SẮC ẤN CHIẾU CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

05 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26293)THIÊN ẤN CỦA GIÁO HỘI 
 AnTrien_ThienTruong_Glitter
 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 07 tháng 11 năm 2017 (19 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 09:55 A.M.

 

THIÊN ẤN TÂY PHƯƠNG

 

THIÊN TRƯỜNG ĐIỂM ĐẠO hiệp Tòa Chương

ẤN chứng ĐẠO KHAI quận huyện đường

TÂY Mẫu Ca Li [California] cung điện tướng

PHƯƠNG tam thập lục [thiên] ĐẠI THIÊN TRƯỜNG.

 

THIÊN cầu chuyển động Đạo [ở] Tây Phương [California]

ẤN chứng Tam Thiên NHẤT ĐẠI ĐƯỜNG

TÂY MẪU cung lầu lộ điện phướn

PHƯƠNG điền PHẬT MẪU hóa MINH VƯƠNG.

 

THIÊN nhiên tự tại hiện Càn Môn

ẤN [CỦA][THẦY][NHÂN] THẬP Bát Tiên chuyển [đến] ĐẠO TÔN

TÂY Đông Nam Bắc cung Càn Tốn

PHƯƠNG Đạo Nhân truyền ĐỨC BẢO MÔN.

 

THIÊN TIÊN HUỲNH ĐẾ ấn HUYỀN KHÔNG

ẤN định Tây Phương [California] giống Lạc Rồng

TÂY Đông vận chuyển hoành LỰC TỔNG

PHƯƠNG Đại Đạo Trường hiệp Giáo Tông.

 

THIÊN HOÀNG lực lệnh CỬU TRÙNG KHAI

ẤN định NHƯ LAI lộ bửu bài

TÂY ĐẠO [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG] địa điền [California] Thiên kỉnh bái

PHƯƠNG Nam hiệp Đạo hiện Đông Lai.

 

THIÊN Thượng Giáo Tam MỘC đảnh cầu

ẤN Tam Thập Lục [Thiên] PHÁP GỒM THÂU

TÂY An luân chuyển TAM THIÊN ẤN

PHƯƠNG pháp ĐẠO THẦY thống Lục Châu.

 

THIÊN DÂN SANH CHÚNG [LONG & HOA THIÊN] hội KỲ HOA [HOA KỲ]

ẤN lịnh Càn Khôn đặt Bửu Tòa

TÂY ĐẠO GIÁO MÔN [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG] khai QUỐC BẢO

PHƯƠNG Đông Nam Bắc hội Li Ca [California].

 

THIÊN Đình HOÀNG CỰC thiết Triều Nghi

ẤN mục tọa vị Lão kỉnh thi

TÂY Điện cung lầu gót đảnh ký

PHƯƠNG trường lục địa ĐẠO VÔ VI.

 

THIÊN non Nam đảnh chuyển Bát Tiên

ẤN chứng ÂN THIÊN kết mối giềng

TÂY ĐẠO THIÊN TRƯỜNG liên kết diện

PHƯƠNG Đông chuyển điển ĐẠO SƠN LIÊN [TAM GIÁO].

 

THIÊN hạ Kỳ Hương Thượng Thái hòa

ẤN bài lục bửu Đạo Nho gia

TÂY Phương Phật Đạo Kim Loan hóa

PHƯƠNG pháp thực hành thiện ĐẠO CHA.

 

THIÊN LONG GIANG [HÀ] điểm lộ hoa mai

ẤN định THIÊN KHAI hiện ĐỨC NGÀI

TÂY ĐẠO giáo trình kết bửu bái

PHƯƠNG tùng gốc MỘC [THẦY NHÂN THẬP] định NHƯ LAI.

 

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC đạo đời tân

ẤN diện LIÊN SƠN kết đạo cần

TÂY Phật Thánh Tiên quy NHẤT ẤN

PHƯƠNG điền hưởng phước lộc THIÊN ÂN.

 

THIÊN Tôn lịnh ẤN THỐNG [TẤT CẢ] LONG CHÂU

ẤN đại Kim Thiên hiện thất cầu

TÂY Mẫu ấn Thiên Kim làm dấu

PHƯƠNG tùng THIÊN ẤN CHUYỂN HOÀN CẦU.   

