DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM ĐINH DẬU

11 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 11685)
 
 
 
 

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2018

Ngày 29 Tháng 11 Năm Đinh Dậu
Đạo Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

  
 
  

https://youtu.be/KDdQ0zi8nIg

 

PHÁP ÂM #114A
“Ta dĩ khả di toan tất độ

Giọng Quốc cờ giao hóa chi vô
Đường ta bẩm khai đường di giả
Đón đón kỳ huy nguyện tất đồ 
Dõng dạc thoi đưa chiều di bộ
Thạnh thới quan hà lộ ánh cơ
Di di khả lộ đường cao bổng
Khoán khoán tất tề toạ nơi mô
Dung dung khả khả đào bạn lồ
Kỷ kỷ trao đàn mận đào tơ 
Du dương khả kiếp bao tọa đề
Tường tường lãm tấu khai hoàng khê

Chim loan phủ cánh vườn khoa phú

Vạn vạn bi tàn vang khúc về

Bạch Ngọc khai hoa đàn thiếu tấc tơ

Hoa hoa tịnh thiết cờ phủ choáng

Vạn biến thiên cơ lộ huy hoàng

Đàn khải tấu muôn toà chiếu ảnh

Tại nhựt nguyệt cung đàn sáo Chiêu Quân 

[Chiêu Quân cống Hồ = công chúa An Tư cống Nguyên Mông?]

Như như y khả dùng khải tấu

Nhịp điệu cung đàn vạn đề thơ

Cao kỳ phán chỉ Tòa Thánh mừng

Diệu diệu khai niên khắp châu kha

Vẹn vẹn y ban lời tấu chỉ

Thị thị ngừ mi chánh đoạn nhà

Cao minh vàng tỏa chiều sương nắng

Nhị nhị minh cao trống liên toà

Thẩm phúc cao quý vàng hoa nở

Triệu triệu Minh Quân lọ tô tràng

Giong giong cất trị làn khói mây

Khai thông chiếu tùng vạn lâu đài

Trùng cơ chuẩn tấu đàn bay xả

Nấc nấc thang trời diệu ánh quang

Nhi nhi tấu trị Hoàng khai dạ

Cầu khúc an dân chiếu ánh từ xa

Khai khai minh toả đường chiếu giản

Đoạn đoạn sau cùng ánh chương tòa.

Khâm sức tính tọa vị sanh khai

Mựn diệu kha vì hiếu trung hoài

Du du ngoạn ngoạn tòa Nam Đức

Chỉnh tấu Dung nhi sáng tiện lầu.”  

[Dung nhi = công chúa Hoa Dung?]

  
 
  

https://youtu.be/QNlFFVSldl0

  

PHÁP ÂM # 114B

[Thánh Mẫu Liễu Hạnh nói với Người]
“Kính lễ Cha qui hồi đáo thế

Phong di hà bậc thệ khê khê

Liễu liễu Hạnh nhi tái lai triều

Qui qui thống chung kỳ du thệ

Du thệ khả bất đà di chỉ

Nhật phong hành lữ tá hồng huê 

[huê = huê dạng. tá hồng huê = mặc trang phục màu đỏ?]

Cầu cầu phúc Dung Huê hòa ký 

[dung huê = dung hoa = công chúa Hoa Dung?]

Liễu Hạnh nhi ẩn náu tạm bề

Khả khả bất diện Minh Chiếu chỉ

Lạc Hồng quang chuẩn đáo túc tề

Di di mạng phụng chầu Minh Quý

Lệ lệ nhoà kính đáo vọng về

Khai vị bổn tọa đường chầu Minh Sáng [=Minh Chiếu]

Diệu diệu ánh trăng  lo khắp dương gian

Kính lạy hồng ân chầu tám tọa đề

Thị thị Liễu nhi hầu chung kiếp giang hà

Tấu tấu cha mình sáng tọa điều khang

Quân từ ân chỉ đáo khai màn

Nhọc nhằn thân, lệ đổ trau lời nói

Ân kính lễ cha đáo lai hà

Liễu liễu Hạnh nhung kỳ ba đoạn

Chút phong tòa diễu ánh thân cha.”

Chú Thích:
“Liễu Hạnh Công chúa
 là một trong những vị thần quan trọng của  tín ngưỡng Việt Nam.  Bà còn được gọi bằng các tên: Bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu. Theo truyền thuyết trong dân gian Việt Nam, Liễu Hạnh là một trong bốn vị  thánh Tứ Bất Tử.  Bà vốn là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng đế, 3 lần giáng trần.  Bà đã được các triều đại phong kiến từ thời nhà Hậu Lê đến thời  nhà Nguyễn cấp nhiều Sắc, tôn phong là "Mẫu nghi thiên hạ - Mẹ của muôn dân" và cuối cùng quy y cửa Phật.  Bà còn được cho là người đứng đầu hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ thờ Đạo Mẫu.  Nhiều làng xã và các đô thị ở phía bắc Việt Nam đều có đền thờ bà.” Trích dẫn: Wikipedia.

