Kiếp người khốn khó thảm thần nơi

Nam San đất Phật ngự thương đàn

Mở HUYỀN PHÁP năng công đà MỞ ĐẠO

Chúc Liên Đài Canh [Tí] mở hòa duyên.

 

[Chiêu = Ngô Văn Chiêu = Giáo Chủ Cao Đài, Đức Ngôi Hai trào một.]


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #163

 

THIÊN CƠ vào phút thẩm chờ vận mệnh

Khổ trần năm non bảy núi phong

QUYẾT KHAI CHÁNH ĐẠO nguồn cơ cội

Thỏa dạ đất trời tri cõi tạm

Lư Bồng tuồng phổ biến chi nhân

DI tông DI bổn lai DI bổn

Tự kéo qui hàng đạo kiến thay

Liên hồi thúc đẩy truyền hạng mục

Chờ vận thời huyết mạch DI đăng

Cung vi tiên lịnh đề TỔ LẠC

Tế tế mở thiện HUYỀN [THIÊN] khai nhân duyên

Nghi số tình đời lui phải lẽ câu

Pháp diệu đề đà cứu tế quân ba

Trời Nam chỗ để tuồng khuôn khổ

Xét kỷ đồng càn khôn trí lực

Tương khắc thâm cơ DI hầu ngõ

Cay CƠ MẦU ngược nước ra khơi

Yên thiện chấp cung thủ đàng khai lộ

BẬC QUANG MINH ÁNH SÁNG CAO SIÊU

ĐÂY BÔNG TRỔ rán kỳ bám trụ

Gọi QUỐC HỒN phận lực KỲ TAM

THIÊN tự MINH về chàng càn khôn bể

Bước hai ba đồng xét chơn tâm

Qui giải phong trần TÂY ĐÀI DỰNG

KHAI MINH tuyệt để ngự quang tầng.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #164

 

Đông Du THIÊN HUYỀN QUỐC Nam Hàn

Ngẫm chuyện xưa buộc đoán cao ngôi

KỲ LONG MẠNG lập trường khúc vịnh

Bát Nam Thiên nghịch cảnh bầm cơ

Giải liên ân quang ngự tam đồ

Xe pháo chốt Tiên bang truyền ấn

LINH HOA YÊN long phù trổ thời

Lố dạng tâm đồ QUỐC điền viết TIÊN NGÔ

 

[Tiên Ngô = Đức Ngài Ngô Văn Chiêu, Giáo Chủ Cao Đài, Ngôi Hai trào một.  Quốc điền = Hà Hưng Quốc = thế danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai trào ba.]

 

Xá xá anh kiệt lòng Phật Thánh

CHIÊU dậy công đồ chốn CAO NGÔI

Năm xưa NGỌC đệ đề thi phú

Chí mệnh Triều Ca chiến công mở kỹ năng

Thật hư hư thật đề tâm tự

Thương gốc LÀNH vạn mật LIÊN hồi Canh

Trống động cảnh ta yên HÀ cổ

Phục lai trào đem thân hiến ban

HÀ giấc chi nguyên đăng soi dòng chảy

Thắt ruột gan lòng tạo khấu lai

Hạ từ chi khả lịnh cầu chương lễ

QUỐC cổ minh sơ chốn Đào Viên

Bản lai chiến QUỐC cơ tầm mệnh

Rõ thiệt yên đăng thượng tọa kỳ

Tác lương gia vận thuyết cơ cấu

QUỐC kỳ trung gia nội PHẬT ĐIÊN lai

Liên Hội Nương Nương Cửu Phẩm Liên Đài

Long kỳ rõ ngọc đồ sen báu

Qui trình phong vũ chiều sắp khả

Mệnh mệnh tâm cơ QUỐC CHIẾN hào

Sinh qua kế vị nhiệm KHAI ĐẠO

Bổn y nhiên QUỐC ĐẠO phong lôi

Kỳ kỳ phong vũ Triều Ca nội

Tuồng HÀ liệu phẩm vạn vì sao

Tây Phương trực chỉ Cửu Cửu Liên

Thật ĐẠI TỪ rõ thật mạch ngăn soi.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #165

 

Sương đêm đọng chờ cơn thạnh thới

NGỌC đăng cung HOÀNG chấp cánh xem đăng

Bầu cơ pháp điển hồi định hoạch

Khuôn khổ tứ bề ngao trò vai [ngao cò tranh nhau]

Năng dạ năng không KIM QUỐC hài

Dọn cừ di giả đa phương ngân

Chiều chiều lành lạnh kèn thổi chút

Cơ thạnh thới điền không chuyển cửa quần [linh]

PHƯỢNG HOÀNG chấp cánh cầm Ngọc Lộ

Can HÀ sứ nhựt linh thông giả

Thuyền từ đồ quả trà non sông

PHỤNG GÁY TÁI BẢN HUYỀN THIÊN THIÊN

Thăng trầm hành giả tả đất mầu

THƯỢNG ĐỈNH lịnh HUYỀN chờ LAI chung ĐỘ

NGỌC BẠCH QUẦN TIÊN CHUYỂN GIỚI CÔNG

Vai trò diễn đổ hành kỳ định

Đa phương mở rộng năng công khai

DI nguyên Thầy Tổ ĐÀ lòng kháo dọn

CHÁNH PHÁP tâm mai tứ lộ đề

Du ngoạn khúc tiền ca độ thố

Bản di đề thao lược minh tâm

Có liên kho NGỌC [HOÀNG] dựng HOA KỲ

Sáng suốt huệ minh lập QUỐC KỲ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 117)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 106)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 859)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1314)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 939)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 841)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 804)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 820)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 760)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1769)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1790)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2206)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1574)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1709)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2147)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3716)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3600)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3058)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4089)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3095)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4738)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3147)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3286)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3603)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3502)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3401)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3011)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3135)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3361)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2897)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3206)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3143)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3006)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2960)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2886)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3189)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3121)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3439)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3262)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3398)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4031)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3799)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3766)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3945)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5357)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5030)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4709)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5265)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4823)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4728)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5141)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5261)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4798)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5036)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4732)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4668)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4866)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5020)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4925)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.