DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM ĐINH DẬU

03 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 10419)ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2017 

Ngày 15 Tháng 10 Năm Đinh Dậu

  
  

https://youtu.be/-1ydBsSfxjE

 

Pháp Âm #97

“… tỏa thơm loang mùi ngây ngất

Ý TRÙNG LAI chư Phật đã ngóng trông 
[xem Sấm Giảng Hậu Giang sẽ hiểu ý câu này]

Cuộc hành hương lướt cảnh đã giáp vòng

Thâm sâu ý tình đại đồng muôn thuở

Đấng anh hùng chịu bao điều cắc cớ

Đạo lực thông quyết gỡ kẻ tôi hiền

Muốn làm sao (cho) trăm họ đặng bình yên

Lần bước tới con thuyền Bát Nhã

Giữ kỷ cương giống lành đem gieo mạ

Phật thương tình hỷ xã kiếp tội căn

Trạm [trổ] bảng chơn tu kiến Phật mầu

Nước chảy xuôi dòng chớ cạn sâu

Hướng gió Đông Phong xoay thuyền lướt

Đưa về đến chốn cảnh non đầu

Tứ đại giai không nương mình tục

Luân chuyển hàng ngày áo chia bâu

Mặt trận tâm linh khai hồi cổ
[cổ = trồng; khai hồi cổ = khai hồi trống lệnh]

Tỉnh lặng trầm ngâm khách trời Âu.

Trống sang canh ngày Rằm Hồng Bàng
[15/10 Lễ Lạc Long Quân. Canh Tí?]

Ngự Tây Phương chiếu quán lời hay

Soi ra luồng điển là ai

Ông này chịu khổ thuyền quay bây giờ

Lập nền đạo ra thơ kệ giảng

Mượn xác na thủ khoán điển minh

Câu ca đờn khải Tỵ Thìn
[xem Sấm Giảng Hậu Giang sẽ hiểu ý câu này]

Chỗ nào sào cắm Nam đình xuồng be

Cột cắm sào nói nghe thế sự

Thương cho trần thuyết Tứ đạo Ân
[Đức Bổn Sư lập Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa]

Nói rằng có Thánh Phật Thần

Đố ai biết đặng Thánh Nhân mới mầu

Trăng tròn lố một màu sắc định

Kêu xác phàm chuyển lịnh MƯỜI THU

 

Chú Thích: Phật Thầy Tây An đản sinh 15/10/1807 (Đinh Mão), 60 năm sau chuyển xác Bổn Sư 15/10/1867 (từ 5/5 bắt đầu mê thiếp suốt một tuần). Nhưng chữ  THU ở đây là từ  cụm chữ "Xuân Đế Thu Thường" của thiên văn, Thu Thường = 15/8 AL (tháng thứ nhứt (Tí) và nhì (Sửu) nằm ở năm trước, tháng thứ ba (Dần) là tháng Giêng của năm sau, tới tháng thứ 10 là tháng 8 AL). Cho nên  ý 2 câu trên là chỉ vào ngày 15/8 AL.

 

Huyền cơ Phật đổi gọi tu

Cửa thiền hé mở từ từ mới thâu

Thời cải cách ít câu rèn đạo

Giác thông lý Phật đạo từ đây

Luật Thiên lai chuyển ngày nay

Cuồng ca hồi Dậu người đây đoạn trường.

