DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

19 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12339)
  
Đàn Giờ Mão
Ngày 1 tháng 1 năm Mậu Tuất - Tết
Ngày 16 tháng 2 năm 2018
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 


  
    

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 134

 

KHAI MÔN HIỆP NHỨT duyên kỳ ngộ

Dĩ long trình tự bức màn dỡ

Nhân thiện qua khơi sóng vô minh

Ngày mai nắng táp đố ai rõ

Dậu lui Tuất tới mở mắt nhìn

Dắt chúng phen này Thượng Bộ Binh

Tứ tứ gia điền môn ngọ kháo
Khuyết khiết tường trông thốc [nhanh] ngự minh.

 

Mở cuộc chu kỳ kiếp tích cổ

Khải điệu Thánh Tiên Phật vô vi

THIÊN ÂN ngộ thanh thanh điển hạ

Chỉnh chu KỲ TAM GIÁO LUẬT ĐỒ

Đêm khuya thanh tâm màu điển hạ

Tâm huệ thanh tuồng hiệp tận gan

Áo vải xưa xuất trận mã phi

Danh NHỨT để BỬU KỲ CỔ đang.

 

Dọn dẹp Ngươn Ba thả cúc nghi

Tháo vác quân cơ bổ nhiệm kỳ

KHAI CƠ LẠC QUỐC thay TÂN chuyển

Tiếng gọi thân hồn mệnh tứ thi.

 

Mậu Tuất Xuân về LỊNH KHAI CHUYỂN

Chiếu ải tam quan THẬP NHỊ HIỀN

Tết về quan ải Xuân hạnh phúc

Mai vàng đạo hạnh MỞ CỬA THIÊN.

 

 
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 135

 

LÃO MẪU khả thành chư xứ kinh

Hóa hóa sanh sanh cạn tỏ tình

Vị nào hạ các chi toàn dạng

Bất bất tại tâm cũng tại mình.

 

LÃO MẪU NƯƠNG bất tương tương giảng

Thuyết thuyết truyền lai tống bảo an

Lưu lưu không địa hề chẳng thấy

Vạn vạn cổ danh bảo dưỡng khang.

 

Đền Rồng tư sắc tòa sen mấy

Cung dưỡng châu thành chắc thăng mai

Đông Tây Nam Bắc thành GIANG [HÀ] xuất

Lạc LẠC CHIẾU qui kể từ nay.

 

Tất bất thoả thoả khung HOÀNG bậc

Hoa mộc điền xanh LÃO MẪU tầm

Vô tư vô dị xuất tùng nghi

LÃO NƯƠNG đang LÃO quá dạng dầm.

 
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM 136

  

Mang long hài thị chi nhơn thế

LIỄU điển xứ vô điển vận đề

Tứ HÀNH [HẠNH] vai nhiệm mang sự khổ

Nhắc tới thôi buồn giả chúng mây

Cầu cầu Thiên Thượng chi thiên địa

Khởi phong phong khởi thủy lộ CHIÊU

Nhiên nhiên cốt thể quang điển chiếu

Tàng hình ẩn dạng ẩn khoá truyền

Nhứt nhứt liên thân lưu hiệp NHÃN

Nhi nhi hảo thể chịu hàm oan

Cất sự chi ngập lòng an chứa.

 

LIỄU NHẤT trần khôi chẳng dưng đưa

Tạ ân đáp báo lòng tâm hảo

Nêu danh lập tạo tới đẩy đưa

Chuộng người lòng hảo y hiền thảo

Vô hữu hữu vô bất bất thao

Người đời chơn khó thời khinh miệt

Xác na thể tú chịu khổ lao

LIỄU LIỄU NHẤT kỳ tam tiền đáo

Mật mật lý hành rõ sự nào

Thời sanh Tuất Hợi nào an đặng

Hiểu lý diệu thâm kiếp môn đào

Chắc phải bệnh đau đời chịu khó

Nhã nhạc đau phần bịnh rán bò

Nói cho ai hiểu đừng chê trách

Cát thể đa tiên tiếp sóng dò

Liêu liêu minh hoa hồi phục CHIẾU

Ngoại cảnh đa NGHI LẬP TÂN TRIỀU

Trầm ngâm nhã hứng quang tương diệu

Hữu vô vô hữu chấp lịnh điều

Thân bệnh đỡ đau xác thể thì

Đông hướng cúng vái khấn mọp quỳ

Không còn lưng cong như trước nữa

Cuối đầu sát ván niệm Mâu Ni

Bốn phương tám hướng chư thiên hộ

Nêu rõ việc mình đặng mai thi

Nạn ách qua chuông lần lần thánh [thót]

Bồ Tát giúp thân trọn nhiệm kỳ

Pháp hải chông gai mang cơ dựng

ĐỔI MỚI PHEN NÀY chẳng nghĩ suy

Chúc mừng năm mới phúc an khang

Mai nở rộ vui hiệp gia đàng

Năm mới chúc cô vui hạnh phúc

Thắp nén hương lòng rực đạo vàng.


