DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU

01 Tháng Giêng 20182:46 CH(Xem: 10822)

 
 
 

ĐÀN GIỜ TÍ
NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2017

Ngày 15 Tháng 9 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

  
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #29


Cầu chi kỳ diệp phân QUỐC nhân

Nhân thi chính thị DI hậu dân

HÀ QUỐC TỪ HUYNH kỳ vi PHỤ

Tại QUỐC tề tứ tứ [ban ân] tần tần [đông lúc nhúc]


Viết, nhơn nhứt QUỐC nguồn vinh xứ

Cơ kỳ huy phượng đi đường nhân

QUÂN TỪ nhiên giả Đạo biết tu

THIÊN chầu soái lệnh từ CỐ QUÂN

DI hậu NĂNG [THẮNG] an TRỜI ban tự

NĂNG đắc TÔN DI đạo lý chân

Chỉ y thanh giả kỳ gia phú

Kỳ thân Tiên Thánh tu kỳ thân

Phú hào giả bạc con đường tự

MINH đức tự giai nhựt nhựt tân

QUÂN TỪ [THỊ] DI [LẠC] mệnh CỐ QUÂN tử

Tác TÂN DÂN ý học làm QUÂN

Bất như sở chỉ [ngôn ngữ thể hiện, referring expression] các [đều] tư tư [kỹ lưỡng]

Mộc mộc [Lâm] chiếu di lộng kỳ thân

Y ý đại DI [LẠC] đắc kỳ TỪ [THỊ].

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #30

 

Đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhặt

Nhắc cho tường vọng Bắc hòa Nam

Chén phẩm hàm danh lam MẪU NHỊ [Nhị Nương Diêu Trì Cung]

Cửa Thiên Môn có điểm thủ hương

Khai tường huyết mạch SÔNG [HÀ] thương

Làng căn mở cửa PHẬT ĐƯỜNG SEN KHAI

Kiếp người chỉ một không hai

THẦN THÔNG BIẾN HÓA DƯỚI MIỀN THẾ GIAN.
 

Tấn tuồng thế sự quả là thân

Dứt bỏ trần ai chí quyết cần

Lòng căng bác ái chi sâu nặng

Ngã bát nhân từ mở sĩ tăng.


[NGÃ = Ta, tôi.  BÁT NHÂN = Chữ “Dung” (容) “Chỉ cần luôn bao dung rộng mở thì có thể đón nhận được muôn người.”  Chữ “Dung” (容) gồm bộ “Miên” (宀) nghĩa là mái nhà, chữ “Bát” (八) nghĩa là số 8, chữ “Nhân” (人) nghĩa là người, và chữ “Khẩu” (口) nghĩa là miệng. Kết hợp lại, chữ Dung giống như một căn nhà tuy chật chội nhưng vẫn chứa được “8 người”. Đây cũng chính là nói đến tấm lòng: chỉ cần luôn bao dung rộng mở thì có thể đón nhận được muôn người. Ở một khía cạnh khác, “bát nhân” cũng là tám kiểu người mà chúng ta cần phải bao dung: “Thân nhân” (người thân), “Hữu nhân” (người bạn), “Lộ nhân” (người qua đường), “Ái nhân” (người vợ, chồng), “Lân nhân” (người hàng xóm), “Ác nhân” (người xấu), “Cừu nhân” (người thù địch) và “Ngu nhân” (người ngu ngốc). Trích nguyên văn: Nhớ Hán Tự Thông Qua Chiết Tự Chữ Hán, 8 March 2020.]

 

NAM THIÊN PHẬT PHÁP nhuần ân NGỌ

Ải nhứt tam quan hiệu SĨ BẦN [ĐỨC BẦN SĨ VÔ DANH]

Lam chiều minh thệ sơn dinh tự

Lữ khách KHÔNG ĐÀNH ĐẮC QUẢ thân

Chọn ấn HUYỀN khai MINH Minh Sứ [Bần Sĩ Vô Danh]

Trong phút Triều Nghi quyết tác phần.