Ngọc sở tấu bóng gương kim cổ

Viễn hà phi chủ bộ đầu non

Xa xôi vườn đạo khung tròn

Xin hỏi một góc nằm đờn canh khuya

Tích tích tịch lời kìa dây nắm

Viếng một bài sáng khắp bàn cơ

Rán nhìn gốc cội thỏi sơ

Phận này trở lại biết mô Di Đà

Người ơi hỡi đạo ta Ân Tứ

Đạo cứu đời biết chữ tu mi

Khuyên đời thức tỉnh quy y

Tôi khuyên tất cả tu trì nam mô

Trì niệm Phật tu lo kẻo muộn

Tiếng ngâm nga khắp bốn [bể] năm châu

Các lời nói dạy đạo mầu

Thánh Hiền chi tử bấy lâu ẩn mình

Pháp đạt chuẩn sách kinh mực viết

Gõ chuông đồng tụng thuyết kỳ năng

Thích Ca tầm đạo khổ hằng

Phục kỳ huy động minh văn lời truyền

Trên đường đạo mượn thuyền lam tịnh

Mở trí khai tự chính bản thân

Đạo duyên tìm được bày an

Lời Thầy Tổ đã giáo ban người đời

Diệu diệu minh mấy lời diệu đạt

Khéo giữ gìn gieo hạt mầm non

Trái đường Phật pháp không còn

Hiền lương đạo đức tu tròn bước lên

Rán hành đạo tuổi tên Phật hộ

Hết kiếp này hầu có giúp nhau

Hổ tương phát triển đạo mầu

Phụng sự đạo nghĩa nhớ câu trung thần

Lời cầu chúc xa gần đồng đạo

Tôi với Phật thông thạo khác chi

Phật Ông, Ông Phật chung kỳ

Kiếp này Cực Lạc A Di trở về

Lui chơn điển nặng nề bối cảnh

Cảnh trần gian an mạnh ớ con

Đề thơ đã nhận rán tròn

Chúc an đường đạo của con đường đời.”

 
 

https://youtu.be/--mHtKFGWV8

  

Pháp Âm #98

"Vòng đại lễ huyền linh khai hội

Luật sắc khai vạch chỉ kẻ tôi trung

Phật gom câu Nhơn Thiện đặng Phật dùng

Hội trăm quan đến mùa Thu thiên căn tụ

Tuyết rừng nhu xoay quanh trùm bao phủ

Tới hướng đi ủ rũ phận râu mày

Bền trong hồn thân chập chững bước một hai

Quần thần tá không phai tâm não trí

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín lo toan

Ngũ Thường cọng lại Tam Cang kiếp này

Lẽ đời trời đất chuyển xoay

Hương Kỳ Bửu định đài Thầy lịnh khai

Phong Thần mở hội đúng ngày

Tứ Ân Hiếu Nghĩa thang mây chỉ chừng

Thiệt tu Cha, Mẹ, Thầy cưng

Kiên trung bổn đạo Chiếu Quân tấm lòng

Nam Thiên còn một dòng sông [Thiên Hà]

Âu qua mọi lẽ ngoài trong dựng tuồng

Hẩm hiu chào đón kẻ dẫn hành

Lam kiều chói rạng khói trong xanh

Phận cổ Lão phong hồi ký ức

Sông Ngân thay thế hiệp nhơn thành [Thiên Hà]

Thiện chí cao niên tâm hoài vọng

Khải tấu khúc đàn cảm vắng tanh. 

Chú thích chữ Lam Kiều: Cây cầu bắc ngang sông Lam thuộc huyện Lam Điền tỉnh Thiềm Tây. Là điển tích Bùi Hàng gặp Vân Anh, “Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh. Huyền sương đảo tận kiến Vân Anh. Lam Kiều tiện thị thần tiên quận. Hà tất kỳ khu thương Ngọc Kinh.”  Tạm dịch là "Vừa uống cạn chén rượu ngon nãy lòng trăm mối. Thuốc tiên giã xong thì được thấy Vân Anh. Lam Kiều là nơi chốn thần tiên. Hà tất phải  đến chốn Ngọc Kinh."  

 

Đại lễ ngày nay đông đúc người

Vô hình vận chuyển rất nhiều nơi 

Mạch huyết Lạc Long hồi quốc độ

Nhân tánh cổ xưa nặng lòng đời

Tâm não không yên mong giờ Tý

Hạn mục minh tâm nguyện lẽ trời

Đêm nay là đêm tâm linh ngự

Bày tỏ liên hồi ý chiều mơi

Đêm đại lễ Sứ Quân khai mạch

Âm thệ lòng bốn vách sơn tiên

Mưa Ngâu lại đọng láng giềng

Bút ngòi thời Tý thiêng liêng soi đường

Đỉnh khai chánh pháp khôn lường

Con đường hoài cổ là đường thiết tha

Ngoại hình trạm giả ngũ luân

Năm hằng lễ nghĩa chấn hưng Tam Kỳ

Phật Đà mở lực từ bi

Khiến cho trần thế vô vi tự hành

Bụi hồng lướt gió gai chông

Giải trong sáu thức nhẹ lòng ngâm nga

Đem câu xã tắc sơn hà

Qui hồi Quốc Thủy ngươn ba tu trì

Nóng sôi mau đuổi đủ y

Bước về khai ngộ hành y trọn đời.

