DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 16007)
    

ĐÀN CƠ GIỜ MÃO
NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 9 Tháng 1 Năm Mậu Tuất

Đại Lễ Ngọc Hoàng
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 
 
    

Bấm Vào Thanh Để Nghe  - 138A

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe - 138B  

PHÁP ÂM #138

 
NGỌC THƯỢNG tối cao côn vũ trụ

HOÀNG PHỤ lệnh pháp mau tu tụ

THƯỢNG THƯỢNG ngọc điều ấn chỉ tu

ĐẾ ĐẾ Càn Khôn lệnh chuyển tứ [ý].

 

[Khoán chữ đầu: Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khoán chữ thứ hai: Thượng Phụ Thượng Đế. Khoán hai chữ thứ ba và bốn: Tối Cao Lệnh Pháp, Ngọc Điều Càn Khôn]

 

GIÁNG lệnh khắp đã mau dâng sớ

CƠ Đạo hiếu trung đức nhân ngâu

ĐIỂN phổ chiếu cập tiếp Thiên dò

DIỆU diệu thần minh từ hai chữ

HÓA hóa đại bang Bồ Tát lo

QUẢNG thống hằng hiên nội phước sử

TRUYỀN khẩu vô vô đó hàn cơ.

 

[Khoán thủ: Giáng Cơ Điển Diệu Hoá Quảng Truyền]

 

Kỳ lý dung dung ẩn ngạn từ

Đất trả Cao Thiên thiên thời lộ

Duy cảnh đất trời bầu vũ trụ

Khiếu [kêu] tu đời cuối giờ chỉ có

Tri trí tài năng VẸN CHỮ TU

Chúng pháp tám phương bốn hướng hộ

Phụng hạc rồng bay uốn dẻo tường

Lãnh sự kỳ phận trần gian ố

Ý ý Cơ Trời lịnh HOÀNG NHƠN.

 

Vô hình vô tướng hư không

Vô minh che ứng vô đồng xác tiên

Cơ cầu giáo pháp diệu huyền

Chó sủa Hợi chạy TRỜI THIÊN NƯỚC RỒNG  

Rắn to trườn, chạy Ngựa dong

Dê kêu bước trước chạy rong chê cười

ĐÃ LÂU VẮNG CHỦ AI ƠI

MƯỜI HAI CON GIÁP XOAY THỜI ĐỔI THAY

Đến rồi sắp tới nghe đây

VỤNG VỀ SẮP TỚI THIÊN TÂY TẨY TRẦN

Hư vô thay đổi bao lần

LÃO TA tiết lộ thế trần đổi thay

Ngọn ngành LÃO nói hôm nay

Trời rung đất rộng [chúng] sanh thây chập chồng

Người tu phải mở cho thông

Đạo Đời cho đúng phải đồng sớt chia

LÃO ngồi nghe tấu tía lia

Điển vang lời tính phân bia chợ đời

Ngồi nghe tâu tấu ôi thôi

Mọi phần đã rõ giữa trời chiếu gương

Đến đây LÃO nói tận tường

Vị nào trái lịnh NGỌC ĐƯỜNG chẳng tha

Tiếc thương LÃO đã tạo ra

Bây giờ phải hủy thân ra tro tàn

TA là LÃO LÃO NGỌC HOÀNG

Điển thiên chiếu diệu xác căn chuyển lời

Rút lui chơn điển thôi thôi

Chúc an bá tánh dưỡng bồi đường tu.

 

 
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #139

 

Ai sanh hóa muôn loại vạn vật?

Nhờ có ai mưa thuận gió hòa?

Bao Kiền bao Địa bao Thiên

Kiền Khôn Cấn Tốn tương liên hiệp thành

Chơn chơn tạo trong thành thai dựng

Khí Âm Dương hữu dựng lâm sơn

Đại danh HOÀNG MẪU HẬU HOÀNG

Hóa sanh sanh hóa nhơn nhơn thể hình

Đông Tây Nam Bắc tình vô vĩnh

Địa địa lai chính chính niệng chi

Nguyên chơn huyền diệu MẪU NGHI

NGƯƠN THỈ TỪ THỊ y y khung tòa

Phật Tiên trở xuống đặng ra

TRÍ TÀI CHÁNH ĐẠO TRỞ QUA KHAI ĐÀNG

Thiên Nhơn Thánh Giả tề đăng

Tề Thiên Đại Thánh tung hoành nước mây

Đến thời LÃO dạy kêu ai

Kêu Nam kêu Bắc tùy lai cơ đàng

Khắp cùng vũ trụ khuynh nang

Tam ma thập lực Tuất mang Hợi về

Càn Khôn đảo lộn muôn bề

Xác hồn phải chịu u mê điêu tàn

Thời khó trở lại bất an

Căn lui căn đến bồng tang hoá người

Cáo Xà xuất hiện tiêu diêu

Màn Ba ai biết coi nhiều chuyện hay

LÃO VÔ chỉ nói ngoài này

Ghe thoàn phải nhớ đêm nay chống chèo

Đến đây lui điển nhổ neo

Hiện tình VÔ [CỰC] LÃO [MẪU] tiếp theo sau này.

 

[Tề Thiên Đại Thánh = Không có ý nói tới ngài Tôn Ngộ Không mà nói chung các đấng Đại Giác Giả Đại tài đức gần với Trời.]

 

 
 
  

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #140

 

Khuyên đời thức tỉnh tu niệm đặng

Cỏ ngã tiêu thưa vắng người đi

Tu kẻo muộn mấy anh mấy chị

Xe ngựa chạy hi hí cuộc trường

Mù bặt dạng nước mắt tang thương

Giương lưới khổ tai ương cọp dữ

Nắm thế trần thoa cầu theo phú

Luyện xác thân tự chủ lên non

Bước mây xanh đã đợi trăng tròn

Rồng bay nọ tiên phong nẻo chánh

Giữ TÂM KHÔNG an đắc nhẫn thành

Lòng trọn đạo giá xanh giữ trọn

Tu thiện hành để điểm lòng son

Di di thủ [đầu] di di tần [sóng] bộ

Não trí khai lộng lộng mở VÔ

Chiếu dĩ tâm Can Kỷ luận đồ

Truy truy hữu luân kỳ phi tố

Tâm ấn tâm trường não thơ đồ

Hàn đô hải chi chi hánh lộ

Tri nhân tri ngung can bày lộ

Xả xạ phi năng giả chưng dồ

Xuân cơ Tuất thả căn đồng bất

Mộc hành động bước việc nang thơ

Triết triết cổ sử chi vô tướng

Luận bất tri hành tự ngăn bờ.

 

Chắc chắc liu điu một góc trời

Canh khuya chút nghĩa hỏi xa xôi

Năm Canh [Tí] hàng số trong đục phá

Trụ trụ đường thiên bởi đi đôi.

 

Tiêu tiêu khúc chơn chơn ngộ vị

Bỉ khủ vong vịnh khả chi uy

Ải ải nhạn khang khang khổ nhẫn

Túc túc nghi nhậm nhậm cơ kỳ.

 

Thi phú ẩn tàng xưa cổ thiện

Hướng Phật đường cùng quyến tục lo

Đầu năm sứ mạng cổ hò

Bất nam kim tự ngược đò nhiên nhiên.

 

Môn ngồi kết mật thiên hình thể

Truyết năng kỳ thể thể trần sinh

Đức sâu thuyền TỬ THIÊN LINH

Trăng khai hành giả hạ thuyền hiệp nhau

Danh thơm thở chiều sâu trang sử

Áo phong sương mục tứ môn thầm

Cội Thông Thiên khổ toạ đàm đồ cơ

Lui chơn điển thiên thơ lời nói

Chuyển Pháp Luân y ý thiên thiên

Đông lai du khuấn hạ trần miền

Lui lui gót chuyển khai vô tiền

Kháo lễ chi kỳ ân túc tụ

Diệu danh đề dung phú xạ niên.

 
 
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #141

 

DI khả DI trùng DI túc trí

Khấu tựa đề dung khí đa tri

Lữ lữ chi mô đồ thán quyết

Luận chi đề thấu tử dung vi.
 

Đào chi hỡi bao kỳ trung hiếu

Đạo đạo Ngươn Tam DI khả chung kỳ

Lưu lưu mạch trí DI từ tám

Thể nhập hồn sáu loạn tâm can

Đu du hồn thiết lộ Mộc ban

Tài trí khai đàng chiếu trùng lai

Khai giọng đàn CAO khải mạch LẠC

Chí tao phùng luận Bát Đồ cơ

NHỊ nhị khưu khí Ta đàn chiếu

Khán khán chi lồ bậc Hán Hồ

Đáo chi ưng đà cai chuẩn mực

Khán tựa đề chí thực không hai

Đề đề tế thế lưu Hàn Sở

Khai tấu hòa huyết sử kỳ quan

Luận luận chi gia đà MẪU kháo

Cáo cáo trạng phê duyệt tư bề

HOÀNG hoàng phi ứng đề tâm giác

Ngũ ngũ phương phương thán công hầu

Đa chí đa mang cầu chi mẫn

Cúc khải tiêu diêu tang mộc đồng

Trì chí quy tâm thư tâm tọa

Đọan tiếc trường giang khấu Liên Hoa

Kỳ ban khai nhiệm liên tòa thẩm

Phúc phúc hoàng ca trị Thiên Bàn

Dĩ dĩ khai toàn minh xứ lữ

Trao câu minh tọa độ Thánh kỳ

Triền khai ngũ cốc sơ nghi toàn giả

Chí chí dụng thơ nan đàn chiếu loa.
 
 
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #142

 

Du bích thề du … Thu lộ

Chí HÀ đông trục tố hoàng khai

Liên tọa độ tòng DI mệnh

Khả khiếu từ đồng dĩ không không

Tựu túc tề di mộng khả

Đảo trí tài bôn bả tiền nâng

Đáo lai cơ tiền căn tụ Tuất

Kệ chơn minh Thu ngụm can đề

Du du đoạn thiết trừ tai biến

Hữu hữu DI lai tạng tương đồng

DI di HÀ dĩ DI Tào Hán

Mục Kỳ Ba ban tám hòa chung

Khảo khiết môn ĐÀI trao ấn chỉ

Lối tề xưa bổn phí phiêu phiêu

Ngoạn ngoạn du đài sen thị báu

Tỏa ánh CUNG DIÊU Tỷ báo đàn

Châu thiên địa chiếu ngay cung phẩm

Đáo điềm cơ chỉ giáo canh thâu

Tư niên niên kỷ khai mầu nhiệm

Lịch lịch thanh truyền cáo từ ngôn.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 950)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 578)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1519)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1374)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2868)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3877)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2872)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2670)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3197)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3816)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5118)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4457)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4518)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4725)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5484)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.