DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM ĐINH DẬU

15 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12202)
  

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 19 Tháng 12 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

  
  
  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 119

 
NGỌC NGỌC trùng lộ BẠCH VÂN đang

HOÀNG ĐẾ hồi lai tá QUỐC HOÀNG

THƯỢNG THƯỢNG minh minh HÀ chi QUỐC

ĐẾ ĐẾ vận hành giải suy nan

TỐI THƯỢNG vô không bày sắc cuộc

CAO CAO âm diệu chiếu căn năng

THƯỢNG THIÊN HOÀNG NGỌC trùng lai phước

CÕI CÕI hư vô dựng bức màn.

 

[Khoán chữ đầu: Ngọc Hoàng Thượng Đế Tối Cao Thượng Cõi.

Khoán chữ thứ hai: Ngọc Đế Thượng Đế Tối Cao Thiên Cõi]

 

ẤN HOÀNG THIÊN LỊNH xoay thời ngược

CHỈ GIÁO TÒA ĐƯỜNG hà ý khang

HUYỀN THIÊN KHÉP LUẬT mùa xuân trước

HÀNH ĐÚNG LỊNH KỲ giữ giang san.

 

[Khoán: Ấn Hoàng Thiên Lịnh, Chỉ Giáo Tòa Đường, Huyền Thiên Khép Luật, Hành Đúng Lịnh Kỳ.]

 

Thế phủ phận duyên KIM NƯƠNG phước

Thế lộ Tân [Sửu] niên THIÊN chiếu đàng

THƯỢNG VÔ CAO CẢ HÀ HƯNG phước

THIÊN LỊNH ĐÔNG HÀ THIÊN sứ [mệnh] mang.

 

LƯU DANH KHÔNG LỘ dù xuôi ngược

Hạ đáo tầm phương gánh tuồng màn

Lộ NGỌC KIM GIAI hà uy rượt

Kỳ phát đăng quang QUỐC HÀ sang.

 

Đài hoa nguyệt kiến KHAI TƯỚNG QUỐC

Hoa rơi hương tỏa cõi tục phàm

ĐẠI THIÊN TAM GIÁO đang thao lược

Hội long kỳ luân chuyển xứ an bang.

 

Thân đau bệnh gánh mang tất cả

QUỐC HÀ NHÂN tháo vát triều ca

KIM NƯƠNG thẩm di HÀ đai thới

Tống tọa trùng sự phận bá gia.Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 120


Đêm vắng tạm nhờ thanh điển

Nương Nương tọa xứ [HOA] KỲ lai bản

Chốn thế trần linh NGỌC danh hiền [LÀNH]

Danh hiền ngộ bồ đề phong bảng

Xa long kỳ tứ mệnh Nam Thiên

Đài mực lộ giai vô muôn vạn

Phiên phiên tảo hữu sanh hậu điển

Ẩn dạng hình hườn thị thiên quang

Minh chi hiện xác thân vô biến

Nương Nương sanh sức LIỄU [HẠNH] tạo thành

Hạ hạ thể nữ đa Phụ kiến

HOÀNG HOÀNG ĐẠI NHỊ [THIÊN] gia cung cảnh

Hạp tiết thời phát LẠC DI THIÊN

Hữu ngũ vận bất nhiên tự khoát

Huê huê liên chơn chơn minh thiện

Nhứt nhứt đề hóa hóa ẩn tàng

Thuyết lai lai thuyết vô tương kiến

Dĩ phúc chung du khoán khoán ban.

 

[Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì Cung. Trách nhiệm của Ngũ Nương là tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Xích Thiên là tầng Trời thứ năm. Tôn danh của Ngũ Nương là Thượng Thiên Thánh Mẫu. Đạo hiệu của Ngũ Nương là Liễu Hạnh Tiên Tử. Pháp khí của Ngũ Nương là Như Ý. Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, Ngũ Nương có nhiều kiếp giáng sanh trên đất Việt.  Một kiếp là Hoa Dung Công Chúa.  Một kiếp khác tên là Liễu Hạnh.  Ngọc Lành, thiên danh Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, là một hóa thân/kim thân hiện thời của Ngũ Nương Diêu Trì Cung.]