     
     

Tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng, ngày 27 tháng 1 năm 2017 (ngày 30 tháng 12 Bính Thân), lúc 05:38:15 A.M., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn (núi có cao độ 1200m, thuộc vùng Tây Nguyên hoang vắng, cách chợ xã gần nhất 24km, nơi Đức Ngài đang tu luyện). Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  Bát Nương Diêu Trì Cung chiếu sắc chỉ Thiên Triều ban hành lệnh thu hồi "đế ấn" của tất cả các vị tiên đế rồi trao vào tay ĐỨC NGÀI. 


20170122-3
20170122-4
20170122-5
20170122-6
20170122-7
20170122-8
20170122-9
 
Tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 27 tháng 1 năm 2017 (ngày 30 tháng 12 Bính Thân), lúc 05:38:15 A.M., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  Thiên Triều lịnh phải lập đại đàn 3 ngày đêm để tiếp đón chư vị Thiên Thượng giáng đàn ấn ký Lập Hội Trào Tam Khai Màn Hoa Hội.    
  

SẮC CHIẾU 

Ngọc Hoàng Đại Đế

Ấn Lệnh Thiên Ân

Giáo Pháp Chuyển Vần

Khai Màn Hoa Hội.

 

Thiên Triều Chiếu Viết

Lệnh Chuyển Nam Bang

Qui Hồi Cửu Vị

Trào Tam Lập Hội

Chuyển Vận Thế Gian.


 
20170127-6
20170127-5
20170127-3
20170127-4
20170127-2
20170127-1  
  
Tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 30 tháng 1 năm 2017  (ngày mùng 3 Tết năm Đinh Dậu), lúc 05:20:12 A.M., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  Ngày thứ nhất của 3 ngày Đại Đàn. Chưởng Quản Thiên Tôn và chư vị Thượng Thiên giáng đàn ấn ký.
    

SẮC CHIẾU

Chưởng Quản Thiên Tôn

Khai Đàn Minh Chiếu

Hồng Bàng Lập Hội

Định Việc Triều Ca.


  
20170131  
 
     
Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ, đạo tràng Tắc Vân tại Cà Mau, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi tới ĐỨC NGÀI, đang hành trì nơi Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn tại Tây Nguyên, vào ngày 8 tháng 2 năm 2017 (ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

 
CÔNG TRÌNH

Ngày hội hiệp VUA CHA chứng minh

THANH [SƠN] bình điển thánh đẳng thiên linh
TRẠNG TRÌNH chuyển biến cơ trung đạo

LÃO TỔ HỒNG BÀNG chuyển thái bình.
 

[Thanh = Thanh Sơn Đạo Sĩ, đạo hiệu của Đức Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm. Bình = bình giảng về công trình này.]
   

An Nam cư, QUỐC, LẠC kỳ nhân

Đạo pháp Kỳ Sơn, VUA hiện trần

THÁNH ĐẾ NGỌC HOÀNG, chiếu điển MẪU

Linh đơn hoàn thể trở về Nam.

  

Trung tâm Nam Hải biển Phần Nam [biển Nam Phần]

Tiên cảnh bồng lai ứng việc làm

Trùng Cửu Tòa Đình hiện tại thế

Trần miền Cực Lạc điển Trào Tam.
 

Ứng khẩu thi thơ cơ pháp này

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC chuyển về ngay

Lập trình đúng lúc Kỳ Ba hội

Đạo pháp đời tân Sơn Bửu Kỳ.

  

Chuyển bửu pháp hiện DI LẠC QUỐC

Nam Miền châu thổ đến Cà Mau

BỬU SƠN PHẬT TỔ THẦY xoay chuyển   

Định pháp chuyển căn lập Cửu Trùng.

  

Trung Ương Quốc Đạo dựng Tam Ngôi

DI LẠC, QUAN ÂM, THẦY đến ngồi

Trùng Cửu chính diện thượng MẪU MẸ

Tam ngôi lập vị hiện tiền Tôi.
  

