DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM ĐINH DẬU

01 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 17571)

  

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2017

Ngày 1 Tháng 10 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #46A

 

Bút khai tâm dạ cơ đàn

Tri âm một mối bổng làm ĐẠO TIÊN

Minh linh chí dốc thiện duyên

Phá tan mây đám lướt thuyền Đông phong

Bình MINH vừa nhớm chợ đông

Ý người THIÊN ĐẠO đục trong rõ ngoài

Thấm nhiều đạo lý lâu ngày

Chốt then đợi mở vạn dài báu châu

Sen Kỳ khai chuỗi sòng nâu

Tưởng không không tưởng hiệp bầu linh đơn

Vân vi cạn tỏ thiệt hơn

Bá Nha trỗi khúc bản đờn Tây qui

Xuân Thu dàn dựng Tử Kỳ

Tai nghe xem thấy tống qui nang thuyền

Cổ kim đúng buổi khôi nguyên

Cuộc cờ xem chẳng phán hiền đợi thông

Trần hồng biển rộng mênh mông

Dương gian dễ thấy biển lòng tới nơi

Sao băng giá lạnh trong trời

Hiệu là tinh tú mảnh đời tuyết sương

Ta là Hiếu [HẠNH] trọn quê hương

Trúc [LIỄU] xinh phủ kín cân lường quế chi

Hưng Yên thạnh thái nêu ghi

Giải ra bài toán nhích trong giải phần

 

[Liễu Hạnh = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Bà Chúa Ngọc = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung.]

 

Một liều luân lý Tứ Ân

Đêm ngồi chợt giấc hoa đăng danh lòng

Đường nào yêu vịn khúc sông

Đường nào tứ phía ức trông cơ đồ

Định tường mỗi lúc tựa kề

Giác linh NHẬT NGUYỆT [ MINH] sơn tơ HUYỀN cầm

 

[Minh Huyền = Huyền Minh = Minh Thiên = Thiên Minh =  thế danh kim thân Huyền Thiên Thượng Đế]

 

Bao đời gốc mọc chồi mầm

Bửu Đài tòa thẩm QUAN ÂM hộ trì

Lòng từ kiến tánh vân vi

Chưởng sanh bạch Phật ra đi kịp giờ

Ầu ơ sáu chữ ầu ơ

Giảng nêu trường kỷ tầm tơ kén thầm

Hoa Lư cổ bản thương tâm

Đày người chốn thẩm LÔI ÂM kinh huyền

 

[“Hoa Lư cổ bản thương tâm” = ám chỉ Hoàng Thái Hậu Dương Vân Nga.  “Thương tâm” + “đày người chốn thẩm” = ám chỉ một câu chuyện thâm cung bí sử mà lịch sử chính thống không có ghi. Đó là, bà bị vua Lê Long Đỉnh, con trai của chồng bà là vua Lê Đại Hành, sau khi lên ngôi đã đày bà vào lãnh cung cho đến chết. Chính linh hồn bà đã đến cảm ơn Đức Ngài bênh vực cho bà và cho biết đoạn kết bi thảm của cuộc đời bà.]

 

Khó ai nan hội thiện duyên

Gió Nam đang cá ngập thuyền còn dư

Ư ư tứ tứ tứ sự ư

Tứ sự tứ dư tứ sự dư

Ứ sự tứ ư dư tứ sự

Tứ sự tứ dư tứ sự dư.

 

HUYỀN CÔNG [ÔNG] danh phận một đời

Bồng Lai cõi hạ giảng thời sâu xa

Nam trang cùng Bắc Đông HÀ

Nương theo tựa xác lục hào vàng mây

Trỗi THIÊN CÔNG phá vây đài

Xót xa dạ NGỌC [ĐẾ] những ngày thân mang

Tiếng đàn hò líu cống xan

 
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #46B

 

Thanh thiên bạch nhựt đa mang cõi lòng

Dư âm vô tướng sắc không

Thuở nay khác trước cột đồng QUỲNH HƯƠNG

Cửu Cung cửu điển LIỄU dương

Sức đồng giác HẠNH tứ phương vận hành

Trên trời ngó đám mây xanh

Đồng thanh cạn lẽ cam đành hồn thiêng

Thang mây đại cuộc xoay vần

Hanh thông trang trải mật đành tiếp ngơi

Cơ HUYỀN sâu lắng thanh tươi

Báo ân nhìn nửa mảnh đời nguyên căn

Nam THIÊN báu ngọc châu trân

Vận thời đưa đến bon ngân Năm Gà [Đinh Dậu 2017].