 

Lưỡng lưỡng mạch CHIÊU du HOÀNG THIÊN chuyển
XUÂN-THU QUỐC Ngươn Tam nguyên trận

Hồi xứ khai thiên CHÁNH NHƠN DUYÊN

CỬU CỬU HẠ LAI nhiên hội hiệp

KHAI BỔN TÍCH môn đài trải rộng

CUỘC TAO PHÙNG huống thống đợi chờ

Đà gia bà dạ ầu ơ

Chói đàn tiếng đó khi cơ giở tuồng

Giờ khắc ngỏ xem tuồng xưa cổ

Trổ gương sen mọc lộ bầu cơ

Phật Tiên hạ thế đúng giờ

Thượng duy duy thượng thân vô sắc tường

Phận vân du phi phương bốn cõi

Hội kỳ quang sau mới an bang

Liễu nhành sen mọc lớp lang

NGỌC TÒA một cảnh HUYỀN năng bốn bề

Canh [Tí] dần đến về về thất mở

Cảnh lâm san bản lộ đàn cơ

Linh đài sen nở rực bờ

TAM NGƯƠN MINH HỘI diệu vô bổn tuồng

Năng mở rộng khổ khuôn Phật Thánh

Chờ thiên thời TAM THÁNH nhà Tiên

Kế NGHI MẪU bực xoay truyền

SƠN LINH tuần bộ TUỒNG THIÊN vận hành.

 

Mạng lĩnh THIÊN phụng hoàng giai điệu

Giúp cứu đời căn thiện qui điều

Mời chào đón chơn tu qui mệnh

Diệu diệu đề xa phướn liêu liêu.

 

Liêu liêu phổ tướng công đắc toại

Gặp vận đời thương tới lực oai

La đà rực bủa lòng sen mọc

Bước từ bi khiết khiết phúc lai.

 

Phúc lai chầu ngự THIÊN HỘI YẾN

Tất tất duy nang tạng khai yên

Kỳ kỳ tam QUỐC Đông du thuyết

Lộng lộng KIM quang khai bổn THIÊN.

 

Bổn thiên cương kỷ tầm bốn chữ

Lục tự nang mở rộng lai dư

Trách thụ thụ trách vô vi chuyển

Hồi qua bắt nhịp cạn khoán từ.
 

[Xuân Thu = Bà Phạm Xuân Thu, là một hóa thân của Bát Nương Diêu Trì Cung, xuống thế ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi 1959, triều thiên ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân 2016.  Nhiệm vụ của Bát Nương là tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Phi Tưởng Thiên là tầng trời thứ tám. Tôn danh của Bát Nương là Phổ Lạc Thiện Sư. Đạo hiệu của Bát Nương là Bạch Liên Hoa Tiên Tử. Pháp khí của Bát Nương là Giỏ Hoa Lam.  Theo tư liệu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Bát Nương có một kiếp giáng sanh bên Trung Hoa thời Tây Hán tên Hớn Liên Bạch và một kiếp giáng sinh trên đất Việt mang họ Hồ.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường thì Bát Nương giáng sinh trên đất Việt rất nhiều lần trong các đời Đinh, Lê, Lý, Trần.  Thời nhà Lý hóa thân của bà chính là Nữ Hoàng Đế Lý Chiêu Hoàng. Ở đoạn đầu trong đoạn thi văn trên cũng có nhắc tới các chữ Chiêu Hoàng, Xuân Thu, Quốc (tên Đức Ngài). 

Bà Phạm Xuân Thu và Đức Ngài có một đoạn đường nhân duyên, mãi cho đến ngày bà “hồi xứ” vì đã xong “ngươn tam nguyên trận”, nhường chỗ cho “chánh nhơn duyên” xuất hiện theo Cơ Thiên sắp đặt.  Vừa gặp mặt Đức Ngài là bà đã được phục hồi tất cả thần thông, xuất nhập tự tại, thông suốt ngôn ngữ các tầng trời, rõ biết thiên cơ.  Chỉ trong 3 canh giờ, dưới sự chứng kiến của Đức Ngài, bà đã có được tất cả những khả năng phi thường này. Bà rất kín đáo nên tuyệt nhiên không hé lộ cho ai biết.  Trong thời gian sống chung với Đức Ngài bà đã là một thị giả rất đắc lực trong việc phụ trợ Đức Ngài thực hiện những công việc vô hình vận hành cơ thiên.     

Chiếu theo nội dung bài Bát Mẫu Nương Công do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại đạo tràng St. Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 11:40 sáng US, thì bài cũng xác nhận kiếp gần đây nhất của Bát Nương chính là “Cô Thu” vừa mới mất ("Thu vàng lá úa màu hoa cuối"), tức là bà Phạm Xuân Thu.  Bát Nương còn có tôn danh khác là Bát Nương Di Hoa Kim Hải.]

 

Khoán từ truy bản chào hòa ý

Khúc nhạc đàn kết tụ thơ thi

Nhã nhã xứ CẨM XA tạ QUỐC

Phúc thiện lành soi tỏa uy nghi.

Hư vô không cõi giới chi lai

CHIÊU chiêu hoa bửu quang MINH đài

Không không nhiên lộ lai cơ giáng

Song toàn phó hội ĐẠI THIÊN OAI.

