DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM ĐINH DẬU

17 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 13483)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 11 Tháng 2 Năm 2018
Ngày 26 Tháng 12 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
 
 
 
 
  

 
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 125

 

(Mất một câu)
Đông Tây Nam Bắc khách rõ tường

Xuân Hạ Thu Đông giờ đúng chiết

DIÊU MẪU địa cầu thay đổi chương.

 

Hữu phàm thân thể MẪU lên tiếng

Vạn ức đồng thinh phải làm hiền

Nghe MẪU chuyển hóa nhơn trọn vẹn

Hỡi con định chí bước lên thuyền.

 

Màn lừa lọc mất còn không hẹn

Phủ trùm kỳ chạy bỏ đua chen

Ta phải cố lấy câu đạo đức

Bền nhẫn nhục cứu đời không thẹn.

 

Cảnh nơi trần tình thương hiệp lực

Xoay trở sao THÀ THIỆT ĐẠO ĐỨC

MẪU duyệt khai ứng sách hay chưa

Ngày luận sớm hành theo y thật.

 

Nay điển lành được MẪU chiếu thường

Chuyển diệu mầu vô ảnh cung xưa

Quang điện chiếu linh thông vô ảnh

Giới đại đồng tiến tới chẳng chừa.

 

MẪU thông y chí bầu sáng ánh

Diệu diệu HUYỀN mở cửa cung THANH

Đạo trần duyên lập quả tập tành

Qui y chữ tu HIỀN LIÊM CHÁNH.

 

Tình Đạo Đời nam nữ học rành

CHA MẸ đợi con lành hành hạnh

Đức lập công buổi hạ tụ chung

THIÊN ẤN hiện Thiên Thai Phật Thánh.

 

Thương con dại nguyên linh sanh chúng

Trẻ lắng nghe tên tuổi khôn dùng

Sáng trưa chiều thể hiện nhơn lành

Muốn gặp MẪU tu hiền đức dụng.

 

Ao sen bông cá lội bình sanh

Cõi hư không Cung Tây chiếu cảnh

Đẹp thân mình đổi sắc thay hình

Chơn tâm chánh an vui tiên cảnh.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 126

 

LÃO TỔ HỒNG QUÂN lãnh chiếu HUYỀN

Tổ Lão trải thông xác thân tiên

Lão Tổ từ tâm KIỀN sáng tạo

Tổ Lão khai THIÊN rõ âm hao

Lão Tổ tác hiện ao lung vận

Tổ Lão kỳ ba đợi hiếu trung

Lão Tổ ngươn tam dụng thiện lành

Tổ Lão phàm lâm nan trở hành

Lão Tổ tự tại quanh tứ mục

Tổ Lão xét xem chi thủ túc

Lão Tổ nghiêm minh phục tái phong

Tổ Lão tố xan tất dạ trong

Lão Tổ Bồng Lai trông Hội Yến

Tổ Lão hạ trần khuyến LỊNH THIÊN

Lão Tổ cạnh phương điền Mậu Tuất

Tổ Lão KỶ NGUYÊN LAI BỒNG PHẬT

Lão Tổ lược thao thật chỗ ngồi

Tổ Lão sắc chỉ tuồng LONG HỘI

Lão Tổ năm non HỘI [LONG] VÂN lai

Tổ Lão phong ấn hồi trống khai

Lão Tổ không không xây kỳ lộ

Tổ Lão đa phương nhiệm kỳ vô

Lão Tổ non tiên phổ ngọc kỳ

Tổ Lão hoa dưng định cảnh y

Lão Tổ KIỀN xuôi kỳ PHẬT ĐẠO

Tổ Lão thanh lưu ánh sáng hào.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 127

  