 

[Quỳnh Hương = Bài chầu văn Mẫu Tây Hồ trong Giáng Tiên Kỳ Lục của Phạm Văn Kiêm viết : “Sơn Nam Vân Cát giáng Tiên HƯƠNG, Ngọc Nữ QUỲNH Hoa sắc hạ phàm, Tích hiển Tây Hồ thi họa khách, Triệu hồi Tứ Phủ loan dư hạc, Ảnh nguyệt quỳnh lâu khúc đoạn trường, bất tử vang danh thiên hạ mẫu, cứu dân vạn phúc vô cương.”  Quỳnh Hương = Ngọc Quỳnh = Ngọc Quỳnh Hoa = Chúa Ngọc là những danh xưng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh theo tín ngưỡng tín ngưỡng nhân gian và của Đạo Tứ Phủ.  Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng chính là Liễu Hạnh Tiên Tử Ngũ Nương Diêu Trì Cung, chiếu theo tư liệu của Cao Đài Đại Đạo, Huyền Không Đại Đạo, Bửu Sơn Huỳnh Đạo, Giáo Hội Thiên Trường.] 

 

Tiếng sáo hiu hiu bản tình đời

Trống lệnh binh quyền dạ tấc hơi

Thiên địa u minh gom một mối

Vai tuồng NGƯỜI biết khỏi ra khơi

Từ cảm vô vi tương quan hội

Nửa mảnh vầng trăng đợi ý TRỜI

Vô tướng vô không SÔNG [HÀ] ba ngã

Một khói hương tâm lắm tuyệt vời

Định phận HƯNG yên THIÊN Tào mở

Lôi tác HUYỀN Không búp duyên thời

Biển hạ đề khai thanh môn rạng

Chiếu sự QUỐC VƯƠNG chẳng sai lời.
 

Đất, xác, nước, CƠ TRỜI VẬN CHUYỂN

ĐẠO HUYỀN KHÔNG nhứt kiến thái lai

Đó chẳng qua luật đã an bày

Tạo nguồn cội qui lai quyền nắm giữ

Dầu ngăn cách hay xa tầm chung đạo sự

Lý trí này nỗi xét lối phương châm

Nặng kỳ công giải dầu cuộc tơ tầm

Gọi mây gió tri âm nguồn hội ý

Luật đào thải duyên thông nền cương kỷ

Nẫm mình ngồi ý chí nẻo lênh đênh

Phận điển hài đâu khá lại dám quên

KỲ QUANG HỘI tuổi tên nền PHẬT GIÁC

ĐẤNG HIỀN MINH khá khen điều hiếu thảo

Việc nghèo hèn quyết gìn Đạo Gia Tiên

Nói đến đây thân tục mãi chưa yên

Mong chia sẽ sức kinh huyền danh dự

Mỗi lời văn nét dấu in thành chữ

Bước vân phương xứ cổ lai HUYỀN

NGỌ môn quan tương tác cuộc HƯNG yên

Cơ chánh pháp kim thiền phong lối ngõ

Vịnh SÔNG [HÀ] hương chảy ra nền rạng tỏ

Kẻ rạch về bóng thỏ đợi cung trăng

Biết làm sao Chú Cuội chúc Đào Hằng

Định mệnh sứ nhứt tâm cung cấm nguyệt

Lời văn thê kiên cường ngòi bút viết

Cho tận NGƯỜI quán triệt tri hanh thông

Nương mùi hương thâu quyết LẬP ĐẠI ĐỒNG

Cảnh Nam Việt còn trong vòng kim cổ

Mừng đại căn gương xưa cùng Tông Tổ

Suối nguồn mát khai ngộ trỗ hương đăng
 
[Người = Sông [Hà] = Hưng = Quốc = Hà Hưng Quốc, là thế danh của Đức Ngài Hòang Di Thiên, Ngôi Hai trào tam.]

