DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM ĐINH DẬU

17 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 14023)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 11 Tháng 2 Năm 2018
Ngày 26 Tháng 12 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
 
 
 
 
  

 
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 125

 

(Mất một câu)
Đông Tây Nam Bắc khách rõ tường

Xuân Hạ Thu Đông giờ đúng chiết

DIÊU MẪU địa cầu thay đổi chương.

 

Hữu phàm thân thể MẪU lên tiếng

Vạn ức đồng thinh phải làm hiền

Nghe MẪU chuyển hóa nhơn trọn vẹn

Hỡi con định chí bước lên thuyền.

 

Màn lừa lọc mất còn không hẹn

Phủ trùm kỳ chạy bỏ đua chen

Ta phải cố lấy câu đạo đức

Bền nhẫn nhục cứu đời không thẹn.

 

Cảnh nơi trần tình thương hiệp lực

Xoay trở sao THÀ THIỆT ĐẠO ĐỨC

MẪU duyệt khai ứng sách hay chưa

Ngày luận sớm hành theo y thật.

 

Nay điển lành được MẪU chiếu thường

Chuyển diệu mầu vô ảnh cung xưa

Quang điện chiếu linh thông vô ảnh

Giới đại đồng tiến tới chẳng chừa.

 

MẪU thông y chí bầu sáng ánh

Diệu diệu HUYỀN mở cửa cung THANH

Đạo trần duyên lập quả tập tành

Qui y chữ tu HIỀN LIÊM CHÁNH.

 

Tình Đạo Đời nam nữ học rành

CHA MẸ đợi con lành hành hạnh

Đức lập công buổi hạ tụ chung

THIÊN ẤN hiện Thiên Thai Phật Thánh.

 

Thương con dại nguyên linh sanh chúng

Trẻ lắng nghe tên tuổi khôn dùng

Sáng trưa chiều thể hiện nhơn lành

Muốn gặp MẪU tu hiền đức dụng.

 

Ao sen bông cá lội bình sanh

Cõi hư không Cung Tây chiếu cảnh

Đẹp thân mình đổi sắc thay hình

Chơn tâm chánh an vui tiên cảnh.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 126

 

LÃO TỔ HỒNG QUÂN lãnh chiếu HUYỀN

Tổ Lão trải thông xác thân tiên

Lão Tổ từ tâm KIỀN sáng tạo

Tổ Lão khai THIÊN rõ âm hao

Lão Tổ tác hiện ao lung vận

Tổ Lão kỳ ba đợi hiếu trung

Lão Tổ ngươn tam dụng thiện lành

Tổ Lão phàm lâm nan trở hành

Lão Tổ tự tại quanh tứ mục

Tổ Lão xét xem chi thủ túc

Lão Tổ nghiêm minh phục tái phong

Tổ Lão tố xan tất dạ trong

Lão Tổ Bồng Lai trông Hội Yến

Tổ Lão hạ trần khuyến LỊNH THIÊN

Lão Tổ cạnh phương điền Mậu Tuất

Tổ Lão KỶ NGUYÊN LAI BỒNG PHẬT

Lão Tổ lược thao thật chỗ ngồi

Tổ Lão sắc chỉ tuồng LONG HỘI

Lão Tổ năm non HỘI [LONG] VÂN lai

Tổ Lão phong ấn hồi trống khai

Lão Tổ không không xây kỳ lộ

Tổ Lão đa phương nhiệm kỳ vô

Lão Tổ non tiên phổ ngọc kỳ

Tổ Lão hoa dưng định cảnh y

Lão Tổ KIỀN xuôi kỳ PHẬT ĐẠO

Tổ Lão thanh lưu ánh sáng hào.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 127

  