Chuyện ĐẠO MỚI đúng ngôi đúng pháp

Ngự tường lãm được việc Tôi trao

Ngồi chầu Bát Vị, Tứ Tiên Thiên

Trùng Cửu định đúng thời đúng khắc.


 

MẪU

THIÊN ĐÌNH MẪU MẸ TRƯỜNG THIÊN TÔN

Chứng thán độ sanh thế cuộc gồm

Đại thế giới, hàng thế giới Phật

LIÊN ĐÀI THẾ GIỚI MẸ THÂU GỒM.

 
   

CỜ GIÀ

LIÊN KỲ HỘI GIÁO BỬU KỲ HƯƠNG

Sơn Thất chuyển dời đến thập phương

Trung [Ương] Đại [Đạo] thi thơ THIÊN LẠC QUỐC

GỒM THÂU TIÊN THÁNH PHẬT TÒA CHƯƠNG.


 

LÔI ĐẠI CÁN

LÔI ÂM TỰ Càn Khôn Đại Na Di

TỪ PHỤ Hoành Sơn Phật Mẫu kỳ

[VI] [ĐẠI] LỰC thế giới Ta Bà Giáo

Hiệp CÀN [THIÊN] Huỳnh Đạo hiệu VÔ VI.


 

BẠCH CHƠN GIÁO

GIÁO CHỦ TIÊN ÔNG thể NGỌC HOÀNG

Chơn truyền khắp nẻo về Nam Bang

Hồng Bàng chuyển Động Tam Trào điển

VÔ LỰC VÔ VI điển NGỌC HOÀNG.


 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN KỲ HẢI HỘITiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 20 tháng 3 năm 2017 (23 tháng 2 Đinh Dậu), lúc 04:06:24, tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  Bát Nương Diêu Trì Cung mang sắc chiếu trao tay ĐỨC NGÀI.

  
SẮC CHIẾU

Hoàng Thiên Đại Từ Phụ,

Chí Tôn Đại Từ Mẫu,

Tam Giáo Thánh Tòa Vị,

Chuyển bút pháp trao về nhân hạ:

 

"CHUYỂN HUYỀN VI ấn định Tam Kỳ

CHUYỂN ĐẠO MẦU hiệp với nhân sanh

CHUYỂN BỬU PHÁP khai HUỲNH KỲ ĐẠO

LỆNH TAM GIÁO Hiền Nhân [Đức Ngài] y thảo

Nhứt bổn hành hiệp nhứt Tam Thiên

Tiếng nhân sanh hóa hiện trần miền

GIỜ ĐẠI ĐẠO CHUYỂN QUYỀN CỨU THẾ."

 

20170320-220170320-1  

  
   

Tiếp nhận thông điệp cua Huyền Không Thiên Thượng ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  
  

TÂM THƯ CỦA BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
(Bát Nương Diêu Trì Cung)

Chan hoà giáo pháp giữa tình thương

Thúc giục nhân sanh hội nhập trường

Điển HUYỀN [THIÊN] [đang] lai đáo trong nhân hạ

[Ban] bửu pháp luyện mình dứt mê tâm.

 

Thiên kỷ mới hoá hình cuộc thế

Cuộc vận hành ĐỨC để nơi TÂM

CHÁNH PHÁP [nay mở ra tại] dương gian gắng tri tầm

THUYỀN ĐẠI ĐẠO CHỌN NGƯỜI LAI GÓT.

 

Trong thế cảnh ai người minh thiện

Tháng ngày qua trao sửa trọn lành

Đã đến giờ chung cội quy cành

Góp sức lại thay đời đổi vận.

 

Cuộc trần thế vần xoay biến đổi

Tình thiêng liêng chẳng thể yên ngồi

Chuyển điển HUYỀN cứu thoát nhân sinh

Mong tất cả chơn hồn hiệp nhứt.

 

Lặng tâm trí nghe lời Thiên Trước

PHÁP NHIỆM MẦU KHỬ TRƯỢC TỒN THANH

HIỆP CHƠN THIÊN quay gót đại thành

Chầu THIÊN MẪU trọn lành linh tử.