Giải trình nhiệm lẽ Cơ Trời

Tục sanh đời đạo chớ lơi linh tàng

Cơ Trời đã lộ rõ ràng

Phen này động chiếu bàng hoàng khó khăn

Mắt nhìn trời đất bủa giăng

Cảnh đời muôn loại biết chăng sóng gào

Mấy khi có dịp Lão trao

Ân mở thâm cảnh trần lao xoay chiều

THÁI BẠCH [KIM TINH] Lão kíp rộng nêu

Dây thiên đàn khải phiêu phiêu tiếng dồn

Lực thần khai trí tỉnh khôn

Ngỏ hầu Lão Lão lực nguồn nhân duyên

Cao thanh đức độ CHƠN HUYỀN

Tinh hoa mực hướng Cơ Thiên ngộ kỳ

Nay mai PHẬN ĐẠO VÔ VI

Sắp khuôn dẫn chỗ HUỲNH KỲ ĐẠI CĂN

Người xưa phận Lão dạy rằng

Chờ Rồng khéo dẻo Chó nằm túc nghi

Lão vai quý khả BẠCH Y

KIM TINH THÁI BẠCH dụng kỳ cửa Tiên

BÁT BỬU, LA HÁN, THIÊN HUYỀN

Phi đằng cao đỉnh Long Thiên chư hầu

Bản tư duy bổn lai châu

Khai thời mở cửa sắc màu đêm trăng

Chữ ĐÀ ý PHẬT hiện đăng

Tố trần Chó sủa lung lăng liệu lường

Tây Cung thấy vậy thông đường

Huệ thông kim nhãn vi tường thiêng liêng.

 

Thông pháp CƠ THIÊN LỘ PHẬT ĐÀI

Pháp thông rõ thấu CHÀO CỔ [PHẬT] LAI

Thông pháp CƠ MỞ KHAI QUÂN LỆNH

Pháp thông THỌ ĐIỂN LINH SẮC LINH.

 

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 128

 

Di hàn di giả di di giả

Can can chi hóa hóa khả kha

Qui phong phong quí qui gia giả

Thủ THỦ THIÊN thiên tất dạ đa.

 

Giả đa đa giả di da đạ

Lưu lưu thâm thâm chí âm đa

Di hỉ di hỉ di di hỉ

Ngộ ngộ tùng cơ dĩ ma ha.

 

Quán QUÁN THẾ du hồi hồi ký

Khắp khắp phương phương cứu cứu khi

Quán quán ÂM âm BỒ TÁT sự

Trổi giọng đàn âm nhịp nhịp kỳ.

 

Y y biến ngất về tứ sự

Phí phí CHƠN phổ phổ sư SƯ

Khai KHAI THỊ thành thành hoại hoại

Di ca da da dị chi như.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 129

  

LONG HUÊ HỘI Lư Bồng

Diên Đại hội HUÊ LONG

MẪU LÃO LÃO biến hóa

Biến biến đặng lập công

Kim quang thần chiếu tỏa

Hội Bàn Đào Liên Hoa

LÃO LÃO MẪU tỏ rõ

Ấn ấn nhập thể na

Thượng thượng linh qui bổ

Hạ hạ giáo lâm đồ

Càn Khôn CÀN khai mở

THIÊN ẤN thơ hiệp vô
Diệu diệu khuyết [đoạn, khúc, bài] chỉ rõ
ĐẠI ĐẠO phục bồi lo
Nhơn truyền HOÀNG CỰC CHỦ

Ba Tòa một tháp lo

Đinh [Dậu] giao THIÊN bộ THƯ

KHAI PHỔ ĐỘ NHƠN CHỦ

Trảm dứt nhiễm không ninh

ĐẠI ĐẠO hỏa vô hư

Trên kim tháp tàng linh

Đạo chí tâm tự mình

Tuyệt tuyệt y thần xác

Chiếu chiếu phản thể hình

Tam Bửu thanh tọa lạc

Ba ra ha THIÊN ĐÀNG

Trùng kiến chi DIÊU TRÌ

Thượng thượng phẩm tọa lạc.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.