DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 16565)
    

ĐÀN CƠ GIỜ MÃO
NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 9 Tháng 1 Năm Mậu Tuất

Đại Lễ Ngọc Hoàng
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 
 
    

Bấm Vào Thanh Để Nghe  - 138A

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe - 138B  

PHÁP ÂM #138

 
NGỌC THƯỢNG tối cao côn vũ trụ

HOÀNG PHỤ lệnh pháp mau tu tụ

THƯỢNG THƯỢNG ngọc điều ấn chỉ tu

ĐẾ ĐẾ Càn Khôn lệnh chuyển tứ [ý].

 

[Khoán chữ đầu: Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khoán chữ thứ hai: Thượng Phụ Thượng Đế. Khoán hai chữ thứ ba và bốn: Tối Cao Lệnh Pháp, Ngọc Điều Càn Khôn]

 

GIÁNG lệnh khắp đã mau dâng sớ

CƠ Đạo hiếu trung đức nhân ngâu

ĐIỂN phổ chiếu cập tiếp Thiên dò

DIỆU diệu thần minh từ hai chữ

HÓA hóa đại bang Bồ Tát lo

QUẢNG thống hằng hiên nội phước sử

TRUYỀN khẩu vô vô đó hàn cơ.

 

[Khoán thủ: Giáng Cơ Điển Diệu Hoá Quảng Truyền]

 

Kỳ lý dung dung ẩn ngạn từ

Đất trả Cao Thiên thiên thời lộ

Duy cảnh đất trời bầu vũ trụ

Khiếu [kêu] tu đời cuối giờ chỉ có

Tri trí tài năng VẸN CHỮ TU

Chúng pháp tám phương bốn hướng hộ

Phụng hạc rồng bay uốn dẻo tường

Lãnh sự kỳ phận trần gian ố

Ý ý Cơ Trời lịnh HOÀNG NHƠN.

 

Vô hình vô tướng hư không

Vô minh che ứng vô đồng xác tiên

Cơ cầu giáo pháp diệu huyền

Chó sủa Hợi chạy TRỜI THIÊN NƯỚC RỒNG  

Rắn to trườn, chạy Ngựa dong

Dê kêu bước trước chạy rong chê cười

ĐÃ LÂU VẮNG CHỦ AI ƠI

MƯỜI HAI CON GIÁP XOAY THỜI ĐỔI THAY

Đến rồi sắp tới nghe đây

VỤNG VỀ SẮP TỚI THIÊN TÂY TẨY TRẦN

Hư vô thay đổi bao lần

LÃO TA tiết lộ thế trần đổi thay

Ngọn ngành LÃO nói hôm nay

Trời rung đất rộng [chúng] sanh thây chập chồng

Người tu phải mở cho thông

Đạo Đời cho đúng phải đồng sớt chia

LÃO ngồi nghe tấu tía lia

Điển vang lời tính phân bia chợ đời

Ngồi nghe tâu tấu ôi thôi

Mọi phần đã rõ giữa trời chiếu gương

Đến đây LÃO nói tận tường

Vị nào trái lịnh NGỌC ĐƯỜNG chẳng tha

Tiếc thương LÃO đã tạo ra

Bây giờ phải hủy thân ra tro tàn

TA là LÃO LÃO NGỌC HOÀNG

Điển thiên chiếu diệu xác căn chuyển lời

Rút lui chơn điển thôi thôi

Chúc an bá tánh dưỡng bồi đường tu.

 

 
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #139

 

Ai sanh hóa muôn loại vạn vật?

Nhờ có ai mưa thuận gió hòa?

Bao Kiền bao Địa bao Thiên

Kiền Khôn Cấn Tốn tương liên hiệp thành

Chơn chơn tạo trong thành thai dựng

Khí Âm Dương hữu dựng lâm sơn

Đại danh HOÀNG MẪU HẬU HOÀNG

Hóa sanh sanh hóa nhơn nhơn thể hình

Đông Tây Nam Bắc tình vô vĩnh

Địa địa lai chính chính niệng chi

Nguyên chơn huyền diệu MẪU NGHI

NGƯƠN THỈ TỪ THỊ y y khung tòa

Phật Tiên trở xuống đặng ra

TRÍ TÀI CHÁNH ĐẠO TRỞ QUA KHAI ĐÀNG

Thiên Nhơn Thánh Giả tề đăng

Tề Thiên Đại Thánh tung hoành nước mây

Đến thời LÃO dạy kêu ai

Kêu Nam kêu Bắc tùy lai cơ đàng

Khắp cùng vũ trụ khuynh nang

Tam ma thập lực Tuất mang Hợi về

Càn Khôn đảo lộn muôn bề

Xác hồn phải chịu u mê điêu tàn

Thời khó trở lại bất an

Căn lui căn đến bồng tang hoá người

Cáo Xà xuất hiện tiêu diêu

Màn Ba ai biết coi nhiều chuyện hay

LÃO VÔ chỉ nói ngoài này

Ghe thoàn phải nhớ đêm nay chống chèo

Đến đây lui điển nhổ neo

Hiện tình VÔ [CỰC] LÃO [MẪU] tiếp theo sau này.

 

[Tề Thiên Đại Thánh = Không có ý nói tới ngài Tôn Ngộ Không mà nói chung các đấng Đại Giác Giả Đại tài đức gần với Trời.]

 

 
 
  

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #140

 

Khuyên đời thức tỉnh tu niệm đặng

Cỏ ngã tiêu thưa vắng người đi

Tu kẻo muộn mấy anh mấy chị

Xe ngựa chạy hi hí cuộc trường

Mù bặt dạng nước mắt tang thương

Giương lưới khổ tai ương cọp dữ

Nắm thế trần thoa cầu theo phú

Luyện xác thân tự chủ lên non

Bước mây xanh đã đợi trăng tròn

Rồng bay nọ tiên phong nẻo chánh

Giữ TÂM KHÔNG an đắc nhẫn thành

Lòng trọn đạo giá xanh giữ trọn

Tu thiện hành để điểm lòng son

Di di thủ [đầu] di di tần [sóng] bộ

Não trí khai lộng lộng mở VÔ

Chiếu dĩ tâm Can Kỷ luận đồ

Truy truy hữu luân kỳ phi tố

Tâm ấn tâm trường não thơ đồ

Hàn đô hải chi chi hánh lộ

Tri nhân tri ngung can bày lộ

Xả xạ phi năng giả chưng dồ

Xuân cơ Tuất thả căn đồng bất

Mộc hành động bước việc nang thơ

Triết triết cổ sử chi vô tướng

Luận bất tri hành tự ngăn bờ.

 

Chắc chắc liu điu một góc trời

Canh khuya chút nghĩa hỏi xa xôi

Năm Canh [Tí] hàng số trong đục phá

Trụ trụ đường thiên bởi đi đôi.

 

Tiêu tiêu khúc chơn chơn ngộ vị

Bỉ khủ vong vịnh khả chi uy

Ải ải nhạn khang khang khổ nhẫn

Túc túc nghi nhậm nhậm cơ kỳ.

 

Thi phú ẩn tàng xưa cổ thiện

Hướng Phật đường cùng quyến tục lo

Đầu năm sứ mạng cổ hò

Bất nam kim tự ngược đò nhiên nhiên.

 

Môn ngồi kết mật thiên hình thể

Truyết năng kỳ thể thể trần sinh

Đức sâu thuyền TỬ THIÊN LINH

Trăng khai hành giả hạ thuyền hiệp nhau

Danh thơm thở chiều sâu trang sử

Áo phong sương mục tứ môn thầm

Cội Thông Thiên khổ toạ đàm đồ cơ

Lui chơn điển thiên thơ lời nói

Chuyển Pháp Luân y ý thiên thiên

Đông lai du khuấn hạ trần miền

Lui lui gót chuyển khai vô tiền

Kháo lễ chi kỳ ân túc tụ

Diệu danh đề dung phú xạ niên.

 
 
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #141

 

DI khả DI trùng DI túc trí

Khấu tựa đề dung khí đa tri

Lữ lữ chi mô đồ thán quyết

Luận chi đề thấu tử dung vi.
 

Đào chi hỡi bao kỳ trung hiếu

Đạo đạo Ngươn Tam DI khả chung kỳ

Lưu lưu mạch trí DI từ tám

Thể nhập hồn sáu loạn tâm can

Đu du hồn thiết lộ Mộc ban

Tài trí khai đàng chiếu trùng lai

Khai giọng đàn CAO khải mạch LẠC

Chí tao phùng luận Bát Đồ cơ

NHỊ nhị khưu khí Ta đàn chiếu

Khán khán chi lồ bậc Hán Hồ

Đáo chi ưng đà cai chuẩn mực

Khán tựa đề chí thực không hai

Đề đề tế thế lưu Hàn Sở

Khai tấu hòa huyết sử kỳ quan

Luận luận chi gia đà MẪU kháo

Cáo cáo trạng phê duyệt tư bề

HOÀNG hoàng phi ứng đề tâm giác

Ngũ ngũ phương phương thán công hầu

Đa chí đa mang cầu chi mẫn

Cúc khải tiêu diêu tang mộc đồng

Trì chí quy tâm thư tâm tọa

Đọan tiếc trường giang khấu Liên Hoa

Kỳ ban khai nhiệm liên tòa thẩm

Phúc phúc hoàng ca trị Thiên Bàn

Dĩ dĩ khai toàn minh xứ lữ

Trao câu minh tọa độ Thánh kỳ

Triền khai ngũ cốc sơ nghi toàn giả

Chí chí dụng thơ nan đàn chiếu loa.
 
 
   

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #142

 

Du bích thề du … Thu lộ

Chí HÀ đông trục tố hoàng khai

Liên tọa độ tòng DI mệnh

Khả khiếu từ đồng dĩ không không

Tựu túc tề di mộng khả

Đảo trí tài bôn bả tiền nâng

Đáo lai cơ tiền căn tụ Tuất

Kệ chơn minh Thu ngụm can đề

Du du đoạn thiết trừ tai biến

Hữu hữu DI lai tạng tương đồng

DI di HÀ dĩ DI Tào Hán

Mục Kỳ Ba ban tám hòa chung

Khảo khiết môn ĐÀI trao ấn chỉ

Lối tề xưa bổn phí phiêu phiêu

Ngoạn ngoạn du đài sen thị báu

Tỏa ánh CUNG DIÊU Tỷ báo đàn

Châu thiên địa chiếu ngay cung phẩm

Đáo điềm cơ chỉ giáo canh thâu

Tư niên niên kỷ khai mầu nhiệm

Lịch lịch thanh truyền cáo từ ngôn.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1401)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2236)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3610)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3510)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3658)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3460)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.