 

Ta trở gót pháp lành gìn giữ

THIÊN ẤN bày, sắp, xử nhân gian

Chuyển huyền vi hoá cảnh xây đàng

Lộ THIÊN QUỐC, mở màn ngươn mới.

 

Trên TAM GIÁO lệnh truyền ba cõi

Đảo Càn Khôn tắm gội nhân gian

Hiệp nhứt, quy chọn lại một đàng

Minh trí Đạo ai người hiểu thấu.


Nay chơn thể hiệp trần kêu gọi

Cõi Ta Bà các đẳng chúng sanh

Chuyển mình đi trở gót Nam Thành

Giờ quyết định mãn ba đại cuộc.

 

Hoà nhân thể THIÊN NHÂN trở lại

Xử phân Đời, lọc Đạo nơi đây

Chọn đại căn con MẸ con THẦY

Hiệp chung lại trong tình ĐẠI ĐẠO.

 

DỰNG THÁNH ĐỨC hiền nhân [mọi người] y giáo

Tả đôi vần THIÊN ĐẠO chuyển xoay

Các Chơn Thiên con của MẸ THẦY

Xin lai gót THUYỀN TỪ ĐANG ĐỢI.


 
20170321-1   
   
Tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển

 BÁT NƯƠNG KIM HẢI DARANI

(Bát Nương Diêu Trì Cung)

Đê đầu đảnh lễ mười phương thế giới chư Phật.

Án ngự Tam Thiên chuyển pháp luân cứu tế muôn loài

Diệu pháp âm vang rền muôn cõi nước

Đượm thắm nhuần vạn loại sinh linh

Hoá chuyển muôn phương ngộ nhập pháp truyền

Đường chánh giác đón chào chơn hiền tử.


Án pa ra da tha, a hô li da

Ra ra ra ra , di ha ra da

Qua ra hô lô ma ra ha da

Di Hoa ra da di um

Đô ra xa đô ra xa

Xit xa ra Hoa Di xa ra

Hô li hô li ra da xa

Ta ra Hoa Di xa ta

Án ra da hô li da hô li da.


 
20170330-3 

Tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 23 tháng 3 năm 2017 (26 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển. Nội dung:

 

"Lập trận pháp quy nhứt thống- hiệp đại căn- bảo tồn nguyên thể.  Cuộc vận hành thiên địa chuyển xoay, qui hội tất cả các bậc hiền nhân. Ánh sáng quang minh hoà khắp đại đồng , đem chơn lý diệu âm hoà trong khắp cõi. Thiên - Nhân -Địa giao hoà, thể tánh hườn y. Nay là cơ qui nhứt , mong rằng tất cả hàng linh tử hãy quay về với cội nguồn để hoà chung trong đại thể.  Bát Nương Di Hoa Kim Hải"  
 
20170323-1  

  

Tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 26 tháng 3 năm 2017 (29 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.   
  

ĐIỂN HUYỀN KIM HẢI (Bát Nương Diêu Trì) 

NGỌC Đài Minh Chiếu

ĐẾ xuất Nam Phần

HOÀNG vị định ngôi
THƯỢNG an chư quốc.

   

[Khoán: Ngọc Đế Hoàng Thượng an chư quốc.]

  

DIÊU pháp trần miền

TRÌ cơ ĐẠI ĐẠO

KIM ngôn xuất bạch
MẪU ngự trần gian.

  

[Khoán: Diêu Trì Kim Mẫu ngự trần gian.]
 

TAM qui nhứt thể

GIÁO đạo Nam Phương

THÁNH ngôn chi lệnh
TÒA Bạch Ngũ Quan.

    

[Khoán: Tam Giáo Thánh Tòa Bạch Ngũ Quan.] 

  

Tình thương ĐẠI ĐẠO

Trở về Nam Bang

Giáo khắp trần miền

Khai nền Kỳ Đạo 

Hồi qui tam giáo.

  

Lệnh chuyển muôn phương

Trở về đại cực

Kim ngôn ứng xuất

Hiệp pháp đời tân

Bố khắp trần miền.

Điển huyền Kim Hải.


