KINH DÂNG ĐẠI LỄ NGÁY VÍA DIÊU TRÌ 18/10 ÂL

24 Tháng Chín 201812:00 SA(Xem: 8844)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

KINH DÂNG ĐẠI LỄ

VÍA MẸ DIÊU TRÌ

(18/10 ÂL MỖI NĂM)

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Vía Mẹ Diêu Trì cho Giáo Hội Thiên Trường lần nhất vào ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018), đàn giờ Dậu, Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. 

 

Huyền Không Thiên Thượng tiếp tục ban Kinh Dâng Đại Lễ Vía Mẹ Diêu Trì lần hai vào ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất (30/9/2018), đàn giờ Dậu, Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.
 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền vào ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019), đàn giờ Tí, Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

 


 

  Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

V4.2024
 

LƯU Ý
 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn. 


 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. KHAI CHUÔNG


Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân.

(3 hồi chuông)

 

4. KHAI TRỐNG


Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai.

(3 hồi chuông hòa trống)

 

5. KHAI ĐÀN

 

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh

 

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình. (1)

 

6. KINH DÂNG HƯƠNG


Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

 

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

 

Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

7. KINH DÂNG TRẦM

 

Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

 

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

 

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắt chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

 

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:

Rán tu ra khỏi tơ tằm!

Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

8. KINH DÂNG ĐĂNG

 

Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

 

Hữu châu ánh sáng chiều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trau chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

 

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

9. KINH DÂNG HOA

 

Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con về

 

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy đồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

 

Gìn Lục Tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

10. KINH DÂNG QUẢ

 

Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

 

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

 

Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

11. KINH DÂNG THỦY LINH

 

Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

 

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ Hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Trăng mười thập bát đẹp xinh Mẫu Hoàng

 

Mẹ giáng thế khai đàn ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Rán tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

12. KINH DÂNG NGUYỆN


Đài Mẹ Thiên Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dại chẳng đàng bước đi

 

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

 

Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn không

 

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ Non Tần xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khan

 

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

 

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

 

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tĩnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

 

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào [GHTT Nam Cali] con nhớ Mẹ hiền

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

 

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo Thất Tổ Cửu Huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

 

Nguyện cầu Tông Tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng rời

 

Hạ Ngươn Thập Bát Trăng Mười

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

[ló] niên con Mẹ thấm tình

Là ngày giáng thế cung nghinh Mẫu Hoàng

 

Hương linh mười tám lập đàn

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào [GHTT Nam Cali]

 

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

 

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ chuông đàng Tây di [GHTT Cali]

 

Bái Thiên bái Địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng Tứ Linh

 

Giáng đàn Mẹ thảo Tâm Kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

 

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh Tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

 

Nghẹn ngào con dứt Tâm Kinh

Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ Ngọc cung tiền

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

 

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

 

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rước buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

13.  CHÁNH KINH

 

KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN

 

AI BIẾT TA AI NGHĨ ĐẾN TA

THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI HÓA HỮU VÔ

THUYẾT LAI THUYẾT KHỨ THỊ ĐÔ

HÔ PHONG HOÁN VŨ LỤC ĐỒ CAN QUA.

 

PHƯƠNG PHƯƠNG NĂNG HƯƠNG ĐĂNG THỌ KỲ

NGỌ THỜI SANH MẪU VỊ TIẾP THINH

CHƯ PHÀM KỲ NHỰT THÔNG KINH

KHAI ĐƯỜNG KINH MẪU VẠN LINH CHỨNG PHÒ. (1)


Vạn vạn cửu xoay cơ kỳ trải

Hội tụng KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN

Trì kinh một lượt nhơn truyền

Tây Lầu Cung hội BẠCH liên NGỌC trùy

 

Đại Hoàng Cung bất ly MẪU NHỨT

Tây Nam Bắc hiển lực trường thành

Huỳnh Kim Thiên bủa gia sanh

Nêu tay đề sắc bạch thanh Đại Từ

 