 


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #46C

 

Lập vô vi giải ý cuộc Thánh Thần

Tựa Bồng Lai kỹ năng cơ xuất chúng

Năm Đinh Dậu [2017] kiến tài xây hữu dũng

Sức tự gìn lập cuộc cảnh sống còn

ĐÀI BỬU SƠN xoay chuyển đất Sài Gòn

Tâm hương đăng cùng son đài nguyệt kiến

Cơ công đức lập thông đưa hiển hiện

Sen lung sình tuôn hòa quyện nghĩa thới lai

ĐẠO HUYỀN KHÔNG thệ hải bậc hiền tài

Trong bối cảnh trần ai THIÊN định SỨ

Mấy ai tường QUYÊN [QUỐC] canh nhìn đạo sự

Chấp pháp huyền xứ xứ chịu nắng mưa

Ngẫm gì đây xảy đến cuộc cày bừa

Đêm ngồi ngắm người xưa cơ hạ bút

Bạch hạc bay chữa binh cho mọi lúc

CHÁNH PHÁP TU dục thúc cuộc nắng mưa

Chữ tu mi chớ nghĩ cuộc tam thừa

Đền đáp trả người xưa cùng tông thổ

Chốn trần gian có bao nhiêu người khai ngộ?!

Đồng giác linh giải khổ chúng sanh đưa

Lẽ tự nhiên rõ dấu phận tam thừa

Mục đồng cưỡi trâu xưa cày bừa đất

Ngẫm đến đây trong lòng như khờ khật

Tuồng đạo mầu gay gắt cuộc đua tranh

Biết làm sao trút hết ý thiện lành

Giải ngũ trược hôi tanh thanh mùi Phật

Dứt văn thi chúc cầu câu thành thật

Rán ngấm ngầm khuôn tất nghĩa điểm tô

Lòng dục tu kiên định giải Nam Mô

Chúc Âu thiện đem về thông HÀ xứ

Vô hình theo đối đầu cuộc gìn giữ

Lui gót hài tạm xứ chúc QUỐC HƯNG.


 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #47

 

Nêu ra lý lẽ giải mộng sầu

Thanh tâm sao chép nặng tư tưởng

Luận ánh xác thân thiệt đau đầu

KỲ phận HƯƠNG linh cơ QUỐC ĐẠO

Nếu thất thoát đi thưởng hiền hầu

Chiến binh tâm linh mặt trận ý

Gióng đào rán múc chớ sợ sâu

Lóng cặn đục trong lòng gắng sức

Chí đại từ bi chứa thâm sâu

Trên trời dưới đất Thiên Địa hội

Xót dạ đau tâm bộ sòng nâu

KIM THÂN sông núi khai thư pháp

Một ngày trọn vẹn chẳng mau lâu.

 

