DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU

01 Tháng Giêng 20182:46 CH(Xem: 6316)

 
 
 

ĐÀN GIỜ TÍ NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2017

Ngày 15 Tháng 9 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ: Kim Ngọc Thanh Huyền

  
 

 
 

PHÁP ÂM #29

"Cầu chi kỳ diệp phân Quốc nhân

Nhân thi chính thị di hậu dân

HÀ QUỐC từ huynh kỳ vi phụ

Tại quốc tề tứ tứ tần tần

Nhứt nhơn nhứt QUỐC nguồn vinh xứ

Cơ kỳ huy phượng đi đường nhân

Quân từ nhân giả đạo biết tu

Thiên chầu soái lệnh từ cố quân

Di hậu năng ai TRỜI ban tự

Năng đắc tôn di đạo lý chân

Chỉ y thanh giả kỳ gia phú

Kỳ thân Tiên Thánh tu kỳ thân

Phú hào giả bạc con đường tự

Minh đức tự giai nhựt nhựt tân

Quân từ di mệnh cố quân tử

Tác tân dân ý học làm quân

Bất như sở chỉ các tư tư

Mộc mộc chiếu di lộng kỳ thân

Y ý đại di đắc kỳ từ.”

 

https://youtu.be/pwMyZ2a7pFI


PHÁP ÂM #30

"Đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhặt

Nhắc cho tường vọng Bắc hòa Nam

Chén phẩm hàm danh lam Mẫu Nhị

Cửa Thiên Môn có điểm thủ hương

Khai tường huyết mạch thông thương

Làng căn mở cửa Phật đường sen khai

Kiếp người chỉ một không hai

Thần thông biến hóa dưới miền thế gian."

"Tấn tuồng thế sự quả là căng

Dứt bỏ trần ai chí quyết cần

Lòng căn bác ái chi sâu nặng

Ngã bát nhân từ mở sĩ tăng

Nam Thiên Phật pháp nhuần ân Ngọ

Ải nhất tam quan hiệu sĩ bần

Lam chiều minh thệ sơn dinh tự

Lữ khách không đành đắc quả thân

Chọn ấn huyền khai minh minh sứ

Trong phút triều nghi quyết tác phần."

"Trải mạch điển Thiên giải bao điều

Thiu thiu thấp thoáng cảnh phiêu phiêu

Một góc trời xanh khai hồi dĩ

Thiết kế thần minh đúng buổi chiều

Thư pháp ngoài trong nguồn suối mát

Quây luật xác thần chánh pháp nêu

Nhuần gọi ẩn quang mở lực độ

Cơ mầu trầm bổng tiếng tiêu diêu."

"Chiếc bóng từ bi khắp đại đồng

Anh hùng Đại Việt trả non sông

Rày đây mai đó nhân duyên độ

Tri kỷ hồn thiêng giữ Lạc Hồng

Thân thượng bá tánh đang hồi khổ

Thương cổ mài râu mở lực dần

Hướng đưa đại chúng về gương sáng

Thoát cảnh năm mô phận duyên rồng."

"Giúp văn thi kinh huyền ý Phật

Lý sâu này cửa bực siêu nhân

Đinh Dậu mực viết làm căn

Thâm sâu bể ngạn gom câu trọn từ

Hành thiện tích cổ phước dư

Chúc cầu hạnh phúc khai thư xứ thần.”

  

   

PHÁP ÂM #31

"Mọi sự ngoài trong ẩn ý duyên

Bí mật huyền cơ chở căn tiền

Bước một bước hai TRỜI xoay chuyển

Chia sẻ bao điều ắt thuận duyên.

Bàn cờ sắp đặt cuộc tương quan

Chủng tử uy nghi rực đạo vàng

Như thể Bá Nha ngồi trông đợi

Khi ếch (S) sao tàn quyết sửa sang

Sớm hôm luận thế trao màng lộng

Kim lữ mục đề sánh bằng an.

Chiếu diệu tâm linh luật bổn bài

Kỷ năng noi Khổng rạng ngày lai

Gom hết toàn bông năng lượng tính

Vòng cầu định chỗ trái đất xoay

Thiên mực chơn minh lòng an ủi

Mưa chiều sẽ tạnh lộ vật hay.