 

[Cẩm Xa = Cambhu= Cẩm Tú = Cẩm Bửu là phiên âm tên của Nữ Vương Chân Lạp, một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Nhiệm vụ của Nhị Nương là tiếp dẫn các chơn hồn lên từng trời thứ nhì. Với danh nghĩa con của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì thì Nhị Nương là Hồng Hoa Công Chúa. Tôn danh của Nhị Nương là Hội Yến Đại Tế Tư. Đạo hiệu của Nhị Nương là Cẩm Tú Tiên Tử. Pháp khí của Nhị Nương là Ngọc Lư.  Chiếu theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, Nhị nương có nhiều kiếp hóa thân trên đất Việt.  Thời Hùng, Mẫu Âu Cơ, vợ Vua Lạc Long Quân, là một hóa thân của Nhị Nương.  Thời Trần, Hoàng Hậu Thuận Thiên, vợ Vua Trần Thái Tông, là một hóa thân khác của bà.  Nhị Nương còn biết đến với tôn danh là Tây Vương Mẫu (nhiều người lầm tường tôn danh này là của Mẹ Diêu Trì). Cửu Vị Tiên Nương, trong đó có Nhị Nương, còn có phẩm vị là Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung] 

  
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 122


Thọ thọ trùng lai phủ Mộc bài

Diêu diêu cánh phụng HOÀNG MINH khai

Thuấn Nghiêu thần khởi quy giới luật

Cửu cửu Tòa Liên mệnh anh tài.

 

QUAN THÁNH di Lão chào QUỐC HOÀNG

QUAN kỳ kiểm duyệt chớ thở than

QUAN quan THÁNH thánh kỳ công sự

QUAN Lão THÁNH nhân chịu lớp lang.

 

QUAN minh THÁNH đạo khai phương tự

QUAN ÔNG túc lưỡng rọi ánh từ

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ ngươn tam lãnh

QUAN tạng trào lai THIÊN CÔNG tư.

 

QUAN đại chánh nghĩa nào ai sánh

QUAN giáng lâm thành nhận mặt thanh

QUAN khai danh tích quân BÌNH bái

QUAN triều sắp xếp đạo quân hành.

 

QUAN Tam Quốc cổ ân THÁNH gội

QUAN THÁNH LAM GIÀ phản chiếu hồi

QUAN lâm hung sách LƯU đao chiến

QUAN mở tích hiền dấu nét khôi.

 

Lão xong trung liệt ngũ quan tương

Nhứt tư chói rạng xích cạn tường

Thanh bạch Trào Tam ngươn lai thới

Qui luật sắc khai lịnh Cơ Trời.

 

Biên thùy mở rộng nơi lộ ấy

Hình bóng người xưa tỏa đức đầy

Tới hồi phong tỏa nay mai xuất

Hồi lai thủy thổ viên dung PHẬT.


  
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 123


Tá nhân chu kỳ bậc Lão Ông

Vận mệnh Tấn bang trấn ải đồng

Tư tư vô tướng song sanh chúng

Đa thẩm thâm đa TAM THÁNH CUNG.

 

Tam phong pháp thuật chung tài đức

THÁNH QUÂN ÂN vạn kỳ chuyển lực

Mũ quan tương ứng bực ý truyền

Thân thương khắp mảnh huyền đồng xứ

Kỳ vân nhụy nở vén mật tường

Trăm cúc giục mở y đai mão

Đao kiếm xông pha tướng anh hào

Trung kiên tài đức vào VÔ TƯỚNG

Tất đại khai về GIÁO TÒA CHƯƠNG

Danh bảng sử trang trường căn lũ

Chọn thể triều ca họp hiệp cường

Sắc triều thọ ứng phù trường võ

Thẳng thẳng ngựa yên miên tương bửu

QUAN CÔNG Lão sấp cổ tư lương

Chói tỏa bốn phương ngừng công tiến

Chờ gặp vận về điển âm thinh

Khai tâm kỳ phận hữu quan lịnh

Kỳ thiết tâm sinh lĩnh trường thiên

Binh quyền hiền võ phận chẳng yên

Tương đồng tương ứng duyên tâm độ

Sơn hồ khí thế bông hồi trổ

Hy sinh trăm họ tô nước nhà

Đai giáp uy nghi chu kỳ ba

Gió về chuông xuống hoa nở rộ

… lưu lịnh lực vô.

 

Lư Bồng hội hiệp nhiệm kỳ ba

NGỌC ĐẾ TOÀ CHƯƠNG mở Liên Hoa

Hội cảnh rồng mây khuê long chiếu

NAM CỰC TIÊN ánh chiếu QUÂN HÀ.