Điển thiêng chấm dứt văn bài

Ân sư trọn vẹn truyền khai tận tình

Ban ngày ngưỡng vọng âm thinh

Tối về cần phải giải trình thi thơ

Hân hoan diệu nét Phật chờ

Chúc an mọi việc bến bờ tầm tri.”

 
 

 

https://youtu.be/EoqpoMuPhXA

 

Pháp Âm #99

“Việc làm đạo rán lo chu tất

Hiểu lẽ đời mến bực siêu nhân

Tiếng từ tâm tục cổ cũng ân cần

Hương thanh tỏa hoa đăng bay mùi vị

Gương anh hùng ngàn xưa đà túc trí

Hồn tu trì tận tụy với non sông

Việc ước mơ đưa trăm họ tới Đại Đồng

Như còn nghẽn kiếp long đong suy nghĩ

Nước non ơi luôn mang câu huyền bí

Nhờ chỉ đường Thu Hỉ cảnh ngày mai. 

[Xuân Thu pháp danh Phổ Hỉ là hóa thân của Bát Nương Diêu Trì vừa qui hồi cựu vị năm 2016]

Làng đầy sông xứ cổ đã cạn bày

Nền Thánh Đức nay mai gom được mấy!!!

Sử đúng sai cổ xưa quyết định

Cõi Ta Bà ấn lịnh phải sửa sang

Chốn triều ca đợi Chúa Thánh mở màn

Còn lâu quá đạo tràng như thưa thớt

Ẩn non cao dầu không người chia sớt

Tội xác phàm ai giảm bớt sự đau thương

Tốt từ trong tốt thấu đến mười phương

Đại căn cội trung ương đà ấn chỉ

Nhìn con đạo hiếm thấy ai bền bĩ

Đủ nghiệp căn thì dị nghị tới mày râu

Thân bần tăng mặc bộ sòng nâu

Lòng hướng Phật nào đâu độ của

Ai có ngẫm Thiên La hướng bủa

Tới việc đời cần sáng sủa đức ân

Muốn hay không phải kiên định mỗi phần

Kẻo sự tới ăn năn thì quá muộn

Khai thông mạch nguyệt tiếng từ tâm

Huyền chấp pháp Thiên lúc nghẹn ngào

Trầm ngâm vẽ mặt khiến mình đạo

Quốc bảo Sen Hồng phải luận trao
[bảo = ra lệnh, sen hồng = Hồng liên = Hồng Hoa công chúa = Nhị Nương Diêu Trì]

Nhà Nam Đại Việt quân thần nghĩa

Dám đứng dám làm giọng thanh thao

Đời Đạo hiệp lý sáng tâm một

Phận luồn giúp kẻ khó trước già sau

Minh mẩn tìm xem đôi ba mặt

Khéo cảm thương cùng cũng chùi lau

Lòng sắc sâu tâm hồn định hướng

Đã bao phen liều lượng sức mình

Đây xác phàm đầy đủ lòng tin

Sống vì Đạo nhục vinh không màng tới

Biển trần gian mười phương chờ đợi

Trai Sứ Quân buộc sợi tơ tầm

Bên thân hồn có Mẹ Quan Âm

Gian nan khó nghìn năm còn tích trữ

Tổ yến xưa Phật tôi truyền còn giữ

Chú Thích:  Lương Võ Đế (464 - 549) tên thật là Tiêu Diễn, tự là Thúc Đạt. Đế ăn chay trường, xa lánh nữ sắc và giữ giới như thầy tu. Từ thế kỷ thứ IV-V Phật giáo phát triển rất mạnh ở Trung Hoa. Đế cực lực tôn sùng Phật giáo, khuyến khích xuất gia, tạo lập chùa chiền, xem đây là phương thức "tạo phước báo" để ngôi vị được trường cửu. Chính Lương Võ Đế là người đề xướng ăn chay trường trong triều đình, sau đó ăn chay trở thành bắt buộc trong Phật giáo đại thừa ở Trung Hoa. Do chỉ lo Phật sự, bỏ bê quốc sự, năm 548 Hầu Cảnh cấu kết với Tiêu Chính Đức dấy binh làm phản, vây phủ Đài Thành, Kim Lăng. Trong Đài Thành binh tận lương tuyệt Lương Võ Đế phải trèo lên nóc hoàng cung tìm trứng chim yến để ăn nhưng cuối cùng cũng bị chết đói. 