Theo tài liệu đăng trên tapchiliengiaocaodai.org.vn:

Đạo Cao Đài đã minh chứng Thánh Mẫu Liễu Hạnh chính là Đức Vân Hương Thánh Mẫu mà trong thời TKPĐ nầy ngài đã thọ lệnh Đức Vô Cực Từ Tôn giáng linh điển trở về tổ quốc Việt Nam để thực hiện sứ mạng kỳ ba nói chung, và độ dẫn phụ nữ VN nói riêng. Những bài dạy đạo của Ngài luôn có khẩu khí của một vị thánh mẫu VN đầy tình thương dân mến nước và ưu ái truyề thống Rồng Tiên:

"Nhân thế rằng tiên trở gót hài,
Vì ai mà đến biết chăng ai ?
Lá cờ Việt nữ nghìn năm trước,
Giọng hát Nam Giao vạn thuở này;
Ào ạt tây phong hồn đã lạc,
Lờ mờ đông trúc nước đang say.
Lần ba là một lần chung kết,
Xây dựng cõi đời đạo thái lai.
" ( VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU)

Trong cuốn Minh Thiện Chơn Kinh của Ngọc Linh Thánh Tịnh, tiếp điển tả kinh vào ngày Rằm tháng 9 năm Kỷ Hợi 1959, thánh giáo của Đức Vân Hương Thánh Mẫu như sau:

Hoa hương yểu điệu lộng hoa tiên,
Bộ bộ khinh khinh tứ mạch nhiên;
Ca khúc ngâm tàn minh nguyệt chiếu,
Yến diên thưởng liễu bạch vân tiên.
Hòa phong phi phất quang sanh tịch,
Thoại khí trùng chưng lộ tiết yên,
Đa thiểu trần hoàn tri liệu phủ;
Nhơn gian biệt chiến nhứt hồ thiên
.”

[Lê Anh Minh dịch:

Hương hoa yểu điệu giỡn với tiên của loài hoa
Nhẹ bước chân đi, huyết mạch sảng khoái
Ngâm nga xong dưới ánh trăng soi
Tiệc bày thưởng thức liễu và mây trắng
Cùng gió thoảng ánh sáng soi tịch mịch
Khí lành xông lên cho thấy thời tiết yên ổn
Đời này mấy ai biết mà lo liệu
Nhân gian thôi chiến tranh, cả thảy cùng chung một bầu trời.]

Vân Hương Thánh Mẫu, mừng chư môn sanh. Hôm nay, Ta lâm đàn để tiếp tả quyển "Minh Thiện Chơn Kinh". Nhưng trước khi nhập đề, Ta có đôi lời để nhắc nhủ chư hiền đồ. Vậy chư môn sanh hãy toạ thiền, tịnh lòng nghe. Ta có đôi hàng minh huấn.”

Thu sắp mãn lá vàng rơi rụng,
Lẹ làng thay tháng lụn ngày qua;
Thanh xuân thấm thoát thấy già,
Cũng như hoa nở rồi hoa lại tàn.

Ba vạn sáu thiều quang qua mãi,
Nghĩ câu “xuân bất tái” mà thương;
Cho người chẳng biết độ lường,
Cứ bôn ba mãi trên đường lợi danh.

Vòng danh lợi đua tranh thành bại,
Để bước cùng hồ hải tứ phương;
Đến khi đi đã tột đường,
Xét ra như giấc mộng trường có chi.

Ai để ý xa suy mới rõ,
Kiếp người như cửa sổ ngựa qua,
Bao nhiêu phú quí vinh hoa,
Cuối cùng cũng trả lại mà trần gian.

Tội chi phải đa mang lấy ách,
Mà không lo rửa sạch tâm hồn;
Ý không để đến thiền môn,
Lòng còn e ngại mới chìm bước chơn.

Khi Ta còn vi nhơn thế hạ,
Trước bao nhiêu sang cả lạnh lùng;
Mặc dù trong chốn thâm cung,
Nhưng lòng mong một chữ "không" tạc thành
.”
. . .

