DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 4 THÁNG 4 MẬU TUẤT

23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 8017)

ĐÀN GIỜ THÂN
NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
Ngày 4 Tháng 4 Năm Mậu Tuất
Vía Bát Nương Diêu Trì Di Hoa Kim Hải
Đạo Tràng Chu Văn An
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #153

 

Quyên quyên gián đoạn chí đồng chu

Xuân XUÂN [THU] hạ dĩ đào hoàng kim GIỖ

Tốc tốc kỳ quy đáo giảm loàng khí

Duyên đáo ngọa lai cáo Bửu Kỳ đa.
 

[QUYÊN = một hàm ý là nói ĐỖ QUYÊN tức là con chim quốc (như trong câu "nhớ nước đau lòng con quốc quốc"), mượn chữ QUYÊN nói chữ QUỐC; một hàm ý khác là nói THỤC QUYÊN nghĩa là người con gái đẹp và diệu hiền. GIỖ = ngày giỗ thứ hai của Xuân Thu, mùng 4 tháng 4 âm lịch.]

Đoạn kỳ chi chí lữ cù nga

Đoan đoan nguyệt nguyệt [chính nguyệt] hạ đàng già nan kỷ

Thong dong đạo kỳ bàn la ngũ

Toan khí đáo giàn mận khí hoa.

 

[đoan nguyệt = tháng Giêng]

 

Vân vi ĐẠO QUỐC màn cay nghiệt

Định thế chu kỳ đáng tiên phong

Dong KỲ BA tam độ CÀN NGŨ

Toan toan kiếm kiếm diệu tâm kỳ đa
 

Dương HOA KIM MỘC đàn khai diệu ngà

Khán nghị phong tiên đáo dạ trần nay

Phút đoạn cuối đà kỳ ngoạn mục

Thống thống diệu đề BẢNG KỲ BA

Loan phong diệu mẫn toàn đang kỷ mật

Cơ thiết giáp long châu đà ngũ di

BẠCH hàn di đoạn háo cung vi

Bát BÁT TIÊN [NƯƠNG] chi đề thủ dò kỳ
 

Tam tam thống lý mạc diêu hoan đà

Vũ phong đang na mẫn kỳ tốc lễ

Phúc lệnh kỳ ban đáo Thiên Đài

DU DA TỲ BÁT ĐOẠN PHÂN TRẦN

[DU DA TỲ = DA DU ĐÀ LA TỲ KHEO NI = Bà Da Du Đà La là vợ của thái tử SĨ ĐẠT TA, sau trở thành Tỳ Kheo Ni đệ tử của Phật Thích Ca.  BÁT = BÁT NƯƠNG BẠCH LIÊN HOA = BÁT LIÊN HOA (8 ĐÓA SEN).  Ba chữ Bát Liên Hoa hàm ý nhắc tới câu chuyện TÁM ĐÓA HOA SEN của nàng Sumidha (Bhadra) và lời nguyền phu thê với tu sĩ khổ hạnh
Sumedha. Toàn bộ câu DA DU ĐÀ BÁT ĐOẠN PHÂN TRẦN là có ý nói đến câu chuyện này.   

Trong KINH BẢN SINH kể về các tiền kiếp của đức Phật Thích Ca có đoạn như thế này: ở tiền kiếp lúc Đức Phật là tu sĩ khổ hạnh Thiện Huệ (Sumedha) ngài được đức Phật thời ấy là Nhiên Đăng (Dipankara) thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai. Cũng vào thời ấy tiền kiếp bà DA DU ĐÀ LA (Yasodhara) đã gặp Phật Thích Ca  (lúc đó là tu sĩ Thiện Huệ) lần đầu tiên. K
hi ấy tu sĩ Thiện Huệ đang chờ gặp Phật Nhiên Đăng tại thành Paduma.  Ông đã cố tìm mua hoa để lễ Phật Nhiên Đăng nhưng tất cả các hoa đã được nhà vua mua hết. Lúc Phật Nhiên Đăng đang đến gần, tu sĩ Thiện Huệ (tiền kiếp Phật Thích Ca) chợt nhìn thấy một cô gái tên là Sumidha (tiền kiếp bà Da Du Đà La) cầm TÁM HOA SEN trong tay.  Tu sĩ Thiện Huệ đề nghị với cô mua một đóa. Cô Sumidha đã đưa cho tu sĩ Thiện Huệ năm đóa với điều kiện ông phải xin Phật Nhiên Đăng thọ ký rằng họ sẽ trở thành vợ chồng trong tất cả các kiếp tiếp theo.

Trong Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh phẩm Trì, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức đức Phật, DA DU ĐÀ LA sẽ được thành Phật.]

ĐẠO PHÚC DUYÊN cơ hạ mục y

Tiền đăng hủ tục đạn phúc lạc kỳ

Du ngoạn đó đây khắp ban ngay

Chầu THIÊN bản quý ĐÀ DU phổ
 

[ĐẠO PHÚC DUYÊN = cũng là nói đến "nhân duyên đời và đạo" từ lần đầu tiên giữa tu sĩ Sumedha với nàng Sumidha, giữa thái tử Sĩ Đạt Ta với nàng Da Du Đà La, dài về tới hiện tại.  ĐÀ DU = DA DU ĐÀ LA.] 
 

