DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM ĐINH DẬU

01 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 13089)

  
 
 

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2017

Ngày 1 Tháng 10 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


  
   

https://youtu.be/zfc-4KHhRBc

  
PHÁP ÂM #46A

"Bút khai tâm dạ cơ đàn

Tri âm một mối bổng làm Đạo Thiên

Minh linh chí dốc thiện duyên

Phá tan mây đám lướt thuyền Đông phong

Bình minh vừa nhớm chợ đông

Ý người Thiên Đạo đục trong rõ ngoài

Thấm nhiều đạo lý lâu ngày

Chốt then đợi mở vạn dài báu châu

Sơn Kỳ khai chuỗi sòng nâu

Tưởng không không tưởng hiệp bầu linh đơn

Vân [Hương] vi cạn tỏ thiệt hơn 

[Vân Hương Thánh Mẫu = Mẫu Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì]

Bá Nha trổi khúc bản đờn Tây qui

Xuân Thu dàn dựng Tử Kỳ

[Phạm Xuân Thu = Mẫu Di Hoa Kim Hải = Bát Nương Diêu Trì]

Tai nghe xem thấy tống qui nang thuyền

Cổ kim đúng buổi khôi nguyên

Cuộc cờ xem chẳng phán hiền đợi thông

Trần hồng biển rộng mênh mông

Dương gian dễ thấy biển lòng tới nơi

Sao băng giá lạnh trong trời

Hiệu là tinh tú mảnh đời tuyết sương

Ta là Hiếu [Hạnh] trọn quê hương

Trúc [Liễu] xinh phủ kín cân lường quế chi  

[Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì]

Hưng yên thạnh thái nêu ghi

Giải ra bài toán nhích trong giải phần

Một liều luân lý Tứ Ân

Đêm ngồi chợt giấc hoa đăng chạnh lòng

Đường nào eo vịnh khúc sông

Đường nào tứ phía ức trông cơ đồ

Định tường mỗi lúc tựa kề

Giác linh nhật nguyệt sơn tơ huyền cầm

Bao đời gốc mọc chồi mầm

Bửu đài tòa thẩm Quan Âm hộ trì

Lòng từ kiến tánh vân vi

Chưởng sanh bạch Phật ra đi kịp giờ

Ầu ơ sáu chữ ầu ơ

Giảng nêu trường kỷ tầm tơ kén thầm

Hoa Lư cổ bản thương tâm

Đày người chốn thẩm Lôi Âm kinh huyền 

[Dương Thái Hậu bị con của chồng (Vua Lê Đại Hành) đày vào lãnh cung]

Khó ai nan hội thiện duyên

Gió Nam đang cá ngập thuyền còn dư.

Ư ư tứ tứ tứ sự ư

Tứ sự tứ dư tứ sự dư

Ứ sự tứ ư dư tứ sự

Tứ sự tứ dư tứ sự dư

Huyền công danh phận một đời

Bồng Lai cõi hạ giảng thời sâu xa

Nam trang cùng Bắc Đông

Nương theo tựa xác lục hào vàng mây

Trổi thiên công phá vây đài

Xót xa dạ ngọc những ngày thân mang

Tiếng đàn hò líu cống xan"

 
 

https://youtu.be/lcoAZVtYlN0

PHÁP ÂM #46B

"Thanh thiên bạch nhựt đa mang cõi lòng

Dư âm vô tướng sắc không

Thuở nay khác trước cột đồng quỳnh tương 

[Đoạn Trường Tân Thanh có câu: “Chén hà sánh giọng  

quỳnh tương, giải là hương lộn bình gương bóng lồng.] 

Cửu Cung cửu điển Liễu dương

Sức đồng giác Hạnh tứ phương vận hành 

[Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì]

Trên trời ngó đám mây xanh

Đồng thanh cạn lẽ cam đành hồn thiêng

Thang mây đại cuộc xoay vần

Hanh thông trang trải mật đần tiếp ngơi

Cơ huyền sâu lắng thanh tươi

Báo ân nhìn nửa mảnh đời nguyên căn

Nam Thiên báu ngọc châu trân

Vận thời đưa đến bon ngân Năm Gà.