Nguyên Ta khi còn tại thế, thân sanh của Ta chỉ sanh hạ được ba chị em gái mà thôi. Ta cùng hai em gái Ta đều ở chốn thâm cung, nhưng Ta không màng cái ngôi Công Chúa mà chỉ biết lo tu hành, thờ Quan Âm Như Lai làm thầy. Nhờ có thế mà cả ba chị em Ta đồng đắc đạo đăng Tiên, được Đức Chí Tôn phong làm Thánh Mẫu tại Bích Diêu cung dưới quyền Đức Cửu Thiên Huyền Nữ. Hai em Ta cũng được phong đồng một hiệu gọi là Vân Hương Đệ Nhị Thánh Mẫu, Vân Hương Đệ Tam Thánh Mẫu. Bởi thế Ta có lập nguyện: Nếu được một môn đồ nào mà lo việc tu hành tha thiết, thì Ta nguyện độ tất cả toàn gia của môn đồ ấy, dù gặp trường hợp nào cũng có chư linh bảo hộ. Hôm nay Ta thừa lịnh Đức Mẹ lâm đàn để tả kinh “Minh Thiện”. Chư môn sanh có duyên mới gặp đặng Ta. Âu cũng là do sự tiền định. Vậy trước đàn Ta khuyên chư hiền sanh nam cũng như nữ, nếu đã làm môn đồ Ta, chỉ nên biết việc tu hành cần chuyên hôm sớm, mặc dù gia đình ở xa xôi đến đâu, Ta cũng hứa sẽ bảo toàn cho trọn vẹn. Mong rằng chư hiền hãy để ý nhưng lời Ta vừa dạy đó.”

   

Dựa trên những chi tiết mà Thánh Mẫu Vân Hương tiết lộ và kiểm lại lịch sử đất nước thì quả thật có một trùng hợp (và có lẽ là trường hợp duy nhất) là Trần Triều có hai chị em công chúa đều đi tu. Đó là các công chúa con của Vua Trần Thái Tông (Vua Trần Thái Tông có tất cả 5 vị công chúa. Trưởng công chúa Thái Đường do Hoàng hậu Lý Thuận Thiên sinh ra và 4 công chúa Thiều Dương, Thụy Bảo, An Tư, Hoa Dung do ba bà phi khác sinh ra.)

Công chúa An Tư thì gã cho Thái Tử Thoát Hoan lúc mới 16 tuổi trong trận chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai để cứu vãn tình hình nguy cấp của quân Đại Việt. Công chúa Thùy Dương qua đời trong lúc có cử khi biết tin cha mình băng hà.  Công chúa Hoa Dung thì không có tư liệu nói về bà.

Công chúa trưởng Thái Đường đi tu ở chùa Viên Quang làng Hộ Xá, có sắc phong từ đời Lê Cảnh Hưng thứ 44 (1783). Thần vị của bà ghi: “Trần triều Thái Tông hoàng đế Thái Đường trưởng công chúa Quý mỹ Tiết hạnh Dung quang Đại Vương thần vị”.

Công chúa Thụy Bảo đi tu tại thôn Tiền ở phía Tây núi Hổ huyện Thiên Bản, lập An Lạc Viên, sau viên tịch, nhân dân xây bảo tháp ngay trong vườn An Lạc và chuyển chùa, lập đền thờ công chúa ngay giữa làng. Sắc phong đời Lê Cảnh Hưng, đời Tây Sơn Cảnh Thịnh, có đoạn ghi: “Thụy Bảo uy đức thông minh duệ trí, ung dung khí tượng, anh linh hựu dân diệu tĩnh trinh thục thuần cảm Phương Phi công chúa”. Thần vị tại đền công chúa Thụy Bảo ghi: “Trần Triều tông thất phu nhân liệt tiết vương mẫu ni sư truy phong yểu điệu trinh thục Thụy Bảo công chúa vị tiền”. Đền còn phả ký viết trên bảng son có niên đại Khải Định thứ 4 (1920), có đoạn ghi công tích của bà Bà có công nuôi ẵm và phò Nhân Tông lên ngôi… Bà vui vẻ trở về đi tu, đắc đạo thành tiên vậy. Chúa là con vua Trần Thái Tông, là cô của vua Trần Nhân Tông”.

Như vậy dầu có 5 vị công chúa nhưng về sau coi như chỉ còn lại 3 người. Đúng với lời Thánh Mẫu Vân Hương tiết lộ.


Và trong bài Pháp Âm #114 có nhắc đến hai chữ “Dung nhi” và "Dung Huê". Phải chăng "Dung nhi" và "Dung Huê" này chính là Hoa Dung? là vị công chúa thứ ba cũng đi tu?  Và Hoa Dung này cũng chính là Liễu Hạnh Thánh Mẫu tức Vân Hương Thánh Mẫu?
   
