DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM ĐINH DẬU

13 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12702)
    
Đàn Giờ Mão
Ngày 30 tháng 11 năm Đinh Dậu
Ngày 16 tháng 1 năm 2018
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

    

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 117

 

ĐÁO đáo tạng mặt THIÊN ÂN ngộ

THẾ thế tùng cơ kiếp tu chơn

DUNG dung hảo tướng thị chi lộ

HÒA hòa tục cõi tấu phúc tròn

LIÊN miên Bàn Cổ xưa tích cổ

THÔNG tạng khai nhĩ bàn khắc hườn

CƠ cơ khai điệu chiều phân rõ

PHÁP ĐẠO VÔ VI THÁNH NGUỒN CHƠN.

 

[Khoán thủ: Đáo Thế Dung Hòa Liên Thông Cơ Pháp Đạo Vô Vi Thánh Nguồn Chơn.]

 

Liễu liễu thùy trông theo hệ số

LIỄU liễu khiết tường cuộc du sơn

HẠNH hạnh liễu đài khai lịnh lộ

Năng kỷ thiên tầm lịnh công đồng

Tài hùng phí phách đôi cánh nhỏ

Sức sống cơ hàn đuốc sáng trong

Thệ quyết soi đường kỳ quang hộ

Lòng THANH lịch tạng bước qua cơn.

 

Trọn vẹn NGỌC [ĐẾ] KHAI đúng cơ rõ

ĐẠO PHÁP thâm thâm gốc nguồn sơn

Kiến kiến MINH ĐÀI kỳ đáo độ

Vô vi HUYỀN ẤN tục khai mơn

Điển chiếu chu kỳ HOÀNG ĐẠO MỞ

Hạ giá phen này đáo tiếng đờn

Gia gia tựu cảnh hai nơi chỗ

Nhập thể Xuân Thu mát thân hồn.

 

[Liễu Hạnh = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử.  Thanh = Nguyễn Thị Thanh, thế danh của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, là kim thân hiện nay của Ngũ Nương.]


NGỌC lộ kim giai gốc BỬU ĐÀN

Chư nhu hội tụ đổi lớp màn

Đương đầu thế trận đợi cung căn

Triệu hồi trống điểm liễu hồng quang

Dù xa ngàn dặm theo hình dạng

Tách gót chu kỳ kiến CHA HOÀNG

Trần hồng đổi mới mình xác hữu

LIỄU thị CHIÊU MINH Pháp Chánh Đàn.

  

Cầu bạch CHA HOÀNG thiên thời địa

Thắp ngọn nến soi ẩn vai hề

Đôi vai gánh nặng song [hai] quê xứ [VN & Mỹ]

Bước bước lần dò vết ẩn về

Xuân về ấm áp gia tiên tổ

Thái bình trị nước NGỌC ĐẾ thương

Gia minh hùng trận hồi tái lộ

Thương nỗi lê dân tạo tuồng hề.

 

Văn võ song toàn khoe sắc gỗ

Phận gái LIỄU NHI khổ nhiều bề

Nhói nhói đau đau chờ CHIÊU khố

Phận phận LIỄU tài gót ngọc huê

Căn tiền đài các cung HOÀNG NGỌC

Xác ni tạm thế đập dộp nề

Tái tạo sanh hồi mệnh phong sương

Ôn luyện kiếm cung cùng minh thệ.

 

Đàn khải diệu cơ bát ngát hương

Ngát hương thông dựng đường phong tỏa

Tiên cảnh đài son mở Liên Hoa

Khai tầm CHÁNH PHÁP CA TRIỀU MỞ

TÒA THÁNH TỪ MÔN tỏa khắp gia

Kỳ ngộ qui điều THANH lòng mở

Nhơn duyên chào đón ý ầu ơ

Dạ nhẹ thân an vui ngày mới.

Thâm diệu đắp bồi hoa tử vô

Hồi trống linh khai chúc năm mới

Tuế tuế vạn vạn KỈNH CHA TRỜI

Tuôn lệ trào rơi mừng ứng phúc

Phước tích trùng khai điển tuyệt vời

Lui lui ba gót NHI LIỄU LIỄU

Cáo cáo HOÀNG ÂN tròn phận nữ

Cầu an HOÀNG NGỌC HẠNH LIỄU lui.

 

[Thánh Mẫu Liễu Hạnh với Ngôi Hai trào tam Hoàng Di Thiên có nhân duyên Cha Con nhiều lần trong những tiền kiếp cũng như nhân duyên trên Thiên.] 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM 118A

 

An thuyền môn tròn duyên cập bến

PHÁP HOA khai mau đến quê xưa

Gió xoay dòng nước cày bừa

LINH LIÊU đoạt phép kèn chưa thổi phồng

Năm Mậu Tuất tường công thời thế

Chuyển chuyển vô bốn bể nhiều nơi

Hố hò hó hố khai hồi

Phen tuồng hạ mở Cửa Trời đàng tiên.

