DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM ĐINH DẬU

15 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 11655)
  

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 19 Tháng 12 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

  
  
  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 119

 
NGỌC NGỌC trùng lộ BẠCH VÂN đang

HOÀNG ĐẾ hồi lai tá QUỐC HOÀNG

THƯỢNG THƯỢNG minh minh HÀ chi QUỐC

ĐẾ ĐẾ vận hành giải suy nan

TỐI THƯỢNG vô không bày sắc cuộc

CAO CAO âm diệu chiếu căn năng

THƯỢNG THIÊN HOÀNG NGỌC trùng lai phước

CÕI CÕI hư vô dựng bức màn.

 

[Khoán chữ đầu: Ngọc Hoàng Thượng Đế Tối Cao Thượng Cõi.

Khoán chữ thứ hai: Ngọc Đế Thượng Đế Tối Cao Thiên Cõi]

 

ẤN HOÀNG THIÊN LỊNH xoay thời ngược

CHỈ GIÁO TÒA ĐƯỜNG hà ý khang

HUYỀN THIÊN KHÉP LUẬT mùa xuân trước

HÀNH ĐÚNG LỊNH KỲ giữ giang san.

 

[Khoán: Ấn Hoàng Thiên Lịnh, Chỉ Giáo Tòa Đường, Huyền Thiên Khép Luật, Hành Đúng Lịnh Kỳ.]

 

Thế phủ phận duyên KIM NƯƠNG phước

Thế lộ Tân [Sửu] niên THIÊN chiếu đàng

THƯỢNG VÔ CAO CẢ HÀ HƯNG phước

THIÊN LỊNH ĐÔNG HÀ THIÊN sứ [mệnh] mang.

 

LƯU DANH KHÔNG LỘ dù xuôi ngược

Hạ đáo tầm phương gánh tuồng màn

Lộ NGỌC KIM GIAI hà uy rượt

Kỳ phát đăng quang QUỐC HÀ sang.

 

Đài hoa nguyệt kiến KHAI TƯỚNG QUỐC

Hoa rơi hương tỏa cõi tục phàm

ĐẠI THIÊN TAM GIÁO đang thao lược

Hội long kỳ luân chuyển xứ an bang.

 

Thân đau bệnh gánh mang tất cả

QUỐC HÀ NHÂN tháo vát triều ca

KIM NƯƠNG thẩm di HÀ đai thới

Tống tọa trùng sự phận bá gia.Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 120


Đêm vắng tạm nhờ thanh điển

Nương Nương tọa xứ [HOA] KỲ lai bản

Chốn thế trần linh NGỌC danh hiền [LÀNH]

Danh hiền ngộ bồ đề phong bảng

Xa long kỳ tứ mệnh Nam Thiên

Đài mực lộ giai vô muôn vạn

Phiên phiên tảo hữu sanh hậu điển

Ẩn dạng hình hườn thị thiên quang

Minh chi hiện xác thân vô biến

Nương Nương sanh sức LIỄU [HẠNH] tạo thành

Hạ hạ thể nữ đa Phụ kiến

HOÀNG HOÀNG ĐẠI NHỊ [THIÊN] gia cung cảnh

Hạp tiết thời phát LẠC DI THIÊN

Hữu ngũ vận bất nhiên tự khoát

Huê huê liên chơn chơn minh thiện

Nhứt nhứt đề hóa hóa ẩn tàng

Thuyết lai lai thuyết vô tương kiến

Dĩ phúc chung du khoán khoán ban.

 

[Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì Cung. Trách nhiệm của Ngũ Nương là tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Xích Thiên là tầng Trời thứ năm. Tôn danh của Ngũ Nương là Thượng Thiên Thánh Mẫu. Đạo hiệu của Ngũ Nương là Liễu Hạnh Tiên Tử. Pháp khí của Ngũ Nương là Như Ý. Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, Ngũ Nương có nhiều kiếp giáng sanh trên đất Việt.  Một kiếp là Hoa Dung Công Chúa.  Một kiếp khác tên là Liễu Hạnh.  Ngọc Lành, thiên danh Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, là một hóa thân/kim thân hiện thời của Ngũ Nương Diêu Trì Cung.]