 
  

https://youtu.be/zfbh-OMH0jw

PHÁP ÂM #116A
Cố Cố Hỉ quang minh chiếu rạng
Điệu cung đàn ban chiếu trần gian
Di nhiên cầu đạo qua lưu đáo
Cố Hỉ
nhiệm kỳ duyên phúc ban
Cơ Thiên tạo hóa quang phục điền
Thánh Thần Tiên Phật đáo hạ lai
Vi nhiên nhiên tự cốt Đà Di
Chuẩn đáo phi nhàn dĩ mật chi
Làn hơi khói sương mù vắt [là] đà
Vi diệu từng cống lộ thiên sa
Đăng đăng khứu đố chiều mật thiết
Nhựt tiên đồ lộ lố vi
Đặng đặng chu mi kỳ đáo thế
Vọng vọng vang vang nổi hựu kỳ
Nhúng vi Cố Cố tá điển không
Hư hư lự lự chiều báo Hoàng
Tịnh tịnh tọa toạ chiếu Bồng Lai
Sang đò báu nở cầu dị khuyết
Tầm chánh Di Đà huyết mực khai
Đáo lễ biên kỳ du thuyết mạng
Chiếu
thể Minh quân đáo vi
Đăng đăng chiếu rọi đường pháp giáo
Cố Cố Hỉ
già rọi tâm như

Thánh Thần Tiên Phật đáo hạ lai

Di mạng chiếu thể Hoàng Minh Chiếu

Bụt khai đề giống như đà

Cáo cáo như như kỳ đô lộ

Giả giả hư hư thông tịnh tòa

Khai đạo hóa [hóa] hồn Thiên Nhị

Khiến công hòa pháp đạo vô vi

Thiên niên Cố Hỉ lai trào thế

Chuyển linh căn hạ đáo dạy thời

Hư không cõi Cố Cố ban lời

Hoàng hoàng Minh khai chiếu độ đời

Vun vun giỏ đá chiều hoa nở

Cố Già lau tuyết chỉ ban ra.

 
  
 

 https://youtu.be/hZ5BYWhMVtU

   

PHÁP ÂM #116B

Nhật nguyệt phi đà cao tất dạ

Lão lão bua chừng chỉ khuyên

Minh minh Chiếu chiếu đà cao bốc

Tọa tọa minh khai chuyển cơ hàn

Dĩ nhiên chuyển thế là cao phẩm

Lão lão di tầm Thánh tương phùng

Dĩ nhiên tự có đào di nhựt

Tháng tháng công trình trí minh khai

Đời Cố Cố Hỉ đào mực tố

Dựng tâm kỳ chiến kỵ gieo hoa

Mượn xác na cơ điền chiếu điển

Tâm thật đà mộng lố tinh hoa

Ngọc minh sáng suốt cơ đồ lộ

Trọng tấu khai Hoàng giống xưa đồ

Chí chí công phu đồ hoa thế

Chỉ chỉ mộng kỳ đó Nhị Hoàng

Khai đồ lao tỏa khắp nhân gian

Kỳ ba lưu trú tạ minh triều

Ngọc ngọc sáng chiếu tỏa khắp năm châu

Liên Tòa Bửu khấu nhập liên đài

Kỷ kỷ xưa xưa đà chiếu mảnh

Lập chiến công qui về giống lành

Cố Hỉ già đành chấp chiếu Hoàng

Xuống mệnh chiếu nhi khai lập thời

Cung cung đáo lễ thời Minh chuẩn

Du khôn toan tiết mộng kỳ hoan

Hoan hoan kỳ nhiệm là Cố Hỉ

Mượn trầu tiêm lời nói pháp truyền

Vung đao tứ hoa điềm chiến chiến

Khai đồ gia ký đòa mộc chung khứu

Tọa tọa nhiên thâm tòa

Cửu cửu khai nhiên Nhị

Chiếu gọi quan công

Mật lệnh tỏa sáng già

Bay bay phất phới qua

Dấu ấn tầm nơi tọa

Khuyến khuyến du Đông

Chi chi minh tọa tấu

Vạn cái động kỳ ba

Thôi thôi Cố Cố Hỉ lời ban phúc

Cho tất cả những người từng chút đi lên

Lui lui chơn điển đà lui điển

Chúc cầu nhân thế mau trở tìm

Về nơi Cung Bích Ngọc tự tọa

Lui lui chơn điển Ngọc Tòa Cố lui.”

  

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 262)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 982)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1417)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1966)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2827)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4293)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.