GÓC SÂN RIÊNG CỦA TRƯỞNG LÃO THIÊN HÀ (P1)

06 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 14479)
   
 
    
LẠY ĐẤNG NGƯỜI NƠI TÔI
2011

“Lạy Đấng Người nơi tôi 

Tôn nghiêm và hiền thiện 
Có khả năng chuyển hóa  
Đem tù hãm tối tăm 
Đốt tan trong ánh sáng 
Những nghiêng lệch tạm thời 
Bỗng chốc về đúng chỗ 
Trời, người, đất dung thông 
Thế giới hoát đại đồng 
Thiêng liêng và huyền nhiệm 
Lạy Đấng Người nơi tôi 
Nguyên thể và vô nhiểm.”

 
 
  

ĐẢNH LỄ DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
2012

“Đê đầu đảnh lễ Diệu Pháp Liên Hoa 
Ẩn mật chơn kinh vô lượng tháp tòa 
Chư Phật đồng sanh, khứ lai đồng thuyết 
Chúng sanh thọ nhập ứng hóa liên hoa 
Vô lượng nghĩa xứ, vô lượng nghĩa định 
Nhất thiết chủng trí, văn tự lìa xa 
Đại từ, đại bi, đại hạnh, đại nguyện 
Vô úy, vô nhiễm, ba cõi vào ra 
Đê đầu đảnh lễ Diệu Pháp Liên Hoa 
Đê đầu đãnh lễ Thể Nhập Liên Hoa 
Đê đầu đãnh lễ Ứng Hóa Liên Hoa 
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật, Bồ Tát 

Ba thời chư Phật, là thầy dạy 

Tuệ giác vô biên, thuyết vô ngại 
Sáng soi thế giới không ngằn mé 
Pháp Hoa khai thị hiện Như Lai 
Nam Mô Pháp Hoa Khai Thị Mạn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

Mười hiệu đã thành nhưng vẫn chưa 

Đợi cho quyến thuộc từ xa xưa 
Đủ đầy tam bảo vị lai hội 
Pháp Hoa duyên khởi hiệp tam thừa 
Nam Mô Pháp Hoa Duyên Khởi Di Lạc Bồ Tát 

Mười hạnh đức uy trùm pháp giới 

Ngồi lưng voi trắng hiện trong đời 
Trợ chúng Bồ Tát vào vô tự 
Pháp Hoa hộ niệm khắp nơi nơi 
Nam Mô Pháp Hoa Hộ Niệm Phổ Hiền Bồ Tát 

Nhất Thiết Sắc Thân hiện sen vàng 

Tuệ trí mười phương rọi minh quang 
Tùy căn hoằng hóa hà sa cõi 
Pháp Hoa ẩn mật diệu âm ban 
Nam Mô Pháp Hoa Ẩn Mật Ứng Hóa Diệu Âm Bồ Tát 

Phạm âm, diệu âm, hải triều âm 

Trí diệu phương tiện quán thế âm 
Tùy niệm chúng sanh vô lượng cõi 
Pháp Hoa thị hiện đại bi tâm 
Nam Mô Pháp Hoa Đại Bi Ứng Hóa Quán Thế Âm Bồ Tát.”

  
  
 

LIÊN HOA MỘT ĐÓA CHO AI ĐẤY
2013

"Ai bảo Phật Ma vốn hai đường? 
Ma là Phật đáo chốn oan ương
Phật là Ma đến nơi bờ giác 
Phật Ma, Ma Phật chẳng hai đường.

Ai bảo Đạo Đời vốn hai nơi? 

Ba độc tràn lan Đạo hóa Đời 
Đủ ba công đức Đời hoá Đạo 
Đạo Đời, Đời Đạo chẳng hai nơi. 

Ai bảo Giác Mê vốn hai tâm? 

Mê là cầm chắc những sai lầm 
Giác là bỏ xuống như chưa có 
Lìa Mê là Giác chẳng hai tâm. 