 

Lưỡng lưỡng mạch CHIÊU du HOÀNG THIÊN chuyển
XUÂN-THU QUỐC Ngươn Tam nguyên trận

Hồi xứ khai thiên CHÁNH NHƠN DUYÊN

CỬU CỬU HẠ LAI nhiên hội hiệp

KHAI BỔN TÍCH môn đài trải rộng

CUỘC TAO PHÙNG huống thống đợi chờ

Đà gia bà dạ ầu ơ

Chói đàn tiếng đó khi cơ giở tuồng

Giờ khắc ngỏ xem tuồng xưa cổ

Trổ gương sen mọc lộ bầu cơ

Phật Tiên hạ thế đúng giờ

Thượng duy duy thượng thân vô sắc tường

Phận vân du phi phương bốn cõi

Hội kỳ quang sau mới an bang

Liễu nhành sen mọc lớp lang

NGỌC TÒA một cảnh HUYỀN năng bốn bề

Canh [Tí] dần đến về về thất mở

Cảnh lâm san bản lộ đàn cơ

Linh đài sen nở rực bờ

TAM NGƯƠN MINH HỘI diệu vô bổn tuồng

Năng mở rộng khổ khuôn Phật Thánh

Chờ thiên thời TAM THÁNH nhà Tiên

Kế NGHI MẪU bực xoay truyền

SƠN LINH tuần bộ TUỒNG THIÊN vận hành.

 

Mạng lĩnh THIÊN phụng hoàng giai điệu

Giúp cứu đời căn thiện qui điều

Mời chào đón chơn tu qui mệnh

Diệu diệu đề xa phướn liêu liêu.

 

Liêu liêu phổ tướng công đắc toại

Gặp vận đời thương tới lực oai

La đà rực bủa lòng sen mọc

Bước từ bi khiết khiết phúc lai.

 

Phúc lai chầu ngự THIÊN HỘI YẾN

Tất tất duy nang tạng khai yên

Kỳ kỳ tam QUỐC Đông du thuyết

Lộng lộng KIM quang khai bổn THIÊN.

 

Bổn thiên cương kỷ tầm bốn chữ

Lục tự nang mở rộng lai dư

Trách thụ thụ trách vô vi chuyển

Hồi qua bắt nhịp cạn khoán từ.
 

[Xuân Thu = Bà Phạm Xuân Thu, là một hóa thân của Bát Nương Diêu Trì Cung, xuống thế ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi 1959, triều thiên ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân 2016.  Nhiệm vụ của Bát Nương là tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Phi Tưởng Thiên là tầng trời thứ tám. Tôn danh của Bát Nương là Phổ Lạc Thiện Sư. Đạo hiệu của Bát Nương là Bạch Liên Hoa Tiên Tử. Pháp khí của Bát Nương là Giỏ Hoa Lam.  Theo tư liệu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Bát Nương có một kiếp giáng sanh bên Trung Hoa thời Tây Hán tên Hớn Liên Bạch và một kiếp giáng sinh trên đất Việt mang họ Hồ.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường thì Bát Nương giáng sinh trên đất Việt rất nhiều lần trong các đời Đinh, Lê, Lý, Trần.  Thời nhà Lý hóa thân của bà chính là Nữ Hoàng Đế Lý Chiêu Hoàng. Ở đoạn đầu trong đoạn thi văn trên cũng có nhắc tới các chữ Chiêu Hoàng, Xuân Thu, Quốc (tên Đức Ngài). 

Bà Phạm Xuân Thu và Đức Ngài có một đoạn đường nhân duyên, mãi cho đến ngày bà “hồi xứ” vì đã xong “ngươn tam nguyên trận”, nhường chỗ cho “chánh nhơn duyên” xuất hiện theo Cơ Thiên sắp đặt.  Vừa gặp mặt Đức Ngài là bà đã được phục hồi tất cả thần thông, xuất nhập tự tại, thông suốt ngôn ngữ các tầng trời, rõ biết thiên cơ.  Chỉ trong 3 canh giờ, dưới sự chứng kiến của Đức Ngài, bà đã có được tất cả những khả năng phi thường này. Bà rất kín đáo nên tuyệt nhiên không hé lộ cho ai biết.  Trong thời gian sống chung với Đức Ngài bà đã là một thị giả rất đắc lực trong việc phụ trợ Đức Ngài thực hiện những công việc vô hình vận hành cơ thiên.     

Chiếu theo nội dung bài Bát Mẫu Nương Công do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại đạo tràng St. Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 11:40 sáng US, thì bài cũng xác nhận kiếp gần đây nhất của Bát Nương chính là “Cô Thu” vừa mới mất ("Thu vàng lá úa màu hoa cuối"), tức là bà Phạm Xuân Thu.  Bát Nương còn có tôn danh khác là Bát Nương Di Hoa Kim Hải.]

 

Khoán từ truy bản chào hòa ý

Khúc nhạc đàn kết tụ thơ thi

Nhã nhã xứ CẨM XA tạ QUỐC

Phúc thiện lành soi tỏa uy nghi.

Hư vô không cõi giới chi lai

CHIÊU chiêu hoa bửu quang MINH đài

Không không nhiên lộ lai cơ giáng

Song toàn phó hội ĐẠI THIÊN OAI.