Chú Thích:

Kim Hải là Bát Nương Di Hoa Kim Hải.  Bát Nương là vị mẫu thứ tám trong Cửu Vị Tiên Nương (Cửu Vị Nữ Phật Diêu Cung) dưới trướng Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, chịu trách nhiệm vận chuyển một cửa của Bát Cảnh Hồn trên Tạo Hóa Thiên.  Bát Nương Di Hoa Kim Hải còn có những tôn danh khác như là Bạch Liên Tiên Tử, Bạch Liên Hoa Công Chúa, Phổ Lạc Thiện Sư. Pháp khí của Bát Nương là  giỏ hoa lam. 
 

Bát Nương từng hóa thân nhiều lần trên đất nước Việt Nam và trong số những hóa thân trước đây từng được tiết lộ qua thiên thơ gồm có: (1) nữ chúa Hồ Đề, người hiệp quân cùng hai bà Trưng chống Tây Hán, dân chúng tôn vinh là vị Thiên Sứ cởi Voi Trắng; (2) thái hậu Dương Vân Nga thời Đinh Lê; (3) công chúa Chiêu Thánh tên Phật Kim cũng là nữ hoàng đế Lý Chiêu Hoàng. Hóa thân gần đây nhất của Bát Nương có thế danh là Phạm Xuân Thu, giáng thế ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi 1959, triều thiên ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân 2016.  Bà bẩm sinh đã có khả năng thấu thị.  Đến năm 2000 thì được khai mở trọn vẹn vào ngày Rằm tháng 8.  Trong thời gian 100 ngày nhập thất tại Port Arthur bang Texas, chỉ trong ba canh giờ đã chuyển hóa hoàn toàn và trở nên phi phàm, thấy hết mọi tầng trời, nói tất cả loại tiếng thiêng, thiên hồn tự tại ra vào xác phàm, tự tại chu du các cõi thiên, có kim bài vào Bạch Ngọc, Lôi Âm và và Điện Kim Loan. Bà rất kín miệng về khả năng của bà cũng như không để lộ thân phận vô vi của mình .  


Bài kinh cúng Đệ Bát Cửu của Cao Đài do Bát Nương xuống cơ bút có nói về nhiệm vụ của mình như sau:
 

"Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt,

Phi-Tưởng-Thiên để gót tới nơi.

Mùi trần khi đã xa khơi,

Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong.

Cung Tận-Thức thần thông biến hóa,

Phổ-Đà-Sơn giải quả Từ Hàng,

Cởi Kim-Hẫu đến Tịch-San,

Đẩu-Vân nương phép Niết-Bàn đến xem.

Cung Diệt-Bửu ngọc rèm đã xủ,

Nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi,

Hồ Tiên vội rót tức thì,

Nước Cam-Lồ rửa ai bi kiếp người."
 

Và một bài khác, năm 1-1-1946

 
"Đảnh vân để lối định phong cương,
Nước Việt ngày sau sẽ phú cường.
Đạo đức treo giềng noi vạn quốc,
Tinh thần để lối dẫn Đài Chương .
Diệt tà định được hồn Hồng Lạc,
Tôn chánh tạo nên cảnh thái bường.
Liệt quốc sau cơn nguy đại chiến,
Hướng về Việt quốc lãnh niềm thương
"

  

      

Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ, tại đạo tràng Tắc Vân, Cà Mau, tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng vào đêm 3 tháng 4 năm 2017 (6 tháng 3 năm Đinh Dậu) và gởi đến Đức Ngài, lúc đó đang hành trì nơi Tháp Bảo Đài trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tây Nguyên.
  

THIÊN ĐẠO VÔ VI 

Tam Thanh Thánh Đế chuyển bài

Huỳnh Khai Đại Đạo hội thiên bay

Ấn chứng tam kỳ khai Bửu ấn

Hồng Bàng đất Việt lập Long Hoa.

 

TAM cõi vô vi đã luận đàm

THANH quang hồng điển chiếu kỳ tam

THÁNH MINH xuất ngạch Thiên Triều lớn

ĐẾ CHUYỂN BÀI TAM ẤN ĐẠI TAM.
 

[Khoán: Tam Thanh Thánh Minh Đế chuyển bài Tam Ấn Đại Tam.] 
 