 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 137

 

Bực đại thừa dàn cơ dựng nước

Quân thuyết Đông Du kỳ tam lược

Thần túy NHƠN ÔNG ngược ngược xuôi

Vịn nhau một bến tái sanh hồi

Thân mệnh KỲ HƯƠNG đôi ba kiếp

Dậu lui đã hết hai mươi hiệp

Trung ương quy cách kiếp than ôi

Vất vả non sông Đạo cùng Đời

Gánh nặng đôi vai soi thắp nến

Bắt đặng Trâu [Tân Sửu] cày ắt rõ tên

TÂY AN mở đạo nền trung hiếu

Tạ [ơn] QUỐC cuộc NGHIÊM BỔN KỲ ĐIỀU

Mảnh vai áo vải nêu kiếm khách

Gạ hỏi LẠC LONG [QUÂN] sáu khắc mạch

Trăm cảnh truân chuyên vạch chu kỳ

Mây trời chỉ rõ ông Tân Kỷ

Hết Dậu Tuất sang Kỷ [Hợi] sắc quang

Căn kiếp phen này khai thời vận

Ngươn tàn khôi phục chẳng đầu hàng

Văn ôn luyện võ thời cố vận

Thủ Tuất Tân lưu bận sĩ tăng

Cất Hợi còn lại nhân cù hóa

Thời phổ Tân theo Tứ Hiếu Hòa

QUỐC Trào QUỐC bảo qua bao kiếp

Tường mệnh QUỐC Triều bảng phong liếp

Tây Môn sứ mạng tiếp giải dầu [Tây Môn = California]

Vận thiều Đông Bắc khéo chùi lau

Mạng Trời đà chiếu mau mau kiếu [kêu]

Bần tử ÔNG mang kiếp vai nghèo

Cất dời chân lụi theo mây khổ

Ra khơi kheo khéo khỏi lật HƯNG

Tuất về tiếng gọi từ tố hiểm

Yên cương thắng NGỰA CỔ xưa hiềm

Người xưa mang tất tìm hồi kết

Sơn tự lộ trang bốn chữ hết [Bửu Sơn Kỳ Hương]

Triều ca SƠN BỬU hết chỗ ngồi

Khứ khứ cổ già trống thúc ÔNG

KHAI TRÀO mục tứ hồi thất mở

Mục đầu đồng Hợi ví ầu ơ

Thượng cổ THIÊN TRỜI ngươn chót

Tác sắc Bửu Đài bốn chữ LẠC

Phẳng lặng gương đôi bọt Tây Hồ

Bổn gốc KỲ HƯƠNG tuồng cổ vô

Nhân duyên từ tái hồ trầm đĩa

Mạch cơ Lý chảy ra mở gọng xe

Nhất tư thiếu kiến nghe trông đợi

Kỳ rạng Á Đông LẠC vận cười

TỨ ÂN kín đáo soi cân Giáo

Quy tự diệu mầu rõ âm hao

Nhân hạ tri tường thau, đồng, sắt

Hấp thụ càng say thâm huyền mật

Thời khắc TÂY AN bậc ngự đàn

TỨ ÂN huyền diệu nhất đệ an

Ra môn hiệp nhất ÂN ĐẠO TỨ

Thi câu trình tự QUỐC ĐẠO TỪ

Lực nghinh khai ngộ tứ phương phá

Bánh cổ viên dung đáo Kỳ Ba

Ngọn cờ lất phất ba một tớ

Môn đệ TÂY AN xuất kỵ giờ.

 

TÂY AN nhất đệ môn

Chấp chỉ Bửu Đại Hồn

Bắt huy thân già tới

Chu kỳ Trung Ương đồn

Hy sinh mình cho đời

Hay khổ tu muôn nơi

Kỳ Ba sắc vô hình

Tứ Linh quy hồi mới

Thuở xưa bằng quy vịn

Kỳ quang bâu phướn lịnh

Trường niên cửu danh tên

BỬU SƠN KỲ an định

CHIẾU đất trời dựng nền

Trải ruộng xưa như chuyển

MINH Thuấn minh bừa cày

Tri cổ thập đạo bền

Năm Mậu tất hồi khai

Hố hò khoan hò khải

HUỲNH BỬU VIỆT xuất chúng

Kìa NHỊ [THIÊN] GIA anh tài

Rạng lần cơ tam chủng

THỌ KÝ LỊNH HOÀNG CUNG

TÂY AN về gia độ

Non nước yên thái hùng

Thay bao lời Ta điển

Chúc chúc đầu niên mới trăm hoa.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4557)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4619)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4551)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.