DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

23 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 11848)
Đàn Giờ Mão
Ngày 3 tháng 1 năm Mậu Tuất
Ngày 17 tháng 2 năm 2018
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 
  

 
  

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM 131

 

Kỳ xuống dạy ĐỨC ÔNG THÁI THƯỢNG

Chỉ đành rành chơn dưỡng quần sanh

THÁNH HOÀNG thống ngự cao anh

Thông truyền kính chỉ phước lành gắng ghi

Trong ba nhánh thông thị thị sắc

CÀN CAO MINH hậu LẠC NGHIÊM TÔN

VÔ vô THƯỢNG chí CÀN KHÔN

Hư hư hoán hoán CHÍ TÔN NGƯỠNG KỲ

Thượng Cung điển phổ chí tất bổn

Trụ trụ ư nhất đốn VÔ tiên

Đông Tây Nam Bắc hằng điều

Tất dạng thần biến nhứt tiêu chi điền

Chí chí CHUNG MẠCH kiến hảo kiếp

CỬU CỬU HOÀNG tiệp tiệp nhơn khai

Khai khai bổn dĩ cung giai

MINH MINH CHIẾU giáng hóa khai chung sườn.


 
   

 Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM 132

 
Bửu Ngọc rèm đã phủ chiều ni

Cung Điện Ngọc non sen trổ ý

Vận thế hình HÀ kỷ THIÊN ÂN

NƯƠNG TỔ MẪU kim đài ngoạt khí

Bởi CƠ TRỜI chuyển khai thân phận

MINH HOÀNG ĐẾ QUỐC TRÀO chiều vận

TỔ MẪU nghi lai đáo kim tiền [hiện nay]

Bình sinh giọng nhứt NHI LIỄU quán

Danh LÀNH NGỌC trần thân LIỄU hiện

Gót ngọc sen LIỄU tái nhân duyên

QUỐC HÀ di lưu phẩm lành kỳ

Tam quy cuộc đẹp THIÊN ĐÌNH uyển

Liên tiếng thông cung quy CAO chỉ

Tam Kỳ cống nhập LẠC QUỐC chung

Lai tàng tái bản KỲ CHIÊU phẩm

Diệu huyền HUYỀN tam gốc hữu chi

Nan tao ngộ HÀ HƯNG kim phẩm

LIỄU LIỄU THỊ di cung kim thẩm  

Phổ phổ duyên sanh TÁI TỤC TRẦN

Thiên THIÊN ĐỊNH chu kỳ bộc THANH

Tiền căn kiếp sanh quy chung cận

QUỐC HƯNG yên kim phẩm lưu duyên

Cõi gia trung giềng bá nhiệm kỳ

Thượng HÀ phi QUỐC hỏi trí đoàn

Cổ uy gia nghị lôi bản kỳ

Dần Dần Mão phần khí HUYỀN CHỈ

LIỄU LIỄU NHI sang hạ Tam Kỳ

VÀO TRẦN THẾ TRONG VAI THIỀN DỊ

Dẫn tuồng LIỄU chào chúc phi di

HƯNG yên thuở vẹn nguyên ba kỳ

Phẩm phẩm HÀ kim [nay] y niên bản

Hồi tái lai thiên hạ trùng y

LẠC QUỐC nương kim sản nhị ban

Cần NHI LIỄU nhơn thiên ÂN HOÀNG

Long kỳ thủ vô hình chiếu rạng

Hướng gió Tây HƯNG chứng xưa ngàn

Trầm ngâm chắc phận nhờ thân hãn

Kiếp chung bầu ngự chốn gia trang

LIỄU không tức thế trùng tương kiến

Chiếu nữ tử nhi thị vô căn

Khảo pháp luân chuyển đời do hiển

Tụ tụ thị phong nghĩa trung điền

Kỳ vô phàm tục trăm hữu biến

Năng tiêu vận chuyển kiếp muôn chiều.

 

[Liễu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử = Bà Chúa Ngọc.  Lành Ngọc = Ngọc Lành, là thiên danh do Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho Nguyễn Thị Thanh, nay là một vị Hiệp Thiên Huyền Nữ chính yếu của Giáo Hội Thiên Trường với phong danh do Đức Ngài ban là Kim Ngọc Thanh Huyền.  Trần thân = thân dưới trần thế = kim thân.  Liễu Hạnh tiết lộ cho biết Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền chính là kim thân của bà hiện nay.]

 

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #133

  

Lìa cảnh cũ Sông Ngân sầu Bắc

Cảnh nguyệt minh lạc lạc Thọ Châu

Đài sen hảo HUYỀN sinh THIÊN báu

Cắm sào cắm vận gào trước gió

Cảnh quang đài tiếng nhạc vi von

Thị thỉ tông Bắc thọ hoa vàng

Tạm hồi xuống Nam Trào dựng bảng

Có NGỌC HOÀNG chứng tạn ứng khoa

Hầu công chí tiền khiên tánh dạ

Dựng Môn Tam trôi thả tu hành

Hên [may mắn] tìm kiếm huyền thâm hạnh tánh

Trọng giống xưa cung thanh HOÀNG khải

Lấy lòng ÂN trị Đạo phục ngai

Thinh thinh rõ là ai khôi phục

KHƯƠNG THƯỢNG ẩn thế tình chưa [phải] lúc

Xưa Châu Nguyên quy phục lãnh ngân

Đâu trung thần tuồng đời gốc gai

Mưu Hàn Tín ngày ngày giả việc

Để một ngày Trời định cơ thiết

Cột cắm sào mới biết cạn sâu

Đừng trôi thả cái tâm lộn dấu

Học TỪ BI lời khẩu chữ TU

Nhơn mãn ngoạt thấy đời ê ủ

Thôi huyền diệu rút lui thanh điển

Chúc cầu mong tu học an lành

Bay cao di chuyển phong phanh

Nhớ lời huyền diệu thanh thanh TIÊN ĐỒNG.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 327)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 466)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 320)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 500)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 402)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 433)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 611)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 446)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 458)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 602)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 376)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 413)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 493)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 827)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 875)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1098)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 955)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1181)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1656)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1680)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1436)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1653)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1489)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1507)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2789)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2356)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2156)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2238)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2682)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2869)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2625)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2541)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2771)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2833)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2483)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2523)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2414)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2526)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2547)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2590)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2688)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2660)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3475)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2988)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2841)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2938)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3335)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3157)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4006)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3630)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4784)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4784)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4815)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5356)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4202)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2330)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5692)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5171)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6013)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5932)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5132)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5135)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4299)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5063)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4423)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4902)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5400)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 4396)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4787)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.