Thu sanh cảnh quay quần Kim sanh Phật

Mái thuyền duyên chẳng phút nào quên

Cổ lai tái tạo dựng nền

Ấy là cốt nhục dựng bền yên cương.


Tiếng trống văn dứt điểm bài

Minh cơ tạo hóa một ngày mai

Rán lo tu sửa dồi tâm tính

Vóc ngọc sen đài nở rất hay.”

  

https://youtu.be/yN45MzK23x4

 

PHÁP ÂM # 32:

"Thất thần ra giữ đêm nay 

Hai hồi chuông tịnh an thai nhẹ lòng 

Mở tâm cột gút mấy vòng 

Ấy là đạo lý con Rồng cháu Tiên 

Đem tâm hồi hướng Cửu Huyền 

Vầng mây đất cả nơi miền Long Hoa.

Khiếu khiếu huyền quang do Thiên phú 

Phật gội thân tâm tuy biến du 

Tiên tu hậu đắp kỳ phổ độ 

Cánh cửa ra vào đón chơn tu.

Hiệu quả từ bi ẩn Kim Thiền

Đàn cơ trổi khởi vọng chiêu nhiên

Thâm sâu ngàn cổ tuồng long vĩ

QUỐC độ Tứ Ân lộ bạn hiền

Bình sinh chưởng vọng trông hoài cổ

Tướng rạng Á Đông khắp mọi miền.

Tường lâm tinh hoa cõi vô hình

Đài sen gót ngọc bóng như in

Tòng lâm cổ thụ TRỜI sừng sững

Bộ máy huyền cơ rõ tâm tình

Xoay theo xe thế chung ngân phúc

Mật kiếp vòng tay đẹp thiên tình.”

 
 

https://youtu.be/QWyLukV1M5A

 
 

PHÁP ÂM #33

"Thiêm đắc công khanh che châu sắc

Như toại như phục đức dạ Tuất

Ý tiền kỳ hiện kỳ di hiện

Sơ giả giả sơ cơ nội nhật.

Vật giả sở giả sau hòan thiện

Khờ giả tắc thu chân thân tắc

Căn tâm khắc ý thân hành thiên

Chi tri bất khả thiên ngoại nhựt.

Du trực nội cư tánh thiên tiên

Đông giả sơ giả không ô nhiểm

Y chiếu kỳ tâm trắc nghi điềm

Vô hai tâm vật vô tất phục

Chính cổ thánh nhân cập kỳ diêm.

Cơ động phát ý thừa di giả

Hà lý ẩn ghi chi công ha

Thứ thứ Mẫu hỉ kỳ độc dã

Lộ lộ thành kỳ pháp dưng hoa.

Di giáo y hữu Mẫu xích Cô

Hữu kiếp thiên tiên hậu HÀ vô

Làu làu HƯNG hiếu trị kỳ quốc

Bích tắc di thiên cạnh hạ đồ.

Đạo đắc chúng đắc năng vinh trí

Tri chiêu thái kinh tài thập chi

Hạ bất hảo kỳ hữu tư hữu

Tâm pháp nhân chi sở nhân chi.

Vô bất di dung vô bất minh

Bảo phục lương tâm cảm thấy mình

Tăng hà kỳ thể ban chi biểu

Kỳ tri ghi tại quân thông chinh

Hình y ngoại tự vị ta hiểu

Quân tử QUỐC thành cập quang minh

Mắt giám sát mười phương ai hiểu

Tâm thành cầu sự chưởng nhân đình.

Trị quốc tự tề kỳ gia hữu

Sở lịnh phân tùng hỉ kiến lưu

Soái thiên hạ QUỐC tác cơ kỳ

Dạ bất khả duy mệnh chi khứu.

Đạo điển truyền khai ba món báu

Vật hữu hình sẽ hoại bảo cầu

Được không không được cầu chơn đạo

Ứng vận giáng phàm điển chiếu sâu.”

