DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

19 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 9488)
 
 
 

   
 

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 2018

MÙNG 1 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

 
  
    

https://youtu.be/iRvitbw2808

 

PHÁP ÂM 134

“Ba giờ tri hội kiểm sổ ban

Kỳ Hương văn pháp biên hữu bàn

Phen này tâm đức tiên thần hộ

Quốc Đạo từ ân sắp khuôn phần

Khai môn hiệp nhứt duyên kỳ ngộ

Dĩ long trình tự bức màn dở

Nhân thiện qua khơi sóng vô minh

Ngày mai nắng táp đố ai rõ

Dậu lui Tuất tới mở mắt nhìn

Dắt chúng phen này thượng bộ binh

Tứ tứ gia điền môn Ngọ kháo

Thuyết thuyết tường trong thắp ngự minh

Mở cuộc chu kỳ kiếp tích cổ

Khải điệu Thánh Tiên Phật vô vi

Thiên nhân ngộ thanh thanh điển hạ

Chuẩn chu kỳ Tam Giáo luật đồ

Đêm khuya thanh tâm màu điển hạ

Tâm huệ thanh tuồng hiệp tận gan

Áo vải xưa trúc trận mã phi [Phù Đổng Thiên Vương?]

Danh nhứt để Bửu Kỳ cổ đang

Dọn dẹp ngươn ba thả cúc hi

Tháo vác quân cơ bổ nhiệm kỳ

Khai cơ Lạc Quốc thay tân chuyển

Tiếng gọi thân hồn mệnh tứ tri

Mậu Tuất Xuân về lịnh khai chuyển

Chiếu ải tam quan Thập Nhị Hiền

Tết về quan ải Xuân hạnh phúc

Mai vàng đạo hạnh mở Cửa Thiên.”

 
 
 
https://youtu.be/CkKA44-3B7A

  

PHÁP ÂM 135

Lão Mẫu khả thành chư xứ kinh

Hóa hóa sanh sanh cạn tỏ tình

Vị nào hạ cát chi toà dạ

Bất bất tại tâm cũng tại mình

Lão Mẫu Nương bất tương tương giảng

Thuyết thuyết truyền lai tống bảo an

Lưu lưu tân địa hề đặng thấy

Vạn vạn cổ danh bảo dưỡng khang

Đền rồng tư sắc tòa sen mấy

Cung dưỡng châu thành chắc thăng mai

Đông Tây Nam Bắc thành Giang xuất

Lạc lạc chiếu quy kể từ nay

Tất bất thoả thoả cung hoàng bậc

Gia mạch điền tranh Lão Mẫu tầm

Vô tư vô dị trúc tùng nghi

Lão Nương mang Lão quá dạn dầm.”

 
  
  

https://youtu.be/5M7qk5P0b9A

 

PHÁP ÂM 136

“Mang long hài thị chi nhơn thế

Liễu điển xứ vô điển vận đề [Liễu Nhất Chơn Nhơn]

Tứ hành vai nhiệm mang sự khổ

Nhắc tới thôi buồn giả chúng mây

Cầu cầu Thiên Thượng chi Thiên Địa

Khởi phong phong khởi thủy lộ Chiêu

Nhiên nhiên cốt thể quang điển Chiếu

Tàng hình ẩn dạng ẩn khoá truyền

Nhứt nhứt nguyên thân lưu hiệp Nhãn

Nhi nhi hảo thể chịu hàm oan

Tất sự si ngập lòng an chứa

Liễu Nhất trần khôi chẳng dưng đưa

Tạ ân đáp báo lòng tâm hảo

Nêu danh lập tạo tới đẩy đưa

Chuộng người lòng hảo y hiền thảo

Vô hữu hữu vô bất bất than

Người đời chơn khó thời khinh miệt

Xác na thể tú chịu khổ lao

Liễu liễu Nhất kỳ tam tiền đáo

Mật mật lý hành rõ sự nào

Thời sanh Tuất Hợi nào an đặng

Hiểu lý diệu thâm kiếp môn đàng.

Trách khỏi bệnh đau đời chịu khó

Nhã nhạc đau phần bịnh ráng bò

Nói cho ai hiểu đừng chê trách

Cát thể tha tiên tiếp sóng dò

Liêu liêu minh hoa hồi phục chiếu

Ngại cảnh đa nghi lập tân triều

Trầm ngâm nhẹ hứng quang tương diệu

Hữu vô vô hữu chấp lịnh điều.

Thân bệnh đở đau xác thể thì

Đăng hương cúng vái khấn mọp quỳ

Không còn lưng cong như trước nữa

Cuối đầu sát ván niệm Mâu Ni

Bốn phương tám hướng chư thiên hộ

Nêu rõ việc mình đặng mai thi

Nạn ách qua chuông lần lần thanh

Bồ tát giúp thân trọn nhiệm kỳ

Pháp hải chông gai mang cơ dựng

Đổi mới phen này chẳng nghĩ suy.