Năm Phổ Thông thứ 8 (527), Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc theo đường biển sang Nam Hải (Quảng Châu, Quảng Đông ngày nay). Lương Vũ Đế nghe danh rất ngưỡng mộ, cho sứ đến thỉnh về Kinh đô Kim Lăng (Nam Kinh). Khi gặp mặt, Đế hỏi Đạt Ma "Trẫm từ khi lên ngôi đến nay chăm lo xây chùa độ tăng vô số, in kinh hành thiện không ngừng, xin hỏi như vậy được công đức gì?". Đạt Ma tổ sư đáp "Chẳng có công đức!".  Đế hỏi “tại sao?”  Tổ đáp "Là vì hữu lậu. Tuy xem ra như có công đức nhưng không phải công đức chân thật".  Đế hỏi "Như thế nào là công đức chân thật?".  Tổ đáp "Chứng ngộ thể tính của trí tuệ, thực tướng vô tướng, bản lai vốn không tịch, viên minh, vi diệu. Công đức tự tính không thể lấy cách của thế tục mà cầu được". Đế hỏi "Như thế nào là Thánh Đế đệ nhất nghĩa?". Tổ đáp "Tuyệt nhiên vô thánh". Đế hỏi "Vậy thì ai đang đối với trẫm đây?"  Tổ đáp "Không biết".  Tôn chỉ Thiền tông là "Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật", không trong không ngoài, không người không ta, không phàm không thánh, nên Đạt Ma mới nói "Tuyệt nhiên vô thánh" nhưng Lương Vũ Đế không lĩnh hội được ý nghĩa nên tỏ vẻ không vui. Tổ Đạt Ma biết cơ duyên không hợp nên từ giã đi về phía bắc đến Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn diện bích truyền giáo.  


Ôm thế đời ghi mực chữ chép mau

Đóng khuôn xưa đóng bực anh hào

Nền luân lý trước sau không sợ hết

Ý nghĩa châu sa đấng siêu hình

Nhằm đưa thiện đạo tới sơn minh

Hồng trần khó kiếm tìm chánh pháp

Thượng cổ gặp đây khai khối tình

Hiền trao đức hạnh gìn chính nghĩa

Rốt ráo kỳ hoan dựng sơn dinh

Tâm tỏa bút nghiên chi thần biết

Mực định cổ bàn vững niềm tin

Cao khó tới đâu lòng không nãn

Thế hệ râu mày sáng bình minh

Cố gắng lật xem trang sử ấy

Phật tạo Lư Bồng vọng âm thinh.

Máy càn khôn qui hồi thi phú

Bửu Sơn Kỳ qui tụ đấng siêu nhân

Hương tâm đăng hoa nở rộ muôn phần

Duyên sâu sắc lịnh căn lần chung hướng

Đức Phật Tổ Cao Thiên không hẹp lượng

Cõi ta bà công dụng đã xòe [cánh] bay

Ơn Cửu Trùng ơn kỳ Tuất lịnh khai

Đem trò đạo về Bồng Lai Quốc Thủy.

Tri ngộ cảnh duyên phận an bày

Lòng từ hạnh ngộ đấng Chiêu Quân

Ngọ tạng tâm kinh lòng Phật Thánh

Bước tới thọ đài Thánh Nhữ Nguyên

Đạo Pháp kỷ cương ân sư cổ

Bủa khắp thiên hồn muốn đặng yên

Khai ngộ tâm căn khai kinh pháp

Hướng thiện cả đời tới Nam Thiên.

Bút khai chấm dứt văn thi

Cả kêu con đạo rán truy tận tường

Tu hành phải chịu phong sương

Thì là mới tới Kỳ Hương Bửu Tòa

Cổ xưa tàng trữ văn nho

Việt Nam ghép lại chung lò chơn minh

Tổ tông nòi giống tận tình

Đem bầu tâm huyết cho mình ngày mai.”