Đạo tràng vốn dĩ là thanh tịnh 

Muốn vào đâu dễ được mà mong 
Không trông thì đạo tràng tự đến 
Ngồi nghe kinh nghĩa giữa huyền không.

Kinh vốn là không, không ngữ văn 

Vào kinh ai lấy nghĩa hư năng 
Luyện chữ là kinh cho phàm tục 
Bí mật ai vào mới rõ căn. 

Bồ đề nảy từ đất trần ai 

Trọn lành bổn tánh tự Thiên khai 
Vào kinh lễ bái Nhiên Đăng Phật 
Ra kinh vì thân quyến như lai.

Cước căn điểm địa là như thế 
Nói trăng nói cuội lại thành hai

Liên hoa một đoá cho ai đấy."

 
 

 
BÁT NHÃ TÂM
  
 
       

  

Ngày 02/11/2017

Cảm tác

   

"Dầu trời đất nắng mưa mỗi lúc 

Dầu tử sinh là khúc luân thường 

Nhưng lòng vẫn thấy thê lương 

Mấy ai đã biết tỏ tường cơ Thiên?! 

Trời đã quyết, Cha Trời đã quyết 

Mẹ đã đành, Thiên Mẫu đã đành

Phật tuyên thế giới chúng sanh 

Trường thi đến lúc điểm danh hội này 

Cầm ấn lệnh xót xa lệ chảy 

Nhận thiên thơ ngớ ngẫn tâm can

Thân là con của Thiên Hoàng

Mà không giúp được trần hoàn kỳ ba

Tay trái giữ ma ha Thiên Đạo

Tay phải cầm ấn lệnh Hoàng Thiên

Ta từng đã có thệ nguyền

Nếu không vớt hết đài thiên không về

Nhưng bây giờ đời ủ đạo ê

Ai thấu nỗi ê chề nơi dạ!!!"

  
    
Ngày 20 tháng 12 năm 2016 

Cảm tác

    

THIỆN TỊNH AM

"Ở cạnh đầu non rất xa làng

Bốn phía đầy khe gió thay đàn

Mây là tận đất len qua nóc

Đêm đêm sương lạnh đẩm áo tràng

Một chiếc giường con mưa ướt nửa

Vài cuốn kinh thư dấu lổ loang

Nhà trống cơm không đầy bụng lép

Nhưng lòng đủ chứa cả nhân gian."

  
 
   

Ngày 20 tháng 12 năm 2016 

Cảm tác

    

HẸN HÒ

"Vàng cả đất trời trăng dáng tiên

Hẹn hò từ thuở mới khai thiên

Nhân duyên trăng đến tìm ta mãi

Vì sợ rằng ta chẳng lên thuyền

Trăng ơi ta nhớ Tình Thiên Quốc

Lại biết nhân gian lắm não phiền

Còn một thế gian chưa tỉnh thức

Cho nên giác tử chẳng vẹn nguyền."

   
Bấm Vào Thanh Để Nghe
  
     
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 (ngày 26 tháng 11 AL) lúc 18:15:15

Cảm tác. Tán thán Jesus Christ nhân ngày Giáng Sinh. 

    

"Đê đầu đảnh lễ Chúa Ngôi Hai

Thị hiện trần gian cứu nhân loài

Dẫn dắt đàn chiên hành chánh pháp

Công Bình Bác Ái, sửa tâm sai

Chuộc tội dân chúa, con Thiên Chúa

 Máu hồng nhỏ xuống rưới ân oai

Giáng Sinh Ngài đến nơi trần hạ

Xin dâng lời nguyện đến Thiên Đài

'Vinh danh Thiên Chúa trên Trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm' ."

     
   

Ngày 10 tháng 2 năm 2016 

Cảm tác

    

XUÂN THU

"Xuân vẫn là Xuân, Thu vẫn Thu

Hai mùa đi, đến vẫn ôn nhu

Nhưng Xuân Thu trước đâu không thấy

Chỉ thấy Hoa thiền nở thiên thu." 

   
Bấm Vào Thanh Để Nghe
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn