DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM ĐINH DẬU

13 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 9624)
 
 
   

    

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2018

Ngày 30 Tháng 11 Năm Đinh Dậu

 
 
  

 https://youtu.be/SoupzSOXuUI

 

PHÁP ÂM 117

Đáo đáo tạng mặt Thiên Ân ngộ

Thế thế tùng cơ kiếp tu chơn

Dung dung hảo tướng thị chi lộ

Hòa hòa tục cõi tấu phúc tròn

Liên miên Bàng cổ xưa tích cổ [Bàng = Hồng Bàng]

Thông tạng khang dĩ bàn khắc hườn

khai điệu chiều phân rõ

Pháp đạo vô vi thánh nguồn chơn

Liễu liễu thùy trông theo hệ số

Liễu liễu thiết thường cuộc du sơn

Hạnh hạnh liễu đài khai lịnh lộ

[Liễu Hạnh = Mẫu Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu = Ngũ Nương Diêu Trì]

Năng kỷ thiên tầm lịnh công đồng

Tài hùng khí phách đôi cánh nhỏ

Sức sống cơ hàn đuốt sáng trong

Thệ quyết soi đường kỳ quang hộ

Lòng Thanh lịch tạng bước qua cơn

Trọn vẹn Ngọc [Lành] khai đúng cơ rõ

Đạo pháp thâm thâm gốc nguồn sơn

Kiến kiến minh đài kỳ đáo độ

Vô vi huyền ấn tục khai mơn

Điển chiếu chu kỳ Hoàng Đạo mở

Hạ giá phen này đáo tiếng đờn

Gia gia tựu cảnh hai nơi chỗ

Nhập thể Xuân Thu mát thân hồn"

[Xuân Thu = Phạm Xuân Thu (qui vị 4/4/Bính Thân) là chiết thân của Bát Nương Di Hoa Kim Hải = Bát Nương Diêu Trì = Bạch Liên Hoa công chúa]


[Liễu Hạnh nói với Người]
"Ngọc lộ kim giai gốc Bửu Đàn

Chư nhu hội tụ đổi lớp màn

Đương đầu thế trận đợi cung căn

Triệu hồi trống điểm liễu hồng quang

Dù xa ngàn dậm theo hình dạng

Tách gót chu kỳ kiến cha Hoàng

Trần hồng đổi mới mình xác hữu

Liễu thị chiêu minh Pháp Chánh Đàn

Cầu bạch cha Hoàng Thiên thời địa

Thắp ngọn nến soi ẩn vai hề

Đôi vai gánh nặng sông quê xứ

Bước bước lần dò vết ẩn về

Xuân về ấm áp gia tiên tổ

Thái bình trị nước Ngọc Đế thương

Gia Minh Hùng trận hồi tái lộ

Thương nỗi lê dân tạo tuồng hề

Văn võ song toàn khoe sắc gỗ

Phận gái Liễu Nhi khổ nhiều bề

Nhói nhói đau đau chờ chiêu khố

Phận phận liễu tài gót ngọc huê

Căn tiền đài các cung Hoàng Ngọc

Xác ni tạm thế đập giộp hề

Tái tạo sanh hồi mệnh phong sương

Ôn luyện kiếm cung cùng minh thệ

Đàn khải diệu cơ bát ngát hương

Ngát hương thông dựng đường phong tỏa

Tiên cảnh đài son mở liên hoa

Khai tầm chánh pháp ca triều mở

Tòa Thánh từ môn tỏa khắp nha

Kỳ ngộ qui điều Thanh lòng mở

Nhơn duyên chào đón ý ầu ơ

Dạ nhẹ thân an vui ngày mới

Thâm diệu đấp bồi Hoa Tử vô

Hồi trống linh khai chúc năm mới

Tuế tuế vạn vạn kỉnh Cha Trời

Tuôn lệ trào rơi mừng ứng phúc

Phước tích trùng khai điển tuyệt vời

Lui lui ba gót nhi Liễu Liễu

Cáo cáo Hoàng Ân tròn phận nữ

Cầu an Hoàng Ngọc Hạnh Liễu lui.”