  
 

https://youtu.be/GOWN3q0Dgio

  

Pháp Âm #100

“Chim hót líu lo đón chào mừng

Tròn ân hiếu nghĩa đạo tinh minh

Sáu thức lục căn âm căn bổn

Sáu trần định vị tốt hy sinh

Tề gia trị quốc vui thiên hạ

Trại đất bố ban đẹp thể hình

Ngàn xưa tích thiện tùng nghịch cảnh

Xuống chốn phàm trần dựng sơn dinh

Phát huy chủng tộc khai bửu pháp

Đứng vững nhiệm kỳ đúng khuôn in

Âm điệu vang ngân tính tự nhiên

Mạch hóa kim giai thị sĩ hiền

Trời cao chiếu cố người chân chất

Sức sống lẽ đời tốt vạn niên

Trung trực thuần lương đẹp trời đất

Phước huệ dẫn an tới long điền

Nói hoài nói mãi buổi hôm nay

Hội viếng tàng kinh chọn văn bài

Trực chỉ Thiên Cung mở trực giác

Chiếu rọi mấy vòng tướng ngà say

Minh mục Sứ Quân âm tường cổ [mục = nhãn]

Gói gọn thân hồn chỉ mấy giây

Ngọn đuốc từ bi say kinh hướng

Say điển tâm hồn thể ngất ngây.”

 
 

https://youtu.be/O024DmAw45c

   

Pháp Âm #101

“Nắm chơn pháp cung căn tồn thiện

Cõi Long Hoa Phật chuyển hộ tâm khai

Lẽ số trời Quốc Tổ an bày

Đưa trăm họ về ngay phụng tự

Đại duyên xưa lo nhiều phận sự

Cao lộng tàng tích trữ bao phen

Mùa Thu hương tỏa ánh sen đài

Tâm hội phúc từ tia mở khai

Ơn trên hóa giải thân nhiều thứ

Tổ Phụ ngàn xưa chỉ dạy hoài

Chơn tu tâm pháp khai linh huệ

Lộng kiếng kim sa chiếu võ an.

Đến đây chấm dứt điển thiên

Bởi vì sắp hết cơ duyên đây chờ

Ngày nay rán ngộ cuộc cơ

Con nào có lịnh cuộc cờ rán vô.”

  
 

https://youtu.be/CQSHpRkdbmM

 

Pháp Âm #102 

“Gom hết văn thi gom cả lòng

Tiếp vào nhật ký tỏ tâm trong

Dâng đến Thời An làm quà cổ

Lai kẻ vốn cùng chiết nền xong

Sao băng đem tới chuông ngân sấm

Vang cảnh bon âm mở đại đồng
Biết tìm về đâu thân lạc kẻ
Mấy chục niên trường đẹp ý Ông
Hoa quả Linh Sơn theo gương Phật
Tạo giác Lư Bồng chỉ tam công
Từ lượng thân yên khai cơ cổ
Chánh pháp duy trì chẳng diệt vong
Bình minh sáng trong trời nắng ấm
Nhãn quang thần nhìn thẩm ban mai
Chiều sương tủa định ý đôi bài
Giờ chưa đến giồi mài tâm phúc
Tháng ngày qua bao điều quanh khúc
Giục tâm hồn giữ chút làn hơi
Vượt phong ba bão táp lội bơi
Vì lý lẽ cơ trời sắp cuộc
Đất linh thiêng hồn thân khai cuộc
Tạm an nhàn sáng suốt huệ linh
Tạng quê hương trổi bước thâm tình
Tri bản thể từ năng hình hoài bảo.”

  
 

 

https://youtu.be/Rb2ujKgL7n0

 

Pháp Âm #103 
“Trể kỳ chịu kiếp trầm luân

Cởi lần ly biệt tấm thân đâu còn

Đời chỉ tạm giả thân mòn

Thương tâm lụy đổ héo von buộc về

Đình sân thằng bá/ba biết rằng

Dập chân khó tránh chớ ham lụy phiền

Lánh mình cho đặng giả điên

Kẻ ngu kêu lớn tội khiên than rền

Thương cha lao lực mỗi ngày

Tình mẹ như nước đong đầy biển khơi

Ngày nay mình rán lội bơi

Bảng vàng chiếu rạng thiên thời bốn phương.”

 
 

 https://youtu.be/dgk3uJrLEGA

  

Pháp Âm #104
“Thầy Nam trò Bắc xem thấy rõ
Việc trần tuyển chọn rán mà lo
Bàn các cơ, kệ tu với tịnh
Hữu lý truy tầm sẳn chuyến đò
Quốc đại kỳ ba giảng pháp ra
Lão truyền đạo mở khắp Ta Bà
Bớ dân thân sửa lo tu niệm
Bấy lời Lão thuyết thiện lòng ta.

Thương trò tự lực lo thân
Một mình hiu quạnh bệnh lần vào tâm
Ngày qua tháng lại bao năm
Xác thân lao lực lo làm vì ai
Thế nhìn mà chẳng chung nay
Đêm khuya cô lẻ bao ngày buồn tênh
Nay thời đang việc gần bên
Tuy xa ngàn dậm rán bền đường tu
Lời đây Lão nói chung vu
Suy từng giây phút mong trùng hợp nay
.

Xác thân tục lụy khổ vơi
Khuyên đừng làm chuyện mà đời khổ thân
Rán dành công đức lần lần
Bức mành tự kéo xác thân mới còn.

Mượn đây thể xác mấy câu
Từ đây cuộc thế âu sầu thảm thương
Mau mau hồi tỉnh quay đường
Lánh xa cám dỗ mà nương Phật về.

Nghiên nghiên đạo đạo vô phiền
Ba manh con đấp giáo truyền hành theo
Nay đà tại mấy dựa kèo
Tự con định luật đem theo tiếng thì
Dân kề phân biệt nghèo khi
Xâm soi lộ vẽ tu thì mới nên
Thâu chi đệ tử quấy rềnh
Nay Thầy điển bút những tên lấn cào.”

 
 


 https://youtu.be/tgK7ukQ1rGA

 

Pháp Âm #105
"
Chơn tu Thầy dạy rán nghe
Đường đi nước bước tự dè bản thân
Liệu toan sắc bén lại gần
Giữ cho tròn đạo chỉ vưng khắc kỳ
Không nên tư vị việc chi
Lau chùi vẹn mặt đứa lỳ nghinh ngang
Chớ quên lời lẽ Thầy ban
Thầy nay trừ tận nghi nan bên mình
Mặc lòng tình nghĩa nhất minh
Ích gì còn dấu vị tình thẹn thêm
Rối nùi hai chữ sắc tem
Theo lời Thầy dạy tự kềm miệng câu
Khá khen đệ tử tỏ vi
Chữ công lo liệu vẹn thì giáo dân
Chớ quên lời chỉ ân cần
Kẻ nghinh [ngang] chẳng biết đạo gần trong tâm
Lánh xa chốn quỷ ma phàm

Giả từ mặt lọ bao năm rối nùi
Bước đường đi tới chớ lui
Lời Thầy để lại ghi chùi công lao
Đoạn trường cõi tạc gươm đao
Hai hàng nước mắt Thầy bao phủ màng
Các Tiên chẳng nệ thân vàng
Vì đời khinh ngạo pháp tràng truyền khai
Bút thần trọn biết Thiên Đài

Bởi tâm chánh trực lưỡi này lành ban

Tiên Rồng thời thế Nam Bang

Mãn chờ đuốc huệ hương ngàn ngâm thơ

Vận chờ Rồng Tuất về bờ

Chịu mang tai tiếng rõ lòng trắng đen

Mang câu nhạo báng lắm phen

Sớm khuya chân bước rõ đèn gian nan

Thân này mài giủa tim vàng

Cho dù bụi cát phủ ngang chẳng sờn

Bất kỳ phản ghét tiểu nhơn

Lão đây mở rộng tiếng đờn đổi thay.

Thông hiểu bền gan kỳ tâm đạo

Hãy rán mở mang sửa tánh nào

Tất cả đồng tâm này thới bước

Rập lý noi theo tưởng đạo nào”

 
 

https://youtu.be/yC7cZAFQux0

  

Pháp Âm #106
“Vận chờ lấp mắt san thâm
Nam Bang nảy nở đạo tầm mở mang
Ngày xuân bước … gió ngàn
Lão sầu đòi thấy lũ bàng … môn
Lời quê Lão nói …
Pháp thơ dịu giọng ôi thôi ý từ
Lão lời cặn kẻ đông vui
Chờ ngày Thầy Tớ lai phù thấy dân
Người đồn sùng bái cạnh tranh
Tâm phàm ngàn dậm đạo thành noi gương
Tứ … tạm viết vào chương
Lìa quê lòng lỡ vấn vương lệ ròng
Cảnh khổ ngày mai bể ái hà
Sớm mau thức tỉnh tự tâm ta
Tu hành ai bước còn kẻo muộn
Sớm ăn năn niệm lục Di Đà
Thiên Đình mở cửa khai trừ tận
Sàng xẩy từ nay rán ân cần
Không lo tu sửa này bá tánh
Kẻo muộn ăn năn đọa tấm thân.”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 742)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1332)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2042)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.