Thuyết thuyết lai thuyết khứ giai vô

Nguyệt hương sen lặng hồ tâm phẳng

MẪU hạ tiền đáo nhân đằng

Nhơn nhơn tận kính dâng nang ly phù

 

Chư Thần Thánh hội từ rần rộ

Đón BẠCH CUNG cửa lộ Thiên Y

LÃO NƯƠNG phản bả cung vi

NHỨT TÒA VÔ giáng thọ trì Lão kinh

 

Hỡi cốt nhục thông kinh ra hết

Khấn thọ trì bát tiết phong vân

LÃO MẪU ai nhớ thuở ban

LÃO MẪU truyền hạ trị toàn thế lâm

 

Thế sự cuộc vạn thâm tạo tội

LÃO khuyến ngôn thần hội xứ đô

Thiên hạ nhơn dân chờ lộ

LÃO NƯƠNG thể đoạn lạc khổ xuất tuần

 

Bao the lụa LÃO QUÂN thành dưỡng

Loại chua cay cần đường LÃO cho

Món nào món nấy cũng do

Trăm ban vạn sự tổn lo tận cùng

 

NƯƠNG TẠO HÓA hòa chúng biến cảnh

Biến mãi ngân giá lạnh địa cầu

Phát sanh tạo hóa chung bâu

Sanh lai thổ sản ơn sâu cho đành

 

Vì tình MẸ chúng sanh nam nữ

Dầu khổ lao vạn sự chẳng sờn

Lao tâm tổn huyết vì con

Công lao tiêu tứ thương con tận cùng

 

Muôn vạn vật chi dùng mua bán

LÃO tạo ra mà chẳng thấy ai

Để lòng tưởng niệm LÃO đây

Không nghe một tiếng đời này xót thương

 

Trong vô số vạn đường sáu ngã

Quả địa cầu bao cả vân phong

LÃO hạ điền miễu cốc hồng

Trời mưa một giọt đầy đồng ruộng nương

 

Nhứt Thiên Thượng LÃO NƯƠNG hạ giá

Điểm cam lồ mượn tá lậu hình

Hô lôi thiệm điển oai thinh

Gia gia đô bả thái bình lạc âu

 

LÃO hứa rằng đâu đâu thấu đáo

Lý diệu kinh hiệp tảo thế nhân

LÃO ban diệu sáng bảo toàn

Vô Nam Tây Bắc khôi trần vạn giai

 

LÃO nhắm mắt ắt tai to nạn

Đến chúng sanh vạn vạn xảy ra

Thượng tầng không khí lệch hòa

Thiên quang lay chuyển biến ra tro tàn

 

Chuyển vũ trụ khôn càn địa tú

LÃO rút thiên quang trụ lâm nguy

Tất cả đều sụp còn chi

Cái nhà kèo cột điền thi tiêu tan

 

Trời tan thì đất tan rã hết

Trên đời này tẩu biệt vạn hình

Nào vua nào chúa quân binh

Dân đẳng sẽ bị thiêu linh lửa lò

 

Đến trần ấy mới lo tu tỉnh

Thì muộn rồi cầu kỉnh van xin

Muôn loài vạn vật điêu linh

Chẳng còn nhận được ân tình Thiên ban

 

Mười phương Phật ẩn tàng ngoài cõi

Ngoại càn khôn rã rợi còn đâu

Chư vị Bồ Tát đau sầu

Nhìn trời nhìn đất còn đâu mảnh hồng

 

Rồi đích thân LÃO thông hườn phản

Xuất chơn thần tăng mạng đại thành

Hườn nguyên chơn khí hậu sanh

Bảo toàn tinh khí cường thành thời phiên

 

Tự hư không cầm quyền sửa trị

Khảo xác luân địa thị vô căn

Tạo thiên lập địa muôn hằng

Hoá mở mối đạo lục tàng phong khai

 

LÃO vi TÔN sơ khai hổn độn

Thuở làm THẦY truyền giống nhơn loài

Đến đời Hạ Ngươn chuyển khai

Giáng cơ điển xuống kinh này thông ra

 

