DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM MẬU TUẤT

28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4140)


ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2018
Ngày 14 Tháng 4 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPháp Âm 156. https://youtu.be/BtNZJK9452M

PHÁP ÂM #156

"Liễu nam mô tịnh đạo hoàng cung [Liễu = Liễu Hạnh thánh mẫu]

tiên tựu mẫu thề căn hiệu
[Lê = Lê Sơn thánh mẫu = Hồng Hoa Công Chúa = Nhị Nương Diêu Trì Cung]

Nương Nương Cửu Đài cư xòe phụng

Liên Cửu Tòa hạ giới phiêu phiêu

Thân Hoàng tử mạch công tim dựng

Hạ chỉ lượng mân phùng diệu

Liễu Liễu-Hà-Kim động khả chung

Nhã thân nhã tọa đàn hữu chiếu

Ấn Hoàng khai định chiếu Thiên Cung

Kim Nương-Quốc khả tái chi chiếu

Nguyệt chiến đài nhi Liễu hạ tuồng

Lê quốc sắc tái lai mật chiếu

Liễu tùng khai sứ mạng nghĩa cung

Nương Kim hiệp tái trần/Trần vi diệu

Hà Hà Hưng ngọc bệ triều cung

Trang hiền thảo phận kỳ rõ hiểu

Ngọc triều ca đạt kiến yêu Hưng

Chờ cấp bậc vô vi khai điệu

Thượng thượng lương Hưng yên độ dẫn

Hợp trùng lai tam sách kỳ nương

Tựu tùng tựu mệnh thân châu dựng

Hợp tam lai đồng bộ Thiên Diêu

Tay tung chiếu thánh Hưng Quốc dụng

Hồng diệu ban phước thịnh tiên điều

Đáo đáo cuộc Đạo duyên chuyển dịch

Chữ quy Tề Quốc Chiến hòa nhung.”

 

Pháp Âm 157. https://youtu.be/aLqbXqaxd6k

 

PHÁP ÂM #157

“Chữ lý khai Thiên Công hạ thế

Nguyên y điều tứ tướng mục đề

Lập cao bổn lai chào thần chốt

Khứ khứ hồi liệt quyết trời kê

Quang tiêm sắc di di Thiên Võ [Huyền Thiên Trấn Võ]

Tàng sắc thần phó phó phân vô

Không khổng đất cổ kỳ ngũ đính

Lão đặng nghi hàng hội tiếng hò

Đàn hò phổ đáo chức năng vịnh

Chiết chiết tam cơ cổ di minh

Kim tỏa nguyệt đề công âm điệu

Nan phân xa cẩm kiếu cửu đình

Hà chí cố trần ai vi diệu

Ấn cơ kỳ Hưng để danh nêu

Trải xa Hưng Yên Chủ/chủ định
[Yên Chủ = Yên Vương, nước Yên thời Xuân Thu Chiến Quốc]

Giúp độ Tề … sắp lộ chiến tuồng
[Tề = nước Tề thời Xuân Thu Chiến Quốc]

Bàn cờ chấp thúc trường tam lệnh

Phúc thẩm tam bổ xứ nhơn sinh

Thừa hành pháp tiếu khai chủ thể

Ân cựu trào tứ hướng lộ trình

Líu cống xan Liễu tự Huê ngơi

Hồng tỷ chốn xích từ vân tuệ

Đạo vị chào Thánh ngày mai mở

Nghiêm cờ xử phổ duyên đáp lời.”

 

Pháp Âm 158. https://youtu.be/Bzo8bCvdRIU

PHÁP ÂM #158

Gia gia Cát tử tia chiến trận [Gia Cát = Gia Cát Lượng]

Kỷ năng chiến tái lai trào

Chơn minh chỉ thẳng thọ đài tân phận

Kế vị lai Thiên Bạch thảo sơ Tần

Lộ lộ phú linh Lưu gia tác Tần [Lưu gia = Lưu Bang]

Phong vân xây nẻo tứ trung ương

Khai từ ra tạo đại tư lực

Đề quyết tâm sơn không ngã tư kỳ

Từ khả bức màn lực trí thực hư

Lôi phong yên nhạn chiều thư thế hởi

Vạn vạn chào lai tám thanh hướng hồi

Liên triều liên nhạ triều sóng động ta

Thượng tổ chiến trận bản lai hòa

Nương Nương Cửu Phẩm đài thọ yến

Khi sáng hư hư động tiếng ngà.”