HUỲNH, Hồng sắc mục chỉ cầm tay

KHAI ấn Huỳnh Long rõ đức tài

ĐẠI ĐẠO hội về Thiên Bửu ấn

THIÊN ĐÀI BAY LƯỢN CHUYỆN RỒNG MÂY.

 

[Khoán: Huỳnh khai Đại Đạo, Thiên Đài bay lượn chuyện rồng mây.]

 

ẤN chỉ Thiên ban kim ấn bài

CHỨNG minh Vô Lượng [Từ Tôn] chuyển Đông Lai

TAM KỲ chuyển động vùng thiên mới

KHAI BỬU ẤN THIÊN BÁT CỬU BÀI.

 

[Khoán: Ấn chứng Tam Kỳ khai bửu ấn thiên bát cửu bài]

 

HỒNG Quân Lão Tổ đáo tường minh

BÀNG điệp rõ THIÊN ẤN chứng minh

ĐẤT VIỆT chuyển mình về võ trụ

LẬP LONG HOA HỘI CỨU QUẦN SINH.
 

[Khoán: Hồng Bàng đất Việt lập Long Hoa Hội cứu quần sinh.]
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tại VN tiếp nhận thông điệp của Bát Nương Diêu Trì ngày 5 tháng 4 năm 2017 (9 tháng 3 Đinh Dậu), và gởi tới Đức Ngài lúc 5:10 A.M., lúc này Đức Ngài đang trên đường đưa Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ về St.Louis, MO. Phương Vũ vừa được Tam Giáo chuyển qua Mỹ để hộ pháp cho ĐỨC NGÀI.

KIM HẢI NGÔN TỪ (Bát Nương Diêu Trì)

GỞI HOÀNG DI THIÊN

Thanh diệu mát lòng

Điểm hoá nhân sinh

Chí ngôn từ hải

Chơn pháp vững bền.
 

Bến vắng thưa người

Thuyền từ neo đậu

Rõ đặng cơ mầu

Chuyển xoay đời- đạo. 


"Năm - tháng- ngày- giờ. .. theo sự vận hành của Tạo Hoá,mong tất cả hiệp nhứt chơn hồn, hoà vào đại bản thể, hườn nguyên bản giác, mới chuyển xoay đời đạo." 
 

20170405-1320170405-1220170405-1120170405-1020170405-920170405-820170405-720170405-620170405-520170405-420170405-320170405-220170405-1

 

  
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 21 tháng 7 năm 2017 (29 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 05:30 A.M. VN. Nội Dung: Mẹ Diêu Trì phê chuẩn cho lập đàn cơ tại Tòa Đình Quốc Ngoại và tại Tòa Đình Quốc Nội.


DIÊU TRÌ KIM MẪU SẮC LỆNH

"Cung Hoàng Mẫu chuẩn phê sắc lệnh cho Hoàng Di Tử [Đức Ngài] thỉnh điển của các bậc Chơn Hiền về ngự lãm, xem xét, dạy dỗ dân tình."

 

Thương tất cả chơn linh hạ thế

Điển huyền vi chẳng thể yên ngồi

Từ bi vô lượng vô ngần

Mong trần giác ngộ sớm hầu Mẹ Tiên.

Cuộc trần thế đảo điên chẳng thể

Các con còn lặn hụp biển mê

Quay chân thức tỉnh nhanh về

Bồ đề tự tánh giác thuyền nơi tâm.

Đạo là chỗ uyên thâm thanh tịnh

Là nơi trường ứng kịp khoa kỳ

Là nơi tịch tỉnh vậy thì

Tìm về đi trẻ còn thời nhận ra.

Nhận ra đặng maha tâm pháp

Tháng cùng ngày Mẹ đã dạy khuyên

Chơn như Pháp diệu Mẹ hiền

Giúp con thức tỉnh nhận chân Niết Bàn.

Lòng của Mẹ xót xa bao nỗi

Chuyển điển mầu khắp cõi nhân gian

Phép linh chuyển khắp trần hoàn

Ban lời giáo huấn rọi đàng con thơ."