Ai dốc lòng thông ra cho đặng

Có vị nào tiếp dẫn nhơn sanh

Hết lòng chỉ giáo đắc thành

Rán trì kinh niệm lưu hành đợi ra

 

Nguyện chẳng sai LÃO ra kinh giáng

Nếu người nào tường hãn LÃO đây

Sáng trí trì niệm kinh bài

Thì đã Tiên đắc phẩm rày danh tên

 

Bất tại tâm tu hiền tất cả

Vì tình thương LÃO hạ giáng trần

LÃO pháp trong số vị thần

Kim đơn hành sự vì tầng có nơi

 

Chư Thần Thánh trong buổi cuộc này

Từ già trẻ một ai sơ sót

LÃO chẳng nhiêu dung cho lọt

Lớn bé nhớ lời màn chót này đây

 

Cố công thọ sớm mai sẽ có

LÃO truyền cho bảo hộ trúng mùa

Đủ huyền diệu cứu gió lùa

Thiên Cung LÃO nhớ đủ mùa tốt tươi

 

LÃO hiển Thánh xuống nơi thành kỉnh

Phương hướng nào nhận định thọ thiên

Huyền năng thiên vạn khôn kiền

Sáu bốn quẻ hạ dưới miền tân hoa

 

LÃO trải rạch thiên la địa võng

Quỷ khốc thần bàn vọng địa hôn

Trận đồ của LÃO càn khôn

LÃO vời tám vị lực đồng tứ môn

 

Tứ Đại Thiên Vương thông bốn cửa

Bát Kim Cang thâu chứa đảo xoay

Xông vào trận thượng LÃO bày

LÃO thâu hồi dịu lửa dày hoán phong

 

DIÊU THIÊN CUNG huyền công diệu pháp

KIM LÃO thâu quyết trảm ác gia

Pháp mầu rút lại nguy nan

Khắp cùng vũ trụ lịnh ban LÃO GIÀ

 

Người hiền lương thật thà sống sót

Một giống hiền LÃO mót mà thôi

Kinh đô thành thị nổi trôi

Người hiền được nhập vào ngồi Hội Thi

 

Bởi công quả lập thì thọ hưởng

Đại yến đào tiên phượng vinh phong

Sen vàng đua nở giáp vòng

Sẽ được đổi xác đức công toàn tề

 

Vinh phong ngôi biết về chuyển kiếp

Thọ trường thanh hội hiệp cung liên

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG LÃO HUYỀN

HÓA SANH BẢO MẠNG kiền thiềng TỪ TÔN

 

VÔ CỰC LÃO NƯƠNG NƯƠNG TỪ MẪU

Cõi càn khôn chưa phán hóa thâu

Âm Dương trời đất hiện có LÃO

Hư vô điển lậu LÃO oa bầu

 

Chu chư vạn pháp thiên kinh biến

Diệu hiện pháp phổ phổ hiện thiên

Nhựt nguyệt tú thâu hồi huyền diệu

Hô phong hoán võ LÃO dùng huyền

 

Bàn đào đại hội vinh phàm hạ

Nhập phó hội tề trích tuyết na

Vĩnh bất đông bả Tây Nam hoán

Sen vàng đua nở giáp vòng tòa

 

Tương tố thọ LÃO trường thanh

Nguyện dĩ công đức vĩnh bất sanh

Phổ cập nhứt thiết kiền thiền kính

Vĩnh tạo phước trạch hóa dưỡng sanh.


 Kính đảnh lễ MẪU HOÀNG rải phước

Cho chúng sanh học được chữ tu

Con nguyện bồi đức công phu

Hết lòng cung kính LÃO TỪ TỐI CAO

 

Kỉnh vâng lời trần lao MẸ khiến

Kỳ hội khai MẸ chuyển được lên

CUNG TÒA DIÊU MẸ có tên

TỐI CAO HOẰNG HÓA cung đền huê vinh. (1)


Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung

Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tứ Thập Nhị Phật Mẫu

Tây Thiên Vô Cực Cung (3)

 

15. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3)

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn