DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

23 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 14542)
Đàn Giờ Mão
Ngày 3 tháng 1 năm Mậu Tuất
Ngày 17 tháng 2 năm 2018
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 
  

 
  

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 131

 

Kỳ xuống dạy ĐỨC ÔNG THÁI THƯỢNG

Chỉ đành rành chơn dưỡng quần sanh

THÁNH HOÀNG thống ngự cao anh

Thông truyền kính chỉ phước lành gắng ghi

Trong ba nhánh thông thị thị sắc

CÀN CAO MINH hậu LẠC NGHIÊM TÔN

VÔ vô THƯỢNG chí CÀN KHÔN

Hư hư hoán hoán CHÍ TÔN NGƯỠNG KỲ

Thượng Cung điển phổ chí tất bổn

Trụ trụ ư nhất đốn VÔ tiên

Đông Tây Nam Bắc hằng điều

Tất dạng thần biến nhứt tiêu chi điền

Chí chí CHUNG MẠCH kiến hảo kiếp

CỬU CỬU HOÀNG tiệp tiệp nhơn khai

Khai khai bổn dĩ cung giai

MINH MINH CHIẾU giáng hóa khai chung sườn.


 
   

 Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM 132

 
Bửu Ngọc rèm đã phủ chiều ni

Cung Điện Ngọc non sen trổ ý

Vận thế hình HÀ kỷ THIÊN ÂN

NƯƠNG TỔ MẪU kim đài ngoạt khí

Bởi CƠ TRỜI chuyển khai thân phận

MINH HOÀNG ĐẾ QUỐC TRÀO chiều vận

TỔ MẪU nghi lai đáo kim tiền [hiện nay]

Bình sinh giọng nhứt NHI LIỄU quán

Danh LÀNH NGỌC trần thân LIỄU hiện

Gót ngọc sen LIỄU tái nhân duyên

QUỐC HÀ di lưu phẩm lành kỳ

Tam quy cuộc đẹp THIÊN ĐÌNH uyển

Liên tiếng thông cung quy CAO chỉ

Tam Kỳ cống nhập LẠC QUỐC chung

Lai tàng tái bản KỲ CHIÊU phẩm

Diệu huyền HUYỀN tam gốc hữu chi

Nan tao ngộ HÀ HƯNG kim phẩm

LIỄU LIỄU THỊ di cung kim thẩm  

Phổ phổ duyên sanh TÁI TỤC TRẦN

Thiên THIÊN ĐỊNH chu kỳ bộc THANH

Tiền căn kiếp sanh quy chung cận

QUỐC HƯNG yên kim phẩm lưu duyên

Cõi gia trung giềng bá nhiệm kỳ

Thượng HÀ phi QUỐC hỏi trí đoàn

Cổ uy gia nghị lôi bản kỳ

Dần Dần Mão phần khí HUYỀN CHỈ

LIỄU LIỄU NHI sang hạ Tam Kỳ

VÀO TRẦN THẾ TRONG VAI THIỀN DỊ

Dẫn tuồng LIỄU chào chúc phi di

HƯNG yên thuở vẹn nguyên ba kỳ

Phẩm phẩm HÀ kim [nay] y niên bản

Hồi tái lai thiên hạ trùng y

LẠC QUỐC nương kim sản nhị ban

Cần NHI LIỄU nhơn thiên ÂN HOÀNG

Long kỳ thủ vô hình chiếu rạng

Hướng gió Tây HƯNG chứng xưa ngàn

Trầm ngâm chắc phận nhờ thân hãn

Kiếp chung bầu ngự chốn gia trang

LIỄU không tức thế trùng tương kiến

Chiếu nữ tử nhi thị vô căn

Khảo pháp luân chuyển đời do hiển

Tụ tụ thị phong nghĩa trung điền

Kỳ vô phàm tục trăm hữu biến

Năng tiêu vận chuyển kiếp muôn chiều.

 

[Liễu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử = Bà Chúa Ngọc.  Lành Ngọc = Ngọc Lành, là thiên danh do Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho Nguyễn Thị Thanh, nay là một vị Hiệp Thiên Huyền Nữ chính yếu của Giáo Hội Thiên Trường với phong danh do Đức Ngài ban là Kim Ngọc Thanh Huyền.  Trần thân = thân dưới trần thế = kim thân.  Liễu Hạnh tiết lộ cho biết Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền chính là kim thân của bà hiện nay.]

 

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #133

  

Lìa cảnh cũ Sông Ngân sầu Bắc

Cảnh nguyệt minh lạc lạc Thọ Châu

Đài sen hảo HUYỀN sinh THIÊN báu

Cắm sào cắm vận gào trước gió

Cảnh quang đài tiếng nhạc vi von

Thị thỉ tông Bắc thọ hoa vàng

Tạm hồi xuống Nam Trào dựng bảng

Có NGỌC HOÀNG chứng tạn ứng khoa

Hầu công chí tiền khiên tánh dạ

Dựng Môn Tam trôi thả tu hành

Hên [may mắn] tìm kiếm huyền thâm hạnh tánh

Trọng giống xưa cung thanh HOÀNG khải

Lấy lòng ÂN trị Đạo phục ngai

Thinh thinh rõ là ai khôi phục

KHƯƠNG THƯỢNG ẩn thế tình chưa [phải] lúc

Xưa Châu Nguyên quy phục lãnh ngân

Đâu trung thần tuồng đời gốc gai

Mưu Hàn Tín ngày ngày giả việc

Để một ngày Trời định cơ thiết

Cột cắm sào mới biết cạn sâu

Đừng trôi thả cái tâm lộn dấu

Học TỪ BI lời khẩu chữ TU

Nhơn mãn ngoạt thấy đời ê ủ

Thôi huyền diệu rút lui thanh điển

Chúc cầu mong tu học an lành

Bay cao di chuyển phong phanh

Nhớ lời huyền diệu thanh thanh TIÊN ĐỒNG.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.