 
  
 

https://youtu.be/VWjNmMDhdxE

  

PHÁP ÂM 118A

“An thuyền môn tròn duyên cập bến

Pháp hoa khai mau đến quê xưa

Gió xoay dòng nước cày bừa

Linh Liêu đoạt phép kèn chưa thổi phồng

Năm Mậu Tuất tường công thời thế

Chuyển chuyển vô bốn bể nhiều nơi

Hố hò hó hố khai hồi

Tiên tuồng hạ mở cửa trời đàn tiên

Thánh Hoàng ban lực huyền thầm chuyển

Sắp khai màu Phật chuyển vô vi

Tướng không sắc tướng có khi

Sống trong tịnh lặng hàn vi lòng người

Cư gia tịnh sắc hồi tề kiến

Rực uy danh giai nhiệm mục thanh

Cha nền nhựt nhứt ngoại hành

Chẳng thừa chẳng thiếu khó khăn san hà

Thân đáo thế can qua từ khả

Lặng về đêm the thẻ nổi lo

Thiên định đảm trách lần dò

Chân đi một bước eo co dã hành

Liên khúc khai lịnh kỳ ấn chiếu

Khắc khắc ghi dung quý di liêu

Khâu minh tọa vị khang trí giả

Vận vận hồi lố lố phiêu phiêu

Bạch Kim Quang soi soi thượng khả

Hóa hóa vân kỳ Ngọc Cung Diêu

Hồng hồng lạc nam nhơn chơn giả

… (mất một đoạn dài)

Vọng vọng kỳ ba nam đà quế

Khí khí lan nhà dĩ điều kha.”

  
  
  

 https://youtu.be/sSyDSlQqy-w

 

PHÁP ÂM 118B

“Giọng Từ Mẫu u sầu gọi trẻ

Nay tiền căn trở về với Mẫu

Chín mươi chín đại ức linh căn

Quay về chẳng có nửa đường

Ôi thôi giọt lệ mẫu hiền thương thảm

Thấy trần thế chơn linh nam nữ

Nửa thi vô chầu Mẹ liên đài

Đứa thì nơi trôi dạt nơi đâu

Tâm không giữ vững ngọn cờ của Cha

Vọng tưởng mãi Mẹ hiền kêu gọi

Các con thơ lãnh lịnh hồi chầu

Cớ sau nam nữ hững hờ

Mà không quay gót trở về Mẹ Cha

Đành rằng có Chương Tòa Giáo Thánh

Có Mẹ Cha tiên cảnh đủ đầy

Cửu huyền thất tổ ân sâu  

Thấy đây con trẻ chẳng hầu Nam Bang

Thi kỳ chót các con trễ bước

Là chuyến đò chậm trễ bớ con

Đò ri xuôi ngược khắp miền

Đến ngày dự hội không thấy ai về

Nay buồn thảm ê chề trần thế

Cảnh vật sau quá nổi u buồn

Biết rằng con Mẹ hữu tình

Tại sao chẳng có nhi về Mẫu Nghi

Đi một bước thì ta phải nhớ

Con đường đi đầy dẫy chông gai

Nhìn về thâm thẩm xa xôi

Mẹ chờ Mẹ đợi sao con hững hờ

Tiếng chuông vang tơi vàng . . .

Bớ con thơ nhanh cẳng bước vào

Trường thi đại hội tại đàn

Khoa đàn trần thế tại đàn khoa thi

Các con Mẹ đủ đầy lý trí

Cớ sao không còn phải lún giày

Bước vào đạo lý cao siêu

Để mà mình phải thi tài …

Đây cảnh vật hiện tiền mẹ tạo

Các chơn linh phải rõ đường về

Trống trường chín điểm vang vang

Chuông thời dọng mãi sao không thấy về

Thôi đôi câu mẹ đà giảng dạy

Bước trường thi đầy đủ hội căn

Nào là cửu huyền thất tổ

Quay về thấy trẻ tâm tu đứng đầu

Nay Phật pháp không sầu không nói

Thấy con nhiều dựa cửa mà tu

Bồ đề chánh hiệu Cha Già

Thăm con sáu chữ Di Đà biệt tăm

Thôi đôi câu ta về giảng dạy

Ở nơi đây chơn lý …

Vô vi vốn cảnh trần ai

Thấy đây rồi khác một bầu đau thương

Thôi đôi câu ta đà giảng dạy

Cho các con nam nữ thật lòng

Đúng đường vạch lối đi ngay

Tâm ta phải thẳng đừng dùn đừng xoay

Cứ thẳng theo giáo đường mẹ dạy

Con đường đi ánh sáng đạo mầu

Chứa chan chan chứa tình thâm

Đây linh tử … xót xa

Chân mẹ đã đóng bùn trần thế

Phải chi mà con trẻ quay đầu

Từ đây ta chẳng quay về trần thế đau lòng biết bao

Thôi thì ta nói đôi câu

Chơn linh nam nữ cố mà ráng tu

Bực làm con noi theo hiếu hạnh

Cha trông buồn không có số con thơ

Mẹ thời cầm lịnh xuống trần

Mà ta không thể diệt trừ …

Chuyến đò chót mẹ đà cập bến

Hởi linh căn mau bước xuống đò

Đò chiều ả đạm biết bao

Thấy không sinh tử bước vào nơi đây?