Chúc mừng năm mới phúc an khang

Mai nở rộ vui hiệp gia đàng

Năm mới chúc Cô vui hạnh phúc

Thắp nén hương lòng rực đạo vàng.”

 
 
 
https://youtu.be/VRTbHaIluhY

  

PHÁP ÂM 137A

“Bực đại thừa vàng khơi dựng nước

Binh thuyết Đông Du kỳ tâm lược

Thần túy Nhơn Ông ngược ngược xuôi

Vịn một bến tái sanh hồn

Thân mệnh Kỳ Hương đôi ba kiếp

Dậu lui đã hết hai mươi hiệp

Trung ương quy sách kiếp than ôi

Vất vả non sông Đạo cùng Đời

Gánh nặng đôi vai soi thắp nến

Bắt đặng trâu cày ắt rõ tên

Tây An mở đạo nền trung hiếu

Tạ Quốc cuộc nghiêm bổn Kỳ Điều

Mảnh vai áo vải nêu kiếm khách

Gạ hỏi Lạc Long sáu khắc mạch

Trăm cảnh truân chuyên gặp chu kỳ

Mây trời chỉ rõ Ông Tân Kỷ

Hết  [Đinh] Dậu [Mậu] Tuất sang Kỷ sắc quang

Căn kiếp phen này khai thời vận

Ngươn tàn khôi phục chẳng đầu hàng

Văn ôn luyện võ thời cố vận

Thủ Tuất Tân lưu bận sĩ tăng

Tất Hợi còn lại nhân cừu hóa

Thời cổ Tân theo Tứ, Hiếu, Hòa

Quốc trào gấp bảo qua bao kiếp

Tường mệnh Quốc triều bảng phong liếp

Tây môn sứ mạng tiếp giải dầu

Vận tiều Đông Bắc khéo chùi lau

Mạng trời đà chiếu mau mau cứu

Bần tử Ông mang kiếp vai nghèo

Cất dời chân lụi theo mây khổ

Ra khơi kheo khéo khỏi lật hư

Tuất về tiếng gọi từ tố hiểm

Yên cương thắng ngựa cổ xưa hiềm

Người xưa mang tất tìm hồi kết

Sơn tự lộ trang bốn chữ hết [lộ hết 4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương]

Triều ca Sơn Bửu hết chỗ ngồi

Khứ khứ cổ già trống thúc Ông

Khai trào mục tứ hồi thất mở

Mục đầu đồng Hợi ví ầu ơ

Thượng cổ thuyết thiên Trời nhơn chót"

 
 
 

 https://youtu.be/GTMoSDEA0pY

  

PHÁP ÂM 137B

"Tác Tuất Bửu Đài bốn chữ Lạc

Phẳng lặng gương đôi bạc Tây Hồ

Bổn gốc Kỳ Hương tuồng cổ vô

Nhân duyên tự tái hồ trầm đĩa (?)

Mạch lý chảy ra mở rộng sen [lộng xe?]

Nhất tư thiếu kiến nghe trông đợi

Kỳ rạng Á Đông Lạc gượng cười

Tứ Ân kính báo tôn tân giáo

Huy tự diệu mầu rõ âm hao

Năng hạ truy tường thau, đồng, sắt

Hấp thụ càng say thâm huyền mật

Thời khắc Tây An bậc ngự đàn

Tứ Ân huyền diệu nhất đệ an

Ra môn hiệp nhất Ân đạo Tứ

Thi câu trình tự Quốc Đạo từ

Lực nghinh khai ngộ tứ phương phá

Đánh cổ viên dung đáo kỳ ba

Ngọn cờ lất phất ba một tớ

Môn đệ Tây An xuất Tỵ giờ.

Tây An nhất đệ môn 

Chấp chỉ Bửu Đại Hồn

Bắt huy thân già tới 

Chu kỳ Trung Ương đồn

Hy sinh mình cho đời 

Hay khổ tu muôn nơi

Kỳ ba sắc vô hình 

Tứ linh quy hồi mới

Thuở xưa bằng quy vịn

Kỳ quang bâu phướng lịnh

Trường niên cửu danh tên

Bửu Sơn Kỳ an định

Chiếu đất trời dựng nền

Trải ruộng xưa như chuyển

Minh Thuấn minh bừa cày

Tri cổ thập đạo bền

Năm Mậu Tuất hồi khai

Hố hò khoan hò khải

Nhìn bửu Việt xuất chúng

Kìa Nhị Gia anh tài

Rạng lần cơ tam chủng

Thọ ký lịnh Hoàng Cung

Tây An về gia độ

Non nước yên thái hùng

Thay bao lời ta điển

Chúc chúc đầu niên mới trăm hoa.”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1435)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1630)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1979)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2500)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.