Đinh Dậu [2017] sang thuyền nang trực thẳng

Đủ duyên lành CĂN PHẬN KỲ LONG

Ngày nay cạn tỏ ngoài trong

Nhận luồng khoanh điển không không hư truyền

Ai biết rõ bút THIÊN HUYỀN cố

Mạch sen đài đà rõ căn tiên

HUYỀN linh PHẬT pháp ý THIÊN

Soi khai cơ mạng bóng hiền KIM THÂN

Ngồi định hướng nến thần soi xét

Cảnh Ngươn Ba khai vẹt luật nghiêm

Tấu đàn âm tiếng cơ HUYỀN

Ý từ THIÊN mở trống chiêng tùng tùng

Xuất tài ra trận cung nghi định

QUỐC TRIỀU CA TRỐNG LỆNH ĐÊM NAY

CƠ THẦN ĐẠI CUỘC CHUYỂN LAI

TRUNG ƯƠNG BỔN GỐC chốt mai cột nhà

Tây [phương] Bát Nhã vô hình hồi xứ

Thương cảnh lai Tiên Phật gặp TỪ

BỔN THIÊN CĂN TRỖ CỬA TRUNG ƯƠNG

Hướng đường Phật giữ y nguyên tự

TRỜI xoay chuyển bàn cờ định hướng

Mạng mai chiều ngồi gẫm lương tư

Cạn kỳ ý chiều quay xoay hướng

Nhiệm kỳ KHAI PHẬT PHÁP thập thu

Sức THIÊN OAI cõi Trời Tây Thượng

Hồi thiên điển thao chơn cổ tử

Diệu thâm cơ nhà nhã xứ lương

Lòng trổi nhạc QUỐC đài thiên xứ

Đời cùng Đạo hòa vui lòng cử

Giữ lòng trai câu Phật ý như

Cuộc phong thần âm thinh tinh tướng

Cạn ý dài lòng giữ binh thư

Cuộc tương quan ngày mai tính lượng

Lộ mật tri vóc ngọc phong lưu

Che màng lộng điển linh sắc tướng

Luận thế màn tái tạo khai thư

Trọn ấn minh nghị quyết mười phương

Thay thời vận gọi mời khắp xứ

Ngọn đèn soi tri cố tận tường

Gác lầu son nguyệt kết di hữu

Tình nhân ái lộ phong kỳ phướn

Giữa chiến trường thời loạn đảo điên

XOAY THỜI LOẠN HOA LIÊN CỰC LẠC

TỎA TÂM TRÍ ĐƯỜNG TU DIỆU ĐẠT

HÀNH ĐẠO CHƠN CHAY LẠT TỊNH TU

Tình thương yêu tỏ sớm hành từ

TU GIẢI THOÁT NGỤC TÙ THẾ TỤC

ĐẠO TỪ BI CHUNG VUI HẠNH PHÚC

Mở rộng tình cứu giúp lẫn nhau

Trên Phật Thần chiếu sâu đức rộng

Chiến QUỐC xưng Nam tái hiệp hồn

Không tứ sắc qui môn lập cảnh

Giữ cơ đồ thơ thảo công khanh

Đề diệu lý lược thành đài xứ

Đợi chẳng mòn chi kim thân lữ

Trước ngọn đèn THIÊN TỨ QUỐC KHAI.

 
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #48


. . . tác hài hấp thụ

Thay bút ngòi rán tụ thâu đêm

Hồn thân canh giữ im lìm

Bình minh lố dạng nỗi niềm phúc lai

Cơ trời dời đổi bằng nay

Vun phân tưới nước cành mai trỗ đều

Thanh lam bạch ngọc chắt chiu

Chừng môn đa pháp danh nêu bảng đề

Tam qui ngũ giới đúng liều

Tâm cơ thúc dục mọi điều sẽ san.


 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #49

 

THANH bạch tấm lòng trời đất rõ

PHÁP môn THỌ KÝ ỨNG VÔ VI

DANH nêu gương sáng chơn tâm phúc

NGỌC rạng chói ngời chánh pháp y

LÀNH trong SƠN BỬU trời ban phúc

Đông Tây khế hiệp lộ từ bi.

 

[Khoán thủ: Thanh Pháp Danh Ngọc Lành. Thanh = Nguyễn Thị Thanh, thiên danh Ngọc Lành (do Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho), là Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Có không không có một có không

Có không không có huống chi lòng

Non Sam đợi thỏ lòng cảm mến

Biển Bắc tầm ô dạ thủy thông

Mùi đạo đã hòa bình trăng nước

Mùi thiền đã thấm lửa cùng bông

Vô ưu điển đến chưa dời đổi

Cổ truyền thượng đẳng kẻ hằng mong.

 

Dặm tràng cất bước trải Đinh [Dậu] niên

Đúng pháp linh thiêng chớ thảm phiền

Tạng lòng hoàn cảnh kim [nay] thân cổ

Dốc sức mở khai hỡi Hoa Liên

Trăm ngàn khốn đốn gom một mối

Rõ mặt hùng anh kiến sĩ hiền

Hỏa phận hỏa căn cơ đối tác

Ngậm đắng nuốt vành tạo cuộc yên.

 

Vai đóng vai mang còn giải phận

Chảy mạch THIÊN HUYỀN tựa hồn thiêng

Bốn bên tứ phía đều cương kỷ

Gát giọt đài trang giữ ruộng điền

Bôn ba sắc sảo xây thời vận

Kiến tánh Như Lai giải ngẫu nhiên

Tuổi đời đời tuổi ngàn xưa có

Mỗi độ xuân thì thấm tư riêng.

 

Cựu thân hội ý kim [nay] THANH pháp

Huyết mạch chảy nguồn lướt tứ xuyên

Long lân qui phụng Lư Bồng hội

Hạng mã đề cương chạy nối liền

Bàn cờ chiếu tướng xe pháo giữ

Sĩ chốt đứng nằm thấu HÀ duyên.

 

Kiếm khách ô long xích phụng xòe

Bình minh thỏ thẻ tiếng vo ve

Vạn vật hồn thiên chào thân thiện

HUYỀN PHÁP cơ Trời Đất chở che

Dinh nội tiền trào an bang xứ

Áo vải anh tài chở tuồng nghe

Thiên lý dị nhiên Khâm Sai Sứ

Bửu bửu pháp hương rãi thè thè.