 

[NGỌ = chiết tự chữ NHÂN (chữ Nhân nằm) ở phía trên và chữ THẬP ở phía dưới.  Như vậy nói NGỌ là nói NHÂN THẬP với ý ám chỉ Thầy Nhân Thập. Hình ảnh Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên Thập Tự chính là hình ảnh Thầy Nhân Thập. Ngài là chiết thân của Thượng Đế xuống trần nên còn được tôn xưng là Ngôi Hai dưới thế. Ngài xuống thế giáo Đạo Cơ Đốc ở vùng đất Tây Phương cho nên Ngài được Thiên Thượng tuyên phong là Tây Phương Giáo Chủ. Sấm Trạng Trình có viết: “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì câu cỏ thành binh.”  Dự ngôn này của Trạng mặc khải là Đông Phương cũng sẽ có một Ngôi Hai giáng sinh trên vùng đất Nam Việt. Ngài sẽ ly hương đi đến Tây Phương khai giáo, và sau đó quay trở về Nam Việt rao giảng đạo mầu.]

 

Trải mạch ĐIỂN THIÊN giải bao điều

Thiu thiu thấp thoáng cảnh phiêu phiêu

Một góc trời xanh KHAI hồi dĩ

Thiết kế thuần MINH đúng buổi chiều

Thư pháp ngoài trong nguồn suối mát

Quây luật XÁC THẦN CHÁNH PHÁP NÊU

Nhuần gọi ẩn quang mở lực độ

Cơ mầu trầm bổng tiếng tiêu diêu.

 

CHIẾC BÓNG TỪ BI khắp đại đồng

Anh hùng Đại Việt trả [nợ] non sông

RÀY ĐÂY MAI ĐÓ nhân duyên độ

Tri kỷ hồn THIÊN giữ Lạc Hồng

Thân THƯỢNG bá tánh đang hồi khổ

THƯỢNG CỔ MÀI RÂU mở lực dần

Hướng đưa đại chúng về gương sáng

Thoát cảnh năm mô phận duyên rồng.
 

Dứt văn thi KINH HUYỀN Ý PHẬT

Lý sâu này cửa bực siêu nhân

Đinh Dậu [2017] mực viết lòng căng

Thâm sâu bể ngạn gom câu chọn từ

Hành thiện tích cổ phước dư

Chúc cầu hạnh phúc, khai thư SỨ THẦN [ĐỨC BẦN SĨ VÔ DANH].

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #31


Mọi sự ngoài trong ẨN Ý DUYÊN 

BÍ MẬT HUYỀN CƠ trở căn tiền

Bước một bước hai TRỜI XOAY CHUYỂN

Chia sẻ bao điều ắt thuận duyên.

Bàn cờ sắp đặt cuộc tương quan

Chủng tử uy nghi rực đạo tràng

Như thể Bá Nha ngồi trông đợi

Khi ếch (S) sao tàn quyết sửa sang

Sớm hôm luận thế trao màng lộng

Kim lữ mục đề sánh bằng an.

Chiếu diệu tâm linh luật bổn bài

Kỹ năng noi Khổng [Phu Tử] rạng ngày mai

Gom hết toàn bong [búng cho quay tít] năng lượng tính

Vòng cầu định chỗ trái đất xoay

THIÊN mực chơn MINH lòng an ủi

Mưa chiều sẽ tạnh lộ vật hay.

THU sanh cảnh quay quần KIM sanh PHẬT

Mái thiền THIÊN chẳng phút nào quên

Cổ lai tái tạo dựng nền

Ấy là cốt nhục dựng bền yên cương.


Tiếng trống văn dứt điểm bài

Minh cơ tạo hóa một ngày mai

Rán lo tu sửa dồi tâm tính

VÓC NGỌC SEN ĐÀI NỞ RẤT HAY.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 32

 
Thất thần ra giữ đêm nay 

Hai hồi chuông tịnh an thai nhẹ lòng 

Mở tâm cột gút mấy vòng 

Ấy là đạo lý con Rồng cháu Tiên 

Đem tâm hồi hướng Cửu Huyền 

Dành ân đức cả nơi miền Long Hoa.
 