 

[Cẩm Xa = Cambhu= Cẩm Tú = Cẩm Bửu là phiên âm tên của Nữ Vương Chân Lạp, một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Nhiệm vụ của Nhị Nương là tiếp dẫn các chơn hồn lên từng trời thứ nhì. Với danh nghĩa con của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì thì Nhị Nương là Hồng Hoa Công Chúa. Tôn danh của Nhị Nương là Hội Yến Đại Tế Tư. Đạo hiệu của Nhị Nương là Cẩm Tú Tiên Tử. Pháp khí của Nhị Nương là Ngọc Lư.  Chiếu theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, Nhị nương có nhiều kiếp hóa thân trên đất Việt.  Thời Hùng, Mẫu Âu Cơ, vợ Vua Lạc Long Quân, là một hóa thân của Nhị Nương.  Thời Trần, Hoàng Hậu Thuận Thiên, vợ Vua Trần Thái Tông, là một hóa thân khác của bà.  Nhị Nương còn biết đến với tôn danh là Tây Vương Mẫu (nhiều người lầm tường tôn danh này là của Mẹ Diêu Trì). Cửu Vị Tiên Nương, trong đó có Nhị Nương, còn có phẩm vị là Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung] 

  
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 122


Thọ thọ trùng lai phủ Mộc bài

Diêu diêu cánh phụng HOÀNG MINH khai

Thuấn Nghiêu thần khởi quy giới luật

Cửu cửu Tòa Liên mệnh anh tài.

 

QUAN THÁNH di Lão chào QUỐC HOÀNG

QUAN kỳ kiểm duyệt chớ thở than

QUAN quan THÁNH thánh kỳ công sự

QUAN Lão THÁNH nhân chịu lớp lang.

 

QUAN minh THÁNH đạo khai phương tự

QUAN ÔNG túc lưỡng rọi ánh từ

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ ngươn tam lãnh

QUAN tạng trào lai THIÊN CÔNG tư.

 

QUAN đại chánh nghĩa nào ai sánh

QUAN giáng lâm thành nhận mặt thanh

QUAN khai danh tích quân BÌNH bái

QUAN triều sắp xếp đạo quân hành.

 

QUAN Tam Quốc cổ ân THÁNH gội

QUAN THÁNH LAM GIÀ phản chiếu hồi

QUAN lâm hung sách LƯU đao chiến

QUAN mở tích hiền dấu nét khôi.

 

Lão xong trung liệt ngũ quan tương

Nhứt tư chói rạng xích cạn tường

Thanh bạch Trào Tam ngươn lai thới

Qui luật sắc khai lịnh Cơ Trời.

 

Biên thùy mở rộng nơi lộ ấy

Hình bóng người xưa tỏa đức đầy

Tới hồi phong tỏa nay mai xuất

Hồi lai thủy thổ viên dung PHẬT.


  
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 123


Tá nhân chu kỳ bậc Lão Ông

Vận mệnh Tấn bang trấn ải đồng

Tư tư vô tướng song sanh chúng

Đa thẩm thâm đa TAM THÁNH CUNG.

 

Tam phong pháp thuật chung tài đức

THÁNH QUÂN ÂN vạn kỳ chuyển lực

Mũ quan tương ứng bực ý truyền

Thân thương khắp mảnh huyền đồng xứ

Kỳ vân nhụy nở vén mật tường

Trăm cúc giục mở y đai mão

Đao kiếm xông pha tướng anh hào

Trung kiên tài đức vào VÔ TƯỚNG

Tất đại khai về GIÁO TÒA CHƯƠNG

Danh bảng sử trang trường căn lũ

Chọn thể triều ca họp hiệp cường

Sắc triều thọ ứng phù trường võ

Thẳng thẳng ngựa yên miên tương bửu

QUAN CÔNG Lão sấp cổ tư lương

Chói tỏa bốn phương ngừng công tiến

Chờ gặp vận về điển âm thinh

Khai tâm kỳ phận hữu quan lịnh

Kỳ thiết tâm sinh lĩnh trường thiên

Binh quyền hiền võ phận chẳng yên

Tương đồng tương ứng duyên tâm độ

Sơn hồ khí thế bông hồi trổ

Hy sinh trăm họ tô nước nhà

Đai giáp uy nghi chu kỳ ba

Gió về chuông xuống hoa nở rộ

… lưu lịnh lực vô.

 

Lư Bồng hội hiệp nhiệm kỳ ba

NGỌC ĐẾ TOÀ CHƯƠNG mở Liên Hoa

Hội cảnh rồng mây khuê long chiếu

NAM CỰC TIÊN ánh chiếu QUÂN HÀ.