 

Nấu đơn tầm dược TIÊN ÔNG khiếu [kêu]

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG sơ cổ niêu

Trăm du hội cảnh DIÊU CUNG thành

Đồ qua khói Nam Bang địa thấm

Tiên chương Bồng đa thạnh một mai

TÒA NGỌC ĐẾ diệu xoay cuộc tẩy

HOA tinh khiết ĐẾ khai phụng múa

Tẩy hồng trần phục phá âm …

 

GIÀ LAM THÁNH thể …

Giáp nia hài có một không kỳ

Luồng chơn điển vô vi khai điệu

Thiết thiết tinh duyên thân vi diệu

Niên bảng Đông Tây chiếu nội triều

Hai chữ Mậu Tuất niêu năm mới

Đồng án gương đăng luật thiên thời.


  
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 124


… hình thị xứ HÀ kim khán

Bất bất THIÊN GIANG [HÀ] thuyết lai đàn

Quyết cả sự khổ điền niên cảm

Diệu diệu uy nghi kết tựu sang.

 

Nương Nương LIỄU NỮ [LIỄU HẠNH] phát sanh tam

Niệm đề môn dụng …

Vô giai Nam Bắc thành LIỄU thế

Năng tài tương ứng chịu khổ cam.

 

(mất nhiều câu)

. . . tánh danh chi đặng tam kề.

 

Tương kiến trùng tử khương khương hữu

QUỐC hồn đại đại bảo công tề

Nhơn CHIÊU tố hiển TÒA THÁNH BỬU

Tư tự vô hình LẠC THIÊN THU.

 

[Lạc Thiên = Phổ Lạc Thiên = Phổ Lạc Thiện Sư, là một tôn danh của Bát Nương Diêu Trì Cung.  Thu = Phạm Xuân Thu, một hóa thân vừa qua của Bát Nương.]

 

Cổ danh ghép chấp phong liên tọa

Sở sở thành trì kim tự lư

Tự tùng nhang hoá toàn thành toả

Vào vai mang liễu liễu nguyệt ca.

 

Thiện … thiện KIM NƯƠNG LỘ

Tử kiến lâm phong hội tử gia

Chuyển chuyển minh minh thân sáng tỏa

Phụng hạ chánh hy thiện nhân lời.

 

Tân tân mới lậu lậu hiện HIỆN

Tương thượng hóa dưỡng huyền hóa BỬU

Khai hồi y trống trong tam ĐIỆN

Xuống xuống trần ai ngộ đức duyên.

 

Ba buộc chở động cơ linh hiển

Bất bất chi mang phàm thiệt TIÊN

Thanh bạch Mộc ư tuyết Thiên ý PHẬT

Sứ mạng ngấm ngầm theo qui luật.

 

Thanh ba liễu mạch bậc lữ tài

KIM LIÊN QUỐC CHÁNH giờ trở lại

Chiêu chiêu tỏa tỏa trải ư bồng

Chấp khuyên sơ lược cài then cổng.

 

Viên dung đạo pháp bồng non kết

Khải hoàn nhịp điệu kỳ Thánh Phật

Xạ từ dấu hiệu rực mùi chín

Ma ha tha lực hiến đời mình.

 

Ân hồng chung ngộ dung năng kỷ

Có không không có tri âm tri

Cung son BẠCH NGỌC y hương sắc

Lân long phụng về tương đồng tác

Thượng cảnh hồi chầu hạc hạc đưa.

 

Cơ TAM GIÁO Tứ Ân non nước

Ở dặm ngàn xuôi ngược dư âm

Mài râu thảm trạng âm thầm

Nâng tay chấp thủ lịnh cầm ẤN NGHI

Cõi tạm thế THẤT KỲ SƠN BỬU

LÁI CHÈO GHE gươm đủ ba môn

Bốn mùa tám tiết xuôi dòng

Rạng danh bảng hổ chào xong CỔ GIÀ

CỔ XƯA chịu bôn ba nhiều kiếp

Chịu khó khăn trải nhịp tục loa

Học ly duyên PHẬT chèo đò

Xác trần THIÊN MẠNG hát hò ngao du

Âm chín bệ cổ từ một cửa

Tạm vùng ra chín cửa chuyển khai

Tam quan cửa ải trong ngoài

Đấu trường cửa mở diệu xoay phận kỳ

Thôi thôi NGUỒN ĐIỂN nay lui thẩm

Chở thiên thiên lai phủ trùng trùng

Uy nghi phủ xứ kỳ mang lộ

Tam quan cửa ải rạng ĐÔNG HỒ

Gió gió hiu hiu xuôi ngược chỗ

Điển thiên hồi lui ớ từ đây.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 902)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1430)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1944)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1842)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2236)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3610)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3783)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3576)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4374)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6390)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5715)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.