DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM MẬU TUẤT

28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 8101)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2018
Ngày 14 Tháng 4 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


Bấm vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #156

LIỄU [HẠNH] Nam Mô Tịnh Đạo HOÀNG CUNG

LÊ TIÊN tựu MẪU đề Canh hiệu

NƯƠNG NƯƠNG CỬU ĐÀI CUNG xòe phụng

LIÊN CỬU TÒA hạ giới phiêu phiêu

THÂN HOÀNG tử mạch công KIM dựng

Hạ chỉ lượng … mân phùng diệu

LIỄU LIỄU [HẠNH] HÀ KIM động khả chung

Ngã thân ngã tọa đài hữu chiếu

ÂN HOÀNG khai đình chiếu THIÊN CUNG

KIM NƯƠNG QUỐC khả tái chi chiếu

Nguyệt kiến đài NHI LIỄU [HẠNH] hạ tùng

Nghi QUỐC KHÁCH tái lai mật chiếu

LIỄU [HẠNH] tùng khai sứ mạng nghĩa cung

NƯƠNG KIM hiệp tái trần vi diệu

HÀ HÀ HƯNG Ngọc Bệ Triều Cung

Trang hiền thảo PHẬN KỲ rõ hiễu

NGỌC TRIỀU CA đạt kiến y HƯNG

CHỜ CẤP BẬC VÔ VI KHAI ĐIỆU

Thượng thượng lương HƯNG yên độ dẫn

Hợp trùng lai tam kết về nêu

Tựu tùng tựu mệnh thân châu dựng

Hợp tam lai đồng bộ THIÊN DIÊU

Tay cung chiếu thánh HƯNG QUỐC dụng

HỒNG DIỆU ban phước thịnh tiên điều

Đáo đáo cuộc ĐẠO DUYÊN chuyển dịch

Chữ quy Tề QUỐC chiến hòa nhung.

 

[Liễu Hạnh = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Chúa Ngọc = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Phật Mẫu Diêu Cung = Ngũ Nương Cửu Phẩm Lịnh Bà.  Kim Nương = ám chỉ Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh Thái Kim Anh.  QUỐC KHÁCH = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai trào tam, thế danh Hà Hưng Quốc. Thánh Mẫu Liễu Hạnh có nhân duyên cha con nhiều đời với Đức Ngài cho nên xưng là Liễu Nhi.]
 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #157

 

Chữ luân khai THIÊN CÔNG HẠ THẾ

Nhung y điều tứ tướng mục đề

Lập CAO BỔN lai chào Thần chốt

Khứ khứ hồi liệt quyết TRỜI kê [dậu].

 

Quang tiêm sắc di DI THIÊN VÕ  

Tàng sắc thần phó phó phân vô

Không khổng đất cổ kỳ ngũ đính

LÃO hằng nghi hàng hội tiếng hò.

 

[Thiên Võ = Huyền Thiên Trấn Võ (nói theo tính ngưỡng nhân gian) = thực ra Ngài là Huyền Thiên Thượng Đế cũng là Huyền Khung Thượng Đế.]

 

Đàn hò phổ đáo chức năng vịnh

Chiết chiết tam cơ cổ di minh

Kim tỏa nguyệt đề công âm điệu

Nan phân xa cẩm chiếu Cửu Đình.

 

HÀ chí cố trần ai vi diệu

Ấn cơ kỳ HƯNG để danh nêu

Trải xa HƯNG yên chủ định

Giúp độ Tề KHÁCH lộ chiến tuồng

Bàn cờ cấp thúc TRƯỜNG TAM LỊNH

Phúc thẩm tam bổ xứ nhơn sinh

Thừa hành pháp chiếu khai chủ thể

Ân cựu trào tứ hướng lộ trình.

Líu cống xan LIỄU [HẠNH] tự HUÊ [DUNG]

… tỷ chốn Xích [Thiên] từ vân tuệ

Đạo vị CHÀO THÁNH ngày mai mở

Nghiêm cờ xử phổ duyên đáp lời.

 

[Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử độ dẫn chơn hồn ở cõi trời Xích Thiên, tầng trời thứ năm trong Cửu Trùng Thiên.  Huê Dung = Hoa Dung.  Căn cứ theo những câu thơ trên thì Ngũ Nương tiết lộ bà chính là Công Chúa Hoa Dung con Vua Trần Thái Tông.]

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #158

 

Gia GIA CÁT tử tia chiến trận

Kỹ năng chiến tái lai trào

Chơn MINH chỉ thẳng thọ đài tân phận

Kế vị lai THIÊN bạch thảo cơ tầng

Lộ lộ phú linh lưu GIA CÁT [KHỔNG MINH] tần

Phong vân xây nẻo xứ trung ương

Gan từ ra tạo đại tư lực

Đề quyết tâm sơn không ngã tư kỳ

Từ khả bức màn lực trí thực hư

Lôi phong yên nhạn chiều thư thế hỡi

Vạn vạn chào lai tám thanh hướng hồi.