Pháp Âm 159A. https://youtu.be/d04n1ZiegEk

PHÁP ÂM #159A

“Thuyền cập bến giông to gió bão

Cảnh hy sinh chiếc áo Thiên Huyền

Năm Cây Vàng đó Ngũ Nương chiếu lộ
[Ngũ Nương của Diêu Trì Kim Mẫu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu]

Chúa Thánh ban điều cạn đò chiều

Thiên Cao ngôi vị đón chào âm tải

Trải lòng từ bi láng đọng thia

Ông thúc con đò không quên dòng nước

Đạt Ma quang kỳ phận Linh Lang

[Uy Linh Lang là hoàng tử thứ 7 con vua Trần Nhân Tôn]

Nhờ trên gia hộ đò chiều Nghiêu Thuấn

Ông đây quảy đơm giỏi lắm đà

Ba binh chộn rộn huyền cơ ải

Vô ảnh nay khai phận bổn Ông

Thiên thiên cửa mở ai vào tới

Tuổi công hầu Bửu Sơn gia

Năm xưa lập trải phận Rồng căn trải

Hiền thảo lược quân binh phận kỳ

Nhắc cho ra đường Tổ Huỳnh Kỳ

Nặng mang sanh chúng [chẳng] thiếu chuyện chi

Điển huyền cơ chọn gọn binh đàng

Trung ương nhất chỉ pháp Kỳ Hương

Triều đình căn bổn ngày đêm dụng tiếng

Nền đạo thánh nhân Lành bón phân [Lành = Ngọc Lành]

Quờn lai phản bổn Liên Hồng trận

Hy sinh liên tiếp tợ xác căn tiền

Kế truy cầu đứt hò giọng hát

Nương Phẩm lịnh bài chiếu gọi nay mai

Trời mở cửa Thiên Không huyền sắc

Chấp không không sắc lịnh ẩn trì

Nay Ông gởi mấy câu thi Đạo

Liên cửa trời chung bổn tất dạ khang

Chí tang bồng lấy lòng rèn chí

Mạch huyết thông then mở chốt gài

Tột vinh qui vũ phong thành khôn chưởng

Một bồn nước trong cáu [cặn] đổ đi

Hấp thụ huyền cơ đợ thì chờ

Đêm nằm nghĩ suy gáy thiên cơ

Mấy lời Ông rõ kỳ trận đồ

Chữ từ bi chiếu cố tâm không

Huyết mạch lóng phèn trên từ tạo

Sắc không không sắc điệu còn thao

Chiếu phê cạn thảm đời trăm họ

Đạo lo tròn diệu ý tâm thân

Văn tự tam thừa khai văn tự

Đáp độ phàm tắm gội ngàn xưa

Phận sớm trưa nhọc nhằn tên Cậu

Khuôn thước Mai Vàng vị thơm lâu [Tổ Huỳnh Mai?]

Dựng cánh buồm thuyền xa chiếu vách

Phật Trời cơ Đạo cuộc cờ chung

Vai Ông vai Cậu người cơ Đạo

Cậu thi phú phủ trùng lẻ ghi

Mẫu Hoàng minh chứng Triều Đình Đạo

Quốc Vương hi Hưng Hà thiên không chiếu

Cầu Đức Lịnh khai mấy câu di”

 

Ghi Chú : UY LINH LANG

Theo sách “Tây Hồ chí” và “Thăng Long cổ tích khảo” hoàng tử Uy Linh Lang là con trai thứ 7 của vua Trần Nhân Tông (trị vì 1279 - 1293). Thuở nhỏ, hoàng tử sống với mẹ là Chiêu Minh phu nhân ở phường Nhật Chiêu (nay là phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Nhiều lần, hoàng tử xin xuất gia đầu Phật nhưng không được cha mẹ chấp thuận. Hoàng tử lập một nhà nhỏ ven hồ làm nơi đọc sách, cùng bạn bè rèn văn, luyện võ, du thuyền thưởng trăng, ngâm vịnh thi phú, xa lánh chính sự. Khi Chiêu Minh phu nhân mất, nhà vua cho lập đền thờ, gọi là “Chiêu thánh điện”.
Năm 1285, khi nhà Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ 3, hoàng tử Linh Lang dựng cờ, chiêu mộ dân binh, xin vua cho xuất chinh dẹp giặc và đã lập được nhiều chiến công. Thắng trận trở về, hoàng tử không nhận ban thưởng mà lui về tu thiền ở chùa Vân Hồ. Vua luận công, phong là Dâm Đàm Đại Vương. Khi Đại Vương mất, nhân dân rước bài vị vào Chiêu thánh điện, thờ làm Chính thần hoàng cùng 6 người bạn của ngài. Còn trên nền nhà đọc sách ven hồ, dân làng dựng một thảo am để ghi nhớ dấu tích hoạt động của hoàng tử Uy Linh Lang.