 

Trời đất bao la rộng thiên hồn

Tạo Tiên tạo Phật hiệu Thế Tôn

Càn Khôn Bát Quái Nghi Tứ Tượng

Lưỡng mạch Tam Tài vận Càn Khôn

Nhơn đạo khai ân là chánh pháp

Kiếp người tu tỉnh dẫn pháp môn

TỔ PHỤ ngàn xưa thân loài cổ

ĐẠO PHÁP VÔ BIÊN vận thân hồn.

 

Tiếng kệ lời xưa luân chuyển hoài

Quanh mình cân nhắc cảm râu mày

Chuyển luân Bát Quái phá đồ trận

MINH mục tâm linh ẩn ý bài

Học câu nhân nghĩa lòng hỷ xả

Tìm bí pháp THIÊN đặt PHẬT khai

Tha lực nguồn yên cơ năng tạo

Điểm chót ra đời chữ thẳng ngay.

 

Công sức cơ THIÊN chuyển đúng giờ

Trung Ương QUỐC THỊ kén tầm tơ

BẮT TAY VÀO VIỆC KHAI NGUYÊN TRẬN

Một khối sâu duyên đắp lũy bờ

TAM GIÁO QUI NGUYÊN CHƯ PHẬT HỘI

Phúc ký LƯ BỒNG vở tuồng thơ

Mấy lúc khai ân THIÊN THƯỢNG đối

Tiên Trưởng đâu đâu cũng ký tờ.


 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #50


VÔ minh lòng nặng ánh NHƠN HOÀNG

VÔ sư tứ bề rộng tay dang

VÔ lự vô tư Thần Tiên ngự

VÔ sắc vô không rực đạo tràng

VÔ mạch tâm sâu CƠ THIÊN LUẬT

VÔ cảnh QUỐC VƯƠNG trực GIÁC HOÀNG  

VÔ ngã luân phiên an bày lý

VÔ mục TAM TÒA vạch kẽ thang

VÔ tiếng từ bi thương BÀN CỔ

VÔ lực THIÊN TRIỀU trải lớp lang

VÔ cánh sen xưa qui lai bản

VÔ tạng kinh thư PHẬT vén màn

VÔ hướng Năm Non KHAI TRIỀU QUỐC

VÔ gốc BỬU SƠN khó hò khoan

VÔ KHÔNG YÊN TỬ VƯƠNG QUỐC PHÁP

VÔ trận phát ra sửa lớp lang

VÔ gom mối đạo khai thông mức

VÔ chuyển hiếu nhi lập tai đàn.

 

[Yên Tử Vương, Điều Ngự Giác Hoàng, Phật Hoàng là để chỉ Vua  Trần Nhân Tông]

 

Năm mục đề cương chúng sanh chèo

Vượt khỏi Ta Bà thoát khỏi eo

Sáu bổ gốc kiên NHƯ LAI mở

Bốn cảnh TAM TÒA ắt phải leo

Thập ngũ niên Canh cơ thập ngoạt 

BÁT CỔ CHÁNH THIÊN vượt cảnh đèo

CỬU VỊ PHẬT NƯƠNG liên hồi thúc

PHẬT ĐẠO SẮC KHAI PHÁ BỌT BÈO.


[“Thập ngũ niên Canh cơ thập ngoạt” = ngày 15 tháng 10 năm Canh Tí 2021.  Cửu Vị Phật Nương = Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung = Cửu Vị Tiên Nương Diêu Trì Cung.]
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #51

 

HOA vườn LONG MẠCH sáng tinh mơ

Điển khai liên điển trước ngày giờ

Thọ điển linh quang thần sắc chiếu

Mực chảy son tàu bút tâm cơ

Sấm dậy kim qui nơi [Hồng] Bàng cổ

Râu mày trổi tiếng đó ầu ơ

Đúng lệnh tròn khai phước lai tới

HỘ PHÁP mừng TA phút đợi chờ.

 

Chiều hướng PHẬT xoay dựng đạo tràng

Thân hồn ưu ái QUỐC TỔ ban

THIÊN CƠ nặng trĩu lòng sanh chúng

Bước tới LƯ SAN cập bến thoàn

Nhuần gội thâm sâu tâm cao cả

DIỆU PHÁP LIÊN HOA nhớ cát đằng

Sớm tới Bồng Lai Thiên Tiên Hội

Khái niệm thuyền từ tạo khối băng

Thảo bách hoa viên thân sơn yến

THÁNH ĐẠO CỔ LOA tái PHONG THẦN.