Tiếng sáo hiu hiu bản tình đời

Trống lệnh binh quyền dạ tất hơi

Thiên, Địa, U Minh gom một mối

Vai tuồng Người biết khỏi ra khơi

Từ cảm vô vi tương quan hội

Nửa mảnh vầng trăng đợi ý Trời

Vô tướng vô không sông ba ngã

Một khối hương tâm lắm tuyệt vời

Định phận thân yên Thiên Tào mở

Lôi tác Huyền Không bức duyên thời

Biển hạ đề khai thanh môn rạng

Chiếu sự Quốc Vương chẳng sai lời.

Đất, xác, nước cơ Trời vận chuyển

Đạo Huyền Không nhứt kiến thái lai

Đó chẳng qua luật đã an bày

Tạo nguồn cội qui lai quyền nắm giữ

Dầu ngăn cách hay xa tầm trung đạo sự

Lý trí này nổi xét lối phương châm

Đặng kỳ công giải dầu cuộc tơ tầm

Gởi mây gió tri âm nguồn hội ý

Luật đào thải duyên thông nền cương kỷ

Ngẩm mình ngồi ý chí nẻo lênh đênh

Phận điển hài đâu khá lại dám quên

Kỳ quang hội tuổi tên nền Phật giác

Đấng Hiền Minh khá khen niềm hiếu thảo

Việc nghèo hèn quyết gìn Đạo Gia Tiên

Nói đến đây thân tục mãi chưa yên

Mong chia sẽ sức kinh huyền danh dự

Mỗi lời văn nét dấu in thành chữ

Bước Vân phương trứ cổ lai huyền

Ngọ Môn Quan tương tác cuộc hưng yên

Cơ chánh pháp kim thiền phong lối ngõ

Vịnh sông Hương chảy ra nền rạng tỏ

Kẻ Rạch về bóng thỏ đợi cung trăng

Biết làm sao Chú Cuội chúc Đào Hằng

Định mệnh sứ nhứt tâm cung cấm nguyệt

Lời văn thê kiên cường ngòi bút viết

Cho tận người quán triệt tri hanh thông

Nương mùi Hương thâu quyết lập đại đồng

[Ngũ Nương Diêu Trì = Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu]

Cảnh Nam Việt còn trong vòng kim cổ

Mừng đại căn gương xưa cùng tông tổ

Suối nguồn mát khai ngộ trổ hương đăng"


 

 https://youtu.be/sb46gD5uekA

 

 PHÁP ÂM #46C

"Lập vô vi giải ý cuộc Thánh Thần

Tựa Bồng Lai kỷ năng cơ xuất chúng

Năm Đinh Dậu kiến tài xây hữu dũng

Xuất tự gìn lập cuộc cảnh sống còn

Đài Bửu Sơn xoay chuyển đất Sài Gòn

Tâm hương đăng cùng son đài nguyệt kiến

Cơ công đức lập thân đưa hiển hiện

Sen lung sình tuôn hòa quyện nghĩa thới lai

Đạo Huyền Không thệ hải bậc hiền tài

Trong bối cảnh trần ai Thiên định Sứ

Mấy ai tường uyên Canh nhìn đạo sử

Chấp pháp huyền xứ xứ chịu nắng mưa

Ngẩm gì đây xảy đến cuộc cày bừa

Đêm ngồi ngắm người xưa cơ hạ bút

Bạch hạc bay chửa binh cho mọi lúc

Chánh pháp tu dục thúc cuộc nắng mưa

Chữ tu mi chớ nghĩ cuộc tam thừa

Đền đáp trả người xưa cùng tông thổ

Chốn trần gian có bao nhiêu người khai ngộ?