Liên triều liên nhạ triều sóng động ta

Thượng tổ chiến trận bản lai hòa

Nương Nương Cửu Phẩm Đài thọ yến [ánh]

Khi sáng hư hư động tiếng gà.

 
 

Pháp Âm 159A.

PHÁP ÂM #159A

 

THUYỀN CẬP BẾN GIÔNG TO GIÓ BÃO

CẢNH HY SINH CHIẾC ÁO THIÊN HUYỀN

NĂM CÂY VÀNG ĐÓ NGŨ NƯƠNG CHIẾU LỘ


[Ba câu trên nhắc tới chuyện 5 cây vàng mà Đức Ngài đã kiếm được để mua xăng chạy vỏ vọt đưa sinh viên ra tàu vượt biển. Đến hôm nay mới biết là Ngũ Nương Liễu Hạnh đã âm thầm phù trợ mới có được 5 cây vàng đó. Và mọi người đều bình an dầu rằng đã trải qua những ngày giông bão lớn trên biển và thuyền bị chết máy, bị ngập nước. Trong ngày cập bến đó Đức Ngài cũng đã lột chiếc áo duy nhất mình đang mặc tặng cho một em bé không quen đang bị lạnh.]

 

CHÚA THÁNH ban điều cạn ĐÒ CHIỀU

THIÊN CAO ngôi vị đón chào âm tải

TRẢI LÒNG từ bi láng đọng thia

ÂN PHÚC con đò không quên dòng nước

ĐẠT MA quang kỳ phận LINH LANG [1]

Nhờ trên gia hộ đò chiều Nghiêu Thuấn

Ông đây quảy đơm giỏi lắm đà

Ba binh chộn rộn HUYỀN CƠ ải

Vô ảnh nay khai phận bổn Ông

Thiên thiên [ngày ngày] cửa mở ai vào tới

Tuổi tuổi công hầu BỬU SƠN gia

Năm xưa lập trải PHẬN RỒNG căn trải

Hiền thảo [thao] lược quân binh phận kỳ

Nhắc cho ra đường TỔ HUỲNH KỲ

Nặng mang sanh chúng [chẳng] thiếu chuyện chi

ĐIỂN HUYỀN CƠ chọn gọn binh đàng

Trung Ương nhất chỉ PHÁP KỲ HƯƠNG

Triều Đình căn bổn ngày đêm dụng tiếng

Nền Đạo THÁNH NHÂN lành bón phân

QUỜN LAI PHẢN BỔN LIÊN HỒNG TRẬN

Hy sinh liên tiếp tợ xác căn tiền

Cố truy cầu ĐỨC [LỊNH] hò giọng hát

Lương phẩm lịnh bài chiếu gọi nay mai

TRỜI mở cửa THIÊN không HUYỀN sắc

Chấp không không sắc linh ẩn trì

Nay Ông gởi mấy câu thi Đạo

Liên cửa TRỜI chung bổn tất dạ khang

Chí tang bồng lấy Rồng rèn chí

Mạch huyết thông then mở chốt gài

Tột vinh qui vũ phong thành khôn chưởng

Một bồn nước trong cáu [cặn] đổ đi

Hấp thụ HUYỀN CƠ đợi thì chờ

Đêm nằm nghĩ suy gáy thiên cơ

Mấy lời Ông rõ kỳ trận đồ

Chữ TỪ BI chiếu cố TÂM KHÔNG

Huyết mạch lóng phèn trên từ tạo

Sắc không không sắc điệu còn thao

Chiếu phê cạn thảm đời trăm họ

Đạo lo tròn diệu ý tâm thân

Văn tự tam thừa khai văn tự

Đáp độ phàm tắm gội ngàn xưa

Phận sớm trưa nhọc nhằn tên Cậu

Khuôn thước MAI VÀNG vị thơm lâu

Dựng cánh buồm thuyền xa chiếu vách

PHẬT TRỜI CƠ ĐẠO CUỘC CỜ CHUNG

Vai Ông vai Cậu người Cơ Đạo

Cậu thi phú phủ trùng lẽ ghi

MẪU HOÀNG minh chứng TRIỀU ĐÌNH ĐẠO

QUỐC VƯƠNG hy HƯNG HÀ thiên không chiếu

Cầu ĐỨC LỊNH khai mấy câu di.

Ghi Chú [1]:

UY LINH LANG: Theo sách “Tây Hồ chí” và “Thăng Long cổ tích khảo” hoàng tử Uy Linh Lang là con trai thứ 7 của vua Trần Nhân Tông (trị vì 1279 - 1293). Thuở nhỏ, hoàng tử sống với mẹ là Chiêu Minh phu nhân ở phường Nhật Chiêu (nay là phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Nhiều lần, hoàng tử xin xuất gia đầu Phật nhưng không được cha mẹ chấp thuận. Hoàng tử lập một nhà nhỏ ven hồ làm nơi đọc sách, cùng bạn bè rèn văn, luyện võ, du thuyền thưởng trăng, ngâm vịnh thi phú, xa lánh chính sự. Khi Chiêu Minh phu nhân mất, nhà vua cho lập đền thờ, gọi là “Chiêu thánh điện”.