 

THÁNH HOÀNG ban LỰC HUYỀN thầm chuyển

Sắp khai màu PHẬT CHUYỂN VÔ VI

Tướng không sắc tướng có khi

Sống trong tĩnh lặng hàn vi lòng người

Cư gia tịnh sắc hồi tề kiến

Rực uy danh giai nhiệm mục thanh

Cho nền nhựt nhứt ngoại hành

Chẳng thừa chẳng thiếu khó khăn san hà.

 

THÂN ĐÁO THẾ can qua từ khả

Lặng về đêm the thẻ nỗi lo

THIÊN ĐỊNH đảm trách lần dò

Chân đi một bước eo co dã hành

Liên khúc khai LỊNH KỲ ẤN CHIẾU

Khắc khắc ghi dung quý di liêu

Khâu minh tọa vị khang trí giả

Vận vận hồi lố lố phiêu phiêu.

 

Bạch Kim Quang soi soi thượng khả

Hóa hóa vân kỳ NGỌC CUNG DIÊU

Hồng hồng Lạc nam nhơn chơn giả

(mất một đoạn)

Vọng vọng Kỳ Ba nam đà quế

Khí khí lan nhà dĩ điều kha.

 

  
  
  

 Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM 118B

 

Giọng TỪ MẪU u sầu gọi trẻ

Nay tiền căn trở về với MẪU

Chín mươi chín đại ức linh căn

Quay về chẳng có nửa đường

Ôi thôi giọt lệ MẪU HIỀN thương thảm

Thấy trần thế chơn linh nam nữ

Nửa thi vô chầu MẸ LIÊN ĐÀI

Đứa thì trôi dạt nơi đâu

Tâm không giữ vững ngọn cờ của CHA

Vọng tưởng mãi MẸ HIỀN kêu gọi

Các con thơ lãnh lịnh hồi chầu

Cớ sau nam nữ hững hờ

Mà không quay gót trở về MẸ CHA

Đành rằng có Chương Tòa Giáo Thánh

Có MẸ CHA tiên cảnh đủ đầy

Cửu Huyền Thất Tổ ân sâu  

Thấy vậy con trẻ chẳng hầu Nam Bang

Thi kỳ chót các con trễ bước

Là chuyến đò chậm trễ bớ con

Đò đi xuôi ngược khắp miền

Đến ngày dự hội không thấy ai về

Nay buồn thảm ê chề trần thế

Cảnh vật sau quá nỗi u buồn

Biết rằng con MẸ hữu tình

Tại sao chẳng có nhi về MẪU NGHI

Đi một bước thì ta phải nhớ

Con đường thi đầy dẫy chông gai

Nhìn về thâm thẩm xa xôi

MẸ chờ MẸ đợi sao con hững hờ

Tiếng chuông vang lời vàng khuyên bảo

Bớ con thơ nhanh cẳng bước vào

Trường thi đại hội tại đàn

Khoa đàn trần thế tại đàn khoa thi

Các con Mẹ đủ đầy lý trí

Cớ sao không còn phải nhún trề

Bước vào đạo lý cao siêu

Để mà mình phải thi tài …

Đây cảnh vật hiện tiền MẸ tạo

Các chơn linh phải rõ đường về

Trống trường chín điểm vang vang

Chuông thời dọng mãi sao không thấy về

Thôi đôi câu MẸ đà giảng dạy

Bước trường thi đầy đủ hội căn

Nào là Cửu Huyền Thất Tổ

Quay về thấy trẻ tâm tu đứng đầu

Nay Phật pháp không cầu không đoái

Thấy con nhiều dựa cửa mà tu

BỒ ĐỀ CHÁNH HIỆU CHA GIÀ

Thăm con sáu chữ DI ĐÀ biệt tăm

Thôi đôi câu Ta về giảng dạy

Ở nơi đây chơn lý …

Vô vi vốn cảnh trần ai

Thấy đây rồi khác một bầu đau thương

Thôi đôi câu Ta đà giảng dạy

Cho các con nam nữ thật lòng

Đúng đường vạch lối đi ngay

Tâm ta phải thẳng đừng dùn đừng xoay

Cứ thẳng theo giáo đường MẸ dạy

Con đường đi ánh sáng đạo mầu

Chứa chan chan chứa tình thâm

Đây linh tử đành lòng xót xa

Chân MẸ đã đóng bùn trần thế

Phải chi mà con trẻ quay đầu

Từ đây Ta chẳng quay về trần thế

Đau lòng biết bao!