Đồng giác linh giải khổ chúng sanh đưa

Lẽ tự nhiên rõ dấu phận tam thừa

Mục đồng cởi trâu xưa cày bừa đất

Ngẩm đến đây trong lòng như khờ khật

Tuồng đạo mầu gay gắt cuộc đua tranh

Biết làm sao trút hết ý thiện lành

Giải ngũ trược hôi tanh thanh mùi Phật

Dứt văn thi chúc cầu câu thành thật

Ráng ngấm ngầm khuôn tất nghĩa điểm tô

Lòng dục tu kiên định giải Nam Mô

Chúc âu thiện đem về thông Hà xứ

Vô hình theo đối đầu cuộc gìn giữ

Lui gót hài tạm xứ chúc Quốc Hưng.”

 
 

https://youtu.be/yzhclvla06Y

 

PHÁP ÂM #47

“Nêu ra lý lẽ giải mộng sầu

Thanh tâm sao chép nặng tư tưởng

Luận ánh xác thân thiệt đau đầu

Kỳ phận hương linh cơ Quốc đạo

Nếu thất thoát đi thưởng hiền hầu.

Chiến binh tâm linh mặt trận ý

Gióng đào ráng múc chớ sợ sâu

Lóng cặn đục trong lòng gắng sức

Chí đại từ bi chứa thâm sâu.

Trên trời dưới đất Thiên Địa hội

Xót dạ đau tâm bộ sòng nâu

Kim thân sông núi khai thư pháp

Một ngày trọn vẹn chẳng mau lâu.

Đinh Dậu sang, thuyền nang trực thẳng

Đủ duyên lành căn phận Kỳ Long

Ngày nay cạn tỏ ngoài trong

Nhận luồng thanh điển không không hư truyền

Ai biết rõ bút Thiên Huyền cố

Mạch sen đài đà rõ căn tiên

Huyền linh Phật pháp ý Thiên

Soi khai cơ mạng bóng hiền kim thân

Ngồi định hướng nến thần soi xét

Cảnh ngươn ba khai vẹt luật nghiêm

Tấu đàn âm tiếng cơ huyền

Ý từ Thiên mở trống chiêng tùng tùng

Xuất tài ra trận cung nghi định

Quốc triều ca trống lệnh đêm nay

Cơ thần đại cuộc chuyển lai

Trung ương bổn gốc chốt mai cột nhà

Tây bát nhã vô hình hồi xứ

Thương cảnh lai Tiên Phật gặp từ

Bổn thiên căn trổ cửa trung ương

Hướng đường Phật giữ y nguyên tự

Trời xoay chuyển bàn cờ định hướng

Mạng mai chiều ngồi gẩm lương tư

Cạn kỳ ý chiều quay xoay hướng

Nhiệm kỳ khai Phật pháp thập thu

Sức Thiên Oai cõi trời Tây thượng

Hồi thiên điển thao chơn cổ tử

Diệu thâm cơ nhà nhã xứ lương

Lòng trổi nhạc Quốc đài Thiên Sứ

Đời cùng đạo hòa vui lòng cử

Giữ lòng chay câu Phật ý như

Cuộc phong thần âm thinh tinh tướng

Cạn ý dài lòng giữ binh thư

Cuộc tương quan ngày mai tính lượng

Lộ mực tri vóc ngọc phong lưu

Che màng lộng điển lên sắc tướng

Luận thế màn tái tạo khai thư

Chọn ấn minh nghị quyết mười phương

Thay thời vận gọi mời khắp xứ

Ngọn đèn soi tri cố tận tường

Gác lầu son nguyệt kết di hữu 

Tình nhân ái lộ phong kỳ phướng

Giữa chiến trường thời loạn đảo điên

Xoay thời loạn Hoa Liên Cực Lạc

Tỏa tâm trí đường tu diệu đạt

Hành Đạo Chơn chay lạt bình tu

Tình thương yêu tỏ sớm hành từ

Tu giải thoát ngục tù thế tục

Đạo Từ Bi chung vui hạnh phúc

Mở rộng tình cứu giúp lẫn nhau

Trên Phật Thần chiếu sâu đức rộng

Chiến Quốc xưng Nam tái hiệp hồn

[Huyền] Không tứ sắc [sắc tứ] qui môn lập cảnh

Giữ cơ đồ thơ thảo công khanh

Đề diệu lý lược thành đài sứ

Đợi chẳng mòn chi kim thân lữ

Trước ngọn đèn Thiên tứ Quốc khai.”