 

Nấu đơn tầm dược TIÊN ÔNG khiếu [kêu]

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG sơ cổ niêu

Trăm du hội cảnh DIÊU CUNG thành

Đồ qua khói Nam Bang địa thấm

Tiên chương Bồng đa thạnh một mai

TÒA NGỌC ĐẾ diệu xoay cuộc tẩy

HOA tinh khiết ĐẾ khai phụng múa

Tẩy hồng trần phục phá âm …

 

GIÀ LAM THÁNH thể …

Giáp nia hài có một không kỳ

Luồng chơn điển vô vi khai điệu

Thiết thiết tinh duyên thân vi diệu

Niên bảng Đông Tây chiếu nội triều

Hai chữ Mậu Tuất niêu năm mới

Đồng án gương đăng luật thiên thời.


  
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 124


… hình thị xứ HÀ kim khán

Bất bất THIÊN GIANG [HÀ] thuyết lai đàn

Quyết cả sự khổ điền niên cảm

Diệu diệu uy nghi kết tựu sang.

 

Nương Nương LIỄU NỮ [LIỄU HẠNH] phát sanh tam

Niệm đề môn dụng …

Vô giai Nam Bắc thành LIỄU thế

Năng tài tương ứng chịu khổ cam.

 

(mất nhiều câu)

. . . tánh danh chi đặng tam kề.

 

Tương kiến trùng tử khương khương hữu

QUỐC hồn đại đại bảo công tề

Nhơn CHIÊU tố hiển TÒA THÁNH BỬU

Tư tự vô hình LẠC THIÊN THU.

 

[Lạc Thiên = Phổ Lạc Thiên = Phổ Lạc Thiện Sư, là một tôn danh của Bát Nương Diêu Trì Cung.  Thu = Phạm Xuân Thu, một hóa thân vừa qua của Bát Nương.]

 

Cổ danh ghép chấp phong liên tọa

Sở sở thành trì kim tự lư

Tự tùng nhang hoá toàn thành toả

Vào vai mang liễu liễu nguyệt ca.

 

Thiện … thiện KIM NƯƠNG LỘ

Tử kiến lâm phong hội tử gia

Chuyển chuyển minh minh thân sáng tỏa

Phụng hạ chánh hy thiện nhân lời.

 

Tân tân mới lậu lậu hiện HIỆN

Tương thượng hóa dưỡng huyền hóa BỬU

Khai hồi y trống trong tam ĐIỆN

Xuống xuống trần ai ngộ đức duyên.

 

Ba buộc chở động cơ linh hiển

Bất bất chi mang phàm thiệt TIÊN

Thanh bạch Mộc ư tuyết Thiên ý PHẬT

Sứ mạng ngấm ngầm theo qui luật.

 

Thanh ba liễu mạch bậc lữ tài

KIM LIÊN QUỐC CHÁNH giờ trở lại

Chiêu chiêu tỏa tỏa trải ư bồng

Chấp khuyên sơ lược cài then cổng.

 

Viên dung đạo pháp bồng non kết

Khải hoàn nhịp điệu kỳ Thánh Phật

Xạ từ dấu hiệu rực mùi chín

Ma ha tha lực hiến đời mình.

 

Ân hồng chung ngộ dung năng kỷ

Có không không có tri âm tri

Cung son BẠCH NGỌC y hương sắc

Lân long phụng về tương đồng tác

Thượng cảnh hồi chầu hạc hạc đưa.

 

Cơ TAM GIÁO Tứ Ân non nước

Ở dặm ngàn xuôi ngược dư âm

Mài râu thảm trạng âm thầm

Nâng tay chấp thủ lịnh cầm ẤN NGHI

Cõi tạm thế THẤT KỲ SƠN BỬU

LÁI CHÈO GHE gươm đủ ba môn

Bốn mùa tám tiết xuôi dòng

Rạng danh bảng hổ chào xong CỔ GIÀ

CỔ XƯA chịu bôn ba nhiều kiếp

Chịu khó khăn trải nhịp tục loa

Học ly duyên PHẬT chèo đò

Xác trần THIÊN MẠNG hát hò ngao du

Âm chín bệ cổ từ một cửa

Tạm vùng ra chín cửa chuyển khai

Tam quan cửa ải trong ngoài

Đấu trường cửa mở diệu xoay phận kỳ

Thôi thôi NGUỒN ĐIỂN nay lui thẩm

Chở thiên thiên lai phủ trùng trùng

Uy nghi phủ xứ kỳ mang lộ

Tam quan cửa ải rạng ĐÔNG HỒ

Gió gió hiu hiu xuôi ngược chỗ

Điển thiên hồi lui ớ từ đây.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 615)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 550)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 535)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1963)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2870)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2882)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3026)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2929)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3753)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3722)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4557)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5046)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4619)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4551)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4664)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5481)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.