DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 4 THÁNG 4 MẬU TUẤT

23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 3690)
ĐÀN GIỜ THÂN NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
Ngày 4 Tháng 4 Năm Mậu Tuất
Vía Bát Nương Diêu Trì Di Hoa Kim Hải
Đạo Tràng Chu Văn An
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền 


Pháp Âm #153. https://youtu.be/YEIszwOwvQM

PHÁP ÂM #153

“Uyên uyên gián đoạn chí đồng Chu

Xuân xuân hạ dĩ đào hoàng kim giỗ

Tốc tốc kỳ quy đáo giảm loàng khí

Duyên đáo ngọa lai cáo Bửu Kỳ đa

Đoạn kỳ chi chí lữ cù nga

Đoan đoan nguyệt nguyệt hạ đằng già nan kỷ [đoan nguyệt = chỉ tháng Giêng]

Thong dong đạo kỳ bàn la ngũ

Toan khí đáo giàn mận khí hoa

Vân vi Đạo Quốc màn cay nghiệt

Định thế chu kỳ đáng tiên phong

Dong kỳ ba tam độ Càn Ngũ

Toan toan kiếm kiếm diệu tâm kỳ đa

Dương hoa Kim Mộc đàn khai diệu ngà

Khán nhị phong tiên đáo dạ trần na

Phút đoạn cuối đà kỳ ngoạn mục

Thống thống diệu đề bản kỳ ba

Loan phong diệu mẫn toàn đang kỷ mực

Cơ thiết giáp long châu đà ngũ nhi

Bạch hàn di đoạn háo cung vi

Bát Bát Tiên chi đề thủ dò kỳ

Tam tam thống lý mạc diêu hoang đà

Vũ phong đang na mẫn kỳ thất lễ

Quốc lệnh kỳ ban đáo thiên đai

Du gia tỳ bát đoạn phong trần

Đạo phúc duyên cơ hạ mục y

Tiền đăng phủ tục đoạn phúc lạc kỳ

Du ngoạn đó đây khắp ban ngôi

Chầu thiên bản lý đà du khổ

Đáng đáng liệt dung hoa phúc tề

Hữu đà nhi lễ chấp tâm tôi

Chiếu mạng phong trần lạ tức nghi

Tiền hậu quý mạng cầu chi quý

Đang ngẫu trần long tả bề chi

Phúc phúc đàn kêu đã mống kỳ

Diễu diễu ngân nga khấn tỳ ba gian

Diêu không hư khí đoạn khúc kỳ đàn

Dìu ánh trăng vàng Lưu Mộc Huê.” [Lưu Kim Đính, Mộc Quế Anh, Phàn Lê Huê?]

 

 

Pháp Âm #154. https://youtu.be/38_IdKFD4Xo

PHÁP ÂM #154

“Đáo tiên phong trần lai Phú Cẩm

[Cẩm Phú = Cẩm Tú = Cẩm Bửu = Cambhu = nữ vương Jyeshthâryâ của Campuchia, một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì Hồng Hoa Công Chúa, một hóa thân khác là Lê Sơn Thánh Mẫu = hóa thân hiện tại là Thiên Nhứt Kim Chánh Giáo của Giáo Hội Thiên Trường]

Nan chi hồi đâu chí Kiền phân

Di Hoa Đông Thu hàn hoàn tố mục
[Di Hoa Kim Hải = Bát Nương của Diêu Trì Kim Mẫu = Bạch Liên Hoa công chúa = hóa thân vừa qua là Phạm Xuân Thu]

Khúc tiên đề chiếu phong nghi

Tang tang thương đồ tháo lộ cơ đề

Chiên nương khấu tạ mối chi duyên

Kỳ thúc tam Hưng chìu/chiều lập thất

Đẩu Hoàng Thiên chi chí đề phân

Khấu cáo biên kỳ đà ngưu hạng mục

Chỉ tái hạ điền khâu báo di lai

Nương Nương khấu tạ đài phúc tận

Giáng hạ trần đáo đáo phi nương

Dung giang khấu tạ bái Thiên chầu

Đà mơn chí tại tọa Liên Hoa

[Bạch Liên Hoa công chúa = Bát Nương Diêu Trì = Di Hoa Kim Hải = hóa thân vừa qua là Phạm Xuân Thu]
Giang dầu tất dạ tóm ban chiều 

Phút khải hoàn khái chiếu Tần di

Can hướng đà mực đồn chi dĩ hạn

Tấu mận gian nan dạ khiết liên ban

Chầu bái cung đảnh tiền cung đại

Căn thiết liên tuyền phúc dạ nguy nan

Trần Thái hạ lao lao phúc hạ

Tiên phụ đề trì chí mân nhi.”

 

 

Pháp Âm #155. https://youtu.be/3WKWhqlVfWk
 

PHÁP ÂM #155

“Mai Xuân Thu qui đà đồ thống
[Phạm Xuân Thu = hóa thân vừa qua của Bát Nương Diêu Trì]

Lệ đàn khúc nhạn ca  khiếu nan ca

Chu đàn hoan khấu tỳ ban lệ

Di hạ đàn khai báo quy lai

Hầu chi mạng đáng kỳ chung hạ

Mai mai quy chiếu thấu Tề Nguyên.
[Tề Nguyên Đế là vua Bắc Tề, tên Cao Vĩ, rất sùng  bái Đạo Lão, đến đổi quân của Võ Văn nhà Châu đã vây chặt thành Bình Dương mà trong thành vẫn còn tựa án  giảng đạo.  “Châu Sư đã vang dầy tên pháo, sao  Tề Ngươn còn giảng đạo hoài hoài.” Sãi Vãi.]

Dương hào chiếu chiếu ánh từ bi

Nan nan tri kỷ hòa ánh sáng diệu

Huyền Huyền Không lai đáo màn ba

Loan loan chi bạch đàn cung khải dạ

Thấu thấu bay bay vị thiết đa

Can nghi phủ chí đàn nhi dĩ

Thiết thiết câu ca lập thơ nhi

Đàn đàn phơi nghĩ Càn thâu bản

Thống thống nhứt nguy nan chí bái hoa

Nhị nhị tiên đề đà du nhàn

La kỳ trung can lái câu ca

Trù phú Thiên Can Mộc liệu [Thiên Can Mộc = Giáp, Ất]

Dấu dấu tình thâm báo lượng tha

Dong dỏng tiếng gọi bao thất lặng

Kỳ tam hạ thế quý nhung hòa.”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 742)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2042)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.