DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

23 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 10566)

 
 
  

ĐÀN CƠ GIỜ MÃO NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 2018

MÙNG 3 THÁNG GIÊNG NĂM MẬU TUẤT


 
  

https://youtu.be/IfQuiFmfnCc

  

PHÁP ÂM 131

“Kỳ xuống tại Đức Ông Thái Thượng

Chỉ rành rành chơn dưỡng quần sanh

Thánh Hoàng thống ngự cao anh

Thăng truyền xuống chỉ phước lành gắng ghi

Trong ba nhánh không thị thị sắc

Càn cao minh hậu Lạc nghiêm tôn

Vô vô thượng chí Càn Khôn

Hư hư gắng gắng Chí Tôn ngưỡng kỳ

Thượng cung điển phổ chí tất bổn

Trụ trụ ư nhất đốn vô tuyên

Đông Tây Nam Bắc hằng điều [hằng truyền?]

Tất dạng hằng biến nhất tiêu chi điền

Chí chí chung mạch kiến hảo kiếp

Cửu Cửu Hoàng tiệp tiệp nhơn khai

Khai khai bổn dĩ cung giai

Minh Minh Chiếu vốn hóa khai chung trường.”


 
   

 https://youtu.be/q7GNVeWraUc

 

PHÁP ÂM 132

“Bửu ngọc rèm đã phủ chiều ni

Cung điện ngọc non sen trổ ý

Vận thế hình Hà kỷ thiên ân

Nương Tổ Mẫu kim đài ngạc khí

Bởi cơ Trời chuyển khai thân phận

Minh Hoàng Đế Quốc trào triều vận

Tổ Mẫu Nghi lai đáo kim tiền

Bình sinh giọng nhứt nhi Liễu quán 

Danh Lành Ngọc trần thân Liễu hiện

Gót ngọc sen Liễu tái nhân duyên

Quốc Hà di lưu phẩm lành kỳ

Tam quy cuộc đẹp Thiên Đình uyển

Liên tiếng thông cung quy cao chỉ

Tam kỳ cống nhập Lạc thất chung

Lai tàng ải bản kỳ chiêu phẩm

Diệu huyền huyền tam gốc hữu chi

Nan tao ngộ Hà Hưng - Kim thẩm

Liễu Liễu thị di cung Kim thẩm 

Phổ phổ duyên sanh tái tục trần

Thiên thiên định chu kỳ bộc thanh

Tiền căn kiếp sanh quy chung cận

Quốc Hưng yên Kim phẩm lưu duyên

Cõi gia trung giềng bá nhiệm kỳ

Thượng Hà phi Quốc hỏi trí đoàn

Cổ huy gian nghị lai bản kỳ

Dần dần Mão tuần khí huyền chỉ

Liễu Liễu nhi sang hạ tam kỳ

Vào trần thế trong vai (chông gai?) thiền dị

Dẫn tuồng Liễu chào chức phi di

Hưng yên thuở vẹn nguyên ba kỳ

Thẩm thẩm Hà Kim y niên bản

Hồi tái lai thiên hạ trùng y

Lạc Quốc Nương kim sản nhị ban

Cần nhi Liễu nhơn thiên Ân Hoàng

Lâm kỳ hữu vô hình chiếu rạng

Hương gió Tây, Hưng chứng xưa ngàn

Trầm ngâm trách phận nhờ thân hỏi

Kiếp chung bầu mượn chốn gia trang

Liễu không trách thế trùng tương kiến

Chiếu nữ tử nhi thị vô căn

Khảo pháp luân chuyển đời do hiển

Tựu tựu thị tâm nghĩa trung điền

Kỳ vô phàm phật tranh hữu miếng

Năng tiêu vận chuyển kiếp muôn chiều."

 
 
 

https://youtu.be/upZBld9DFcU

  

PHÁP ÂM #133

“Lìa cảnh cũ trông Ngân sầu Bắc

Cảnh nguyệt minh lạc lạc Thọ Châu

Đài sen hảo huyền sinh thiên báu

Cặm sào cặm vận gào trước gió

Cảnh quang đài tiếng nhạc vi von

Thị thỉ tông Bắc thọ hoa vàng

Tạm hồi xuống Nam trào dựng bảng

Có Ngọc Hoàng chứng tạm ứng khoa

Hầu công chí tiền khiên tánh dạ

Dựng môn tam trôi thả tu hành

Hôm tìm kiếm huyền thâm hạnh tánh

Trọng giống xưa cung thanh Hoàng khải

Lấy lành ân trị đạo phục ngai

Thinh thinh rõ là ai soi phục

Khương Thượng ẩn thế tình chưa lúc

Xưa Châu nguyên quy phục lãnh ngân

Đây trung thần tuồng đời gốc gai

Mưu Hàn Tín ngày ngày giả việc

Để một ngày Trời định cơ thiết

Cột cắm sào mới biết cạn sâu

Đừng trôi thả cái tâm lộn dấu

Học từ bi lời khẩu chữ TU

Nhơn mãn ngoạt thấy đời ê ủ

Thôi huyền diệu rút lui thanh điển

Chúc cầu mong tu học an lành

Bay cao di chuyển tâm thanh

Nhớ lời huyền diệu thanh thanh Thiên Đồng.”


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 261)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 980)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1416)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1965)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2823)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4292)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.