Giải trình nhiệm lẽ Cơ Trời

Tục sanh đời đạo chớ lơi linh tàng

Cơ Trời đã lộ rõ ràng

Phen này động chiếu bàng hoàng khó khăn

Mắt nhìn trời đất bủa giăng

Cảnh đời muôn loại biết chăng sóng gào

Mấy khi có dịp Lão trao

Ân mở thâm cảnh trần lao xoay chiều

THÁI BẠCH [KIM TINH] Lão kíp rộng nêu

Dây thiên đàn khải phiêu phiêu tiếng dồn

Lực thần khai trí tỉnh khôn

Ngỏ hầu Lão Lão lực nguồn nhân duyên

Cao thanh đức độ CHƠN HUYỀN

Tinh hoa mực hướng Cơ Thiên ngộ kỳ

Nay mai PHẬN ĐẠO VÔ VI

Sắp khuôn dẫn chỗ HUỲNH KỲ ĐẠI CĂN

Người xưa phận Lão dạy rằng

Chờ Rồng khéo dẻo Chó nằm túc nghi

Lão vai quý khả BẠCH Y

KIM TINH THÁI BẠCH dụng kỳ cửa Tiên

BÁT BỬU, LA HÁN, THIÊN HUYỀN

Phi đằng cao đỉnh Long Thiên chư hầu

Bản tư duy bổn lai châu

Khai thời mở cửa sắc màu đêm trăng

Chữ ĐÀ ý PHẬT hiện đăng

Tố trần Chó sủa lung lăng liệu lường

Tây Cung thấy vậy thông đường

Huệ thông kim nhãn vi tường thiêng liêng.

 

Thông pháp CƠ THIÊN LỘ PHẬT ĐÀI

Pháp thông rõ thấu CHÀO CỔ [PHẬT] LAI

Thông pháp CƠ MỞ KHAI QUÂN LỆNH

Pháp thông THỌ ĐIỂN LINH SẮC LINH.

 

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 128

 

Di hàn di giả di di giả

Can can chi hóa hóa khả kha

Qui phong phong quí qui gia giả

Thủ THỦ THIÊN thiên tất dạ đa.

 

Giả đa đa giả di da đạ

Lưu lưu thâm thâm chí âm đa

Di hỉ di hỉ di di hỉ

Ngộ ngộ tùng cơ dĩ ma ha.

 

Quán QUÁN THẾ du hồi hồi ký

Khắp khắp phương phương cứu cứu khi

Quán quán ÂM âm BỒ TÁT sự

Trổi giọng đàn âm nhịp nhịp kỳ.

 

Y y biến ngất về tứ sự

Phí phí CHƠN phổ phổ sư SƯ

Khai KHAI THỊ thành thành hoại hoại

Di ca da da dị chi như.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 129

  

LONG HUÊ HỘI Lư Bồng

Diên Đại hội HUÊ LONG

MẪU LÃO LÃO biến hóa

Biến biến đặng lập công

Kim quang thần chiếu tỏa

Hội Bàn Đào Liên Hoa

LÃO LÃO MẪU tỏ rõ

Ấn ấn nhập thể na

Thượng thượng linh qui bổ

Hạ hạ giáo lâm đồ

Càn Khôn CÀN khai mở

THIÊN ẤN thơ hiệp vô
Diệu diệu khuyết [đoạn, khúc, bài] chỉ rõ
ĐẠI ĐẠO phục bồi lo
Nhơn truyền HOÀNG CỰC CHỦ

Ba Tòa một tháp lo

Đinh [Dậu] giao THIÊN bộ THƯ

KHAI PHỔ ĐỘ NHƠN CHỦ

Trảm dứt nhiễm không ninh

ĐẠI ĐẠO hỏa vô hư

Trên kim tháp tàng linh

Đạo chí tâm tự mình

Tuyệt tuyệt y thần xác

Chiếu chiếu phản thể hình

Tam Bửu thanh tọa lạc

Ba ra ha THIÊN ĐÀNG

Trùng kiến chi DIÊU TRÌ

Thượng thượng phẩm tọa lạc.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1399)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2427)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3661)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3509)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3657)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3795)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3459)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3688)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3525)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3513)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.