Thôi thì Ta nói đôi câu

Chơn linh nam nữ cố mà ráng tu

Bực làm con noi theo hiếu hạnh

Cha trông buồn không có số con thơ

MẸ thời cầm lịnh xuống trần

Mà Ta không thể diệt trừ …

Chuyến đò chót MẸ đà cập bến

Hỡi linh căn mau bước xuống đò

Đò chiều ảm đạm biết bao

Thấy không sinh tử bước vào nơi đây

Thôi đôi câu MẸ thời giảng dạy

Cho các con linh tử trần nay

Khéo tu thì đến Chương Đài

Vụn tu muôn kiếp trần ai khổ sầu

Giờ sắp hết Ta thời nói lại


 
 

 Bấm Vào Thanh Để Nghe 

 PHÁP ÂM 118C 

 

Cho nơi đây linh tử gái trai

Gắng mà tu niệm sớm mai

Công phu công quả đủ đầy đức đang

Phải tròn trăng con đường Ngũ Đạo

Chớ lu bu lọt hố xuống sình

Thôi thì MẸ nói đôi câu

Chỉ trong linh tử ngỏ hầu mà đi

Bao đôi câu pháp tình nghĩa lý

Ở đây nam nữ hữu tình

Nghe rồi thì phải phát tâm

Tu đi cho kịp chuyến đò màn ba

Chuyến đò chót MẸ đà chèo chống

Hội nơi đây nam nữ nơi trần

Chơn tu thì đã có rành

Mau mau bước xuống MẸ chèo ra khơi

Đây đôi câu Ta về giảng dạy

Đông nơi đây nam nữ thi tài

Thi đi cái hội màn này

Khải đàn MẸ đã cho rồi biết không

Đường trần thế dẩy đầy tội lỗi

Cõi trần ai ai khỏi nghiệp sầu

Nghiệp vươn còn mãi nhả nhồi

Bánh xe lơi đó tuân hồi chuyển xoay

Thôi KIM MẪU đôi lời giảng dạy

Cố tâm hiền giữ đạo mà đi

Đường đi là của trong tâm

Chớ không đi phải bạc tiền lót theo

Nhớ bao lời MẸ đà giảng dạy

Bước chân đi tu hạnh màn này

Tu thì phải biết từ bi

Tâm con phải sáng như trăng hoa đèn

Thôi đôi câu MẸ về pháp đạo

Cho ở đây nam nữ nghe rành

Nghe rồi thì phải tịnh tâm

Giữ cho trong sạch linh hồn từ đây

Bước một bước sen đài phải nở

Đừng bước lên cái lá dậm sình

Nơi đây MẸ có đôi lời

Tâm thì phải vững như đèn hoa đăng

Đèn lưu ly một thời một buổi

Học đường đời chẳng có bao lâu

Học bài thì trả thông thông

Nhưng mà học đạo ai mà kịp theo

Đôi lời MẸ nhắc cho linh tử

Nữ với nam cùng nắm tay nhau

Đạo Vàng một bước thanh cao

Đừng cho rơi xuống ao sình nhớ không

Hoa sen nở là mình được hội

Bước lên tòa giáo đạo Mẹ Cha

Ngày mai trên ghế Chương Tòa

Có CHA có MẸ Thánh Thần hai bên

Cùng tiên nữ giao đàn lập hội

Đến đó trần thiên địa còn đâu

Linh căn còn phải nhả nhồi

Đến trường lập hội kịp thời LONG HOA

Thôi mấy câu MẸ đà trút cạn

Úa tâm tư trao trẻ ngày nay

Đạo Vàng nhớ giử sáng chói

Chớ đừng cho nó lu mờ lụn căn

Châu với ngọc bạc tiền trần thế

Có giữ hoài tâm trạng với mình

Thôi thì móc ngọc của mình

Lưu ly đang đậm màu mờ câm

Thôi đôi câu MẸ về giảng dạy

Bởi tình người đen trắng đổi thay

Trao lời gót ngọc ngày nay

Thôi thì tạm giả cõi trần MẸ đi

MẸ đi khắp Ta Bà giáo đạo

Ai biết MẸ MẸ giảng rõ ràng

Bây giờ chơn điển nơi đây

Các nam các nữ hữu tình mà nghe

Nghe rồi phải để tâm lắng đọng

Con đường đi còn quá chông gai

Ngươn tàn là buổi chia tay

Thôi không thấy có chút hơi sống còn

Khi đi rồi hồn linh nương tựa

Theo MẪU HIỀN về đến cung vi

Để ngày lập hội phân kỳ

Rồi đây mới biết mình là con ai.

 

Như như chuyển chuyển Năm Non ghế

Sự sự Thiên Ân phổ cập đề

Tựu tựu gia tư tội nguồn cội

Kiếp thiết tường công đủ thiện tề.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.