 

Theo gót Ân Sư đà kín điển

Đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh

Cốt giữ nghiêm minh khi cơ pháp

Dẹp tất sầu ưu chút tâm thanh

Thất Tổ dọn đường lo con cháu

Chẳng để khá lâu chẳng có hành

Hiếu nhi lo liệu an vui đức

Mình tục xác thân thấu chưa rành

Đừng để luật khai qui mô phạm

Khó nói sau nầy trước CAO XANH

Không khéo đa mang Ta nào lỗi

Công trận xưa nay chớ [để] tan tành

Dầu cho Thượng Cổ hay Tiên Phật

Chẳng nhúng tay vào cũng chẳng canh [cải]

Thất Tổ liệu lo cùng con cháu

Cầu pháp phương nào sẵn chiếu manh

Lời nhắc thanh [âm] bay theo dòng điển

Cân lượng sức mình dẹp hôi tanh.

 

Thân phần đầy đủ sắc lệnh khai

Mở hội chúng sanh ấn phẩm bài

Giúp cho người thảo kiến NHƯ LAI

Cải sửa thân tâm theo chánh pháp

Ổn định cư gia học rõ bài

Hướng tới kỹ năng ngộ giác tánh

Thực hiện tâm từ đáp hồng ân.

 

Tâm phúc hồng ân MẸ ban [NGỌC] LÀNH

Tấn tuồng Nghiêu Thuấn dụng ý THANH

Ngàn xưa tích tụ nay khai bổn

Khuôn thống từ bi tạo cội nhành

Phật lực sâu duyên lòng tàng ẩn

NGỌ thúc môn đài trải công khanh

Sứ mạng đa phương thân phí phách

Kiến tới cõi hồng tưởng long lanh.

 

Vận mệnh đại căn mở oai thần

Nêu cao danh phận nghĩa Từ Ân

TÒA NGỌC LỆNH NƯƠNG thiên đài các

GIÁO ĐẠO CỬU NƯƠNG dựng PHONG THẦN

Xoay chuyển Ngọ Môn THIÊN CUNG SỬ

Thiết lập lễ nghi chọn chánh phần.

 

TAM THÁNH QUI NGUYÊN ĐÚNG CƠ TRỜI

MỘT CHIẾC THUYỀN NANG PHẢI RA KHƠI

Tương tri tương giác sen đài ánh

Ngàn dặm dấu in phải nối đời

Tích cũ PHẬT XƯA khan kỳ nhiệm

ĐẠO PHÁP TINH HOA nguyện nối đời.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #52


PHẬT PHÁP VÔ BIÊN ẩn ý HUYỀN

Cựu tân hội lịnh mở lục thiên

Trường an khai điệu anh hùng khắp

Đất nước qui điền thạnh thới yên

Gương xưa THIÊN ẤN lai Tề QUỐC

Hương khói tỏa lan tiếp Chu hiền

An bang THÁNH ĐẾ nhuần ân gội

Lui tới Long Châu lập kỷ nguyên.

 

Tùy phong cảnh Lôi Âm sắc chỉ

Nhận ấn ban huyền bí cơ trời

Một đời một đạo chiều mơi

Một ngày hội yến trong đời THÁNH NHÂN

Khai thao lược hồng ân Đinh Dậu [2017]

Bởi SAN HÀ kiểm thảo quân binh

Cõi lòng tường hãn tầm thinh

Duyên cơ hành giả sơn dinh khổng [không, thông] từ.

 

LIỄU lượng hướng tâm đối điển bài

HÀNH [HẠNH] Hỏa Thổ Kim Cơ thuộc Mộc

Thủy tưới sân chầu đợi thới lai

Ngũ Hành sắp cuộc an nhàn phẩm

Trước tới sau lui hộ xác hài

CƠ PHẬT LỘ RA XUÔI CHÉO MÁI

Thẩm phán bút đề cuộc trần ai.