 
 

https://youtu.be/gxGYOh38I2Q

PHÁP ÂM #48

“. . . tác hài hấp thụ

Thay bút ngòi ráng tụ thâu đêm

Hồn thân canh giữ im lìm

Bình minh lố dạng nổi niềm phúc lai

Cơ trời dời đổi bằng nay

Vun phân tưới nước cành mai trổ đều

Thanh lam bạch ngọc chắt chiu

Chừng môn đa pháp danh nêu bảng đề

Tam qui ngũ giới đúng liều

Tâm cơ thúc dục mọi điều sẽ san.”

 
 

https://youtu.be/wDGUO-VvhN0

 

PHÁP ÂM #49

"Thanh bạch tấm lòng trời đất rõ

Pháp môn thọ ký ứng vô vi

Danh nêu gương sáng chơn tâm phúc

Ngọc rạng chói ngời chánh pháp y

Lành trong Sơn Bửu trời ban phúc

Đông Tây khế hiệp lộ từ bi.

Có không không có một có không

Có không không có huống chi lòng

Non sam đợi thỏ lòng cảm mến

Biển Bắc tầm ô dạ thủy thâm.

Mùi đạo đã hòa bình trăng nước

Mùi thiền đã thấm lửa cùng bông

Vô ư điển đến chưa dời đổi

Cổ truyền thượng đẳng kẻ hằng mong.

Dậm tràng cất bước trải Đinh niên

Đúng pháp linh thiên chớ thảm phiền

Tạng lòng hoàn cảnh Kim thân cổ

Dốc sức mở khai hởi Hoa Liên.

Trăm ngàn khốn đốn gom một mối

Rõ mặt hùng anh kiến sĩ hiền

Hỏa phận hỏa căn cơ đối tác

Ngậm đắng nuốt vành tạo cuộc yên.

Vai đóng vai mang còn giải phận

Chảy mạch Thiên Huyền tựa hồn thiêng

Bốn bên tứ phía đều cương kỷ

Gát giọt đài trang giữ ruộng điền

Bôn ba sắc sảo xây thời vận

Kiến tánh Như Lai giải ngẫu nhiên

Tuổi đời đời tuổi ngàn xưa có

Mỗi độ xuân thì thấm tư riêng

Cựu thân hội ý kim thân pháp

Huyết mạch chảy nguồn lướt tứ xuyên

Long lân qui phụng Lư Bồng hội

Hạng mã đề cương chạy nối liền

Bàn cờ chiếu tướng xe pháo giữ

Sĩ chốt đứng nằm thấu hà duyên

Kiếm khách ô long xích phụng xòe

Bình minh thỏ thẻ tiếng vo ve

Vạn vật hồn thiên chào thân thiện

Huyền pháp cơ Trời Đất chở che

Dinh nội tiền trào an bang xứ

Áo vải anh tài vỡ tuồng nghe

Thiên lý dị nhiên Khâm Sai Sứ

Bửu bửu pháp hương rãi thè thè.

Trời đất bao la rộng thiên hồn

Tạo Tiên tạo Phật hiệu Thế Tôn

Càn Khôn Bát Quái Nghi Tứ Tượng

Lưỡng mạch Tam Tài vận Càn Khôn

Nhơn đạo khai ân là chánh pháp

Kiếp người tu tỉnh dẫn pháp môn

Tổ phụ ngàn xưa thân loài cổ

Đạo pháp vô biên vận thân hồn

Tiếng kệ lời xưa luân chuyển hoài

Quanh mình cân nhắc cảm râu mày

Chuyển luân Bát Quái phá đồ trận

Minh mục tâm linh ẩn ý bài.