Pháp âm #159B. https://youtu.be/vkP9r8Kwues

PHÁP ÂM #159B

“Đạo không thấy, tâm linh cà ngẩn

Chung bổn liên minh tức dạ tâm không

Cảnh tuồng sắp tới giủ thành không

Niệm chữ từ bi khắp thu long

Huyền cơ nghe ó gáy sủa tang bồng

Thôi thôi đưa Sơn Bửu láng Kỳ Đông

Linh mài thao giủa đề vi diệu

Tựa thiền quang âm cổ thâm sâu

Tự văn văn tự khai bài thừa lựu

Hạnh hạnh đô thành cội đáp căn

Điển hư không cội căn gội rữa

Xác tục phàm thừa lịnh sớm trưa

Cơ chấp pháp di đằng tên Cậu

Ông Mai Vàng du quảy cánh buồm [Ông Mai Vàng = Huỳnh Mai Ngũ Tổ?]

Liên liên thủy nguyên trùng cung đông ngổ

Chiếu Minh ngụy đà xác Cậu là tên

Đây hẳn một đường xa tạo hóa

Việc đôi câu sứ mạng kịp kỳ

Vẹn tiếng ngũ kỳ thương di tỏa

Càn Khôn xoay chuyển tỏa túc kỳ

Non cao trên đỉnh tuyển Trường An chọn

Di Nguyên Tề bổn hội danh này

Gặp Cha gặp Mẹ gặp Thầy

Chí thiên trình tự niên cảm trần hồng

Đạo pháp tri mệnh căn chi mệnh

Điển không chi di tửu túc nhiên

Khấu từ niên khai diệu lý

Đọan mực kỳ quang tả chi nang

Dưng tao đàn thiết kỳ tam đoạn

Tri diệu ban hành Tề bổn di Nguyên

Khoa thi diện kiến kỳ hạng mục

Xác trần nguyên thủy biến còn bờ

Dung nhi vào tưới xem ai mệnh
[Dung =Dung nhi, xưng hô của Ngũ Nương Diêu Trì (Liễu Hạnh) theo nhân duyên tiền kiếp từng là công chúa con Vua Hùng thứ 7]

Bổn phận Ông chọn gọn huyền cơ

Con thuyền hải lý dì Nương Ngũ

Nam Thiên di mệnh đàn Hồng Lạc

Đón chào ngôi gần đệ lai chào

Ngồi di hiện bổn tùng vi diệu

Quốc Vương linh cơ phủ phẩm đài

Gia căng cánh dày bừa kỳ thán

Ngọc đàn chìu đãi chủng hoài cơn

Đàn vi diệu khải hòa Dung tấu

Nóc lái lèo trong cõi vô vi

Di hiện vô cùng trong kỳ thống

Đãi cầm đàn cứ khải hoan nghinh

Năm triều ngự uyển cung ba kiểng

Nơi đất bến đạo tràng báu Châu Giang

Nên cùng huynh đệ trần tui nói

Dạo cảnh mọi phần dị khải từ tim

Ba kiểng tam cung lời đây tột đó

Chúc cho tất cả đều qui nguyên

Trên ngũ kỳ chưa yên Cố Hỉ

Cõi lịnh bà tri kỷ thâm sâu

Giờ này tui đã dứt câu

Miệng tôi đã lạt tiếng cầu trong vai

Chúc cho tất cả mộng đài

Xoay vòng một bản tui hay tiên bồng

Chúc cho cửu phẩm liên đồng

Hành trang Bạch Ngọc điển đầu minh cơ

Giờ này tạm dứt lời thơ

Đường trào nghe rõ tuổi thơ Cha bày.

PHÁP ÂM #159C
[ghi âm chung trong phần cuối của pháp âm 159B]

Chi chi lực minh tề chi lực

Phận tố từ chi mệnh Dung nan

Khấu khấu tạ niên trần Dung tạ
[Dung =Dung nhi, Ngũ Nương Diêu Trì xưng hô theo nhân duyên tiền kiếp từng là công chúa Hoa Dung con gái vua Hùng thứ 7]

Nan khất di niên cầu tái an

Cửu thúc tang tần kỳ huy liệu

Sử sử huy ban tỏa kỳ quang.”

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 445)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 309)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1220)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1115)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1036)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1600)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1577)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1393)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1756)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1466)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2345)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1999)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2220)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2152)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2871)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2529)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3408)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3812)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.