  

20170721-320170721-220170721-1

  

Lễ Đàn giờ Dậu ngày 12 tháng 8 năm 2017 (21 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội, Đầm Dơi, Cà Mau. An vị tôn tượng của Đức Quan Thánh Đế Quân và Đức Quán Thế Âm.  Khai cơ đàn Đại Đạo Huyền Không. Đức Tổ Phụ Lạc Long giáng đàn ban huấn từ. Đức Huyền Không Huyền Cơ Diệu Quyển giáng đàn, đọc chiếu chỉ của Hoàng Thiên và ban huấn từ.  Tinh Hoa Hiệp Thiên_B tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng ứng khẩu lưu xuất thiên thơ thánh giáo. Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên lập đàn và giám đàn. Môn đệ chi đạo Bửu Sơn Kỳ Hương hầu đàn.


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2017_14
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2017_15
 

"Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hôm nay là ngày Khai Cơ Thiên Đạo của Bạch Ngọc Cung. 
Nay, tất cả mỗi Cơ Huyền của Tam Giáo Tòa Qui Nguyên của Huyền Khai Đại Đạo hôm nay, trong cái ngày an vị của Quan Thánh Già Lam Tiên Đế cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy nay tất cả các vị con của Thánh Ngài Thượng Thiên, Thiên Sứ cùng tất cả bá quan văn võ của Minh Triều Quốc ngự ở Tam Giáo Tòa đứng trước Điện Cung Nguyên, vậy, các vị cũng phải hầu cung trở về trong thiên nội, thiên ngoại, đến Đỉnh Cha, Đỉnh Mẹ  Cội Thiên Cơ.

  

Hôm nay là ngày khai cơ Đại Đạo Tam Kỳ Qui Nguyên của Bửu Toà Bạch Ngọc.
Vậy nay, các ngài đứng hai hàng văn võ đều có phụng mệnh của Triều Đình.
Vậy, các ngài cũng có phận sự của thiên cơ.
Vậy, các ngài cũng cố gắng lo hành trì khi mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Diêu Trì Quốc Mẫu khai cơ Đại Đạo Qui Nguyên trong Tam Kỳ Phổ Độ và thưởng phạt nhân sanh trong cái màn kỳ cuối Thượng Ngươn- Hạ Ngươn.

  

Hôm nay Đại Đức Từ Bi Huyền Vi Cao Cả Thánh Nhứt ba ngày tất cả cõi lãnh cơ pháp huyền vi Đại Đạo. Huyền Không Đại Đàn không bóng không hình, không vào phương xứ tất cả mọi điều.
Nay, qui luật Minh Triều của Thiên Cơ Đại Đạo Tam Kỳ.
Nay, Thấy các chư vị cũng có một cái sứ mạng trong Quốc Triều. Vậy các vị cũng trở về gia đàng dù trả nghiệp mà cũng rán lo kiếm tìm trong một cái nhân duyên định đoạt. Thế sự tam kỳ đã hết hôm nay!
   

Vậy, có đôi lời gởi đến Thiên Sứ của Ngọc Đế Thượng Thiên Ngọc Hoàng. Phiên này Đức Ngài đi hãy rán vững tâm sẽ thành công trong mọi việc. Rồi có Cha, có Thiên Sứ của Đại Đạo Tam Kỳ, cung vi chỉ huy Điện Đức của Mẹ sẽ điểm khí để trở về hộ giá cho Thiên Sứ của Bạch Ngọc, của Thiên Cơ Đức Ngọc Hoàng, cầm qui luật của Thánh Chúa mà ra đi. Khi trở về đất Nam Việt sẽ được thành công trong mọi việc cứ an tâm mà cất bước trở về quốc ngoại. Quốc nội rồi [sẽ] hành trình theo Luật Của Vô Vi Bửu Tòa Bạch Ngọc Thiên Đế, của Ngọc Đế Kỳ Tam. 

  

Nay, đã nhận lệnh Bửu Tòa thì tất cả các Thiên Sứ, Đại Sứ của một xứ của Đại Mẹ Bửu Kỳ, vậy các ngài hãy rán mà hành xong trong luật của tam ngươn đã hết rồi. Rồi mai này các đất ở ngoại quốc sẽ trở về thị hiện trở lại.

