DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 4 THÁNG 4 MẬU TUẤT

23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 7281)

ĐÀN GIỜ THÂN
NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
Ngày 4 Tháng 4 Năm Mậu Tuất
Vía Bát Nương Diêu Trì Di Hoa Kim Hải
Đạo Tràng Chu Văn An
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #153

 

Quyên quyên gián đoạn chí đồng chu

Xuân XUÂN [THU] hạ dĩ đào hoàng kim GIỖ

Tốc tốc kỳ quy đáo giảm loàng khí

Duyên đáo ngọa lai cáo Bửu Kỳ đa.
 

[QUYÊN = một hàm ý là nói ĐỖ QUYÊN tức là con chim quốc (như trong câu "nhớ nước đau lòng con quốc quốc"), mượn chữ QUYÊN nói chữ QUỐC; một hàm ý khác là nói THỤC QUYÊN nghĩa là người con gái đẹp và diệu hiền. GIỖ = ngày giỗ thứ hai của Xuân Thu, mùng 4 tháng 4 âm lịch.]

Đoạn kỳ chi chí lữ cù nga

Đoan đoan nguyệt nguyệt [chính nguyệt] hạ đàng già nan kỷ

Thong dong đạo kỳ bàn la ngũ

Toan khí đáo giàn mận khí hoa.

 

[đoan nguyệt = tháng Giêng]

 

Vân vi ĐẠO QUỐC màn cay nghiệt

Định thế chu kỳ đáng tiên phong

Dong KỲ BA tam độ CÀN NGŨ

Toan toan kiếm kiếm diệu tâm kỳ đa
 

Dương HOA KIM MỘC đàn khai diệu ngà

Khán nghị phong tiên đáo dạ trần nay

Phút đoạn cuối đà kỳ ngoạn mục

Thống thống diệu đề BẢNG KỲ BA

Loan phong diệu mẫn toàn đang kỷ mật

Cơ thiết giáp long châu đà ngũ di

BẠCH hàn di đoạn háo cung vi

Bát BÁT TIÊN [NƯƠNG] chi đề thủ dò kỳ
 

Tam tam thống lý mạc diêu hoan đà

Vũ phong đang na mẫn kỳ tốc lễ

Phúc lệnh kỳ ban đáo Thiên Đài

DU DA TỲ BÁT ĐOẠN PHÂN TRẦN

[DU DA TỲ = DA DU ĐÀ LA TỲ KHEO NI = Bà Da Du Đà La là vợ của thái tử SĨ ĐẠT TA, sau trở thành Tỳ Kheo Ni đệ tử của Phật Thích Ca.  BÁT = BÁT NƯƠNG BẠCH LIÊN HOA = BÁT LIÊN HOA (8 ĐÓA SEN).  Ba chữ Bát Liên Hoa hàm ý nhắc tới câu chuyện TÁM ĐÓA HOA SEN của nàng Sumidha (Bhadra) và lời nguyền phu thê với tu sĩ khổ hạnh
Sumedha. Toàn bộ câu DA DU ĐÀ BÁT ĐOẠN PHÂN TRẦN là có ý nói đến câu chuyện này.   

Trong KINH BẢN SINH kể về các tiền kiếp của đức Phật Thích Ca có đoạn như thế này: ở tiền kiếp lúc Đức Phật là tu sĩ khổ hạnh Thiện Huệ (Sumedha) ngài được đức Phật thời ấy là Nhiên Đăng (Dipankara) thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai. Cũng vào thời ấy tiền kiếp bà DA DU ĐÀ LA (Yasodhara) đã gặp Phật Thích Ca  (lúc đó là tu sĩ Thiện Huệ) lần đầu tiên. K
hi ấy tu sĩ Thiện Huệ đang chờ gặp Phật Nhiên Đăng tại thành Paduma.  Ông đã cố tìm mua hoa để lễ Phật Nhiên Đăng nhưng tất cả các hoa đã được nhà vua mua hết. Lúc Phật Nhiên Đăng đang đến gần, tu sĩ Thiện Huệ (tiền kiếp Phật Thích Ca) chợt nhìn thấy một cô gái tên là Sumidha (tiền kiếp bà Da Du Đà La) cầm TÁM HOA SEN trong tay.  Tu sĩ Thiện Huệ đề nghị với cô mua một đóa. Cô Sumidha đã đưa cho tu sĩ Thiện Huệ năm đóa với điều kiện ông phải xin Phật Nhiên Đăng thọ ký rằng họ sẽ trở thành vợ chồng trong tất cả các kiếp tiếp theo.

Trong Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh phẩm Trì, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức đức Phật, DA DU ĐÀ LA sẽ được thành Phật.]

ĐẠO PHÚC DUYÊN cơ hạ mục y

Tiền đăng hủ tục đạn phúc lạc kỳ

Du ngoạn đó đây khắp ban ngay

Chầu THIÊN bản quý ĐÀ DU phổ
 

[ĐẠO PHÚC DUYÊN = cũng là nói đến "nhân duyên đời và đạo" từ lần đầu tiên giữa tu sĩ Sumedha với nàng Sumidha, giữa thái tử Sĩ Đạt Ta với nàng Da Du Đà La, dài về tới hiện tại.  ĐÀ DU = DA DU ĐÀ LA.] 
 