Khiếu khiếu huyền quang do Thiên phú 

Phật gội thân tâm tuy biến du 

Tiên tu hậu đắc kỳ phổ độ 

Cánh cửa ra vào đón chơn tu.
 

Hiệu quả từ bi ẩn Kim Thiền

Đàn cơ trổi khởi vọng chiêu nhiên

Thâm sâu ngàn cổ tuồng long vĩ

QUỐC độ Tứ Ân lộ bạn hiền

Bình sinh chưởng vọng trông hoài cổ

Tướng rạng Á Đông khắp mọi miền.
 

Tường lâm tinh hoa cõi vô hình

Đài sen gót ngọc bóng như in

Tòng lâm cổ thụ TRỜI sừng sững

Bộ máy huyền cơ rõ tâm tình

Xoay theo xe thế chung ngân phúc

Mật thiết vòng tay đẹp thiên tình.


  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #33

 
Thiêm [đề tên] đắc công khanh che châu sắc

Như toại như phục đức dạ tất

Ý tiền kỳ hiện kỳ di hiện

Sơ giả giả sơ cơ nội nhật.

Vật giả sở giả sau hòan thiện

Khờ giả tắc thu chân phân tắc

Căn tâm khắc ý thân hành thiên

Chi chi bất khả thiên ngoại nhựt.

Du trực nội cư tánh thiên tiên

Đanh giả sơ giả không ô nhiễm

Y chiếu kỳ tâm trắc nghi điềm

Vô hai tâm vật vô tất phục

CHÍN CỔ THÁNH NHÂN cập kỳ diêm.

[CHÍN CỔ THÁNH NHÂN = ám chỉ 9 vị Phật đã từng xuất hiện trong thế gian ở quá khứ. Tuần tự trước sau là Xích Ái Phật, Sanh Dục Tử Phật, Giáp Tam Xuân Phật, Dậu Trường Canh Phật, Không Cốc Thần Phật, Long Dã Thị Phật, Kế Thiên Phật, Nhiên Đăng Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật.]

Cơ động phát ý thừa di giả

Hà lý ẩn ghi chi công ha

Thứ thứ Mẫu Hỷ kỳ độc giả

Lộ lộ thành kỳ pháp dưng hoa.

Di giáo y hữu Mẫu Xích Cô

Hữu kiếp Thiên Hậu HÀ vô

Làu làu HƯNG hiếu trị kỳ QUỐC

Bích tắc kê DI THIÊN cạnh hạ đồ.

Đạo đắc chúng đắc năng vinh chí

Tri chiêu thái kinh tài thập chi

Hạ bất hảo kỳ hữu tươi hữu

Tâm pháp nhân chi sở nhân chi.

Vô bất di dung vô bất minh

Bảo phục lương tâm cảm thấy mình

Tăng HÀ kỳ thể ban chi biểu

Kỳ tri ghi tại quân thông chinh.

Hình y ngoại tự vị ta hiểu

Quân tử QUỐC thành cập quang minh

Mắt giám sát mười phương ai hiểu

Tâm thành cầu sự chưởng nhân đình.

Trị quốc tự tề kỳ gia hữu

Sở lịnh phân tùng thỉ kiến lưu

Sái THIÊN hạ QUỐC tác cơ kỳ

Dạ bất khả duy mệnh chi khứu.

Đạo điển truyền khai ba món báu

Vật hữu hình sẽ hoại bảo cầu

Được không không được cầu chân đạo

Ứng vận giáng phàm điển chiếu sâu.

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 34


THÁI
thái trần ai thiên thanh xác

KIM y soi mở đài cung các

ANH vàng diệu chiếu vạn nan khương

Giống tánh tu hành đời an lạc

Mùi thơm diệu diệu…
Đạo quả thanh tâm hướng đúng đường

Tràng kỳ sen đạo sang Cực Lạc.