Học câu nhân nghĩa lòng hỷ xả

Tìm bí pháp Thiên đặt Phật khai

Tha lực nguồn yên cơ năng tạo

Điểm chót ra đời chữ thẳng ngay.

Công sức cơ thiên chuyển đúng giờ

Trung ương Quốc thị kén tầm tơ

Bắt tay vào việc khai nguyên trận

Một khối sâu duyên đấp lũy bờ

Tam Giáo qui nguyên chư Phật hội

Phúc ký Lư Bồng vở tuồng thơ

Mấy lúc khai ân Thiên Thượng đối

Tiên trưởng đâu đâu cũng ký tờ.

 
 

 https://youtu.be/BzM2RMFAdxo

 

PHÁP ÂM #50

“Vô minh lòng nặng ánh Nhơn Hoàng

Vô sư tứ bề rộng tay dang

Vô lự ,vô tư thần tiên ngự

Vô sắc, vô không rực đạo tràng

Vô mạch tâm sâu cơ thiên luật

Vô cảnh Quốc Vương trực giác hoàn (trực Giác Hoàng)

Vô ngã luân phiên an bày lý

Vô mục Tam Tòa vạch kẽ thang

Vô tiếng từ bi thương Bàng cổ

Vô lực Thiên Triều trải lớp lang

Vô cánh sen xưa qui lai bản

Vô tạng kinh thư Phật vén màn

Vô hướng Năm Non khai triều Quốc

Vô gốc Bửu Sơn khố hò khoan

Vô không Yên Tử Vương Quốc pháp [Điều Ngự Giác Hoàng]

Vô trận phát ra sửa lớp lang

Vô gom mối đạo khai thông mức

Vô chuyển hiếu nhi lập trai đàn

Năm mục đề cương chúng sanh chèo

Vượt khỏi Ta Bà thoát khỏi eo

Sáu bổ gốc kiên Như Lai mở

Bốn cảnh Tam Tòa ắt phải leo

Tập ngũ niên Canh cơ thập ngoạt  [ngày 10 Tháng 10 năm Canh Tí]

Bát cổ chánh Thiên vượt cảnh đèo

Cửu vị Phật Vương liên hồi thúc

Phật đạo sắc khai phá bọt bèo.


 

https://youtu.be/lCtcQ1xT8BI

 

PHÁP ÂM #51

Hoa vườn long mạch sáng tinh mơ  

[Long mạch = Hoàng. Hoàng Thiều Hoa = Nhất Nương Diêu Trì]

Điển khai liên điển trước ngày giờ

Thọ điển linh quang thần sắc chiếu

Mực chảy son Tàu bút tâm cơ

Sấm dậy Kim Qui nơi [Hồng] Bàng cổ

Râu mày trổi tiếng đó ầu ơ

Đúng lệnh tròn khai phước lai tới

Hộ pháp mừng ta phút đợi chờ

Chiều hướng Phật xoay dựng đạo tràng

Thân hồn ưu ái Quốc Tổ ban

Thiên Cơ nặng trĩu lòng sanh chúng

Bước tới Lư San cập bến thoàn.