Thôi đôi câu mẹ thời giảng dạy

Cho các con linh tử trần nay

Khéo tu thì đến chương đài

Vụn tu muôn kiếp trần ai khổ sầu

Giờ sắp hết ta thời nói lại"

  
  
 

 https://youtu.be/sSyDSlQqy-w

 

 PHÁP ÂM 118C 

"Cho nơi đây linh tử gái trai

Gắng mà tu niệm sớm mai

Công phu công quả đủ đầy ức …

Phải tròn trăng con đường ngũ đạo

Chớ lu bu lọt hố xuống sình

Thôi thì mẹ nói đôi câu

Chỉ trong linh từ ngỏ hầu mà đi

Bao đôi câu pháp tình nghĩa lý

… đây nam nữ hữu tình

Nghe rồi thì phải phát tâm

Tu đi cho kịp chuyến đò màn ba

Chuyến đò chót mẹ đà chèo chống

Hội nơi đây nam nữ nơi trần

Chơn tu thì đã có rành

Mau mau bước xuống Mẹ chéo ra khơi

Đây đôi câu ta về giảng dạy

Mong nơi đây nam nữ thi tài

Thi đi cái hội màn này

Khải đàn Mẹ đã cho rồi biết không?

Đường trần thế dẩy đầy tội lỗi

Cõi trần ai ai khỏi nghiệp sầu

Nghiệp vươn còn phải nhả nhồi

Bánh xe nơi đó luân hồi chuyển xoay

Thôi lệnh Kim Mẫu đôi lời giảng dạy

Cố tâm hiền giữ đạo mà đi

Đường đi là của trong tâm

Chớ không đi phải bạc tiền lót theo

Nhớ bao lời Mẹ đà giảng dạy

Bước chân đi tu hạnh màn này

Tu thì phải biết từ bi

Tâm con phải sáng như trăng hoa đèn

Thôi đôi câu mẹ về pháp đạo

Cho ở đây nam nữ nghe rành

Nghe rồi thì phải tịnh tâm

Giữ cho trong sạch linh hồn từ đây

Bước một bước sen đài phải nở

Đừng bước lên cái lá dậm sình

Nơi đây Mẹ có đôi lời

Tâm thì phải vững như đèn hoa đăng

Đèn lưu ly một thời một buổi

Học đường đời chẳng có bao lâu

Học bài thì trả thong thong

Nhưng mà học đạo ai mà kịp theo

Đôi lời mẹ nhắc cho linh tử

Nữ với nam cùng nắm tay nhau

Đạo vàng một bước thanh cao

Đừng cho rơi xuống ao sình nhớ không

Hoa sen nở là mình được hội

Bước lên tòa giáo đạo Mẹ Cha

Ngày mai trên ghế chương tòa

Có Cha có Mẹ thánh thần hai bên

Cùng tiên nữ giao đàn lập hội

Đến đó trần thiên địa còn đâu

Linh căn còn phải nhả nhồi

Đến trường lập hội kịp thời long hoa

Thôi mấy câu Mẹ đà trút cạn

Cố tâm tư trao trẻ ngày nay

Đạo vàng nhớ giử sáng chói

Chớ đừng cho nó lu mờ lụn căn

Châu với ngọc bạc tiền trần thế

Có giữ hoài tâm trạng với mình

Thôi thì móc ngọc của mình

Lưu ly đang đập màu mờ câm

Thôi đôi câu Mẹ về giảng dạy

Bởi tình người đen trắng đổi thay

Trao lời gót ngọc ngày nay

Thôi thì tạm giả cõi trần Mẹ đi

Mẹ đi khắp Ta Bà giáo đạo

Ai biết mẹ mẹ giảng rõ ràng

Bây giờ chơn điển nơi đây

Các nam các nữ hữu tình mà nghe

Nghe rồi phải để tâm lắng đọng

Con đường đi còn quá chông gai

Ngươn tàn là buổi chia tay

Thôi không thấy có chút hơi sống còn

Khi đi rồi hồn linh nương  tựa

Theo mẫu hiền về đến cung vi

Để ngày lập hội phân kỳ

Rồi đây mới biết mình là con ai.”

“Như như chuyển chuyển Năm Non ghế

Sự sự Thiên Ân phổ cập đề

Tựu tựu gia tư tội nguồn cội

Kiếp thuyết tường công đủ thiện tề.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 262)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 982)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1417)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1965)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2825)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4293)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.