Năm 1285, khi nhà Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ 3, hoàng tử Linh Lang dựng cờ, chiêu mộ dân binh, xin vua cho xuất chinh dẹp giặc và đã lập được nhiều chiến công. Thắng trận trở về, hoàng tử không nhận ban thưởng mà lui về tu thiền ở chùa Vân Hồ. Vua luận công, phong là Dâm Đàm Đại Vương. Khi Đại Vương mất, nhân dân rước bài vị vào Chiêu thánh điện, thờ làm Chính thần hoàng cùng 6 người bạn của ngài. Còn trên nền nhà đọc sách ven hồ, dân làng dựng một thảo am để ghi nhớ dấu tích hoạt động của hoàng tử Uy Linh Lang.

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #159B

 

Đạo không thấy, tâm linh cà ngẩn

Chung bổn liên minh tích dạ tâm không

Cảnh tuồng sắp tới GIŨ THÀNH KHÔNG

Niệm chữ từ bi khắp thu long

HUYỀN CƠ nghe Ó gáy [Chó] sủa tang bồng

Thôi thôi đưa SƠN BỬU láng Kỳ Đông

Linh mài thao giũa đề vi diệu

Tựa thiền quang âm cổ thâm sâu

Tự văn văn tự khai bài thừa LỰU

[LỰU = Huệ Lựu = pháp danh Phật Thầy Tây An]

 
Hạnh hạnh đô thành cội đáp căn

Điển hư không cội căn gội

Xác tục phàm thừa lịnh sớm trưa

Cơ chấp pháp  di đằng tên Cậu

Ông MAI VÀNG du quảy cánh buồm

Liên liên thủy nguyên trùng Cung Đông ngỗ

CHIẾU MINH ngụy đà xác Cậu là tên

Đây hẳn một điền xa tạo hóa

Việc đôi câu sứ mạng kịp kỳ

Vẹn tiếng ngũ kỳ xương di tỏa

Càn Khôn xoay chuyển tỏa túc kỳ

Non cao trên đỉnh tuyển trường an chọn

Di Nguyên Tề bổn hội danh này

Gặp CHA gặp MẸ gặp THẦY

Chí thiên trình tự niên cảm trần hồng

ĐẠO PHÁP tri mệnh căn chi mệnh

ĐIỂN KHÔNG chi di tửu túc nhiên

Khấu từ niên khai diệu lý

Trọn mật kỳ quang tả chi nang

Dưng tao đàn thiết kỳ tam đoạn

Tri diệu ban hành tề bổn di nguyên

Khoa thi diện kiến kỳ hạng mục

Sắc trần nguyên thủy biến còn bờ

Dung nghi vào tưới xem ai mệnh

Bổn phận Ông chọn gọn HUYỀN CƠ

Con thuyền hải lý vì nhân ngũ

Nam Thiên di mệnh đàn Hồng Lạc

Đón chào ngôi gần bệ lai trào

Ngồi di viện bốn tùng vi diệu

Giúp vương linh cơ phủ phẩm đài

Da căng cánh dài bừa kỳ thán

NGỌC ĐÀN chiều đãi chủng hoài cơn

Đàn vi diệu khải hòa dung tấu

Nóc lái lèo trong cõi vô vi

Di hiện vô cùng trong kỳ sáng

Đãi cầm đàn cứ khải hoan nghinh

Năm triều ngự uyển cung ba kiểng

Nơi đất bến đạo tràng báu [bảo] Châu Giang

Nên cùng huynh đệ trần Tui nói

Dạo cảnh mọi phần dị khải từ tim

Ba kiểng tam cung lời đây tột đó

Chúc cho tất cả đều QUI NGUYÊN

Trên ngũ kỳ chưa yên CỐ HỈ

Cõi LỊNH BÀ tri kỷ thâm sâu

Giờ này Tui đã dứt câu

Miệng Tui đã lạt tiếng cầu trong vai

Chúc cho tất cả mộng đài

Xoay vòng một bản Tui hay Tiên Bồng

Chúc cho Cửu Phẩm Liên đồng

Hành trang BẠCH NGỌC điển đầu minh cơ

Giờ này tạm dứt lời thơ

Đường trào nghe rõ tuổi thơ CHA bày

Chi chi lực minh tề chi lực

Phận tố từ chi mệnh dung nan

Khấu khấu tạ niên Trần Dung tạ

Nan khất di niên cầu tái an

Cửu thúc tang tần kỳ huy liệu

Tự sử huy ban tỏa kỳ quang.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 550)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1963)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2870)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2929)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3753)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3722)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4557)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4619)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4551)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.