Nhuần gội thâm sâu tâm cao cả

Diệu Pháp Liên Hoa nhớ cát đằng

Sớm tới Bồng Lai Thiên Tiên hội

Khái niệm Thuyền Từ tạo khối băng

Thảo bách hoa viên thân sơn yến

Thánh Đạo Cổ Loa tái phong thần.""Theo gót ân sư đà kín điển

Đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh

Cố giữ nghiêm minh khi cơ pháp

Dẹp tất sầu ưu chút tâm thanh

Thất Tổ dọn đường lo con cháu

Chẳng để khá lâu chẳng có hành

Hiếu nhi lo liệu an vui đức

Mình tục xác thân thấu chưa rành

Đừng để lục khai qui mô phạm

Khó nói sau nầy trước Cao Xanh

Không khéo đa mang ta nào lỗi

Công trận xưa nay chớ tan tành

Dầu cho Thượng Cổ hay Tiên Phật

Chẳng nhúng tay vào cũng chẳng canh

Thất Tổ liệu lo cùng con cháu

Cầu pháp phương nào sẵn chiếu manh

Lời nhắc thanh bay theo dòng điển

Cân lượng sức mình dẹp hôi tanh

Thân phần đầy đủ sắc lệnh khai

Mở hội chúng sanh ấn phẩm bài

Giúp cho người thảo kiến Như Lai

Cải sửa thân tâm theo chánh pháp

Ổn định cư gia học rõ bài

Hướng tới kỷ năng ngộ giác tánh

Thực hiện tâm từ đáp hồng ân.""Tâm phúc hồng ân Mẹ ban [Ngọc] Lành

Tấn tuồng Nghiêu Thuấn dụng ý Thanh

Ngàn xưa tích tụ nay khai bổn

Hoan thống từ bi tạo cội nhành

Phật lực sâu duyên lòng tàng ẩn

Ngọ thúc môn đài trải công khanh

Sứ mạng đa phương thân khí phách

Khiến tới cõi hồng tưởng long lanh

Vận mệnh đại căn mở oai thần

Nêu cao danh phận nghĩa Từ Ân

Tòa Ngọc Lệnh Nương thiên đài các

Giáo đạo Cửu Nương dựng Phong Thần

Xoay chuyển ngọ môn Thiên Cung sử

Thiết lập lễ nghi chọn chánh phần

Tam Thánh qui nguyên đúng cơ trời

Một chiếc thuyền nang phải ra khơi

Tương tri tương giác sen đài ánh

Ngàn dậm dấu in phải nối đời

Tích cũ vật xưa khang kỳ nhiệm

Đạo pháp tinh hoa nguyện nối đời.”

 
 

https://youtu.be/L0q1HB3DW_U

PHÁP ÂM #52

“Phật pháp vô biên ẩn ý huyền

Cựu tân hội lịnh mở lục thiên

Trường An khai điệu anh hùng khắp

Đất nước qui điền thạnh thới yên

Gương xưa Thiên Ấn lai Tề quốc

Hương khói tỏa lan tiếp Chu hiền

An bang Thánh Đế nhuần ân gội

Lui tới Long Châu lập kỷ nguyên.""Tùy phong cảnh Lôi Âm sắc chỉ

Nhận ấn ban huyền bí cơ trời

Một đời một đạo chiều mơi

Một ngày hội yến trong đời Thánh Nhân

Khai thao lượt hồng ân Đinh Dậu

Bởi Sơn Hà kiểm thảo quân binh

Cõi lòng tường hãn tầm thinh

Duyên cơ hành giả sơn dinh Khổng Từ.""Liễu lượng hướng tâm đối điển bài

Hành [Hạnh] Hỏa Thổ Kim Cơ thuộc Mộc

[Hành là một âm khác của chữ Hạnh , như Ngũ Hành  

Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu = Ngũ Nương Diệu Trì]

Thủy tưới sân chầu đợi thới lai

Ngũ Hành sắp cuộc an nhàn phẩm

Trước tới sau lui hộ xác hài

Cơ Phật lộ ra xuôi chèo mái

Thẩm phán bút đề cuộc trần ai.”