Xan xự QUỐC ân chọn kỳ tài

Sâu vầy chim én tung tăng bay

Lui hỡi chơn điển về chốn cũ

Nhập nhị hình thần chuyển Nam giai

Hạ Minh thượng Cố [Cố Minh] hồi kê vĩ

Đạo đàn liên khúc giải trần ai.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #35


Cố gắng dồi trao một đạo lành

An bày mọi lẽ thúc tuổi xanh

Tịnh độ Thầy ra lo giai đoạn

Cất bước thản nhiên rõ Nam Thành
Chúc câu kỳ ích thiên niên cũ

Âm điệu đàn cơ mật nhiệm hành.

Quạt máy quạt mo đều đồng quạt

Máy Trời máy lạnh thảm anh hào

Tố [ngược dòng] mò lọ lọ mo cao

Mo mo quạt máy mò ao sen vàng

Lo mo thọ ngốc bản thang

Vò vò len ổ tố xan [không] bóng hình.

Lan vắng nghĩa nhân trọng bóng hình

Lư bồng cất bước trổi âm thinh

Mây tỏa lan hương câu trầm bổng

Tươi mát bao năm trổ rực linh

Đại cuộc sứ quân câu khoan họ

Tái hạn Huỳnh Kỳ lộ ánh minh

Sức sống đời tân gìn gương Khổng

Bộ máy thiêng liêng chứa cuộc tình

Sanh chúng thớt thưa khai cõi ngộ

Tam hiệp ý đầu chữ tưởng tin.


 
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #36  


Lòng cầu thay tựa thiếu nhi

Đàn linh Phật chứng những gì con thơ [cầu nguyện]

Phút thiêng mật niệm ai ngờ

Mạch lòng trong sáng tợ minh thu.
 

Thu gần cuối mùa du trìu mến

Xét cõi lòng định mệnh cung căn

Say nguồn sứ mạng trở trăn

Ca Li lố bóng bần tăng thịnh hành

Râu mày phải giữ công khanh

Khai câu đạo đức CHIẾU giành QUỐC soi.

Người anh dũng lo toan đàn lễ

Người cổ xưa pháp kệ rải ban

Đúng ngày con trẻ thịnh đàn

Âm chuông mật lệnh xuống hàng bút thi.

Có CHA còn MẸ phải gìn

Dạ thưa kính cẩn tâm ghi phương trời

Ai ơi chớ có hững hờ

Riêng tôi cổ dĩ cầm cờ hiếu nhi

Người tu gìn đạo hiếu kỳ

Ấy là cái nghĩa từ bi độ đời.
 

Quân kỳ thượng cổ mùa Chu

Rộng tình bác ái đồng tu kéo chài

Làm trai cho đáng thân trai

Noi hàng phụ tử trưng bày lộng chiêng

Mùa du rằng thiện sĩ hiền

Bôn ba thời vận đặng tiên cơ đồ

Thất thần kiếm chữ nam mô

Trang trinh tiết liệt nhứt vô cửa hiền.

 

Mùa trời ngã bóng xế bình minh

Chơn tâm bòn mót tầm thinh vô hình

Cơ Trời mở rộng oai linh

Quyết đem tín hạnh xây tình nước non.

 

Giữ một tấc lầu son trạm giả

Bao chuyện đời tạm giả tiếc chi

Muôn năm chỉ có một kỳ

Thượng Ngươn sắc lịnh khai thì Long Hoa

Qui tam thủ phận đạo nhà

Minh tâm kiến tánh mới là chánh tu.

 

Điển linh chấm dứt điển bài

Gió từ tâm sự gái trai động hành

Phận này thương trẻ đầu xanh

Đến giờ xác thể cơm canh mâm bàn

Xong rồi còn đến lễ đàn

Mong cầu kỳ nhiệm chay vàng ngàn ô.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 904)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1510)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1946)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1843)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2606)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2451)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2238)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3408)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3205)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4247)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3611)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3784)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3577)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3463)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3864)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4482)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4376)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4297)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6392)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5399)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5716)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.