  
 

https://youtu.be/2SxHohF5urE

 
  

PHÁP ÂM # 34

Thái thái trần ai thiên thân xác

Kim y soi mở đài cung các

Anh vàng diệu chiếu vạn an khương

Giống tánh tu hành đời an lạc

Mùi thơm…

…… phẩm cách

Đạo quả thân tâm hướng đúng đường

Tràng kỳ san đạo sang cực lạc

Xan xự QUỐC ân chọn kỳ tài

Sâu vầy chim én tung tăng bay

Lui hởi chơn điển về chốn cũ

Nhập nghị hình thần chuyển Nam giai

Hạ Minh thượng Cố hồi kê vĩ

Đạo đàn liên khúc giải trần ai.”  
 

https://youtu.be/ZIs5q0jxGp4

 
  

PHÁP ÂM #35

"Cố gắng dồi trao một đạo lành

An bày mọi lẽ thúc tuổi xanh

Tịnh độ Thầy ra lo giai đoạn

Bước thản nhiên rõ Nam Thành

QUỐC câu kỳ ức tiên niên cũ

Âm điệu đàn cơ mật nhiệm hành

Quạt máy quạt mo đều đồng quạt

Máy Trời máy lạnh thảm anh hào

Tô mò lọ lọ mo cao

Mo mo quạt máy mò ao sen vàng

Lo mo thọ ngốc bản thang

Tò vò len ổ tố xan bóng hình
Lo vắng nghĩa như trọng bóng hình

Lư bồng cất bước sởi âm thinh

Mây tỏa lan hương câu trầm bổng

Tươi mát bao năm trổ rực linh

Đại cuộc sứ quân câu khoan họ

Tái hạn huỳnh kỳ lộ ánh minh

Sức sống đời tân gìn gương Khổng

Bộ máy thiêng liêng chứa cuộc tình

Sanh chúng thớt thưa khai cõi ngộ

Tam hiệp ý đầu chữ tưởng tin.”

 
   

 https://youtu.be/4-FOt3CIc-4 
 

PHÁP ÂM #36  

"Lòng cầu thay tựa thiếu nhi

Đàn linh Phật chứng những gì con thơ

Phút thiêng mật niệm ai ngờ

Mạch lòng trong sáng tợ minh thu

Thu gần cuối mùa du trìu mến

Xét cõi lòng định mệnh cung căn

Sai nguồn sứ mạng trở trăn

Ca Li lố bóng bần tăng thịnh hành

Râu mày phải giữ công khanh

Khai câu đạo đức chiếu rành tốc soi

Người anh dũng lo toan đàn lễ

Người cổ xưa pháp kệ rải ban

Đúng ngày con trẻ thịnh đàn

Âm chuông mật lệnh xuống hàng bút thi

Có cha còn mẹ phải gìn

Dạ thưa kính cẩn tâm ghi phương trời

Ai ơi chớ có hững hờ

Riêng tôi cổ dĩ cầm cờ hiếu nhi

Người tu đình đạo hiếu kỳ

Ấy là cái nghĩa từ bi độ đời.

Quân kỳ thượng cổ mùa Chu

Rộng tình bác ái Đông Thu kéo chài

Làm trai cho đáng thân trai

Noi hàng phụ tử trưng bày lộng xuyên

Mùa du rằng thiện sĩ hiền

Bôn ba thời vận đặng tiên cơ đồ

Thất thần kiếm chữ nam mô

Trang trinh tiết liệt nhứt vô cửa hiền

Mùa trời ngã bóng (xế) bình minh

Chơn tâm bòn mót tầm thinh vô hình

Cơ Trời mở rộng oai linh

Quyết đem tín hạnh xây tình nước non

Giữ một tấc lầu son chạm giả

Bao chuyện đời tạm giả tiếc chi

Muôn năm chỉ có một kỳ

Thượng Ngươn sắc lịnh khai thì Long Hoa

Qui tam thủ phận đạo nhà

Minh tâm kiến tánh mới là chánh tu.

Điển linh chấm dứt điển bài

Gió từ tâm sự gái trai động hành

Phận này thương trẻ đầu xanh

Đến giờ xác thể cơm canh mâm bàn

Xong rồi còn đến lễ đàn

Mong cầu kỳ nhiệm chay giàng ngàn ô.”

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 410)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1437)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1631)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1982)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2205)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2504)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4302)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.