Đáng đáng liệt DUNG HOA phúc tề

Hữu đà NHI lễ chấp tâm tư
Chiếu mạng phong trần lạ tức nghi

Tiền hậu quý mạng cầu chi quý

Đang ngẫu TRẦN long tả bì chi

Khúc thúc đàn kêu dạ mấn kỳ

Diễu diễu ngân nga cống tỳ ba gian

DIÊU KHÔNG HƯ khí đoạn khuất kỳ đàng

Dìu ánh trăng vàng Lưu Mộc Huê.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #154

 
Đáo tiên phong trần lai PHÚ CẨM

Nan chi hồi đâu chí KIỀN phân

DI HOA Đông THU hàn hoàn tố mục

Khúc tiên đề chiếu phong nghi

Tang tang thương đồ tháo lộ cơ đề

Chiên Nương KHẤU TẠ MỐI CHI DUYÊN

Kỳ thúc Tam HƯNG chìu lập thất

Đẩu [Bắc] HOÀNG THIÊN chi chí đề vong

Khấu cáo biên kỳ đà ngưu hạng mục

Chỉ tái hạ điền khâu báo di lai

Nương Nương khấu tạ đài phúc tận

Giáng hạ trần đáo đáo phi nương.

 

[Phú Cẩm = Cẩm Phú = Cẩm Tú = Cẩm Bửu = Cambhu = nữ vương Jyeshthâryâ của Campuchia là một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Ngoài phong danh Cẩm Tú Tiên Tử Nhị Nương còn những phong danh khác như là Cẩm Bửu Tiên Tử, Hồng Liên Công Chúa, Tây Vương Mẫu, vân vân.  Kim thân hiện nay của Nhị Nương chính là Đức Chưởng Thế Thái của Giáo Hội Thiên Trường thế danh Thái Kim Anh. 

DI HOA…THU ... KHẤU TẠ MỐI CHI DUYÊN = Di Hoa Kim Hải Bát Nương Diêu Trì Cung mà hóa thân kiếp vừa qua là bà Phạm Xuân Thu, cố hiền nội của Đức Ngài Hà Hưng Quốc. Bà hạ thế tại TP Đà Nẵng, Việt Nam ngày mùng 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi 1959 và đã qui thiên tại TP Gardena, California, Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân 2016 lúc 17:12 UST.  Bà "khấu tạ mối chi duyên" giữa bà và Đức Ngài cũng như mối chi duyên giữa Bát Nương và Nhị Nương.  CHIÊN NƯƠNG = Bát Nương Di Hoa Kim Hải xưng.  HƯNG = HÀ HƯNG QUỐC, thế danh Đức Ngài.  ĐẨU BẮC = Huyền Thiên Thượng Đế.]

 


DUNG giang khấu tạ bái THIÊN chầu

Đà mơn chí tại tọa liên HOA
GIANG [HÀ] dầu tất dạ tốn ban triều

Phúc khải HOÀNG khái chiếu tần NHI

Can hướng đà mực đồn chi dĩ hạn

Tấu mận gian nan dạ khiết liên ban

Chầu bái cung đảnh tiền cung đại

Căn thiết liên tiền khúc dạ nguy nan

Trần khái hạ lao lao phúc hạ

TIÊN PHỤ đề trì chí mân NHI.

[Hoa Dung công chúa, một tiền kiếp của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, tức Liễu Hạnh Tiên Tử, Ngũ Nương Diêu Trì Cung. Bà thường xưng là Dung Nhi hoặc Liễu Hạnh Nhi với Đức Ngài.]

 

Pháp Âm #155. https://youtu.be/3WKWhqlVfWk
 

PHÁP ÂM #155

 
Mai XUÂN THU qui ĐÀ [LA] đồ thống lệ [đẹp]

Đàn khúc nhạn ca khiếu [kêu] nang [rộng trải] ca

[DA] DU đàn hoan khấu TỲ [KHEO NI] ban lệ

DI [HOA] hạ đàng khai báo quy lai

Hầu chi mạng đáng kỳ chung hạ

Mai mai quy chiếu thấu Tề Nguyên.
 

[Tề Nguyên Đế là vua Bắc Tề, tên Cao Vĩ, rất sùng bái Đạo Lão, đến đổi quân của Võ Văn nhà Châu đã vây chặt thành Bình Dương mà trong thành vẫn còn tựa án giảng đạo.  “Châu Sư đã vang dầy tên pháo, sao Tề Ngươn còn giảng đạo hoài hoài.” Sãi Vãi.]

 

Dương hào chiếu CHIẾU ÁNH TỪ BI

Nang nang [rộng trải] tri kỷ hòa ánh sáng diệu

HUYỀN HUYỀN KHÔNG LAI ĐÁO MÀN BA

LOAN loan chi BẠCH đàn CUNG khải dạ

Thấu thấu bay bay vị thiết đa

Can nghi phủ chí đàn nhi dĩ

Thiết thiết câu ca lập thơ nhi

Đàn đàn phơi nghĩ CÀN thâu bản

Thống thống nhứt nghi nan chí bái HOA

NHỊ NHỊ THIÊN đề ĐÀ DU nhàn

La kỳ trung can láng câu ca

Trù phú THIÊN Can MỘC liệu HÀ

 

[HOA NHỊ = Nhị Nương Diêu Trì Cung. NHỊ THIÊN = HOÀNG NHỊ THIÊN = HOÀNG DI THIÊN = Đức Ngài. THIÊN HÀ = hiệu của Đức Ngài. MỘC = chiết tự chữ THẬP trên chữ BÁT dưới (mượn chữ BÁT nói chữ NHƠN) = ám chỉ THẦY NHƠN THẬP.  Một mặt khác, THIÊN CAN MỘC gồm hai năm Giáp và Ất.  Giáp là Can năm sanh của Đức Ngài Hà Hưng Quốc. HUYỀN KHÔNG LAI ĐÁO KỲ BA = Huyền Thiên Thượng Đế lai đáo kỳ ba.]

 

Dấu dấu tình thâm bâu lượng tha

Gióng gióng tiếng gọi bao thức lặng

KỲ TAM HẠ THẾ quý nhung hòa.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4817)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.