 

[Hành là một âm khác của chữ Hạnh , như Ngũ Hành Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung]


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #53

 

CỬU PHẨM THIÊN đề bút pháp phân

Giữa trần gian gươm thầm lưỡi sáng

Đồ lao nhất nhựt CÔNG QUAN

Chữ THIÊN THÁNH MẠNG trần hoàn mà ghê

HÀ nhất quyết chỉnh tề mối đạo

Quyết ra cương chỉ Đạo chung tay

THIÊN NHÂN THÁNH Ý ra tài

Nan cơ Nước Việt dựng xây xứ ngành

Khi nhiều kiếp thiện lành truyền đạo

Giàu giáo điều truyền giáo ngút minh

Hiện thân ý hướng nhân sinh

Bút cơ quang điển tâm linh hạ tiền

Nón dầm Đạo lưu truyền phổ biến

HÀ họ không hư tiếng pháp danh

Tu hành chơn thật thiện lành

Mặc y xiêm áo nhộ danh BỬU KỲ

Trong trang phục lớp y môn nhập

HÀ căn lành học tập tinh nghiêm

Khai nêu KỲ BỬU tầm tìm

HÀ VỀ THAY ĐỔI LUẬT NGHIÊM HÁT MÀN

Dòng dõi chỗ sen vàng dương thế

Phước con cha hộ bể hà bao

Thương đời tùng khổ vì sao

Dân ơi mau thức bước vào tìm tu

LIÊN CỬU PHẨM chiếu lưu kỳ chuyển

TẠI TRẦN GIAN LỰA TUYỂN SĨ NHO 

Đói vây việc đạo tính lo

Hai đường nhỏ lớn chia bờ lối đi

Thân mãi mãi tu trì đạo đức

Bỏ thân mình thuyền tất rẽ bên

Tu thân mới đặng chí bền

Này hỡi nam nữ tạo nên sửa mình

Một bài dạy đinh ninh nhớ kỷ

Nghĩ trước sau tránh thì hơn thua

Lựa lời mà nói đừng chua

Nên hư cũng tại hơn thua tự mình

Trong thời này tình huynh nghĩa đệ

Chặt với nhau chẳng nệ sớt chia

Chung hòa hiệp lại chẳng lìa

Từ đây phải rán chung dìa về ngôi

LỜI CỬU PHẨM dân ơi ghi dạ

Phải hành xong một dạ một màu

Chúc cho bá tánh đồng nhau

Nhất tâm chí hiệp đạo mầu lo tu.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #54

 
Kim tự giới văn đặng nên căn

Đạo lý hành xong trừ việc bợn

Vàng đâu mua được tấm lòng thành

Sáng y hành đạo đục lóng trong

Suốt kiếp đường tu chẳng giục lòng

Chánh chánh chi thần quang sáng suốt

Đường lối ĐẠO CHƠN DIỆU HUYỀN THÂM.

 

HỒNG QUÂN LÃO TỔ giáng xuất đàn

KỲ nhơn kim BỬU nhận tiếp ban

Hiếu trung hiền đức ẤN HOÀNG

HOẰNG KHAI CHÁNH GIÁO truyền ban ĐẠO NHÀ

… PHẬT Kỳ Ba chung chí

LÃO ĐỨC ÔNG chuyển khí căn cơ

Vâng lệnh BẠCH LÃO giương cờ

Tam Bửu đầy đủ lý thơ pháp truyền

Đường THIÊN ĐẠO lễ Tiên y đạo

PHÁP LÃO TRUYỀN thông thạo hoằng khai

NHÀ NAM TỔ NGHIỆP RẠNG MÀY

NĂM CHÂU THẾ GIỚI QUI ĐÀI HÒA CHUNG

Cơ tiếp lệnh khai phùng nhậm chiếu

Điển Kỳ Ba NGỌC [HOÀNG] chiếu điểm thi

Đạo thành thiên mạng nhiệm kỳ

Bút lòng LÃO để rán ghi trần miền.

 

 
 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #55


HÀ rút răn đời dạy khắp nơi

QUỐC tiến chí lo khá kịp thời

HIỆP tâm hành đạo tiên bút nhiệm

NHỨT nhứt lưu tồn Đạo sửa đời

CHƠN đồng giềng mối hành chánh đắc

TRUYỀN pháp diệu thâm khắp mọi nơi

GIÁO Sơn thừa lệnh MINH ĐĂNG CHIẾU

ĐẠO mầu tôn kỉnh chẳng buông lơi.

 

[Khoán thủ: Hà Quốc Hiệp Nhứt Chơn Truyền Giáo Đạo]

[Giáo sơn = giáo phái ở núi. Chiếu là soi sáng nên mượn chữ Chiếu nói chữ Quang.  Minh Đăng Chiếu là ám chỉ Minh Đăng Quang, Giáo Chủ Phật Giáo Khất Sĩ VN.]Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.