Đáng đáng liệt DUNG HOA phúc tề

Hữu đà NHI lễ chấp tâm tư
Chiếu mạng phong trần lạ tức nghi

Tiền hậu quý mạng cầu chi quý

Đang ngẫu TRẦN long tả bì chi

Khúc thúc đàn kêu dạ mấn kỳ

Diễu diễu ngân nga cống tỳ ba gian

DIÊU KHÔNG HƯ khí đoạn khuất kỳ đàng

Dìu ánh trăng vàng Lưu Mộc Huê.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #154

 
Đáo tiên phong trần lai PHÚ CẨM

Nan chi hồi đâu chí KIỀN phân

DI HOA Đông THU hàn hoàn tố mục

Khúc tiên đề chiếu phong nghi

Tang tang thương đồ tháo lộ cơ đề

Chiên Nương KHẤU TẠ MỐI CHI DUYÊN

Kỳ thúc Tam HƯNG chìu lập thất

Đẩu [Bắc] HOÀNG THIÊN chi chí đề vong

Khấu cáo biên kỳ đà ngưu hạng mục

Chỉ tái hạ điền khâu báo di lai

Nương Nương khấu tạ đài phúc tận

Giáng hạ trần đáo đáo phi nương.

 

[Phú Cẩm = Cẩm Phú = Cẩm Tú = Cẩm Bửu = Cambhu = nữ vương Jyeshthâryâ của Campuchia là một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Ngoài phong danh Cẩm Tú Tiên Tử Nhị Nương còn những phong danh khác như là Cẩm Bửu Tiên Tử, Hồng Liên Công Chúa, Tây Vương Mẫu, vân vân.  Kim thân hiện nay của Nhị Nương chính là Đức Chưởng Thế Thái của Giáo Hội Thiên Trường thế danh Thái Kim Anh. 

DI HOA…THU ... KHẤU TẠ MỐI CHI DUYÊN = Di Hoa Kim Hải Bát Nương Diêu Trì Cung mà hóa thân kiếp vừa qua là bà Phạm Xuân Thu, cố hiền nội của Đức Ngài Hà Hưng Quốc. Bà hạ thế tại TP Đà Nẵng, Việt Nam ngày mùng 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi 1959 và đã qui thiên tại TP Gardena, California, Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân 2016 lúc 17:12 UST.  Bà "khấu tạ mối chi duyên" giữa bà và Đức Ngài cũng như mối chi duyên giữa Bát Nương và Nhị Nương.  CHIÊN NƯƠNG = Bát Nương Di Hoa Kim Hải xưng.  HƯNG = HÀ HƯNG QUỐC, thế danh Đức Ngài.  ĐẨU BẮC = Huyền Thiên Thượng Đế.]

 


DUNG giang khấu tạ bái THIÊN chầu

Đà mơn chí tại tọa liên HOA
GIANG [HÀ] dầu tất dạ tốn ban triều

Phúc khải HOÀNG khái chiếu tần NHI

Can hướng đà mực đồn chi dĩ hạn

Tấu mận gian nan dạ khiết liên ban

Chầu bái cung đảnh tiền cung đại

Căn thiết liên tiền khúc dạ nguy nan

Trần khái hạ lao lao phúc hạ

TIÊN PHỤ đề trì chí mân NHI.

[Hoa Dung công chúa, một tiền kiếp của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, tức Liễu Hạnh Tiên Tử, Ngũ Nương Diêu Trì Cung. Bà thường xưng là Dung Nhi hoặc Liễu Hạnh Nhi với Đức Ngài.]

 

Pháp Âm #155. https://youtu.be/3WKWhqlVfWk
 

PHÁP ÂM #155

 
Mai XUÂN THU qui ĐÀ [LA] đồ thống lệ [đẹp]

Đàn khúc nhạn ca khiếu [kêu] nang [rộng trải] ca

[DA] DU đàn hoan khấu TỲ [KHEO NI] ban lệ

DI [HOA] hạ đàng khai báo quy lai

Hầu chi mạng đáng kỳ chung hạ

Mai mai quy chiếu thấu Tề Nguyên.
 

[Tề Nguyên Đế là vua Bắc Tề, tên Cao Vĩ, rất sùng bái Đạo Lão, đến đổi quân của Võ Văn nhà Châu đã vây chặt thành Bình Dương mà trong thành vẫn còn tựa án giảng đạo.  “Châu Sư đã vang dầy tên pháo, sao Tề Ngươn còn giảng đạo hoài hoài.” Sãi Vãi.]

 

Dương hào chiếu CHIẾU ÁNH TỪ BI

Nang nang [rộng trải] tri kỷ hòa ánh sáng diệu

HUYỀN HUYỀN KHÔNG LAI ĐÁO MÀN BA

LOAN loan chi BẠCH đàn CUNG khải dạ

Thấu thấu bay bay vị thiết đa

Can nghi phủ chí đàn nhi dĩ

Thiết thiết câu ca lập thơ nhi

Đàn đàn phơi nghĩ CÀN thâu bản

Thống thống nhứt nghi nan chí bái HOA

NHỊ NHỊ THIÊN đề ĐÀ DU nhàn

La kỳ trung can láng câu ca

Trù phú THIÊN Can MỘC liệu HÀ

 

[HOA NHỊ = Nhị Nương Diêu Trì Cung. NHỊ THIÊN = HOÀNG NHỊ THIÊN = HOÀNG DI THIÊN = Đức Ngài. THIÊN HÀ = hiệu của Đức Ngài. MỘC = chiết tự chữ THẬP trên chữ BÁT dưới (mượn chữ BÁT nói chữ NHƠN) = ám chỉ THẦY NHƠN THẬP.  Một mặt khác, THIÊN CAN MỘC gồm hai năm Giáp và Ất.  Giáp là Can năm sanh của Đức Ngài Hà Hưng Quốc. HUYỀN KHÔNG LAI ĐÁO KỲ BA = Huyền Thiên Thượng Đế lai đáo kỳ ba.]

 

Dấu dấu tình thâm bâu lượng tha

Gióng gióng tiếng gọi bao thức lặng

KỲ TAM HẠ THẾ quý nhung hòa.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.