 
 

https://youtu.be/4V1A3NuRM

 

PHÁP ÂM #53

Cửu Phẩm Thiên đề bút pháp tân

Giữa trần gian gươm thần lưỡi sáng

Đồ lao nhất nhựt Công Quan

Chữ Thiên Thánh mạng trần hoàn mà ghê

Hà nhất quyết chỉnh tề mối đạo

Quyết ra cương chỉ đạo chung tay

Thiên Nhân thánh ý ra tài

Mang cơ nước Việt dựng xây xứ nhành

Khi nhiều kiếp thiện lành truyền đạo

Giàu giáo điều truyền giáo Quốc minh

Hiện thân ý hướng nhân sinh

Bút cơ quang điển tâm linh hạ tiền

Nón dầm đạo lưu truyền phổ biến

Hà họ không hư tiếng pháp danh

Tu hành chơn thật thiện lành

Mặc y xiêm áo nhộ danh Bửu Kỳ

Trong trang phục lớp y môn nhập

Hà căn lành học tập tinh nghiêm

Khai nêu Kỳ Bửu tầm tìm

Hà về thay đổi luật nghiêm hát màn

Dòng dõi chỗ chơn vàng dương thế

Phước con cha hộ bể hà bao

Thương đời tùng khổ vì sao

Dân ơi mau thức bước vào tìm tu

Liên Cửu Phẩm chiếu lưu kỳ chuyển

Tại trần gian lựa tuyển sĩ nho

Đói vây việc đạo tính lo

Hai đường nhỏ lớn chia bờ lối đi

Thân mãi mãi tu trì đạo đức

Bỏ thân mình thuyền tức rẽ bên

Tu thân mới đặng chí bền

Này hởi nam nữ tạo nên sửa mình

Một bài dạy đinh ninh nhớ kỷ

Nghĩ trước sau tránh thì hơn thua

Lựa lời mà nói đừng chua

Nên hư cũng tại hơn thua tự mình

Trong thời này tình huynh nghĩa đệ

Chặt với nhau chẳng nệ sớt chia

Chung hòa hiệp lại chẳng lìa

Từ đây phải ráng chung dìa về ngôi

Lời Cửu Phẩm dân ơi ghi dạ

Phải hành xong một dạ một màu

Chúc cho bá tánh đồng nhau

Nhất tâm chí hiệp đạo mầu lo tu.”

 
 

https://youtu.be/nS7mvuvU6WE

 

PHÁP ÂM #54

“ ... 

Kim tự giới văn đặng nên công

Đạo lý hành xong trừ việc bợn

Vàng đâu mua được tấm lòng thành

Sáng y hành đạo đục lóng trong

Suốt kiếp đường tu chẳng giục lòng

Chánh chánh chi thần quang sáng suốt

Đường lối đạo chơn diệu huyền thâm.

Hồng Quân Lão Tổ giáng xuất đàn

Kỳ nhơn Kim Bửu nhận tiếp ban

Hiếu trung hiền đức ấn Hoàng [Thiên]

Hoằng khai chánh giáo truyền ban đạo nhà

Tam nương Phật kỳ ba chung chí

Lão Đức Ông chuyển khế căn cơ

Vâng lệnh Bạch Lão giương cờ

Tam bửu đầy đủ lý thơ pháp trì

Đường Thiên Đạo lễ tiên y đạo

Pháp Lão truyền thông thạo hoằng khai   

Nhà Nam tổ nghiệp rạng mày

Năm châu thế giới qui đài hòa chung

Cơ tiếp lệnh khai phùng nhậm chiếu

Điển kỳ ba Ngọc chiếu điểm thi

Đạo thành thiên mạng nhiệm kỳ

Bút lòng Lão để ráng ghi trần miền.”

 
 

https://youtu.be/w3sslS3EUjA

 

PHÁP ÂM #55

rút răn đời dạy khắp nơi

Quốc tiến chí lo khá kịp thời

Hiệp tâm hành đạo tiên bút nhiệm

Nhứt nhứt lưu tồn Đạo sửa đời

Chơn đồng giềng mối hành chánh đắc

Truyền pháp diệu thâm khắp mọi nơi

Giáo Sơn thừa lệnh Minh đăng Chiếu

Đạo mầu tôn kỉnh chẳng buông lơi.”

Chú Thích: khoán thủ Hà Quốc hiệp nhứt chơn truyền giáo đạo.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 742)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2043)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.