  

Nay, Thánh Chúa Qui Nguyên Ngũ Chi Hiệp Nhất Của Thượng Thiên.

Nay, ấn ký. 

   

Nơi đất khách, Nam Cà Mau, tất cả hãy duyệt sao đủ lại để đặt vào Bửu Tòa Thể Nguyên của Huyền Khung Cao Cả của Thượng Thiên lập chỉ.

 

Nay, Thánh Đế Già Lam sẽ cầm gươm trảm, chuẩn bị trừ ma diệt yêu tinh quốc nội.  Thiên Cơ nay mang đến thiên thơ Bửu Tòa Bạch Ngọc đã trở về,  vậy các ngài có mệnh lệnh của Thiên Triều thì hãy rán phụng sự để sánh toàn mới xứng đáng là một người con của Thiên Chúa.  Nam Mô A Di Đà Phật."

  

Vài câu đảnh lễ thoái đàn,

Bửu Tòa Ngọc Bạch hàng hàng đợi trông.

Thiên cơ đức đại đã trồng

Trao trần để nhớ đại kỳ đại ngươn

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa Thiên Quốc

Tam ngươn này đã hết thế trần

Ra tay thể hiện muôn phần

Đở đầng Tam Giáo tái phần hữu qui

Nay tất cả hiếu nhi lãnh lệnh

Mẫu xử bình phải rán hành y

Vào trường sẽ mở khoa thi

Bửu Tòa Bạch Ngọc của Huyền Không Đạo mầu

Nơi đây là lễ cơ cầu

Hỉ quan tam cõi cũng hầu về đây

Nay tất cả hữu duyên đại lễ

Có hành trình phải rán hành theo

Màn đây là cảnh cheo leo

Quỷ ma tiêu diệt vậy thời ai ơi

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa Thiên Sứ

Tịnh đến hoài hãy giữ cảnh cơ

Giờ đây tặng cách bằng thơ

Hỡi ơi các vị của Tiên Thiên Đạo mầu

Nơi Ngọc Đế cơ cầu chiếu chỉ

Đức Bửu Tòa không nghĩ chi ai

Dầu mà tất cả thánh bài

Hãy mà giữ lấy Nguyên Ngài thánh ngôn

Nay tiên chỉ thì tâm Quốc định

Cảnh thiên cơ bỉn rỉn làm gì

Việc đời mến mãi bỏ đi

Ta cần phải giữ cái huyền vi đạo mầu

Luật Bửu Tòa cơ cầu không tha được

Ai phạm thì sẽ trảm hết thôi

Thôi thì phải rán chớ cầu 

Rán mà giữ lấy Bửu Tòa ngọc châu [lời dạy quý giá]

Nay Thiên Sứ phải mau hành kỹ

Đến cung đình ý nghĩ tiên bang

Trong đời còn nghĩ thế gian

Thương cho tất cả giang san Đạo thành

Nay bá quan văn võ nơi này

Ráng mà nhiếp tánh Mẹ Thầy huyền cơ

Giờ đây Bửu Ngọc thiên thơ

Giáo trình áp giáo mà đạo thờ hôm nay

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa quyết định

Trảm màn này bỉn rỉn lập tâm

Hồng trần là chỗ chớ tham

Thiên đình đã chỉ Tam Tòa đã khuyên

Nay tất cả hành y đường đạo

Thủ bằng cầm không tha một ai

Thôi thì định cảnh ngày mai

Chứng minh cái dễ không sai thuở nào.


"Nay tất cả phải ráng hành trình trong cơ đạo pháp của Bửu Tòa Bạch Ngọc của Tiên Đế Ngọc Hoàng Thượng Đế mà ban ra cho tất cả các vị ai cũng có cái sứ mạng của Thiên Triều Minh Quốc. Hôm nay Lão Huyền Không Huyền Cơ Diệu Quyển đã chiếu trở về để ấn ký cho các ngài. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật." 
 
 

 


20170812-1020170812-920170812-820170812-620170812-5

20170805-220170622-3

 
 
 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn