DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM ĐINH DẬU

15 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 8801)
  
  
   
  

GIỜ MÃO NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 19 Tháng 12 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Đồng Tử Ngọc Lành

  
  
  

 https://youtu.be/c0ubjR5TNUE

 

PHÁP ÂM 119:

NGỌC Ngọc trùng lộ Bạch Vân đang

HOÀNG Đế hồi lai tá QUỐC Hoàng

THƯỢNG Thượng minh minh chi QUỐC

ĐẾ Đế vận hành giải suy nan

TỐI Thượng vô không bày sắc cuộc

CAO Cao âm diệu chiếu công năng

THƯỢNG Thiên HOÀNG NGỌC trùng lai phước

CÕI Cõi hư vô dựng bức màn

ẤN Hoàng Thiên lịnh xoay thời ngược

CHỈ Giáo tòa đường ý khang

HUYỀN Thiên khép luật mùa xuân trước

HÀNH đúng lịnh kỳ giữ giang san

THẾ phủ phận duyên KIM nương phước

THẾ lộ tân niên Thiên chiếu đàng

THƯỢNG vô cao cả HÀ HƯNG bước

THIÊN lịnh Đông HÀ Thiên Sứ mang

LƯU danh không lộ dù xuôi ngược

HẠ đáo tầm phương gánh tuồng màn

LỘ Ngọc kim giai hà uy rượt

KỲ phát đăng quang QUỐC HÀ sang

ĐÀI hoa nguyệt kiến khai tướng quốc

HOA rơi hương tỏa cõi tục phàm

ĐẠI Thiên Tam Giáo đang thao lược

HỘI long kỳ luân chuyển xứ an bang

THÂN đau bệnh gánh mang tất cả

QUỐC nhân tháo vác triều ca

KIM nương thẩm di hà đai thới

TỐNG tọa trùng sự phận bá gia.”

Ghi Chú:

Khoán thủ (chữ màu đỏ): "Ngọc Hoàng Thượng Đế Tối Cao Thượng Cõi ấn chỉ huyền hành thế thế thượng thiên lưu hạ lộ kỳ đài hoa đại hội thân quốc kim tống."  Khoán chữ thứ hai (chữ màu tím): "Ngọc Đế Thượng Đế Thượng Cao Thiên Cõi Hoàng Giáo Thiên."

  
 
  

https://youtu.be/_ZyAMdkSGq8

 

PHÁP ÂM 120

“Đêm thanh vắng tạm nhờ thanh điển

Nương nương tọa xứ kỳ lai bản

Chốn thế trần linh ngọc danh hiền

Danh hiền ngộ bồ đề phong [thần] bảng

Xa long kỳ tứ mệnh Nam Thiên

Đài mực lộ giai vô muôn vạn

Phiên phiên tảo hữu sanh hậu điển

Ẩn dạng hình hờn thị thiên quang

Minh chi hiện xác thân vô biến

Nương nương sanh sức Liễu tạo thành

Hạ hạ thể nữ đa phụ kiến

Hoàng Hoàng Đại Nhị gia cung cảnh

Hạp tiết thời phát LẠC DI THIÊN

Hữu hữu vận bất nhiên tự khoát

Huê huê liên chơn chơn minh thiện

Nhứt nhứt đề hóa hóa ẩn tàng

Thiết lai lai thiết vô tương kiến

Dĩ phúc chung du khoán khoán ban

Lưỡng lưỡng mạch Chiêu du Hoàng Thiên chuyển

[Chiêu Hoàng = Lý Chiêu Hoàng, tiền thân của Bát Nương Di Hoa Kim Hải]
XUÂN-THU QUỐC ngươn tam nguyên trận
[Phạm Xuân Thu = phàm danh của Bát Nương Di Hoa Kim Hải]

Hồi xứ khai thiên chánh nhơn duyên

Cửu cửu hạ lai nhiên hội hiệp

Khai bổn tích môn đài trải rộng

Cuộc tao phùng huống thống đợi chờ

Đà gia bà dạ ầu ơ

Chói đàn tiếng đó khi cơ vở tuồng

Giờ khắc ngỏ xem tuồng xưa cổ

Trổ gương sen mọc lộ bầu cơ

Phật Tiên hạ thế đúng giờ

Thượng duy duy thượng thân vô sắc tường

Phận vân du phi phương bốn cõi

Hội kỳ quan sau mới an bang

Liễu nhành sen mọc lớp lang

Ngọc Tòa một cảnh huyền năng bốn bề

Canh dần đến về về thất mở [Canh Tí]

Cảnh lâm san bản lộ đàn cơ

Linh đài sen nở rực bờ

Tam Ngươn MINH HỘI diệu vô bổn tuồng

Năng mở rộng khổ khuôn  Phật Thánh

Chờ thiên thời Tam Thánh nhà Tiên

Kế nhi Mẫu bực xoay truyền

Sơn Linh tuần bộ tuồng thiên vận hành
[Linh Sơn Thánh Mẫu = Hồng Hoa Công Chúa = Nhị Nương Diêu Trì Cung]

Mạng lĩnh thiên phụng hoàng giai điệu

Giúp cứu đời căn thiện qui điều

Mời chào đón chơn tu qui mệnh

Diệu diệu đề xa phướng liêu liêu

Liêu liêu phổ tướng công đắc toại

Gặp vận đời thương tới lực oai

La đà rực bủa lòng sen mọc

Bước từ bi khiết khiết phúc lai

Phúc lai chầu ngự thiên hội yến

Tất tất duy nan tạng khai yên

Kỳ kỳ tam QUỐC Đông Du thuyết

Lộng lộng kim quang khai bổn thiên

Bổn thiên cương kỷ tầm bốn chữ

Lục tự nang mở rộng lai dư

Trách thụ thụ trách vô vi chuyển

Hồi qua bắt nhịp cạn khoán từ

Khoán từ truy bản chào hòa ý

Khúc nhạc đàn kết tụ thơ thi

Nhà nhã xứ CẨM XA tạ QUỐC

[Cẩm Xa = Cambhu= Cẩm Tú = Cẩm Bửu là phiên âm tên của Nữ Vương Chân Lạp, một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì tức Hồng Hoa Công Chúa mà hóa thân hiện nay là Kim Nhứt Kim]
Phúc thiện lành soi tỏa uy nghi

Hư vô không cõi giới chi lai

Chiêu chiêu hoa bửu quang minh đài

Không không nhiên lộ lai cơ giáng

Song toàn phó hội Đại Thiên Oai.”

  
 
 

 https://youtu.be/d1OHYdPPhvk

  

PHÁP ÂM 122

“Thỏ thỏ trùng lai phủ mộc bài

Diêu diêu cánh phụng Hoàng Minh khai

Thuấn Nghiêu thần khởi quy dưới luật

Cửu cửu tòa liên mệnh anh tài.

Quan Thánh di lão [mất chữ] hoàng

Quan kỳ kiểm duyệt chớ thở than

Quan quan thánh thánh kỳ công sự

Quan lão thánh nhân chịu lớp lang

Quan minh thánh đạo khai phương tự

Quan Âm túc lưỡng rọi ánh từ

Quan Công Thánh Đế ngươn tam lãnh

Quan tạng trào lai thiên công tư

Quan đại chánh nghĩa nào ai sánh

Quan giáng lâm thành nhận mặt thanh

Quan khai danh tích quân bình bái

Quan chiều sắp xếp đạo quân hành

Quan tam quốc cổ ân thánh gội

Quan Thánh Lam Già phản chiếu hồi

Quan lâm hung sách lưu đao chiến

Quan mở tích hiền dấu nét khôi

Lão xong trung liệt ngũ quan tương

Nhứt tư chói rạng xích cạn tường

Thanh bạch trào tam ngươn lai thới

Qui luật sắc khai lịnh cơ trời

Biên thùy mở rộng nơi lộ ấy

Hình bóng người xưa tọa đất đầy

Tới hồi phong tỏa nay mai xuất

Hồi lai thủy thổ viên dung Phật.”

  
  
   

 https://youtu.be/kkG2J-EchdA

  

PHÁP ÂM 123

“Tá nhân chu kỳ bậc lão anh

Vận mệnh Tấn bang trấn ải đồng

Tư tư vô tướng sanh sanh chúng

Đa thẩm thâm đa Tam Thánh Cung.

Tam không pháp thuật chung tài đức

Thánh quân ân vạn kỳ chuyển lực

Mũ quan tương ứng bực ý truyền

Thân thương khắp mảnh huyền đồng xứ

Kỳ vân nhụy nở vén mật tường.

Trăm cúc dục mở y đai mão

Đao kiếm xông pha tướng anh hào

Trung kiên tài đức vào vô tướng

Tất đại khai về giáo tòa chương

Danh bảng sử trang trường căn lũ

Chọn thể triều ca họp hiệp cuồng

Sắc triều thọ ứng phù trường võ

Thẳng thẳng ngựa yên miên tương  bửu

Quan ông lão sấp cổ tư lương

Chói tỏa bốn phương ngừng căn tiếng

Chờ gặp vận về điển âm thinh

Khai tâm kỳ phận hữu quan lịnh

Kỳ thiết tâm sinh lĩnh trường thiên

Binh quyền hiền võ phận chẳng yên

Tương đằng tương ứng duyên tâm độ

Sơn hồ khí thế băng hồi cổ

Hy sinh trăm họ tu nước nhà

Đai giáp uy nghi chu kỳ ba

Gió về sương xuống hoa nở rộ

… lưu lịnh lực vô

Lư bồng hội hiệp nhiệm kỳ ba

Ngọc Đế tòa chương mở liên hoa

Hội cảnh rồng mây khuê long chiếu

Nam Cực Tiên Ông chiếu quan hà

Nấu đơn tầm dược tiên ông khiếu

Lão Quân Thái Thượng sơ cổ niêu

Trăm du hội cảnh Diêu Cung thành

Đồ qua khói Nam Bang địa thấm

Tiên chương bồng đa thạnh một mai

Tòa Ngọc Đế diệu xoay cuộc tẩy

Hoa tinh khiết đế khai phụng múa

Tẩy hồng trần phục phá âm [mất chữ]

Già Lam Thánh thể [mất chữ] giáp

Nia hài có một không kỳ

Luồng chơn điển vô vi khai điệu

Thiết thiết tinh duyên thân vi diệu

Niên bảng Đông Tây chiếu nội triều

Hai chữ Mậu Tuất niêu năm mới

Đồng án gương đăng luật thiên thời.”

  
 
 

https://youtu.be/n9dSyFa576I

 

PHÁP ÂM 124

“Hình thị xứ hà kim khán

Bất bất Thiên Giang thuyết lai đàn

Quyết cả sự khổ điền niên cảm

Diệu diệu uy nghi kết tụ san

Nương nương Liễu Nữ phát sanh tam

Niệm đề môn dụng [mất chữ]

Vô giai Nam Bắc thành liễu thế

Nam tài tương ứng chịu khổ cam

[mất câu]

 . . . tánh danh chi đặng tam kề

Tương kiến trùng tử hương hương hữu

Quốc hồn đại đại bảo công tuồng

Nhơn chiêu tố hiển Tòa Thánh Bửu

Tư tự vô hình lạc thiên thu

Cổ danh ghép chấp phong liên tọa

Sở sở thành trì kim tự ghi

Tử tùng nhan quá toàn thành toả

Giao vai mang liễu liễu nguyệt ca

Thiện … thiện kim nương lộ

Tử kiến lăn xăn hội tử gia

Chuyển chuyển minh minh thân sáng cả

Phụng hạ chánh hy thiện nhân lười  

Tân tân mới lậu lậu hiện hiện

Tương thượng hóa dưỡng hiền giá bửu

Trau hầu y chánh xanh tam điện

Xuống xuống trần ai ngộ phúc duyên

Đa buộc chở động cơ linh hiển

Bút bút tiêu nang phàm thị thiên

Thanh bạch mộc tuyết thiên ý Phật

Tứ mã ngấm ngầm theo …

Thanh đa liễu mộc bậc nữ tài

Kim lương xuất chánh giờ trở lại

Phiêu phiêu tỏa tỏa trải mâm.

Trách khuyên sơ lược cài then cổng

Viên dung đại xá bồng non kết

Khải hoàn nhịp điệu kỳ thân Phật

Xa tư dấu hiệu rực mùi chứng

Ma ha tha lực hiến đời mình

Ân hồng chung ngộ dựng non kỷ

Có không không có tri âm tri

Cung son Bạch Ngọc y hương sắc

Lân long phụng dừ tương đồng tác

Thượng cảnh hồi đầu hạc hạc liêu.”

“Kéo tam giáo tứ ân non nước

Ở dậm ngàn xuôi ngược dư âm

Mài râu thảm trạng âm thầm

Nâng tay chấp thủ lịnh cầm ấn nghi

Cõi tạm thế thất kỳ Sơn Bửu

Lái chèo ghe gươm đủ ba ban

Bốn mùa tám tiết xuôi dòng

Rạng danh bảng hổ chào xong cổ già

Cổ xưa chịu bôn ba nhiều kiếp

Chịu khó khăn trải nhịp tục la

Học ly duyên Phật chèo đò

Xác trần thiên mạng hát hò ngao du

Âm chín bệ cổ từ một cửa

Tạm vùng ra xin chín cửa chuyển khai

Tam quan cửa ải trong ngoài

Đấu trường cửa mở diệu xây phụng kỳ

Thôi thôi nguồn điển nay lui thẩm

Chở thiên thiên lai phủ trùng trùng

Uy nghi phủ xứ kỳ man lộ

Tam quan cửa ải rạng Đông Hồ

Gió gió hiu hiu xuôi ngược tổ

Điển thiên hề lui … từ đây.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 445)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 309)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1220)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1115)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1036)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1600)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1577)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1393)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1756)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1466)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2345)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1999)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2219)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2152)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2871)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2529)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4328)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3408)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3812)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.